Hoofdpagina Van Pelt

 

De oudste stamvader- en moeder die ik gevonden heb, zijn Laurentius Claes, en Margareta Willen. Margareta is geboren in Balen (BelgiŽ nu) op 20 september 1653.

De achternaam van de vader is niet Van Pelt, maar Claes.  Hun kleinzoon is Peter Joannes Claes, geboren in Overpelt op 7 mei 1708.

Tot 1259 werden Overpelt en Neerpelt samen met de naam Pelt aangeduid.
Zij maakten deel uit van het ambt Pelt, dat na 1366 bij het prinsbisdom Luik hoorde tot aan de Franse Revolutie (1789).

Het gebied lag in het voorland van Venlo en had vaak te maken met legertroepen, wat betekende dat je op je hoede moest zijn voor plundering en brandstichting.
Het gebied had bijvoorbeeld rond 1700 te maken met Hollandse troepen in de Spaanse Successieoorlog.
EpidemieŽn als de pest maakten er het leven ook niet beter op. (Pas in 1894 is een vaccin tegen de pest ontwikkeld)
Als je denkt aan wat het corona-virus anno 2020 teweegbrengt, is een klein beetje de angst en onzekerheid in te voelen.

Peter Joannes Claes verlaat Pelt en vraagt in 1733 om zich te mogen vestigen in Bavel. Hiervan is een borgbrief bewaard gebleven. Hierin verklaren de schepenen van Pelt dat de pastoor van het dorp Emmanuel de Rodier borg staat voor Peter en de kinderen die uit zijn voorgenomen huwelijk geboren kunnen worden. De pastoor vertegenwoordigt de Armentafel van Pelt. Mocht hij in armoede komen, dan staat de Armentafel van Pelt garant voor steun. Dergelijke borgbrieven waren heel gebruikelijk. Een andere plaats wilde het risico niet lopen op nieuwkomers die geld zouden kunnen gaan kosten.

 

[Borgbrief voor Pieter janssen Claas geboortigh van den landen van Luijk graafschap Loon. In dato 15 juni 1733]

Op 5 juli trouwt hij voor de RK. kerk in Bavel en voor de schepenbank (voor de wet) in Ginneken en Bavel. Bij deze laatste staat vermeld dat hij afkomstig is van Overpelt in de lande van Luik.

[Den 20e Dito Peeter Johannes Claes, Jongeman van Overpelt in de Lande van Luijck met Cornelia Jansen van Dongen, Jongedame geboortigh van Bavel en aldaar woonagtig. Getrouwt den 5 juli.]

Op 5 september 1734 laten zij hun zoon Franciscus RK dopen in Ginneken. Dan schrijft de pastoor Petrus Gosuinus Claessen. Opa Gosuinus Claessen is dan als getuige aanwezig.

Op 8 mei 1737 laten Peter en Cornelia hun testament opstellen voor notaris Van Bommel in Breda. Ze wonen in Heusdenhout onder Ginneken. Hij wordt hier voor de eerste keer genoemd met de achternaam Van Pelt.

Hij ondertekent het testament er ook mee. Zijn vrouw tekent met het kruisje.

 

[(ondertekening door) Peter Claes van Pelt. (daaronder:) Dit is het handmerc van de testatrice die verclaarde niet te konnen schrijven]

Op 17 juli 1737 dopen zij hun dochter Anna in de RK kerk in Ginneken. Dan komen wij in de kerk voor het eerst als achternaam Van Pelt tegen.

[17 (juli 1737) Anna dochter van Petri Nicolai van Pelt, en Cornelia van Dongen. Peter en meter: Bernardus Nicolai van Dongen (oom), en Maria Nicolai van Pelt (tante)]

Hierna worden zij en hun nakomelingen genoemd met Van Pelt.

Op 28 augustus 1740 hertrouwt Peter in de Grote Kerk van Breda. Voor die tijd zal Cornelia overleden zijn, nog geen 33 jaar oud. Peter wordt 79, en overlijdt en wordt begraven in Bavel.

Op 11 januari 1743 komt Peter voor als getuige in een geschil over brouwketels. Peter is koperslager. Hij ondertekent hier, samen met Jan Cornelis Meeren.

[Peter Claes van Pelt, Adriaan Cornelis Baelmackers, Adriaan Evers, Jan Cornelis Meeren]

Jan Cornelis Meeren maakt geen deel uit mijn stamboom of van de andere tak Meeren, voorzover ik heb kunnen nagaan.

Een directe voorvader van mij, Peter Jacobs Meeren, leefde in dezelfde tijd in Ginneken (was in 1729 getrouwd in Ginneken). Het is heel goed zijn dat zij elkaar gekend hebben. Zo''n 300 jaar later trouwen van ieder achterachter...kleinkinderen met elkaar.

Zoon Jacobus, die op 10 augustus 1752 in Bavel geboren is, wordt ook koperslager.


 

Om een idee te krijgen van hoe verschillend Peter aangeduid kon worden:

07-05-1708: Petrus Joannes Claes (doop in Overpelt)
15-06-1733: Pieter Janssen Claes (borgbrief met borgstelling door Overpelt)
05-07-1733: Petrus Joannes Claes (trouwt met Cornelia Jansen van Dongen)
05-09-1734: Petrus Gosuinus Claesen (doop van Franciscus)
08-05-1737: Peter Claes van Pelt (zijn handtekening op akte bij notaris)
17-07-1737: Petrus Nicolai van Pelt (doop van Anna)
03-07-1740: Peter Claes van Pelt (trouwt met Cornelia Jacobi van Ginneken)
31-01-1741: Petrus Nicolai van Pelt (doop van Maria)
09-10-1742: Petrus Gosuinus van Pelt (doop van Catharina)
11-01-1743: Pieter Claessen van Pelt (akte)
16-11-1744: Petrus Gosuinus van Pelt (doop van Catharina)
21-05-1747: Petrus Gosuinus van Pelt (doop van Johanna)
10-08-1752: Petrus Gosuinus van Pelt (doop van Jacobus)