Kwartierstaat van Johannes Baptist (Jan) Steenbergen

Generatie 1 (proband)

steenbergen_jan__afbeelding.jpg steenbergen_johannes_baptist__aangifte_op_20_juni_1894_door_vader_cornelis__schoenmaker__31_jaar__van_zijn_geboorte_in_kaatsheuvel_op_19_juni_om_elf_uur_en_als_getuigen_2_broers_van_zijn_vrouw.jpg steenbergen_jan_en_charel__in_schoenfabriek_van_schalken_en_van_vugt_met_schoenenmerk_the_esvévé_shoe_-_steenbergen_eduard__kaatsheuvel_1890-1950_-_gianotten_printed_media_-_tilburg_-_pag._77_onder.jpg steenbergen_jan__met_zus_anna__moeder_maria_virginia_hollants__en_virginie__dochter_van_jan.jpg steenbergen_jan__en_anna_van_den_houdt.jpg steenbergen_jan__en_anna_van_den_houdt_trouwen_op_20_juni_1922_in_loon_op_zand_-1.jpg
1 Steenbergen Jan, afbeelding
2 Steenbergen Johannes Baptist, aangifte op 20 juni 1894 door vader Cornelis, schoenmaker, 31 jaar, van zijn geboorte in Kaatsheuvel op 19 juni om elf uur en als getuigen 2 broers van zijn vrouw
3 Steenbergen Jan en Charel, in schoenfabriek van Schalken en Van Vugt met schoenenmerk The Esvévé Shoe - Steenbergen Eduard, Kaatsheuvel 1890-1950 - Gianotten Printed Media - Tilburg - Pag. 77 Onder
4 Steenbergen Jan, met zus Anna, moeder Maria Virginia Hollants, en Virginie, dochter van Jan
5 Steenbergen Jan, en Anna van den Houdt
6 Steenbergen Jan, en Anna van den Houdt trouwen op 20 juni 1922 in Loon op Zand -1
steenbergen_jan__en_anna_van_den_houdt_trouwen_op_20_juni_1922_in_loon_op_zand_-2.jpg steenbergen_jan__en_anna_van_den_houdt_handtekeningen_bij_hun_trouwen_op_20_juni_1922_in_loon_op_zand.jpg steenbergen_jan__en_anna_van_den_houdt_trouwboekje_loon_op_zand_20_juni_1922_pagina_1.jpg steenbergen_jan__en_anna_van_den_houdt_trouwboekje_loon_op_zand_20_juni_1922_-_pagina_2.jpg steenbergen_jan__en_anna_van_den_houdt_woonden_vanaf_hun_trouwen_op_20_juni_1922_in_de_peperstraat.jpg steenbergen_jan__gefotografeerd_door_pieter_van_der_plas__broer_van_kunstschilder_wim_van_der_plas.jpg
7 Steenbergen Jan, en Anna van den Houdt trouwen op 20 juni 1922 in Loon op Zand -2
8 Steenbergen Jan, en Anna van den Houdt handtekeningen bij hun trouwen op 20 juni 1922 in Loon op Zand
9 Steenbergen Jan, en Anna van den Houdt trouwboekje Loon op Zand 20 juni 1922 pagina 1
10 Steenbergen Jan, en Anna van den Houdt trouwboekje Loon op Zand 20 juni 1922 - pagina 2
11 Steenbergen Jan, en Anna van den Houdt woonden vanaf hun trouwen op 20 juni 1922 in de Peperstraat
12 Steenbergen Jan, gefotografeerd door Pieter van der Plas, broer van kunstschilder Wim van der Plas
plas_wim_van_der__kunstschilder.jpg steenbergen__michel_en_jan_als_lid_van_harmonie_apollo_in_1955_-_steenbergen_eduard__kaatsheuvel_1890-1950_-_gianotten_printed_media_-_tilburg_-_pag._218.jpg steenbergen_jan__als_vader_getuige_van_8_huwelijken.jpg steenbergen_jan__opa_met_de_kleinkinderen_anna_en_tweeling_geert_en_liesbeth.jpg steenbergen_jan__getekend_portret.jpg steenbergen_jan_69_jaar_met_kleinkinderen_-_voorste_meisje_is_olga_en_daarachter_geert_-_andere_2_weten_we_niet_-_in_de_tuin_van_zijn_dochter_tini_in_etten-leur_-_mei_1964_-_my_heritage_1-2-2022_.jpg
13 Plas Wim van der, kunstschilder
14 Steenbergen, Michel en Jan als lid van Harmonie Apollo in 1955 - Steenbergen Eduard, Kaatsheuvel 1890-1950 - Gianotten Printed Media - Tilburg - Pag. 218
15 Steenbergen Jan, als vader getuige van 8 huwelijken
16 Steenbergen Jan, opa met de kleinkinderen Anna en tweeling Geert en Liesbeth
17 Steenbergen Jan, getekend portret
18 Steenbergen Jan 69 jaar met kleinkinderen - voorste meisje is Olga en daarachter Geert - andere 2 weten we niet - in de tuin van zijn dochter Tini in Etten-Leur - Mei 1964 - My Heritage 1-2-2022
steenbergen_jan__met_dochter_virginie__kleindochter_mieke_en_achterkleinzoon_pepijn_op_9_februari_1977.jpg steenbergen_jan.jpeg steenbergen_jan__gehuldigd_met_gouden_medaille_van_harmonie_apollo__voor_50_jaar_lidmaatschap__actief_als_klarinetspeler_en_bestuurslid.jpg harmonie_apollo__hollants_jef__dolf__louis_en_sander__in_1885_mede-oprichters_van_de_harmonie._hun_neef_jan_steenbergen_zou_later_gehuldigd_worden_voor_50_jaar_lidmaatschap.jpg steenbergen_joannes_baptist__en_anna_van_den_houdt__begraafplaats_st._jan_de_doper_in_kaatsheuvel_-_online-begraafplaatsen_-_foto_01355288.jpg houdt_anna_van_den__jeugdfoto_1.jpg
19 Steenbergen Jan, met dochter Virginie, kleindochter Mieke en achterkleinzoon Pepijn op 9 februari 1977
20 Jan Steenbergen
21 Steenbergen Jan, gehuldigd met gouden medaille van harmonie Apollo, voor 50 jaar lidmaatschap, actief als klarinetspeler en bestuurslid
22 Harmonie Apollo, Hollants Jef, Dolf, Louis en Sander, in 1885 mede-oprichters van de harmonie. Hun neef Jan Steenbergen zou later gehuldigd worden voor 50 jaar lidmaatschap
23 Steenbergen Joannes Baptist, en Anna van den Houdt, begraafplaats St. Jan de Doper in Kaatsheuvel - Online-begraafplaatsen - foto 01355288
24 Houdt Anna van den, jeugdfoto 1
houdt_anna_adriana__aangifte_op_6_maart_1894_in_loon_op_zand_door_haar_vader_johannes_van_den_houdt__31_jaar___schoenmaker__van_de_geboorte_uit_zijn_vrouw_martina_van_rijswijk_om_half_elf_dezelfde_dag.jpg houdt_anna_van_den__jeugdfoto_2.jpg houdt_anna_van_den__jeugdfoto_3.jpg houdt_anna_van_den__jeugdfoto_gemaakt_in_de_heuvelstraat_in_tilburg__zelfde_moment_als_de_foto_s_van_haar_broers_gerrit_en_toon.jpg houdt_anna_van_den__en_net_hollants_tijdens_de_schaft_bij_schoenfabriek_zacht_-_steenbergen_eduard__kaatsheuvel_1890-1950_-_gianotten_printed_media_-_tilburg_-_pag._117_onder.jpg steenbergen_jan__en_anna_van_den_houdt_in_1929_bij_fotograaf_oudkerk_in_waalwijk_met_hun_6_kinderen__zelf_35_jaar__met_virginie_6_jaar__tinie_5__kees_4___johanna_2___annie_en_zepha_1_jaar.jpg
25 Houdt Anna Adriana, aangifte op 6 maart 1894 in Loon op Zand door haar vader Johannes van den Houdt, 31 jaar, schoenmaker, van de geboorte uit zijn vrouw Martina van Rijswijk om half elf dezelfde dag
26 Houdt Anna van den, jeugdfoto 2
27 Houdt Anna van den, jeugdfoto 3
28 Houdt Anna van den, jeugdfoto gemaakt in de Heuvelstraat in Tilburg, zelfde moment als de foto’s van haar broers Gerrit en Toon
29 Houdt Anna van den, en Net Hollants tijdens de schaft bij schoenfabriek Zacht - Steenbergen Eduard, Kaatsheuvel 1890-1950 - Gianotten Printed Media - Tilburg - Pag. 117 Onder
30 Steenbergen Jan, en Anna van den Houdt in 1929 bij fotograaf Oudkerk in Waalwijk met hun 6 kinderen, zelf 35 jaar, met Virginie 6 jaar, Tinie 5, Kees 4 , Johanna 2 , Annie en Zepha 1 jaar
steenbergen__woonhuizen_op_de_markt__gebouwd_1932__met_op_links_1b_jan_en_annie_van_den_houdt__op_1a_weduwe_c._steenbergen__zoon_eduard_en_dochter_anna.jpg steenbergen_jan__en_anna_van_den_houdt_woonden_vanaf_ong._1930_op_de_markt_in_het_huis_met_de_pijl__aan_de_overkant_de_huizen_die_zijn_moeder_vanaf_1932_liet_bouwen__de_foto_moet_dus_van_later_zijn.jpg steenbergen__hun_woonhuizen_op_de_markt__gebouwd_1932_en_1933__met_daarachter_de_schoenfabriek_wed._c._steenbergen__rechts_is_de_fabriek_van_vloemans_weg.jpg steenbergen_jan__en_anna_van_den_houdt_in_1933__zelf_39_jaar__met_virginie_10_jaar__tini__kees__johanna__annie_en_zepha__jan__eduard.jpg steenbergen_virginie__tini__en_vooraan_vanaf_links_annie__joke_en_zeva_in_1933_op_de_theresiaschool_voor_de_meisjes_aan_de_gasthuisstraat.jpg steenbergen_virginie__tini__annie__joke_en_zeva_gingen_naar_de_theresiaschool_voor_de_meisjes_aan_de_gasthuisstraat__in_1933_dicht_bij_hun_huis_op_de_markt__op_de_achtergrond_te_zien.jpg
31 Steenbergen, woonhuizen op de Markt, gebouwd 1932, met op links 1b Jan en Annie van den Houdt, op 1a Weduwe C. Steenbergen, zoon Eduard en dochter Anna
32 Steenbergen Jan, en Anna van den Houdt woonden vanaf ong. 1930 op de Markt in het huis met de pijl, aan de overkant de huizen die zijn moeder vanaf 1932 liet bouwen, de foto moet dus van later zijn
33 Steenbergen, hun woonhuizen op de Markt, gebouwd 1932 en 1933, met daarachter de schoenfabriek Wed. C. Steenbergen, rechts is de fabriek van Vloemans weg
34 Steenbergen Jan, en Anna van den Houdt in 1933, zelf 39 jaar, met Virginie 10 jaar, Tini, Kees, Johanna, Annie en Zepha, Jan, Eduard
35 Steenbergen Virginie, Tini, en vooraan vanaf links Annie, Joke en Zeva in 1933 op de Theresiaschool voor de meisjes aan de Gasthuisstraat
36 Steenbergen Virginie, Tini, Annie, Joke en Zeva gingen naar de Theresiaschool voor de meisjes aan de Gasthuisstraat, in 1933 dicht bij hun huis op de Markt, op de achtergrond te zien
steenbergen_kees__jan_en_eduard_gingen_naar_de_st._jansschool_aan_de_schoolstraat__anno_2020_halverwege_de_doctor_van_beurdenstraat_in_kaatsheuvel.jpg steenbergen_jan__en_anna_van_den_houdt__de_kinderen_in_1936_op_volgorde_van_grootte__niet_op_leeftijd__op_de_foto__de_oudste_virginie_is_13_jaar_en_de_jongste_gerdie_is_2_jaar.jpg steenbergen_jan__en_anna_van_den_houdt_met_hun_complete_gezin.jpg steenbergen_jan__en_anna_van_den_houdt_met_hun_9_kinderen.jpg houdt_anna_van_den.jpeg steenbergen_tini__zeva_en_annie_in_1938_op_de_schoolfoto.jpg
37 Steenbergen Kees, Jan en Eduard gingen naar de St. Jansschool aan de Schoolstraat, anno 2020 halverwege de Doctor van Beurdenstraat in Kaatsheuvel
38 Steenbergen Jan, en Anna van den Houdt, de kinderen in 1936 op volgorde van grootte, niet op leeftijd, op de foto, de oudste Virginie is 13 jaar en de jongste Gerdie is 2 jaar
39 Steenbergen Jan, en Anna van den Houdt met hun complete gezin
40 Steenbergen Jan, en Anna van den Houdt met hun 9 kinderen
41 Anna van den Houdt
42 Steenbergen Tini, Zeva en Annie in 1938 op de schoolfoto
steenbergen_virginie__tini__kees__annie__zeva__jan__eduard_en_gerdie.jpg houdt_anna_van_den__huize_brakkenstein_in_nijmegen__waar_zij_in_1949_na_4_jaar_ziekte_thuis__verder_verpleegd_zou_worden.jpg houdt_anna_van_den__op_haar_55e_verjaardag_op_6_maart_1949_in_brakkestein__met_het_hele_gezin__alleen_zonder_virginie_die_in_verwachting_is_en_snel_wagenziek.jpg houdt_anna_adriana_van_den__op_19_augustus_1949_is_ingeschreven_in_loon_op_zand_het_overlijden_op_16_augustus_1949_in_nijmegen.jpg
43 Steenbergen Virginie, Tini, Kees, Annie, Zeva, Jan, Eduard en Gerdie
44 Houdt Anna van den, huize Brakkenstein in Nijmegen, waar zij in 1949 na 4 jaar ziekte thuis, verder verpleegd zou worden
45 Houdt Anna van den, op haar 55e verjaardag op 6 maart 1949 in Brakkestein, met het hele gezin, alleen zonder Virginie die in verwachting is en snel wagenziek
46 Houdt Anna Adriana van den, op 19 augustus 1949 is ingeschreven in Loon op Zand het overlijden op 16 augustus 1949 in Nijmegen
1 Johannes Baptist (Jan) Steenbergen (afb. 1 t/m 23), geboren op dinsdag 19 juni 1894 om 11:00 in Kaatsheuvel [bron: Geboorteregister 1894, archiefnummer 911, aktenummer 121]. Bij de geboorteaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Joseph-Napoleon Hollants (1854-1935) [zie 6,V] [oom moederszijde] en Sander Hollants (1861-1940) [zie 6,VIII] [oom moederszijde]. Jan is overleden op zaterdag 4 februari 1978, 83 jaar oud. Hij is begraven in Kaatsheuvel.
Notitie bij overlijden van Jan: Begraafplaats Sint Johannes de Doper in Kaatsheuvel
Notitie bij Jan: Jan was erg begaan met de kunst en kunstenaars. Heel veel boeken over kunst had hij. Jan nam de kunstenaars in huis met als tegenprestatie het maken van bijvoorbeeld een portret. Zo ook kunstschilder en tekenaar Pieter de Bodt, geboren op 2 december 1912 in Oosterhout. Zijn vader had een bakkerszaak in de Kerkstraat in Oosterhout. Je moest het trapje af om in de winkel te komen. (Bron: 25 jaar Weekblad van Oosterhout, woensdag 14 oktober 2020)
Adressen:
van 31-08-1893 tot 15-11-1902     Kaatsheuvel Nummer 287a, later nummer 504, Loon op Zand   [bron: Inv. nr. 33 1890-1920 Kaatsheuvel Letter S, archiefnummer 0910, Bevolkingsregister Loon op Zand, inventarisnummer 033, blad 2856]
vanaf 19-06-1894     Kaatsheuvel No287, Loon op Zand   [bron: Inv. nr. 33 1890-1920 Kaatsheuvel Letter S, archiefnummer 0910, Bevolkingsregister Loon op Zand, inventarisnummer 033, blad 2856]
van 15-11-1902 tot 18-02-1903     Wijk K Veldhoven nr 1747, Tilburg   [bron: Inv. nr. 33 1890-1920 Kaatsheuvel Letter S, archiefnummer 0910, Bevolkingsregister Loon op Zand, inventarisnummer 033, blad 2857; Inv. nr. 1516 1900-1910 Deel 30 wijk K 1231-2053 Veldhoven, archiefnummer 0918, Bevolkingsregister Tilburg, inventarisnummer 1516, blad 215]
vanaf 18-02-1903     Vossenberg, Loon op Zand   [bron: Inv. nr. 33 1890-1920 Kaatsheuvel Letter S, archiefnummer 0910, Bevolkingsregister Loon op Zand, inventarisnummer 033, blad 2857]
vanaf na 18-02-1903     Heulstraat, Loon op Zand   [bron: Inv. nr. 33 1890-1920 Kaatsheuvel Letter S, archiefnummer 0910, Bevolkingsregister Loon op Zand, inventarisnummer 033, blad 2857]
vanaf na 18-02-1903     Peperstraat, Loon op Zand   [bron: Inv. nr. 33 1890-1920 Kaatsheuvel Letter S, archiefnummer 0910, Bevolkingsregister Loon op Zand, inventarisnummer 033, blad 2857]
van 20-06-1922 tot ca. 1930     Peperstraat, Kaatsheuvel
van ca. 1930 tot 1932     Markt, Kaatsheuvel
vanaf 1932     Markt 1b, Kaatsheuvel
vanaf ca. 1970     Wilhelminaplein, Kaatsheuvel (Jan woonde de laatste jaren in bij zijn dochter Virginie en schoonzoon Jan van den Boom)
Beroepen:
Schoenmaker
vanaf 18-02-1903     Schoenmaker   [bron: Inv. nr. 33 1890-1920 Kaatsheuvel Letter S, archiefnummer 0910, Bevolkingsregister Loon op Zand, inventarisnummer 033, blad 2857]
16-02-1945     Schoenfabrikant (Vermeld bij het overnemen op 16 februari van het overlijden van Joke op 18 oktober 1944. Pas na een half jaar bereikte de familie via een brief van het Rode Kruis dit droevige nieuws)   [bron: Overlijdensregister Loon op Zand 1945, archiefnummer 911, aktenummer 52]
Onderscheiding:
Gouden medaille van harmonie Apollo (Voor 50 jaar lidmaatschap. Jan was actief als klarinetspeler en bestuurslid)
Jan trouwde, 28 jaar oud, op dinsdag 20 juni 1922 in Loon op Zand [bron: Huwelijksregister 1922, archiefnummer 911, aktenummer 29] met Anna Adriana van den Houdt (afb. 24 t/m 46), 28 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Charel Steenbergen (1895-1966) [zie 2,II] [broer bruidegom] en Gerardus Antonius (Gerrit) van den Houdt (geb. 1897) [broer bruid].
Notitie bij het huwelijk van Jan en Anna: Bij hun huwelijk zijn bij hun huwelijk in ieder geval zijn ouders Cornelis Steenbergen en Maria Virginia Hollants en haar moeder Martina van Rijswijk aanwezig. Een afbeelding vanhun handtekeningen is bijgevoegd.
Anna is geboren op dinsdag 6 maart 1894 in Kaatsheuvel [bron: Geboorteregister 1894, archiefnummer 911, aktenummer 44], dochter van Johannes (Jan) van den Houdt en Martina van Rijswijk. Bij de geboorteaangifte van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Gerardus (Gerrit) van Rijswijk (1839-1907) [grootvader moederszijde] en Pieter van den Houdt (1864-1921) [oom vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Anna: Opa Gerrit van Rijswijk is getuige bij de aangifte. Ook oom Pieter, de jongere broer van Jan, is getuige
Anna is overleden op dinsdag 16 augustus 1949 in Nijmegen, 55 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1949, archiefnummer 911, aktenummer 94]. Zij is begraven op vrijdag 19 augustus 1949 in Kaatsheuvel [bron: RAT - Bidprentjes - Letter H, archiefnummer 410].
Notitie bij Anna: Anna wordt opgenomen in Brakkestein in Nijmegen in 1949. Ze is dan al 4 jaar ziek. Ze heeft MS. Na enkele maanden overlijdt zij in Brakkestein. In 1947 vierde ze nog wel haar zilveren huwelijksfeest met haar familie.
Adressen:
06-03-1894     Wijk Molenstraat 685, Kaatsheuvel (Nu bestaat nog Restaurant De Molen aan de Vaartstraat)
16-01-1897     Wijk Hil no 779, Kaatsheuvel
vanaf 01-01-1900     Molenstraat, Marktstraat of Gasthuisstraat, Loon op Zand (Woonde bij opa en oma Gerrit van Rijswijk en Adriana Kemmeren samen met haar broer Gerrit)   [bron: BR Loon op Zand 1890-1920]
van 1922 tot ca. 1930     Peperstraat, Kaatsheuvel
van ca. 1930 tot 1932     Markt, Kaatsheuvel
van 1932 tot ca. 1945     Markt 1b, Kaatsheuvel
van ca. 1945 tot 16-08-1949     Brakkestein, Nijmegen
Beroep:
01-01-1900     Schoenstikster (Datum in BR is slecht te lezen. In geval van 1900 is zij 6 jaar. Bij 1904 is ze 10 jaar. In 1911 is ze 17 jaar.)
Kinderen van Jan en Anna:
steenbergen_virginie.jpg steenbergen_virginie_-_optocht_voor_huwelijk_prinses_juliana_op_7_jan._1937_-_steenbergen_eduard__gehecht_aan_kaatsheuvel_-_kaatsheuvel_-_2014_-_gianotten_printed_media_-_tilburg_-_pag._127_onder.jpg boom_andré_van_de__en_virginie_steenbergen_verloven_zich__kerstmis_1945.jpg boom_andré_van_de__en_virginie_steenbergen_trouwen_op_26_mei_1948.jpg steenbergen__woonhuizen_aan_het_wilhelminaplein_1941__gebouwd_door_wed._c._steenbergen__links_komt_kleindochter_virginie__en_later_haar_zoon_jan_en_rechts_kleinzoon_jan_te_wonen.jpg
47 Steenbergen Virginie
48 Steenbergen Virginie - optocht voor huwelijk Prinses Juliana op 7 jan. 1937 - Steenbergen Eduard, Gehecht aan Kaatsheuvel - Kaatsheuvel - 2014 - Gianotten Printed Media - Tilburg - Pag. 127 onder
49 Boom André van de, en Virginie Steenbergen verloven zich, kerstmis 1945
50 Boom André van de, en Virginie Steenbergen trouwen op 26 mei 1948
51 Steenbergen, woonhuizen aan het Wilhelminaplein 1941, gebouwd door Wed. C. Steenbergen, links komt kleindochter Virginie, en later haar zoon Jan en rechts kleinzoon Jan te wonen
I. Virginie Maria Johanna Cornelia (Virginie) Steenbergen (afb. 47, 48, 49, 4, 50 en 51), geboren op woensdag 28 maart 1923 in Kaatsheuvel. Virginie is overleden.
Adressen:
van 28-03-1923 tot ca. 1930     Peperstraat, Kaatsheuvel
van ca. 1930 tot 1932     Markt, Kaatsheuvel
vanaf ca. 1932     Markt 1b, Kaatsheuvel
Ziekte:
vanaf ca. 1940     Virginie en Zepha hadden difterie. Zo ook de dochter van de familie Didier. De familie woonde in bij het gezin van Jan en Annie, omdat hun huis in Den Haag plat gebombardeerd was. Ze konden in het gezin aansterken.
steenbergen_tini__klassefoto_in_1929__ze_staat_op_de_2e_rij__4e_van_rechts__48_kinderen__op_de_plaats_bij_de_bewaarschool_die_het_station_genoemd_werd__tini_is_dan_5_jaar.jpg steenbergen_tini__gefotografeerd_door_pieter_van_der_plas__broer_van_kunstschilder_wim_van_der_plas.jpg steenbergen_tini_en_jan_koevoets_wandelend_in_de_hoofdstraat_-_steenbergen_eduard__gehecht_aan_kaatsheuvel_-_kaatsheuvel_-_2014_-_gianotten_printed_media_-_tilburg_-_pag._35_onder.jpg koevoets_jan__en_tini_steenbergen_trouwen_op_23_september_1953_.jpg koevoets_jan__en_tini_steenbergen_met_hun_oudste_5_kinderen.jpg steenbergen_tiny__foto_op_haar_overlijdenskaartje_van_13_april_2022__loon_op_zand_.jpg
52 Steenbergen Tini, klassefoto in 1929, ze staat op de 2e rij, 4e van rechts, 48 kinderen, op de plaats bij de bewaarschool die het station genoemd werd, Tini is dan 5 jaar
53 Steenbergen Tini, gefotografeerd door Pieter van der Plas, broer van kunstschilder Wim van der Plas
54 Steenbergen Tini en Jan Koevoets wandelend in de Hoofdstraat - Steenbergen Eduard, Gehecht aan Kaatsheuvel - Kaatsheuvel - 2014 - Gianotten Printed Media - Tilburg - Pag. 35 onder
55 Koevoets Jan, en Tini Steenbergen trouwen op 23 september 1953
56 Koevoets Jan, en Tini Steenbergen met hun oudste 5 kinderen
57 Steenbergen Tiny, foto op haar overlijdenskaartje van 13 april 2022, Loon op Zand
II. Martina Maria Johanna Cornelia (Tiny) Steenbergen (afb. 52 t/m 57), geboren op zaterdag 31 mei 1924 in Kaatsheuvel. Tiny is overleden op woensdag 13 april 2022 in Loon op Zand, 97 jaar oud.
Adressen:
van 31-05-1924 tot ca. 1930     Peperstraat, Kaatsheuvel
van ca. 1930 tot 1932     Markt, Kaatsheuvel
vanaf ca. 1932     Markt 1b, Kaatsheuvel
steenbergen_joke.jpg heel__st._anna_gesticht__waar_joke_verbleef_vanaf_haar_11_jaar_in_1938_tot_aan_haar_overlijden_op_18_oktober_1944__17_jaar_oud.jpg steenbergen_joke__ze_had_verpleging_nodig_en_verhuisde__11_jaar_oud__van_dichtbij_udenhout_naar_heel_bij_roermond.jpg
58 Steenbergen Joke
59 Heel, St. Anna gesticht, waar Joke verbleef vanaf haar 11 jaar in 1938 tot aan haar overlijden op 18 oktober 1944, 17 jaar oud
60 Steenbergen Joke, ze had verpleging nodig en verhuisde, 11 jaar oud, van dichtbij Udenhout naar Heel bij Roermond
III. Johanna Anna Adriana Maria (Joke) Steenbergen (afb. 58 t/m 60), geboren op woensdag 12 januari 1927 in Kaatsheuvel. Joke is overleden op woensdag 18 oktober 1944 om 22:00 in Heel en Panheel, 17 jaar oud (oorzaak: Aanhoudende toevallen) [bron: Overlijdensregister 1945, archiefnummer 911, aktenummer 52].
Notitie bij Joke: De afstand van Kaatsheuvel naar Roermond en de oorlog beperkten het bezoek aan Joke tijdens haar verblijf in het St. Annagesticht.
Het bericht van haar overlijden bereikte de familie door de oorlogsomstandigheden pas een half jaar later.
Adressen:
van 28-03-1923 tot ca. 1930     Peperstraat, Kaatsheuvel
van ca. 1930 tot 1932     Markt, Kaatsheuvel
vanaf ca. 1932     Markt 1b, Kaatsheuvel
tot 1938     Huize Vincentius, Udenhout
van 1938 tot 18-10-1944     St. Annagesticht, Heel (bij Roermond) (Joke had verpleging nodig)
steenbergen_eduard__zomer_2021_op_bezoek_in_de_alpen_in_frankrijk_om__de_40-jarige_bruiloft_te_vieren_van_zijn_zoon_jan_en_schoondochter_therese_-_foto_uit_weekblad_de_duinkoerier__1_dec._2021__p.23.jpg steenbergen__eduard__4_jaar__op_de_markt_-_kaart_voor_zus_joke_in_st._vincentius_in_udenhout_uit_1937_-_steenbergen_eduard__kaatsheuvel_1890-1950_-_gianotten_printed_media_-_tilburg_-_pag._203_boven.jpg steenbergen_eduard_als_kleuter_bij_zuster_sefrien_met_120_kinderen_in_1_lokaal_ongeveer_1938_-_steenbergen_eduard__-_gehecht_aan_kaatsheuvel_-_2014_-_gianotten_printed_media_-_tilburg_-_pag._266_onder.jpg steenbergen_eduard__in_1936_op_de_bewaarschool.jpg steenbergen_eduard__in_de_noodschool_bij_fam._vloemans_-_gasthuistraat_-_2_juni-29_juli_1944_-_steenbergen_eduard__-_gehecht_aan_kaatsheuvel_-_2014_-_gianotten_printed_media_-_tilburg_-_pag._51_onder.jpg steenbergen_eduard__als_acoliet_bij_de_opening_van_de_brandweerkazerne_in_1952_-_steenbergen_eduard__-_gehecht_aan_kaatsheuvel_-_2014_-_gianotten_printed_media_-_tilburg_-_pag._216_onder.jpg
61 Steenbergen Eduard, zomer 2021 op bezoek in de Alpen in Frankrijk om de 40-jarige bruiloft te vieren van zijn zoon Jan en schoondochter Therese - foto uit weekblad De Duinkoerier, 1 dec. 2021, p.23
62 Steenbergen, Eduard, 4 jaar, op de Markt - kaart voor zus Joke in St. Vincentius in Udenhout uit 1937 - Steenbergen Eduard, Kaatsheuvel 1890-1950 - Gianotten Printed Media - Tilburg - Pag. 203 Boven
63 Steenbergen Eduard als kleuter bij zuster Sefrien met 120 kinderen in 1 lokaal ongeveer 1938 - Steenbergen Eduard - Gehecht aan Kaatsheuvel - 2014 - Gianotten Printed Media - Tilburg - Pag. 266 onder
64 Steenbergen Eduard, in 1936 op de bewaarschool
65 Steenbergen Eduard, in de noodschool bij fam. Vloemans - Gasthuistraat - 2 juni-29 juli 1944 - Steenbergen Eduard - Gehecht aan Kaatsheuvel - 2014 - Gianotten Printed Media - Tilburg - Pag. 51 onder
66 Steenbergen Eduard, als acoliet bij de opening van de brandweerkazerne in 1952 - Steenbergen Eduard - Gehecht aan Kaatsheuvel - 2014 - Gianotten Printed Media - Tilburg - Pag. 216 onder
steenbergen_eduard__woont_aan_het_wilhelminaplein_nr_18_tegenover_de_st._bernardusschool_-_steenbergen_eduard__-_gehecht_aan_kaatsheuvel_-_2014_-_gianotten_printed_media_-_tilburg_-_pag._307.jpg steenbergen_eduard.jpg steenbergen_eduard__en_hanny_de_jager_trouwen_op_1_februari_1959.jpg steenbergen_eduard__handgeschreven_document_over_het_verhaal_van_zijn_familie_en_zijn_leven__ongedateerd_-_pag._1.jpg steenbergen_eduard__handgeschreven_document_over_het_verhaal_van_zijn_familie_en_zijn_leven__ongedateerd_-_pag._2.jpg steenbergen_eduard__handgeschreven_document_over_het_verhaal_van_zijn_familie_en_zijn_leven__ongedateerd_-_pag._3.jpg
67 Steenbergen Eduard, woont aan het Wilhelminaplein nr 18 tegenover de St. Bernardusschool - Steenbergen Eduard - Gehecht aan Kaatsheuvel - 2014 - Gianotten Printed Media - Tilburg - Pag. 307
68 Steenbergen Eduard
69 Steenbergen Eduard, en Hanny de Jager trouwen op 1 februari 1959
70 Steenbergen Eduard, Handgeschreven document over het verhaal van zijn familie en zijn leven, ongedateerd - Pag. 1
71 Steenbergen Eduard, Handgeschreven document over het verhaal van zijn familie en zijn leven, ongedateerd - Pag. 2
72 Steenbergen Eduard, Handgeschreven document over het verhaal van zijn familie en zijn leven, ongedateerd - Pag. 3
steenbergen_eduard__handgeschreven_document_over_het_verhaal_van_zijn_familie_en_zijn_leven__ongedateerd_-_pag._4.jpg steenbergen_eduard__begin_van_het_fotoboek_over_de_familie_steenbergen.jpg steenbergen_eduard__begin_van_het_fotoboek_over_de_familie_steenbergen__handgeschreven_tekst.jpg steenbergen_eduard__kaatsheuvel_1890-1950_-_een_tijdsbeeld_beschreven_-_2012_-_uitgave_gianotten_printed_media_-_tilburg_-_voorkant.jpg steenbergen_eduard__kaatsheuvel_1890-1950_-_een_tijdsbeeld_beschreven_-_2012_-_uitgave_gianotten_printed_media_-_tilburg_-_schutblad.jpg steenbergen_eduard__kaatsheuvel_1890-1950_-_een_tijdsbeeld_beschreven_-_2012_-_uitgave_gianotten_printed_media_-_tilburg_-_schutblad_met_zijn_handtekening.jpg
73 Steenbergen Eduard, Handgeschreven document over het verhaal van zijn familie en zijn leven, ongedateerd - Pag. 4
74 Steenbergen Eduard, begin van het fotoboek over de familie Steenbergen
75 Steenbergen Eduard, begin van het fotoboek over de familie Steenbergen, handgeschreven tekst
76 Steenbergen Eduard, Kaatsheuvel 1890-1950 - een tijdsbeeld beschreven - 2012 - Uitgave Gianotten Printed Media - Tilburg - Voorkant
77 Steenbergen Eduard, Kaatsheuvel 1890-1950 - een tijdsbeeld beschreven - 2012 - Uitgave Gianotten Printed Media - Tilburg - Schutblad
78 Steenbergen Eduard, Kaatsheuvel 1890-1950 - een tijdsbeeld beschreven - 2012 - Uitgave Gianotten Printed Media - Tilburg - Schutblad met zijn handtekening
steenbergen_eduard__kaatsheuvel_1890-1950_-_een_tijdsbeeld_beschreven_-_2012_-_uitgave_gianotten_printed_media_-_tilburg_-_overweging_-_pag._5.jpg steenbergen_eduard__kaatsheuvel_1890-1950_-_een_tijdsbeeld_beschreven_-_2012_-_uitgave_gianotten_printed_media_-_tilburg_-_veel_verwondering_gewenst_-_pag._333.jpg steenbergen_eduard__kaatsheuvel_1890-1950_-_een_tijdsbeeld_beschreven_-_2012_-_uitgave_gianotten_printed_media_-_tilburg_-_achterkant.jpg steenbergen_eduard__kaatsheuvel_1890-1950_-_een_tijdsbeeld_beschreven_-_2012_-_uitgave_gianotten_printed_media_-_tilburg_-_achterkant_foto.jpg steenbergen_eduard__gehecht_aan_kaatsheuvel_-_in_beeld_en_geschrift_-_kaatsheuvel_-_2014_-_uitgave_gianotten_printed_media_-_tilburg_-_voorkant.jpg steenbergen_eduard__gehecht_aan_kaatsheuvel_-_in_beeld_en_geschrift_-_kaatsheuvel_-_2014_-_uitgave_gianotten_printed_media_-_tilburg_-_schutblad.jpg
79 Steenbergen Eduard, Kaatsheuvel 1890-1950 - een tijdsbeeld beschreven - 2012 - Uitgave Gianotten Printed Media - Tilburg - Overweging - Pag. 5
80 Steenbergen Eduard, Kaatsheuvel 1890-1950 - een tijdsbeeld beschreven - 2012 - Uitgave Gianotten Printed Media - Tilburg - Veel verwondering gewenst - Pag. 333
81 Steenbergen Eduard, Kaatsheuvel 1890-1950 - een tijdsbeeld beschreven - 2012 - Uitgave Gianotten Printed Media - Tilburg - Achterkant
82 Steenbergen Eduard, Kaatsheuvel 1890-1950 - een tijdsbeeld beschreven - 2012 - Uitgave Gianotten Printed Media - Tilburg - Achterkant foto
83 Steenbergen Eduard, Gehecht aan Kaatsheuvel - in beeld en geschrift - Kaatsheuvel - 2014 - Uitgave Gianotten Printed Media - Tilburg - Voorkant
84 Steenbergen Eduard, Gehecht aan Kaatsheuvel - in beeld en geschrift - Kaatsheuvel - 2014 - Uitgave Gianotten Printed Media - Tilburg - Schutblad
steenbergen_eduard__gehecht_aan_kaatsheuvel_-_in_beeld_en_geschrift_-_kaatsheuvel_-_2014_-_uitgave_gianotten_printed_media_-_tilburg_-_achterkant.jpg
85 Steenbergen Eduard, Gehecht aan Kaatsheuvel - in beeld en geschrift - Kaatsheuvel - 2014 - Uitgave Gianotten Printed Media - Tilburg - Achterkant
IV. Eduard Martina Adrianus Josephus (Eduard) Steenbergen (afb. 61 t/m 85), geboren op woensdag 6 april 1932 in Loon op Zand. Eduard is overleden op woensdag 17 november 2021, 89 jaar oud (oorzaak: Corona) [bron: Woorden van herinnering aan Eduard Steenbergen in De Duinkoerier: https://newsstand.nl/view/DeDuinkoerier/20211201/MjI=].
Adressen:
vanaf ca. 1932     Markt 1b, Kaatsheuvel
van 06-04-1932 tot na 06-04-1932     Markt, Kaatsheuvel
vanaf ca. 1959     Wilhelminaplein, Kaatsheuvel (Eduard heeft aan het Wilhelminaplein een huis laten bouwen toen hij trouwde)
Functies:
Schrijver (Eduard schreef o.a. 2 boeken:

1. Kaatsheuvel 1890-1950, een tijdsbeeld beschreven. Oktober 2012, Drukkerij Gianotten: https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.353299944.html/kaatsheuvel-1890-1950--een-tijdsbeeld-beschreven/

2. Gehecht aan Kaatsheuvel, in beeld en schrift. November 2014, Gianotten Printed Media

Eduard maakte ook een mooi fotoboek over de familie Steenbergen, waarvan ik de foto’s mocht gebruiken voor de stamboom. Een deel van de foto’s heb ik gescand met een matige kwaliteit. In het fotoboek staan zij wel degelijk met een goede kwaliteit.)
vanaf ca. 1960     Voorzitter Stichting Jeugdbelangen (Realisatie van jeugdhonk voor de scouting: De Kinkenpolder. Daarna bleek de ruimte groot genoeg om voor veel verenigingen een thuis te kunnen zijn.)   [bron: Woorden van herinnering aan Eduard Steenbergen in De Duinkoerier: https://newsstand.nl/view/DeDuinkoerier/20211201/MjI=]
Eduard trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 7 februari 1959 met Hanny (Hanneke) de Jager. Hanneke is overleden in september 2020 [bron: Woorden van herinnering aan Eduard Steenbergen in De Duinkoerier: https://newsstand.nl/view/DeDuinkoerier/20211201/MjI=].
Adres:
vanaf ca. 1959     Wilhelminaplein, Kaatsheuvel (Eduard heeft aan het Wilhelminaplein een huis laten bouwen toen hij trouwde)

Generatie 2 (ouders)

steenbergen_cornelis__en_maria_virginia_hollants.jpg steenbergen_cornelis__geboren_16_nov._1862_in_loon_op_zand__zoon_van_jan_baptist_steenbergen__48_jaar__schoenmaker_en_pieternella_couwenberg__wonend__t_hoekje_nr._40_-_loon_op_zand_arch._911_akte_185.jpg steenbergen_kees__werd_geboren_in__t_hoekske_en_zal_dit_zeker_gekend_hebben__-_steenbergen_eduard__kaatsheuvel_1890-1950_-_gianotten_printed_media_-_tilburg_-_pag._9_onder.jpg kaatsheuvel__wijk_t_hoekje__kruispunt_van_haestrechtstraat__wielstraat__plantloon_-_google_maps_-_opname_15-07-2022.jpg kaatsheuvel__wijk_t_hoekje__kruispunt_van_haestrechtstraat__wielstraat__plantloon_-_google_maps_streetview-_opname_sept._2016.jpg kadaster_1811-1832_loon_op_zand_sectie_c_3e_blad__t_hoekje_fragment.jpg
86 Steenbergen Cornelis, en Maria Virginia Hollants
87 Steenbergen Cornelis, geboren 16 nov. 1862 in Loon op Zand, zoon van Jan Baptist Steenbergen, 48 jaar, schoenmaker en Pieternella Couwenberg, wonend t Hoekje nr. 40 - Loon op Zand arch. 911 akte 185
88 Steenbergen Kees, werd geboren in ’t Hoekske en zal dit zeker gekend hebben - Steenbergen Eduard, Kaatsheuvel 1890-1950 - Gianotten Printed Media - Tilburg - Pag. 9 Onder
89 Kaatsheuvel, wijk t Hoekje, kruispunt Van Haestrechtstraat, Wielstraat, Plantloon - Google maps - opname 15-07-2022
90 Kaatsheuvel, wijk t Hoekje, kruispunt Van Haestrechtstraat, Wielstraat, Plantloon - Google maps StreetView- opname sept. 2016
91 Kadaster 1811-1832 Loon op Zand Sectie C 3e blad ’t Hoekje fragment
steenbergen_cornelis__30_jaar__schoenmaker__geboren_in_loon_op_zand_en_maria_virginia_hollants__27_jaar__geboren_in_mol_treden_in_het_huwelijk_op_18_augustus_1893_in_loon_op_zand.jpg steenbergen_cornelis__schoenmaker__en_maria_virginia_hollants_wonen_vanaf_31_augustus_1893__vanaf_hun_trouwen__in_kaatsheuvel_nr_287a__later_nummer_504_en_krijgen_er_hun_kinderen_en_verliezen_er_ook.jpg steenbergen_cornelis__schoenmaker__en_maria_virginia_hollants_wonen_met_hun_kinderen_in_tilburg_in_wijk_k_veldhoven_nr_1747_van_15_november_1902_tot_18_februari_1903.jpg steenbergen_cornelis__schoenmaker_en_maria_virgina_hollants_wonen_met_hun_gezin_in_kaatsheuvel_vanaf_18_februari_1903_aan_de_vossenberg__de_heulstraat_en_de_peperstraat__komend_vanuit_tilburg.jpg steenbergen_cornelis__en_maria_virginia_hollants_met_hun_kinderen_jef__chel__ward__piet__jan__charles__anna_en_jos_tijdens_1914-1918_.jpg steenbergen_cornelis._en_maria_virgina_hollants_met_hun_gezin_en_ingekwartierde_soldaten_tijdens_1914-1918_en_simon_pepping_met_de_armband.jpg
92 Steenbergen Cornelis, 30 jaar, schoenmaker, geboren in Loon op Zand en Maria Virginia Hollants, 27 jaar, geboren in Mol treden in het huwelijk op 18 augustus 1893 in Loon op Zand
93 Steenbergen Cornelis, schoenmaker, en Maria Virginia Hollants wonen vanaf 31 augustus 1893, vanaf hun trouwen, in Kaatsheuvel nr 287a, later nummer 504 en krijgen er hun kinderen en verliezen er ook
94 Steenbergen Cornelis, schoenmaker, en Maria Virginia Hollants wonen met hun kinderen in Tilburg in wijk K Veldhoven nr 1747 van 15 november 1902 tot 18 februari 1903
95 Steenbergen Cornelis, schoenmaker en Maria Virgina Hollants wonen met hun gezin in Kaatsheuvel vanaf 18 februari 1903 aan de Vossenberg, de Heulstraat en de Peperstraat, komend vanuit Tilburg
96 Steenbergen Cornelis, en Maria Virginia Hollants met hun kinderen Jef, Chel, Ward, Piet, Jan, Charles, Anna en Jos tijdens 1914-1918
97 Steenbergen Cornelis. en Maria Virgina Hollants met hun gezin en ingekwartierde soldaten tijdens 1914-1918 en Simon Pepping met de armband
steenbergen_cornelis__en_maria_virginia_hollants_met_staand_hun_dochter_anna__links_hun_zoon_sjef__dan_jos__en_rechts_chel_in_1915.jpg steenbergen_cornelis__met_zijn_gezin__staand_van_links_sjef__chel__eduard__piet__charles_en_jan__en_zittend_van_links_anna__vader__jos_en_moeder_maria_virginia_hollants.jpg steenbergen_jan__afbeeldingen_van_de_schoenfabriek_aan_de_peperstraat__na_het_overlijden_van_zijn_vader_cornelis_voortgezet_door__zijn_moeder.jpg _t_heultje__ofwel_de_heulstraat_kwam_toen_uit_op_de_markt___bij_de_bouw_van_het_gemeentehuis_niet_meer__restant_nu_huijgensstraat.jpg _t_heultje__ofwel_de_heulstraat_kwam_toen_uit_op_de_markt___bij_de_bouw_van_het_gemeentehuis_niet_meer__jaren_50_veel_huisjes_afgebroken__restant_nu_huijgensstraat.jpg _t_heultje__ofwel_de_heulstraat_kwam_toen_uit_op_de_markt___bij_de_bouw_van_het_gemeentehuis_niet_meer__restant_nu_huijgensstraat__met_rechts_de_markt.jpg
98 Steenbergen Cornelis, en Maria Virginia Hollants met staand hun dochter Anna, links hun zoon Sjef, dan Jos, en rechts Chel in 1915
99 Steenbergen Cornelis, met zijn gezin, staand van links Sjef, Chel, Eduard, Piet, Charles en Jan, en zittend van links Anna, vader, Jos en moeder Maria Virginia Hollants
100 Steenbergen Jan, afbeeldingen van de schoenfabriek aan de Peperstraat, na het overlijden van zijn vader Cornelis voortgezet door zijn moeder
101 ’t Heultje, ofwel De Heulstraat kwam toen uit op de Markt, bij de bouw van het gemeentehuis niet meer, restant nu Huijgensstraat
102 ’t Heultje, ofwel De Heulstraat kwam toen uit op de Markt, bij de bouw van het gemeentehuis niet meer, jaren 50 veel huisjes afgebroken, restant nu Huijgensstraat
103 ’t Heultje, ofwel De Heulstraat kwam toen uit op de Markt, bij de bouw van het gemeentehuis niet meer, restant nu Huijgensstraat, met rechts De Markt
steenbergen_cornelis__gedachteniskaartje_bij_zijn_overlijden_op_7_juli_1923_in_kaatsheuvel__60_jaar_oud__echtgenoot_van_maria_virgina_steenbergen.jpg
104 Steenbergen Cornelis, gedachteniskaartje bij zijn overlijden op 7 juli 1923 in Kaatsheuvel, 60 jaar oud, echtgenoot van Maria Virgina Steenbergen
2 Cornelis (Kiske, Kees) Steenbergen (afb. 86 t/m 104), geboren op zondag 16 november 1862 in Kaatsheuvel. Kiske, Kees is overleden op zaterdag 7 juli 1923 om 10:30 in Loon op Zand, 60 jaar oud (oorzaak: Loon op Zand) [bron: Overlijdensregister 1923, archiefnummer 911, aktenummer 70]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 7 juli 193 [bron: Overlijdensregister 1923, archiefnummer 911, aktenummer 70].
Notitie bij Kiske, Kees: Op de lijst met Nederlandse schoenfabrieken (https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Nederlandse_schoenfabrieken) staan:

C. Steenbergen, herenschoenen, Kaatsheuvel
en
’President’, Cees, Jan en Eduard Steenbergen, herenschoenen, Kaatsheuvel.

Een verdere beschrijving is daar niet gegeven.
C. Steenbergen kan Cornelis Steenbergen zijn. Na zijn overlijden voortgezet onder de naam Wed. C. Steenbergen.
De 2e kunnen zijn kleinzoons zijn, met het merk ’President’.
Adressen:
van 1850 tot 1860     Hoekje, Kaatsheuvel   [bron: Loon op Zand BR 1850-1860 inv. 14 bl. 371]
van 01-12-1861 tot 20-04-1866     Hoekje nr. 43, Kaatsheuvel   [bron: Loon op Zand BR 1860-1890 inv. 22 bl. 1514]
16-11-1862     ’t Hoekje nr. 40, Kaatsheuvel (Staat in de geboorteakte van Cornelis)   [bron: Loon op Zand Geboorteregister 1862, archief 911 akte 185]
van 20-04-1866 tot 14-11-1873     Wijk Veldhoven, Tilburg   [bron: Loon op Zand BR 1860-1890 inv. 22 bl. 1514]
van 14-11-1873 tot 31-12-1890     Hoekje 40, Kaatsheuvel (Zijn broer Janus woont op Hoekje 37, later nr. 31. Dicht bij elkaar waarschijnlijk.)   [bron: Loon op Zand BR 1860-1890 inv. 22 bl. 1514]
van 01-01-1890 tot 21-08-1893     Kaatsheuvel 364, Loon op Zand   [bron: Loon op Zand 1890-1920 inv. 33 blad 2858]
21-08-1893     Loon op Zand   [bron: Huwelijksregister 1893, archiefnummer 911, aktenummer 39]
van 31-08-1893 tot 15-11-1902     Kaatsheuvel Nummer 287a, later nummer 504, Loon op Zand (Bij de geboorten zijn vermeld Molenstraat (bij Petrus), en Vaartkant (bij Eduard, Adrianus, en Anna))   [bron: Inv. nr. 33 1890-1920 Kaatsheuvel Letter S, archiefnummer 0910, Bevolkingsregister Loon op Zand, inventarisnummer 033, blad 2856]
van 15-11-1902 tot 18-02-1903     Wijk K Veldhoven nr 1747, Tilburg   [bron: Inv. nr. 33 1890-1920 Kaatsheuvel Letter S, archiefnummer 0910, Bevolkingsregister Loon op Zand, inventarisnummer 033, blad 2857; Inv. nr. 1516 1900-1910 Deel 30 wijk K 1231-2053 Veldhoven, archiefnummer 0918, Bevolkingsregister Tilburg, inventarisnummer 1516, blad 215]
vanaf 18-02-1903     Vossenberg, Loon op Zand (Bij de geboorten van Michael, Josephus Napoleon en Adrianus Hendrik is Vossenberg 708 vermeld.)   [bron: Inv. nr. 33 1890-1920 Kaatsheuvel Letter S, archiefnummer 0910, Bevolkingsregister Loon op Zand, inventarisnummer 033, blad 2857]
vanaf na 02-07-1907     Heulstraat, Loon op Zand (Bij de geboorten van Michael, Josephus Napoleon en Adrianus Hendrik is Vossenberg 708 vermeld. De Heulstraat zal daarna gekomen zijn)   [bron: Inv. nr. 33 1890-1920 Kaatsheuvel Letter S, archiefnummer 0910, Bevolkingsregister Loon op Zand, inventarisnummer 033, blad 2857]
vanaf na 02-07-1907     Peperstraat, Loon op Zand   [bron: Inv. nr. 33 1890-1920 Kaatsheuvel Letter S, archiefnummer 0910, Bevolkingsregister Loon op Zand, inventarisnummer 033, blad 2857]
Beroepen:
Schoenmaker (Hij werkte bij zijn zwager Petrus Henricus Vloemans in defabriek, kortweg Péhavé genoemd)   [bron: Eduard Steenbergen, Document over het verhaal van zijn familie en zijn leven, ongedateerd - Pag. 3]
21-08-1893     Schoenmaker   [bron: Huwelijksregister 1893, archiefnummer 911, aktenummer 39]
van 31-08-1893 tot 15-11-1902     Schoenmaker   [bron: Inv. nr. 33 1890-1920 Kaatsheuvel Letter S, archiefnummer 0910, Bevolkingsregister Loon op Zand, inventarisnummer 033, blad 2856]
vanaf 18-02-1903     Schoenmaker   [bron: Inv. nr. 33 1890-1920 Kaatsheuvel Letter S, archiefnummer 0910, Bevolkingsregister Loon op Zand, inventarisnummer 033, blad 2857]
Hij trouwde, 30 jaar oud, op maandag 21 augustus 1893 in Loon op Zand [bron: Huwelijksregister 1893, archiefnummer 911, aktenummer 39] met de 27-jarige Maria Virginia (Virs, Virginie) Hollants.
Notitie bij het huwelijk van Kiske, Kees en Virs, Virginie: Ze trouwen in 1893.
Samen krijgen ze 10 kinderen, waarvan er 3 vroegtijdig overlijden.

Kiske is, zoals vrijwel iedereen rond 1900, nog sterk afhankelijk van de bazen.
De term schoenfabrikant krijgt pas inhoud als de mechanisatie opkomt.
Hij werkte bij Petrus Henricus Vloemans, zijn zwager, kortom de "Péhavé"

Het is schrale kost, waarbij komt dat het weekloon uitbetaald wordt met de eerste levensbehoeften uit de winkel van de baas.
Deze rekent 5 tot 30% meer dan in de reguliere winkel.
Een zwarte periode in hun bestaan.
Het is gebeurd, dat na de afrekening van het loon er nog 1 dubbeltje uitbetaald moest worden. Kiske krijgt voor die 10 cent een krentenmik in de hand geduwd. Quitte!

Een krentenmik, toentertijd een luxe, werd als "het er al aan zat", alleen met Pasen en Kerstmis van gesmuld.
Thuisgekomen, gemopper.
’s Avonds, de gaslamp doet het niet, kousje kapot. Geen stuiver in huis. Een nieuw kousje kost ... 10 cent.
Later snijdt Virginie "dieë" krentenmik aan. Het mes hapert op iets hards. Het blijkt een zilveren dubbeltje tussen de rozijnen.
Vlug om een kousje!
"Echt waar gebeurd", beklemtoonde Virginie.

Kiske, en met name zijn kameraad, Cornelis Roestenberg, en nog wat medestanders willen die enorme mistoestand van de gedwongen winkelnering bevechten.
Na jarenlange strijd vindt men gehoor in Den Haag. Een aantal commissies verder wordt er verslag van gedaan. Kiske heeft één van de ambtenaren uit Den Haag begeleid langs de bedrijven, die zich aan dit onrecht schuldig maken. Het rapport is uit erkentelijkheid aan hem toegestuurd.
Kiske, intussen met 2 zoons an het werk bij de Péhavé, wordt voor dat werk als vakbondsman ontslagen. De jongens mogen blijven.
"Mijne Kees eruit, dan ook mijn jongens" moet Virginie gefulmineerd hebben.

Wat nu?
De fabrikanten hebben de onmenselijke afspraak geen ontslagen personeel van elkaar aan te nemen.
Hierbij moet ik (Eduard) me steeds inhouden te schreeuwen: "en toch zat men ’s zondags voor in de kerk."

Kees zonder werk. Na nog even "getrokken" te hebben van de vakbond, neemt Kees, zeker gemaand door zijn vrouw Virginie "plaats aan de werkstoel".
Begint met pantoffels te maken en wat eenvoudige "maansschoen".
Zo het fundament te leggen voor de latere "Commanditaire Vennootschap Wed. C. Steenbergen Schoenfabrieken".
Enige jaren later vertelde de notaris Jac van Ham hierover aan Eduard dat deze vennootschapsvorm in de 44 jaren notarispraktijk van zijn vader maar 1 keer gepasseerd was.

Zijn de verhalen van opoe (Virginie) voor ons (Eduard, e.a., de kleinkinderen) bepalend geweest? Niet zozeer, maar hebben aan het gezin van ons vader en moeder Jan Steenbergen en Anna van den Houdt beslist kleur gebracht.
Vader, de oudste zoon, met moeder, zijn 5 broers, de ooms en zus tante Anna, kinderen, neven en nichten, zijn het tableau waarin we ons als jeugd opgenomen voelen.
De families Steenbergen wonen als een zwaan kleef aan om de schoenfabriek aan de Markt.
En ja, ons Ope, als verbindend middelpunt.
Zij vervult haar matriarchale rol op onnavolgbare wijze. Matriarchaal met haar veroverende, innemende glimlach en haar oprechte belangstelling van ons.
Onmin kanaliseert zij met "Gebruik je verstand."

We ervoeren een prachtige familie. Terugkijkend een rijke basis. Waardevol om als leidmotief naar te streven.

(Ontleend aan: Eduard Steenbergen, Document over het verhaal van zijn familie en zijn leven, ongedateerd - Pag. 3 en 4)
hollants_maria_virginia__bekend_als_de_weduwe_c._steenbergen__geschilderd_door_wim_van_der_plas.jpg steenbergen_wed._c.___de_schoenfabriek_met_charel_steenbergen_en_zijn_vrouw_sien_pagie_-_steenbergen_eduard__-_gehecht_aan_kaatsheuvel_-_2014_-_gianotten_printed_media_-_tilburg_-_pag_225_onder.jpg steenbergen_wed._c._kantoor_met_de_kinderen_anna__sjef_en_piet_steenbergen_en_jos_kleyberg_-_steenbergen_eduard__-_gehecht_aan_kaatsheuvel_-_2014_-_gianotten_printed_media_-_tilburg_-_pag._211_boven.jpg steenbergen_wed._c.___de_fabriek_tussen_de_markt_en_peperstraat_-_steenbergen_eduard__-_gehecht_aan_kaatsheuvel_-_2014_-_gianotten_printed_media_-_tilburg_-_pag._211_onder.jpg steenbergen_wed._c.___de_fabriek_met_de_stikkerij_in_1934_-_steenbergen_eduard__-_gehecht_aan_kaatsheuvel_-_2014_-_gianotten_printed_media_-_tilburg_-_pag._212_boven.jpg steenbergen_wed._c.___de_fabriek_met_de_snijderij_met_piet__ward__chel__en_peer_uit_waalwijk_-_steenbergen_eduard__-_gehecht_aan_kaatsheuvel_-_2014_-_gianotten_printed_media_-_tilburg_-_pag._212_onder.jpg
105 Hollants Maria Virginia, bekend als de weduwe C. Steenbergen, geschilderd door Wim van der Plas
106 Steenbergen Wed. C. , de schoenfabriek met Charel Steenbergen en zijn vrouw Sien Pagie - Steenbergen Eduard - Gehecht aan Kaatsheuvel - 2014 - Gianotten Printed Media - Tilburg - Pag 225 onder
107 Steenbergen Wed. C. kantoor met de kinderen Anna, Sjef en Piet Steenbergen en Jos Kleyberg - Steenbergen Eduard - Gehecht aan Kaatsheuvel - 2014 - Gianotten Printed Media - Tilburg - Pag. 211 boven
108 Steenbergen Wed. C. , de fabriek tussen de Markt en Peperstraat - Steenbergen Eduard - Gehecht aan Kaatsheuvel - 2014 - Gianotten Printed Media - Tilburg - Pag. 211 onder
109 Steenbergen Wed. C. , de fabriek met de stikkerij in 1934 - Steenbergen Eduard - Gehecht aan Kaatsheuvel - 2014 - Gianotten Printed Media - Tilburg - Pag. 212 boven
110 Steenbergen Wed. C. , de fabriek met de snijderij met Piet, Ward, Chel, en Peer uit Waalwijk - Steenbergen Eduard - Gehecht aan Kaatsheuvel - 2014 - Gianotten Printed Media - Tilburg - Pag. 212 onder
steenbergen_wed._c.___de_fabriek_met_de_onderwerkafdeling_-_steenbergen_eduard__-_gehecht_aan_kaatsheuvel_-_2014_-_gianotten_printed_media_-_tilburg_-_pag._213_boven.jpg steenbergen_wed._c.__schoenfabriek_onderwerkafdeling_in_1932_met_jef__jan__charel_en_piet_-_steenbergen_eduard__kaatsheuvel_1890-1950_-_gianotten_printed_media_-_tilburg_-_pag._207_onder.jpg steenbergen_wed._c.__schoenfabriek_bovenwerkafdeling_met_chel__jan__ward_en_piet_-_steenbergen_eduard__kaatsheuvel_1890-1950_-_gianotten_printed_media_-_tilburg_-_pag._208_onder.jpg steenbergen_wed._c.___de_fabriek_met_de_finishafdeling_met_de_zoons_ward__charel__en_piet__-_steenbergen_eduard__-_gehecht_aan_kaatsheuvel_-_2014_-_gianotten_printed_media_-_tilburg_-_pag._213_onder.jpg hollants_maria_virginia__de_wed._c._steenbergen_-_haar_huizen_aan_de_markt_-_gebouwd_1932_-_steenbergen_eduard__-_gehecht_aan_kaatsheuvel_-_2014_-_gianotten_printed_media_-_tilburg_-_pag._210_onder.jpg steenbergen__aan_de_markt_vlnr_gezin_van_jan__moeder_met_anna_en_ward__gezin_van_chel_boven__piet_onder_-_steenbergen_eduard__kaatsheuvel_1890-1950_-_gianotten_printed_media_-_tilburg_-_pag._207_boven.jpg
111 Steenbergen Wed. C. , de fabriek met de onderwerkafdeling - Steenbergen Eduard - Gehecht aan Kaatsheuvel - 2014 - Gianotten Printed Media - Tilburg - Pag. 213 boven
112 Steenbergen Wed. C., schoenfabriek onderwerkafdeling in 1932 met Jef, Jan, Charel en Piet - Steenbergen Eduard, Kaatsheuvel 1890-1950 - Gianotten Printed Media - Tilburg - Pag. 207 Onder
113 Steenbergen Wed. C., schoenfabriek bovenwerkafdeling met Chel, Jan, Ward en Piet - Steenbergen Eduard, Kaatsheuvel 1890-1950 - Gianotten Printed Media - Tilburg - Pag. 208 Onder
114 Steenbergen Wed. C. , de fabriek met de finishafdeling met de zoons Ward, Charel, en Piet - Steenbergen Eduard - Gehecht aan Kaatsheuvel - 2014 - Gianotten Printed Media - Tilburg - Pag. 213 onder
115 Hollants Maria Virginia, de Wed. C. Steenbergen - haar huizen aan de Markt - gebouwd 1932 - Steenbergen Eduard - Gehecht aan Kaatsheuvel - 2014 - Gianotten Printed Media - Tilburg - Pag. 210 onder
116 Steenbergen, aan de Markt vlnr gezin van Jan, moeder met Anna en Ward, gezin van Chel boven, Piet onder - Steenbergen Eduard, Kaatsheuvel 1890-1950 - Gianotten Printed Media - Tilburg - Pag. 207 Boven
steenbergen__woonhuis_aan_de_hoek_peperstraat__gebouwd_1934__met_links_de_dam_naar_de_fabriek__woonden_links_sjaro_steenbergen_en_rechts_sjef__boven_de_garage.jpg steenbergen__kinderen_van_jan_en_van_charel__ward__virginie_steenbergen_en_chel_in_het_raam_1935_-_steenbergen_eduard__kaatsheuvel_1890-1950_-_gianotten_printed_media_-_tilburg_-_pag._203_onder_detail.jpg steenbergen__kinderen_van_jan_en_van_charel__ward__virginie_steenbergen_en_chel_in_het_keukenraam_1935_-_steenbergen_eduard__kaatsheuvel_1890-1950_-_gianotten_printed_media_-_tilburg_-_pag._203_onder.jpg kaatsheuvel__luchtfoto_van__markt_en_johannes_de_doperkerk_in_1936_met_de_huizen_van_de_steenbergens_-_steenbergen_eduard__kaatsheuvel_1890-1950_-_gianotten_printed_media_-_tilburg_-_pag._220_onder.jpg steenbergen__huizen_op_de_markt_met_schilderswinkel_en_meubeltoonzaal_van_tinus_smits_-_steenbergen_eduard__kaatsheuvel_1890-1950_-_gianotten_printed_media_-_tilburg_-_pag._190_onder.jpg hollants_maria_virginia__feestboekje_bij_haar_80sten_verjaardag_in_1945.jpg
117 Steenbergen, woonhuis aan de hoek Peperstraat, gebouwd 1934, met links de dam naar de fabriek, woonden links Sjaro Steenbergen en rechts Sjef, boven de garage
118 Steenbergen, kinderen van Jan en van Charel, Ward, Virginie Steenbergen en Chel in het raam 1935 - Steenbergen Eduard, Kaatsheuvel 1890-1950 - Gianotten Printed Media - Tilburg - Pag. 203 Onder detail
119 Steenbergen, kinderen van Jan en van Charel, Ward, Virginie Steenbergen en Chel in het keukenraam 1935 - Steenbergen Eduard, Kaatsheuvel 1890-1950 - Gianotten Printed Media - Tilburg - Pag. 203 Onder
120 Kaatsheuvel, luchtfoto van Markt en Johannes de Doperkerk in 1936 met de huizen van de Steenbergens - Steenbergen Eduard, Kaatsheuvel 1890-1950 - Gianotten Printed Media - Tilburg - Pag. 220 Onder
121 Steenbergen, huizen op de Markt met schilderswinkel en meubeltoonzaal van Tinus Smits - Steenbergen Eduard, Kaatsheuvel 1890-1950 - Gianotten Printed Media - Tilburg - Pag. 190 Onder
122 Hollants Maria Virginia, feestboekje bij haar 80sten verjaardag in 1945
hollants_maria_virginia__menukaart_voor_haar_80sten_verjaardag_op_donderdag_22_november_1945__met_onderschrift_van_kleinzoon_eduard.jpg steenbergen_wed._c.__herenschoenen_op_de_expo_de_schoen_in_1949_merknaam_kampioen_-_steenbergen_eduard__kaatsheuvel_1890-1950_-_gianotten_printed_media_-_tilburg_-_pag._316_onder.jpg hollants_maria_virginia__portret_door_kleinzoon_eduard_steenbergen_van_haar__ofwel_grut__ons_opoe__de_spil_van_de_families.jpg hollants_maria_virginia__met_haar_zoon_jan_steenbergen__kleindochter_virginie_en_1e_achterkleinzoon_jos__ofwel_4_generaties_op_de_foto.jpg hollants_maria_virginia__opoe_met_haar_achterkleindochter_mieke.jpg hollants_maria_virgenie__gedachteniskaartje_bij_haar_overlijden_op_16_januari_1954_in_kaatsheuvel__88_jaar_oud__30_jaar_weduwe_van_cornelis_steenbergen.jpg
123 Hollants Maria Virginia, menukaart voor haar 80sten verjaardag op donderdag 22 november 1945, met onderschrift van kleinzoon Eduard
124 Steenbergen Wed. C., herenschoenen op de expo De Schoen in 1949 merknaam Kampioen - Steenbergen Eduard, Kaatsheuvel 1890-1950 - Gianotten Printed Media - Tilburg - Pag. 316 Onder
125 Hollants Maria Virginia, portret door kleinzoon Eduard Steenbergen van haar, ofwel grut, ons opoe, de spil van de families
126 Hollants Maria Virginia, met haar zoon Jan Steenbergen, kleindochter Virginie en 1e achterkleinzoon Jos, ofwel 4 generaties op de foto
127 Hollants Maria Virginia, opoe met haar achterkleindochter Mieke
128 Hollants Maria Virgenie, gedachteniskaartje bij haar overlijden op 16 januari 1954 in Kaatsheuvel, 88 jaar oud, 30 jaar weduwe van Cornelis Steenbergen
luchtfoto_s_markt_kaatsheuvel_-_2010_-_markering_geeft_plaats_oude_markt_1b_en_a_aan__huizen_steenbergen__met_op_links_1b_jan_en_annie_van_den_houdt__op_1a_weduwe_c._steenbergen__zoon_eduard_en_dochter_anna.jpg luchtfoto_s_markt_kaatsheuvel_-_2014_-_markering_geeft_plaats_oude_markt_1a_en_b_aan__huizen_steenbergen.jpg luchtfoto_s_markt_kaatsheuvel_-_2014.jpg luchtfoto_s_markt_kaatsheuvel_-_2019.jpg anton_pieckplein__voorheen_markt_kaatsheuvel_-_2009_met_huizen_steenbergen.jpg anton_pieckplein__voorheen_markt_kaatsheuvel_-_2009.jpg
129 Luchtfoto’s Markt Kaatsheuvel - 2010 - markering geeft plaats oude Markt 1b en a aan, huizen Steenbergen, met op links 1b Jan en Annie van den Houdt, op 1a Weduwe C. Steenbergen, zoon Eduard en dochter Anna
130 Luchtfoto’s Markt Kaatsheuvel - 2014 - markering geeft plaats oude Markt 1a en b aan, huizen Steenbergen
131 Luchtfoto’s Markt Kaatsheuvel - 2014
132 Luchtfoto’s Markt Kaatsheuvel - 2019
133 Anton Pieckplein, voorheen Markt Kaatsheuvel - 2009 met huizen Steenbergen
134 Anton Pieckplein, voorheen Markt Kaatsheuvel - 2009
anton_pieckplein__voorheen_markt_kaatsheuvel_-_2009_met_plein.jpg anton_pieckplein__voorheen_markt_kaatsheuvel_-_2009_met_plein_-2.jpg anton_pieckplein__voorheen_markt_kaatsheuvel_-_2009_met_groot_plein_met_bushalte_-3.jpg anton_pieckplein__voorheen_markt_kaatsheuvel_-_2009_met_plein_-4_met_op_de_achtergrond_de_huizen_steenbergen.jpg anton_pieckplein__voorheen_markt_kaatsheuvel_-_2019.jpg
135 Anton Pieckplein, voorheen Markt Kaatsheuvel - 2009 met plein
136 Anton Pieckplein, voorheen Markt Kaatsheuvel - 2009 met plein -2
137 Anton Pieckplein, voorheen Markt Kaatsheuvel - 2009 met groot plein met bushalte -3
138 Anton Pieckplein, voorheen Markt Kaatsheuvel - 2009 met plein -4 met op de achtergrond de huizen Steenbergen
139 Anton Pieckplein, voorheen Markt Kaatsheuvel - 2019
3 Maria Virginia (Virs, Virginie) Hollants (afb. 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 31, 33, 117, 118, 119, 120, 51, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 en 139), geboren op woensdag 22 november 1865 in Mol (België). Virs, Virginie is overleden op zaterdag 16 januari 1954 om 11:45 in Kaatsheuvel, 88 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1954, archiefnummer 911, aktenummer 7; Bidprentjes - Letter H, archiefnummer 410]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 januari 1954 [bron: Overlijdensregister 1954, archiefnummer 911, aktenummer 7].
Notitie bij Virs, Virginie: Maria Virginia zette 10 kinderen op de wereld, in een periode van 13 jaar. Dochter Antoinet stierf na 1 maand, en zoon Adrianus Alexander na 9 maanden. Joske werd 18 jaar, zat in een invalidenwagentje, en had last van toevallen.
Haar man stierf op zijn 60e jaar, en de fabriek werd genoemd schoenfabriek Wed. C. Steenbergen. Ze was de commanditaire vennoot, ofwel de geldschieter. Oudste zoon Jan bracht een groot deel van zijn leven in de fabriek door.

De kinderen bleven allemaal in haar buurt wonen, zoals kleinzoon Eduard beschreven heeft in het fotoboek.

Wat ik heb kunnen vinden:
1. Jan, de oudste, woonde eerst in de Peperstraat, ofwel om de hoek, en later aan de Markt, en vanaf 1932 op Markt 1b, naast zijn moeder
2. Charles, ookwel Sjaro genoemd?, woonde net om de hoek in de Peperstraat, in het huis naast de dam naar de fabriek
3. Piet: ?
4. Chel: ?
5. Sjef: woonde net om de hoek in de Peperstraat, boven de garage, naast zijn broer Sjaro
6. Ward: bleef thuis wonen bij zijn moeder op Markt 1b
7. Anna: bleef thuis wonen bij haar moeder op Markt 1b
Adressen:
tot 1870     Veerle (België)   [bron: Eduard Steenbergen, Document over het verhaal van zijn familie en zijn leven, ongedateerd - Pag. 2]
vanaf 1870     Kaatsheuvel   [bron: Eduard Steenbergen, Document over het verhaal van zijn familie en zijn leven, ongedateerd - Pag. 2]
vanaf 28-12-1871     Vossenberg 661, Kaatsheuvel (Op het bevolkingsregister staan de nummers 262, 230, 315 en later in kleur eroverheen Vossenberg 661)   [bron: Loon op Zand BR 1860-1890 blad 654]
21-08-1893     Loon op Zand   [bron: Huwelijksregister 1893, archiefnummer 911, aktenummer 39]
van 31-08-1893 tot 15-11-1902     Kaatsheuvel Nummer 287a, later nummer 504, Loon op Zand   [bron: Inv. nr. 33 1890-1920 Kaatsheuvel Letter S, archiefnummer 0910, Bevolkingsregister Loon op Zand, inventarisnummer 033, blad 2856]
van 15-11-1902 tot 18-02-1903     Wijk K Veldhoven nr 1747, Tilburg   [bron: Inv. nr. 33 1890-1920 Kaatsheuvel Letter S, archiefnummer 0910, Bevolkingsregister Loon op Zand, inventarisnummer 033, blad 2857; Inv. nr. 1516 1900-1910 Deel 30 wijk K 1231-2053 Veldhoven, archiefnummer 0918, Bevolkingsregister Tilburg, inventarisnummer 1516, blad 215]
vanaf 18-02-1903     Vossenberg, Loon op Zand   [bron: Inv. nr. 33 1890-1920 Kaatsheuvel Letter S, archiefnummer 0910, Bevolkingsregister Loon op Zand, inventarisnummer 033, blad 2857]
vanaf na 18-02-1903     Heulstraat, Loon op Zand   [bron: Inv. nr. 33 1890-1920 Kaatsheuvel Letter S, archiefnummer 0910, Bevolkingsregister Loon op Zand, inventarisnummer 033, blad 2857]
vanaf na 18-02-1903     Peperstraat, Loon op Zand   [bron: Inv. nr. 33 1890-1920 Kaatsheuvel Letter S, archiefnummer 0910, Bevolkingsregister Loon op Zand, inventarisnummer 033, blad 2857]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johannes Baptist (Jan) Steenbergen, geboren op dinsdag 19 juni 1894 in Kaatsheuvel (zie 1).
steenbergen__woonhuizen_in_de_peperstraat_van_gezin_van_charel_en_van_gezin_van_jef__gebouwd_in_1934_-_steenbergen_eduard__kaatsheuvel_1890-1950_-_gianotten_printed_media_-_tilburg_-_pag._208_boven.jpg steenbergen_piet_en_chel_-_beneden_en_bovenwoning_aan_de_markt_-_gebouwd_1933_-_steenbergen_eduard__-_gehecht_aan_kaatsheuvel_-_2014_-_gianotten_printed_media_-_tilburg_-_pag._210_boven.jpg
140 Steenbergen, woonhuizen in de Peperstraat van gezin van Charel en van gezin van Jef, gebouwd in 1934 - Steenbergen Eduard, Kaatsheuvel 1890-1950 - Gianotten Printed Media - Tilburg - Pag. 208 Boven
141 Steenbergen Piet en Chel - beneden en bovenwoning aan de Markt - gebouwd 1933 - Steenbergen Eduard - Gehecht aan Kaatsheuvel - 2014 - Gianotten Printed Media - Tilburg - Pag. 210 boven
II. Carolus (Charel) Steenbergen (afb. 106, 140 en 141), geboren op dinsdag 22 oktober 1895 om 19:00 in Loon op Zand [bron: Geboorteregister 1895, archiefnummer 911, aktenummer 221]. Bij de geboorteaangifte van Charel was de volgende getuige aanwezig: Joseph-Napoleon Hollants (1854-1935) [zie 6,V] [oom moederszijde]. Charel is overleden op maandag 24 oktober 1966 in Kaatsheuvel, 71 jaar oud [bron: Bidprentjes - Letter S, archiefnummer 410].
Adressen:
van 22-10-1895 tot 15-11-1902     Kaatsheuvel Nummer 287a, later nummer 504, Loon op Zand   [bron: Inv. nr. 33 1890-1920 Kaatsheuvel Letter S, archiefnummer 0910, Bevolkingsregister Loon op Zand, inventarisnummer 033, blad 2856]
van 15-11-1902 tot 18-02-1903     Wijk K Veldhoven nr 1747, Tilburg   [bron: Inv. nr. 33 1890-1920 Kaatsheuvel Letter S, archiefnummer 0910, Bevolkingsregister Loon op Zand, inventarisnummer 033, blad 2857; Inv. nr. 1516 1900-1910 Deel 30 wijk K 1231-2053 Veldhoven, archiefnummer 0918, Bevolkingsregister Tilburg, inventarisnummer 1516, blad 215]
vanaf 18-02-1903     Vossenberg, Loon op Zand   [bron: Inv. nr. 33 1890-1920 Kaatsheuvel Letter S, archiefnummer 0910, Bevolkingsregister Loon op Zand, inventarisnummer 033, blad 2857]
vanaf na 18-02-1903     Heulstraat, Loon op Zand   [bron: Inv. nr. 33 1890-1920 Kaatsheuvel Letter S, archiefnummer 0910, Bevolkingsregister Loon op Zand, inventarisnummer 033, blad 2857]
vanaf na 18-02-1903     Peperstraat, Loon op Zand   [bron: Inv. nr. 33 1890-1920 Kaatsheuvel Letter S, archiefnummer 0910, Bevolkingsregister Loon op Zand, inventarisnummer 033, blad 2857]
Beroepen:
vanaf 18-02-1903     Schoenmaker   [bron: Inv. nr. 33 1890-1920 Kaatsheuvel Letter S, archiefnummer 0910, Bevolkingsregister Loon op Zand, inventarisnummer 033, blad 2857]
20-06-1922     Schoenmaker (Charles was getuige bij het huwelijk van zijn oudere broer Jan.)   [bron: Huwelijksregister 1922, archiefnummer 911, aktenummer 29]
01-06-1931     Schoenmaker   [bron: Overlijdensregister 1931, archiefnummer 911, aktenummer 93]
16-06-1956     Schoenfabrikant   [bron: Overlijdensregister 1956, archiefnummer 16, aktenummer 497]
Getuige bij:
20-06-1922     huwelijk Jan Steenbergen (1894-1978) en Anna Adriana van den Houdt (1894-1949) [zie 1]    [broer bruidegom]   [bron: Huwelijksregister 1922, archiefnummer 911, aktenummer 29]
Charel trouwde, 27 jaar oud, op dinsdag 3 juli 1923 in Loon op Zand [bron: Huwelijksregister 1923, archiefnummer 911, aktenummer 30] met Francijna Johanna (Sien) Pagie, 27 jaar oud. Sien is geboren op zaterdag 28 maart 1896 in Kaatsheuvel, dochter van Franciscus Pagie en Johanna Maria Henkelman. Sien is overleden op donderdag 24 juli 1986 in Waalwijk, 90 jaar oud [bron: Bidprentjes - Letter P, archiefnummer 410].
III. Antoinet Steenbergen, geboren op zaterdag 26 september 1896 om 19:00 in Loon op Zand [bron: Geboorteregister 1896, archiefnummer 911, aktenummer 201]. Bij de geboorteaangifte van Antoinet was de volgende getuige aanwezig: Joseph-Napoleon Hollants (1854-1935) [zie 6,V] [oom moederszijde]. Antoinet is overleden op maandag 23 november 1896 om 14:00 in Loon op Zand, 1 maand oud [bron: Overlijdensregister 1896, archiefnummer 911, aktenummer 151].
Adres:
van 26-09-1896 tot 23-11-1896     Kaatsheuvel Nummer 287a, later nummer 504, Loon op Zand   [bron: Inv. nr. 33 1890-1920 Kaatsheuvel Letter S, archiefnummer 0910, Bevolkingsregister Loon op Zand, inventarisnummer 033, blad 2856]
steenbergen_piet.jpg steenbergen_piet__ofwel_oom_piet.jpg steenbergen_piet__organisatie_van_de_expo_de_schoen_in_1949_-_steenbergen_eduard__kaatsheuvel_1890-1950_-_gianotten_printed_media_-_tilburg_-_pag._318.jpg steenbergen_petrus_paulus_eduardus_martina__en_maria_gerdina_jansen__begraafplaats_st._johannes_de_doper_in_kaatsheuvel_-_online-begraafplaatsen_-_foto_1355646.jpg
142 Steenbergen Piet
143 Steenbergen Piet, ofwel oom Piet
144 Steenbergen Piet, organisatie van de expo De Schoen in 1949 - Steenbergen Eduard, Kaatsheuvel 1890-1950 - Gianotten Printed Media - Tilburg - Pag. 318
145 Steenbergen Petrus Paulus Eduardus Martina, en Maria Gerdina Jansen, begraafplaats St. Johannes de Doper in Kaatsheuvel - Online-begraafplaatsen - foto 1355646
IV. Petrus Paulus Eduardus Martina (Piet) Steenbergen (afb. 142 t/m 145), geboren op maandag 11 juli 1898 om 12:00 in Loon op Zand [bron: Geboorteregister 1898, archiefnummer 911, aktenummer 150]. Bij de geboorteaangifte van Piet was de volgende getuige aanwezig: Louis Hollants (1859-1945) [zie 6,VII] [oom moederszijde]. Piet is overleden op zaterdag 8 september 1956 om 19:00 in Tilburg, 58 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1956, archiefnummer 16, aktenummer 728].
Notitie bij overlijden van Piet: Begraafplaats Sint Johannes de Doper in Kaatsheuvel
Adressen:
van 11-07-1898 tot 15-11-1902     Molenstraat nummer 651 - Kaatsheuvel Nummer 287a, later nummer 504, Loon op Zand (Bij zijn geboorte is de Molenstraat vermeld, in het Bevolkingsregister staat Kaatsheuvel met een nummer)   [bron: Inv. nr. 33 1890-1920 Kaatsheuvel Letter S, archiefnummer 0910, Bevolkingsregister Loon op Zand, inventarisnummer 033, blad 2856]
van 15-11-1902 tot 18-02-1903     Wijk K Veldhoven nr 1747, Tilburg   [bron: Inv. nr. 33 1890-1920 Kaatsheuvel Letter S, archiefnummer 0910, Bevolkingsregister Loon op Zand, inventarisnummer 033, blad 2857; Inv. nr. 1516 1900-1910 Deel 30 wijk K 1231-2053 Veldhoven, archiefnummer 0918, Bevolkingsregister Tilburg, inventarisnummer 1516, blad 215]
vanaf 18-02-1903     Vossenberg, Loon op Zand   [bron: Inv. nr. 33 1890-1920 Kaatsheuvel Letter S, archiefnummer 0910, Bevolkingsregister Loon op Zand, inventarisnummer 033, blad 2857]
vanaf na 18-02-1903     Heulstraat, Loon op Zand   [bron: Inv. nr. 33 1890-1920 Kaatsheuvel Letter S, archiefnummer 0910, Bevolkingsregister Loon op Zand, inventarisnummer 033, blad 2857]
vanaf na 18-02-1903     Peperstraat, Loon op Zand   [bron: Inv. nr. 33 1890-1920 Kaatsheuvel Letter S, archiefnummer 0910, Bevolkingsregister Loon op Zand, inventarisnummer 033, blad 2857]
08-09-1956     Loon op Zand   [bron: Overlijdensregister 1956, archiefnummer 16, aktenummer 728]
Beroepen:
vanaf 18-02-1903     Schoenmaker   [bron: Inv. nr. 33 1890-1920 Kaatsheuvel Letter S, archiefnummer 0910, Bevolkingsregister Loon op Zand, inventarisnummer 033, blad 2857]
08-09-1956     Schoenfabrikant   [bron: Overlijdensregister Tiburg 1956, archiefnummer 16, aktenummer 728]
Piet trouwde, 35 jaar oud, op zaterdag 30 september 1933 in Loon op Zand [bron: Huwelijksregister Loon op Zand 1933, archiefnummer 405, inventarisnummer 352, aktenummer 38] met Maria Gerdina Jansen, 29 jaar oud. Maria is geboren op vrijdag 1 april 1904 om 18:00 in Kaatsheuvel [bron: Geboorteregister 1904, archiefnummer 911, aktenummer 54], dochter van Nicolaas Jansen en Theresia Maria Moonen. Maria is overleden.
Notitie bij overlijden van Maria: Begraafplaats Sint Johannes de Doper in Kaatsheuvel
steenbergen_eduard__ofwel_oom_ward.jpg steenbergen_wardje__bij_de_deuropening_van_café_smit_aan_de_markt_-_steenbergen_eduard__-_gehecht_aan_kaatsheuvel_-_2014_-_gianotten_printed_media_-_tilburg_-_pag._229_onder.jpg
146 Steenbergen Eduard, ofwel oom Ward
147 Steenbergen Wardje, bij de deuropening van café Smit aan de Markt - Steenbergen Eduard - Gehecht aan Kaatsheuvel - 2014 - Gianotten Printed Media - Tilburg - Pag. 229 onder
V. Eduardus Martinus Adriana (Ward) Steenbergen (afb. 146 en 147), geboren op donderdag 5 oktober 1899 om 20:30 in Loon op Zand [bron: Geboorteregister 1899, archiefnummer 911, aktenummer 232]. Bij de geboorteaangifte van Ward waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Steenbergen (geb. ±1860) en Dolf Hollants (1863-1938) [zie 6,IX] [oom moederszijde]. Ward is overleden op zondag 15 mei 1966 in Waalwijk, 66 jaar oud [bron: Bidprentjes - Letter S, archiefnummer 410]. Ward bleef ongehuwd.
Adressen:
van 05-10-1899 tot 15-11-1902     Vaartkant nummer 651 - Kaatsheuvel Nummer 287a, later nummer 504, Loon op Zand (Bij zijn geboorte is Vaartkant nummer 651 vermeld, in het bevolkingsregister Kaatsheuvel en een nummer)   [bron: Inv. nr. 33 1890-1920 Kaatsheuvel Letter S, archiefnummer 0910, Bevolkingsregister Loon op Zand, inventarisnummer 033, blad 2856]
van 15-11-1902 tot 18-02-1903     Wijk K Veldhoven nr 1747, Tilburg   [bron: Inv. nr. 33 1890-1920 Kaatsheuvel Letter S, archiefnummer 0910, Bevolkingsregister Loon op Zand, inventarisnummer 033, blad 2857; Inv. nr. 1516 1900-1910 Deel 30 wijk K 1231-2053 Veldhoven, archiefnummer 0918, Bevolkingsregister Tilburg, inventarisnummer 1516, blad 215]
vanaf 18-02-1903     Vossenberg, Loon op Zand   [bron: Inv. nr. 33 1890-1920 Kaatsheuvel Letter S, archiefnummer 0910, Bevolkingsregister Loon op Zand, inventarisnummer 033, blad 2857]
vanaf na 18-02-1903     Heulstraat, Loon op Zand   [bron: Inv. nr. 33 1890-1920 Kaatsheuvel Letter S, archiefnummer 0910, Bevolkingsregister Loon op Zand, inventarisnummer 033, blad 2857]
vanaf na 18-02-1903     Peperstraat, Loon op Zand   [bron: Inv. nr. 33 1890-1920 Kaatsheuvel Letter S, archiefnummer 0910, Bevolkingsregister Loon op Zand, inventarisnummer 033, blad 2857]
Beroep:
vanaf 18-02-1903     Schoenmaker   [bron: Inv. nr. 33 1890-1920 Kaatsheuvel Letter S, archiefnummer 0910, Bevolkingsregister Loon op Zand, inventarisnummer 033, blad 2857]
VI. Adrianus Alexander Steenbergen, geboren op vrijdag 14 december 1900 om 06:00 in Loon op Zand [bron: Geboorteregister 1900, archiefnummer 911, aktenummer 267]. Bij de geboorteaangifte van Adrianus waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Couwenberg (geb. 1845) en Sander Hollants (1861-1940) [zie 6,VIII] [oom moederszijde]. Adrianus is overleden op zondag 15 september 1901 om 13:00 in Loon op Zand, 9 maanden oud [bron: Overlijdensregister 1901, archiefnummer 911, aktenummer 163].
Adres:
van 14-12-1900 tot 15-09-1901     Vaartkant nummer 504 - Kaatsheuvel Nummer 287a, later nummer 504, Loon op Zand (Bij zijn geboorte is Vaartkant vermeld, in het bevolkingsregiser Kaatsheuvel en een nummer)   [bron: Inv. nr. 33 1890-1920 Kaatsheuvel Letter S, archiefnummer 0910, Bevolkingsregister Loon op Zand, inventarisnummer 033, blad 2856]
steenbergen__anna_spelend_op_de_eftelingseberg_-_steenbergen_eduard__kaatsheuvel_1890-1950_-_gianotten_printed_media_-_tilburg_-_pag._234_onder.jpg loon_op_zand__kadaster_1811-1832__sectie_i_blad_01_-_de_efteling_-_fragment.jpg hollants_anna__bij_de_familie_van_amelsvoort_met_janske_en_moeder_van_amelsvoort-van_boxtel_-_steenbergen_eduard__kaatsheuvel_1890-1950_-_gianotten_printed_media_-_tilburg_-_pag._223_onder.jpg steenbergen_anna.jpg
148 Steenbergen, Anna spelend op de Eftelingseberg - Steenbergen Eduard, Kaatsheuvel 1890-1950 - Gianotten Printed Media - Tilburg - Pag. 234 onder
149 Loon op Zand, Kadaster 1811-1832, sectie I blad 01 - De Efteling - fragment
150 Hollants Anna, bij de familie Van Amelsvoort met Janske en moeder Van Amelsvoort-Van Boxtel - Steenbergen Eduard, Kaatsheuvel 1890-1950 - Gianotten Printed Media - Tilburg - Pag. 223 Onder
151 Steenbergen Anna
VII. Anna Dorothea Petronella Josepha Steenbergen (afb. 4, 148, 149, 150 en 151), geboren op woensdag 19 maart 1902 om 00:30 in Loon op Zand [bron: Geboorteregister 1902, archiefnummer 911, aktenummer 59]. Bij de geboorteaangifte van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Louis Hollants (1859-1945) [zie 6,VII] [oom moederszijde] en Sander Hollants (1861-1940) [zie 6,VIII] [oom moederszijde]. Anna is overleden. Anna bleef ongehuwd.
Adressen:
van 19-03-1902 tot 15-11-1902     Vaartkant nummer 504 - Kaatsheuvel Nummer 287a, later nummer 504, Loon op Zand (Bij haar geboorte is Vaartkant 504 vermeld, met als bij Adrianus Aleander. In het bevolkingsregiser Kaatsheuvel en nummer)   [bron: Inv. nr. 33 1890-1920 Kaatsheuvel Letter S, archiefnummer 0910, Bevolkingsregister Loon op Zand, inventarisnummer 033, blad 2856]
van 15-11-1902 tot 18-02-1903     Wijk K Veldhoven nr 1747, Tilburg   [bron: Inv. nr. 33 1890-1920 Kaatsheuvel Letter S, archiefnummer 0910, Bevolkingsregister Loon op Zand, inventarisnummer 033, blad 2857; Inv. nr. 1516 1900-1910 Deel 30 wijk K 1231-2053 Veldhoven, archiefnummer 0918, Bevolkingsregister Tilburg, inventarisnummer 1516, blad 215]
vanaf 18-02-1903     Vossenberg, Loon op Zand   [bron: Inv. nr. 33 1890-1920 Kaatsheuvel Letter S, archiefnummer 0910, Bevolkingsregister Loon op Zand, inventarisnummer 033, blad 2857]
vanaf na 18-02-1903     Heulstraat, Loon op Zand   [bron: Inv. nr. 33 1890-1920 Kaatsheuvel Letter S, archiefnummer 0910, Bevolkingsregister Loon op Zand, inventarisnummer 033, blad 2857]
vanaf na 18-02-1903     Peperstraat, Loon op Zand   [bron: Inv. nr. 33 1890-1920 Kaatsheuvel Letter S, archiefnummer 0910, Bevolkingsregister Loon op Zand, inventarisnummer 033, blad 2857]
Beroep:
vanaf 18-02-1903     Schoenmaker   [bron: Inv. nr. 33 1890-1920 Kaatsheuvel Letter S, archiefnummer 0910, Bevolkingsregister Loon op Zand, inventarisnummer 033, blad 2857]
steenbergen_chel.jpg steenbergen_michael_j.p.___en_elizabeth_w._dieltjens__begraafplaats_st._johannes_de_doper_in_kaatsheuvel_-_online-begraafplaatsen_-_foto_1354904.jpg steenbergen__echtgenote_van_piet_-_maria_jansen__van_jef_-_cornelia_de_bont_en_van_chel_-_bets_dieltjes_-_1947-_steenbergen_eduard__kaatsheuvel_1890-1950_-_gianotten_printed_media_-_tilburg_-_pag._257.jpg
152 Steenbergen Chel
153 Steenbergen Michael J.P. , en Elizabeth W. Dieltjens, begraafplaats St. Johannes de Doper in Kaatsheuvel - Online-begraafplaatsen - foto 1354904
154 Steenbergen, echtgenote van Piet - Maria Jansen, van Jef - Cornelia de Bont en van Chel - Bets Dieltjes - 1947- Steenbergen Eduard, Kaatsheuvel 1890-1950 - Gianotten Printed Media - Tilburg - Pag. 257
VIII. Michael Johannes Petronella (Chel) Steenbergen (afb. 152, 14 en 153), geboren op zondag 5 april 1903 om 10:00 in Loon op Zand [bron: Geboorteregister 1903, archiefnummer 911, aktenummer 81]. Bij de geboorteaangifte van Chel waren de volgende getuigen aanwezig: Joseph-Napoleon Hollants (1854-1935) [zie 6,V] [oom moederszijde] en Sander Hollants (1861-1940) [zie 6,VIII] [oom moederszijde]. Chel is overleden op zondag 12 december 1982 in Waalwijk, 79 jaar oud [bron: Bidprentjes - Letter S, archiefnummer 410; Online-begraafplaatsen - foto 1354904]. Hij is begraven op woensdag 15 december 1982 in Kaatsheuvel [bron: Bidprentjes - Letter S, archiefnummer 410].
Notitie bij overlijden van Chel: Begraafplaats Sint Johannes de Doper in Kaatsheuvel
Adressen:
vanaf 05-04-1903     Vossenberg nummer 708 - Kaatsheuvel nr 287a, later 504, Loon op Zand (Bij de aangite van zijn geboorte is Vossenberg vermeld, in het bevolkingsregister Kaatsheuvel en nummer; bij oudere broers en zussen is Vaartkant vermeld, nu na half jaar in Tilburg te hebben gewoond is het Vossenberg.)   [bron: Inv. nr. 33 1890-1920 Kaatsheuvel Letter S, archiefnummer 0910, Bevolkingsregister Loon op Zand, inventarisnummer 033, blad 2857]
vanaf na 05-04-1903     Heulstraat, Loon op Zand   [bron: Inv. nr. 33 1890-1920 Kaatsheuvel Letter S, archiefnummer 0910, Bevolkingsregister Loon op Zand, inventarisnummer 033, blad 2857]
vanaf na 05-04-1903     Peperstraat, Loon op Zand   [bron: Inv. nr. 33 1890-1920 Kaatsheuvel Letter S, archiefnummer 0910, Bevolkingsregister Loon op Zand, inventarisnummer 033, blad 2857]
Beroep:
vanaf 06-04-1903     Schoenmaker   [bron: Inv. nr. 33 1890-1920 Kaatsheuvel Letter S, archiefnummer 0910, Bevolkingsregister Loon op Zand, inventarisnummer 033, blad 2857]
Chel trouwde met Elizabeth Wilhelmina (Bets) Dieltjens (afb. 154). Bets is geboren op donderdag 1 januari 1903 in Kaatsheuvel. Bets is overleden op zaterdag 1 februari 1986 in Kaatsheuvel, 83 jaar oud [bron: Bidprentjes - Letter D, archiefnummer 410; Online-begraafplaatsen - foto 1354904]. Zij is begraven in Kaatsheuvel.
Notitie bij overlijden van Bets: Begraafplaats Sint Johannes de Doper in Kaatsheuvel
steenbergen_sjef.jpg steenbergen_josephus_napoleon__en_cornelia_maria_de_bont__begraafplaats_st._johannes_de_doper_in_kaatsheuvel_-_online-begraafplaatsen_-_foto_1354893.jpg
155 Steenbergen Sjef
156 Steenbergen Josephus Napoleon, en Cornelia Maria de Bont, begraafplaats St. Johannes de Doper in Kaatsheuvel - Online-begraafplaatsen - foto 1354893
IX. Josephus Napoleon (Jef) Steenbergen (afb. 155, 117 en 156), geboren op woensdag 28 september 1904 om 00:30 in Loon op Zand [bron: Geboorteregister 1904, archiefnummer 911, aktenummer 187]. Bij de geboorteaangifte van Jef was de volgende getuige aanwezig: Joseph-Napoleon Hollants (1854-1935) [zie 6,V] [oom moederszijde]. Jef is overleden op maandag 24 oktober 1949 om 18:00 in Tilburg, 45 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1949, archiefnummer 16, aktenummer 887]. Hij is begraven in Kaatsheuvel.
Notitie bij overlijden van Jef: Begraafplaats Sint Johannes de Doper in Kaatsheuvel
Adressen:
vanaf 28-09-1904     Vossenberg 708 - Kaatsheuvel 287a, later 504, Loon op Zand (Bij zijn geboorte is Vossenberg 708 opgegeven. Als getuige is zijn naamgever Josephus Napoleon Hollants er bij aanwezig)   [bron: Inv. nr. 33 1890-1920 Kaatsheuvel Letter S, archiefnummer 0910, Bevolkingsregister Loon op Zand, inventarisnummer 033, blad 2857]
vanaf na 28-09-1904     Heulstraat, Loon op Zand   [bron: Inv. nr. 33 1890-1920 Kaatsheuvel Letter S, archiefnummer 0910, Bevolkingsregister Loon op Zand, inventarisnummer 033, blad 2857]
vanaf na 28-09-1904     Peperstraat, Loon op Zand   [bron: Inv. nr. 33 1890-1920 Kaatsheuvel Letter S, archiefnummer 0910, Bevolkingsregister Loon op Zand, inventarisnummer 033, blad 2857]
24-10-1949     Loon op Zand   [bron: Overlijdensregister Tilburg 1949, archiefnummer 16, aktenummer 887]
Beroep:
24-10-1949     Schoenfabrikant   [bron: Overlijdensregister Tilburg 1949, archiefnummer 16, aktenummer 887]
Jef trouwde met Cornelia Maria de Bont. Cornelia is geboren op donderdag 28 maart 1907 [bron: Online-begraafplaatsen - foto 1354893]. Cornelia is overleden op zondag 27 maart 1983, 75 jaar oud [bron: Online-begraafplaatsen - foto 1354893]. Zij is begraven in Kaatsheuvel.
Notitie bij overlijden van Cornelia: Begraafplaats Sint Johannes de Doper in Kaatsheuvel
steenbergen_joske.jpg steenbergen_joske__met_de_2_militairen_die_de_invalidenwagen_voor_hem_hebben_gemaakt.jpg
157 Steenbergen Joske
158 Steenbergen Joske, met de 2 militairen die de invalidenwagen voor hem hebben gemaakt
X. Adrianus Hendrik (Joske) Steenbergen (afb. 157 en 158), geboren op dinsdag 2 juli 1907 om 21:30 in Loon op Zand [bron: Geboorteregister 1907, archiefnummer 911, aktenummer 156]. Bij de geboorteaangifte van Joske was de volgende getuige aanwezig: Adrianus Steenbergen (geb. ±1860). Joske is overleden op woensdag 12 mei 1926 in Loon op Zand, 18 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1926, archiefnummer 911, aktenummer 62].
Notitie bij overlijden van Joske: Zijn vader was al 3 jaar eerder overleden.
Adressen:
vanaf 02-07-1907     Vossenberg nummer 708 - Kaatsheuvel nr 287a, later 504, Loon op Zand (Bij zijn geboorte is Vossenberg vermeld, in het bevolkingsregister Kaatsheuvel en nummer)   [bron: Inv. nr. 33 1890-1920 Kaatsheuvel Letter S, archiefnummer 0910, Bevolkingsregister Loon op Zand, inventarisnummer 033, blad 2857]
vanaf na 02-07-1907     Heulstraat, Loon op Zand   [bron: Inv. nr. 33 1890-1920 Kaatsheuvel Letter S, archiefnummer 0910, Bevolkingsregister Loon op Zand, inventarisnummer 033, blad 2857]
vanaf na 02-07-1907     Peperstraat, Loon op Zand   [bron: Inv. nr. 33 1890-1920 Kaatsheuvel Letter S, archiefnummer 0910, Bevolkingsregister Loon op Zand, inventarisnummer 033, blad 2857]
Beroep:
vanaf 02-07-1907     Schoenmaker   [bron: Inv. nr. 33 1890-1920 Kaatsheuvel Letter S, archiefnummer 0910, Bevolkingsregister Loon op Zand, inventarisnummer 033, blad 2857]

Generatie 3 (grootouders)

steenbergen_cornelis__geboren_16_nov._1862_in_loon_op_zand__zoon_van_jan_baptist_steenbergen__48_jaar__schoenmaker__zet_zijn_handtekening_onder_de_akte_-_loon_op_zand_archief_911_akte_185_.jpg steenbegen_johannes_baptist__geboren_op_24_juni_1814__zoon_van_cornelis_steenbergen__37_jr__arbeider__en_johanna_van_riel_-_loon_op_zand__geb._reg_1814_akte_32v.jpg steenbergen_johannes_baptist__28_jaar__schoenmaker_en_petronella_couwenberg__24_jaar_trouwen_op_4_mei_1843_in_loon_op_zand__-_huw._reg._1843___archief_911__akte_19__scan_20.jpg steenbergen_johannes_baptist__en_petronella_couwenberg_trouwen_op_4_mei_1843_in_loon_op_zand_met_haar_broer_cornelis_als_getuige_-_huw._reg._1843___archief_911__akte_19__scan_21.jpg steenbergen_jan_baptist__woont_hoekje_43_met_petronella_couwenberg_en_8_kinderen__op_20_apr._1866_naar_veldhoven_in_tilburg__en_10_nov._1873_naar_hoekje_40_-_loon_op_zand_br_1860-1890_inv._22_bl._1514.jpg steenbergen_jan_baptist_van__schoenmaker__woont_met_petronella_kouwenberg_en_8_kinderen_in_veldhoven_nr_k_219k_in_tilburg_tot_10_nov._1873_-_tilburg_br_1870-1880_inv._1402_bl._233.jpg
159 Steenbergen Cornelis, geboren 16 nov. 1862 in Loon op Zand, zoon van Jan Baptist Steenbergen, 48 jaar, schoenmaker, zet zijn handtekening onder de akte - Loon op Zand archief 911 akte 185
160 Steenbegen Johannes Baptist, geboren op 24 juni 1814, zoon van Cornelis Steenbergen, 37 jr, arbeider, en Johanna van Riel - Loon op Zand Geb. reg 1814 akte 32v
161 Steenbergen Johannes Baptist, 28 jaar, schoenmaker en Petronella Couwenberg, 24 jaar trouwen op 4 mei 1843 in Loon op Zand - Huw. reg. 1843 , archief 911, akte 19, scan 20
162 Steenbergen Johannes Baptist, en Petronella Couwenberg trouwen op 4 mei 1843 in Loon op Zand met haar broer Cornelis als getuige - Huw. reg. 1843 , archief 911, akte 19, scan 21
163 Steenbergen Jan Baptist, woont Hoekje 43 met Petronella Couwenberg en 8 kinderen, op 20 apr. 1866 naar Veldhoven in Tilburg, en 10 nov. 1873 naar Hoekje 40 - Loon op Zand BR 1860-1890 inv. 22 bl. 1514
164 Steenbergen Jan Baptist van, schoenmaker, woont met Petronella Kouwenberg en 8 kinderen in Veldhoven nr K 219k in Tilburg tot 10 nov. 1873 - Tilburg BR 1870-1880 inv. 1402 bl. 233
4 Jan Baptist Steenbergen (afb. 159 t/m 164), geboren op vrijdag 24 juni 1814 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand Huwelijksregister 1843, archiefnummer 911, aktenummer 19; Loon op Zand Geboorteregister 1814, archiefnummer 911, blad 32v]. Jan is overleden op zondag 12 maart 1882 in Loon op Zand, 67 jaar oud [bron: Loon op Zand Overlijdensregister 1882, archiefnummer 911, aktenummer 42].
Adressen:
1825     ’t Hoekje, Kaatsheuvel   [bron: Loon op Zand Volkstelling 1825 inv. 001a blad 43]
van 1825 tot 1839     ’t Hoekje nr 300, Kaatsheuvel   [bron: Loon op Zand BR 1825-1839 inv 12 blad 101 en BR 1839 inv 012b blad 97]
04-05-1843     Loon op Zand   [bron: Loon op Zand Huwelijksregister 1843, archiefnummer 911, aktenummer 19]
van 1850 tot 1860     Hoekje, Kaatsheuvel   [bron: Loon op Zand BR 1850-1860 inv. 14 bl. 371]
van 01-12-1861 tot 20-04-1866     Hoekje nr. 43, Kaatsheuvel   [bron: Loon op Zand BR 1860-1890 inv. 22 bl. 1514]
16-11-1862     ’t Hoekje nr. 40, Kaatsheuvel (Staat in de geboorteakte van Cornelis)   [bron: Loon op Zand Geboorteregister 1862, archief 911 akte 185]
van 20-04-1866 tot 14-11-1873     Wijk Veldhoven, Tilburg   [bron: Loon op Zand BR 1860-1890 inv. 22 bl. 1514 en Tilburg BR 1870-1880 inv. 1402 blad 233]
van 14-11-1873 tot 12-03-1882     Hoekje 40, Kaatsheuvel   [bron: Loon op Zand BR 1860-1890 inv. 22 bl. 1514]
12-03-1882     Loon op Zand   [bron: Loon op Zand Overlijdensregister 1882, archiefnummer 911, aktenummer 42]
van 01-01-1890 tot 31-12-1899     Kaatsheuvel 364, Loon op Zand   [bron: Loon op Zand 1890-1920 inv. 33 blad 2858]
Beroepen:
04-05-1843     Schoenmaker   [bron: Loon op Zand Huwelijksregister 1843, archiefnummer 911, aktenummer 19]
12-03-1882     Schoenmaker   [bron: Loon op Zand Overlijdensregister 1882, archiefnummer 911, aktenummer 42]
Hij trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 4 mei 1843 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand Huwelijksregister 1843, archiefnummer 911, aktenummer 19] met de 24-jarige
steenbergen_janus__woonde_in_t_huisje_links__op__t_hoekske__eigendom_van_zijn_moeder_-_ansichtkaart_1911_-_steenbergen_eduard__kaatsheuvel_1890-1950_-_gianotten_printed_media_-_tilburg_-_pag._9_boven.jpg couwenberg__petronella__geboren_op_21_juli_1818_om_9_uur__s_morgens__dochter_van_peter_couwenberg_en_maria_catharina_huvenaars_-__loon_op_zand_geb.reg._1818__archief_911__blad_11v.jpg steenbergen_a.__huis_met_rieten_dak_te_kaatsheuvel_om_8_uur_afgebrand__eigendom_van_zijn_moeder_j.b._steenbergen-couwenhoven_uit_tilburg__-_krant_echo_van_het_zuiden_van_31_aug._1899-08-31.jpg tilburg__spoorlaan__datering_1910__pand_102_werd_bewoond_door_de_familie_dusée-steenbergen_-_v.l.n.r._m1534-1537_topgevel__na_1910_98_tm_104_-_reg._archief_tilburg_foto_010247.jpg
165 Steenbergen Janus, woonde in t huisje links, op ’t Hoekske, eigendom van zijn moeder - Ansichtkaart 1911 - Steenbergen Eduard, Kaatsheuvel 1890-1950 - Gianotten Printed Media - Tilburg - Pag. 9 Boven
166 Couwenberg, Petronella, geboren op 21 juli 1818 om 9 uur ’s morgens, dochter van Peter Couwenberg en Maria Catharina Huvenaars - Loon op Zand Geb.reg. 1818, archief 911, blad 11v
167 Steenbergen A., huis met rieten dak te Kaatsheuvel om 8 uur afgebrand, eigendom van zijn moeder J.B. Steenbergen-Couwenhoven uit Tilburg - Krant Echo van het Zuiden van 31 aug. 1899-08-31
168 Tilburg, Spoorlaan, datering 1910, pand 102 werd bewoond door de familie Dusée-Steenbergen - v.l.n.r. M1534-1537 topgevel, na 1910 98 tm 104 - Reg. Archief Tilburg foto 010247
5 Pieternella Couwenberg (afb. 165 t/m 168), geboren op dinsdag 21 juli 1818 om 09:00 in Kaatsheuvel [bron: Loon op Zand Huwelijksregister 1843, archiefnummer 911, aktenummer 19; Loon op Zand Geboorteregister 1818, archiefnummer 911, blad 11v; Inv. nr. 1471 1890-1900 Deel 28 wijk M 1000-1230 Kerk, archiefnummer 0918, Bevolkingsregister Tilburg, inventarisnummer 1471, blad 161]. Pieternella is overleden op dinsdag 3 mei 1904 in Tilburg, 85 jaar oud [bron: Loon op Zand Overlijdensregister 1899, archiefnummer 16, aktenummer 635; Tilburg Overlijdensregister 1904, archiefnummer 16, aktenummer 298].
Notitie bij overlijden van Pieternella: Bij het overlijden van haar dochter Adriana staat dat Pieternella overleden is. Klopt niet. Ze woonde in bij haar dochter Petronela aan de Spoorlaan in Tilburg, en overleed daar op 3 mei 1904. Staat daar als Kouwenberg en weduwe van Jan Baptist Steenberg.
Adressen:
04-05-1843     Loon op Zand   [bron: Loon op Zand Huwelijksregister 1843, archiefnummer 911, aktenummer 19]
van 1850 tot 1860     Hoekje, Kaatsheuvel   [bron: Loon op Zand BR 1850-1860 inv. 14 bl. 371]
van 01-12-1861 tot 20-04-1866     Hoekje nr. 43, Kaatsheuvel   [bron: Loon op Zand BR 1860-1890 inv. 22 bl. 1514]
16-11-1862     ’t Hoekje nr. 40, Kaatsheuvel (Staat in de geboorteakte van Cornelis)   [bron: Loon op Zand Geboorteregister 1862, archief 911 akte 185]
van 20-04-1866 tot 14-11-1873     Wijk Veldhoven, Tilburg   [bron: Loon op Zand BR 1860-1890 inv. 22 bl. 1514]
van 14-11-1873 tot 31-12-1890     Hoekje 40, Kaatsheuvel   [bron: Loon op Zand BR 1860-1890 inv. 22 bl. 1514]
12-03-1882     Loon op Zand   [bron: Loon op Zand Overlijdensregister 1882, archiefnummer 911, aktenummer 42]
van 1890 tot 1900     M 1191, Tilburg (Er is geen begindatum geschreven.)   [bron: Tilburg, Inv. nr. 1471 1890-1900 Deel 28 wijk M 1000-1230 Kerk, archiefnummer 0918, Bevolkingsregister Tilburg, inventarisnummer 1471, blad 161]
van 01-01-1890 tot 31-12-1899     Kaatsheuvel 364, Loon op Zand   [bron: Loon op Zand 1890-1920 inv. 33 blad 2858]
21-08-1893     Tilburg (Bij het huwelijk van zoon Cornelis staat dat ze in Tilburg woont.)   [bron: Huwelijksregister 1893, archiefnummer 911, aktenummer 39]
03-09-1899     Tilburg (Krantenbericht over het afbranden van het huis met rieten dak, waarvan zij de eigenaresse was, maar waar haar zoon in woonde.
Staat in het bericht dat zij in Tilburg woonde)
  [bron: De Echo van het Zuiden van 3 september 1899]
van 1900 tot 03-05-1904     Spoorlaan   [bron: Inv. nr. 1526 1900-1910 Deel 40 wijk M 1401-1591 Kerk, archiefnummer 0918, Bevolkingsregister Tilburg, inventarisnummer 1526, blad 108]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johanna Steenbergen, geboren op woensdag 22 mei 1844 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand Geboorteregister 1844, archiefnummer 911, aktenummer 70]. Johanna is overleden op donderdag 23 december 1915 in Tilburg, 71 jaar oud [bron: Tilburg Overlijdensregister 1915, archiefnummer 16, aktenummer 818].
Adressen:
van 1850 tot 1860     Hoekje, Kaatsheuvel   [bron: Loon op Zand BR 1850-1860 inv. 14 bl. 371]
van 01-12-1861 tot 20-04-1866     Hoekje nr. 43, Kaatsheuvel   [bron: Loon op Zand BR 1860-1890 inv. 22 bl. 1514]
vanaf 20-04-1866     Wijk Veldhoven, Tilburg   [bron: Loon op Zand BR 1860-1890 inv. 22 bl. 1514]
II. Adriana Steenbergen, geboren op zaterdag 27 september 1845 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand Geboorteregister 1845, archiefnummer 911, aktenummer 156]. Adriana is overleden op dinsdag 26 september 1899 in Loon op Zand, 53 jaar oud [bron: Loon op Zand Overlijdensregister 1899, archiefnummer 16, aktenummer 635].
Adres:
van 1850 tot 1860     Hoekje, Kaatsheuvel   [bron: Loon op Zand BR 1850-1860 inv. 14 bl. 371]
dusée_guilielmus_norbertus_carolus__geb._tilburg_11_oct._1850__overl._11_oct._1910_en_petronella_steenbergen_geb._waalwijk_17_sept._1848__overl._tilburg_26_aug._1931_begraafplaats_bredaseweg__tilburg.jpg
169 Dusée Guilielmus Norbertus Carolus, geb. Tilburg 11 oct. 1850, overl. 11 oct. 1910 en Petronella Steenbergen geb. Waalwijk 17 sept. 1848, overl. Tilburg 26 aug. 1931 Begraafplaats Bredaseweg, Tilburg
III. Petronella Steenberg (afb. 169), geboren op zondag 17 september 1848 in Waalwijk [bron: Waalwijk, Geboorteregister, archiefnummer 1025, inventarisnummer 1004, aktenummer 75].
Notitie bij de geboorte van Petronella: Als vader is vermeld Jan Baptist Steenberg en als moeder Petronella Kouwenhoven
Petronella is overleden op woensdag 26 augustus 1931 in Tilburg, 82 jaar oud [bron: Tilburg, Overlijdensregister 1931, archiefnummer 16, aktenummer 560]. Zij is begraven in Tilburg [bron: www.online.begraafplaatsen.nl].
Notitie bij overlijden van Petronella: Begraven in een praalgraf op de begraafplaats aan de Bredaseweg.
Notitie bij Petronella: Bij haar geboorte en bij haar trouwen en overlijden Steenberg genoemd. Op haar graf staat Steenbergen.
Adressen:
van 1850 tot 1860     Hoekje, Kaatsheuvel   [bron: Loon op Zand BR 1850-1860 inv. 14 bl. 371]
van 01-12-1861 tot 20-04-1866     Hoekje nr. 43, Kaatsheuvel   [bron: Loon op Zand BR 1860-1890 inv. 22 bl. 1514]
van 20-04-1866 tot 14-11-1873     Wijk Veldhoven, Tilburg   [bron: Loon op Zand BR 1860-1890 inv. 22 bl. 1514]
van 14-11-1873 tot 31-12-1890     Hoekje 40, Kaatsheuvel   [bron: Loon op Zand BR 1860-1890 inv. 22 bl. 1514]
van 1900 tot 1910     Spoorlaan   [bron: Inv. nr. 1526 1900-1910 Deel 40 wijk M 1401-1591 Kerk, archiefnummer 0918, Bevolkingsregister Tilburg, inventarisnummer 1526, blad 108]
Petronella trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 26 april 1877 in Tilburg [bron: Huwelijksregister 1877, archiefnummer 16, Ambtenaar van de burgerlijke stand te Tilburg 1811-1957, aktenummer 74] met Guilielmus Norbertus Carolus Dusée, 26 jaar oud. Guilielmus is geboren op vrijdag 11 oktober 1850 in Tilburg [bron: Huwelijksregister 1877, archiefnummer 16, Ambtenaar van de burgerlijke stand te Tilburg 1811-1957, aktenummer 74], zoon van Adrianus Antonius Dusée en Johanna Maria Vorsselaars. Guilielmus is overleden op dinsdag 11 oktober 1910 in Tilburg, 60 jaar oud [bron: Tilburg, Overlijdensregister 1910, archiefnummer 16, aktenummer 667].
Notitie bij overlijden van Guilielmus: Begraven in een praalgraf op de begraafplaats aan de Bredaseweg.
Adres:
van 1900 tot 1910     Spoorlaan   [bron: Inv. nr. 1526 1900-1910 Deel 40 wijk M 1401-1591 Kerk, archiefnummer 0918, Bevolkingsregister Tilburg, inventarisnummer 1526, blad 108]
Beroepen:
van 1900 tot 1910     Café restaurateur (Bij foto 010184 van het RAT staat dat hij restaurateur was van het spoorwegstation en vanaf rond 1910 steenkolenhandelaar.)   [bron: Inv. nr. 1526 1900-1910 Deel 40 wijk M 1401-1591 Kerk, archiefnummer 0918, Bevolkingsregister Tilburg, inventarisnummer 1526, blad 108]
11-10-1910     Koopman   [bron: Tilburg, Overlijdensregister 1910, archiefnummer 16, aktenummer 667]
IV. Maria Catharina Steenbergen, geboren op vrijdag 20 december 1850 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand Geboorteregister 1850, archiefnummer 911, aktenummer 170]. Maria is overleden op dinsdag 13 september 1921 in Tilburg, 70 jaar oud [bron: Tilburg Overlijdensregister 1921, archiefnummer 16, aktenummer 480].
Adressen:
van 1850 tot 1860     Hoekje, Kaatsheuvel   [bron: Loon op Zand BR 1850-1860 inv. 14 bl. 371]
van 01-12-1861 tot 20-04-1866     Hoekje nr. 43, Kaatsheuvel   [bron: Loon op Zand BR 1860-1890 inv. 22 bl. 1514]
van 20-04-1866 tot 04-05-1876     Wijk Veldhoven, Tilburg   [bron: Loon op Zand BR 1860-1890 inv. 22 bl. 1514]
van 04-05-1876 tot 28-10-1878     Hoekje 40, Kaatsheuvel   [bron: Loon op Zand BR 1860-1890 inv. 22 bl. 1514]
vanaf 28-10-1878     Waalwijk   [bron: Loon op Zand BR 1860-1890 inv. 22 bl. 1514]
Maria trouwde, 27 jaar oud, op maandag 28 oktober 1878 in Loon op Zand [bron: Huwelijksregister 1878, archiefnummer 911, aktenummer 34] met Johannes Antonius Bos, 22 jaar oud. Johannes is geboren op vrijdag 29 februari 1856 in Culemborg, zoon van Jan Bos en Elisabeth Dumoulin. Johannes is overleden op woensdag 10 juni 1903 in Tilburg, 47 jaar oud.
V. Pieter Steenbergen, geboren op donderdag 29 juni 1854 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand Geboorteregister 1854, archiefnummer 911, aktenummer 95]. Pieter is overleden op donderdag 2 november 1865 om 09:00 in Loon op Zand, 11 jaar oud [bron: Loon op Zand Overlijdensregister 1865, archiefnummer 911, aktenummer 223].
Adressen:
van 1850 tot 1860     Hoekje, Kaatsheuvel   [bron: Loon op Zand BR 1850-1860 inv. 14 bl. 371]
van 01-12-1861 tot 02-11-1865     Hoekje nr. 43, Kaatsheuvel   [bron: Loon op Zand BR 1860-1890 inv. 22 bl. 1514]
Beroep:
02-11-1865     Schoenmaker (Bij zijn overlijden staat dat Pieter schoenmaker was, 11 jaar oud!)   [bron: Loon op Zand Overlijdensregister 1865, archiefnummer 911, aktenummer 223]
VI. Cornelia Adriana Steenbergen, geboren op donderdag 14 januari 1858 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand Geboorteregister 1858, archiefnummer 911, aktenummer 12]. Cornelia is overleden op zaterdag 2 april 1927 in Breda, 69 jaar oud [bron: Overlijdensregister Breda 1927, archiefnummer 550, inventarisnummer 4349, aktenummer 160].
Adressen:
van 1850 tot 1860     Hoekje, Kaatsheuvel   [bron: Loon op Zand BR 1850-1860 inv. 14 bl. 371]
van 01-12-1861 tot 20-04-1866     Hoekje nr. 43, Kaatsheuvel   [bron: Loon op Zand BR 1860-1890 inv. 22 bl. 1514]
van 20-04-1866 tot 04-05-1876     Wijk Veldhoven, Tilburg   [bron: Loon op Zand BR 1860-1890 inv. 22 bl. 1514]
van 04-05-1876 tot 31-12-1890     Hoekje 40, Kaatsheuvel   [bron: Loon op Zand BR 1860-1890 inv. 22 bl. 1514]
Cornelia trouwde, 21 jaar oud, op maandag 13 oktober 1879 in Loon op Zand [bron: Huwelijksregister 1879, archiefnummer 911, aktenummer 42] met Jacobus de Ruijter, 29 jaar oud. Jacobus is geboren op vrijdag 25 januari 1850 in Waalwijk, zoon van Antonie de Ruijter en Catharina Touwenberger.
steenbergen_adrianus__woont_met_zijn_vrouw_hendrica_maas_en_3_kinderen_in_t_hoekje_nr_37_-_loon_op_zand_br_1860-1890_inv._22_blad_1513.jpg steenbergen_adrianus__woont_met_zijn_vrouw_hendrica_maas_en_12_kinderen_in_t_hoekje_nr_37__later_nr_31_-_loon_op_zand_br_1890-1920_inv._33_blad_2855.jpg
170 Steenbergen Adrianus, woont met zijn vrouw Hendrica Maas en 3 kinderen in t Hoekje nr 37 - Loon op Zand BR 1860-1890 inv. 22 blad 1513
171 Steenbergen Adrianus, woont met zijn vrouw Hendrica Maas en 12 kinderen in t Hoekje nr 37, later nr 31 - Loon op Zand BR 1890-1920 inv. 33 blad 2855
VII. Adrianus (Janus) Steenbergen (afb. 165, 170 en 171), geboren op woensdag 4 april 1860 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand Geboorteregister 1860, archiefnummer 911, aktenummer 52]. Janus is overleden op maandag 9 november 1942 in Waalwijk, 82 jaar oud [bron: Overlijdensregister Waalwijk 1942, archiefnummer 405, inventarisnummer 627, aktenummer 116].
Adressen:
van 1850 tot 1860     Hoekje, Kaatsheuvel   [bron: Loon op Zand BR 1850-1860 inv. 14 bl. 371]
van 01-12-1861 tot 20-04-1866     Hoekje nr. 43, Kaatsheuvel   [bron: Loon op Zand BR 1860-1890 inv. 22 bl. 1514]
van 20-04-1866 tot 14-11-1873     Wijk Veldhoven, Tilburg   [bron: Loon op Zand BR 1860-1890 inv. 22 bl. 1514]
van 14-11-1873 tot 31-12-1890     Hoekje 40, Kaatsheuvel   [bron: Loon op Zand BR 1860-1890 inv. 22 bl. 1514]
van 01-01-1890 tot 20-02-1913     ’t Hoekje nr. 37, later nr. 31, Kaatsheuvel   [bron: Loon op Zand BR 1890-1920 inv. 33 blad 2855]
20-02-1913     Waalwijk   [bron: Loon op Zand BR 1890-1920 inv. 33 blad 2855]
Beroep:
van 01-01-1890 tot 20-02-1913     Schoenmaker   [bron: Loon op Zand BR 1890-1920 inv. 33 blad 2855]
Janus trouwde, 26 jaar oud, op maandag 7 juni 1886 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand Huwelijksregister 1886, archiefnummer 911, aktenummer 27] met Hendrica Maas, 25 jaar oud. Hendrica is geboren op vrijdag 26 april 1861 in Loon op Zand, dochter van Hendricus Maas en Barta van der Velden.
Adressen:
van 01-01-1890 tot 20-02-1913     ’t Hoekje nr. 37, later nr. 31, Kaatsheuvel   [bron: Loon op Zand BR 1890-1920 inv. 33 blad 2855]
20-02-1913     Waalwijk   [bron: Loon op Zand BR 1890-1920 inv. 33 blad 2855]
VIII. Cornelis (Kiske, Kees) Steenbergen, geboren op zondag 16 november 1862 in Kaatsheuvel (zie 2).
hollants_charles__bezig_met_een_schildering__2_.jpg hollants_carolus__schilder__en_joanna_dorothea_vloemans_wonen_met_hun_8_kinderen_op_de_vossenberg_661_in_kaatsheuvel_vanaf_29_dec._1871__vanuit_mol_in_belgië_-_loon_op_zand_br_1860-1890_blad_654.jpg hollants_karel__en_johanna_dorothea_vloemans_geven_toestemming_op_24_juni_1872_voor_het_huwelijk_-_van_frans_etienne_en_philomène_frison_-_loon_op_zand_not._bossers_archief_817_inv._159_blad_5_scan_8.jpg hollants_karel__en_johanna_dorothea_vloemans_geven_toestemming_op_4_maart_1873_voor_het_huwelijk_-_van_eugene_gregoire_en_marie_vermiert_-_loon_op_zand_not._bossers_archief_817_inv._160_blad_3_scan_5.jpg hollants_josephus_napoleon__23_jaar__schoenmaker__zoon_van_carolus_hollants_en_joanna_vloemans_en_pietronella_berzeveld__24_jaar_trouwen_15_okt_1877_-_loon_op_zand_huw._reg._1877_akte_34_handtek..jpg hollants_franciscus_rudolphus__20_jaar__schoenmaker__en_helena_rejnen__16_jaar_trouwen_op_27_aug._1883_-_loon_op_zand_huw._reg._1883_arch_911_akte_25__aanwezigen_en_handtekeningen.jpg
172 Hollants Charles, bezig met een schildering
173 Hollants Carolus, schilder, en Joanna Dorothea Vloemans wonen met hun 8 kinderen op de Vossenberg 661 in Kaatsheuvel vanaf 29 dec. 1871, vanuit Mol in België - Loon op Zand BR 1860-1890 blad 654
174 Hollants Karel, en Johanna Dorothea Vloemans geven toestemming op 24 juni 1872 voor het huwelijk - van Frans Etienne en Philomène Frison - Loon op Zand Not. Bossers archief 817 inv. 159 blad 5 scan 8
175 Hollants Karel, en Johanna Dorothea Vloemans geven toestemming op 4 maart 1873 voor het huwelijk - van Eugene Gregoire en Marie Vermiert - Loon op Zand Not. Bossers archief 817 inv. 160 blad 3 scan 5
176 Hollants Josephus Napoleon, 23 jaar, schoenmaker, zoon van Carolus Hollants en Joanna Vloemans en Pietronella Berzeveld, 24 jaar trouwen 15 okt 1877 - Loon op Zand Huw. reg. 1877 akte 34 handtek.
177 Hollants Franciscus Rudolphus, 20 jaar, schoenmaker, en Helena Rejnen, 16 jaar trouwen op 27 aug. 1883 - Loon op Zand Huw. reg. 1883 arch 911 akte 25 aanwezigen en handtekeningen
hollants_carolus__woont_vossenberg_661_in_kaatsheuvel__tot_aan_zijn_dood_op_19_april_1998__samen_met_zoon_alexander__en_dochter_maria_virginia_tot_huw._in_1893_-_loon_op_zand_br_1890-1920_blad_1320.jpg loon_op_zand__kadaster_1811-1832__sectie_b_blad_01_-_de_vossenberghse_straat_met_rechts_de_molenstraat__later_marktstraat.jpg hollants_carolus__weduwnaar_van_johanna_vloemans__80_jr__overleden_op_19_april_1898_om_half_vier__geb._veerle__zoon_van_francis_en_van_anna_elisabeth_bogaerts_-_loon_op_zand_overl._reg._1898_akte_62.jpg
178 Hollants Carolus, woont Vossenberg 661 in Kaatsheuvel tot aan zijn dood op 19 april 1998, samen met zoon Alexander, en dochter Maria Virginia tot huw. In 1893 - Loon op Zand BR 1890-1920 blad 1320
179 Loon op Zand, Kadaster 1811-1832, sectie B blad 01 - De Vossenberghse Straat met rechts de Molenstraat, later Marktstraat
180 Hollants Carolus, weduwnaar van Johanna Vloemans, 80 jr, overleden op 19 april 1898 om half vier, geb. Veerle, zoon van Francis en van Anna Elisabeth Bogaerts - Loon op Zand Overl. reg. 1898 akte 62
6 Carolus (Charles) Hollants (afb. 172 t/m 180), geboren op woensdag 15 oktober 1817 in Veerle (België). Charles is overleden op dinsdag 19 april 1898 in Loon op Zand, 80 jaar oud.
Adressen:
vanaf 1844     Postel (in het begin van hun trouwen woonden ze in een klein huisje bij de abdij van Postel, waar Anna gewerkt had als pastoorsmeid, en waar Charles onderdak vond, toen hij in Postel een schilderij maakte van Baron Van der Gragt.
De eerste 3 kinderen Gustaaf (Stafke), Guillaume en Frans zijn er geboren.)
  [bron: De Croonenborgh, contactblad voor de familie Hollants in Nederland en Mol, uitgave en redactie van André L. Ververs in aflevering 2 (februari 1994) - pag. 49]
tot 1870     Veerle (België)   [bron: Eduard Steenbergen, Document over het verhaal van zijn familie en zijn leven, ongedateerd - Pag. 2]
vanaf 1870     Kaatsheuvel   [bron: Eduard Steenbergen, Document over het verhaal van zijn familie en zijn leven, ongedateerd - Pag. 2]
vanaf 28-12-1871     Vossenberg 661, Kaatsheuvel (Op het bevolkingsregister staan de nummers 262, 230, 315 en later in kleur eroverheen Vossenberg 661)   [bron: Loon op Zand BR 1860-1890 blad 654]
21-08-1893     Loon op Zand   [bron: Huwelijksregister 1893, archiefnummer 911, aktenummer 39]
tot 19-04-1898     Vossenberg 661, Loon op Zand   [bron: Inv. nr. 29 1890-1920 Kaatsheuvel Letters Heij-Koe, archiefnummer 0910, Bevolkingsregister Loon op Zand, inventarisnummer 029, blad 1320]
Beroepen:
Kunstschilder (De opleiding volgde hij aan de "akkedemie" bij professor Wappers in Antwerpen.
Voetreizen vanuit Veerle!
Hij schildert hoofdzakelijk kruiswegstaties en andere godsdienstige werken in kerken en kloosters.
"Daar was nog geld."
Er zijn nog portret- en landschapsschilderijen van hem bewaard gebleven.
Werkzaam in de abdij van Postel ontmoet hij daar zijn lief Anna Dorothea Vloemans, die daar werkzaam is.)
  [bron: Eduard Steenbergen, Document over het verhaal van zijn familie en zijn leven, ongedateerd - Pag. 2]
vanaf 29-12-1871     Schilder   [bron: Loon op Zand BR1860-1890 blad 654]
09-07-1889     Schilder (Bij het trouwen van Louis (=Lodewijk=Ludovicus) is dat opgeschreven)   [bron: Huwelijksregister 1889, archiefnummer 911, aktenummer 39]
21-08-1893     Huisschilder   [bron: Huwelijksregister 1893, archiefnummer 911, aktenummer 39]
Opleiding:
Kunstacademie te Antwerpen - schilderen en fotografie   [bron: André Ververs, De Croonenborch, januari 1994, 1e boekje, pag. 28 en 2e boekje pag. 49]
Hij trouwde, 26 of 27 jaar oud, in 1844 in Mol (België) met de 21 of 22-jarige Joanna Dorothea (Anna) Vloemans.
Notitie bij het huwelijk van Charles en Anna: Werkzaam in de abdij van Postel ontmoet Charles zijn lief Anna Vloemans, die daar werkzaam was.
Ze trouwen in 1844 in Mol.
Het echtpaar krijgt 10 kinderen.
Het grote gezin, waarvan het jongste kind en enig meisje, Virginie, heeft het moeilijk.

Charles Hollants is nu eenmaal geen Rubens.
Hun zoon Guillaume is ver van huis bij werkzaamheden verongelukt.

Al met al ellende en grote "èèremoei".

Zwager Petrus Vloemans uit Kaatsheuvel ziet het aan en beweegt Charles en Anna om met de kroost naar Kaatsheuvel te verhuizen:
"Hier is volop werk voor jullie jongens."

Toch maar doen.

In 1870 begint de trek vanuit Veerle naar Holland. De huisraad op de kar. Moeder en het 5 jarig dochtertje Virginie naast de karreman op de bok.
Charles en de jongens begeleiden te voet heel hun "hebbe en houwe".
De wegen van zand en kasseien zijn niet om over naar huis te schrijven. Halverwege de verhuizing dendert de kist met glasnegatieven van de kar. Alles in gruzelementen.
Hier breekt de mens Charles.
Zijn kunnen ligt op straat. Alle stukjes glas worden provisorisch geborgen.
Charles heeft voor die tijd heel bijzonder, zich het fotograferen eigengemaakt. "Jèè hij was nie zonder èèrig."
Er is in de familie nog 1 glasnegatie, weliswaar in 2 delen, van de markante kop van Charles.
Zogezegd het eerste selfie in de familie.

(Overgenomen uit Eduard Steenbergen, Document over het verhaal van zijn familie en zijn leven, ongedateerd - Pag. 2)
7 Joanna Dorothea (Anna) Vloemans, geboren op zondag 29 september 1822 in Tilburg [bron: Inv. nr. 20 1860-1890 Kaatsheuvel Letters D-J, archiefnummer 0910, Bevolkingsregister Loon op Zand, inventarisnummer 020, blad 654].
Adressen:
vanaf 1844     Postel (in het begin van hun trouwen woonden ze in een klein huisje bij de abdij van Postel, waar Anna gewerkt had als pastoorsmeid, en waar Charles onderdak vond, toen hij in Postel een schilderij maakte van Baron Van der Gragt.
De eerste 3 kinderen Gustaaf (Stafke), Guillaume en Frans zijn er geboren.)
  [bron: De Croonenborgh, contactblad voor de familie Hollants in Nederland en Mol, uitgave en redactie van André L. Ververs in aflevering 2 (februari 1994) - pag. 49]
tot 1870     Veerle (België)   [bron: Eduard Steenbergen, Document over het verhaal van zijn familie en zijn leven, ongedateerd - Pag. 2]
vanaf 1870     Kaatsheuvel   [bron: Eduard Steenbergen, Document over het verhaal van zijn familie en zijn leven, ongedateerd - Pag. 2]
vanaf 28-12-1871     Vossenberg 661, Kaatsheuvel (Op het bevolkingsregister staan de nummers 262, 230, 315 en later in kleur eroverheen Vossenberg 661)   [bron: Loon op Zand BR 1860-1890 blad 654]
Beroep:
tot 1844     Pastoorsmeid (in de abdij van Postel)   [bron: De Croonenborgh, contactblad voor de familie Hollants in Nederland en Mol, uitgave en redactie van André L. Ververs in aflevering 2 (februari 1994) - pag. 49]
Kinderen uit dit huwelijk:
hollants_gustaaf__of_stafke__aan_het_werk_als_strodekker_op_een_kasteel_te_roeselare_en_door_gladheid_van_het_dak_verongelukt_-_andré_ververs__jrg._1_deel_2__pag._50_fragment.jpg
181 Hollants Gustaaf, of Stafke, aan het werk als strodekker op een kasteel te Roeselare en door gladheid van het dak verongelukt - André Ververs, jrg. 1 deel 2, pag. 50 fragment
I. Guustaaf (Stafke) Hollants (afb. 181), geboren omstreeks 1845 in Postel.
Notitie bij de geboorte van Stafke: De geboorte of doop van Guustaaf heb ik niet kunnen vinden. Volgens André Ververs was hij de oudste, en daarna Guillaume, en dan Frans. (Jaargang 1, deel 2, pag 49). Volgens André zijn ze alledrie jong gestorven.
Frans is geboren in 1847. Daarvan uitgaande, en van het trouwen in 1844, heb ik Gustaaf en Guillaume resp 1845 en 1846 als geboortejaar meegegeven.
Hopelijk kunnen (digitale) bronnen van Mol tzt uitsluitsel geven.
Stafke is overleden omstreeks 1870 in Roeselare (België), ongeveer 25 jaar oud [bron: André Ververs, De Croonenborch, feruari 1994, 2e boekje, pag. 50].
Adressen:
tot 1870     Veerle (België)   [bron: Eduard Steenbergen, Document over het verhaal van zijn familie en zijn leven, ongedateerd - Pag. 2]
vanaf 1870     Kaatsheuvel   [bron: Eduard Steenbergen, Document over het verhaal van zijn familie en zijn leven, ongedateerd - Pag. 2]
II. Guillaume Hollants, geboren omstreeks 1846 in Postel. Guillaume is overleden (oorzaak: Verongelukt bij werkzaamheden) [bron: Eduard Steenbergen, Document over het verhaal van zijn familie en zijn leven, ongedateerd - Pag. 2].
Adres:
Veerle (België)   [bron: Eduard Steenbergen, Document over het verhaal van zijn familie en zijn leven, ongedateerd - Pag. 2]
III. Franciscus Etienne (Frans) Hollants (afb. 174), geboren op vrijdag 15 oktober 1847 in Mol (België) [bron: Inv. nr. 20 1860-1890 Kaatsheuvel Letters D-J, archiefnummer 0910, Bevolkingsregister Loon op Zand, inventarisnummer 020, blad 654; André Ververs, De Croonenborch, februarii 1994, 2e boekje pag. 49].
Notitie bij de geboorte van Frans: In het Bevolkingsregister staat Mol als geboorteplaats, volgens André Ververs is dat Postel, net als zijn 2 oudere broers. Nu, 2022, is Postel een deelgebied van Mol.
Frans is overleden vóór zaterdag 27 januari 1894 in Sint-Jans-Molenbeek, ten hoogste 46 jaar oud.
Adressen:
tot 1870     Veerle (België)   [bron: Eduard Steenbergen, Document over het verhaal van zijn familie en zijn leven, ongedateerd - Pag. 2]
vanaf 1870     Kaatsheuvel   [bron: Eduard Steenbergen, Document over het verhaal van zijn familie en zijn leven, ongedateerd - Pag. 2]
vanaf 28-12-1871     Vossenberg 661, Kaatsheuvel (Op het bevolkingsregister staan de nummers 262, 230, 315 en later in kleur eroverheen Vossenberg 661)   [bron: Loon op Zand BR 1860-1890 blad 654]
30-11-1872     Sint-Jans-Molenbeek   [bron: Sint-Jans-Molenbeek Huw. akte 304]
Beroepen:
vanaf 28-12-1871     Soldaat   [bron: Loon op Zand BR 1860-1890 blad 654]
30-11-1872     Schilder (Peintre)   [bron: Sint-Jans-Molenbeek Huw. akte 304]
Getuige bij:
05-04-1873     huwelijk Eugene Gregoor Hollants (1852-1928) en Marie Elisabeth Vermiert (1849-1933) [zie 6,IV]    [broer bruidegom]   [bron: Sint-Jans-Molenbeek Huw. akte 73 5 april 1873]
Frans trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 30 november 1872 in Sint-Jans-Molenbeek [bron: Sint-Jans-Molenbeek Huw. akte 304] met Philomène Frison, 33 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Frans en Philomène: Bij zijn trouwen is zijn naam als Franciscus Etienne Hollants geschreven, in het bevolkingsregister van Loon op Zand als Franciscus Stephanus.

Hij is wel meegegaan vanuit Mol naar Kaatsheuvel op 28 december 1871, maar weer teruggegaan. Bij zijn trouwen is Sint-Jans-Molenbeek zijn woonplaats en hij is schilder, net als zijn vader.

Er is ook nog een huwelijkscontract genoemd bij de huwelijksacte: Huwelijkscontract bij notaris Antoine Bossers te Bois le Duc op 24/06/1872.
Philomène is geboren op zaterdag 13 april 1839 in Geetbets (België), dochter van Jean Francois Frison en Martine Andries.
Adres:
30-11-1872     Sint-Jans-Molenbeek   [bron: Sint-Jans-Molenbeek Huw. akte 304]
IV. Eugene Gregoor Hollants (afb. 175), geboren op woensdag 23 juni 1852 in Mol (België) [bron: De Croonenborgh, contactblad voor de familie Hollants in Nederland en Mol, uitgave en redactie van André L. Ververs in aflevering 2 (februari 1994) pag. 63]. Eugene is overleden op dinsdag 7 augustus 1928 in Mol (België), 76 jaar oud [bron: De Croonenborgh, contactblad voor de familie Hollants in Nederland en Mol, uitgave en redactie van André L. Ververs in aflevering 2 (februari 1994) pag 62].
Adressen:
tot 1870     Veerle (België)   [bron: Eduard Steenbergen, Document over het verhaal van zijn familie en zijn leven, ongedateerd - Pag. 2]
vanaf 1870     Kaatsheuvel   [bron: Eduard Steenbergen, Document over het verhaal van zijn familie en zijn leven, ongedateerd - Pag. 2]
vanaf 28-12-1871     Vossenberg 661, Kaatsheuvel (Op het bevolkingsregister staan de nummers 262, 230, 315 en later in kleur eroverheen Vossenberg 661)   [bron: Loon op Zand BR 1860-1890 blad 654]
05-04-1873     Sint-Jans-Molenbeek   [bron: Sint-Jans-Molenbeek Huw. akte 73 5 april 1873]
14-02-1876     Doornikstraat 26, sectie 1, Antwerpen   [bron: Antwerpen Overlijdensakte 539]
Beroepen:
05-04-1873     Schilder (Peintre)   [bron: Sint-Jans-Molenbeek Huw. akte 73 5 april 1873]
14-02-1876     Huisschilder   [bron: Antwerpen Overlijdensakte 539]
Eugene trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 5 april 1873 in Sint-Jans-Molenbeek [bron: Sint-Jans-Molenbeek Huw. akte 73 5 april 1873] met Marie Elisabeth Vermiert, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Eugene en Marie was de volgende getuige aanwezig: Frans Hollants (1847-vóór 1894) [zie 6,III] [broer bruidegom].
Notitie bij het huwelijk van Eugene en Marie: Huwelijkscontract bij notaris Bossers te Loon op zand op 4/03/1873
Marie is geboren op zondag 22 april 1849 in Balen (B), dochter van Jean Baptiste Vermiert en Lucie Bouwens. Marie is overleden op zaterdag 2 september 1933 in Mol (België), 84 jaar oud [bron: André Ververs, De Croonenborch, feruari 1994, 2e boekje, pag. 63 Bidprentje].
Adres:
14-02-1876     Doornikstraat 26, sectie 1, Antwerpen   [bron: Antwerpen Overlijdensakte 539]
Beroep:
05-04-1873     Dagloonster (Journalière)   [bron: Sint-Jans-Molenbeek Huw. akte 73 5 april 1873]
hollants_jef_ofwel_josephus_napoleon_in_de_marktstraat__-_steenbergen_eduard__kaatsheuvel_1890-1950_-_gianotten_printed_media_-_tilburg_-_pag._225_onder.jpg hollants_josephus_napoleon__23_jaar__schoenmaker__zoon_van_huisschilder_carolus_hollants_en_joanna_vloemans_en_pietronella_berzeveld__24_jaar_trouwen_15_okt_1877_-_loon_op_zand_huw._reg._1877_akte_34_.jpg hollants_jef__getrouwd_met_berreveld_in_de_heulstraat_-_steenbergen_eduard__kaatsheuvel_1890-1950_-_gianotten_printed_media_-_tilburg_-_pag._191_onder.jpg hollants_jef_ofwel_josephus_napoleon_in_de_marktstraat__-_steenbergen_eduard__kaatsheuvel_1890-1950_-_gianotten_printed_media_-_tilburg_-_pag._225_onder_detail.jpg
182 Hollants Jef ofwel Josephus Napoleon in de Marktstraat - Steenbergen Eduard, Kaatsheuvel 1890-1950 - Gianotten Printed Media - Tilburg - Pag. 225 Onder
183 Hollants Josephus Napoleon, 23 jaar, schoenmaker, zoon van huisschilder Carolus Hollants en Joanna Vloemans en Pietronella Berzeveld, 24 jaar trouwen 15 okt 1877 - Loon op Zand Huw. reg. 1877 akte 34
184 Hollants Jef, getrouwd met Berreveld in de Heulstraat - Steenbergen Eduard, Kaatsheuvel 1890-1950 - Gianotten Printed Media - Tilburg - Pag. 191 Onder
185 Hollants Jef ofwel Josephus Napoleon in de Marktstraat - Steenbergen Eduard, Kaatsheuvel 1890-1950 - Gianotten Printed Media - Tilburg - Pag. 225 Onder detail
V. Joseph-Napoleon Hollants (afb. 182 t/m 185), geboren op vrijdag 6 oktober 1854 in Mol (België). Joseph-Napoleon is overleden op zaterdag 14 september 1935 in Maastricht, 80 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1941, archiefnummer 16, aktenummer 831; Maastricht, archief 12.059, inventaris­num­mer 305, 17 september 1935, aktenummer 503]. Hij is begraven in Kaatsheuvel.
Notitie bij overlijden van Joseph-Napoleon: Vermeld bij het overlijden van zoon Adrianus Cornelis. op 16 november 1915 was hij aanwezig bij het huwelijk van dochter Maria Virginia.
Adressen:
Markt, Kaatsheuvel   [bron: Inv. nr. 29 1890-1920 Kaatsheuvel Letters Heij-Koe, archiefnummer 0910, Bevolkingsregister Loon op Zand, inventarisnummer 029, blad 1326]
Vossenberg, Kaatsheuvel   [bron: Inv. nr. 29 1890-1920 Kaatsheuvel Letters Heij-Koe, archiefnummer 0910, Bevolkingsregister Loon op Zand, inventarisnummer 029, blad 1326]
tot 1870     Veerle (België)   [bron: Eduard Steenbergen, Document over het verhaal van zijn familie en zijn leven, ongedateerd - Pag. 2]
vanaf 1870     Kaatsheuvel   [bron: Eduard Steenbergen, Document over het verhaal van zijn familie en zijn leven, ongedateerd - Pag. 2]
vanaf 28-12-1871     Vossenberg 661, Kaatsheuvel (Op het bevolkingsregister staan de nummers 262, 230, 315 en later in kleur eroverheen Vossenberg 661)   [bron: Loon op Zand BR 1860-1890 blad 654]
Beroep:
Schoenmaker   [bron: Inv. nr. 29 1890-1920 Kaatsheuvel Letters Heij-Koe, archiefnummer 0910, Bevolkingsregister Loon op Zand, inventarisnummer 029, blad 1326]
Getuige bij:
geboorteaangifte Jan Steenbergen (1894-1978) [zie 1]    [oom moederszijde]
geboorteaangifte Charel Steenbergen (1895-1966) [zie 2,II]    [oom moederszijde]
geboorteaangifte Antoinet Steenbergen (1896-1896) [zie 2,III]    [oom moederszijde]
geboorteaangifte Chel Steenbergen (1903-1982) [zie 2,VIII]    [oom moederszijde]
geboorteaangifte Jef Steenbergen (1904-1949) [zie 2,IX]    [oom moederszijde]
Joseph-Napoleon trouwde, 23 jaar oud, op maandag 15 oktober 1877 in Loon op Zand [bron: Huwelijksregister 1877, archiefnummer 911, aktenummer 34] met Pietronella Berzeveld, 24 jaar oud. Pietronella is geboren op zaterdag 11 december 1852 in Nijmegen, dochter van Adriaan Berzeveld en Adriana van den Rijken. Pietronella is overleden op zondag 8 oktober 1911 in Loon op Zand, 58 jaar oud.
VI. Eduardus Hollants, geboren op donderdag 4 september 1856 in Mol (België) [bron: Inv. nr. 20 1860-1890 Kaatsheuvel Letters D-J, archiefnummer 0910, Bevolkingsregister Loon op Zand, inventarisnummer 020, blad 654]. Eduardus is overleden vóór dinsdag 1 september 1931, ten hoogste 74 jaar oud [bron: Amsterdam Huwelijken inv 3195 Akte Reg. 4E fol. 6].
Notitie bij overlijden van Eduardus: Bij het trouwen van zijn zoon Hendrikus staat geschreven, dat hij overleden is. Zijn vrouw Maria is bij het huwelijk en woont in Leiden.
Adressen:
tot 1870     Veerle (België)   [bron: Eduard Steenbergen, Document over het verhaal van zijn familie en zijn leven, ongedateerd - Pag. 2]
vanaf 1870     Kaatsheuvel   [bron: Eduard Steenbergen, Document over het verhaal van zijn familie en zijn leven, ongedateerd - Pag. 2]
vanaf 28-12-1871     Vossenberg 661, Kaatsheuvel (Op het bevolkingsregister staan de nummers 262, 230, 315 en later in kleur eroverheen Vossenberg 661)   [bron: Loon op Zand BR 1860-1890 blad 654]
vanaf 21-02-1882     Haarlem   [bron: Loon op Zand BR 1860-1890 archief 910 inv 17 blad 235]
Beroep:
28-02-1889     Schoenmaker   [bron: Haarlem Huwelijken inv. 21889 akte 49]
Eduardus trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 28 februari 1889 in Haarlem [bron: Haarlem Huwelijken inv. 21889 akte 49] met Maria Petronella Maria Kimman, 26 jaar oud. Maria is geboren op woensdag 18 februari 1863 in Haarlem, dochter van Joannes Kimman en Joanna Muurman. Maria is overleden op dinsdag 30 januari 1940 in Leiden, 76 jaar oud [bron: Leiden, archief 1005, inv.128, 30 januari 1940, Overlijdensakten 1940, aktenummer 130].
hollants_louis__op_zoek_naar_protestanten_in_sprang_-_steenbergen_eduard__kaatsheuvel_1890-1950_-_gianotten_printed_media_-_tilburg_-_pag._149_onder.jpg hollants_louis__handschoenmakerij_van_kees_musters_-_ongeveer_1900_-_steenbergen_eduard__gehecht_aan_kaatsheuvel_-_kaatsheuvel_-_2014_-_gianotten_printed_media_-_tilburg_-_pag._25_onder.jpg
186 Hollants Louis, op zoek naar protestanten in Sprang - Steenbergen Eduard, Kaatsheuvel 1890-1950 - Gianotten Printed Media - Tilburg - Pag. 149 Onder
187 Hollants Louis, handschoenmakerij van Kees Musters - ongeveer 1900 - Steenbergen Eduard, Gehecht aan Kaatsheuvel - Kaatsheuvel - 2014 - Gianotten Printed Media - Tilburg - Pag. 25 onder
VII. Lodewijk Andries (Louis) Hollants (afb. 186 en 187), geboren op maandag 9 mei 1859 in Mol (België) [bron: Inv. nr. 29 1890-1920 Kaatsheuvel Letters Heij-Koe, archiefnummer 0910, Bevolkingsregister Loon op Zand, inventarisnummer 029, blad 1329]. Louis is overleden op vrijdag 15 juni 1945 in Loon op Zand, 86 jaar oud.
Notitie bij Louis: Ook wel Ludovicus Andreas
Adressen:
tot 1870     Veerle (België)   [bron: Eduard Steenbergen, Document over het verhaal van zijn familie en zijn leven, ongedateerd - Pag. 2]
vanaf 1870     Kaatsheuvel   [bron: Eduard Steenbergen, Document over het verhaal van zijn familie en zijn leven, ongedateerd - Pag. 2]
vanaf 28-12-1871     Vossenberg 661, Kaatsheuvel (Op het bevolkingsregister staan de nummers 262, 230, 315 en later in kleur eroverheen Vossenberg 661)   [bron: Loon op Zand BR 1860-1890 blad 654]
Getuige bij:
geboorteaangifte Piet Steenbergen (1898-1956) [zie 2,IV]    [oom moederszijde]
geboorteaangifte Anna Dorothea Petronella Josepha Steenbergen (geb. 1902) [zie 2,VII]    [oom moederszijde]
Louis trouwde, 30 jaar oud, op dinsdag 9 juli 1889 in Loon op Zand [bron: Huwelijksregister 1889, archiefnummer 911, aktenummer 39] met Catharina Fassel, 25 jaar oud. Catharina is geboren op vrijdag 13 mei 1864 in Loon op Zand [bron: Inv. nr. 29 1890-1920 Kaatsheuvel Letters Heij-Koe, archiefnummer 0910, Bevolkingsregister Loon op Zand, inventarisnummer 029, blad 1329], dochter van Peter Fassel en Anna Catharina Weber. Catharina is overleden op zondag 24 februari 1929 in Loon op Zand, 64 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1929, archiefnummer 911, aktenummer 33].
Notitie bij Catharina: Ook wel tegengekomen als Catharina Fasel.
beerens_wilhelmus_engelbertus__en_carolina_josephina_hollants_trouwen_op_17_januari_1927_in_loon_op_zand_-_huwelijksreg._1927__archief_911__akte_4__handtek._willem__lina__vader_alexander___broer_jan_.jpg
188 Beerens Wilhelmus Engelbertus, en Carolina Josephina Hollants trouwen op 17 januari 1927 in Loon op Zand - Huwelijksreg. 1927, archief 911, akte 4 handtek. Willem, Lina, vader Alexander, broer Jan
VIII. Alexander (Sander) Hollants (afb. 188), geboren op donderdag 5 september 1861 in Mol (België) [bron: Huwelijksregister 1927, archiefnummer 911, aktenummer 5; Inv. nr. 20 1860-1890 Kaatsheuvel Letters D-J, archiefnummer 0910, Bevolkingsregister Loon op Zand, inventarisnummer 020, blad 654]. Sander is overleden op woensdag 19 juni 1940 in Loon op Zand, 78 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1940, archiefnummer 911, aktenummer 67].
Adressen:
tot 1870     Veerle (België)   [bron: Eduard Steenbergen, Document over het verhaal van zijn familie en zijn leven, ongedateerd - Pag. 2]
vanaf 1870     Kaatsheuvel   [bron: Eduard Steenbergen, Document over het verhaal van zijn familie en zijn leven, ongedateerd - Pag. 2]
vanaf 28-12-1871     Vossenberg 661, Kaatsheuvel (Op het bevolkingsregister staan de nummers 262, 230, 315 en later in kleur eroverheen Vossenberg 661)   [bron: Loon op Zand BR 1860-1890 blad 654]
van 22-03-1902 tot 28-03-1902     Vaartkant 522, Loon op Zand   [bron: Geboorteregister 1902, archiefnummer 911, aktenummer 71]
Beroep:
17-01-1927     Schoenmaker   [bron: Huwelijksregister 1927, archiefnummer 911, aktenummer 5]
Getuige bij:
geboorteaangifte Jan Steenbergen (1894-1978) [zie 1]    [oom moederszijde]
geboorteaangifte Anna Dorothea Petronella Josepha Steenbergen (geb. 1902) [zie 2,VII]    [oom moederszijde]
geboorteaangifte Chel Steenbergen (1903-1982) [zie 2,VIII]    [oom moederszijde]
geboorteaangifte Adrianus Alexander Steenbergen (1900-1901) [zie 2,VI]    [oom moederszijde]
Sander trouwde, 37 jaar oud, op maandag 24 oktober 1898 in Loon op Zand [bron: Huwelijksregister 1898, archiefnummer 911, aktenummer 49] met Wilhelmina Hoevenaars, 34 jaar oud. Wilhelmina is geboren op donderdag 8 september 1864 in Loon op Zand [bron: Geboorteregister 1864, archiefnummer 911, aktenummer 157], dochter van Antonius Hoevenaars en Anna Catharina Grootswagers. Wilhelmina is overleden op maandag 21 maart 1910 in Loon op Zand, 45 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1910, archiefnummer 911, aktenummer 40].
hollants_louis__sander_en_dolf_bij_harmonie_apollo_in_1887_-_steenbergen_eduard__kaatsheuvel_1890-1950_-_gianotten_printed_media_-_tilburg_-_pag._37.jpg hollants_franciscus_rudolphus__20_jaar__schoenmaker__en_helena_rejnen__16_jaar_trouwen_op_27_aug._1883_-_loon_op_zand_huw._reg._1883_arch_911_akte_25__.jpg
189 Hollants Louis, Sander en Dolf bij harmonie Apollo in 1887 - Steenbergen Eduard, Kaatsheuvel 1890-1950 - Gianotten Printed Media - Tilburg - Pag. 37
190 Hollants Franciscus Rudolphus, 20 jaar, schoenmaker, en Helena Rejnen, 16 jaar trouwen op 27 aug. 1883 - Loon op Zand Huw. reg. 1883 arch 911 akte 25
IX. Franciscus Rudolphus (Dolf) Hollants (afb. 189 en 190), geboren op woensdag 29 april 1863 in Mol (België) [bron: Inv. nr. 20 1860-1890 Kaatsheuvel Letters D-J, archiefnummer 0910, Bevolkingsregister Loon op Zand, inventarisnummer 020, blad 654]. Dolf is overleden op zaterdag 1 januari 1938 in Loon op Zand, 74 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1938, archiefnummer 911, aktenummer 2].
Adressen:
tot 1870     Veerle (België)   [bron: Eduard Steenbergen, Document over het verhaal van zijn familie en zijn leven, ongedateerd - Pag. 2]
vanaf 1870     Kaatsheuvel   [bron: Eduard Steenbergen, Document over het verhaal van zijn familie en zijn leven, ongedateerd - Pag. 2]
vanaf 28-12-1871     Vossenberg 661, Kaatsheuvel (Op het bevolkingsregister staan de nummers 262, 230, 315 en later in kleur eroverheen Vossenberg 661)   [bron: Loon op Zand BR 1860-1890 blad 654]
Getuige bij:
geboorteaangifte Ward Steenbergen (1899-1966) [zie 2,V]    [oom moederszijde]
Dolf trouwde, 20 jaar oud, op maandag 27 augustus 1883 in Loon op Zand [bron: Overlijdensregister 1938, archiefnummer 911, aktenummer 2; Huwelijksregister 1883, archiefnummer 911, aktenummer 25] met Helena Reijnen, 16 jaar oud. Helena is geboren op donderdag 30 mei 1867 in Loon op Zand, dochter van Adriaan Reijnen en Maria Catharina van den Rijken. Helena is overleden op vrijdag 13 september 1940 in Loon op Zand, 73 jaar oud.
X. Maria Virginia (Virs, Virginie) Hollants, geboren op woensdag 22 november 1865 in Mol (België) (zie 3).

Generatie 4 (overgrootouders)

steenberge_cornelius__gedoopt_op_26_okt._1776_in_loon_op_zand__zoon_van_petrus_steenberge_en_engelina_ligtenberg_-_loon_op_zand_inv._8_blad_94.jpg steenberg_cornelis__37_jaar_bij_de_volkstelling_van_1810__dagloner_-_loon_op_zand_volkstelling_1810_inv._001_blad_126.jpg steenbergen_cornelis__48_jaar__johanna_van_riel_47_jr._jan_11__engelina_ofwel_lien_9__jan_7__pieter_5_bij_de_volkstelling_van_1825_wonen_in_t_hoekje_-_loon_op_zand_volkstelling_1825_inv._001a_blad_43.jpg steenbergen_cornelis__48_jaar__johanna_van_riel_41_jr._jan_doorgestreept_pieternela_11__engelina_9__jan_7__pieter_5_wonen_in_t_hoekje_nr._314_-_loon_op_zand_volkstelling_1825-1839_inv._012_blad_113.jpg steenbergen_cornelis__65_jaar__jan_baptist__26_jaar__engelina_24_jaar_en_haar_man_peter_van_breugel_24_jaar_in_1839_wonend_in_t_hoekje_-_loon_op_zand_br_1839_inv._012b_blad_97.jpg steenbergen_cornelis__geb._1775__engelina_1815_en_haar_man_peter_van_breugel_1811_en_johanna_van_breugel_1817_wonend_in_t_hoekje_nr_328_-_loon_op_zand_br_1850-1860_inv._014_blad_375.jpg
191 Steenberge Cornelius, gedoopt op 26 okt. 1776 in Loon op Zand, zoon van Petrus Steenberge en Engelina Ligtenberg - Loon op Zand inv. 8 blad 94
192 Steenberg Cornelis, 37 jaar bij de Volkstelling van 1810, dagloner - Loon op Zand Volkstelling 1810 inv. 001 blad 126
193 Steenbergen Cornelis, 48 jaar, Johanna van Riel 47 jr. Jan 11, Engelina ofwel Lien 9, Jan 7, Pieter 5 bij de Volkstelling van 1825 wonen in t Hoekje - Loon op Zand Volkstelling 1825 inv. 001a blad 43
194 Steenbergen Cornelis, 48 jaar, Johanna van Riel 41 jr. Jan doorgestreept Pieternela 11, Engelina 9, Jan 7, Pieter 5 wonen in t Hoekje nr. 314 - Loon op Zand Volkstelling 1825-1839 inv. 012 blad 113
195 Steenbergen Cornelis, 65 jaar, Jan Baptist 26 Jaar, Engelina 24 jaar en haar man Peter van Breugel 24 jaar in 1839 wonend in t Hoekje - Loon op Zand BR 1839 inv. 012b blad 97
196 Steenbergen Cornelis, geb. 1775, Engelina 1815 en haar man Peter van Breugel 1811 en Johanna van Breugel 1817 wonend in t Hoekje nr 328 - Loon op Zand BR 1850-1860 inv. 014 blad 375
steenbergen_cornelis__geb._1776__engelina__17-11-1816_en_haar_man_peter_van_breugel_10-05-1811_wonend_in_t_hoekje_nrs_42-59-58-66-54_-_loon_op_zand_br_1860-1890_inv._014_blad_375.jpg steenbergen_cornelis__87_jaar__overleden_op_16_januari_1864_in_loon_op_zand__zoon_van_pieter_steenbergen_en_engelina_ligtenberg_-_loon_op_zand_overl._reg._1864_akte_18.jpg
197 Steenbergen Cornelis, geb. 1776, Engelina 17-11-1816 en haar man Peter van Breugel 10-05-1811 wonend in t Hoekje nrs 42-59-58-66-54 - Loon op Zand BR 1860-1890 inv. 014 blad 375
198 Steenbergen Cornelis, 87 jaar, overleden op 16 januari 1864 in Loon op Zand, zoon van Pieter Steenbergen en Engelina Ligtenberg - Loon op Zand Overl. reg. 1864 akte 18
8 Cornelis Steenbergen (afb. 191 t/m 198). Hij is gedoopt op zaterdag 26 oktober 1776 in Loon op Zand [bron: Inv.nr. 08 - Loon op Zand - doop- en trouwboek 1760-1795 (rooms-katholieke parochie), archiefnummer 491, Doop-, trouw- en begraafboeken Loon op Zand 1608-1810, inventarisnummer 8, blad 94].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Cornelius Steenberge bij zijn doop.
Cornelis is overleden op zaterdag 16 januari 1864 in Loon op Zand, 87 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1864, archiefnummer 911, aktenummer 18]. Bij de overlijdensaangifte van Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Peter van Breugel (1811-1900) [zie 8,IV] [schoonzoon].
Notitie bij Cornelis: Ook wel Cornelis Steenberg
Adressen:
1825     ’t Hoekje, Kaatsheuvel   [bron: Loon op Zand Volkstelling 1825 inv. 001a blad 43]
van 1825 tot 1839     ’t Hoekje nr 300, Kaatsheuvel   [bron: Loon op Zand BR 1825-1839 inv 12 blad 101 en BR 1839 inv 012b blad 97]
04-05-1843     Loon op Zand   [bron: Loon op Zand Huwelijksregister 1843, archiefnummer 911, aktenummer 19]
Beroepen:
1810     Dagloner   [bron: Loon op Zand Volkstelling 1810, blad 126]
04-05-1843     Bouwman   [bron: Loon op Zand Huwelijksregister 1843, archiefnummer 911, aktenummer 19]
Hij trouwde met
riel_johanna_van__35_jaar_bij_de_volkstelling_van_1810__vrouw_van_de_dagloner_cornelis_steenberg__met_hun_zoon_peter__geboren_1810-_loon_op_zand_volkstelling_1810_inv._001_blad_127.jpg
199 Riel Johanna van, 35 jaar bij de Volkstelling van 1810, vrouw van de dagloner Cornelis Steenberg, met hun zoon Peter, geboren 1810- Loon op Zand Volkstelling 1810 inv. 001 blad 127
9 Johanna van Riel (afb. 199), geboren omstreeks 1775. Johanna is overleden op woensdag 25 januari 1837 in Loon op Zand, ongeveer 62 jaar oud [bron: Loon op Zand Huwelijksregister 1843, archiefnummer 911, aktenummer 19; Overlijdensregister 1837, archiefnummer 911, aktenummer 10].
Adres:
1825     ’t Hoekje, Kaatsheuvel   [bron: Loon op Zand Volkstelling 1825 inv. 001a blad 43]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Peter Steenbergen, geboren in 1810 [bron: Loon op Zand Volkstelling 1810, blad 126]. Hij is gedoopt op maandag 26 maart 1810 in Kaatsheuvel [bron: Inv.nr. 42 - Kaatsheuvel - doopboek 1796-1810 (rooms-katholieke parochie), archiefnummer 491, Doop-, trouw- en begraafboeken Loon op Zand 1608-1810, inventarisnummer 42, blad 65].
Notitie bij de geboorte van Peter: Staat als Peter Steenberg in de Volkstelling
II. Pieternella Steenbergen, geboren op woensdag 29 mei 1811 in Loon op Zand [bron: Combinatieregister 1811, archiefnummer 911, Administratief Archief Loon op Zand, blad 95R]. Pieternella is overleden op zondag 22 januari 1832 in Loon op Zand, 20 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1832, archiefnummer 911, aktenummer 16].
III. Jan Baptist Steenbergen, geboren op vrijdag 24 juni 1814 in Loon op Zand (zie 4).
IV. Engelina (Lien) Steenbergen, geboren op zondag 29 oktober 1815 in Loon op Zand [bron: Huwelijksregister 1838, archiefnummer 911, aktenummer 15; Geboorteregister 1815, archiefnummer 911, blad 27]. Lien is overleden op zaterdag 13 april 1901 in Loon op Zand, 85 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1901, archiefnummer 911, aktenummer 65].
Adressen:
1825     ’t Hoekje, Kaatsheuvel   [bron: Loon op Zand Volkstelling 1825 inv. 001a blad 43]
van 1825 tot 1839     ’t Hoekje nr 300, Kaatsheuvel   [bron: Loon op Zand BR 1825-1839 inv 12 blad 101 en BR 1839 inv 012b blad 97]
Lien trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 17 mei 1838 in Loon op Zand [bron: Huwelijksregister 1838, archiefnummer 911, aktenummer 15] met Peter van Breugel, 27 jaar oud. Peter is geboren op vrijdag 8 februari 1811 in Loon op Zand [bron: Huwelijksregister 1838, archiefnummer 911, aktenummer 15], zoon van Cornelis van Breugel en Adriana van Beers. Peter is overleden op maandag 15 oktober 1900 in Loon op Zand, 89 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1900, archiefnummer 911, aktenummer 172].
Adres:
van 1825 tot 1839     ’t Hoekje nr 300, Kaatsheuvel   [bron: Loon op Zand BR 1825-1839 inv 12 blad 101 en BR 1839 inv 012b blad 97]
Getuige bij:
overlijdensaangifte Cornelis Steenbergen (1776-1864) [zie 8]    [schoonzoon]
V. Jan Steenbergen, geboren omstreeks 1818 in Loon op Zand.
Adres:
1825     ’t Hoekje, Kaatsheuvel   [bron: Loon op Zand Volkstelling 1825 inv. 001a blad 43]
VI. Pieter Steenbergen, geboren omstreeks 1820 in Loon op Zand.
Adres:
1825     ’t Hoekje, Kaatsheuvel   [bron: Loon op Zand Volkstelling 1825 inv. 001a blad 43]
10 Peter Couwenberg, geboren [bron: Loon op Zand Huwelijksregister 1843, archiefnummer 911, aktenummer 19].
Adres:
04-05-1843     Loon op Zand   [bron: Loon op Zand Huwelijksregister 1843, archiefnummer 911, aktenummer 19]
Beroep:
04-05-1843     Bouwman   [bron: Loon op Zand Huwelijksregister 1843, archiefnummer 911, aktenummer 19]
Hij trouwde op zondag 8 september 1811 in Berkel-Enschot [bron: Berkel-Enschot Huwelijksregister 1811-1813, archiefnummer 902, Burgerlijke stand] met Maria Catharina Havenaars.
Notitie bij het huwelijk van Peter en Maria: Zowel Havenaars, Huvenaars en Hoevenaars genoemd.
11 Maria Catharina Havenaars.
Adres:
04-05-1843     Loon op Zand   [bron: Loon op Zand Huwelijksregister 1843, archiefnummer 911, aktenummer 19]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Cornelis Couwenberg, geboren omstreeks 1813.
II. Pieternella Couwenberg, geboren op dinsdag 21 juli 1818 in Kaatsheuvel (zie 5).
hollans_franciscus__geboren_op_21_oktober_1780_om_4_uur_in_veerle__gedoopt__zn_van_joannis_ludovicus_hollans_en_anna_catharina_michiels_-_veerle_doop_0001_127_00002_000_0_0009_-_1779-1792_blad_28.jpg hollants_franciscus__gedoopt_op_21_oktober_1780_in_veerle__zn_van_joannis_ludovicus_hollans_en_anna_catharina_michiels_uit_vorst_-_par._veerle_doop_0001_127_00001_000_a_0001_-_1762_-_1804_blad_60.jpg hollands_francois__feuille_individuelle_van_het_departement_van_de_2_nethen__vertrekt_naar_het_11e_regiment_jagers_te_paard_op_8_februari_1808__getekend_antwerpen_29_september_1812.jpg hollands_francois__feuille_individuelle_van_het_11e_regiment_jagers_te_paard__getekend_15_oktober_1812__vermeld_op_8_febr._1808_in_regiment_vanuit_de_reserve_en_1_jan._1810_naar_15e_regiment.jpg hollands_francois__feuille_individuelle_van_het_11e_regiment_jagers_te_paard__getekend_15_oktober_1812__vermeld_op_8_febr._1808_in_regiment_vanuit_de_reserve-1_jan._1810_naar_15e_regiment_-_achterkant.jpg hollands_francois__feuille_individuelle_van_het_15e_regiment_jagers_te_paard__getekend_19_april_1813_met_vermeld_op_1_januari_1810_in_regiment_en_krijgsgevangene_in_spanje_op_26_september_1810.jpg
200 Hollans Franciscus, geboren op 21 oktober 1780 om 4 uur in Veerle, gedoopt, zn van Joannis Ludovicus Hollans en Anna Catharina Michiels - Veerle Doop 0001 127 00002 000 0 0009 - 1779-1792 blad 28
201 Hollants Franciscus, gedoopt op 21 oktober 1780 in Veerle, zn van Joannis Ludovicus Hollans en Anna Catharina Michiels uit Vorst - Par. Veerle Doop 0001 127 00001 000 A 0001 - 1762 - 1804 blad 60
202 Hollands Francois, Feuille individuelle van het departement van de 2 Nethen, vertrekt naar het 11e Regiment Jagers te Paard op 8 februari 1808, getekend Antwerpen 29 september 1812
203 Hollands Francois, Feuille individuelle van het 11e Regiment Jagers te Paard, getekend 15 oktober 1812, vermeld op 8 febr. 1808 in Regiment vanuit de Reserve en 1 jan. 1810 naar 15e regiment
204 Hollands Francois, Feuille individuelle van het 11e Regiment Jagers te Paard, getekend 15 oktober 1812, vermeld op 8 febr. 1808 in Regiment vanuit de Reserve-1 jan. 1810 naar 15e regiment - achterkant
205 Hollands Francois, Feuille individuelle van het 15e Regiment Jagers te Paard, getekend 19 april 1813 met vermeld op 1 januari 1810 in regiment en krijgsgevangene in Spanje op 26 september 1810
hollands_francois__feuille_individuelle_van_het_15e_regiment_jagers_te_paard__getekend_19_april_1813_met_vermeld_op_1_januari_1810_in_regiment_en_krijgsgevangene_in_spanje_op_26_september_1810_fragment.jpg
206 Hollands Francois, Feuille individuelle van het 15e Regiment Jagers te Paard, getekend 19 april 1813 met vermeld op 1 januari 1810 in regiment en krijgsgevangene in Spanje op 26 september 1810 fragment
12 Franciscus (Frans) Hollants (afb. 200 t/m 206), geboren om 04:00 [bron: Veerle Doop 0001_127_00002_000_0_0009 - 1779-1792 blad 28 scan 15]. Hij is gedoopt op zaterdag 21 oktober 1780 in Veerle (België) [bron: Veerle Huw. akte Tafel 466 akte VRL-1817-FS02-485, 486 akte nr. 593559592; Par. Veerle Doop 0001_127_00001_000_A_0001 - 1762 - 1804 blad 60 scan 34; Veerle Doop 0001_127_00002_000_0_0009 - 1779-1792 blad 28 scan 15].
Functie:
tot 1817     Soldaat in het leger van Napoleon (Eduard, zijn achterkleinzoon, schrijft:

In 1817, Frans Hollants, komt na vele jaren zwerven door Rusland en Oost-Europa het café binnen in Mol in België, toen nog Nederland.
Het lokaal waar hij ja-a-aren eerder tekent om met het leger van Napoleon naar Rusland ten oorlog te trekken.
De cafébaas is verbouwereerd als Hollants zich bekent maakt.
’Dat kan niet"en staaft dat met het "bedeke", bidprentje, te tonen van die Frans. Deze was toch al zovele jaren vermist en teneinde raad dood verklaard.

"Geen woord. Hij heeft er nooit meer over gesproken. Daar in de kast staat het boek van een Belgische sergeant over zijn Rusland toch en oorlog.
Een gruwel, daarin is zelfs sprake van kannibalisme".
"Zwijg stil, praot er nie van".

In De Croonenborgh, contactblad voor de familie Hollants in Nederland en Mol, uitgave en redactie van André L. Ververs in aflevering 2 (februari 1994), samengevat:

Op 5 september 1798, Nederland was Frans grondgebied, wordt de conscriptie ingevoerd: alle mannen tussen de 20 en 25 jaar konden ingelijfd worden bij het Franse leger.
Dat wordt door loting bepaald.
Op 7 oktober 1805 wordt Francois, zoals hij genoemd wordt, ingelijfd bij de Reservecompagnie van het Departement van de 2 Nethen, waar Veerle ondervalt.
Als reservist kan Francois in zijn geboortestreek blijven wonen, ver weg van de slagvelden.

Maar in 1808 wordt hij opgeroepen voor actieve dienst.
Op 31 januari vertrekt Francois vanuit het stadhuis van Antwerpen naar Neuf-Brissac, waar het 11e Regiment Jagers te Paard gelegerd is. (Neuf-Brisach ligt bij Colmar, Oost-Frankrijk, dicht bij de Duitse grens en Zwitserland).
Ze worden streng bewaakt, en mogen er niet vandoor gaan (In 1802 bijvoorbeeld kwamen van de 2092 dienstplichtigen er 1680 niet opdagen, en Napoleon had ze hard nodig)
Op 1 maart 1808 komt hij er aan.

Hij moet echter met 1 eskadron van het 11e Regiment naar Spanje. Napoleon heeft tot 1807 overal gewonnen, maar wilde in mei 1808 Spanje als bondgenoot tegen Portugal en daarmee Engeland, direct onder zijn gezag hebben, en dat pikken de Spanjaarden niet. Het Franse leger lijdt er in juli 1808 zijn eerste nederlaag.
Napoleon heeft zich enorm vergist in de tegenstand, en is enorm kwaad. Francois moet mee gaan helpen.

In januari 1810 deelt men Francois in bij het 15e Regiment. Hij is 1 van de 370000 Franse soldaten.
De soldaten hebben het zwaar te verduren. Er zijn niet veel veldslagen: de guerilla maakt het zwaar: steeds oppassen voor hinderlagen, voor sluipmoordenaars, en zorgen dat je niet gepakt werd, want dan werd je meteen vermoord.
Daarnaast moest Francois oppassen voor honger, kou, dorst, hitte, ongedierte, ziekte, geen onderdak.

Francois heeft "geluk": hij wordt op 14 september 1810 gevangen genomen door de Engelsen. Hij kan kiezen: in het Engelse leger dienstnemen of krijgsgevangene worden. De verhalen over dat laatste zal Francois wel gekend hebben: slecht behandeld worden, vaak tot de dood erop volgde.

Hij kiest voor het Engelse leger en blijft er in dienst tot 23 mei 1814.

Thuis is hij al doodgewaand. Groot is de consternatie als hij in Veerle bij hun aankomt.)
  [bron: Eduard Steenbergen, Document over het verhaal van zijn familie, ongedateerd; De Croonenborgh, contactblad voor de familie Hollants in Nederland en Mol, uitgave en redactie van André L. Ververs in aflevering 2 (februari 1994) pag. 35-47]
Hij trouwde, 36 jaar oud, op zaterdag 11 oktober 1817 in Veerle (België) [bron: Veerle Huw. akte Tafel 466 akte VRL-1817-FS02-485, 486 akte nr. 593559592] met de 24-jarige
13 Anna Elisabeth Bogaerts. Zij is gedoopt op vrijdag 1 maart 1793 in Westerlo (België) [bron: Veerle Huw. akte Tafel 466 akte VRL-1817-FS02-485, 486 akte nr. 593559592].
Kind uit dit huwelijk:
I. Carolus (Charles) Hollants, geboren op woensdag 15 oktober 1817 in Veerle (België) (zie 6).

Generatie 5 (betovergrootouders)

steenbergen_petrus__gedoopt_op_26_juli_1739_in_loon_op_zand_als_zoon_van_jacobus_steenbergen_en_gertrudis_fijnenbruyck_-_loon_op_zand_dopen_r.k._inv_7_blad_27.jpg steenbergen_peter__geboren_in_sprang__wonend_in_udenhout__trouwt_met_christina_weijters__weduwe__uit_loon_op_zand_op_5_febr._1764_-_loon_op_zand_trouwboek_inv._27_bl._59.jpg steenbergen_peter__geboren_in_sprang__wonend_in_udenhout__trouwt_met_christina_weijters__weduwe__uit_loon_op_zand_op_5_febr._1764_-_loon_op_zand_trouwboek_inv._27_bl._60.jpg steenbergen_peter__weduwnaar_van_christina_weijters__trouwt_met_engelina_ligtenberg__beide_wonend_in_loon_op_zand_op_4_aug._1771_-_loon_op_zand_trouwboek_inv._28_bl._5.jpg
207 Steenbergen Petrus, gedoopt op 26 juli 1739 in Loon op Zand als zoon van Jacobus Steenbergen en Gertrudis Fijnenbruyck - Loon op Zand Dopen r.k. inv 7 blad 27
208 Steenbergen Peter, geboren in Sprang, wonend in Udenhout, trouwt met Christina Weijters, weduwe, uit Loon op Zand op 5 febr. 1764 - Loon op Zand Trouwboek inv. 27 bl. 59
209 Steenbergen Peter, geboren in Sprang, wonend in Udenhout, trouwt met Christina Weijters, weduwe, uit Loon op Zand op 5 febr. 1764 - Loon op Zand Trouwboek inv. 27 bl. 60
210 Steenbergen Peter, weduwnaar van Christina Weijters, trouwt met Engelina Ligtenberg, beide wonend in Loon op Zand op 4 aug. 1771 - Loon op Zand Trouwboek inv. 28 bl. 5
16 Petrus (Pieter) Steenbergen (afb. 207 t/m 210), geboren in Sprang. Hij is gedoopt op zondag 26 juli 1739 in Loon op Zand [bron: Inv.nr. 07 - Loon op Zand - doop- en trouwboek 1731-1760, akten van doop van onwettige kinderen 1742-1757 (rooms-katholieke parochie), archiefnummer 491, Doop-, trouw- en begraafboeken Loon op Zand 1608-1810, inventarisnummer 7, blad 27].
Notitie bij de geboorte van Pieter: Als Pieter trouwt met Christina, staat er dat hij geboren is in Sprang. In het archief heb ik daar niets van hem kunnen vinden. (salha.nl)

De getuigen bij de doop van zijn kinderen komen zeer goed overeen met de broers en zussen uit het gezin van Jacobus Steenbergen en Getrudis Fijnenbruyck.
’t Loons Hoekje ligt tegen Sprang aan. Dus terug in d etijd kunnen ze zeker in Sprang gewoond hebben, en voor de katholieke doop naar Loon op Zand gegaan zijn.
Pieter is overleden op vrijdag 21 maart 1806 in Kaatsheuvel, 66 jaar oud [bron: Inv.nr. 40 - Loon op Zand - register van aangegeven lijken 1806-1810 (gequalificeerde), archiefnummer 491, Doop-, trouw- en begraafboeken van Loon op Zand 1608 – 1810, inventarisnummer 40, blad 2].
Adressen:
05-02-1764     Udenhout   [bron: Inv.nr. 27 - Loon op Zand - trouwboek 1737-1770 (schepenbank), archiefnummer 491, Doop-, trouw- en begraafboeken Loon op Zand - 1608-1810, inventarisnummer 27, blad 60, aktenummer 60]
21-03-1806     ’t Loonse Hoekje (Laat 5 kinderen na)   [bron: Inv.nr. 40 - Loon op Zand - register van aangegeven lijken 1806-1810 (gequalificeerde), archiefnummer 491, Doop-, trouw- en begraafboeken van Loon op Zand 1608 – 1810, inventarisnummer 40, blad 2]
Pieter is weduwnaar van Christina Weijters (ovl. 1770), met wie hij trouwde (1), 24 jaar oud, op zondag 5 februari 1764 in Loon op Zand [bron: Inv.nr. 27 - Loon op Zand - trouwboek 1737-1770 (schepenbank), archiefnummer 491, Doop-, trouw- en begraafboeken Loon op Zand - 1608-1810, inventarisnummer 27, blad 60, aktenummer 60].
Hij trouwde (2), 32 jaar oud, op zondag 4 augustus 1771 in Loon op Zand [bron: Inv.nr. 28 - Loon op Zand - trouwboek 1770-1792 en 1796-1799 (schepenbank), archiefnummer 491, Doop-, trouw- en begraafboeken Loon op Zand - 1608-1810, inventarisnummer 28, blad 5] met Engelina Ligtenberg (zie 17 hieronder). Pieter en Engelina gingen op zaterdag 20 juli 1771 in Loon op Zand in ondertrouw [bron: Inv.nr. 28 - Loon op Zand - trouwboek 1770-1792 en 1796-1799 (schepenbank), archiefnummer 491, Doop-, trouw- en begraafboeken Loon op Zand - 1608-1810, inventarisnummer 28, blad 5].
17 Engelina Ligtenberg.
Notitie bij de geboorte van Engelina: Angelica Ligtenbergh genoemd bij de doop van Jacobus.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Nicolaus Steenbergen. Hij is gedoopt op dinsdag 7 juli 1772 in Loon op Zand [bron: Inv.nr. 08 - Loon op Zand - doop- en trouwboek 1760-1795 (rooms-katholieke parochie), archiefnummer 491, Doop-, trouw- en begraafboeken Loon op Zand 1608-1810, inventarisnummer 8, blad 68v]. Nicolaus is overleden, 6 maanden oud. Hij is begraven op donderdag 4 februari 1773 in Loon op Zand [bron: Inv.nr. 38 - Loon op Zand - lijst van begravenen 1757-1783 en 1787-1790 (schepenbank), archiefnummer 491, Doop-, trouw- en begraafboeken van Loon op Zand 1608 – 1810, inventarisnummer 38, blad 8].
II. Jacobus Steenbergen. Hij is gedoopt op woensdag 24 november 1773 in Loon op Zand [bron: Inv.nr. 38 - Loon op Zand - lijst van begravenen 1757-1783 en 1787-1790 (schepenbank), archiefnummer 491, Doop-, trouw- en begraafboeken van Loon op Zand 1608 – 1810, inventarisnummer 38, blad 25]. Jacobus is overleden op dinsdag 16 september 1828 in Loon op Zand, 54 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1828, archiefnummer 911, aktenummer 88]. Jacobus trouwde, 41 jaar oud, op zondag 26 februari 1815 in Udenhout [bron: Huwelijksregister 1815, archiefnummer 920, blad 3] met Adriana de Groot, 23 jaar oud. Adriana is een dochter van Jan Arnoldus de Groot en Helena van Overbeek. Zij is gedoopt op maandag 9 mei 1791 in Udenhout.
III. Cornelis Steenbergen, gedoopt op zaterdag 26 oktober 1776 in Loon op Zand (zie 8).
IV. Adrianus (Adriaan) Steenbergen. Hij is gedoopt op dinsdag 26 december 1780 in Loon op Zand [bron: Inv.nr. 08 - Loon op Zand - doop- en trouwboek 1760-1795 (rooms-katholieke parochie), archiefnummer 491, Doop-, trouw- en begraafboeken Loon op Zand 1608-1810, inventarisnummer 8, blad 110v]. Adriaan is overleden op donderdag 29 april 1847 in Loon op Zand, 66 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1847, archiefnummer 911, aktenummer 82]. Adriaan bleef ongehuwd.
V. Engelbertus Steenbergen. Hij is gedoopt op zondag 22 augustus 1784 in Loon op Zand [bron: Inv.nr. 08 - Loon op Zand - doop- en trouwboek 1760-1795 (rooms-katholieke parochie), archiefnummer 491, Doop-, trouw- en begraafboeken Loon op Zand 1608-1810, inventarisnummer 8, blad 125v].
18 Godefridus van Riel.
Hij trouwde met
19 Petronella Kolsteren.
Kind uit dit huwelijk:
I. Johanna van Riel, geboren omstreeks 1775 (zie 9).
hollans_franciscus__geboren_op_21_oktober_1780_om_4u_in_veerle__gedoopt__zn_van_joannis_ludovicus_hollans_en_anna_catharina_michiels_-_veerle_doop_0001_127_00002_000_0_0009_-_1779-1792_bl._28_handtek..jpg
211 Hollans Franciscus, geboren op 21 oktober 1780 om 4u in Veerle, gedoopt, zn van Joannis Ludovicus Hollans en Anna Catharina Michiels - Veerle Doop 0001 127 00002 000 0 0009 - 1779-1792 bl. 28 handtek.
24 Joannes Ludovicus (Louis) Hollants (afb. 211), geboren [bron: Veerle Huw. akte Tafel 466 akte VRL-1817-FS02-485, 486 akte nr. 593559592; Deurne (-bij-Diest) Huw. akte nr 1]. Hij is gedoopt omstreeks 1753.
Notitie bij de geboorte van Louis: In de huwelijksakte van zoon Joseph in 1819 staat dat hij 66 jaar is, dan zou hij geboren zijn in 1753. In De Croonenborgh, contactblad voor de familie Hollants in Nederland en Mol, uitgave en redactie van André L. Ververs in aflevering 2 (februari 1994) staat dat hij geboren is op 10 augustus 1739.
Louis is overleden op donderdag 13 januari 1820 in Veerle (België), ongeveer 67 jaar oud [bron: Deurne (-bij-Diest) Huw. akte nr 2 29 aug. 1821].
Adres:
21-01-1819     Veerle (België)   [bron: Deurne (-bij-Diest) Huw. akte nr 1]
Hij trouwde met
25 Anna Catharina Michiels, geboren [bron: Veerle Huw. akte Tafel 466 akte VRL-1817-FS02-485, 486 akte nr. 593559592]. Zij is gedoopt omstreeks 1761 in Vorst [bron: Deurne (-bij-Diest) Huw. akte nr 1].
Notitie bij de geboorte van Anna: 21-01-1819: Anne Catharine Machiels (bij het huwelijk van Joseph - staat dat zij 66 jaar is
Anna is overleden na woensdag 29 augustus 1821, minstens 60 jaar oud [bron: Deurne (-bij-Diest) Huw. akte nr 2 29 aug. 1821].
Adres:
29-08-1821     Veerle (België)   [bron: Deurne (-bij-Diest) Huw. akte nr 2 29 aug. 1821]
Beroep:
29-08-1821     Spinster   [bron: Deurne (-bij-Diest) Huw. akte nr 2 29 aug. 1821]
Kinderen uit dit huwelijk:
hollants_josephus__gedoopt_op_3_juni_1778_in_veerle__zn_van_ludovicus_hollants_en_anna_catharina_machiels_uit_vorst_-_veerle_doop_0001_127_00002_000_0_0009_1_-_1779-1792_bl._7_scan_3.jpg
212 Hollants Josephus, gedoopt op 3 juni 1778 in Veerle, zn van Ludovicus Hollants en Anna Catharina Machiels uit Vorst - Veerle Doop 0001 127 00002 000 0 0009 1 - 1779-1792 bl. 7 scan 3
I. Joseph Hollants (afb. 212). Hij is gedoopt op woensdag 3 juni 1778 in Veerle (België) [bron: Deurne (-bij-Diest) Huw. akte nr 1].
Notitie bij de geboorte van Joseph: In de akte staat 3 juni 1780 als geboortedatum, en dat hij 40 jaar is bij zijn trouwen. Vader en moeder komen overeen met de ouders van Frans. Teruggerekend zou het 13 juni 1778 geweest moeten zijn. Dat klopt dan ook. Op die datum vind ik de doop van Joseph.
Beroep:
21-01-1819     Dagloner (Journalier)   [bron: Deurne (-bij-Diest) Huw. akte nr 1]
Joseph trouwde, 40 jaar oud, op donderdag 21 januari 1819 [bron: Deurne (-bij-Diest) Huw. akte nr 1] met Marie Catherine Gielen, 26 jaar oud. Marie is een dochter van Pierre Francois Gielen en Anne Elisabeth Leten. Zij is gedoopt op maandag 12 november 1792 in Deurne [bron: Deurne (-bij-Diest) Huw. akte nr 1].
Beroep:
21-01-1819     Landbouwster (Cultivatrice)   [bron: Deurne (-bij-Diest) Huw. akte nr 1]
II. Franciscus (Frans) Hollants, gedoopt op zaterdag 21 oktober 1780 in Veerle (België) (zie 12).
hollandts_petrus__gedoopt_op_3_mei_1789_in_veerle__zn_van_ludovicus_hollants_en_catharina_michiels_uit_vorst_-_veerle_doop_0001_127_00002_000_0_0009_-_1779-1792_bl._128_scan_66.jpg
213 Hollandts Petrus, gedoopt op 3 mei 1789 in Veerle, zn van Ludovicus Hollants en Catharina Michiels uit Vorst - Veerle Doop 0001 127 00002 000 0 0009 - 1779-1792 bl. 128 scan 66
III. Petrus Franciscus Hollants (afb. 213). Hij is gedoopt op zondag 3 mei 1789 in Veerle (België) [bron: Deurne (-bij-Diest) Huw. akte nr 2 29 aug. 1821; Veerle Doop 0001_127_00002_000_0_0009 - 1779-1792 bl. 128 scan 66].
Adres:
29-08-1821     Deurne   [bron: Deurne (-bij-Diest) Huw. akte nr 2 29 aug. 1821]
Beroep:
29-08-1821     Dakwerker   [bron: Deurne (-bij-Diest) Huw. akte nr 2 29 aug. 1821]
Petrus trouwde, 32 jaar oud, op woensdag 29 augustus 1821 in Deurne [bron: Deurne (-bij-Diest) Huw. akte nr 2 29 aug. 1821] met Anna Christina Gestels, ongeveer 26 jaar oud. Anna is een dochter van Joannes Baptista Gestels en Elisabeth Aerts. Zij is gedoopt omstreeks 1795 in Deurne.
Adres:
29-08-1821     Deurne   [bron: Deurne (-bij-Diest) Huw. akte nr 2 29 aug. 1821]
Beroep:
29-08-1821     Handwerkster   [bron: Deurne (-bij-Diest) Huw. akte nr 2 29 aug. 1821]
26 Petrus Bogaerts.
Hij trouwde met
27 Maria Catharina van Gansen.
Kind uit dit huwelijk:
I. Anna Elisabeth Bogaerts, gedoopt op vrijdag 1 maart 1793 in Westerlo (België) (zie 13).

Generatie 6 (oudouders)

steenberge_jacobus__rk_gedoopt_op_9_september_1712_in_loon_op_zand_als_zoon_van_gerardus_steenberge_en_catharina_van_selst_-_loon_op_zand_inv._6_blad_9.jpg
214 Steenberge Jacobus, rk gedoopt op 9 september 1712 in Loon op Zand als zoon van Gerardus Steenberge en Catharina van Selst - Loon op Zand Inv. 6 blad 9
32 Jacobus Steenbergen (afb. 214). Hij is gedoopt op vrijdag 9 september 1712 in Loon op Zand [bron: Inv.nr. 06 - Loon op Zand - doopboek 1711-1731 en trouwboek 1715-1731 (rooms-katholieke parochie), archiefnummer 491, Doop-, trouw- en begraafboeken Loon op Zand 1608-1810, inventarisnummer 6, blad 9].
Hij trouwde, 24 jaar oud, op maandag 10 september 1736 in Loon op Zand [bron: Inv.nr. 07 - Loon op Zand - doop- en trouwboek 1731-1760, akten van doop van onwettige kinderen 1742-1757 (rooms-katholieke parochie), archiefnummer 491, Doop-, trouw- en begraafboeken Loon op Zand 1608-1810, inventarisnummer 7, aktenummer 147] met
33 Gertrudis Fijnenbruyck.
Notitie bij de geboorte van Gertrudis: Finebuyck bij de doop van Hendricus
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerardus Steenbergen. Hij is gedoopt op maandag 22 juli 1737 in Loon op Zand [bron: Inv.nr. 07 - Loon op Zand - doop- en trouwboek 1731-1760, akten van doop van onwettige kinderen 1742-1757 (rooms-katholieke parochie), archiefnummer 491, Doop-, trouw- en begraafboeken Loon op Zand 1608-1810, inventarisnummer 7, blad 31v].
II. Petrus (Pieter) Steenbergen, geboren in Sprang (zie 16).
III. Hendricus Steenbergen, geboren in Sprang [bron: Overlijdensregister 1818, archiefnummer 911, blad 7v]. Hij is gedoopt op donderdag 19 oktober 1741 in Loon op Zand [bron: Inv.nr. 07 - Loon op Zand - doop- en trouwboek 1731-1760, akten van doop van onwettige kinderen 1742-1757 (rooms-katholieke parochie), archiefnummer 491, Doop-, trouw- en begraafboeken Loon op Zand 1608-1810, inventarisnummer 7, blad 55].
Notitie bij de geboorte van Hendricus: Als Steenberge gedoopt. Bij zijn overlijden staat, dat hij geboren is in Sprang.
Hendricus is overleden op zaterdag 20 juni 1818 in Loon op Zand, 76 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1818, archiefnummer 911, blad 7v]. Hendricus bleef ongehuwd.
IV. Elisabeth Steenbergen. Zij is gedoopt op vrijdag 6 december 1743 in Loon op Zand [bron: Inv.nr. 07 - Loon op Zand - doop- en trouwboek 1731-1760, akten van doop van onwettige kinderen 1742-1757 (rooms-katholieke parochie), archiefnummer 491, Doop-, trouw- en begraafboeken Loon op Zand 1608-1810, inventarisnummer 7, blad 64v].
V. Catharina Steenbergen. Zij is gedoopt op woensdag 12 januari 1746 in Loon op Zand [bron: Inv.nr. 07 - Loon op Zand - doop- en trouwboek 1731-1760, akten van doop van onwettige kinderen 1742-1757 (rooms-katholieke parochie), archiefnummer 491, Doop-, trouw- en begraafboeken Loon op Zand 1608-1810, inventarisnummer 7, blad 73v].
VI. Joannes Steenbergen. Hij is gedoopt op zondag 2 juni 1748 in Loon op Zand [bron: nv.nr. 07 - Loon op Zand - doop- en trouwboek 1731-1760, akten van doop van onwettige kinderen 1742-1757 (rooms-katholieke parochie), archiefnummer 491, Doop-, trouw- en begraafboeken Loon op Zand 1608-1810, inventarisnummer 7, blad 84].
VII. Elisabeth Steenbergen. Zij is gedoopt op donderdag 2 maart 1752 in Loon op Zand [bron: Inv.nr. 07 - Loon op Zand - doop- en trouwboek 1731-1760, akten van doop van onwettige kinderen 1742-1757 (rooms-katholieke parochie), archiefnummer 491, Doop-, trouw- en begraafboeken Loon op Zand 1608-1810, inventarisnummer 7, blad 98v].

Generatie 7 (oudgrootouders)

steenbergen_gerardus__jongeman_geboren_waalwijk_en_catelijn_van_zelst__jongedame_geboren_sprang_trouwen_op_1_juni_1710_voor_de_wet_-_sprang_inv_sprang-capelle_02_blad_72v.jpg steenberge_gerardus__en_catharina_jacobs_van_selst_trouwen_voor_de_rk_kerk_in_loon_op_zand_op_5_juni_1710_-_loon_op_zand_inv._5_akte_143_scan_155.jpg
215 Steenbergen Gerardus, jongeman geboren Waalwijk en Catelijn van Zelst, jongedame geboren Sprang trouwen op 1 juni 1710 voor de wet - Sprang Inv Sprang-Capelle 02 blad 72v
216 Steenberge Gerardus, en Catharina Jacobs van Selst trouwen voor de rk kerk in Loon op Zand op 5 juni 1710 - Loon op Zand Inv. 5 akte 143 scan 155
64 Gerardus Steenbergen (afb. 215 en 216), geboren in Waalwijk.
Hij trouwde op zondag 1 juni 1710 in Sprang [bron: Dopen en trouwen (Nederduits gereformeerde gemeente), archiefnummer 1024, inventarisnummer Sprang_Capelle02, blad 72v] met Catharina Jacobs (Catelijn) van Selst. Gerardus en Catelijn gingen op zondag 18 mei 1710 in Sprang in ondertrouw [bron: Dopen en trouwen (Nederduits gereformeerde gemeente), archiefnummer 1024, inventarisnummer Sprang_Capelle02, blad 72v]. Het kerkelijk huwelijk tussen Catelijn en Gerardus vond plaats op donderdag 5 juni 1710 in Loon op Zand [bron: Inv.nr. 05 - Loon op Zand - doopboek 1687-1711 en trouwboek 1685-1715 (rooms-katholieke parochie), archiefnummer 491, Doop-, trouw- en begraafboeken Loon op Zand 1608-1810, inventarisnummer 5, aktenummer 143].
Notitie bij het huwelijk van Gerardus en Catelijn: Ook wel Lucia, en ook wel Zelst.
65 Catharina Jacobs (Catelijn) van Selst, geboren in Sprang.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Henderina Steenbergen. Zij is gedoopt op zaterdag 4 juli 1711 in Loon op Zand [bron: Inv.nr. 06 - Loon op Zand - doopboek 1711-1731 en trouwboek 1715-1731 (rooms-katholieke parochie), archiefnummer 491, Doop-, trouw- en begraafboeken Loon op Zand 1608-1810, inventarisnummer 6, blad 3].
II. Jacobus Steenbergen, gedoopt op vrijdag 9 september 1712 in Loon op Zand (zie 32).
III. Christina Steenbergen. Zij is gedoopt op vrijdag 8 december 1713 in Loon op Zand [bron: Inv.nr. 06 - Loon op Zand - doopboek 1711-1731 en trouwboek 1715-1731 (rooms-katholieke parochie), archiefnummer 491, Doop-, trouw- en begraafboeken Loon op Zand 1608-1810, inventarisnummer 6, blad 15v].
steenberge_joanna__rk_gedoopt_in_waalwijck_op_sprangh_op_28_januari_1716_als_dochter_van_gerardus_steenberge_en_lucia_van_selst_-_loon_op_zand_inv._6_blad_27.jpg
217 Steenberge Joanna, rk gedoopt in Waalwijck op Sprangh op 28 januari 1716 als dochter van Gerardus Steenberge en Lucia van Selst - Loon op Zand Inv. 6 blad 27
IV. Joanna Steenbergen (afb. 217). Zij is gedoopt op dinsdag 28 januari 1716 in Sprang [bron: Inv.nr. 06 - Loon op Zand - doopboek 1711-1731 en trouwboek 1715-1731 (rooms-katholieke parochie), archiefnummer 491, Doop-, trouw- en begraafboeken Loon op Zand 1608-1810, inventarisnummer 6, blad 27].
V. Henricus Steenbergen. Hij is gedoopt op woensdag 6 maart 1720 in Loon op Zand [bron: Inv.nr. 06 - Loon op Zand - doopboek 1711-1731 en trouwboek 1715-1731 (rooms-katholieke parochie), archiefnummer 491, Doop-, trouw- en begraafboeken Loon op Zand 1608-1810, inventarisnummer 6, blad 49].

Index (139 personen)

Aerts, Elisabeth (†<29-08-1821) [Schoonmoeder van zoon van 24 en 25]  24,III
Andries, Martine (†<30-11-1872) [Schoonmoeder van zoon van 6 en 7]  6,III
Beers, Adriana van [Schoonmoeder van dochter van 8 en 9]  8,IV
Berzeveld, Adriaan [Schoonvader van zoon van 6 en 7]  6,V
Berzeveld, Pietronella (*11-12-1852, †08-10-1911) [Schoondochter van 6 en 7]  6,V
Bogaerts, Anna Elisabeth (~01-03-1793) [Nummer 13]  13
Bogaerts, Petrus [Nummer 26]  26
Bont, Cornelia Maria de (*28-03-1907, †27-03-1983) [Schoondochter van 2 en 3]  2,IX
Bos, Jan [Schoonvader van dochter van 4 en 5]  4,IV
Bos, Johannes Antonius (*29-02-1856, †10-06-1903) [Schoonzoon van 4 en 5]  4,IV
Bouwens, Lucie (*±1818) [Schoonmoeder van zoon van 6 en 7]  6,IV
Breugel, Cornelis van [Schoonvader van dochter van 8 en 9]  8,IV
Breugel, Peter van (*08-02-1811, †15-10-1900) [Schoonzoon van 8 en 9]  8; 8,IV
Couwenberg, Cornelis (*±1813) [Zoon van 10 en 11]  10,I
Couwenberg, Peter [Nummer 10]  10
Couwenberg, Pieter (*23-05-1845) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 2 en 3]  2,VI
Couwenberg, Pieternella (*21-07-1818, †03-05-1904) [Nummer 5]  5
Dieltjens, Elizabeth Wilhelmina (Bets) (*01-01-1903, †01-02-1986) [Schoondochter van 2 en 3]  2,VIII
Dumoulin, Elisabeth [Schoonmoeder van dochter van 4 en 5]  4,IV
Dusée, Adrianus Antonius [Schoonvader van dochter van 4 en 5]  4,III
Dusée, Guilielmus Norbertus Carolus (*11-10-1850, †11-10-1910) [Schoonzoon van 4 en 5]  4,III
Fassel, Catharina (*13-05-1864, †24-02-1929) [Schoondochter van 6 en 7]  6,VII
Fassel, Peter [Schoonvader van zoon van 6 en 7]  6,VII
Fijnenbruyck, Gertrudis [Nummer 33]  33
Frison, Jean Francois (*±1810) [Schoonvader van zoon van 6 en 7]  6,III
Frison, Philomène (*13-04-1839) [Schoondochter van 6 en 7]  6,III
Gansen, Maria Catharina van [Nummer 27]  27
Gestels, Anna Christina (~±1795) [Schoondochter van 24 en 25]  24,III
Gestels, Joannes Baptista (*±1764) [Schoonvader van zoon van 24 en 25]  24,III
Gielen, Marie Catherine (~12-11-1792) [Schoondochter van 24 en 25]  24,I
Gielen, Pierre Francois [Schoonvader van zoon van 24 en 25]  24,I
Groot, Adriana de (~09-05-1791) [Schoondochter van 16 en 17]  16,II
Groot, Jan Arnoldus de [Schoonvader van zoon van 16 en 17]  16,II
Grootswagers, Anna Catharina [Schoonmoeder van zoon van 6 en 7]  6,VIII
Havenaars, Maria Catharina [Nummer 11]  11
Henkelman, Johanna Maria [Schoonmoeder van zoon van 2 en 3]  2,II
Hoevenaars, Antonius [Schoonvader van zoon van 6 en 7]  6,VIII
Hoevenaars, Wilhelmina (*08-09-1864, †21-03-1910) [Schoondochter van 6 en 7]  6,VIII
Hollants, Alexander (Sander) (*05-09-1861, †19-06-1940) [Zoon van 6 en 7]  1; 2,VI; 2,VII; 2,VIII; 6,VIII
Hollants, Carolus (Charles) (*15-10-1817, †19-04-1898) [Nummer 6]  6
Hollants, Eduardus (*04-09-1856, †<01-09-1931) [Zoon van 6 en 7]  6,VI
Hollants, Eugene Gregoor (*23-06-1852, †07-08-1928) [Zoon van 6 en 7]  6,III; 6,IV
Hollants, Franciscus (Frans) (~21-10-1780) [Nummer 12]  12
Hollants, Franciscus Etienne (Frans) (*15-10-1847, †<27-01-1894) [Zoon van 6 en 7]  6,III; 6,IV
Hollants, Franciscus Rudolphus (Dolf) (*29-04-1863, †01-01-1938) [Zoon van 6 en 7]  2,V; 6,IX
Hollants, Guillaume (*±1846) [Zoon van 6 en 7]  6,II
Hollants, Guustaaf (Stafke) (*±1845, †±1870) [Zoon van 6 en 7]  6,I
Hollants, Joannes Ludovicus (Louis) (~±1753, †13-01-1820) [Nummer 24]  24
Hollants, Joseph (~03-06-1778) [Zoon van 24 en 25]  24,I
Hollants, Joseph-Napoleon (*06-10-1854, †14-09-1935) [Zoon van 6 en 7]  1; 2,II; 2,III; 2,VIII; 2,IX; 6,V
Hollants, Lodewijk Andries (Louis) (*09-05-1859, †15-06-1945) [Zoon van 6 en 7]  2,IV; 2,VII; 6,VII
Hollants, Maria Virginia (Virs, Virginie) (*22-11-1865, †16-01-1954) [Nummer 3]  3
Hollants, Petrus Franciscus (~03-05-1789) [Zoon van 24 en 25]  24,III
Houdt, Anna Adriana van den (*06-03-1894, †16-08-1949) [Partner van 1]  1; 2,II
Houdt, Gerardus Antonius (Gerrit) van den (*16-01-1897) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 1]  1
Houdt, Johannes (Jan) van den (*12-08-1862, †05-11-1899) [Schoonvader van 1]  1
Houdt, Pieter van den (*14-01-1864, †13-11-1921) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van 1]  1
Jager, Hanny (Hanneke) de (†?-09-2020) [Schoondochter van 1]  1,IV
Jansen, Maria Gerdina (*01-04-1904) [Schoondochter van 2 en 3]  2,IV
Jansen, Nicolaas [Schoonvader van zoon van 2 en 3]  2,IV
Kimman, Joannes [Schoonvader van zoon van 6 en 7]  6,VI
Kimman, Maria Petronella Maria (*18-02-1863, †30-01-1940) [Schoondochter van 6 en 7]  6,VI
Kolsteren, Petronella [Nummer 19]  19
Leten, Anne Elisabeth (†27-10-1814) [Schoonmoeder van zoon van 24 en 25]  24,I
Ligtenberg, Engelina [Nummer 17]  17
Maas, Hendrica (*26-04-1861) [Schoondochter van 4 en 5]  4,VII
Maas, Hendricus [Schoonvader van zoon van 4 en 5]  4,VII
Michiels, Anna Catharina (~±1761, †>29-08-1821) [Nummer 25]  25
Moonen, Theresia Maria [Schoonmoeder van zoon van 2 en 3]  2,IV
Muurman, Joanna [Schoonmoeder van zoon van 6 en 7]  6,VI
Overbeek, Helena van [Schoonmoeder van zoon van 16 en 17]  16,II
Pagie, Francijna Johanna (Sien) (*28-03-1896, †24-07-1986) [Schoondochter van 2 en 3]  2,II
Pagie, Franciscus [Schoonvader van zoon van 2 en 3]  2,II
Reijnen, Adriaan [Schoonvader van zoon van 6 en 7]  6,IX
Reijnen, Helena (*30-05-1867, †13-09-1940) [Schoondochter van 6 en 7]  6,IX
Riel, Godefridus van [Nummer 18]  18
Riel, Johanna van (*±1775, †25-01-1837) [Nummer 9]  9
Rijken, Adriana van den [Schoonmoeder van zoon van 6 en 7]  6,V
Rijken, Maria Catharina van den [Schoonmoeder van zoon van 6 en 7]  6,IX
Rijswijk, Gerardus (Gerrit) van (*30-04-1839, †27-02-1907) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van 1]  1
Rijswijk, Martina van (*23-04-1870, †20-02-1944) [Schoonmoeder van 1]  1
Ruijter, Antonie de [Schoonvader van dochter van 4 en 5]  4,VI
Ruijter, Jacobus de (*25-01-1850) [Schoonzoon van 4 en 5]  4,VI
Selst, Catharina Jacobs (Catelijn) van [Nummer 65]  65
Steenberg, Petronella (*17-09-1848, †26-08-1931) [Dochter van 4 en 5]  4,III
Steenbergen, Adriana (*27-09-1845, †26-09-1899) [Dochter van 4 en 5]  4,II
Steenbergen, Adrianus (Adriaan) (~26-12-1780, †29-04-1847) [Zoon van 16 en 17]  16,IV
Steenbergen, Adrianus (*±1860) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 2 en 3]  2,V; 2,X
Steenbergen, Adrianus (Janus) (*04-04-1860, †09-11-1942) [Zoon van 4 en 5]  4,VII
Steenbergen, Adrianus Alexander (*14-12-1900, †15-09-1901) [Zoon van 2 en 3]  2,VI; 6,VIII
Steenbergen, Adrianus Hendrik (Joske) (*02-07-1907, †12-05-1926) [Zoon van 2 en 3]  2,X
Steenbergen, Anna Dorothea Petronella Josepha (*19-03-1902) [Dochter van 2 en 3]  2,VII; 6,VII; 6,VIII
Steenbergen, Antoinet (*26-09-1896, †23-11-1896) [Dochter van 2 en 3]  2,III; 6,V
Steenbergen, Carolus (Charel) (*22-10-1895, †24-10-1966) [Zoon van 2 en 3]  1; 2,II; 6,V
Steenbergen, Catharina (~12-01-1746) [Dochter van 32 en 33]  32,V
Steenbergen, Christina (~08-12-1713) [Dochter van 64 en 65]  64,III
Steenbergen, Cornelia Adriana (*14-01-1858, †02-04-1927) [Dochter van 4 en 5]  4,VI
Steenbergen, Cornelis (~26-10-1776, †16-01-1864) [Nummer 8]  8; 8,IV
Steenbergen, Cornelis (Kiske, Kees) (*16-11-1862, †07-07-1923) [Nummer 2]  2
Steenbergen, Eduard Martina Adrianus Josephus (Eduard) (*06-04-1932, †17-11-2021) [Zoon van 1]  1,IV
Steenbergen, Eduardus Martinus Adriana (Ward) (*05-10-1899, †15-05-1966) [Zoon van 2 en 3]  2,V; 6,IX
Steenbergen, Elisabeth (~06-12-1743) [Dochter van 32 en 33]  32,IV
Steenbergen, Elisabeth (~02-03-1752) [Dochter van 32 en 33]  32,VII
Steenbergen, Engelbertus (~22-08-1784) [Zoon van 16 en 17]  16,V
Steenbergen, Engelina (Lien) (*29-10-1815, †13-04-1901) [Dochter van 8 en 9]  8,IV
Steenbergen, Gerardus [Nummer 64]  64
Steenbergen, Gerardus (~22-07-1737) [Zoon van 32 en 33]  32,I
Steenbergen, Henderina (~04-07-1711) [Dochter van 64 en 65]  64,I
Steenbergen, Hendricus (~19-10-1741, †20-06-1818) [Zoon van 32 en 33]  32,III
Steenbergen, Henricus (~06-03-1720) [Zoon van 64 en 65]  64,V
Steenbergen, Jacobus (~09-09-1712) [Nummer 32]  32
Steenbergen, Jacobus (~24-11-1773, †16-09-1828) [Zoon van 16 en 17]  16,II
Steenbergen, Jan (*±1818) [Zoon van 8 en 9]  8,V
Steenbergen, Jan Baptist (*24-06-1814, †12-03-1882) [Nummer 4]  4
Steenbergen, Joanna (~28-01-1716) [Dochter van 64 en 65]  64,IV
Steenbergen, Joannes (~02-06-1748) [Zoon van 32 en 33]  32,VI
Steenbergen, Johanna (*22-05-1844, †23-12-1915) [Dochter van 4 en 5]  4,I
Steenbergen, Johanna Anna Adriana Maria (Joke) (*12-01-1927, †18-10-1944) [Dochter van 1]  1,III
Steenbergen, Johannes Baptist (Jan) (*19-06-1894, †04-02-1978) [Nummer 1]  1; 2,II; 6,V; 6,VIII
Steenbergen, Josephus Napoleon (Jef) (*28-09-1904, †24-10-1949) [Zoon van 2 en 3]  2,IX; 6,V
Steenbergen, Maria Catharina (*20-12-1850, †13-09-1921) [Dochter van 4 en 5]  4,IV
Steenbergen, Martina Maria Johanna Cornelia (Tiny) (*31-05-1924, †13-04-2022) [Dochter van 1]  1,II
Steenbergen, Michael Johannes Petronella (Chel) (*05-04-1903, †12-12-1982) [Zoon van 2 en 3]  2,VIII; 6,V; 6,VIII
Steenbergen, Nicolaus (~07-07-1772, []04-02-1773) [Zoon van 16 en 17]  16,I
Steenbergen, Peter (*1810) [Zoon van 8 en 9]  8,I
Steenbergen, Petrus (Pieter) (~26-07-1739, †21-03-1806) [Nummer 16]  16
Steenbergen, Petrus Paulus Eduardus Martina (Piet) (*11-07-1898, †08-09-1956) [Zoon van 2 en 3]  2,IV; 6,VII
Steenbergen, Pieter (*±1820) [Dochter van 8 en 9]  8,VI
Steenbergen, Pieter (*29-06-1854, †02-11-1865) [Zoon van 4 en 5]  4,V
Steenbergen, Pieternella (*29-05-1811, †22-01-1832) [Dochter van 8 en 9]  8,II
Steenbergen, Virginie Maria Johanna Cornelia (Virginie) (*28-03-1923) [Dochter van 1]  1,I
Touwenberger, Catharina [Schoonmoeder van dochter van 4 en 5]  4,VI
Velden, Barta van der [Schoonmoeder van zoon van 4 en 5]  4,VII
Vermiert, Jean Baptiste (†<05-04-1873) [Schoonvader van zoon van 6 en 7]  6,IV
Vermiert, Marie Elisabeth (*22-04-1849, †02-09-1933) [Schoondochter van 6 en 7]  6,III; 6,IV
Vloemans, Joanna Dorothea (Anna) (*29-09-1822) [Nummer 7]  7
Vorsselaars, Johanna Maria [Schoonmoeder van dochter van 4 en 5]  4,III
Weber, Anna Catharina [Schoonmoeder van zoon van 6 en 7]  6,VII
Weijters, Christina (†28-01-1770) [Partner van 16]  16
Gegenereerd met Aldfaer-versie 10.1 op 25-07-2022 23:20:05 door Jac Meeren