Parenteel van Andries Tates

teetes_andrijs__en_jetske_jans_trouwen_voor_de_hervormde_gemeente_van_wijckel_op_21_maart_1756.jpg
1 Teetes Andrijs, en Jetske Jans trouwen voor de hervormde gemeente van Wijckel op 21 maart 1756
1 Andries Tates (afb. 1).
Notitie bij Andries: -
21-03-1756: Andrijs Teetes (bij zijn huwelijk met Jetske)
03-10-1756: Andries Teetes (bij de doop van Marrechjen)
13-07-1760: Andries Tates (bij de doop van Tate) (In Tresoar is zijn naam gestandaardiseerd tot Andries Tietes, en is de doopnaam Tate gestandaardiseerd tot Tette of Teetske)
31-01-1760: Andris Tades (bij zijn vestiging in Sloten)
20-02-1763: Andries Tates (bij de doop van Sjoertje) (In Tresoar is zijn naam gestandaardiseerd tot Andries Tietes)
??-05-1764: Andries Tades (bij zijn vertrek uit Sloten)
15-05-1774: Andrijs Tates (bij de doop van Jan)
14-09-1777: Andries Tates (bij de doop van Jeltje)
19-03-1780: Anders Tates (bij de doop van Lammert)

Het huwelijk vindt plaats in Wijckel op 21 maart 1756. Jetske woont in Wijckel. De schrijfwijze is Andrijs Teetes (of Taetes of Tates), en is afwijkend. Zeer waarschijnlijk zijn dit de ouders van Tade.

Het eerste kind dat geboren wordt is Marrechjen. Waarschijnlijk is zij ook een kind van Andries Tates en Jetske Jans. De schrijfwijze is namelijk Andries Teetes.
Tate Andries is gedoopt op 13 juli 1760 in Sloten. Het patroniem Tates (= zoon van Tate) van vader Andries Tates geeft aan dat de voornaam van zijn vader Tate was. In Friesland werd de oudste zoon vernoemd naar vaders vader.

Na de geboorte van Marrechjen en Tate werd het gezin van Andries Tates en Jetske Jans uitgebreid met:
- een dochter Sjoertje (gedoopt op 20 februari 1763 in Sloten);
- een zoon Jan (geboren op 6 mei 1774 en gedoopt op 15 mei 1774 in Kortezwaag);
- een dochter Jeltje (geboren op 29 augustus 1777 en gedoopt op 14 september 1777 in Kortezwaag);
- een zoon Lammert (geboren op 22 februari 1780 en gedoopt op 19 maart 1780 in Kortezwaag).

Bij de laatste twee geboorte-/doopinschrijvingen wordt nog vermeld dat de echtelieden wonen in Kortezwaag in het Oosterend.
Deze gegevens komen overeen met de aantekeningen in de Oosterhoutse stukken dat Tate Andries is geboren in Sloten maar woonachtig was in Kortezwaag toen hij trouwde met Adriana Vissers. Uit de doopdata van de kinderen van het gezin van Andries Tates en Jetske Jans kunnen we opmaken dat zij zijn verhuisd van Sloten naar Kortezwaag tussen 20 februari 1763 en 15 mei 1774.

Opvallend is de tijd die verstrijkt tussen de opeenvolgende geboortedata. Tussen Marrechenjen en Tate 3 ½ jaar; tussen Tate en Sjoertje 2 ½ jaar; tussen Sjoertje en Jan 11 jaar; tussen Jan en Jeltje 3 ¼ jaar en tussen Jeltje en Lammert 2 ½ jaar. Was Andries Tates met tussenpozen gedurende langere tijd van huis? Was hij schipper of werkzaam op een schip (zijn oudste zoon Tate Andries was schippersknecht)?

(In de database van VOC-opvarenden (http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/) en in de database van de Sonttol (http://www.soundtoll.nl/) komt geen Andries Tates/Tades voor.)


Andries Tates = Andries Tades = Andries Teetes?
Mogelijk kunnen hieraan nog meer gegevens worden toegevoegd over Andries Tates en Jetske Jans. Maar dit is onzeker. Verder onderzoek is hiervoor nodig.

In het Burgerboek van Sloten wordt op 31 juli 1760 aangetekend dat ene Andris Tades sinds 5 mei 1760 inwoner is van Sloten en dat hij afkomstig is van Balk (een stadje gelegen ten westen van Sloten). Het is niet uitgesloten dat deze Andries Tades dezelfde persoon is als Andries Tates. De afwisseling van het patroniem Tates en Tades is vergelijkbaar met de afwisseling Tate/Tade Andries.

Nu is het opmerkelijk dat in Balk op 3 oktober 1756 het echtpaar Andries Teetes en Jetske Jans een dochter krijgen met de naam Marrechjen. Deze Andries Teetes en Jetske Jans zijn op 21 maart 1756 getrouwd in Wijckel (een dorpje direct westelijk van Sloten gelegen). [Let op: de website www.allefriezen.nl geeft de schrijfwijze ‘Teetes’, maar de schrijfwijze in de originele bron is minder eenduidig en kan mogelijk ook gelezen worden als ‘Taetes’ of ‘Tates’. ]

In het Burgerboek van Sloten wordt in mei 1764 vermeld dat ene Andries Tades vertrokken is voor 1764, en dat hij afkomstig is van Enkhuizen. Dit is in tegenspraak met de vermelding van 31 juli 1760, waarbij hij afkomstig is van Balk.

Om een idee te geven van de (huidige) afstanden:
Balk-Wijckel: 2,9 km
Wijckel-Sloten: 2,4 km
Sloten-sporthal Kortezwaag: 36 km
De verhuizing naar Kortezwaag is een behoorlijke. Wat is de reden dat ze daar zijn gaan wonen?
Adressen:
tot 05-05-1760     Balk
vanaf 05-05-1760     Sloten
tot voor 05-1764     Sloten (Afkomstig van Enkhuizen, vertrokken voor mei 1764)
Andries trouwde op zondag 21 maart 1756 in Wijckel met Jetske Jans.
Notitie bij het huwelijk van Andries en Jetske: Op 7, 14 en 21 maart proclamatie van het voorgenomen huwelijk, bevestigd op de 21e maart.

Niet helemaal zekere is dat het om dezelfde personen gaat als bij Andries Tates en Jetske Jans. De schrijfwijze van de bruidegom is afwijkend: Andrijs Teetes (of Taetes of Tates)
Notitie bij Jetske: Bij alle dopen en bij haar trouwen is zij Jetske Jans genoemd, steeds dezelfde schrijfwijze.
Adres:
van 21-03-1756 tot 10-?-756     Wijckel
Kinderen van Andries en Jetske:
andries_marrachjen__hervormd_gedoopt_op_3_oktober_in_balk.jpg
2 Andries Marrachjen, hervormd gedoopt op 3 oktober in Balk
1 [waarschijnlijk] Marrechjen Andries [1.1] (afb. 2). Zij is gedoopt op zondag 3 oktober 1756 in Balk.
2 Tate Andries, gedoopt op zondag 13 juli 1760 in Sloten (Friesland). Volgt 1.2.
andries_sjoertje__hervormd_gedoopt_op_20_februari_1763_in_sloten.jpg
3 Andries Sjoertje, Hervormd gedoopt op 20 februari 1763 in Sloten
3 Sjoertje Andries [1.3] (afb. 3). Zij is gedoopt op zondag 20 februari 1763 in Sloten.
Notitie bij de geboorte van Sjoertje: In Tresoar is haar naam gestandaardiseerd tot Sjoerdje)
andries_jan__hervormd_gedoopt_op_15_mei_1774_in_kortezwaag.jpg
4 Andries Jan, hervormd gedoopt op 15 mei 1774 in Kortezwaag
4 Jan Andries [1.4] (afb. 4), geboren op vrijdag 6 mei 1774 in Kortezwaag. Hij is gedoopt op zondag 15 mei 1774 in Kortezwaag.
Notitie bij de geboorte van Jan: Jan zal vernoemd zijn naar de opa van moederskant Jestke Jans
andries_jeltje__hervormd_gedoopt_op_14_september_1777_in_kortezwaag__geboren_29_augustus_in_kortezwaag_in_het_oosterend.jpg
5 Andries Jeltje, hervormd gedoopt op 14 september 1777 in Kortezwaag, geboren 29 augustus in Kortezwaag in het Oosterend
5 Jeltje Andries [1.5] (afb. 5), geboren op vrijdag 29 augustus 1777 in Kortezwaag. Zij is gedoopt op zondag 14 september 1777 in Kortezwaag.
Notitie bij de geboorte van Jeltje: Geboren te Kortezwaag in het Oosterend
andries_lammert__geboren_op_22_februari_1780_in_kortezwaag_in_het_oosterend_en_hervormd_gedoopt_op_19_maart_1780_in_kortezwaag.jpg
6 Andries Lammert, geboren op 22 februari 1780 in Kortezwaag in het Oosterend en hervormd gedoopt op 19 maart 1780 in Kortezwaag
6 Lammert Andries [1.6] (afb. 6), geboren op dinsdag 22 februari 1780 in Kortezwaag. Hij is gedoopt op zondag 19 maart 1780 in Kortezwaag.
Notitie bij de geboorte van Lammert: Geboren te Kortezwaag in het Oosterend
andries_tate__hervormd_gedoopt_in_sloten_op_13_juli_1760.jpg andries_tate__en_adriana_vissers__kondiging_van_hun_huwelijk_en_attestatie_naar_oosterhout_op_25_februari_1787_vermeld_in_trouwregister_hervormde_gemeente_langezwaag_kortezwaag_luxwoude.jpg andries_tade__en_adriana_vissers_trouwen_op_27_februari_1787_ng_in_oosterhout.jpg andries_tade__en_adriana_vissers_trouwen_op_27_februari_1787_in_oosterhout_nederduits_gereformeerd.jpg oosterhout_oude_haven_-6-_fotoselectie_jan_van_ham_-_heemkundekring_de_heerlijkheid_oosterhout_-_2021.jpg oosterhout_oude_haven_-1-_fotoselectie_jan_van_ham_-_heemkundekring_de_heerlijkheid_oosterhout_-_2021.jpg
7 Andries Tate, hervormd gedoopt in Sloten op 13 juli 1760
8 Andries Tate, en Adriana Vissers, kondiging van hun huwelijk en attestatie naar Oosterhout op 25 februari 1787 vermeld in Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag Kortezwaag Luxwoude
9 Andries Tade, en Adriana Vissers trouwen op 27 februari 1787 NG in Oosterhout
10 Andries Tade, en Adriana Vissers trouwen op 27 februari 1787 in Oosterhout Nederduits gereformeerd
11 Oosterhout Oude Haven -6- fotoselectie Jan van Ham - Heemkundekring De Heerlijkheid Oosterhout - 2021
12 Oosterhout Oude Haven -1- fotoselectie Jan van Ham - Heemkundekring De Heerlijkheid Oosterhout - 2021
oosterhout_oude_haven_-2-_fotoselectie_jan_van_ham_-_heemkundekring_de_heerlijkheid_oosterhout_-_2021.jpg oosterhout_oude_haven_-3-_fotoselectie_jan_van_ham_-_heemkundekring_de_heerlijkheid_oosterhout_-_2021.jpg oosterhout_oude_haven_-4-_fotoselectie_jan_van_ham_-_heemkundekring_de_heerlijkheid_oosterhout_-_2021.jpg oosterhout_oude_haven_-5-_fotoselectie_jan_van_ham_-_heemkundekring_de_heerlijkheid_oosterhout_-_2021.jpg vissers_adriaens_weduwe__ofwel_anna_van_gool__schoonzoon_david_driessen_ofwel_dade_andries__en_dochter_adriana_vissers__en_kleinkinderen_anna_en_andries_in_oosterhout_-_kohier_van_het_gemaal_1789.jpg andries_dade__ofwel_daaden_de_vries_woont_met_maria_ofwel_adriana_vissers_met_de_kinderen_andries__jan__nicolaas__clasina_en_antje_ofwel_anna_in_o_hout_-_kohier_van_hoofdgeld_1_okt._1799-30_sept._1800.jpg
13 Oosterhout Oude Haven -2- fotoselectie Jan van Ham - Heemkundekring De Heerlijkheid Oosterhout - 2021
14 Oosterhout Oude Haven -3- fotoselectie Jan van Ham - Heemkundekring De Heerlijkheid Oosterhout - 2021
15 Oosterhout Oude Haven -4- fotoselectie Jan van Ham - Heemkundekring De Heerlijkheid Oosterhout - 2021
16 Oosterhout Oude Haven -5- fotoselectie Jan van Ham - Heemkundekring De Heerlijkheid Oosterhout - 2021
17 Vissers Adriaens weduwe, ofwel Anna van Gool, samen met schoonzoon David Driessen ofwel Dade Andries, en dochter Adriana Vissers, en kleinkinderen Anna en Andries in Oosterhout - met in de kantlijn: de 2 voorkinderen leven van den armen - Kohier van het gemaal - periode oktober 1789 - september 1790
18 Andries Dade, ofwel Daaden de Vries woont met Maria ofwel Adriana Vissers met de kinderen Andries, Jan, Nicolaas, Clasina en Antje ofwel Anna in O’hout - Kohier van hoofdgeld 1 okt. 1799-30 sept. 1800
andries_dade__ofwel_daaden_de_vries_woont_met_adriana_vissers_met_de_kinderen_clasina_pieterse__andries__jan__nicolaas__en_ant_ofwel_anna_in_o_hout_-_kohier_van_het_hoofdgeld_1_okt._1800-30_sept._1801.jpg andries_dade__ofwel_daaden_de_vries_woont_samen_met_adriana_vissers_met_de_kinderen_clasina__andries__jan__nicolaas__enl_anna_in_oosterhout_-_kohier_van_het_hoofdgeld_periode_1_okt._1801-30_sept._1802.jpg andries_dade__ofwel_daaden_de_jong_woont_met_adriana_vissers_met_de_kinderen_clasina__andries__jan__anna_en_nicolaas__in_oosterhout_-_kohier_van_het_hoofdgeld_periode_1_oktober_1802-30_september_1803.jpg jong_andries_dade_de__adriana_vissers__clasina_piterse_3_heele_en_andries__anna__johannes__nicolaas_4_halve__in_oosterhout_-_kohier_van_het_hoofdgeld_periode_1_oktober_1803-30_september_1804.jpg jong_andries_dade_de__adriana_vissers_de_vrouw__clasina_piterse_de_dochter_3_heele_en_andries__anna__johannes__nicolaas_de_kinderen_en_jan_van_mook_5_halve__in_oosterhout_-_kohier_hoofdgeld_periode_1_oktober_1804-30_september_1805.jpg jong_andries_dade_de__adriana_vissers_de_vrouw__andries_de_zoon_3_heele_en_johannes__nicolaas__anna_3_halve__in_oosterhout_-_kohier_van_het_hoofdgeld_periode_1_oktober_1805-30_september_1806.jpg
19 Andries Dade, ofwel Daaden de Vries woont met Adriana Vissers met de kinderen Clasina Pieterse, Andries, Jan, Nicolaas, en Ant ofwel Anna in O’hout - Kohier van het hoofdgeld 1 okt. 1800-30 sept. 1801
20 Andries Dade, ofwel Daaden de Vries woont samen met Adriana Vissers met de kinderen Clasina, Andries, Jan, Nicolaas, enl Anna in Oosterhout - Kohier van het hoofdgeld periode 1 okt. 1801-30 sept. 1802
21 Andries Dade, ofwel Daden de Jong woont met Adriana Vissers met de kinderen Clasina, Andries, Jan, Anna en Nicolaas, in Oosterhout - Kohier van het hoofdgeld periode 1 oktober 1802-30 september 1803 - in de kantlijn staat In de wacht
22 Jong Andries Daden de, Adriana Vissers, Clasina Piterse 3 heele en Andries, Anna, Johannes, Nicolaas 4 halve, in Oosterhout - Kohier van het hoofdgeld periode 1 oktober 1803-30 september 1804; in de kantlijn staat een 0, de betekenis ervan is niet duidelijk
23 Jong Andries Dade de, Adriana Vissers de vrouw, Clasina Piterse de dochter 3 heele en Andries, Anna, Johannes, Nicolaas de kinderen en Jan van Mook (de zoon van Clasina) 5 halve, in Oosterhout - Kohier hoofdgeld periode 1 oktober 1804-30 september 1805
24 Jong Andries Dade de, Adriana Vissers de vrouw, Andries de zoon 3 heele en Johannes, Nicolaas, Anna 3 halve, in Oosterhout - Kohier van het hoofdgeld periode 1 oktober 1805-30 september 1806 met meteen daaronder Nicolaas Mook, Clasina Piterse de vrouw 2 heele, Johannes t kind halv
jong_andries_daden_de__adriana_vissers_de_vrouw__doorgestreept__eronder_nicolaas_mook__clasina_piterse___met_de_kinderen__jan_en_maria_in_oosterhout_-_kohier_hoofdgeld_periode_1_oktober_1806-30_september_1807.jpg andries_dade_overlijdensakte.jpg vissers_adriana__n.g._gedoopt_op_11_juni_1752_in_oosterhout.jpg vissers_adriana_en_albertus_peters_doen_ondertrouw_op_9_mei_1778_in_oosterhout.jpg oosterhout_kadastrale_kaart_1811-1832_sectie_r_rutselbosch__eerste_blad__deel_met_t_bosch.jpg oosterhout_kadastrale_kaart_1811-1832_sectie_r_rutselbosch__eerste_blad.jpg
25 Jong Andries Daden de, Adriana Vissers de vrouw, doorgestreept; eronder Nicolaas Mook, Clasina Piterse , met de kinderen Jan en Maria in Oosterhout - Kohier hoofdgeld periode 1 oktober 1806-30 september 1807
26 Andries Dade overlijdensakte
27 Vissers Adriana, N.G. gedoopt op 11 juni 1752 in Oosterhout
28 Vissers Adriana en Albertus Peters doen ondertrouw op 9 mei 1778 in Oosterhout
29 Oosterhout kadastrale kaart 1811-1832 Sectie R Rutselbosch, Eerste blad, deel met t Bosch
30 Oosterhout kadastrale kaart 1811-1832 Sectie R Rutselbosch, Eerste blad
vissers_adriana_overlijdensakte_detail_oosterhout_1840.jpg vissers_adriana_overlijdensakte_oosterhout_1840.jpg
31 Vissers Adriana overlijdensakte detail Oosterhout 1840
32 Vissers Adriana overlijdensakte Oosterhout 1840
1.2 Tate Andries (afb. 7 t/m 26), zoon van Andries Tates (zie 1) en Jetske Jans. Hij is gedoopt op zondag 13 juli 1760 in Sloten (Friesland).
Notitie bij de geboorte van Tate: Tate zal vernoemd zijn naar de vader van Andries.

In Tresoar is zijn doopnaam Tate gestandaardiseerd tot Tette of Teetske.
Tate is overleden op zondag 1 november 1840 om 22:00 in Oosterhout, 80 jaar oud. Bij de overlijdensaangifte van Tate waren de volgende getuigen aanwezig: Peeter Donkers (geb. ±1780) en Pieter de Kroon (geb. ±1814).
Notitie bij overlijden van Tate: De getuigen zijn geburen van Tade.
Notitie bij Tate: In de overlijdensakte van zijn vrouw is zijn achternaam De Jong. In zijn eigen overlijdensakte is de achternaam Andries. Hun kinderen gaan in de Burgerlijke Stand verder als Andries.
In de akte is Gorredijke genoemd als de plaats waarvan hij afkomstig is. Dit klopt ook. hij heeft er namelijk gewoond, maar hij is geboren in Slooten (vermelding bij de doop van Anna, en bij het huwelijk). Bij de doop van Anna en bij hun trouwen wordt Kortswagen genoemd (onder of bij Gorredijke).

Bij het trouwen van zijn zoon Nicolaas is hij 77 jaar oud. Dan zou hij geboren moeten zijn in 1757 of 1758. Bij zijn overlijden is hij 84 jaar oud, geboren in 1756 of 1757. Moet geboren zijn tussen 31 mei 1757 en 1 november 1757. Bij de aangifte van het doodgeboren kind van Clasina op 8 september 1811 is hij 52, en dan kom je uit op 1758 of 1759. Klopt niet met elkaar. Hij blijkt geboren te zijn
op 13 juli 1760.

Bij dat huwelijk van Nicolaas in 1835 zijn beide ouders aanwezig. Geen van hen heeft ondertekend, omdat ze niet kunnen schrijven.

13-07-1760: Tate Andries (bij zijn hervormde doop)( In Tresoar is zijn doopnaam Tate gestandaardiseerd tot Tette of Teetske)
11-02-1787: Tade Andries (bij de Nederduitse doop van Anna)
17-02-1787: Tate Andries (bij het ter kondiging brengen van het voorgenomen huwelijk met Adriana in Langezwaag, Kortzwagen, Luxwoude)
27-02-1787: Tade Andries (bij het trouwen in Oosterhout)
05-10-1788: Daden (of Tade) Andries (bij de Nederduitse doop van Andries)
02-05-1790: Daden Andries (bij de Nederduitse doop van Antje)
16-10-1791: Daden Andries (bij de Nederduitse doop van Johannes)
04-08-1793: Daaden Andries (bij de Nederduitse doop van Nicolaas)
08-09-1811: Dade André de Jong (in het frans) - hij doet aangifte bij het doodgeboren kind van Clasina
16-03-1840: Dade Andriesse de Jong (bij de aangifte van het overlijden van zijn vrouw)
01-11-1840: Dade Andries (bij de aangifte van zijn overlijden door zijn buren)

Vermelding van René Andries:
Wat betreft de toevoeging ‘De Jong’: mogelijk heeft hij dat toegevoegd ter onderscheiding van zijn opa, mocht die dezelfde naam dragen, maar waarom dan onderscheiden? In Oosterhout kende niemand zijn opa in Friesland, dus waarom die toevoeging?
Dat is iets wat ik niet begrijp. Volgens mij moeten we er niet teveel betekenis aan hechten. Voor Tate/Tade Andries was het op dat moment misschien wel belangrijk. Maar voor de genealogie voegt het volgens mij weinig toe. Sterker: het leidt tot verwarring zoals blijkt op openarch.org waar de kinderen van Tate/Tade Andries door het leven gaan met de achternaam De Jong.
Adressen:
tot ca. 1787     Kortezwaag [Koartswaegen] onder Gorredijke [Goerdijk] (Friesland)
van 01-10-1788 tot 30-09-1798     Middelwijk, 5e partie, Oosterhout (Overigens was het echtpaar in de periode oktober 1787 - oktober 1788 voor het grootste deel niet in Oosterhout. Ze komen niet voor in het register op het gemaal voor die periode. Hun dochter Anna was in die periode bij oma Anna van Gool ‘gestald’.)
van 01-10-1799 tot 30-09-1801     Wijk 455, Oosterhout (In de kantlijn: arm)
van 01-10-1801 tot 30-09-1803     Wijk 438, Oosterhout (In de kantlijn: In de wacht (invnr 780))
van 01-10-1803 tot 30-09-1805     Wijk 666, Oosterhout (In 1803 staat een 0 in de kantlijn, betekenis is niet duidelijk; in invnr 784 van 1805-1806 staan de namen van Daden en Adriana doorgestreept)
01-11-1840     Wijk G nr.557, Oosterhout (Bij aangifte van zijn overlijden vermeld)
Beroep:
11-02-1787     Schippersknegt
Tate trouwde, 26 jaar oud, op dinsdag 27 februari 1787 in Oosterhout met Adriana Vissers (afb. 27 t/m 32), 34 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Tate en Adriana: Ik ben benieuwd hoe Tate en Adriana elkaar ontmoet kunnen hebben. Dat heb ik ook bij Albregt Peters uit Harpstedt bij Bremen, en Adriana. Misschien dat een koopman als Johannes Grenu uit Oosterhout een rol heeft gespeeld.

De (aan) kondiging van het huwelijk is in de hervormde gemeente Langewaag, Kortezwaag, Luxwoude. Tade woont dan in Kortezwaag.

‘Den 17 februari is ter kondiging aangegeven het huwelijk tussen Tate Andries van de Kortezwaag en Adriana Vissers van Oosterhout in de Baronie van Breda. Gekondigd den 18e en (met auctorisatie van den Weledelgestrenge Heer Grotian [?] ) den 25e februari tweemaal op een dag en al zo onverhinderd driemaal achter elkander den 25e februari attestatie van het kondiging afgegeven naar Oosterhout’.

Het aanstaande echtpaar kad kennelijk haast, want het is ongebruikelijk om twee van de drie verplichte huwelijksafkondigingen op dezelfde dag te doen. Hiervoor was speciale toestemming nodig zoals blijkt uit de huwelijksafkondiging. Voor de 25e februari zal het wel om een middag- en een avonddienst gaan. Als er niet meteen een bezwaar kwam, kon het huwelijk doorgang vinden. Met de attestatie van de drie huwelijksafkondigingen van de predikant van Kortezwaag kon het huwelijk twee dagen (!) later op 27 februari 1787 in Oosterhout worden voltrokken.

Bij het huwelijk wordt hun dochter, 16 dagen eerder geboren, geecht.

Hoe het rondom het huwelijk gegaan is (qua logistiek zouden we nu zeggen), kan ik nog niet goed begrijpen.
Op een rijtje gezet:

Op 11 februari 1787 wordt Anna gedoopt in Oosterhout. Zal Adriana toch in Oosterhout geweest zijn. Tade werd daarbij als de vader genoemd. Wellicht was hij er ook bij. Zullen toch wel samen naar Kortezwaag gereisd zijn. Maar kan dat alleen vermoeden, zou niet weten hoe dat te achterhalen is.

Om zo kort na de bevalling van Oosterhout naar Kortezwaag te reizen, lijkt me een pittige opgave. Maar hoeveel dagen er tussen de bevalling en de doop geweest zijn, weet ik niet. In Kortezwaag was dat bij Jan Andries (zoon van Andries Tates en Jetske Jans) 9 dagen, bij Jeltje 16 dagen, en bij Lammert 26 dagen (meegeteld 29-02-1780). Hoe dat in Oosterhout gebeurde, en waar dat mee te maken had, weet ik niet.
Op 17 februari 1787 is in Kortezwaag ter kondiging het huwelijk aangegeven. Dan zullen zij daar beiden geweest zijn.
Op 18 februari 1787 1e kondiging
Op 25 februari 1787 2e en 3e kondiging
Op 27 februari 1787 huwelijk in Oosterhout

René Andries: Wat ik ook een interessant feitje vind, is dat ze op 25 februari de attestatie in Kortezwaag hebben ontvangen en twee dagen later in Oosterhout trouwen. In 1787 ! In twee dagen van Kortezwaag naar Oosterhout reizen ! in de winter ! Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen?! Als je morgen (2020) met het openbaar vervoer die reis maakt, ben je minimaal vier uur onderweg. Dat lijkt me ook leuk om een keer uit te zoeken. In oude almanakken staan vaak de vertrek- en reistijden van trekschuiten, veerdiensten en diligences. Ze zullen niet rijk zijn geweest, dus de trekschuit lijkt het meest voor de hand te liggen. Hoewel: hij was schippersknecht. Was deze reis gepland als onderdeel van een toch al geplande vrachtreis? En moest daarom de tweede en de derde afkondiging gehaast op één dag?

Hoeveel reistijd zou er geweest kunnen zijn?
----------------------------------------------------
In de gereformeerde kerk werden op zondag meestal twee of drie diensten gehouden.
a. Bij twee diensten: ochtend (circa 10 uur) en avond (circa 19.00 uur) (in de winter mogelijk eerder?).
b. Bij drie diensten: ochtend (circa 10 uur), middag (circa 13 uur) en avond (circa 19 uur) (in de winter mogelijk eerder?).
Een dienst duurde 1 tot 1 1/2 uur. Daarna mogelijk nog 1/2 uur voor de administratieve afhandeling van de attestatie.

De 2e en de 3e afkondiging van het huwelijk zijn op zondag 25 februari gedaan, zoals blijkt uit de attestatie.
Het is onwaarschijnlijk dat beide afkondigingen in 1 dienst zijn gedaan, dus je hebt ten minste twee diensten nodig.

Een kerkdienst op een doordeweekse dag vind in de gereformeerde kerk over het algemeen in de avond plaats. Overdag moest er gewerkt worden.
Dus de dienst in Oosterhout op dinsdag 27 februari zal in de avond hebben plaatsgevonden. Dus laten we zeggen circa 19.00 uur (in de winter mogelijk eerder?).

Dat geeft de volgende tijdsframes:
a. Kortezwaag tweede afkondiging ochtenddienst en derde afkondiging avonddienst: vertrektijd op zijn vroegst om 22.00 uur.
Beschikbare reistijd= 44 uur: zondag 2 uur, maandag 24 uur, dinsdag 18 uur => aankomst Oosterhout dinsdag 18.00 uur ( één uur om een beetje bij te komen en op te frissen).

b. Kortezwaag tweede afkondiging ochtenddienst en derde afkondiging middagdienst: vertrektijd op zijn vroegst om 15.00 uur.
Beschikbare reistijd= 51 uur: zondag 9 uur, maandag 24 uur, dinsdag 18 uur => aankomst Oosterhout dinsdag 18.00 uur ( één uur om een beetje bij te komen en op te frissen).

Dus een reistijd die uitkomt tussen circa 44 uur en circa 51 uur is aannemelijk.Mbt de Oosterhoutse Haven (als mogelijke aankomst/vertrekplaats. De Rechte Dijk met het Gele huis als tolplaats is een alternatieve optie. De Groenendijk ook, maar die is bedoeld voor Dongen, en ligt verder weg, en daarmee niet voor de hand):
in 1684 zijn in Oosterhout zo’n 30 potterijen, veertig Oosterhoutse schepen en vele vreemde schippers uit Holland en Friesland, die turf aanvoeren om in Oosterhout te verkopen. De uitvoer bestaat uit stenen pannen, potten en potaarde. Import van olie, zout, kruidenierswaren zoals zeep, en bouwmaterialen zoals kalk, tras en timmerhout. Het aantal geschatte schepen dat Oosterhout aandoet is 50 per jaar (kom je op 1 gemiddeld per week in 1684 )…
Het vaartgeld liep van 1698 tot 1780 op van 900 tot 1200 gulden. Na 1760 nam de bedrijvigheid toe, met stijgende export van pottenbakkerswaar naar Holland. Een belangrijk verkooppunt waren de pottenschepen die op een vaste plaats op de Blaak in Rotterdam lagen (Gezicht op de Blaak 1772). (uit Oosterhout niet van gisteren, Cock Gorisse et al, 2009, pag. 240). (Als het aantal bezoekende schepen met diezelfde verhouding gestegen zal zijn, is het 1 op de 4-5 dagen gemiddeld).


Mbt Middelwijk
In 1780 kende Middelwijk 618 huishoudens (van in totaal Oosterhout 1306), 2662 inwoners (van in totaal 5549). Qua bevolking ongeveer de helft van geheel Oosterhout. De arme huishoudens waren gemiddeld flink kleiner (2,2 t.o.v. 4,3 personen per huishouden) en gemiddeld veel jonger (49% 16 jaar en ouder t.o.v. 68% in Middelwijk) (pag. 230).
Adriana is geboren in Oosterhout, dochter van Adriaan Vissers en Anna van Gool. Zij is gedoopt op zondag 11 juni 1752 in Oosterhout. Bij de doop van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Maria van Gool (geb. 1722) [tante moederszijde] en Gerardus van Gool (geb. 1728) [oom moederszijde]. Adriana is overleden op maandag 16 maart 1840 in Oosterhout, 87 jaar oud. Adriana is weduwe van Albregt Peters (ovl. 1782).
Notitie bij Adriana: Adriana trouwt met Aalbert Pieterse, die in Oosterhout woont, maar afkomstig is van Ampt Harpste bij Bremen. Ze krijgt met hem 2 kinderen: Adriaen en Clasina. Aalbert overlijdt op 14 april 1782, als ze nog geen 3 jaar getrouwd zijn. Adriana is dan 29 jaar, en blijft zitten met 2 hele jonge kinderen. Adriaen is net 3 jaar, en Clasina bijna 2 jaar.

6 jaar later trouwt ze met Tade Andries uit het Friese Kortezwaag. Ze is dan 16 dagen eerder bevallen van hun dochter Anna. Samen krijgen ze nog 4 kinderen.
-
De 2 kinderen staan wel vermeld in de periode oktober 1789-september 1790 in het kohier van het gemaal als: Kantlijn: ’de twee voork(inde)ren leeven van den armen’
Clasina is met naam vermeld als bij haar wonend in de periode oct. 1794 - sept. 1795 in het kohier van het gemaal, en de daaropvolgende jaren in ieder geval tot de periode oct. 1797 - sept. 1798. Daarna in het kohier van het hoofdgeld van 1 oct. 1799 - 30 sept. 1800 en in ieder geval 1 oct. 1806 - 30 sept. 1807
Adriaen met naam als bij haar wonend vanaf de periode oct. 1795 - sept. 1796, en verder elk jaar tot in ieder geval oct. 1797 - sept. 1798. Komt in het hoofdgeld registratie niet voor bij zijn moeder.

Van haar kinderen uit het eerste huwelijk heb ik Clasina teruggevonden: ze trouwt met Nicolaas van Mook.
-
Adriana en Tade trowenop 27 februari 1987 in Oosterhout. In het kohier van het gemaal staan Dade en Adriana samen voor het eerst vermeld in de periode oct. 1788 - sept 1789, samen met oma Anna van Gool en hun dochter Anna. In het jaar daarvoor staat hun dochter Anna bij oma "gestald". Waarom Tade en Adriana niet vermeld zijn, of niet aanwezig zijn, is niet duidelijk.

Ze wonen in Middelwijk. Dit was tot 1900 de aanduiding voor het middengebied. Oosterhout was tot die tijd een samenstel van 49 dorpen, gehuchten en buurtschappen. Tussen 1850 en 1900 groeit Middelwijk verder naar buiten uit, en wordt steeds vaker de naam Oosterhout gebruikt, en wordt Oosterhout een stad met 3 kerkdorpen.

Haar eerste echtgenoot is overleden in ’t Bos, horend tot Middelwijk, gelegen net achter de Grote Kerk (Sint-Jan). Het was een wereld apart, waar vooral dagloners en arbeiders woonden. Heel anders dan de wereld van e kleine en gegoede boeren en burgers.
In de jaren erna komen de vermeldingen in het kohier van Andries, Jan en Nicolaas er bij. Vanaf oct. 1795 - sept. 1796 is haar oudste zoon Adriaen ook vermeld.

Hierdoor ziet het in oct. 1797 - sept. 1798 in het kohier als volgt uit:

1797 Daad And(rie)s de Jong Tade Andries heel
Adriana Vissers de vrouw Adriana Vissers heel
Adriaen Adriaen zoon van Albert Pieters en Adriana Vissers heel
Clasina Clasina dochter van Albert Pieters en Adriana Vissers heel
Andries Andries zoon van Tade Andries en Adriana Vissers half
Anna Anna dochter van Tade Andries en Adriana Vissers half
Jan Johannes zoon van Tade Andries en Adriana Vissers half
Nicolaes Nicolaas zoon van Tade Andries en Adriana Vissers half
("Daad Ands" is bovengeschreven. Eerst stond
er "David". Uit aantekeningen niet duidelijk
wat er nu precies is doorgehaald etc.)

Boven de 15 jaar telde voor heel, jonger voor half. Adriaen is 19 jaar en Clasina 18.

In 1796 staat het gezin 2x vermeld, onduidelijk is waarom. De tweede keer staat " arm " in de kantlijn vermeld. In het kahier van het hoofdgeld staat in 1 oct. 1799 - 30 sept. 1800 dezelfde vermelding, en in 1 oct. 1800 - 30 sept. 1801 ook. In de jaren erna staat geen vermelding in de kantlijn, of "in de wacht", of "0".

In het kohier van het gemaal is Middelwijk als wijk vermeld. In het kohier van het hoofdgeld vanaf 1799 wijk nummer 455, vanaf 1801 nummer 438, en vanaf 1803 nummer 666. De betekenis van deze wijknummers is niet duidelijk.

De kohieren van het hoofdgeld tussen 1777-1798 zijn helaas niet bewaard gebleven. Is wel geregistreerd over de periode 1705-1809. Tade en Adriana zijn doorgestreept in 1806. Mogelijk dat zij elders in het kohier staan. De jaren 1807-1809 zijn nog te doorzoeken.
De kohieren van het gemaal lopen van 1687-1797. De periode voor 1784 zijn nog te doorzoeken, ofwel voor de registratie van weduwe Anna van Gool, waarbij Tade en Adriana gingen wonen.

-
Adriana wordt 87 jaar oud.
Adressen:
van 01-10-1788 tot 30-09-1798     Middelwijk, 5e partie, Oosterhout (Het kohier op het gemaal geeft de zogenaamde gemaal-belasting per gezin per jaar. Voor elk gezin is opgenomen hoeveel volwassenen (> 15 jaar) en hoeveel kinderen er waren. De volwassenen (16 jaar en ouder) tellen voor ‘heel’ de kinderen voor ‘half’. Vaak zijn de namen van de personen opgenomen. Soms zelfs met leeftijden. Maar die moet je met een korreltje zout nemen. Dit kohier loopt van 1687 t/m 1797. René Andries is begonnen in 1784 en heeft de registratie van de weduwe Adriaen Vissers (Anna van Gool) gevolgd, want bij haar gingen Tate en zijn vrouw en kinderen wonen. Misschien is het goed om ook nog een keer te kijken naar de jaren voor 1784. Bijvoorbeeld of Adriana Vissers met Albregt Pieters te vinden is.)
van 01-10-1799 tot 30-09-1801     Wijk 455, Oosterhout (In de kantlijn: arm; Mogelijk zijn ze nog te vinden bij de Armmeesters. Het kohier voor het hoofdgeld is door René Andries uitgezocht voor de periode 1799 - 1805. De opzet is vergelijkbaar met het kohier op het gemaal. Vanaf 1799 is de gezinssamenstelling in het register opgenomen en eventueel het bezit van paarden en koeien. Het kohier voor het hoofdgeld loopt van 1705 tot en met 1809. Helaas zijn de kohieren uit de periode 1777-1798 niet bewaard gebleven. Dus vandaar dat gestart is met 1799. In het kohier van 1806 is de registratie van Tate Andries en Adriana Vissers doorgestreept. Mogelijk zijn ze toen verhuisd en elders in het kohier opgenomen.)
van 01-10-1801 tot 30-09-1803     Wijk 438, Oosterhout (In de kantlijn: In de wacht (invnr 780))
van 01-10-1803 tot 30-09-1805     Wijk 666, Oosterhout (In 1803 staat een 0 in de kantlijn, de betekenis is niet duidelijk; in invnr 784 van 1805-1806 staan de namen van Daden en Adriana doorgestreept)
Getuige bij:
01-04-1778     doop Adriana Vissers (geb. 1778)    [tante vaderszijde]
Kinderen van Tate en Adriana:
andries_anna__nederduits_gereformeerd_gedoopt_op_11_februari_1787_in_oosterhout__en_daarna_geecht.jpg andries_anna__gedoopt_in_oosterhout_op_11_februari_1787.png
33 Andries Anna, Nederduits gereformeerd gedoopt op 11 februari 1787 in Oosterhout, en daarna geecht
34 Andries Anna, gedoopt in Oosterhout op 11 februari 1787
1 Anna Andries [1.2.1] (afb. 33 en 34). Zij is gedoopt op zondag 11 februari 1787 in Oosterhout.
Notitie bij de geboorte van Anna: Geëcht bij het huwelijk van Tade en Adriana. Staat vermeld bij het dopen.
Anna is overleden na dinsdag 30 september 1806, minstens 19 jaar oud.
Notitie bij Anna: Anna is vermeld in het kohier van het gemaal en van het hoofdgeld. In ieder geval nog bij de vastlegging t hoofdgeld over de periode van 1 oct. 1805 - 30 sept. 1806
andries_andries__gedoopt_op_5_oktober_1788_in_oosterhout.png
35 Andries Andries, gedoopt op 5 oktober 1788 in Oosterhout
2 Andries Andries [1.2.2] (afb. 35). Hij is gedoopt op zondag 5 oktober 1788 in Oosterhout. Andries is overleden na dinsdag 30 september 1806, minstens 17 jaar oud.
Notitie bij Andries: Andries is vermeld in het kohier van het gemaal en van het hoofdgeld. In ieder geval nog bij de vastlegging t hoofdgeld over de periode van 1 oct. 1805 - 30 sept. 1806
andries_antje__ng_gedoopt_op_13_mei_1790_in_oosterhout.png
36 Andries Antje, NG gedoopt op 13 mei 1790 in Oosterhout
3 Antje de Andries [1.2.3] (afb. 36). Zij is gedoopt op donderdag 13 mei 1790 in Oosterhout.
Notitie bij Antje: Antje is niet vermeld in het kohier van het gemaal en van het hoofdgeld. Niet vermeld bij de vastlegging van t gemaal over de periode oct. 1789 - sept. 1790 en van oct. 1790 - sept. 1791. Vermoedelijk is zij al overleden.
In het NG-begraafregister komt ze echter niet voor in de periode mei 1790 t/m december 1792.
andries_johannes__gedoopt_op_16_oktober_1791_in_oosterhout.png
37 Andries Johannes, gedoopt op 16 oktober 1791 in Oosterhout
4 Johannes Andries [1.2.4] (afb. 37). Hij is gedoopt op zondag 16 oktober 1791 in Oosterhout.
Notitie bij Johannes: Johannes, ofwel Jan is vermeld in het kohier van het gemaal en van het hoofdgeld. In ieder geval nog bij de vastlegging t hoofdgeld over de periode van 1 oct. 1805 - 30 sept. 1806
5 Nikolaas Andries, geboren in Oosterhout. Volgt 1.2.5.
andries_nikolaas__gedoopt_nederduits_gereformeerd_in_oosterhout_op_4_augustus_1793.jpg andries_nicolaas_en_anna_maria_van_groenendaal_trouwen_op_21_mei_1835_te_oosterhout.jpg andries_nicolaas_en_anna_maria_van_groenendaal_trouwen_op_21_mei_1835_te_oosterhout_-_2.jpg andries_nicolaas__en_anna_maria_van_den_groenendaal_wonen_met_hun_gezin_in_oosterhout_in_wijk_f_nr_415_-_br_1861-1870.jpg oosterhout_kadastrale_kaart_1811-1832_sectie_r_rutselbosch__tweede_blad__deel_zandheuvel_met_spookselstraatje.jpg oosterhout_kadastrale_kaart_1811-1832_sectie_r_rutselbosch__tweede_blad.jpg
38 Andries Nikolaas, gedoopt Nederduits Gereformeerd in Oosterhout op 4 augustus 1793
39 Andries Nicolaas en Anna Maria van Groenendaal trouwen op 21 mei 1835 te Oosterhout
40 Andries Nicolaas en Anna Maria van Groenendaal trouwen op 21 mei 1835 te Oosterhout - 2
41 Andries Nicolaas, en Anna Maria van den Groenendaal wonen met hun gezin in Oosterhout in wijk F nr 415 - BR 1861-1870
42 Oosterhout kadastrale kaart 1811-1832 Sectie R Rutselbosch, Tweede blad, deel Zandheuvel met Spookselstraatje
43 Oosterhout kadastrale kaart 1811-1832 Sectie R Rutselbosch, Tweede blad
oosterhout_kadastrale_kaart_1811-1832.jpg andries_nicolaas_en_anna_maria_van_den_groenendaal_met_gezin_in_oosterhout_br_1870-1880.jpg andries_nicolaas_overlijden_op_27_september_1871_te_oosterhout.jpg groenendaal_anna_maria_van__overleden_in_oosterhout_op_23_oktober_1875.jpg
44 Oosterhout kadastrale kaart 1811-1832
45 Andries Nicolaas en Anna Maria van den Groenendaal met gezin in Oosterhout BR 1870-1880
46 Andries Nicolaas overlijden op 27 september 1871 te Oosterhout
47 Groenendaal Anna Maria van den, overleden in Oosterhout op 23 oktober 1875
1.2.5 Nikolaas Andries (afb. 38 t/m 46) is geboren in Oosterhout, zoon van Tate Andries (zie 1.2) en Adriana Vissers. Hij is gedoopt op zondag 4 augustus 1793 in Oosterhout. Nikolaas is overleden op woensdag 27 september 1871 in Oosterhout, 78 jaar oud.
Notitie bij Nikolaas: Nikolaas is vermeld in het kohier van het gemaal en van het hoofdgeld. In ieder geval nog bij de vastlegging t hoofdgeld over de periode van 1 oct. 1805 - 30 sept. 1806.
Adressen:
Zandheuvel, Oosterhout
11-02-1836     Wijk H, nr 621, Oosterhout (Wijkletter is niet goed te lezen)
01-12-1861     Wijk F415, Oosterhout
Beroepen:
11-02-1836     Arbeider
27-09-1871     Schoenmaker
Nikolaas trouwde, 41 jaar oud, op donderdag 21 mei 1835 in Oosterhout met Anna Maria van den Groenendaal (afb. 40 en 47), 27 jaar oud. Anna is geboren op donderdag 20 augustus 1807 in Soerendonk(Maarheeze), dochter van Jacobus van den Groenedaal en Elisabeth Thijssen. Anna is overleden op zaterdag 23 oktober 1875 in Oosterhout, 68 jaar oud.
Adressen:
1835     Maarheeze
11-02-1836     Wijk H, nr 621, Oosterhout
Kinderen van Nikolaas en Anna:
1 Johannes Andries, geboren op donderdag 11 februari 1836 in Oosterhout. Volgt 1.2.5.1.
2 Elisabeth Andries, geboren op woensdag 4 april 1838 in Oosterhout. Volgt 1.2.5.2.
3 Andries (Andreas) Andries, geboren op zondag 30 januari 1842 in Oosterhout. Volgt 1.2.5.3.
4 Nicolaas Andries, geboren op zaterdag 12 oktober 1844 in Oosterhout. Volgt 1.2.5.4.
5 Adriana Andries, geboren op vrijdag 23 februari 1849 in Oosterhout. Volgt 1.2.5.5.
andries_johannes__geboren_op_11_februari_1836_in_oosterhout.jpg andries_johannes__handtekening_onder_de_huwelijksakte_van_hemzelf_met_catharina_koreman_op_24_november_1870_in_oosterhout_-3.jpg andries_johannes__woont_met_zijn_vrouw_catharina_koreman_en_kinderen_in_wijk_f__keiweg_648_in_oosterhout_-_br_1880-1890.jpg andries_johannes__en_catharina_koreman_trouwen_op_24_november_1870_in_oosterhout_-1.jpg andries_johannes__en_catharina_koreman_trouwen_op_24_november_1870_in_oosterhout_-2.jpg andries_johannes_andries_overlijdensakte_op_23_december_1916_in_oosterhout.jpg
48 Andries Johannes, geboren op 11 februari 1836 in Oosterhout
49 Andries Johannes, handtekening onder de huwelijksakte van hemzelf met Catharina Koreman op 24 november 1870 in Oosterhout -3
50 Andries Johannes, woont met zijn vrouw Catharina Koreman en kinderen in wijk F, Keiweg 648 in Oosterhout - BR 1880-1890
51 Andries Johannes, en Catharina Koreman trouwen op 24 november 1870 in Oosterhout -1
52 Andries Johannes, en Catharina Koreman trouwen op 24 november 1870 in Oosterhout -2
53 Andries Johannes overlijdensakte op 23 december 1916 in Oosterhout
1.2.5.1 Johannes Andries (afb. 48 t/m 53) is geboren op donderdag 11 februari 1836 om 10:00 in Oosterhout, zoon van Nikolaas Andries (zie 1.2.5) en Anna Maria van den Groenendaal. Johannes is overleden op zaterdag 23 december 1916 in Oosterhout, 80 jaar oud.
Adressen:
Keiweg 648, Oosterhout
Kloosterstraat D216, Oosterhout
11-02-1836     Wijk H, nr 621, Oosterhout
Beroep:
01-01-1880     Schoenmaker
Johannes trouwde, 34 jaar oud, op donderdag 24 november 1870 in Oosterhout met Catharina Koreman, 29 jaar oud. Catharina is geboren op zaterdag 3 juli 1841 in Oosterhout, dochter van Johannes Koreman en Hendrika Bakx. Catharina is overleden op vrijdag 19 januari 1906 in Oosterhout, 64 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Catharina:
1 Johannes Nicolaas Andries [1.2.5.1.1], geboren op dinsdag 19 september 1871 in Oosterhout. Johannes is overleden op woensdag 21 april 1920 om 08:00 in Oosterhout, 48 jaar oud. Johannes bleef ongehuwd.
Beroep:
Schoenmaker
2 Anna Maria Andries, geboren op vrijdag 23 mei 1873 in Oosterhout. Volgt 1.2.5.1.2.
3 Hendrika Elisabeth Andries, geboren op maandag 17 augustus 1874 in Oosterhout. Volgt 1.2.5.1.3.
4 Elisabeth Adriana Andries, geboren op zaterdag 2 oktober 1875 in Oosterhout. Volgt 1.2.5.1.4.
5 Adriana Antonia Andries [1.2.5.1.5], geboren op dinsdag 17 oktober 1876 in Oosterhout. Adriana is overleden op zaterdag 27 januari 1877 in Oosterhout, 3 maanden oud.
6 Adriana Antonia Andries [1.2.5.1.6], geboren op dinsdag 23 april 1878 in Oosterhout.
Adres:
vanaf 04-06-1894     Dongen
7 Clasina Catharina Andries [1.2.5.1.7], geboren op woensdag 3 september 1879 in Oosterhout.
8 Nicolaas Johannes Andries [1.2.5.1.8], geboren op donderdag 27 april 1882 in Oosterhout. Nicolaas is overleden op vrijdag 15 december 1882 in Oosterhout, 7 maanden oud.
9 Nicolaas Johannes Maria Andries [1.2.5.1.9], geboren op zaterdag 28 juni 1884 in Oosterhout. Nicolaas is overleden op dinsdag 27 november 1888 in Oosterhout, 4 jaar oud.
1.2.5.1.2 Anna Maria Andries is geboren op vrijdag 23 mei 1873 in Oosterhout, dochter van Johannes Andries (zie 1.2.5.1) en Catharina Koreman. Anna is overleden op vrijdag 13 januari 1956 in Breda, 82 jaar oud.
Adressen:
tot 14-12-1888     Keiweg 648, Oosterhout
vanaf 14-12-1888     Dongen
vanaf 10-11-1892     Bergen op Zoom
13-01-1956     Breda
Anna trouwde, 35 jaar oud, op donderdag 18 februari 1909 in Oosterhout met Cornelis Johannes van Beers, ongeveer 28 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1881 in Tilburg, zoon van Antonius van Beers en Maria Theresia Obbens.
1.2.5.1.3 Hendrika Elisabeth Andries is geboren op maandag 17 augustus 1874 in Oosterhout, dochter van Johannes Andries (zie 1.2.5.1) en Catharina Koreman. Hendrika trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 26 mei 1904 in Oosterhout met Arnoldus Josephus van Loon, ongeveer 32 jaar oud. Arnoldus is geboren omstreeks 1872 in Oosterhout, zoon van Theodorus van Loon en Johanna Adriana Caron.
1.2.5.1.4 Elisabeth Adriana Andries is geboren op zaterdag 2 oktober 1875 in Oosterhout, dochter van Johannes Andries (zie 1.2.5.1) en Catharina Koreman. Elisabeth trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 10 september 1908 in Oosterhout met Johannes Wilhelmus Roovers, ongeveer 29 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1879 in Oosterhout, zoon van Johannes Florentius Roovers en Maria Roovers.
andries_elisabeth_overlijdensakte_op_10_december_1934_te_oosterhout_96_jaar_oud.jpg
54 Andries Elisabeth overlijdensakte op 10 december 1934 te Oosterhout 96 jaar oud
1.2.5.2 Elisabeth Andries (afb. 54) is geboren op woensdag 4 april 1838 in Oosterhout, dochter van Nikolaas Andries (zie 1.2.5) en Anna Maria van den Groenendaal. Elisabeth is overleden op maandag 10 december 1934 in Oosterhout, 96 jaar oud. Elisabeth trouwde, 33 jaar oud, op donderdag 30 november 1871 in Oosterhout met Pieter Rijnaerts, ongeveer 33 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1838 in Oosterhout, zoon van Pieter Rijnaerts en Adriana de Jong. Pieter is overleden op vrijdag 23 juni 1916 in Oosterhout, ongeveer 78 jaar oud.
Beroep:
23-06-1916     Koopman
Kinderen van Elisabeth en Pieter:
1 Nicolaas Rijnaerts [1.2.5.2.1], geboren op zondag 10 november 1872 in Oosterhout.
2 Petrus Rijnaerts [1.2.5.2.2], geboren op maandag 11 mei 1874 in Oosterhout. Petrus is overleden op zondag 1 november 1874 in Oosterhout, 5 maanden oud.
3 Petrus Rijnaerts [1.2.5.2.3], geboren op woensdag 27 september 1876 in Oosterhout. Petrus is overleden op zondag 20 oktober 1946 in Oosterhout, 70 jaar oud. Petrus bleef ongehuwd.
4 Johannes Rijnaerts, geboren op donderdag 9 januari 1879 in Oosterhout. Volgt 1.2.5.2.4.
5 Hendrik Rijnaerts [1.2.5.2.5], geboren op vrijdag 25 maart 1881 in Oosterhout. Hendrik is overleden op zaterdag 8 juli 1882 in Oosterhout, 1 jaar oud.
6 N.N. Rijnaerts [1.2.5.2.6], levenloos geboren zoon, geboren op donderdag 21 december 1882 in Oosterhout.
rijnaerts_johannes__en_cornelia_maria_van_vugt_trouwen_op_22_februari_1906_in_oosterhout.jpg rijnaerts_johannes__en_cornelia_maria_van_vugt_trouwen_op_22_februari_1906_in_oosterhout_2e_pagina.jpg
55 Rijnaerts Johannes, en Cornelia Maria van Vugt trouwen op 22 februari 1906 in Oosterhout
56 Rijnaerts Johannes, en Cornelia Maria van Vugt trouwen op 22 februari 1906 in Oosterhout 2e pagina
1.2.5.2.4 Johannes Rijnaerts (afb. 55 en 56) is geboren op donderdag 9 januari 1879 in Oosterhout, zoon van Pieter Rijnaerts en Elisabeth Andries (zie 1.2.5.2). Johannes trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 22 februari 1906 in Oosterhout met Cornelia Maria van Vugt.
Kinderen van Johannes en Cornelia:
1 Rijnaerts [1.2.5.2.4.1], levenloos geboren dochter, geboren op maandag 27 augustus 1906 in Oosterhout.
2 Petrus Rijnaerts [1.2.5.2.4.2], geboren in juli 1907 in Oosterhout. Petrus is overleden op zondag 22 september 1907 in Oosterhout, 2 maanden oud.
andries_andreas_en_catharina_goossens_trouwen_op_23_november_1876_in_oosterhout.jpg andries_andreas_en_catharina_goossens_trouwen_op_23_november_1876_in_oosterhout_vervolgblad.jpg andries_andries_en_catharina_goossens_met_nicolaas_in_br_1870-1880.jpg andries_andries_en_catharina_goossens_met_gezin_in_oosterhout_br_1880-1890.jpg andries_andries_en_catharina_goossens_met_gezin_in_oosterhout_br_1890-1900.jpg andries_andries_overleden_in_oosterhout_op_27_december_1892.jpg
57 Andries Andreas en Catharina Goossens trouwen op 23 november 1876 in Oosterhout
58 Andries Andreas en Catharina Goossens trouwen op 23 november 1876 in Oosterhout vervolgblad
59 Andries Andries en Catharina Goossens met Nicolaas in BR 1870-1880
60 Andries Andries en Catharina Goossens met gezin in Oosterhout BR 1880-1890
61 Andries Andries en Catharina Goossens met gezin in Oosterhout BR 1890-1900
62 Andries Andries overleden in Oosterhout op 27 december 1892
goossens_caat_te_oosterhout__1890.jpg goossens_caat_overlijden_te_oosterhout_op_31_maart_1930.jpg
63 Goossens Caat te Oosterhout ~1890
64 Goossens Caat overlijden te Oosterhout op 31 maart 1930
1.2.5.3 Andries (Andreas) Andries (afb. 57, 58, 59, 60, 42, 61 en 62) is geboren op zondag 30 januari 1842 in Oosterhout, zoon van Nikolaas Andries (zie 1.2.5) en Anna Maria van den Groenendaal. Andreas is overleden op dinsdag 27 december 1892 in Oosterhout, 50 jaar oud (oorzaak: Spaanse griep).
Adres:
Wijk G - Spookselstraat 267 (Tegenwoordig Pastoor Bressersstraat), Oosterhout (Zijn broer Nicolaas woonde op huisnummer 266)
Beroep:
Schoenmaker
Andreas trouwde, 34 jaar oud, op donderdag 23 november 1876 met Catharina (Caat) Goossens (afb. 63 en 64), 29 jaar oud. Caat is geboren op dinsdag 9 maart 1847 in Terheijden, dochter van Johannes Goossens en Maria Lodders. Caat is overleden op maandag 31 maart 1930 in Oosterhout, 83 jaar oud.
Kinderen van Andreas en Caat:
1 Nicolaas (Klaas) Andries, geboren op zondag 26 augustus 1877 in Oosterhout. Volgt 1.2.5.3.1.
2 Maria Johanna (Mie) Andries, geboren op dinsdag 29 juni 1880 in Oosterhout. Volgt 1.2.5.3.2.
3 Anna Maria (Anna) Andries, geboren op donderdag 25 januari 1883 in Oosterhout. Volgt 1.2.5.3.3.
4 Goverdina (Dien) Andries, geboren op vrijdag 15 januari 1886 in Oosterhout. Volgt 1.2.5.3.4.
5 Johannes Andreas (Jan) Andries, geboren op maandag 9 mei 1892 in Oosterhout. Volgt 1.2.5.3.5.
andries_nicolaas_geboren_in_oosterhout_op_27_augustus_1877.jpg andries_nicolaas_en_antonia_broekhoven_in_br_1900-1920_van_oosterhout_met_gezin.jpg andries_nicolaas_en_antonia_broekhoven_in_br_1921-1938_van_oosterhout_met_gezin.jpg broekhoven_antonia_overlijdensakte_op_30_oktober_1940_te_oosterhout_61_jaar_oud.jpg
65 Andries Nicolaas geboren in Oosterhout op 27 augustus 1877
66 Andries Nicolaas en Antonia Broekhoven in BR 1900-1920 van Oosterhout met gezin
67 Andries Nicolaas en Antonia Broekhoven in BR 1921-1938 van Oosterhout met gezin
68 Broekhoven Antonia overlijdensakte op 30 oktober 1940 te Oosterhout 61 jaar oud
1.2.5.3.1 Nicolaas (Klaas) Andries (afb. 65 t/m 67) is geboren op zondag 26 augustus 1877 in Oosterhout, zoon van Andries (Andreas) Andries (zie 1.2.5.3) en Catharina (Caat) Goossens. Klaas is overleden na woensdag 30 oktober 1940, minstens 63 jaar oud.
Adressen:
27-02-1908     Kwade 9, wijk E (nu Prins Frederikstraat), Oosterhout
01-01-1921     Kleine Braak, Wijk G nummer 281, Oosterhout
van na 01-01-1921 tot na 01-01-1928     1e Kegelstraat G195 (ook G255 genummerd), Oosterhout
Beroepen:
27-02-1908     Schoenmaker (In Dongen bij schoenfabriek Vermeulen in de Kerkstraat. Kwam dan tussen de middag bij zijn broer Jan in de Bolkensteeg te Dongen zijn brood opeten.)
02-09-1920     Schoenmaker (Klaas is getuige bij het huwelijk van zijn broer Jan)
Getuige bij:
02-09-1920     huwelijk Jan Andries (1892-1970) en Marie Buijs (1892-1970) [zie 1.2.5.3.5]    [broer bruidegom]
Klaas trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 27 februari 1908 in Oosterhout met Antonia (Tonia) Broekhoven (afb. 68), 28 jaar oud. Tonia is geboren op dinsdag 8 april 1879 in Oosterhout, dochter van Willem Broekhoven en Johanna Leemans. Tonia is overleden op woensdag 30 oktober 1940 in Oosterhout, 61 jaar oud.
Kinderen van Klaas en Tonia:
1 Andreas Wilhelmus Andries, geboren op dinsdag 12 september 1911 in Oosterhout. Volgt 1.2.5.3.1.1.
andries_johanna_catharina_overlijdensakte_2_jaar_oud_op_1_januari_1916_te_oosterhout.jpg
69 Andries Johanna Catharina overlijdensakte 2 jaar oud op 1 januari 1916 te Oosterhout
2 Johanna Catharina Andries [1.2.5.3.1.2] (afb. 69), geboren in 1913. Johanna is overleden op zaterdag 1 januari 1916 in Oosterhout, 2 of 3 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johanna: Ze was 2 jaar oud bij haar overlijden en is bij de gemeente aangegeven door de oom Johannes Andries Andries op 2 januari 1916.
3 Wilhelmus Johannes (Willem) Andries, geboren op zondag 23 augustus 1914. Volgt 1.2.5.3.1.3.
4 Catharina (Toos) Andries [1.2.5.3.1.4], geboren op maandag 27 maart 1916. Toos is overleden.
Notitie bij Toos: Is Toos dezelfde als Johanna Catharina?
Toos bleef ongehuwd.
5 Johanna Catharina (Joke) Andries [1.2.5.3.1.5], geboren op zondag 15 april 1917. Joke is ongehuwd.
6 Maria Antonia (Riet [Rie]) Andries, geboren op zaterdag 6 augustus 1921. Volgt 1.2.5.3.1.6.
1.2.5.3.1.1 Andreas Wilhelmus Andries is geboren op dinsdag 12 september 1911 in Oosterhout, zoon van Nicolaas (Klaas) Andries (zie 1.2.5.3.1) en Antonia (Tonia) Broekhoven. Andreas is overleden op woensdag 21 augustus 1991 in Oosterhout, 79 jaar oud. Hij is begraven in Oosterhout.
Notitie bij overlijden van Andreas: Begraafplaats aan de Veerse Weg te Oosterhout (bij de oude poort, halverwege de lange zijde bij een denneboom)
Adressen:
De Doelen, Oosterhout
Johannieterstraat, Oosterhout
Beroep:
Huisschilder
Andreas trouwde met Johanna (Jo) Maas. Jo is geboren op donderdag 15 februari 1917. Jo is overleden op woensdag 8 december 2010, 93 jaar oud.
Adressen:
Buurstede, Oosterhout
De Doelen, Oosterhout
Johannieterstraat, Oosterhout
Kind van Andreas en Jo:
andries_andreas_wilhelmus__aangifte_van_levenloos_geboren_kind_op_18_november_1946_in_oosterhout.jpg
70 Andries Andreas Wilhelmus, aangifte van levenloos geboren kind op 18 november 1946 in Oosterhout
1 N.N. Andries [1.2.5.3.1.1.1] (afb. 70), levenloos geboren kind, geboren op maandag 18 november 1946 in Oosterhout.
1.2.5.3.1.3 Wilhelmus Johannes (Willem) Andries is geboren op zondag 23 augustus 1914, zoon van Nicolaas (Klaas) Andries (zie 1.2.5.3.1) en Antonia (Tonia) Broekhoven. Willem is overleden op dinsdag 12 april 1994, 79 jaar oud.
Beroep:
Metselaar
Willem trouwde met Johanna Martina (Jo) Evers. Jo is geboren op dinsdag 12 oktober 1915 in Oosterhout. Jo is overleden op maandag 22 juli 2002 in Oosterhout, 86 jaar oud.
1.2.5.3.1.6 Maria Antonia (Riet [Rie]) Andries is geboren op zaterdag 6 augustus 1921, dochter van Nicolaas (Klaas) Andries (zie 1.2.5.3.1) en Antonia (Tonia) Broekhoven. Riet [Rie] is overleden op zondag 20 maart 2016, 94 jaar oud. Riet [Rie] trouwde met Ad van Dongen. Ad is overleden in 1965.
andries_mie_en_kees_eelants_met_kinderen_en_aangetrouwde_kinderen_rijen__1945.jpg
71 Andries Mie en Kees Eelants met kinderen en aangetrouwde kinderen Rijen ~1945
1.2.5.3.2 Maria Johanna (Mie) Andries (afb. 71) is geboren op dinsdag 29 juni 1880 in Oosterhout, dochter van Andries (Andreas) Andries (zie 1.2.5.3) en Catharina (Caat) Goossens. Mie trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 16 juni 1910 in Oosterhout met Cornelis (Kees) Eelants, ongeveer 28 jaar oud. Kees is geboren omstreeks 1882 in Oosterhout, zoon van Pieter Eelants en Cornelia Vermunt.
Beroep:
16-06-1910     Leerlooier
Kind van Mie en Kees:
1 Cor Eelants [1.2.5.3.2.1], geboren in Rijen.
1.2.5.3.3 Anna Maria (Anna) Andries is geboren op donderdag 25 januari 1883 in Oosterhout, dochter van Andries (Andreas) Andries (zie 1.2.5.3) en Catharina (Caat) Goossens. Anna is overleden op zaterdag 5 maart 1966 in Oosterhout, 83 jaar oud. Anna trouwde, 29 jaar oud, op zondag 7 juli 1912 in Oosterhout met Hendrik Adriaan Braat, ongeveer 30 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1882 in Oosterhout, zoon van Mathijs Braat en Maria van den Noort.
Adres:
02-09-1920     Oosterhout (Staat bij het huwelijk van zijn zwager Jan Andries vermeld)
Beroepen:
23-06-1913     Kantoorloper
02-09-1920     Handelsreiziger (Hendrik is getuige bij het huwelijk van zijn zwager Jan Andries)
Getuige bij:
02-09-1920     huwelijk Jan Andries (1892-1970) en Marie Buijs (1892-1970) [zie 1.2.5.3.5]    [zwager bruidegom]
Kind van Anna en Hendrik:
1 Ria Braat. Volgt 1.2.5.3.3.1.
buijs_frans_en_ria_braat_-_dongen__1952.jpg
72 Buijs Frans en Ria Braat - Dongen ~1952
1.2.5.3.3.1 Ria Braat, dochter van Hendrik Adriaan Braat en Anna Maria (Anna) Andries (zie 1.2.5.3.3). Ria trouwde met Franciscus Antonius Petrus (Frans) Buijs (afb. 72). Frans is geboren in 1921 in Oosterhout, zoon van Leonardus Cornelis (Nard) Buijs en Cornelia Johanna van Dorst. Frans is overleden in 2001 in Dongen, 79 of 80 jaar oud.
1.2.5.3.4 Goverdina (Dien) Andries is geboren op vrijdag 15 januari 1886 in Oosterhout, dochter van Andries (Andreas) Andries (zie 1.2.5.3) en Catharina (Caat) Goossens. Dien trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 12 juni 1913 in Oosterhout met Wilhelmus (Willem) de Hoogh, 28 jaar oud. Willem is geboren op donderdag 24 juli 1884 in Oosterhout, zoon van Johannes Hoogh en Adriana de Nier. Willem is overleden op zaterdag 15 januari 1966 in Oosterhout, 81 jaar oud.
Adres:
23-06-1913     Breda
Beroep:
van 23-06-1913 tot 06-12-1916     Handelsreiziger
Kinderen van Dien en Willem:
1 Rie de Hoogh [1.2.5.3.4.1].
2 Jana de Hoogh [1.2.5.3.4.2].
3 Johannes Andries de Hoogh [1.2.5.3.4.3], geboren in november 1916 in Oosterhout. Johannes is overleden op woensdag 6 december 1916 in Oosterhout, 1 maand oud.
Notitie bij overlijden van Johannes: 3 weken oud geworden
andries_jan_geboren_op_10_mei_1892_te_oosterhout.jpg andries_jan_oosterhout__1918.jpg andries_johannes_andreas__en_maria_adriana_buijs_trouwen_op_2_september_1920_in_dongen.jpg buijs_antonie__en_anna_helena_bink_wonen_met_hun_kinderen_en_schoonzoon_jan_andries_in_dongen__eerst_aan_de_hoge_ham_b168__later_bolkensteeg_4_-_bs_1910-1920.jpg andries_jan_en_marie_buijs_met_gezin_in_br_dongen_1920-1940.jpg andries_jan_met_toos__dré_en_toon_voor_de_bolkensteeg_te_dongen__1931.jpg
73 Andries Jan geboren op 10 mei 1892 te Oosterhout
74 Andries Jan Oosterhout ~1918
75 Andries Johannes Andreas, en Maria Adriana Buijs trouwen op 2 september 1920 in Dongen
76 Buijs Antonie, en Anna Helena Bink wonen met hun kinderen en schoonzoon Jan Andries in Dongen, eerst aan de Hoge Ham B168, later Bolkensteeg 4 - BS 1910-1920
77 Andries Jan en Marie Buijs met gezin in BR Dongen 1920-1940
78 Andries Jan met Toos, Dré en Toon voor de Bolkensteeg te Dongen ~1931
andries_jan_met_dochter_toos_-_dongen__1935.jpg Ãndries_jan_-_dongen__1945.jpg buijs_marie_-_molenschot__1910.jpg buijs_maria_adriana__aangifte_op_20_januari_1892_van_haar_geboorte_op_19_januari_1892_om_3_uur__s_middags_in_de_gemeente_gilze_en_rijen.jpg buijs_maria_adriana__als_17_jarige_naar_utrecht_in_de_lange_smeestraat_39_als_dienstbode_bij_johannes_vlasveld_uit_zoeterwoude_en_johanna_janssen_uit_dongen_van_30_november_1909_tot_22_november_1910.jpg buijs_maria_adriana__als_dienstbode_in_de_ginnekenstraat_32_in_breda_van_13_februari_1912_tot_24_juni_1912_-_regel_6.jpg
79 Andries Jan met dochter Toos - Dongen ~1935
80 Ãndries Jan - Dongen ~1945
81 Buijs Marie - Molenschot ~1910
82 Maria Adriana Buijs, aangifte op 20 januari 1892 van haar geboorte op 19 januari 1892 om 3 uur ’s middags in de gemeente Gilze en Rijen
83 Buijs Maria Adriana, als 17 jarige naar Utrecht in de Lange Smeestraat 39 als dienstbode bij Johannes Vlasveld uit Zoeterwoude en Johanna Janssen uit Dongen van 30 november 1909 tot 22 november 1910
84 Buijs Maria Adriana, als dienstbode in de Ginnekenstraat 32 in Breda van 13 februari 1912 tot 24 juni 1912 - regel 6
buijs_maria_adriana__als_dienstbode_in_de_ginnekenstraat_32_in_breda_van_13_februari_1912_tot_24_juni_1912.jpg buijs_maria_adriana__als_dienstbode_in_de_ginnekenweg_39_in_teteringen_van_24_juni_1912_tot_13_februari_1913.jpg buijs_maria_adriana__als_dienstbode_in_de_ginnekenstraat_14_in_breda_van_13_februari_1913_tot_19_mei_1913.jpg buijs_marie_-_dongen__1960.jpg buijs_maria_a.__overleden_op_21_november_1970__begraven_op_het_laurentiuskerkhof_in_dongen_-_eigen_opname_j._meeren_van_10_oktober_2021.jpg buijs_maria_a.__overleden_op_21_november_1970__78_jaar_oud__begraven_op_het_laurentiuskerkhof_in_dongen_-_eigen_opname_j._meeren_van_10_oktober_2021.jpg
85 Buijs Maria Adriana, als dienstbode in de Ginnekenstraat 32 in Breda van 13 februari 1912 tot 24 juni 1912
86 Buijs Maria Adriana, als dienstbode in de Ginnekenweg 39 in Teteringen van 24 juni 1912 tot 13 februari 1913
87 Buijs Maria Adriana, als dienstbode in de Ginnekenstraat 14 in Breda van 13 februari 1913 tot 19 mei 1913
88 Buijs Marie - Dongen ~1960
89 Buijs Maria A., overleden op 21 november 1970, begraven op het Laurentiuskerkhof in Dongen - eigen opname J. Meeren van 10 oktober 2021
90 Buijs Maria A., overleden op 21 november 1970, 78 jaar oud, begraven op het Laurentiuskerkhof in Dongen - eigen opname J. Meeren van 10 oktober 2021
1.2.5.3.5 Johannes Andreas (Jan) Andries (afb. 73 t/m 80) is geboren op maandag 9 mei 1892 in Oosterhout, zoon van Andries (Andreas) Andries (zie 1.2.5.3) en Catharina (Caat) Goossens. Jan is overleden op dinsdag 17 februari 1970 in Dongen, 77 jaar oud.
Adressen:
tot 04-09-1920     Oosterhout
vanaf 04-09-1920     Bolkensteeg 4, Dongen (Een paar dagen na zijn trouwen is hij ingeschreven op dit adres, bij zijn schoonvader. Schoonmoeder was in 1918 overleden, de anderen waren het huis al uit. In het bevolkingsregister is hij eerst als schoonzoon ingeschreven. Later is dit doorgehaald en is er Hoofd bij geschreven. Zijn schoonvader is dan ipv hoofd Betrouwd vader.)
tot 1940     Bolkensteeg, Dongen (Op de plaats waar nu 2 huizen staan, stond het betreffende huis. Dit was eigendom van de familie Buys.)
vanaf 1940     Lage Ham 62, Dongen
tot 1970     Dongen (Huize St. Elisabeth)
Beroepen:
01-01-1916     Timmerman
vanaf na 1916     Timmerman (In Rijen bij Frans van Bijsterveld. Deze was getrouwd met een zus van Deni Wagner.
Deze laatste had in 1940 een timmerbedrijf aan de Lage Ham te Dongen. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd er flink gevochten rond de Rijensebrug. In het café bij de brug woonde Vermeulen (of Verharen), getrouwd met een andere zus van Deni Wagner. De zus ging naar haar broer, en merkte dat ze haar leesbril vergeten was. Deni ging die halen, ondanks dat zijn zus het hem afraadde.
Later is Deni dood terug gevonden bij de brug.

Frans van Bijsterveld vroeg aan Jan Andries of hij misschien het timmerbedrijf over wilde nemen. Dat heeft hij toen gedaan.)
vanaf 1940     Timmerbedrijf
vanaf na 1940     Aannemersbedrijf
Getuige bij:
19-10-1927     overlijdensaangifte Antonie [Antonius] (Toon) Buijs (1847-1927)    [schoonzoon]
Jan trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 2 september 1920 in Dongen met Maria Adriana (Marie) Buijs (afb. 81 t/m 90), 28 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Marie waren de volgende getuigen aanwezig: Klaas Andries (1877-na 1940) [zie 1.2.5.3.1] [broer bruidegom] en Hendrik Adriaan Braat (geb. ±1882) [zie 1.2.5.3.3] [zwager bruidegom]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in Dongen.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Marie: Kerkelijk huwelijk waarschijnlijk in het Leo X111-gebouw aan de Gasthuisstraat te Dongen. Waarom was dat dan? In 1917 is de Laurentiuskerk door brand verwoest. Daarna heeft men een nieuwe kerk gebouwd, de zogenaamde koepelkerk gebouwd naar het ontwerp van Joseph en Pierre Kuijpers. Als bouwperiode staat 1920 aangegeven. Totdat die kerk klaar was, zal men het Leo XIII gebouw gebruikt hebben.
Marie is geboren op dinsdag 19 januari 1892 om 15:00 in Molenschot, dochter van Antonie [Antonius] (Toon) Buijs en Anna Helena Bink. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 20 januari 1892. Marie is overleden op zaterdag 21 november 1970 in Dongen, 78 jaar oud.
Adressen:
van 19-01-1892 tot 17-01-1895     Molenschot A447, Gilze en Rijen
van 17-01-1895 tot 21-05-1900     Steenhoven B35, Oosterhout
van 21-05-1900 tot 30-11-1909     Hoge Ham B168, Dongen
van 30-11-1909 tot 22-11-1910     Lange Smeestraat 39, Utrecht
van 22-11-1910 tot 13-02-1912     Dongen
van 13-02-1912 tot 24-06-192     Ginnekenstraat 32, Breda
van 24-06-1912 tot 13-02-1913     Ginnekenweg 39, Teteringen (Teteringen was een veel grotere gemeente, dan dat het nu is. Breda heeft een groot deel geannexeerd van dat grondgebied.)
van 13-02-1913 tot 19-05-1913     Ginnekenstraat 14, Breda
vanaf 19-05-1913     Bolkensteeg 4, Dongen
tot 1970     Dongen (Huize St. Elisabeth)
Beroepen:
van 30-11-1909 tot 22-11-1910     Dienstbode (Marie gaat als 17 jarige naar Utrecht als dienstbode in het gezin van Johannes Vlasveld, schoenmaker afkomstig van Zoeterwoude, en Johanna Janssen, zijn vrouw, afkomstig van Dongen. Ze zijn op 6 mei 1903 getrouwd.
Johanna is een dochter van Cornelis Jansen en Elisabeth de jong. Ze woonden in de Vennen wijk G nummer 126. Haar vader was koopman, winkelier en broodbakker.
Het gezin van Johannes Vlasveld heeft 5 jonge kinderen: 2 zoons van 5 en 4, en een dochtertje van 3, en nog 2 zoontjes van 1 en 3 maanden.
Voordat Marie er komt, is in 1907 een dienstbode, Johanna de Bie uit Dongen geweest. In 1908 en 1909 een dienstbode Petronella Pietertje uit IJsselstein geweest.
Als ze vertrekt, is een meisje van 16 uit De Bilt begonnen als dienstbode. Die blijft een jaar, en wordt opgevolgd door een ander meisje van 18 uit De Bilt. Na een jaar vertrekt zij, en komt een 20 jarig meisje uit Utrecht.
Marie blijft er een jaar.)
van 13-02-1912 tot 24-06-1912     Dienstbode
van 24-06-1912 tot 13-02-1913     Dienstbode
van 13-02-1913 tot 19-05-1913     Dienstbode
Kinderen van Jan en Marie:
1 Andreas Antonius (Dré) Andries, geboren op dinsdag 29 november 1921 in Dongen. Volgt 1.2.5.3.5.1.
2 Anna Helena Catharina (Annie) Andries, geboren op dinsdag 16 januari 1923 in Dongen. Volgt 1.2.5.3.5.2.
3 Catharina Antonia (Toos) Andries, geboren op donderdag 13 mei 1926 in Dongen. Volgt 1.2.5.3.5.3.
4 Antonius Leonardus Johannes Andries, geboren op dinsdag 2 augustus 1927 in Dongen. Volgt 1.2.5.3.5.4.
5 Nicolaas Johannes (Nico) Andries, geboren op zondag 16 maart 1930 in Ginneken. Volgt 1.2.5.3.5.5.
1.2.5.3.5.1 Andreas Antonius (Dré) Andries is geboren op dinsdag 29 november 1921 in Dongen, zoon van Johannes Andreas (Jan) Andries (zie 1.2.5.3.5) en Maria Adriana (Marie) Buijs. Dré is overleden op zondag 18 maart 2012 in Dongen, 90 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 22 maart 2012 in Dongen. Dré trouwde met Jo van der Wee. Jo is geboren op zaterdag 2 juni 1923 in Dongen. Jo is overleden op dinsdag 20 oktober 2015 in Breda, 92 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 24 oktober 2015 in Dongen.
Notitie bij overlijden van Jo: Begraafplaats De Kremer, Groenstraat 14a, Dongen
andries_annie_en_jos_snoeren_-_huwelijk_dongen_-_195x.jpg
91 Andries Annie en Jos Snoeren - huwelijk Dongen - 195x
1.2.5.3.5.2 Anna Helena Catharina (Annie) Andries (afb. 91) is geboren op dinsdag 16 januari 1923 in Dongen, dochter van Johannes Andreas (Jan) Andries (zie 1.2.5.3.5) en Maria Adriana (Marie) Buijs. Annie is overleden op zaterdag 14 december 2019 in Oud-Beijerland, 96 jaar oud. Zij is gecremeerd op donderdag 19 december 2019 in Heinenoord.
Notitie bij overlijden van Annie: De plechtigheid is gehouden in de Hoeksche Waard, Zaaiviool 3 te Heinenoord.
Adressen:
Den Haag
van 03-2019 tot 14-12-2019     Oud-Beijerland (Verzorgingshuis Alerimus. locatie de Open Waard)
Annie trouwde, 28 jaar oud, op maandag 13 augustus 1951 met Adrianus Cornelis (Jos [Janus]) Snoeren, 27 jaar oud. Jos [Janus] is geboren op vrijdag 9 november 1923 in Dongen, zoon van Wilhelmus (Willem) Snoeren en Maria Cornelia Ariens. Jos [Janus] is overleden op zondag 1 september 2013 in Den Haag, 89 jaar oud. Hij is gecremeerd op donderdag 5 september 2013 in Den Haag.
Adres:
Den Haag
Beroep:
Schoenmaker - Eigen schoenreparatiewerkplaats
snoeren_adrianus_hubertus_en_andries_catharina_antonia_14_okt_1952_trouwfoto.jpg andries_toos_-_dongen__1940.jpg andries_toos_-_dongen_1942.jpg andries_toos_-_dongen__1950.jpg snoeren_adrianus_hubertus_en_andries_catharina_antonia_met_bruidsmeisje_snoeren_elisabeth_trouwfoto_14_okt_1952.jpg andries_toos_-_dongen__1980.jpg
92 Snoeren Adrianus Hubertus en Andries Catharina Antonia 14 okt 1952 trouwfoto
93 Andries Toos - Dongen ~1940
94 Andries Toos - Dongen 1942
95 Andries Toos - Dongen ~1950
96 Snoeren Adrianus Hubertus en Andries Catharina Antonia met bruidsmeisje Snoeren Elisabeth trouwfoto 14 okt 1952
97 Andries Toos - Dongen ~1980
snoeren_adrianus_hubertus__1968_dongen.jpg snoeren_adrianus_hubertus_1968_-_myheritage_colorized_13-03-2021.jpg snoeren_jos_en_kees_voor_hun_huis_aan_de_st._jozefstraat_in_dongen.jpg snoeren_jos_ansichtkaarten_voorkant_vanuit_retraite_te_seppe_1947.jpg snoeren_jos_ansichtkaarten_vanuit_retraite_te_seppe_1947.jpg snoeren_kees_en_annie_van_welie_trouwen_op_donderdag_24_oktober_1968_in_winssen_in_de_kerk_met_links_jos_snoeren_en_rechts_thijs_van_welie.jpg
98 Snoeren Adrianus Hubertus ~1968 Dongen
99 Snoeren Adrianus Hubertus 1968 - MyHeritage Colorized 13-03-2021
100 Snoeren Jos en Kees voor hun huis aan de St. Jozefstraat in Dongen
101 Snoeren Jos ansichtkaarten voorkant vanuit retraite te Seppe 1947
102 Snoeren Jos ansichtkaarten vanuit retraite te Seppe 1947
103 Snoeren Kees en Annie van Welie trouwen op donderdag 24 oktober 1968 in Winssen in de kerk met links Jos Snoeren en rechts Thijs van Welie
snoeren_kees_en_annie_van_welie_trouwen_op_donderdag_24_oktober_1968_in_winssen_in_de_kerk__met_getuigen_jos_snoeren_en_thijs_van_welie.jpg snoeren_kees_en_annie_van_welie_trouwen_op_donderdag_24_oktober_1968_in_winssen__met_broer_jos_die_tekent_als_getuige_en_achter_hem_thijs_van_welie__de_andere_getuige.jpg
104 Snoeren Kees en Annie van Welie trouwen op donderdag 24 oktober 1968 in Winssen in de kerk, met getuigen Jos Snoeren en Thijs van Welie
105 Snoeren Kees en Annie van Welie trouwen op donderdag 24 oktober 1968 in Winssen, met broer Jos die tekent als getuige en achter hem Thijs van Welie, de andere getuige
1.2.5.3.5.3 Catharina Antonia (Toos) Andries (afb. 92 t/m 97) is geboren op donderdag 13 mei 1926 in Dongen, dochter van Johannes Andreas (Jan) Andries (zie 1.2.5.3.5) en Maria Adriana (Marie) Buijs. Toos is overleden op woensdag 26 december 2007 om 18:30 in Dongen, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 27 december 2007. Zij is begraven op maandag 31 december 2007 in Dongen (Algemene Begraafplaats aan de Groenstraat). Toos trouwde, 26 jaar oud, op dinsdag 14 oktober 1952 in Dongen met Adrianus Hubertus (Jos) Snoeren (afb. 98, 99, 100, 101, 102, 92, 96, 103, 104 en 105), 28 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op dinsdag 14 oktober 1952 in Dongen. Jos is geboren op dinsdag 8 april 1924 in Dongen, zoon van Joannes (Jan) Snoeren en Allegonda (Gon) Emmen. Jos is overleden op dinsdag 28 september 1971 in Tilburg, 47 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jos: Kerkhof aan de Bolkensteeg; op 29 december 2007 herbegraven op de algemene begraafplaats De Kremer aan de Groenstraat te Dongen
Adressen:
vanaf 1952     Lage Ham 62, Dongen
vanaf 1962     Min Aalberselaan 6, 5103 BA Dongen (Gebouwd door opa Andries)
Beroep:
Modelleur (Bij de Aero-schoenfabriek aan de Min. Aalberselaan)
Opleiding:
Lagere school (Laurentiusschool van de Broeders van OnzeLieveVrouw van Lourdes, Kardinaal van Rossumstraat (tegenwoordig Rosarioplein))
andries_toon_dongen__1950.jpg gorkum_dina_van__dongen__1950.jpg
106 Andries Toon Dongen ~1950
107 Gorkum Dina van, Dongen ~1950
1.2.5.3.5.4 Antonius Leonardus Johannes Andries (afb. 106) is geboren op dinsdag 2 augustus 1927 in Dongen, zoon van Johannes Andreas (Jan) Andries (zie 1.2.5.3.5) en Maria Adriana (Marie) Buijs. Antonius is overleden op zaterdag 11 oktober 1980 in Oosterhout, 53 jaar oud. Antonius trouwde met Gerdina Maria (Dina) van Gorkum (afb. 107). Dina is geboren op zaterdag 20 april 1929 in Dongen, dochter van Joannes Gerardus van Gorkum en Cornelia Jacoba van Bergen. Dina is overleden op woensdag 31 augustus 2016 in Dongen, 87 jaar oud. Zij is begraven op maandag 5 september 2016 in Dongen.
Kind van Antonius en Dina:
1 John Andries, geboren op zaterdag 27 september 1958 in Dongen. Volgt 1.2.5.3.5.4.1.
1.2.5.3.5.4.1 John Andries is geboren op zaterdag 27 september 1958 in Dongen, zoon van Antonius Leonardus Johannes Andries (zie 1.2.5.3.5.4) en Gerdina Maria (Dina) van Gorkum. John is overleden op zaterdag 6 februari 2016 in Tilburg, 57 jaar oud. John trouwde met Kathinka Nollen. De scheiding werd geregistreerd.
1.2.5.3.5.5 Nicolaas Johannes (Nico) Andries is geboren op zondag 16 maart 1930 in Ginneken, zoon van Johannes Andreas (Jan) Andries (zie 1.2.5.3.5) en Maria Adriana (Marie) Buijs. Nico is overleden op zondag 1 februari 2009 in Tilburg, 78 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 6 februari 2009 in Tilburg.
Notitie bij overlijden van Nico: Uitvaartdienst Laurentiuskerk te Dongen, Crematie in Tilburg
Notitie bij Nico: Niek genoemd in de omgang
Adres:
vanaf 1958     Lage Ham 56, Dongen (Dicht bij zijn ouderlijk huis gingen ze wonen: ’Achter in de pad’ zoals ze het noemden.)
Nico trouwde, 27 of 28 jaar oud, in 1958 met Antonia Jacoba Johanna (Tonny) Adriaensen, 24 of 25 jaar oud. Tonny is geboren op zaterdag 16 december 1933 in Tilburg, dochter van Petrus Ludovicus Josephus Adriaensen en Johanna Cornelia van den Broek. Tonny is overleden op zaterdag 3 december 2016 om 05:00 in Oosterhout, 82 jaar oud. Zij is gecremeerd op zaterdag 3 december 2016.
Notitie bij overlijden van Tonny: Woonde in De Doelen in Oosterhout
Adressen:
van 12-07-1933 tot 01-10-1938     Ruwerstraat 5, Tilburg
vanaf 01-10-1938     Wittebollestraat 9, Tilburg
vanaf 1958     Lage Ham 56, Dongen (Ze woonden ’Achter in de pad’)
vanaf 05-?-2016     De Doelen, Oosterhout
1.2.5.4 Nicolaas Andries is geboren op zaterdag 12 oktober 1844 in Oosterhout, zoon van Nikolaas Andries (zie 1.2.5) en Anna Maria van den Groenendaal. Nicolaas is overleden op zaterdag 4 december 1886 in Oosterhout, 42 jaar oud.
Adressen:
Spookselstraat 266, Oosterhout
Zandheuvel, Oosterhout
Beroep:
Arbeider
Nicolaas trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 18 november 1876 in Gilze en Rijen met Johanna Meijere (Meijeren], 24 jaar oud. Johanna is geboren op vrijdag 27 februari 1852 in Dongen, dochter van Jan Meijere en Dimphena de Rooij.
Notitie bij overlijden van Johanna: Als overleden vermeld op 06-01-1946 bij het overlijden van haar oudste zoon Nicolaas Johannes.
Johanna trouwde later op donderdag 22 november 1888 met Christiaan Brouwers (geb. 1832).
Adressen:
18-11-1876     Gilze
04-01-1929     Ginneken (Woonde bij haar zoon Nicolaas in, en vertrok op deze datum)
Beroep:
18-11-1876     Dienstmeid
Kinderen van Nicolaas en Johanna:
1 Nicolaas Johannes Andries, geboren op maandag 3 september 1877 in Oosterhout. Volgt 1.2.5.4.1.
2 Johannes Andries, geboren op zaterdag 9 november 1878 in Oosterhout. Volgt 1.2.5.4.2.
3 Andries Andries, geboren op zondag 29 januari 1882 in Oosterhout. Volgt 1.2.5.4.3.
4 N.N. Andries [1.2.5.4.4], levenloos geboren zoon, geboren op donderdag 6 maart 1884 in Oosterhout.
5 Anna Maria Dimphna Andries [1.2.5.4.5], geboren op woensdag 1 juni 1887 in Oosterhout. Anna is overleden op maandag 14 januari 1889 in Oosterhout, 1 jaar oud.
andries_nicolaas_johannes_en_catharina_van_der_wee_met_hun_gezin_in_de_st._josephstraat_in_oosterhout_br_1921-1938.jpg
108 Andries Nicolaas Johannes en Catharina van der Wee met hun gezin in de St. Josephstraat in Oosterhout BR 1921-1938
1.2.5.4.1 Nicolaas Johannes Andries (afb. 108) is geboren op maandag 3 september 1877 in Oosterhout, zoon van Nicolaas Andries (zie 1.2.5.4) en Johanna Meijere (Meijeren]. Nicolaas is overleden op zondag 6 januari 1946 in Oosterhout, 68 jaar oud.
Adressen:
St. Josephstraat, Oosterhout
27-11-1909     Zandheuvel, Oosterhout
Beroep:
28-11-1907     Leerlooier
Nicolaas trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 25 november 1909 in Oosterhout met Catharina Hendrika van der Wee, 29 jaar oud. Catharina is geboren op vrijdag 21 mei 1880, dochter van Jacobus van der Wee en Elisabeth Koremans.
Adressen:
tot 01-08-1907     Princenhage
27-11-1909     Zandheuvel, Oosterhout
vanaf na 1909     St. Josephstraat, Oosterhout
Kinderen van Nicolaas en Catharina:
1 Johanna Elisabeth Catharina Andries [1.2.5.4.1.1], geboren op maandag 6 maart 1911. Johanna is overleden.
Adres:
St. Josephstraat, Oosterhout
Beroep:
Naaister
2 N.N. Andries [1.2.5.4.1.2], levenloos geboren kind, geboren op donderdag 4 januari 1912 in Oosterhout.
3 N.N. Andries [1.2.5.4.1.3], levenloos geboren kind, geboren op donderdag 26 december 1912 in Oosterhout.
4 Jacobus Nicolaas Johannes (Jac) Andries, geboren op maandag 20 april 1914 in Oosterhout. Volgt 1.2.5.4.1.4.
5 Elisabeth Hendrika Maria Andries [1.2.5.4.1.5], geboren op zaterdag 15 mei 1915.
Adres:
St. Josephstraat, Oosterhout
Beroep:
Dagmeisje
6 Klasina Johanna Josephina Andries [1.2.5.4.1.6], geboren op zondag 11 maart 1917.
Adres:
St. Josephstraat, Oosterhout
7 Hendrika Dimphna Christina Andries [1.2.5.4.1.7], geboren op zondag 10 november 1918.
Adres:
St. Josephstraat, Oosterhout
8 Nicolaas Andreas Johannes Andries [1.2.5.4.1.8], geboren op zondag 2 mei 1920.
Adres:
St. Josephstraat, Oosterhout
1.2.5.4.1.4 Jacobus Nicolaas Johannes (Jac) Andries is geboren op maandag 20 april 1914 in Oosterhout, zoon van Nicolaas Johannes Andries (zie 1.2.5.4.1) en Catharina Hendrika van der Wee. Jac is overleden op woensdag 2 juli 1997 in Oosterhout, 83 jaar oud.
Adres:
St. Josephstraat, Oosterhout
Beroepen:
Meubelmaker
Stoffeerder
Jac trouwde met Hendrika Catharina de Wolf. Hendrika is geboren op zondag 14 september 1913 in Oosterhout. Hendrika is overleden op donderdag 18 april 1996 in Oosterhout, 82 jaar oud.
Kind van Jac en Hendrika:
1 Andries [1.2.5.4.1.4.1], levenloos geboren kind, geboren op maandag 2 december 1946 in Oosterhout.
andries_johannes_en_johanna_maria_van_den_noort_trouwakte_op_28_november_1907_te_oosterhout_2e_pagina.jpg andries_johannes__en_johanna_van_den_noort_met_gezin_in_tilburg__molenstraat_103_en_kruisstraat_7_br_1910-1920.jpg andries_johannes_en_johanna_maria_van_den_noort_trouwakte_op_28_november_1907_te_oosterhout.jpg andries_johannes_en_johanna_van_den_noort_in_tilburg_br_1921-1939.jpg noort_johanna_adriana_van_den__geboren_op_19_augustus_1881_in_oosterhout.jpg
109 Andries Johannes en Johanna Maria van den Noort trouwakte op 28 november 1907 te Oosterhout 2e pagina
110 Andries Johannes, en Johanna van den Noort met gezin in Tilburg, Molenstraat 103 en Kruisstraat 7 BR 1910-1920
111 Andries Johannes en Johanna Maria van den Noort trouwakte op 28 november 1907 te Oosterhout
112 Andries Johannes en Johanna van den Noort in Tilburg BR 1921-1939
113 Noort Johanna Adriana van den, geboren op 19 augustus 1881 in Oosterhout
1.2.5.4.2 Johannes Andries (afb. 109 t/m 112) is geboren op zaterdag 9 november 1878 in Oosterhout, zoon van Nicolaas Andries (zie 1.2.5.4) en Johanna Meijere (Meijeren]. Johannes is overleden op zondag 13 juni 1937 in Tilburg, 58 jaar oud.
Adressen:
28-11-1907     Rotterdam
13-06-1937     Tilburg
Beroepen:
28-11-1907     Schoenmaker
13-06-1937     Schoenmaker
Johannes trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 28 november 1907 in Oosterhout met Johanna Adriana van den Noort (afb. 113), 26 jaar oud. Johanna is geboren op vrijdag 19 augustus 1881 in Oosterhout, dochter van Adriaan van den Noort en Allegonda Dorst.
Kinderen van Johannes en Johanna:
1 Nicolaas Andries [1.2.5.4.2.1], geboren op maandag 26 juli 1909 in Rotterdam. Nicolaas is overleden.
2 Adrianus Chirstianus Andries [1.2.5.4.2.2], geboren op zondag 3 juli 1910 in Tilburg. Adrianus is overleden op maandag 5 september 1910 in Tilburg, 2 maanden oud.
3 Adrianus Christianus Andries [1.2.5.4.2.3], geboren op donderdag 24 augustus 1911 in Tilburg. Adrianus is overleden op maandag 25 september 1911 in Tilburg, 1 maand oud.
4 Adrianus Christianus Andries [1.2.5.4.2.4], geboren op donderdag 24 april 1913 in Tilburg.
5 Johannes Andreas Andries [1.2.5.4.2.5], geboren op zondag 1 augustus 1915 in Tilburg. Johannes is overleden.
6 Gerardus Baltasar Andries [1.2.5.4.2.6], geboren op zaterdag 5 mei 1917 in Tilburg. Gerardus is overleden op donderdag 11 oktober 1917 in Tilburg, 5 maanden oud.
andries_andries_en_adriana_loonen_met_gezin_in_gilze_br_1900-1920.jpg andries_andries_en_adriana_loonen_met_gezin_in_gilze_br_1921-1925.jpg andries_andries_en_adriana_loonen_met_gezin_in_gilze_br_1926-1938.jpg
114 Andries Andries en Adriana Loonen met gezin in Gilze BR 1900-1920
115 Andries Andries en Adriana Loonen met gezin in Gilze BR 1921-1925
116 Andries Andries en Adriana Loonen met gezin in Gilze BR 1926-1938
1.2.5.4.3 Andries Andries (afb. 114 t/m 116) is geboren op zondag 29 januari 1882 in Oosterhout, zoon van Nicolaas Andries (zie 1.2.5.4) en Johanna Meijere (Meijeren].
Adres:
vanaf 14-03-1914     Rijen (In het BR staat Rijen vermeld, en de geboorteplaats van de kinderen is Gilze)
Beroepen:
28-11-1907     Huisschilder
14-03-1914     Verver
Andries trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 1 juni 1911 in Oosterhout met Adriana Loonen, 26 jaar oud. Adriana is geboren op maandag 29 september 1884 in Oosterhout, dochter van Hubertus Loonen en Cornelia Trommelen.
Adressen:
vanaf 14-03-1914     Rijen
vanaf 07-01-1926    
Kinderen van Andries en Adriana:
1 Nicolaas Andries [1.2.5.4.3.1], geboren op zondag 20 juli 1913 in Oosterhout.
Adressen:
van 07-01-1926 tot 03-01-1928     Huijbergen
vanaf 03-01-1928     Gilze
2 Cornelia Andries [1.2.5.4.3.2], geboren op zondag 8 november 1914 in Gilze.
3 Johanna Andries [1.2.5.4.3.3], geboren op vrijdag 8 september 1916 in Gilze.
andries_adriana_overlijdensakte_21_maart_1943_te_oosterhout_94_jaar_oud.jpg
117 Andries Adriana overlijdensakte 21 maart 1943 te Oosterhout 94 jaar oud
1.2.5.5 Adriana Andries (afb. 117) is geboren op vrijdag 23 februari 1849 in Oosterhout, dochter van Nikolaas Andries (zie 1.2.5) en Anna Maria van den Groenendaal. Adriana is overleden op zondag 21 maart 1943 in Oosterhout, 94 jaar oud. Adriana trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 7 februari 1878 met Cornelis Oomens, ongeveer 25 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1853 in Oosterhout, zoon van Johannes Oomens en Johanna Verkooijen. Cornelis is overleden op woensdag 4 mei 1892 in Oosterhout, ongeveer 39 jaar oud.
Kinderen van Adriana en Cornelis:
1 Johanna Maria Oomens [1.2.5.5.1], geboren op vrijdag 21 februari 1879 in Oosterhout. Johanna is overleden op woensdag 6 januari 1904 in Oosterhout, 24 jaar oud.
2 Anna Maria Oomens, geboren op donderdag 7 april 1881 in Oosterhout. Volgt 1.2.5.5.2.
3 Johannes Nicolaas Oomens [1.2.5.5.3], geboren op maandag 19 maart 1883 in Oosterhout. Johannes is overleden op woensdag 27 augustus 1884 in Oosterhout, 1 jaar oud.
4 Elisabeth Oomens [1.2.5.5.4], geboren op donderdag 11 december 1884 in Oosterhout. Elisabeth is overleden op zondag 22 maart 1885 in Oosterhout, 3 maanden oud.
5 Elisabeth Oomens [1.2.5.5.5], geboren op zondag 7 maart 1886 in Oosterhout. Elisabeth is overleden op donderdag 30 december 1886 in Oosterhout, 9 maanden oud.
6 Elisabeth Clasina Oomens, geboren op dinsdag 1 mei 1888 in Oosterhout. Volgt 1.2.5.5.6.
7 Johannes Nicolaas Oomens [1.2.5.5.7], geboren op vrijdag 3 januari 1890 in Oosterhout. Johannes is overleden op maandag 18 januari 1892 in Oosterhout, 2 jaar oud.
1.2.5.5.2 Anna Maria Oomens is geboren op donderdag 7 april 1881 in Oosterhout, dochter van Cornelis Oomens en Adriana Andries (zie 1.2.5.5). Anna trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 6 augustus 1908 in Oosterhout met Pieter Broeders.
1.2.5.5.6 Elisabeth Clasina Oomens is geboren op dinsdag 1 mei 1888 in Oosterhout, dochter van Cornelis Oomens en Adriana Andries (zie 1.2.5.5). Elisabeth trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 18 november 1915 in Oosterhout met Leonardus Bakx, ongeveer 27 jaar oud. Leonardus is geboren omstreeks 1888 in Oosterhout, zoon van Arnoldus Bakx en Helena Eelands.
Gegenereerd met Aldfaer-versie 10.1 op 12-12-2021 15:47:08 door Jac Meeren