Parenteel van Mathias (Croeneborchs alias) Hollants

hollant_mathias__en_cijken_jennen_trouwen_rk_in_tessenderlo_eind_mei_1606_in_de_parochie_van_sint_martinus__getuigen_zijn_jan_jansen_en_maria_aerts_-_tessenderlo_rk_huw._1597-1614_blad_106_scan_57.jpg croeneborchs_mathijs__en_zijn_vrouw_lucia_jennen_verkrijgen_een_slecht_stuk_weiland_in_de_maekel_bij_veerle__van_jan_dens_en_lijncken_jennen_op_27_febr._1607_-_leenhof_van_veerle_1580-1652_bl._65.jpg croeneborchs_mathijs__en_zijn_vrouw_lucia_jennen_verkrijgen_een_slecht_stuk_weiland_in_de_maekel_bij_veerle__van_jan_dens_en_lijncken_jennen_op_27_febr._1607_-_leenhof_van_veerle_1580-1652_bl._66.jpg hollanders_matijs__en_zijn_vrouw_lucia_jennen_kopen_een_halve_bunder_weiland__genaamd_de_putten__van_jan_dullarts_op_17_febr._1617_-_leenhof_van_veerle_1580-1652_bl._106.jpg hollander_matijs__samen_met_goeyvaer_hollants__als_voogd_van_barbara_thijs_verkrijgen_voor_haar_een_stuk_land_in_de_maeckel__het_schuer_bloeck_op_10_mei_1621-_leenhof_van_veerle_1580-1652_bl._120.jpg hollaens_maetijs__samen_met_goeyvaer_hollants__als_voogden_van_barbara_thijs_verkrijgen_voor_haar_een_stuk_land_op_10_mei_1621-_leenhof_van_veerle_1580-1652_bl._121.jpg
1 Hollant Mathias, en Cijken Jennen trouwen rk in Tessenderlo eind mei 1606 in de parochie van Sint Martinus, getuigen zijn Jan Jansen en Maria Aerts - Tessenderlo rk Huw. 1597-1614 Blad 106 Scan 57
2 Croeneborchs Mathijs, en zijn vrouw Lucia Jennen verkrijgen een slecht stuk weiland in de Maekel bij Veerle, van Jan Dens en Lijncken Jennen op 27 febr. 1607 - Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 65
3 Croeneborchs Mathijs, en zijn vrouw Lucia Jennen verkrijgen een slecht stuk weiland in de Maekel bij Veerle, van Jan Dens en Lijncken Jennen op 27 febr. 1607 - Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 66
4 Hollanders Matijs, en zijn vrouw Lucia Jennen kopen een halve bunder weiland, genaamd de Putten, van Jan Dullarts op 17 febr. 1617 - Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 106
5 Hollander Matijs, samen met Goeyvaer Hollants, als voogd van Barbara Thijs verkrijgen voor haar een stuk land in de Maeckel, het Schuer Bloeck op 10 mei 1621- Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 120
6 Hollaens Maetijs, samen met Goeyvaer Hollants, als voogden van Barbara Thijs verkrijgen voor haar een stuk land op 10 mei 1621- Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 121
hollants_matheus_alias_croeneborchs__en_anna_troenbeeck_uit_tessenderlo__doen_ondertrouw_in_tessenderlo_en_trouwen_in_de_kerk_van_veerle_op__26_augustus_1632_-_veerle_rk_huw._1625-1643_bl_98_sc._8.jpg cronenburgh__waar_kasteel_cronenburgh_stond_-_loenen_aan_de_vecht_-_opname_google_maps_25_dec._2022.jpg cronenburgherlaan__vanaf_de_dorpsstraat_-_loenen_aan_de_vecht_-_opname_google_street_view_dec._2021.jpg cronenburgherlaan__loenen_aan_de_vecht_-_opname_google_street_view_dec._2021.jpg cronenburgherbrug_-_loenen_aan_de_vecht_-_opname_paul_oldenburg__juni_2022.jpg cronenburgherbrug_-_loenen_aan_de_vecht_-_opname_d._de_wit__april_2021.jpg
7 Hollants Matheus alias Croeneborchs, en Anna Troenbeeck uit Tessenderlo, doen ondertrouw in Tessenderlo en trouwen in de kerk van Veerle op 26 augustus 1632 - Veerle rk Huw. 1625-1643 bl 98 sc. 8
8 Cronenburgh, waar kasteel Cronenburgh stond - Loenen aan de Vecht - Opname Google Maps 25 dec. 2022
9 Cronenburgherlaan, vanaf de Dorpsstraat - Loenen aan de Vecht - Opname Google Street View dec. 2021
10 Cronenburgherlaan, Loenen aan de Vecht - Opname Google Street View dec. 2021
11 Cronenburgherbrug - Loenen aan de Vecht - Opname Paul Oldenburg, juni 2022
12 Cronenburgherbrug - Loenen aan de Vecht - Opname D. de Wit, april 2021
hollants__wapenschild_in_rietstap_-_planches_de_l_armorial_général_de_j._b._rietstap_deel_iii-iv_g-o_p._p1-ccxv_letter_h.jpg hollants__beschrijving_van_het_wapenschild_in_rietstap_-_armorial_général_2ieme_edition_-p._974.jpg
13 Hollants, wapenschild in Rietstap - Planches de l’Armorial Général de J. B. Rietstap deel III-IV G-O p. P1-CCXV letter H
14 Hollants, beschrijving van het wapenschild in Rietstap - Armorial Général 2ieme Edition -p. 974
1 Mathias (Croeneborchs alias) Hollants (afb. 1 t/m 14).
Functies:
van 18-02-1602 tot 28-02-1636     Leenman (Bij het Leenhof van Veerle.

Zo is hj als leenman aanwezig als zijn zoon Goeyvaert en zijn schoondochter Maeyken de Baleman kopen (bl 141, 9 maart 1627).

Hij is vaker in deze functie aanwezig. Het is eigenlijk een getuige, aanwezig bij de overdracht van een stuk land.
Hij is leenman genoemd, omdat hij een stuk land in leen heeft van de leenheer.

Andere keren dat hij als leenman aanwezig als getuige:

Matijs Hollanders op 18 mei 1602 bl. 80-81
Matijs Croeneboerchs op 27 april 1621 op blz. 116 en 118
Matijs Hollans op 27 aug. 1621 bl. 114 en 115
Matijs Hollans op 14 juli 1622 bl. 90
Matijs Hollaens op 14 september 1623 bl. 122
Matijs Hollants op 7 mei 1624 bl. 124
Matijs Hollanders op 3 oktober 1624 bl 127
Mathijs Hollans op 22 december 1626 bl. 140 en 141
Matthijs Croonenborchs op 22 december 1626 bl. 142
Mattijs Hollants op 10 aug. 1635 bl. 152
Mattijs Hollants en Govaert Hollans op 28 febr. 1636 bl. 154
Mathijs Hollants op 7 mei 1637 bijschrift bl. 151 en 152)
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 141 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
12-01-1612     H. Geestmeester (Keurboek van Veerle, begonnen in 1612, goedgekeurd op 12.01.1612 de 60 artikelen van het keurboek,
Mattheeus Vernijlen, Pauwels vande Vliet, Dionijs Vetters, Henrick Severijns, Henrick Peeters en MAtthijs Verspreet als schepenen,
Peeter Peerters, Jan de Boei, Jan Verdonck en Willem Lanen als gezworenen (= borgemeesters),
Cornelis Machiels en Peeter vande Vliet als kerkmeesters,
Matthijs Croonenborghs en Jan vande Vliet Matthijszoon als H. Geestmeesters.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Met dank aan Marcel Hollants voor deze bron.)
  [bron: Keurboek van Veerle, begonnen 1612]
Transport:
09-09-1593     Samenvatting:
----------------
Als voogd van Barbara Thijs, komt Mathijs Cronenborchs ofwel Hollanders voor het hof.
Is met de beperkte transcriptie niet te bepalen, waarvoor hij voor het hof verschijnt.

Toelcihting:
-------------

helaas heb ik hier geen origineel van, maar vind het ook jammer om de vermelding weg te laten.

Transcripitie (van André Ververs)
--------------
Mathys Cronenborchs alias Hollanders, is voor stadthouder ende leenmannen voorschreven,
momboir gele.... en gestaet van geschreven Barbara Thijs ... deselve .... voe..
haer schade te bega..
presentie .. van alle ..... sijnde.
Heeft eedt van momboir gedaen voor deselve.
De momboir voorsegd.
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 26 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
27-02-1607     Samenvatting:
----------------
Jan Dens en Lijncken Jennen dragen via hun gevolmachtigde Lenaert Scricx over aan Matijs Croeneborchs en zijn vrouw Lucia Jennen een eusel, van een halve bunder. Het heet Die Putten, en ligt in de Maekel.

een eusel = een slecht stuk weiland, bron: Christ Buiks: https://www.bndestem.nl/breda/wie-weet-nog-wat-een-eusel-is-christ-buiks~ad4c59fa/)


Toelichting:
------------

Jan van Dijcken en Cattelijn Jennen machtigen in de akte erboven Lenaert Scricx voor de overdracht van een eusel, geheten Die Putten (zoals in de kantlijn geschreven is). Ze zijn daarin ook genoemd als Jan en Lijncken.

In de overdracht zelf staat, dat Jan Scricx gemachtigd is van Jan Dens en Lijncken Jennen. Bijzonder is dat bij de machtiging Jan van Dijcken staat, en bij de overdracht Jan Dens.

Mathijs en Lucia verkrijgen een eusel, een slecht stuk weiland. Het ligt in de Maekel.
Anno 2023 bestaat nog de Maekelhoeve in Veerle: www.maekelhoeve.be, gelegen aan de Makelhoeve 3 in het Laakdal.
De Makelstraat bestaat ook, en loopt van dichtbij de Maekelhoeve tot in het centrum van Veerle, Laakdal.

Mathijs en Lucia zijn in mei 1606 getrouwd In Tessenderlo. Dus deze overdracht gebeurt 9 maanden later.

Hier is een overdracht namens Jan van Dijck, ookwel Jan Dens genoemd, en zijn vrouw Cattelijn ofwel Lijncken Jennen.
Bovenaan pagina 65 staat de machtiging van Lenaert Scricx voor het eusel De Putten, voor Jan van Dijck en Cattelijn Jennen.
Dit is waarschijnlijk een zus van Lucia.

Jan Dens / Van Dijck met zijn vrouw ben ik in het onderzoek naar de familie Dens niet tegengekomen in Geel. In Veerle en Tessenderlo heb ik gezocht, maar ben ze niet tegengekomen.
Ook Lucia en Lijncken Jennen ben ik niet tegengekomen.


Transcryptie:
--------------

Op datum voorstaend (=27 februari 1607) is gecompareert Lenaert Scricx als gemechtigd, mydts blijckende volle procuratie van Jan Dens ende Lijncken Jennen, sijnder huysvrouwe,

voor mij, Nyclaes Vermoelen, als leenheer leenmannen, hier onder geschreven,

draecht op Lenaert voorsegd, tot behoef van Mathijs Croeneborchs ende Lucia Jennen, sijn huysvrouwe,

een eusel, gelegen tot Maeckel, geheten Die Putten. groot omtrent een half boender der maten onbegrepen,
renende oost Lenaert Scricx,
suyt Valentijn vander Vlyt,
noort Jan Claes,
west Mathijs voorsegd.

Den eet en hulle gedaen van trouwe gedaen voor leenmannen Valentijn van der Vlyt, Jan van Dessel ende Augustijn Haest.
Is geschiet in t jaer, dage, maent anno 1607 den 27e februari.

Trancriptie akte erboven:
-----------------------------

Op heden, den 27e februari anno 1607 is comen voor Niclaes Vermoelen als leenheer, ende leenmannen, hier onder geschreven,

Lenaert Scricx, gemechtich sijnde, midts blijckende goede procuratie in de naeme van Jan van Dijcken ende Cattelijn Jennen, sijnder huysvrouwe, ende heeft
Lenaert voorschreven, als gemechtich van Jan ende Lijncken voorschreven, den eet ende hulle van trouwe gedaen voor leenmannen Valentijn vander Vlyt, Jan van Dessel, op dagen ende maent voorschreven.

in de kantlijn:
opgedragen een eusel, geheten Die Putten, renende oost Lenaert Scricx, suyt Valentijn vander Vlijt.
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 65 en 66 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
17-02-1617     Samenvatting:
----------------
Matijs Hollanders (Croeneboerchs) en zijn vrouw Lucia Jennen hebben voor 111 gulden van Jan Dullarts een stuk weiland gekocht, genaamd de Putten, ter grootte van een half bunder.


Toelichting:
------------
In 1607 hebben zij al een stuk weiland gekocht van ook een half bunder, ook genaamd de Putten, toen ook grenzend in het noorden aan Lenaert Scricx.
Je zou bijna denken dat het om hetzelfde weiland gaat.

Jan Jennen is genoemd. Mogelijk is hij een broer of de vader van Lucia Jennen.

Transcryptie:
---------------

Op heden den 17e februari anno 1617 compareren voor lenher (= lener, leenheer) Nyclaes Vermoelen als momboer (=voogd) voor de kynderen Augustijn Hoefs, leenmannen ondergescreven,

is coomen Jan Dullarts en heeft overgegeven en de getransport mets desen tot behoeve van
Matijs Hollanders (erachter: Croeneboerchs - staat doorgestreept) met Lucia Jennen, sijn wyttige (=wettige) huysvrouwe

een half boender (=bunder) eusels (= een slecht stuk weiland), onbegrepen de maten, genaempt de Putten.

Renende oost Lenaert Scricx,
west, noort, suyt de erfgenamen Jan Jennen en Dionys Maes.

Ende heeft Matijs voorschreven eet en hulle gedaen (=de waarheid bevestigd met een eed),

Ter presentie van Paulus Vander Vlyt, Cornelis Hageberchs, mannen van leen.

Den coop is 111 guldens, het onghelt Herenrechte half en half.
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 106 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
10-05-1621     Samenvatting:
----------------
Als voogd van Barbara (Berbel) Thijs is Matijs Hollander (Croenboerchs) gekomen, samen met Goeyvaer Hollants (zijn zoon).
Na de dood van Enghel van Lychteboerch verheven zij een stuk land, dat Enghel van Peter Thijs gecoft heeft.
Het stuk land ligt te Maeckel, en is genoemd het Schuur Blok.


Toelichting:
-------------
De betekenis van verheven ofwel verheffen:

Wanneer een leenman van het Hof overleed, ging dat leengoed over op diens erfgenaam. Dan moest het leenverhef gebeuren.

Een leenman zou nu een huurder zijn. Hij leende een stuk grond of gebouw van de leenheer (de eigenaar).
Dus werd er mondeling of schriftelijke een contract voor een bepaalde of onbepaalde duur afgesloten.
In België kan je nu nog mondeling een huurovereenkomst afsluiten, maar als er problemen uit voortkomen had je het beter op papier gezet.
Zo ook destijds kon je naar een notaris of de schepenbank gaan voor de juridische zekerheid. (Info van Marcel Hollants van 17 febr. 2023)


Wat heb ik gevonden over het Schuer Block:

Peeter Thijs heeft op 20 mei 1593 als voogd voor zijn zus Anna hetzelfde stuk land vastgelegd na de dood van hun vader Machiel Thijs (pag. 30 Leenhof van Veerle).
Op 19 december 1597 verkoopt Peeter Thijs ditzelfde stuk land aan Ingelbert van Lichtenborch, hem aanbestorven na de dood van zijn zus Anna (pag. 47 Leenhof van Veerle).
En nu na de dood van Ingelbert van Lichtenborch komt het aan Barbara Thijs.


Transcryptie:
---------------

In de kantlijn: Berbel Thijs

Op heden den 10e mei is verschenen in propere persone anno 16(21) den eersamen
Matijs Hollander (Croeneboerchs) als moemboer (=momboir, voogd), met Goeyvaer Hollants, van Barbera Thijs,

Ende hebben verheeven na de doot van Enghel van Lichtenboerch een sylle lans, die welcke Enghel voorsegd,
van Peter Thijs gecoft,
gelegen tot Maekel, genaempt het Schuer Bloeck,

Renende gelijcket folio tersio voor Hof Boeck Maet.

Is geschiet ter presentie stathouder onderschreven, Cornelis Hoefs,
leenmannen Hermaen van Wanroey, Pauwlus van der Vlyt, Gerryt Luijckens,
Nyclaes Vermoelen ende Jan Vermoelen, ende meerdere anderen, ende Dionys Maes, stathouder.
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 120 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
10-05-1621     Samenvatting:
----------------
Als voogd van Barbara Thijs is Maetijs Hollaens gekomen, samen met Goeyvaer Hollants ook als voogd (zijn zoon).
Na de dood van Enghel van Lychteboerch verheffen zij een stuk land.


Toelichting:
-------------
De akte is een vervolg op het vorige transport. Nu staat Goeyvaert ook duidelijk als voogd geschreven.

Voor beide stukken land is een jaarlijkse schaar van 5 gulden te betalen.


Transcryptie:
---------------

Erboven: Barbara Thijs

Op datum voorschreven is gecompareert voor lenher, leenmannen de eersame Maetys Hollaens, als moember Barbara Thijs, Goeyvaert Hollants als momboer,

Ende hebben verheeven na de doot van Enghel van Lychtenboerch een sylle laents,

Renende oost, west, noort, suyt haer self.

.. ter presentie als voorschreven is geschiet voor mij stathouwer Dionis Maes.

. gelijckt den boet voore hier mens: af ma. (?)

Het jaer schaer van beijde die voorschreven percelen bedraecht ter sommen van 5 gulden h. . .
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 121 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
09-03-1627     Samenvatting:
----------------
Goeyvaert Hollants en zijn vrouw Maeyken Cornelis kopen een beemd met een bosch, 3 sillen groot, genaamd de Baleman.


Toelichting:
------------
Goeyvaert is dan 34 jaar. Van zijn vrouw weet ik geen geboorte- of doopdatum, weet daarom niet hou oud zij is. Gezien de trouwplaats zal zij in Vorst geboren zijn, maar in Vorst zijn de dopen pas vanaf 1598 beschikbaar, en kan daarom niet verder zoeken.

Ze zijn getrouwd op 9 juli 1615 in Vorst.

Ten noordoosten van Geel ligt nu nog de Baleman als straat: Baleman, 2450 Meerhout, België.
Het klooster van Averbode moet ten westen liggen. Dat ligt veel zuidelijker.

De paal van Looy: er is een grenspaal, die de Looypael heet, maar die ligt bij de gemeente Vorselaar, en is genoemd naa het gehucht Looy. Dat is een flink stuk noordelijker.

Zijn vader, Matijs Hollans, is aanwezig bij de koop als leenman

Het land is 3 sillen groot. Een sille is een oude oppervlaktemaat. De grootte kon per plaats verschillen. In Heerle was deze bijvoorbeeld 3260 m2, en dan is 3 sillen groot gelijk aan bijna een hectare.

Transcryptie:
---------------

Goeyvaert Hollants

Voor Niclaes Vermeulen, leenheer, ende leenmannen ondergenoempt is comen
Jenneken Bertels met Jochim Ecelmans, haren man ende momboir,
ende bekennen vercocht ende daer alle poncten van recht overgegeven te hebben

Goevaert Hollants ende Maeyken Cornelis, sijn huysvrouwe,

eerst een beempt metten bosken alhier (?) gelegen,
geheeten den Baleman, groot omtrent 3 sillen der maten onbegrepen.

Renende
oist Machiel Dingman,
suyt de pale(n) van Loy,
west klooster van Averbode (?),
noirt Geert Luyten.

Gewaert los ende vrij op sijn gerechten heeren leen.

Ende heeft Goeyvaert Hollants eedt van trouwe gedaen.

Actum coram leenheer Jan Vermeulen, Andries Vernijlen, Mathijs Hollans, leenmannen, op ten 9e maart anno 1627.
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 141 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
21-06-1640     Samenvatting:
----------------
Jan Hollants krijgt de Putten in leen, een eusel, een halve bunder groot.

Hij legt de eed af, zijn vader steunt hem, net als Jan Vernijlen en Cornelis Hoefs, als momboirs van de kinderen van Andries Vernijlen.


Toelichting:
------------
De vader van Jan Hollants is Matthijs Hollants. Zijn moeder staat niet genoemd. Waarschijnlijk is dit Lucia Jennen.
Jan is dan 28 jaar.

Een andere mogelijkheid is Maeyken Cornelis. Zoon Joannes is bij de doop op 1 november1600 Cronenborchs genoemd, maar dat zegt niet heel veel, kan later Hollants gebruikt hebben.

In de akte staat: bij voorstaende van zijn vader Mattijs Hollants. Bedoeld zal zijn: bij voorstaan van zijn vader en door de eed af te leggen.

Wouter Sels is als leenman erbij aanwezig. Wouter is getrouwd met zijn (half)zus Anna Hollants.
Jan Vernijlen en Cornelis Hoefs als momboirs van de kinderen van Andries Vernijlen, steunen hem, net als zijn vader.
Jan Vernijlen is getrouwd met Elisabeth Hollants, een zus van Jan Hollants.

De relatie van Jan Hollants en de kinderen van broer Andries Vernijlen ontgaat me.

De Putten is op 27 februari 1607 door zijn vader en Lucia Jennen, zijn moeder, in leenbezit gekomen.

Transcriptie:
--------------
Jan Hollants

Op heden den 22sten dach Juni anno 1640 heeft voorheven aen Jan Hollants een .. voorsegd een stuck leengoets geheten het Putten, eusel, groot omtrent een half bunder, der mate onbegrepen.

Reenende oost Jan Reijnders,
west Peeter Maes,
suyt ende noort Jan Puylen (?).

Bij voorstaende van sijnen vader Mattijs Hollants ende geloven door den eet ende hulle van trouwe, alle mannelyck leenrecht in der waerheijt voor te staen, ende he.. selve geschreven door het toelaten van Jan Vernijlen, als leenheer ende momboir van de kinderen Andries Vernijlen, sijnen broeder, ende oock mede Cornelis Hoefs, als momboir van de voorsegde kinderen.

Ende dit is geschiet ter presentie van leenmannen Jan Vernijlen ende Wouter Sels als leenmannen.
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 159 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
21-06-1640     Samenvatting:
---------------
Jan Vernijlen krijgt een weiland in leen overgedragen van zijn vrouw Elisabet Hollants haar vader Mattijs Hollants.


Toelichting:
------------
Deze overdracht gebeurt op dezelfde dag als die van de Putten aan Jan Hollants.


Transcryptie:
---------------
Jan Vernijlen

Jan Vernijlen heeft voorheven een leeneusel, Nyskens Hannenes eusel, groot omtrent een half bunder, der maten onbegrepen

Renende oost Jan Reijnders, komende van Lenaert Scricx,
west Peeter Maes, ende
noort, suyt Jan Hollants

Ende heeft Jan Vernijlen door den eet ende hulle van trouwe, van sijn vrouwe Elisabet Hollants haren vader Mattijs Hollants.

Ende dit is geschiet ten selven dagen ende maent voorschreven, den 21sten juni 1640.
Ende dit is geschiet voor leenmannen ende getuygen als Jan Hollants ende Wouter Sels als leenmannen.
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 160 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
Getuige bij:
08-05-1599     doop Joannes Wijnants (geb. 1599)    [aangetrouwde oom vaderszijde]   [bron: Veerle rk Dopen OLV van de Wijngaard 1590-1625 Blad 9 (in beknopt overzicht)]
13-01-1635     kerkelijk huwelijk Joannes Hollants (geb. 1610) en Anna Verspreet (1612-vóór 1649) [zie 1.9]    [vader bruidegom]   [bron: Veerle rk Huw. 1625-1644 Blad 102]
Croeneborchs alias:
(1) trouwde met Elisabeth Thijs. Elisabeth is een dochter van [waarschijnlijk] Machiel Thijs en [waarschijnlijk] Dimna Eshasen.
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: Elisabeth Matys is haar naam geschreven bij de doop van Goevaert in 1693, in het beknopte overzicht.

Waarom heb ik haar geplaatst in dit gezin?
Haar man Mathias Hollants is voogd over Barbara Tijs op 10 mei 1621, na het overlijden van haar man Engelbertus van Lichtenborch. Mathias zal als momboir via Elisabeth een bloedverwantschap hebben. Dan zal Elisabeth zus of tante zijn.
Barbara heeft met haar man 8 of 9 kinderen gehad, beginnend met de doop van Martina op 25 september 1598.
Elisabeth heeft met Mathias op 25 september 1593 zoon Godefridus gedoopt.

Dit wijst op eenzelfde tijdspanne, en betekent dat zij zussen zullen zijn, en geen nicht-tante.

Helaas is het trouwboek van Veerle van 1580-1624 niet online raadpleegbaar (14 maart 2023).
Kijk ik naar de doopboeken; Barbara en Elisabeth zullen rond 1570 gedoopt zijn. Het oudst beschikbare doopboek is van 1580-1625. Daar is helaas niet verder mee te komen.

De schepenboeken van Veerle zijn door brand verloren gegaan, en kunnen ons niet verder helpen.

Wel hebben André Ververs en Marcel Hollants in het archief van Antwerpen het Leenhof van Veerle 1580-1652 doorzocht in 1993 en kopieën gemaakt. Die heb ik van Marcel ter beschikking gekregen, en doorzocht. (Dit register is tot nu toe niet online raadpleegbaar of als transcriptie beschikbaar).
Daar komt Barbara ofwel Berbel Tijs wel voor, maar niet Elisabeth Tijs.
Het gaat in dit leenhof om overdracht van grond, die onder het Leenhof van Veerle valt. Bij een deling van goederen, hoeft daardoor niet ieder van het gezin betrokken te zijn bij de vastlegging in dit leenhof.

Er staan ook nog heel wat familieleden van Barbara in het Leenhof. Daarvan heb ik zo goed mogelijk een reconstructie gemaakt.
Elisabeth is overleden vóór woensdag 11 december 1596.
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Aangezien Mathias Hollants hertrouwd is met Dympna Wijnants en hun dochter Anna op 11 december 1596 gedoopt wordt, zal Elisabeth tussen 25 september 1593 en 11 december 1596 overleden zijn.
Transport:
10-05-1621     Samenvatting:
----------------
Als voogd van Barbara (Berbel) Thijs is Matijs Hollander (Croenboerchs) gekomen, samen met Goeyvaer Hollants (zijn zoon).
Na de dood van Enghel van Lychteboerch verheven zij een stuk land, dat Enghel van Peter Thijs gecoft heeft.
Het stuk land ligt te Maeckel, en is genoemd het Schuur Blok.


Toelichting:
-------------
De betekenis van verheven ofwel verheffen:

Wanneer een leenman van het Hof overleed, ging dat leengoed over op diens erfgenaam. Dan moest het leenverhef gebeuren.

Een leenman zou nu een huurder zijn. Hij leende een stuk grond of gebouw van de leenheer (de eigenaar).
Dus werd er mondeling of schriftelijke een contract voor een bepaalde of onbepaalde duur afgesloten.
In België kan je nu nog mondeling een huurovereenkomst afsluiten, maar als er problemen uit voortkomen had je het beter op papier gezet.
Zo ook destijds kon je naar een notaris of de schepenbank gaan voor de juridische zekerheid. (Info van Marcel Hollants van 17 febr. 2023)


Wat heb ik gevonden over het Schuer Block:

Peeter Thijs heeft op 20 mei 1593 als voogd voor zijn zus Anna hetzelfde stuk land vastgelegd na de dood van hun vader Machiel Thijs (pag. 30 Leenhof van Veerle).
Op 19 december 1597 verkoopt Peeter Thijs ditzelfde stuk land aan Ingelbert van Lichtenborch, hem aanbestorven na de dood van zijn zus Anna (pag. 47 Leenhof van Veerle).
En nu na de dood van Ingelbert van Lichtenborch komt het aan Barbara Thijs.


Transcryptie:
---------------

In de kantlijn: Berbel Thijs

Op heden den 10e mei is verschenen in propere persone anno 16(21) den eersamen
Matijs Hollander (Croeneboerchs) als moemboer (=momboir, voogd), met Goeyvaer Hollants, van Barbera Thijs,

Ende hebben verheeven na de doot van Enghel van Lichtenboerch een sylle lans, die welcke Enghel voorsegd,
van Peter Thijs gecoft,
gelegen tot Maekel, genaempt het Schuer Bloeck,

Renende gelijcket folio tersio voor Hof Boeck Maet.

Is geschiet ter presentie stathouder onderschreven, Cornelis Hoefs,
leenmannen Hermaen van Wanroey, Pauwlus van der Vlyt, Gerryt Luijckens,
Nyclaes Vermoelen ende Jan Vermoelen, ende meerdere anderen, ende Dionys Maes, stathouder.
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 120 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
10-05-1621     Samenvatting:
----------------
Als voogd van Barbara Thijs is Maetijs Hollaens gekomen, samen met Goeyvaer Hollants ook als voogd (zijn zoon).
Na de dood van Enghel van Lychteboerch verheffen zij een stuk land.


Toelichting:
-------------
De akte is een vervolg op het vorige transport. Nu staat Goeyvaert ook duidelijk als voogd geschreven.

Voor beide stukken land is een jaarlijkse schaar van 5 gulden te betalen.


Transcryptie:
---------------

Erboven: Barbara Thijs

Op datum voorschreven is gecompareert voor lenher, leenmannen de eersame Maetys Hollaens, als moember Barbara Thijs, Goeyvaert Hollants als momboer,

Ende hebben verheeven na de doot van Enghel van Lychtenboerch een sylle laents,

Renende oost, west, noort, suyt haer self.

.. ter presentie als voorschreven is geschiet voor mij stathouwer Dionis Maes.

. gelijckt den boet voore hier mens: af ma. (?)

Het jaer schaer van beijde die voorschreven percelen bedraecht ter sommen van 5 gulden h. . .
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 121 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
09-03-1627     Samenvatting:
----------------
Goeyvaert Hollants en zijn vrouw Maeyken Cornelis kopen een beemd met een bosch, 3 sillen groot, genaamd de Baleman.


Toelichting:
------------
Goeyvaert is dan 34 jaar. Van zijn vrouw weet ik geen geboorte- of doopdatum, weet daarom niet hou oud zij is. Gezien de trouwplaats zal zij in Vorst geboren zijn, maar in Vorst zijn de dopen pas vanaf 1598 beschikbaar, en kan daarom niet verder zoeken.

Ze zijn getrouwd op 9 juli 1615 in Vorst.

Ten noordoosten van Geel ligt nu nog de Baleman als straat: Baleman, 2450 Meerhout, België.
Het klooster van Averbode moet ten westen liggen. Dat ligt veel zuidelijker.

De paal van Looy: er is een grenspaal, die de Looypael heet, maar die ligt bij de gemeente Vorselaar, en is genoemd naa het gehucht Looy. Dat is een flink stuk noordelijker.

Zijn vader, Matijs Hollans, is aanwezig bij de koop als leenman

Het land is 3 sillen groot. Een sille is een oude oppervlaktemaat. De grootte kon per plaats verschillen. In Heerle was deze bijvoorbeeld 3260 m2, en dan is 3 sillen groot gelijk aan bijna een hectare.

Transcryptie:
---------------

Goeyvaert Hollants

Voor Niclaes Vermeulen, leenheer, ende leenmannen ondergenoempt is comen
Jenneken Bertels met Jochim Ecelmans, haren man ende momboir,
ende bekennen vercocht ende daer alle poncten van recht overgegeven te hebben

Goevaert Hollants ende Maeyken Cornelis, sijn huysvrouwe,

eerst een beempt metten bosken alhier (?) gelegen,
geheeten den Baleman, groot omtrent 3 sillen der maten onbegrepen.

Renende
oist Machiel Dingman,
suyt de pale(n) van Loy,
west klooster van Averbode (?),
noirt Geert Luyten.

Gewaert los ende vrij op sijn gerechten heeren leen.

Ende heeft Goeyvaert Hollants eedt van trouwe gedaen.

Actum coram leenheer Jan Vermeulen, Andries Vernijlen, Mathijs Hollans, leenmannen, op ten 9e maart anno 1627.
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 141 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
(2) trouwde met Dympne Wijnants. Dympne is een dochter van N.N. Wijnants. Dympne is overleden na mei 1606.
Notitie bij overlijden van Dympne: Mathias en Lucie Jennen dopen mei 1606 hun kind Maria.
Maria, de dochter van Mathias en Dympne, is gedoopt op 22 november 1604. Dympne zal in de periode hiertussen overleden zijn
Getuige bij:
19-04-1605     doop Franciscus vanden Lichtenborch (geb. 1605)   [bron: Veerle rk Dopen OLV van de Wijngaard 1590-1625 Blad 17 (in beknopt overzicht)]
(3) trouwde in mei 1606 in Tessenderlo (Prov. Limburg, België) [bron: Tessenderlo rk Huw. 1597-1614 Blad 106 Scan 57] met Lucia (Cijken,) Jennen.
Notitie bij het huwelijk van Croeneborchs alias en Cijken,: De huwelijksdatum ligt na de 28e, maar is niet zichtbaar, wel in mei, dus 29, 30 of 31 mei 1606.

Ze is hier Cijken genoemd, wat vaker gebruikelijk is voor Lucia.
Cijken, is een dochter van N.N. Jennen. Cijken, is overleden op maandag 3 maart 1631 in Veerle [bron: Veerle Overl. 1610-1644 Blad 137].
Notitie bij overlijden van Cijken,: Lucia, echtgenote van Mathie Hollants
Transport:
27-02-1607     Samenvatting:
----------------
Jan Dens en Lijncken Jennen dragen via hun gevolmachtigde Lenaert Scricx over aan Matijs Croeneborchs en zijn vrouw Lucia Jennen een eusel, van een halve bunder. Het heet Die Putten, en ligt in de Maekel.

een eusel = een slecht stuk weiland, bron: Christ Buiks: https://www.bndestem.nl/breda/wie-weet-nog-wat-een-eusel-is-christ-buiks~ad4c59fa/)


Toelichting:
------------

Jan van Dijcken en Cattelijn Jennen machtigen in de akte erboven Lenaert Scricx voor de overdracht van een eusel, geheten Die Putten (zoals in de kantlijn geschreven is). Ze zijn daarin ook genoemd als Jan en Lijncken.

In de overdracht zelf staat, dat Jan Scricx gemachtigd is van Jan Dens en Lijncken Jennen. Bijzonder is dat bij de machtiging Jan van Dijcken staat, en bij de overdracht Jan Dens.

Mathijs en Lucia verkrijgen een eusel, een slecht stuk weiland. Het ligt in de Maekel.
Anno 2023 bestaat nog de Maekelhoeve in Veerle: www.maekelhoeve.be, gelegen aan de Makelhoeve 3 in het Laakdal.
De Makelstraat bestaat ook, en loopt van dichtbij de Maekelhoeve tot in het centrum van Veerle, Laakdal.

Mathijs en Lucia zijn in mei 1606 getrouwd In Tessenderlo. Dus deze overdracht gebeurt 9 maanden later.

Hier is een overdracht namens Jan van Dijck, ookwel Jan Dens genoemd, en zijn vrouw Cattelijn ofwel Lijncken Jennen.
Bovenaan pagina 65 staat de machtiging van Lenaert Scricx voor het eusel De Putten, voor Jan van Dijck en Cattelijn Jennen.
Dit is waarschijnlijk een zus van Lucia.

Jan Dens / Van Dijck met zijn vrouw ben ik in het onderzoek naar de familie Dens niet tegengekomen in Geel. In Veerle en Tessenderlo heb ik gezocht, maar ben ze niet tegengekomen.
Ook Lucia en Lijncken Jennen ben ik niet tegengekomen.


Transcryptie:
--------------

Op datum voorstaend (=27 februari 1607) is gecompareert Lenaert Scricx als gemechtigd, mydts blijckende volle procuratie van Jan Dens ende Lijncken Jennen, sijnder huysvrouwe,

voor mij, Nyclaes Vermoelen, als leenheer leenmannen, hier onder geschreven,

draecht op Lenaert voorsegd, tot behoef van Mathijs Croeneborchs ende Lucia Jennen, sijn huysvrouwe,

een eusel, gelegen tot Maeckel, geheten Die Putten. groot omtrent een half boender der maten onbegrepen,
renende oost Lenaert Scricx,
suyt Valentijn vander Vlyt,
noort Jan Claes,
west Mathijs voorsegd.

Den eet en hulle gedaen van trouwe gedaen voor leenmannen Valentijn van der Vlyt, Jan van Dessel ende Augustijn Haest.
Is geschiet in t jaer, dage, maent anno 1607 den 27e februari.

Trancriptie akte erboven:
-----------------------------

Op heden, den 27e februari anno 1607 is comen voor Niclaes Vermoelen als leenheer, ende leenmannen, hier onder geschreven,

Lenaert Scricx, gemechtich sijnde, midts blijckende goede procuratie in de naeme van Jan van Dijcken ende Cattelijn Jennen, sijnder huysvrouwe, ende heeft
Lenaert voorschreven, als gemechtich van Jan ende Lijncken voorschreven, den eet ende hulle van trouwe gedaen voor leenmannen Valentijn vander Vlyt, Jan van Dessel, op dagen ende maent voorschreven.

in de kantlijn:
opgedragen een eusel, geheten Die Putten, renende oost Lenaert Scricx, suyt Valentijn vander Vlijt.
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 65 en 66 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
17-02-1617     Samenvatting:
----------------
Matijs Hollanders (Croeneboerchs) en zijn vrouw Lucia Jennen hebben voor 111 gulden van Jan Dullarts een stuk weiland gekocht, genaamd de Putten, ter grootte van een half bunder.


Toelichting:
------------
In 1607 hebben zij al een stuk weiland gekocht van ook een half bunder, ook genaamd de Putten, toen ook grenzend in het noorden aan Lenaert Scricx.
Je zou bijna denken dat het om hetzelfde weiland gaat.

Jan Jennen is genoemd. Mogelijk is hij een broer of de vader van Lucia Jennen.

Transcryptie:
---------------

Op heden den 17e februari anno 1617 compareren voor lenher (= lener, leenheer) Nyclaes Vermoelen als momboer (=voogd) voor de kynderen Augustijn Hoefs, leenmannen ondergescreven,

is coomen Jan Dullarts en heeft overgegeven en de getransport mets desen tot behoeve van
Matijs Hollanders (erachter: Croeneboerchs - staat doorgestreept) met Lucia Jennen, sijn wyttige (=wettige) huysvrouwe

een half boender (=bunder) eusels (= een slecht stuk weiland), onbegrepen de maten, genaempt de Putten.

Renende oost Lenaert Scricx,
west, noort, suyt de erfgenamen Jan Jennen en Dionys Maes.

Ende heeft Matijs voorschreven eet en hulle gedaen (=de waarheid bevestigd met een eed),

Ter presentie van Paulus Vander Vlyt, Cornelis Hageberchs, mannen van leen.

Den coop is 111 guldens, het onghelt Herenrechte half en half.
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 106 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
21-06-1640     Samenvatting:
----------------
Jan Hollants krijgt de Putten in leen, een eusel, een halve bunder groot.

Hij legt de eed af, zijn vader steunt hem, net als Jan Vernijlen en Cornelis Hoefs, als momboirs van de kinderen van Andries Vernijlen.


Toelichting:
------------
De vader van Jan Hollants is Matthijs Hollants. Zijn moeder staat niet genoemd. Waarschijnlijk is dit Lucia Jennen.
Jan is dan 28 jaar.

Een andere mogelijkheid is Maeyken Cornelis. Zoon Joannes is bij de doop op 1 november1600 Cronenborchs genoemd, maar dat zegt niet heel veel, kan later Hollants gebruikt hebben.

In de akte staat: bij voorstaende van zijn vader Mattijs Hollants. Bedoeld zal zijn: bij voorstaan van zijn vader en door de eed af te leggen.

Wouter Sels is als leenman erbij aanwezig. Wouter is getrouwd met zijn (half)zus Anna Hollants.
Jan Vernijlen en Cornelis Hoefs als momboirs van de kinderen van Andries Vernijlen, steunen hem, net als zijn vader.
Jan Vernijlen is getrouwd met Elisabeth Hollants, een zus van Jan Hollants.

De relatie van Jan Hollants en de kinderen van broer Andries Vernijlen ontgaat me.

De Putten is op 27 februari 1607 door zijn vader en Lucia Jennen, zijn moeder, in leenbezit gekomen.

Transcriptie:
--------------
Jan Hollants

Op heden den 22sten dach Juni anno 1640 heeft voorheven aen Jan Hollants een .. voorsegd een stuck leengoets geheten het Putten, eusel, groot omtrent een half bunder, der mate onbegrepen.

Reenende oost Jan Reijnders,
west Peeter Maes,
suyt ende noort Jan Puylen (?).

Bij voorstaende van sijnen vader Mattijs Hollants ende geloven door den eet ende hulle van trouwe, alle mannelyck leenrecht in der waerheijt voor te staen, ende he.. selve geschreven door het toelaten van Jan Vernijlen, als leenheer ende momboir van de kinderen Andries Vernijlen, sijnen broeder, ende oock mede Cornelis Hoefs, als momboir van de voorsegde kinderen.

Ende dit is geschiet ter presentie van leenmannen Jan Vernijlen ende Wouter Sels als leenmannen.
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 159 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
21-06-1640     Samenvatting:
---------------
Jan Vernijlen krijgt een weiland in leen overgedragen van zijn vrouw Elisabet Hollants haar vader Mattijs Hollants.


Toelichting:
------------
Deze overdracht gebeurt op dezelfde dag als die van de Putten aan Jan Hollants.


Transcryptie:
---------------
Jan Vernijlen

Jan Vernijlen heeft voorheven een leeneusel, Nyskens Hannenes eusel, groot omtrent een half bunder, der maten onbegrepen

Renende oost Jan Reijnders, komende van Lenaert Scricx,
west Peeter Maes, ende
noort, suyt Jan Hollants

Ende heeft Jan Vernijlen door den eet ende hulle van trouwe, van sijn vrouwe Elisabet Hollants haren vader Mattijs Hollants.

Ende dit is geschiet ten selven dagen ende maent voorschreven, den 21sten juni 1640.
Ende dit is geschiet voor leenmannen ende getuygen als Jan Hollants ende Wouter Sels als leenmannen.
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 160 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
Getuige bij:
11-11-1623     doop Gertrudis Theijs (geb. 1623) [zie 1.2.1]    [stiefmoeder van moeder]   [bron: Veerle rk Dopen 1590-1625 Blad 67 (in beknopt overzicht) scan 89 Fam. Search]
(4) trouwde op donderdag 26 augustus 1632 in Veerle (België) [bron: Veerle rk Huw. 1625-1644 Blad 99] met Anna Troenbeeck, nadat zij in Tessenderlo (Prov. Limburg, België) in ondertrouw zijn gegaan. Bij het kerkelijk huwelijk van Croeneborchs alias en Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Joanne van Troenbeeck en Joanne Vernijlen.
Notitie bij het huwelijk van Croeneborchs alias en Anna: Matheus Hollants alias Croeneborchs staat er bij het huwelijk.
Dit is waarschijnlijk zijn 4e huwelijk. Als we aannemen dat hij bij de doop van Godefridus in 1593 een 20 jaar daarvoor getrouwd is, dan zou hij in 1632 ongeveer 65 jaar zijn.
Het zou ook zijn zoon Mathias kunnen zijn, gedoopt op 25 september 1602. Die zou dan 36 jaar zijn.
Gezien de benaming alias Croeneborchs is het aannemelijk dat hij dezelfde is, maar die benaming zou evengoed door een zoon van hem gebruikt kunnen zijn.

De eerste 3 huwelijken betreft het waarschijnlijk eenzelfde Matheus. De opeenvolging in de doopjaren van de kinderen maakt dit zeer wel mogelijk. Overlijdens van Elisabeth Thijs als van Dympne Wijnants heb ik niet gevonden.
Anna is geboren in Tessenderloo.
Notitie bij Anna: Haar naam komt voor als Anna Troenbeeck en als Anna van Troenbeeck.
Getuige bij:
17-02-1633     doop Johannes Vernijlen (geb. 1633) [zie 1.8.1]    [stiefmoeder van moeder]   [bron: Veerle rk Dopen 1625-1649 blad 27 scan 125 Fam. Search]
18-07-1633     doop Dympna Theijs (geb. 1633) [zie 1.2.4]    [stiefmoeder van moeder]   [bron: Veerle rk Dopen 1625-1649 blad 29 scan 126 Fam. Search]
14-11-1635     doop Mathias Hollants (1635-1682) [zie 1.9.2]    [stiefmoeder van vader]   [bron: Veerle rk Dopen 1625-1644 Blad 39]
Kind van Croeneborchs alias en Elisabeth:
1 Godefridus (Goevaert) Croenenborchs alias Hollants, gedoopt op zaterdag 25 september 1593 in Veerle. Volgt 1.1.
Kinderen van Croeneborchs alias en Dympne:
2 Anna Hollants, geboren op woensdag 11 december 1596 in Veerle (België). Volgt 1.2.
3 Johannes Cronenborchs [1.3]. Hij is gedoopt op maandag 12 oktober 1598 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1590-1625 Blad 8 (in beknopt overzicht) scan 26 Fam. Search]. Bij de doop van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Catharina Claes en Guilhelmus Wijnants.
4 Joannes Cronenborch, gedoopt op woensdag 1 november 1600 in Veerle. Volgt 1.4.
5 Mathias Cronenborchs [1.5]. Hij is gedoopt op woensdag 25 september 1602 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1590-1625 Blad 14 (in beknopt overzicht) scan 32 Fam. Search]. Bij de doop van Mathias waren de volgende getuigen aanwezig: Judith Heremans en Petrus Smolders.
6 Maria Cronenbrochs alias Hollants, gedoopt op maandag 22 november 1604 in Veerle. Volgt 1.6.
Kinderen van Croeneborchs alias en Cijken,:
7 Maria Hollants [1.7]. Zij is gedoopt na mei 1606. Maria is overleden op woensdag 12 augustus 1626 in Veerle, ten hoogste 20 jaar oud [bron: Veerle Overl. 1610-1644 Blad 133].
Notitie bij overlijden van Maria: Kapelaan Machielsen heeft het overlijden van Maria Hollants, juvencula (jonge vrouw) geplaatst bij Mathias Hollants, getrouwd met Lucia Jennen. Ik heb geen doop kunnen vinden.
8 Elisabeth Hollants, gedoopt op zaterdag 15 maart 1608 in Veerle. Volgt 1.8.
9 Joannes Hollants, gedoopt op maandag 12 juli 1610 in Veerle. Volgt 1.9.
croenenborchs_goevaert_ofwel_godefridus__rk_gedoopt_op_25_sept._1593_in_veerle__zoon_van_marheus_croenenborchs_en_eisabeth_thys_-_veerle_rk_dopen_1590-1625_blad_2__beknopt_overzicht__fam._search_sc.20.jpg hollant_godefridus_van__en_maria_cornelis_ondertrouwen_28_juni_1615_in_vorst__en_trouwen_de_9e_dag_in_aanw._van_mathia__vader_van_de_bruidegom_en_henr._cornelis_-_vorst_huw.1598-1649_blad_201_scan_201.jpg hollants_goeyvaert__met_maeyken_cornelis_kopen_een_beemd_met_een_bosken__de_baleman_op_9_maart_1627_-_leenhof_van_veerle_1580-1652_bl._141.jpg hollans_govart__neemt_namens_zijn_vrouw_maria_cornelis_een_weide_over__de_baleman_op_25_mei_1637_-_leenhof_van_veerle_1580-1652_bl._142.jpg hollanders_godefridus__zoon_van_matheus_hollanders__uit_veerle_doet_ondertrouw_met_margareta_verhoeven__dochter_van_henricus_verhoeven_uit_endert_-_averbode_rk_huw._1626-1683_blad_20_scan_11.jpg hollanders_godefridus__uit_veerle__en_margareta_verhoeven_uit_endert_ofwel_eindhout_doen_ondertrouw_in_averbode_op_27_januari_1638_-_averbode_rk_huw._1626-1683_blad_6_scan_11_fam._search.jpg
15 Croenenborchs Goevaert ofwel Godefridus, rk gedoopt op 25 sept. 1593 in Veerle, zoon van Marheus Croenenborchs en Eisabeth Thys - Veerle rk Dopen 1590-1625 Blad 2 (beknopt overzicht) Fam. Search sc.20
16 Hollant Godefridus van, en Maria Cornelis ondertrouwen 28 juni 1615 in Vorst, en trouwen de 9e dag in aanw. van Mathia, vader van de bruidegom en Henr. Cornelis - Vorst Huw.1598-1649 Blad 201 Scan 201
17 Hollants Goeyvaert, met Maeyken Cornelis kopen een beemd met een bosken, de Baleman op 9 maart 1627 - Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 141
18 Hollans Govart, neemt namens zijn vrouw Maria Cornelis een weide over, de Baleman op 25 mei 1637 - Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 142
19 Hollanders Godefridus, zoon van Matheus Hollanders, uit Veerle doet ondertrouw met Margareta Verhoeven, dochter van Henricus Verhoeven uit Endert - Averbode rk Huw. 1626-1683 Blad 20 scan 11
20 Hollanders Godefridus, uit Veerle, en Margareta Verhoeven uit Endert ofwel Eindhout doen ondertrouw in Averbode op 27 januari 1638 - Averbode rk Huw. 1626-1683 Blad 6 scan 11 Fam. Search
hollanders_godefridus__zoon_van_matheus_hollanders__uit_veerle_trouwt_in_de_kerk_van_averbode_met_margareta_verhoeven__dochter_van_henr._verhoeven_uit_endert_-_averbode_rk_huw._1626-1683_bl.20_scan_11.jpg hollants_govaert__en_margriet_verhoeven_verkrijgen_op_19_juni_1650_een_half_sillen_land_aan_de_maeckel__van_christina_hermans__getrouwd_met_eilen_van_lichtenborch_-_leenhof_van_veerle_1580-1652_pg_178.jpg hollants_govaert__draagt_een_wei__het_hoocheusel__over_aan_peeter_goossens__getrouwd_met_elisabet_luyten__op_7_maart_1652_-_leenhof_van_veerle_1580-1652_bl._192.jpg
21 Hollanders Godefridus, zoon van Matheus Hollanders, uit Veerle trouwt in de kerk van Averbode met Margareta Verhoeven, dochter van Henr. Verhoeven uit Endert - Averbode rk Huw. 1626-1683 Bl.20 scan 11
22 Hollants Govaert, en Margriet Verhoeven verkrijgen op 19 juni 1650 een half sillen land aan de Maeckel, van Christina Hermans, getrouwd met Eilen van Lichtenborch - Leenhof van Veerle 1580-1652 pg 178
23 Hollants Govaert, draagt een wei, het Hoocheusel, over aan Peeter Goossens, getrouwd met Elisabet Luyten, op 7 maart 1652 - Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 192
1.1 Godefridus (Goevaert) Croenenborchs alias Hollants (afb. 15 t/m 23), zoon van Mathias (Croeneborchs alias) Hollants (zie 1) en Elisabeth Thijs. Hij is gedoopt op zaterdag 25 september 1593 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1590-1625 Blad 2 (in beknopt overzicht) scan 20 Fam. Search]. Bij de doop van Goevaert was de volgende getuige aanwezig: Petrus van den Croonborch.
Notitie bij de geboorte van Goevaert: Matheus Croenenborchs als vader. Petrus van den Croonborch als peter. Is hij ook een Hollants? Broer of vader van Mathias?
Goevaert is overleden op maandag 2 september 1669 in Veerle, 75 jaar oud [bron: Veerle Overl. 1659-1698 Blad 8b].
Notitie bij overlijden van Goevaert: 2 septembri obiit ex contagio Godefridus Hollants senior, munitus sacramentus: Op 2 september stierf Godefridus Hollants de oude aan besmetting, nadat hij het sacrament had ontvangen.

Vraag me af waarom hier gesproken is over senior. Was er ook een jongere? Of slaat het hier op een oudere man?
Notitie bij Goevaert: Bij zijn trouwen met Maria Cornelis in 1615 is hij Godefridus van Hollant genoemd. Bij de doop van Johannes is hij Goyvaert genoemd. Bij het trouwen met Margareta Verhoeven Godefridus Hollanders.
Transport:
10-05-1621     Samenvatting:
----------------
Als voogd van Barbara (Berbel) Thijs is Matijs Hollander (Croenboerchs) gekomen, samen met Goeyvaer Hollants (zijn zoon).
Na de dood van Enghel van Lychteboerch verheven zij een stuk land, dat Enghel van Peter Thijs gecoft heeft.
Het stuk land ligt te Maeckel, en is genoemd het Schuur Blok.


Toelichting:
-------------
De betekenis van verheven ofwel verheffen:

Wanneer een leenman van het Hof overleed, ging dat leengoed over op diens erfgenaam. Dan moest het leenverhef gebeuren.

Een leenman zou nu een huurder zijn. Hij leende een stuk grond of gebouw van de leenheer (de eigenaar).
Dus werd er mondeling of schriftelijke een contract voor een bepaalde of onbepaalde duur afgesloten.
In België kan je nu nog mondeling een huurovereenkomst afsluiten, maar als er problemen uit voortkomen had je het beter op papier gezet.
Zo ook destijds kon je naar een notaris of de schepenbank gaan voor de juridische zekerheid. (Info van Marcel Hollants van 17 febr. 2023)


Wat heb ik gevonden over het Schuer Block:

Peeter Thijs heeft op 20 mei 1593 als voogd voor zijn zus Anna hetzelfde stuk land vastgelegd na de dood van hun vader Machiel Thijs (pag. 30 Leenhof van Veerle).
Op 19 december 1597 verkoopt Peeter Thijs ditzelfde stuk land aan Ingelbert van Lichtenborch, hem aanbestorven na de dood van zijn zus Anna (pag. 47 Leenhof van Veerle).
En nu na de dood van Ingelbert van Lichtenborch komt het aan Barbara Thijs.


Transcryptie:
---------------

In de kantlijn: Berbel Thijs

Op heden den 10e mei is verschenen in propere persone anno 16(21) den eersamen
Matijs Hollander (Croeneboerchs) als moemboer (=momboir, voogd), met Goeyvaer Hollants, van Barbera Thijs,

Ende hebben verheeven na de doot van Enghel van Lichtenboerch een sylle lans, die welcke Enghel voorsegd,
van Peter Thijs gecoft,
gelegen tot Maekel, genaempt het Schuer Bloeck,

Renende gelijcket folio tersio voor Hof Boeck Maet.

Is geschiet ter presentie stathouder onderschreven, Cornelis Hoefs,
leenmannen Hermaen van Wanroey, Pauwlus van der Vlyt, Gerryt Luijckens,
Nyclaes Vermoelen ende Jan Vermoelen, ende meerdere anderen, ende Dionys Maes, stathouder.
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 120 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
10-05-1621     Samenvatting:
----------------
Als voogd van Barbara Thijs is Maetijs Hollaens gekomen, samen met Goeyvaer Hollants ook als voogd (zijn zoon).
Na de dood van Enghel van Lychteboerch verheffen zij een stuk land.


Toelichting:
-------------
De akte is een vervolg op het vorige transport. Nu staat Goeyvaert ook duidelijk als voogd geschreven.

Voor beide stukken land is een jaarlijkse schaar van 5 gulden te betalen.


Transcryptie:
---------------

Erboven: Barbara Thijs

Op datum voorschreven is gecompareert voor lenher, leenmannen de eersame Maetys Hollaens, als moember Barbara Thijs, Goeyvaert Hollants als momboer,

Ende hebben verheeven na de doot van Enghel van Lychtenboerch een sylle laents,

Renende oost, west, noort, suyt haer self.

.. ter presentie als voorschreven is geschiet voor mij stathouwer Dionis Maes.

. gelijckt den boet voore hier mens: af ma. (?)

Het jaer schaer van beijde die voorschreven percelen bedraecht ter sommen van 5 gulden h. . .
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 121 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
09-03-1627     Samenvatting:
----------------
Goeyvaert Hollants en zijn vrouw Maeyken Cornelis kopen een beemd met een bosch, 3 sillen groot, genaamd de Baleman.


Toelichting:
------------
Goeyvaert is dan 34 jaar. Van zijn vrouw weet ik geen geboorte- of doopdatum, weet daarom niet hou oud zij is. Gezien de trouwplaats zal zij in Vorst geboren zijn, maar in Vorst zijn de dopen pas vanaf 1598 beschikbaar, en kan daarom niet verder zoeken.

Ze zijn getrouwd op 9 juli 1615 in Vorst.

Ten noordoosten van Geel ligt nu nog de Baleman als straat: Baleman, 2450 Meerhout, België.
Het klooster van Averbode moet ten westen liggen. Dat ligt veel zuidelijker.
De paal van Looy: er is een grenspaal, die de Looypael heet, maar die ligt bij de gemeente Vorselaar, en is genoemd naa het gehucht Looy. Dat is een flink stuk noordelijker.

Zijn vader, Matijs Hollans, is aanwezig bij de koop als leenman

Het land is 3 sillen groot. Een sille is een oude oppervlaktemaat. De grootte kon per plaats verschillen. In Heerle was deze bijvoorbeeld 3260 m2, en dan is 3 sillen groot gelijk aan bijna een hectare.

Transcryptie:
---------------

Goeyvaert Hollants

Voor Niclaes Vermeulen, leenheer, ende leenmannen ondergenoempt is comen
Jenneken Bertels met Jochim Ecelmans, haren man ende momboir,
ende bekennen vercocht ende daer alle poncten van recht overgegeven te hebben

Goevaert Hollants ende Maeyken Cornelis, sijn huysvrouwe,

eerst een beempt metten bosken alhier (?) gelegen,
geheeten den Baleman, groot omtrent 3 sillen der maten onbegrepen.

Renende
oist Machiel Dingman,
suyt de pale(n) van Loy,
west klooster van Averbode (?),
noirt Geert Luyten.

Gewaert los ende vrij op sijn gerechten heeren leen.

Ende heeft Goeyvaert Hollants eedt van trouwe gedaen.

Actum coram leenheer Jan Vermeulen, Andries Vernijlen, Mathijs Hollans, leenmannen, op ten 9e maart anno 1627.
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 141 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
09-03-1627     Samenvatting:
----------------
Goeyvaert Hollants koopt namens zijn vrouw Maeyken Cornelis een eusel (een slecht stuk weiland)


Toelichting:
------------
Het weiland ligt achter de hoeve van Geert Luyten. Hij is ook genoemd bij het eerste stuk land, de Baleman. Waarschijnlijk zal het in de buurt van de Baleman liggen.
De grootte van het weiland staat er niet bij.


Transcryptie:
---------------

Goeyvaert Hollants

Voor den stadthouder van leenen, ende leenmannen ondergenoempt,
is comen
Jenneken Bertels met Jochim Exelmans, haren man ende momboir,
ende bekennen, vercocht ende met alle poncten van rechte overgegeven te hebben

Goeyvaert Hollants ende Maeyken Cornelis, sijn huysvrouwe,

een eusel, gelegen achter Geert Luyten hoefve

Renende west, suyt ende noirt Geert Luyten,
oist Jan Scricx.

Gewaert los ende vrij op sijn gerechten heeren leen oft chijns, soe . vereenigen is.

Actum coram Niclaes Vermeulen, stadthouder, Andries Vernijlen, ende meer andere leenmannen, den 9e maart 1627.

Dit is geschat met den Baleman 672 guldens.
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 143 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
25-05-1637     Samenvatting:
----------------
Govart Hollans neemt namens zijn vrouw Maria Cornelis een weide over, genaamd de Baleman.


Toelichting:
------------
De Baleman hebben Govart en zijn vrouw gekocht 10 jaar geleden (9 maart 1627).

Transcryptie:
---------------

Govart Hollans

Op heden, den 25e mei 1637 is gecompareert voor leenheer, ende leenman Govart Hollans in de naem van sijn huysvrouwe Maria Cornelis,
in de presentie van Jan Van Nijlen ende Wouter Sels,

Ende heeft verhenen (of verheven) een weijde, genoempt den Baleman, groot omtrent 3 sylllen, der maten onbegrepen.

Renende oist Machiel Dingenen,
suyt die pale(n) van Loo,
west het klooster van Averbode (?),
nort Geert Luyten

Gewaert los ende vrij op sijnen gerechten heeren oft leene.

Ende heeft Govart voorschreven eedt van trouwe gedaen.

Actum Jaere voorschreven, coram leenheer Jan Van Nijlen ende Wouter Sels.
(laatste regel is niet te zien)
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 142 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
25-05-1637     Samenvatting:
----------------
Govart Hollans neemt zelf, namens zijn vrouw Maria Cornelis een eijschel (weide) over, genaamd de Heij Eischel.


Toelichting:
------------
Govart neemt het stuk grond over van zijn vrouw. Dit is het 2e stuk grond, na de Baleman.
Dit lijken de 2 stukken land die op 9 maart 1627 op haar naam zijn gekomen.

Er staat niet dat zijn vrouw overleden is, maar hij hertrouwt op 9 februari van het volgende jaar, dus een kleine 7 maanden later.
Mogelijk is zij dan al wel overleden, of het zat er aan te komen.

Transcryptie:
---------------

Govart Hollans

Op heden, den 25e mei 1637 is gecompareert voor leenheer, ende leenman Govart Hollans
in de presentie van Jan Van Nijlen ende Wouter Sels,

is als bij ende kennis ende met alle pointen van recht overgegeven te hebben, Govart Hollans,
in de naem van sijn huysvrouwe Maeyken Cornelis,
een eijschel (eusel, weiland), geheten het Hei eijschel,
gelegen achter Geert Luyten hoeffe,

Renende west, suyt, nort Geert Luyten,
oist Jan Scricx.

Gewaert los ende vrij op sijnen rechten heeren oft cijse, soo die gelegen is.

Actum Ardt Belcken als leenheer, Jan Van Nijlen ende Wouter Sels, ende meer anderen op den 25e meij 1637.
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 146 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
19-06-1650     Samenvatting:
----------------
Eilen van Lichtenborch met zijn vrouw Christina Hermans draagt over aan Govaert Hollants met Margriet Verhoeven een stuk land te Maeckel aan de hei van 1/2 sille (ong. 0,15 hectare).

Toelichting:
------------
De grond rondom het stuk land waar het hierover gaat, is al van Govaert Hollants. Nu draagt Christina Hermans, getrouwd met Eilen van Lichtenborch, het kleine stukje over aan Govaert en zijn vrouw Margriet (ze zijn getrouwd op 9 febr. 1638).

Eilen van Lichtenborch zal familie zijn van Engel van Lichtenborch, getrouwd met Barbara Thijs. Van deze laatste waren Govaert en zijn vader voogd.
Balten Thielens heeft het in tocht bezeten. Hij was de 2e man van Martijnken van den Lichtenborch, dochter van Engel van Lichtenborch en Berbel Thijs.

Leenman Jan Hollants zal de halfbroer van Govaert zijn.

Transcriptie:
--------------

erboven: solvit pontgelt (hij betaalde pontgeld, in Vlaamse ponden zal bedoeld zijn)

kantlijn, slechts ten dele zichtbaar:
(Ei)len
(Va(nden
(Lich)tenborch

Competerende voor stathouder ende leenmannen, hieronder genoemt,
op ten 19e juni anno 1650,
is comen Eilen van Lichtenborch met
Christina Hermans, sijn wettige huysvrou,
geven over in volle macht met procuratie van dien
een half sille lants, gelegen tot Maeckel aen die heijde,

reenende oost, west, zuyt ende noort haers selfs erve,
Govaert Hollants toebehoorende,
ende metter tijt van Balten Tielens in tocht beseten woort,

alsoo heeft Christina Hermans met eene procuratie van haren man,

Govaerts Hollants hier inne gegoet,
ende Govaert Hollants met Magriet Verhoeven wesende hier inne nu erfgenamen

ende Eilen van Lichtenborch vertycht hier ende schilt (schuld) quyt nu,
ende ten euwigen dagen hier geen recht meer op te hebben oft sijne nacomelingen.

Ter presentie van Jan Vernijlen, Jan Hollants, Wouter Wellens, mannen van leen.

Den roep hiervan is 20 gul(dens)
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 178 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
07-03-1652     Samenvatting:
----------------

Govaert Hollants draagt over aan Peeter Goossens een wei, het Hoocheusel, 3 sillen groot (ong, 1 hectare)

Toelichting:
------------

Het Hoocheusel komt al eerder voor in het schepenregister. Weet alleen niet meer in elke akte.

Transcriptie:
--------------

Op den 7 den meert 1652 is comen den eersamen Govaert Hollants ende geeft over aen Peeter Gossens met Eisabet Luyten, sijn huysvrouwe,
een stuck weijen, geheeten het Hoocheusel, groot omtrent 3 sillen, der maten onbegrepen,

renende oost den anderen beemt, zuyt ende west haers selfs, noort het Straetken.

ende dese erve is comen bij mangelinge (ruiling) dire om drie.
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 192 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
Getuige bij:
28-07-1614     doop Franciscus vanden Lichtenborch (geb. 1614)    [neef moederszijde]   [bron: Veerle rk Dopen OLV van de Wijngaard 1590-1625 Blad 36 (in beknopt overzicht)]
04-06-1657     kerkelijk huwelijk Henricus van de Vliedt (ovl. 1674) en Catharina Hollants (1624-1677) [zie 1.1.4]    [vader bruid]   [bron: Veerle rk Huwel. 1643-1687 blad 20 scan 61 Fam. Search]
22-08-1657     ondertrouw Henricus van de Vliedt (ovl. 1674) en Catharina Hollants (1624-1677) [zie 1.1.4]    [vader bruid]   [bron: Veerle rk Huwel. 1643-1687 blad 19 scan 61 Fam. Search]
16-05-1660     kerkelijk huwelijk Georgius Luijten (1630-1692) en Elisabeth Hollants (1641-1680) [zie 1.1.8]    [vader bruid]   [bron: Veerle rk Huw. 1625-1644 Blad 25 sc. 62 Fam. Search]
21-12-1664     doop Matthias Hollants (1664-1673) [zie 1.9.2.4]    [oudoom vaderszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 8]
18-09-1665     doop [waarschijnlijk] Hendrik Hollants (1665-1733) [zie 1.9.1.2]    [oudoom vaderszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 10]
Goevaert:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 9 juli 1615 in Vorst [bron: Vorst rk Huw. 1598-1649 Blad 201 Scan 201] met Maria (Maeyken) Cornelis, nadat zij op zondag 28 juni 1615 in Vorst in ondertrouw zijn gegaan [bron: Vorst rk Huw. 1598-1649 Blad 201 Scan 201]. Bij het kerkelijk huwelijk van Goevaert en Maeyken waren de volgende getuigen aanwezig: Henricus Cornelis en Matheus Hollants.
Notitie bij het huwelijk van Goevaert en Maeyken: item eodem affidati sunt 28 junii Godefridus van Hollant et Maria Cornelis et solemnizatio facta diynsti nona presentiby ibidem, Mathia patre sponsi, Henrico Corneli:

eveneens, op 28 juni, waren Godefridus van Hollant en Maria Cornelis beëdigde verklaringen, en de plechtigheid vond plaats op de negende dag, in aanwezigheid van Mathias, de vader van de bruidegom, Henricus Cornelis (Google translate).

Met de negende dag, staat niet bij de maand juli. Heb aangenomen de negende dag van de volgende maand. Zou ook augustus kunnen zijn.
Maeyken is een dochter van Henricus Cornelis. Maeyken is overleden na zondag 17 december 1634 [bron: Veerle rk Dopen 1625-1649 blad 36 scan 129 Fam. Search].
Notitie bij overlijden van Maeyken: Gezocht in de overlijdensakten van Veerle vanaf 1631 tot aan 1640 (Een Godefridus heeft met Margareta Verhoeven een kind gedoopt in 1640, mocht hij hertrouwd zijn, dan zal dat voor 1640 zijn. Heb haar niet gevonden. Maar tussen 1635 en 1640 staat niemand als overleden in het boek. Dat lijkt me als niet bijgehouden te zijn, of kwijtgeraakt.
Doorgezocht tot 1690. Haar niet gevonden. Margareta Verhoeven trouwens ook niet.

Als meter is een Maria Cornelis genoemd bij de doop van kleinzoon Mathias op 16 december 1634. Zeer waarschijnlijk is zij dit.
Transport:
09-03-1627     Samenvatting:
----------------
Goeyvaert Hollants en zijn vrouw Maeyken Cornelis kopen een beemd met een bosch, 3 sillen groot, genaamd de Baleman.


Toelichting:
------------
Goeyvaert is dan 34 jaar. Van zijn vrouw weet ik geen geboorte- of doopdatum, weet daarom niet hou oud zij is. Gezien de trouwplaats zal zij in Vorst geboren zijn, maar in Vorst zijn de dopen pas vanaf 1598 beschikbaar, en kan daarom niet verder zoeken.

Ze zijn getrouwd op 9 juli 1615 in Vorst.

Ten noordoosten van Geel ligt nu nog de Baleman als straat: Baleman, 2450 Meerhout, België.
Het klooster van Averbode moet ten westen liggen. Dat ligt veel zuidelijker.
De paal van Looy: er is een grenspaal, die de Looypael heet, maar die ligt bij de gemeente Vorselaar, en is genoemd naa het gehucht Looy. Dat is een flink stuk noordelijker.

Zijn vader, Matijs Hollans, is aanwezig bij de koop als leenman

Het land is 3 sillen groot. Een sille is een oude oppervlaktemaat. De grootte kon per plaats verschillen. In Heerle was deze bijvoorbeeld 3260 m2, en dan is 3 sillen groot gelijk aan bijna een hectare.

Transcryptie:
---------------

Goeyvaert Hollants

Voor Niclaes Vermeulen, leenheer, ende leenmannen ondergenoempt is comen
Jenneken Bertels met Jochim Ecelmans, haren man ende momboir,
ende bekennen vercocht ende daer alle poncten van recht overgegeven te hebben

Goevaert Hollants ende Maeyken Cornelis, sijn huysvrouwe,

eerst een beempt metten bosken alhier (?) gelegen,
geheeten den Baleman, groot omtrent 3 sillen der maten onbegrepen.

Renende
oist Machiel Dingman,
suyt de pale(n) van Loy,
west klooster van Averbode (?),
noirt Geert Luyten.

Gewaert los ende vrij op sijn gerechten heeren leen.

Ende heeft Goeyvaert Hollants eedt van trouwe gedaen.

Actum coram leenheer Jan Vermeulen, Andries Vernijlen, Mathijs Hollans, leenmannen, op ten 9e maart anno 1627.
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 141 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
09-03-1627     Samenvatting:
----------------
Goeyvaert Hollants koopt namens zijn vrouw Maeyken Cornelis een eusel (een slecht stuk weiland)


Toelichting:
------------
Het weiland ligt achter de hoeve van Geert Luyten. Hij is ook genoemd bij het eerste stuk land, de Baleman. Waarschijnlijk zal het in de buurt van de Baleman liggen.
De grootte van het weiland staat er niet bij.


Transcryptie:
---------------

Goeyvaert Hollants

Voor den stadthouder van leenen, ende leenmannen ondergenoempt,
is comen
Jenneken Bertels met Jochim Exelmans, haren man ende momboir,
ende bekennen, vercocht ende met alle poncten van rechte overgegeven te hebben

Goeyvaert Hollants ende Maeyken Cornelis, sijn huysvrouwe,

een eusel, gelegen achter Geert Luyten hoefve

Renende west, suyt ende noirt Geert Luyten,
oist Jan Scricx.

Gewaert los ende vrij op sijn gerechten heeren leen oft chijns, soe . vereenigen is.

Actum coram Niclaes Vermeulen, stadthouder, Andries Vernijlen, ende meer andere leenmannen, den 9e maart 1627.

Dit is geschat met den Baleman 672 guldens.
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 143 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
25-05-1637     Samenvatting:
----------------
Govart Hollans neemt namens zijn vrouw Maria Cornelis een weide over, genaamd de Baleman.


Toelichting:
------------
De Baleman hebben Govart en zijn vrouw gekocht 10 jaar geleden (9 maart 1627).

Transcryptie:
---------------

Govart Hollans

Op heden, den 25e mei 1637 is gecompareert voor leenheer, ende leenman Govart Hollans in de naem van sijn huysvrouwe Maria Cornelis,
in de presentie van Jan Van Nijlen ende Wouter Sels,

Ende heeft verhenen (of verheven) een weijde, genoempt den Baleman, groot omtrent 3 sylllen, der maten onbegrepen.

Renende oist Machiel Dingenen,
suyt die pale(n) van Loo,
west het klooster van Averbode (?),
nort Geert Luyten

Gewaert los ende vrij op sijnen gerechten heeren oft leene.

Ende heeft Govart voorschreven eedt van trouwe gedaen.

Actum Jaere voorschreven, coram leenheer Jan Van Nijlen ende Wouter Sels.
(laatste regel is niet te zien)
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 142 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
25-05-1637     Samenvatting:
----------------
Govart Hollans neemt zelf, namens zijn vrouw Maria Cornelis een eijschel (weide) over, genaamd de Heij Eischel.


Toelichting:
------------
Govart neemt het stuk grond over van zijn vrouw. Dit is het 2e stuk grond, na de Baleman.
Dit lijken de 2 stukken land die op 9 maart 1627 op haar naam zijn gekomen.

Er staat niet dat zijn vrouw overleden is, maar hij hertrouwt op 9 februari van het volgende jaar, dus een kleine 7 maanden later.
Mogelijk is zij dan al wel overleden, of het zat er aan te komen.

Transcryptie:
---------------

Govart Hollans

Op heden, den 25e mei 1637 is gecompareert voor leenheer, ende leenman Govart Hollans
in de presentie van Jan Van Nijlen ende Wouter Sels,

is als bij ende kennis ende met alle pointen van recht overgegeven te hebben, Govart Hollans,
in de naem van sijn huysvrouwe Maeyken Cornelis,
een eijschel (eusel, weiland), geheten het Hei eijschel,
gelegen achter Geert Luyten hoeffe,

Renende west, suyt, nort Geert Luyten,
oist Jan Scricx.

Gewaert los ende vrij op sijnen rechten heeren oft cijse, soo die gelegen is.

Actum Ardt Belcken als leenheer, Jan Van Nijlen ende Wouter Sels, ende meer anderen op den 25e meij 1637.
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 146 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
Getuige bij:
29-04-1629     doop Petrus Theijs (geb. 1629) [zie 1.2.2]    [aangetrouwde tante moederszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1625-1649 blad 14 scan 117 Fam. Search]
17-12-1634     doop Mathias Vernijlen (geb. 1634) [zie 1.8.2]    [aangetrouwde tante moederszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1625-1649 blad 36 scan 129 Fam. Search]
(2) trouwde, 44 jaar oud, op dinsdag 9 februari 1638 in Averbode (Prov. Vlaams Brabant, België) [bron: Averbode rk Huw. 1626-1683 Blad 22 scan 12] met Margareta Verhoeven, nadat zij op woensdag 27 januari 1638 in Averbode (Prov. Vlaams Brabant, België) in ondertrouw zijn gegaan [bron: Averbode rk Huw. 1626-1683 Blad 6 scan 11 Fam. Search]. Bij het kerkelijk huwelijk van Goevaert en Margareta waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Vervoortacker en Joannes Matheus Vernijlen (ovl. 1668) [zie 1.8] [zwager bruidegom]. Bij de ondertrouw van Goevaert en Margareta waren de volgende getuigen aanwezig: Arnoldus Verhoeven en Joannes Vervoortacker.
Notitie bij het huwelijk van Goevaert en Margareta: De ondertrouw en het trouwen deden zij in de kerk van Averbode, en niet in Veerle of in Eindhout. De oorlog is volop bezig, en mogelijk heeft dat ermee te maken.

De Godefridus die trouwt met Margareta, is waarschijnlijk dezelfde als de Godefridus, die trouwde met Maria Cornelis. In de tijd is dat goed mogelijk: het laatste kind met Maria is Elisabeth van 1631. Het eerste kind van Margareta is van 1640. Een overlijden van Maria Cornelis heb ik niet kunnen vinden.
Een andere optie zou een zoon van Petrus Croonborch kunnen zijn. Die is genoemd bij de doop van Godefridus, maar verder ben ik die niet tegengekomen.
Margareta is een dochter van Henricus Verhoeven. Zij is gedoopt in Eindhout. Margareta is overleden op zaterdag 17 november 1663 in Veerle [bron: Veerle rk Overl. 1659-1698 Blad 3b sc. 144 Fam. Search].
Adres:
09-02-1638     Eindhout (In de akte staat Endert. Hiermee zal Eindhout bedoeld zijn.)   [bron: Averbode rk Huw. 1626-1683 Blad 20 scan 11]
Transport:
19-06-1650     Samenvatting:
----------------
Eilen van Lichtenborch met zijn vrouw Christina Hermans draagt over aan Govaert Hollants met Margriet Verhoeven een stuk land te Maeckel aan de hei van 1/2 sille (ong. 0,15 hectare).

Toelichting:
------------
De grond rondom het stuk land waar het hierover gaat, is al van Govaert Hollants. Nu draagt Christina Hermans, getrouwd met Eilen van Lichtenborch, het kleine stukje over aan Govaert en zijn vrouw Margriet (ze zijn getrouwd op 9 febr. 1638).

Eilen van Lichtenborch zal familie zijn van Engel van Lichtenborch, getrouwd met Barbara Thijs. Van deze laatste waren Govaert en zijn vader voogd.
Balten Thielens heeft het in tocht bezeten. Hij was de 2e man van Martijnken van den Lichtenborch, dochter van Engel van Lichtenborch en Berbel Thijs.

Leenman Jan Hollants zal de halfbroer van Govaert zijn.

Transcriptie:
--------------

erboven: solvit pontgelt (hij betaalde pontgeld, in Vlaamse ponden zal bedoeld zijn)

kantlijn, slechts ten dele zichtbaar:
(Ei)len
(Va(nden
(Lich)tenborch

Competerende voor stathouder ende leenmannen, hieronder genoemt,
op ten 19e juni anno 1650,
is comen Eilen van Lichtenborch met
Christina Hermans, sijn wettige huysvrou,
geven over in volle macht met procuratie van dien
een half sille lants, gelegen tot Maeckel aen die heijde,

reenende oost, west, zuyt ende noort haers selfs erve,
Govaert Hollants toebehoorende,
ende metter tijt van Balten Tielens in tocht beseten woort,

alsoo heeft Christina Hermans met eene procuratie van haren man,

Govaerts Hollants hier inne gegoet,
ende Govaert Hollants met Magriet Verhoeven wesende hier inne nu erfgenamen

ende Eilen van Lichtenborch vertycht hier ende schilt (schuld) quyt nu,
ende ten euwigen dagen hier geen recht meer op te hebben oft sijne nacomelingen.

Ter presentie van Jan Vernijlen, Jan Hollants, Wouter Wellens, mannen van leen.

Den roep hiervan is 20 gul(dens)
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 178 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
Getuige bij:
01-08-1639     doop Cornelius Hollants (geb. 1639) [zie 1.9.4]    [aangetrouwde tante vaderszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1625-1644 Blad 52]
28-01-1640     doop Lucia Vernijlen (geb. 1640) [zie 1.8.3]    [aangetrouwde tante moederszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1625-1649 blad 53 scan 137 Fam. Search]
21-05-1642     doop Catharina Sels (geb. 1642)   [bron: Veerle rk Dopen 1625-1649 blad 65 scan 143 Fam. Search]
Kinderen van Goevaert en Maeyken:
hollans_mathias__rk_gedoopt_op_16_mei_1616_in_vorst__zoon_van_godefridus_hollans_en_maria_cornelis_-_vorst_rk_dopen_1598-1641_bl._35_scan_36.jpg
24 Hollans Mathias, rk gedoopt op 16 mei 1616 in Vorst, zoon van Godefridus Hollans en Maria Cornelis - Vorst rk Dopen 1598-1641 Bl. 35 Scan 36
1 Mathias Hollants [1.1.1] (afb. 24). Hij is gedoopt op maandag 16 mei 1616 in Vorst (Prov. Antwerpen, België) [bron: Vorst rk Dopen 1598-1641 Bl. 35 Scan 36]. Bij de doop van Mathias waren de volgende getuigen aanwezig: Henricus Peeters en Maria Smaers. Mathias is overleden vóór donderdag 21 september 1628, ten hoogste 12 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Mathias: Aangezien de ouders op 21 september 1628 nog een Mathias laten dopen, is het zeer waarschijnlijk dat hun 1e kind voor die tijd overleden is.
2 Hendricus Hollants [1.1.2]. Hij is gedoopt op maandag 12 november 1618 in Veerle (België) [bron: Veerle rk Dopen 1590-1625 Blad 59 (in beknopt overzicht)]. Bij de doop van Hendricus waren de volgende getuigen aanwezig: Andreas Beijens en Maria Mertes.
Getuige bij:
02-11-1642     doop Lucia Hollants (geb. 1642) [zie 1.9.6]    [neef vaderszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1625-1644 Blad 67]
3 Joannes Hollants [1.1.3]. Hij is gedoopt in 1621 in Veerle (België) [bron: Veerle rk Dopen 1590-1625 Blad 59 (in beknopt overzicht)]. Bij de doop van Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Joachim Cornelis en Maria Tsas.
Notitie bij de geboorte van Joannes: Doop tussen 26 augustus en 18 oktober. De vader is Goyvaert Hollants genoemd.
4 Catharina Hollants, gedoopt op maandag 1 april 1624 in Veerle (België). Volgt 1.1.4.
5 Matthias Hollants [1.1.5]. Hij is gedoopt op zaterdag 21 oktober 1628 in Veerle (België) [bron: Veerle rk Dopen 1625-1644 Blad 10]. Bij de doop van Matthias waren de volgende getuigen aanwezig: Elisabeth Vermeulen en Wouter Sels (ovl. 1662) [zie 1.6] [aangetrouwde oom vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Matthias: Walterus Zels is de peter. Hij is de man van de Maria, de (half) zus van Godefridus.
6 Elisabeth Hollants [1.1.6]. Hij is gedoopt op woensdag 13 augustus 1631 in Veerle (België) [bron: Veerle rk Dopen 1625-1644 Blad 21]. Bij de doop van Elisabeth waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes van den Ven en Elisabeth Hollants (1608-1677) [zie 1.8] [tante vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: Elisabeth is de halfzus van Godefridus.
Kinderen van Goevaert en Margareta:
7 Johannes Hollants [1.1.7], geboren op zondag 25 maart 1640 in Veerle. Hij is gedoopt op dinsdag 27 maart 1640 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1625-1644 Blad 54]. Bij de doop van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Magdalena Claes en Joannes Matheus Vernijlen (ovl. 1668) [zie 1.8] [aangetrouwde oom vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Johannes: In het beknopte overzicht van het doopboek staat dat Johannes Hollants x Margarete Verhoeven de vader is van Johannes. Bij Elisabeth en Joannes is dat Godefridus Hollants x Margarete Verhoeven.
Het zal of Johannes of Godefridus zijn. Houden het nu op Godefridus.
8 Elisabeth Hollants, gedoopt op dinsdag 3 september 1641 in Veerle. Volgt 1.1.8.
9 Joannes Hollants [1.1.9]. Hij is gedoopt op zaterdag 4 juni 1644 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1644-1663 Blad 2]. Bij de doop van Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Marcus Wauters en Elisabeth Hollants (1608-1677) [zie 1.8] [tante vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Joannes: Gedoopt tussen 4 juni en 10 juli.
1.1.4 Catharina Hollants, dochter van Godefridus (Goevaert) Croenenborchs alias Hollants (zie 1.1) en Maria (Maeyken) Cornelis. Zij is gedoopt op maandag 1 april 1624 in Veerle (België) [bron: Veerle rk Dopen 1590-1625 Blad 69 (in beknopt overzicht)]. Bij de doop van Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrikus Patroos en Dympna Vernijlen. Catharina is overleden op zondag 12 september 1677 in Veerle, 53 jaar oud [bron: Veerle rk Overl. 1659-1699 Blad 9 scan 87]. Catharina:
(1) trouwde, 18 jaar oud, op zondag 13 juli 1642 in Veerle [bron: Veerle rk Huw. 1625-1644 Blad 120] met Joannis Severijns, 22 jaar oud, nadat zij op zondag 22 juni 1642 in Veerle in ondertrouw zijn gegaan [bron: Veerle rk Huw. 1625-1644 Blad 120]. Bij het kerkelijk huwelijk van Catharina en Joannis waren de volgende getuigen aanwezig: Adriano de Bool en Guielmo Laenen.
Notitie bij het huwelijk van Catharina en Joannis: Aankondigingen in de kerk op 22, 24 en 29 juni. Johannem Severijns is hij genoemd.
Joannis is een zoon van Joannis Severijns en Johanna Lanen. Hij is gedoopt op woensdag 30 oktober 1619 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1590-1625 Blad 51 (in beknopt overzicht) Sc. 69 Fam. Search]. Bij de doop van Joannis waren de volgende getuigen aanwezig: Catharina Meeus en Paulus van de Vliedt. Joannis is overleden op zaterdag 21 april 1657 in Veerle, 37 jaar oud [bron: Veerle rk Overl. 1644-1697 Blad 74 sc. 142 Fam. Search].
Getuige bij:
21-11-1642     doop Mathias Vernijlen (geb. 1642) [zie 1.8.4]    [aangetrouwde neef moederszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1625-1649 blad 67 scan 145 Fam. Search]
(2) trouwde, 33 jaar oud, op maandag 4 juni 1657 in Veerle [bron: Veerle rk Huwel. 1643-1687 blad 20 scan 61 Fam. Search] met Henricus van de Vliedt, nadat zij op woensdag 22 augustus 1657 in Veerle in ondertrouw zijn gegaan [bron: Veerle rk Huwel. 1643-1687 blad 19 scan 61 Fam. Search]. Bij het kerkelijk huwelijk van Catharina en Henricus waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Matheus Vernijlen (ovl. 1668) [zie 1.8] [aangetrouwde oom vaderszijde bruid] en Goevaert Croenenborchs alias Hollants (1593-1669) [zie 1.1] [vader bruid]. Bij de ondertrouw van Catharina en Henricus waren de volgende getuigen aanwezig: Petrus Goossens en Goevaert Croenenborchs alias Hollants (1593-1669) [zie 1.1] [vader bruid].
Notitie bij het huwelijk van Catharina en Henricus: Godefridus Hollants zal haar vader zijn. Joannes Vernijlen is getrouwd met Elisabeth Hollants, haar (half) tante. Bij het huwelijk is Govardus Hollants als getuige vermeld. Dat is waarschijnlijk ook haar vader.
Henricus is overleden op woensdag 4 april 1674 in Veerle.
1.1.8 Elisabeth Hollants, dochter van Godefridus (Goevaert) Croenenborchs alias Hollants (zie 1.1) en Margareta Verhoeven. Zij is gedoopt op dinsdag 3 september 1641 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1625-1644 Blad 61]. Bij de doop van Elisabeth waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Steenberch en Anna Verspreet (1612-vóór 1649) [zie 1.9] [aangetrouwde tante vaderszijde]. Elisabeth is overleden op dinsdag 17 september 1680 in Veerle, 39 jaar oud [bron: Veerle rk Overl. 1644-1697 Blad 15b sc. 153 Fam. Search]. Elisabeth trouwde, 18 jaar oud, op zondag 16 mei 1660 in Veerle [bron: Veerle rk Huw. 1625-1644 Blad 25 sc. 62 Fam. Search] met Georgius Luijten, 29 jaar oud, nadat zij op donderdag 8 april 1660 in Veerle in ondertrouw zijn gegaan [bron: Veerle rk Huw. 1625-1644 Blad 24 sc. 62 Fam. Search]. Bij het kerkelijk huwelijk van Elisabeth en Georgius waren de volgende getuigen aanwezig: Gaspar Verhoeven en Goevaert Croenenborchs alias Hollants (1593-1669) [zie 1.1] [vader bruid]. Bij de ondertrouw van Elisabeth en Georgius waren de volgende getuigen aanwezig: Symon van Sweeveldt en Gaspar Verhoeven.
Notitie bij het huwelijk van Elisabeth en Georgius: Govardus Hollants is genoemd als getuige bij hun huwelijk. Dat zal haar vader zijn.
Georgius is een zoon van Gerardus Luijten en Maria van Gelck. Hij is gedoopt op maandag 20 mei 1630 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1625-1649 blad 17 scan 119 Fam. Search]. Bij de doop van Georgius waren de volgende getuigen aanwezig: Dympna Bruynen en Georgius Hoofs. Georgius is overleden op zondag 29 juni 1692 in Veerle, 62 jaar oud [bron: Veerle rk Overl. 1644-1697 Blad 20 sc. 159 Fam. Search]. Georgius trouwde later op zaterdag 26 juni 1683 in Veerle [bron: Veerle rk Huw. 1643-1687 Blad 76 Scan 39] met Cecilia Verbist.
Getuige bij:
23-02-1668     doop Georgius Hollants (geb. 1668)   [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 18]
Kind van Elisabeth en Georgius:
1 Margarita Luijten [1.1.8.1]. Zij is gedoopt op donderdag 22 november 1668 in Veerle (België) [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 21]. Bij de doop van Margarita waren de volgende getuigen aanwezig: Catharina Hollants en Egidius Luijten.
sels_wouter__krijgt_een_stuk_land__genaamd_het_spyckelken__overgeerfd_van_michiel_thijs_en_zijn_vader_peeter_thijs_op_7_mei_1637_-_leenhof_van_veerle_1580-1652_bl._156.jpg
25 Sels Wouter, krijgt een stuk land, genaamd het Spyckelken, overgeerfd van Michiel Thijs en zijn vader Peeter Thijs op 7 mei 1637 - Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 156
1.2 Anna Hollants is geboren op woensdag 11 december 1596 in Veerle (België) [bron: Veerle rk Dopen 1590-1625 Blad 6 (in beknopt overzicht)], dochter van Mathias (Croeneborchs alias) Hollants (zie 1) en Dympne Wijnants. Zij is gedoopt op donderdag 12 december 1596 in Veerle (België) [bron: Veerle rk Dopen 1590-1625 Blad 6 (in beknopt overzicht) scan 24 Fam. Search]. Bij de doop van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Margareta Binnemans en Joannes Gijsens.
Notitie bij de geboorte van Anna: Pridie lucie staat er bij de doop, ofwel de dag voor het licht.
Anna is overleden na zondag 11 maart 1635, minstens 38 jaar oud. Anna trouwde, ten hoogste 26 jaar oud, vóór zaterdag 11 november 1623 met Michaelis (Heeren alias) Theijs (afb. 25). Heeren alias is een zoon van Petrus Machiel (Peter) Thijs en Gertrudis Heeren.
Notitie bij de geboorte van Heeren alias: Hij is genoemd Michaelis Thijs alias Heeren. De laatste naam zal van zijn moeder Gertrudis Heeren afkomstig zijn. Hij zal vernoemd zijn naar zijn opa. Waarschijnlijk is hij geboren voor 1593.
Bovendien is Peeter Thijs genoemd als zijn vader in de akte van 7 mei 1637 in het Leenhof van Veerle (Pag. 156)
Heeren alias is overleden vóór donderdag 7 mei 1637 [bron: Leenhof van Veerle pag. 156, van 7 mei 1637].
Notitie bij overlijden van Heeren alias: Leenhof van Veerle pag. 156, van 7 mei 1637: genoemd als overleden
Notitie bij Heeren alias: Onduidelijk of het uitgesproken en geschreven moet worden als een Theijs of Thys. Beide schrijfwijzen komen voor.
Transport:
10-02-1627     Samenvatting:
----------------
Jan Thijs verkoopt aan zijn broer Machiel een eusel, het Spyckelken, 3 sillen groot.

Toelichting:
------------
Jan heeft het Spyckelken aanbestorven van zijn vader Peeter Thijs (pag. 138).
Op 9 september 1593 heeft Peeter Thijs, Machielszoon het verkregen na de dood van Dymna Eshasen, de vrouw van vader Machiel.


Transcriptie:
--------------
Machiel Thijs

Voor Niclaes Vermeulen leenheer ende mannen ondergenoempt is comen Jan Thijs .. ende bekende vercocht ende met alle ponctne van rechte overgegeven te hebben Machielen Thijs, sijnen broeder een eusel, geheeten het Spyckelken, groot omtrent 3 (?) sil, de maten onbegrepen.

Renende oist, west ende noort Geert Luyten, suyt Laureijs Bertels erfgenamen.

Gewaert los ende vrij op sijn gerechten leen oft chijns.

Actum coram leenheer voorsegd, Jan Vermeulen, Andreis Vernijlen, Jan Vernijlen ende meer andere leenmannen, op ten 10 februari 1627 ende heeft Machiel Thijs voorsegd den eedt van trouwe gedaen.

Den cooper - pond 98
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 140-141 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
07-05-1637     Samenvatting:
----------------
Wouter Sels ontvangt in leen het Spyckelken, een half sille groot door versterf van Michielen Thijs en zijn vader Peeter Thijs op 7 mei 1637.

Toelichting:
------------
Het Spyckelken is eerder op pag. 138, 139, 140 op 31 oktober 1626 overgedragen aan Machiel Thijs door zijn broer Jan. (Machiel zal Michiel zijn)
Jan heeft het aanbestorven van zijn vader Peeter Thijs.
Op 9 september 1593 heeft Peeter Thijs, Machielszoon het verkregen na de dood van Dymna Eshasen, de vrouw van vader Machiel.

Wouter Sels is getrouwd met Maria Hollants. Maria is een zus van Anna Hollants.

Transcriptie:
--------------
Wouter Sels

Comparerende Wouter Sels voor de leenmannen naergenoempt, nae de doot van Michielen Thijs ende Peeter Thijs, sijnen vader,
heeft ter leene ontfangen door verstrerf een eenstekker (?), geheeten het Spyckelken groot omtretn een half sille, die maet onbegrepen.

Renende oist, west ende noort Geert Luyten,
suyt Goyvaert Hollants.


Gewaert .. goet, los als vrije op zijnen jaers leen.

Actum coram Jan Vernijlen, Mathijs Hollants, Michiel Heeren ende Balten Thielens, leenmannen ende .. andere ende heeft Wouter voorschreven den eedt van trouwe gedaen coram voorschreven den 7e maij 1637
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 156 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
Getuige bij:
25-03-1627     ondertrouw Joannes (Jan) Thijs (geb. 1598) en Lucia Peeters    [broer bruidegom]   [bron: Veerle rk Huwelijken OLV van de Wijngaard 1625-143 Blad 3 (in beknopt overzicht)]
27-04-1627     kerkelijk huwelijk Joannes (Jan) Thijs (geb. 1598) en Lucia Peeters    [broer bruidegom]   [bron: Veerle rk Huwelijken OLV van de Wijngaard 1625-143 Blad 3 (in beknopt overzicht)]
Kinderen van Anna en Heeren alias:
1 Gertrudis Theijs [1.2.1]. Zij is gedoopt op zaterdag 11 november 1623 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1590-1625 Blad 67 (in beknopt overzicht) scan 89 Fam. Search]. Bij de doop van Gertrudis waren de volgende getuigen aanwezig: Henricus Peeters en Cijken, Jennen (ovl. 1631) [zie 1] [stiefmoeder van moeder].
2 Petrus Theijs [1.2.2]. Hij is gedoopt op zondag 29 april 1629 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1625-1649 blad 14 scan 117 Fam. Search]. Bij de doop van Petrus waren de volgende getuigen aanwezig: Maeyken Cornelis (ovl. na 1634) [zie 1.1] [aangetrouwde tante moederszijde] en Wouter Sels (ovl. 1662) [zie 1.6] [aangetrouwde oom moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Petrus: Walterus Seels ofwel Sels is de man van haar zus Maria. Maria Cornelis is de vrouw van haar broer Godefridus.
3 Maria Theijs [1.2.3]. Zij is gedoopt op vrijdag 25 juli 1631 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1625-1649 blad 21 scan 121 Fam. Search]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Lucia Peeters [aangetrouwde tante vaderszijde] en Joannes Hollants (geb. 1610) [zie 1.9] [oom moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Maria: Johannes Hollandts is genoemd als peter. Waarschijnlijk is hij de halfbroer van Anna. Mogelijk een broer Johannes, gedoopt 1 november 1600. Van deze laatste heb ik verder niets kunnen vinden. Mogelijk is hij de Joannis Croonenborch, getrouwd met Elisabeth Vermeulen (dopen hun dochter Helena op 11 april 1623 in Veerle, dopen Blad 64 scan 86 Fam. Search)
4 Dympna Theijs [1.2.4]. Zij is gedoopt op maandag 18 juli 1633 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1625-1649 blad 29 scan 126 Fam. Search]. Bij de doop van Dympna waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Delen en Anna Troenbeeck [zie 1] [stiefmoeder van moeder].
5 Anna Theijs [1.2.5]. Zij is gedoopt op zondag 11 maart 1635 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1625-1649 blad 36 scan 130 Fam. Search]. Bij de doop van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Dinghen en Johannes van Troonbeeck.
1.4 Joannes Cronenborch, zoon van Mathias (Croeneborchs alias) Hollants (zie 1) en Dympne Wijnants. Hij is gedoopt op woensdag 1 november 1600 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1590-1625 Blad 11 (in beknopt overzicht) scan 29 Fam. Search]. Bij de doop van Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Christianus Bals en Catharina Willens. Joannes trouwde met Elisabeth Vermuelen. Elisabeth trouwde later met Joannes van Troenbeeck.
Kind van Joannes en Elisabeth:
1 Helena Croonenborch [1.4.1]. Zij is gedoopt op dinsdag 11 april 1623 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1590-1625 Blad 64 (in beknopt overzicht) scan 86 Fam. Search]. Bij de doop van Helena waren de volgende getuigen aanwezig: Catharina Lemmens en Joannes Vermuelen.
Notitie bij de geboorte van Helena: In de beknopte samenvatting staat Croomenborch. Dat lijkt me Croonenborch te moeten zijn.
Bij Elisabeth en bij de peter Joannes staat Vermuelen. Ik vermoed dat dit Vermeulen moet zijn, maar heb het hier laten staan. Bij de doop van Margareta in 1629 is wel Vermeulen getypt.
sels_walterus__weduwnaar_van_maria_hollandts__trouwt_met_elisabeth_guilielmi_bertels_uit_veerle__op_4_mei_1638_averbode_rk_huw._1626-1683_blad_7_scan_12_fam._search.jpg sels_walterus__weduwnaar_van_maria_hollandts__trouwt_met_elisabeth_guilielmi_bertels_uit_veerle__op_4_mei_1638_averbode_rk_huw._1626-1683_blad_8_scan_13_fam._search.jpg
26 Sels Walterus, weduwnaar van Maria Hollandts, trouwt met Elisabeth Guilielmi Bertels uit Veerle, op 4 mei 1638 Averbode rk Huw. 1626-1683 Blad 7 scan 12 Fam. Search
27 Sels Walterus, weduwnaar van Maria Hollandts, trouwt met Elisabeth Guilielmi Bertels uit Veerle, op 4 mei 1638 Averbode rk Huw. 1626-1683 Blad 8 scan 13 Fam. Search
1.6 Maria Cronenbrochs alias Hollants, dochter van Mathias (Croeneborchs alias) Hollants (zie 1) en Dympne Wijnants. Zij is gedoopt op maandag 22 november 1604 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1590-1625 Blad 16 (in beknopt overzicht) scan 34 Fam. Search]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Georgius Blocx en Barbara (Berbel) Tijs (ovl. vóór 1635).
Notitie bij de geboorte van Maria: Barbara Thijs is getuige.
Maria is overleden vóór dinsdag 4 mei 1638, ten hoogste 33 jaar oud. Maria trouwde, ten hoogste 19 jaar oud, vóór zondag 26 november 1623 met Walterus (Wouter) Sels (afb. 26, 27 en 25). Hij is gedoopt in Averbode (Prov. Vlaams Brabant, België). Wouter is overleden op vrijdag 24 februari 1662 in Veerle [bron: Veerle rk Overl. 1644-1697 Blad 3 sc. 144 Fam. Search]. Wouter trouwde later op dinsdag 4 mei 1638 in Averbode (Prov. Vlaams Brabant, België) [bron: Averbode rk Huw. 1626-1683 Blad 7-8 scan 12-13 Fam. Search] met Elisabeth Willem Bertels. Wouter trouwde later op zondag 7 juli 1641 in Veerle [bron: Veerle rk Huwel. 1625-1643 blad 116 scan 27 Fam. Search] met Lucia Peeters.
Notitie bij Wouter: Zijn naam is ook wel als Zels, Selst, en Ceelen geschreven.
Transport:
07-05-1637     Samenvatting:
----------------
Wouter Sels ontvangt in leen het Spyckelken, een half sille groot door versterf van Michielen Thijs en zijn vader Peeter Thijs op 7 mei 1637.

Toelichting:
------------
Het Spyckelken is eerder op pag. 138, 139, 140 op 31 oktober 1626 overgedragen aan Machiel Thijs door zijn broer Jan. (Machiel zal Michiel zijn)
Jan heeft het aanbestorven van zijn vader Peeter Thijs.
Op 9 september 1593 heeft Peeter Thijs, Machielszoon het verkregen na de dood van Dymna Eshasen, de vrouw van vader Machiel.

Wouter Sels is getrouwd met Maria Hollants. Maria is een zus van Anna Hollants.

Transcriptie:
--------------
Wouter Sels

Comparerende Wouter Sels voor de leenmannen naergenoempt, nae de doot van Michielen Thijs ende Peeter Thijs, sijnen vader,
heeft ter leene ontfangen door verstrerf een eenstekker (?), geheeten het Spyckelken groot omtretn een half sille, die maet onbegrepen.

Renende oist, west ende noort Geert Luyten,
suyt Goyvaert Hollants.


Gewaert .. goet, los als vrije op zijnen jaers leen.

Actum coram Jan Vernijlen, Mathijs Hollants, Michiel Heeren ende Balten Thielens, leenmannen ende .. andere ende heeft Wouter voorschreven den eedt van trouwe gedaen coram voorschreven den 7e maij 1637
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 156 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
Getuige bij:
21-10-1628     doop Matthias Hollants (geb. 1628) [zie 1.1.5]    [aangetrouwde oom vaderszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1625-1644 Blad 10]
29-04-1629     doop Petrus Theijs (geb. 1629) [zie 1.2.2]    [aangetrouwde oom moederszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1625-1649 blad 14 scan 117 Fam. Search]
Kinderen van Maria en Wouter:
1 Dympna Sels [1.6.1]. Zij is gedoopt op zondag 26 november 1623 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1590-1625 Blad 67 (in beknopt overzicht) scan 69].
Notitie bij de geboorte van Dympna: Walteri en Anna Hollanders suscep Gaspar Baex spondit Mathies Hollans pro inf coram testibus Gasparo Baex matt Cauberchs ludimag
2 Marcellus Sels [1.6.2]. Hij is gedoopt op zondag 19 september 1627 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1625-1649 blad 6 scan 113 Fam. Search]. Bij de doop van Marcellus waren de volgende getuigen aanwezig: Wilhelmus Claes en Elizabeth Verschueren.
3 Dympna Sels [1.6.3]. Zij is gedoopt op zaterdag 5 januari 1630 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1625-1649 blad 16 scan 118 Fam. Search]. Bij de doop van Dympna waren de volgende getuigen aanwezig: Guerardus Gueraerts en Maria Muelemans.
Notitie bij de geboorte van Dympna: De vader is Watherus Ceels genoemd.
4 Elisabeth Sels [1.6.4]. Zij is gedoopt op dinsdag 25 februari 1631 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1625-1649 blad 19 scan 120 Fam. Search]. Bij de doop van Elisabeth waren de volgende getuigen aanwezig: Mathias Sels en Elisabeth Hollants (1608-1677) [zie 1.8] [tante moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: De peter is Mathia Selst genoemd, en de vader Waltherus Selst.
5 Matthias Sels [1.6.5]. Hij is gedoopt op vrijdag 30 september 1633 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1625-1649 blad 30 scan 126 Fam. Search]. Bij de doop van Matthias waren de volgende getuigen aanwezig: Catharina van Ghucht en Johannes Kammers.
Notitie bij de geboorte van Matthias: De vader is Waltherus Selst genoemd
6 Maria Sels [1.6.6]. Zij is gedoopt op zondag 10 juni 1635 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1625-1649 blad 38 scan 130 Fam. Search]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Arnoldus Verhoeven en Elisabeth Willems.
Notitie bij de geboorte van Maria: Arnoldus Verhoeven komt uit Meerhoudt.
hollants_elisabeth__en_joannes_vernijlen_doen_ondertrouw_op_4_mei_1632__en_trouwen_in_de_kerk_van_veerle_op_8_juni_1632_-_veerle_rk_huw._1625-1643_bl_98_sc._8.jpg vernijlen_jan__neemt_van_zijn_vrouw_elisabet_hollants_haar_vader_mattijs_hollants_een_eusel_over_op_21_juni_1640_-_leenhof_van_veerle_1580-1652_bl._160.jpg
28 Hollants Elisabeth, en Joannes Vernijlen doen ondertrouw op 4 mei 1632, en trouwen in de kerk van Veerle op 8 juni 1632 - Veerle rk Huw. 1625-1643 bl 98 sc. 8
29 Vernijlen Jan, neemt van zijn vrouw Elisabet Hollants haar vader Mattijs Hollants een eusel over op 21 juni 1640 - Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 160
1.8 Elisabeth Hollants (afb. 28 en 29), dochter van Mathias (Croeneborchs alias) Hollants (zie 1) en Lucia (Cijken,) Jennen. Zij is gedoopt op zaterdag 15 maart 1608 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1590-1625 Blad 22 (in beknopt overzicht)]. Bij de doop van Elisabeth waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Peeters en Leonardus Scricx. Elisabeth is overleden op dinsdag 25 mei 1677 in Veerle, 69 jaar oud [bron: Veerle rk Overl. 1644-1697 Blad 14b sc. 152 Fam. Search of 15b sc. 153].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Elisabeth Hollandts munita op 25 mei 1677
17 september 1680 Elisabeth Hollants munita et sepulta in ecclesia

Het is niet duidelijk welke de juiste is.
Transport:
21-06-1640     Samenvatting:
---------------
Jan Vernijlen krijgt een weiland in leen overgedragen van zijn vrouw Elisabet Hollants haar vader Mattijs Hollants.


Toelichting:
------------
Deze overdracht gebeurt op dezelfde dag als die van de Putten aan Jan Hollants.


Transcryptie:
---------------
Jan Vernijlen

Jan Vernijlen heeft voorheven een leeneusel, Nyskens Hannenes eusel, groot omtrent een half bunder, der maten onbegrepen

Renende oost Jan Reijnders, komende van Lenaert Scricx,
west Peeter Maes, ende
noort, suyt Jan Hollants

Ende heeft Jan Vernijlen door den eet ende hulle van trouwe, van sijn vrouwe Elisabet Hollants haren vader Mattijs Hollants.

Ende dit is geschiet ten selven dagen ende maent voorschreven, den 21sten juni 1640.
Ende dit is geschiet voor leenmannen ende getuygen als Jan Hollants ende Wouter Sels als leenmannen.
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 160 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
Getuige bij:
25-02-1631     doop Elisabeth Sels (geb. 1631) [zie 1.6.4]    [tante moederszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1625-1649 blad 19 scan 120 Fam. Search]
13-08-1631     doop Elisabeth Hollants (geb. 1631) [zie 1.1.6]    [tante vaderszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1625-1644 Blad 21]
04-06-1644     doop Joannes Hollants (geb. 1644) [zie 1.1.9]    [tante vaderszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1644-1663 Blad 2]
Elisabeth trouwde, 24 jaar oud, op dinsdag 8 juni 1632 in Veerle (België) [bron: Veerle rk Huw. 1625-1644 Blad 98] met Joannes Matheus Vernijlen, nadat zij op dinsdag 4 mei 1632 in Veerle (België) in ondertrouw zijn gegaan [bron: Veerle rk Huw. 1625-1644 Blad 98]. Bij het kerkelijk huwelijk van Elisabeth en Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Mathia Hollants en Matheo Vernijlen [vader bruidegom]. Bij de ondertrouw van Elisabeth en Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Matheo Cauwenbergh en Petro Maes.
Notitie bij het huwelijk van Elisabeth en Joannes: Mathia Croonenborch (alias Hollants) en Matheo Vernijlen zijn als ouders genoemd
Joannes is een zoon van Matheo Vernijlen. Joannes is overleden op donderdag 6 december 1668 [bron: Veerle rk Overl. 1644-1697 Blad 7b sc. 146 Fam. Search]. Joannes is weduwnaar van Margaretha van de Vliet (ovl. 1632).
Transport:
21-06-1640     Samenvatting:
---------------
Jan Vernijlen krijgt een weiland in leen overgedragen van zijn vrouw Elisabet Hollants haar vader Mattijs Hollants.


Toelichting:
------------
Deze overdracht gebeurt op dezelfde dag als die van de Putten aan Jan Hollants.


Transcryptie:
---------------
Jan Vernijlen

Jan Vernijlen heeft voorheven een leeneusel, Nyskens Hannenes eusel, groot omtrent een half bunder, der maten onbegrepen

Renende oost Jan Reijnders, komende van Lenaert Scricx,
west Peeter Maes, ende
noort, suyt Jan Hollants

Ende heeft Jan Vernijlen door den eet ende hulle van trouwe, van sijn vrouwe Elisabet Hollants haren vader Mattijs Hollants.

Ende dit is geschiet ten selven dagen ende maent voorschreven, den 21sten juni 1640.
Ende dit is geschiet voor leenmannen ende getuygen als Jan Hollants ende Wouter Sels als leenmannen.
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 160 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
Getuige bij:
doop N.N. Hollants (geb. 1637) [zie 1.9.3]    [aangetrouwde oom vaderszijde]
09-02-1638     kerkelijk huwelijk Goevaert Croenenborchs alias Hollants (1593-1669) en Margareta Verhoeven (ovl. 1663) [zie 1.1]    [zwager bruidegom]   [bron: Averbode rk Huw. 1626-1683 Blad 22 scan 12]
27-03-1640     doop Johannes Hollants (geb. 1640) [zie 1.1.7]    [aangetrouwde oom vaderszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1625-1644 Blad 54]
04-06-1657     kerkelijk huwelijk Henricus van de Vliedt (ovl. 1674) en Catharina Hollants (1624-1677) [zie 1.1.4]    [aangetrouwde oom vaderszijde bruid]   [bron: Veerle rk Huwel. 1643-1687 blad 20 scan 61 Fam. Search]
08-11-1662     doop Anna Hollants (geb. 1662) [zie 1.9.2.3]    [aangetrouwde oudoom vaderszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1644-1663 Blad 61]
Kinderen van Elisabeth en Joannes:
1 Johannes Vernijlen [1.8.1]. Hij is gedoopt op donderdag 17 februari 1633 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1625-1649 blad 27 scan 125 Fam. Search]. Bij de doop van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Steenberchs en Anna Troenbeeck [zie 1] [stiefmoeder van moeder].
2 Mathias Vernijlen [1.8.2]. Hij is gedoopt op zondag 17 december 1634 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1625-1649 blad 36 scan 129 Fam. Search]. Bij de doop van Mathias waren de volgende getuigen aanwezig: Walterus Wellens en Maeyken Cornelis (ovl. na 1634) [zie 1.1] [aangetrouwde tante moederszijde].
3 Lucia Vernijlen [1.8.3], geboren op zaterdag 28 januari 1640. Zij is gedoopt op zaterdag 28 januari 1640 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1625-1649 blad 53 scan 137 Fam. Search]. Bij de doop van Lucia waren de volgende getuigen aanwezig: Petrus Maes en Margareta Verhoeven (ovl. 1663) [zie 1.1] [aangetrouwde tante moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Lucia: anno quo supra et die nata et 28 baptisata =
geboren in het bovenstaande jaar en dag en gedoopt op de 28e.

Bovenstaand in het afschrift is een doop van de 27e. Maar in het origineel zal de datum er waarschijnlijk boven gestaan hebben. Ik houd het daarom op de 28e als de geboortedag.
4 Mathias Vernijlen [1.8.4], geboren op woensdag 19 november 1642. Hij is gedoopt op vrijdag 21 november 1642 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1625-1649 blad 67 scan 145 Fam. Search]. Bij de doop van Mathias waren de volgende getuigen aanwezig: Johanna Wellens en Joannis Severijns (1619-1657) [zie 1.1.4] [aangetrouwde neef moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Mathias: Joannis Severijns junior is genoemd. Zijn vader heette ook Joannis Severijns, vandaar de toevoeging waarschijnlijk.
hollants_jan__neemt_de_putten_over__een_eusel_ofwel_weiland_op_21_juni_1640_-_leenhof_van_veerle_1580-1652_bl._159.jpg hollants_joannes__en_catharina_vertruyen_trouwen_op_7_maart_1649_in_veerle_voor_de_kerk_-_veerle_rk_huwel._1643-1687_scan_6.jpg hollants_jan__als_leenman_aanwezig_op_1_jan._1652_bij_de_eedaflegging_van_stadhouders_en_leenheren_jan_vanden_poel_en_jan_vernijlen_-_leenhof_van_veerle_1580-1652_bl._180.jpg
30 Hollants Jan, neemt de Putten over, een eusel ofwel weiland op 21 juni 1640 - Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 159
31 Hollants Joannes, en Catharina Vertruyen trouwen op 7 maart 1649 in Veerle voor de kerk - Veerle rk Huwel. 1643-1687 scan 6
32 Hollants Jan, als leenman aanwezig op 1 jan. 1652 bij de eedaflegging van stadhouders en leenheren Jan Vanden Poel en Jan Vernijlen - Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 180
1.9 Joannes Hollants (afb. 30 t/m 32), zoon van Mathias (Croeneborchs alias) Hollants (zie 1) en Lucia (Cijken,) Jennen. Hij is gedoopt op maandag 12 juli 1610 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1590-1625 Blad 26 (in beknopt overzicht)]. Bij de doop van Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Margareta Overijt en Laurentius Peeters.
Functie:
01-01-1652     Leenman (Samenvatting:
----------------
Jan Hollants is aanwezig bij de aanstelling van stadhouders en leenheren Jan Vanden Poel en Mattijs Nijs.

Transcriptie:
--------------
Op ten 1e dach in Januari 1652 sijn gecompareert Jan Vanden Poel ende Mattijs Nijs, ende hier beijde den eet gedaen als stathouders ende leenheren van desen boeck, ter presentie van meijer Jan Vernijlen van gehuchten,
Jan Hollants, Wouter Sels als leenmannen,
ressorterende onder die Heere van Gheel.)
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 180 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
Contract van afscheid:
28-02-1707     Compareerden Breugelmans Huybrecht en Hollants Henrick als respectievelijk momber en toeziener over de wezen achtergelaten bij wijlen Breugelmans Maria daar vader van leeft Hollants Ferdinand ter ene zijde en
de voorstaande Hollants Ferdinand ter andere zijde.

Ze sluiten een akkoord over de achtergelaten havelijke goederen.

De voorstaande Hollants Ferdinand zal aan ieder der voorstaande 4 wezen namelijk Hollants Jan Baptist, Hollants Matthijs, Hollants Melchior en Hollants Catharina een som van 55 guldens en 5 veertelen koren als ze gekomen zijn tot de ouderdom van 20 jaren.
Als de vader voor deze tijd komt te overlijden, dan zal zijn weduwe onmiddellijk deze uitkoop te betalen. Hij moet de wezen ook leren lezen en schrijven, mitsgaders dezelfde te houden gezond en ziek, te lief en leed en te onderhouden van linnen en wollen kleren.
Na de dood van hun vader zullen de wezen al de erfgoederen zowel uit hoofde van hun moeder als uit hoofde van hun vader.

Ook de goederen die zijn voortgekomen uit hoofde van Hollants Jan hun grootvader en Leuckens Cathlijn. Deze goederen worden momenteel bij de
voorstaande Leuckens Cathlijn gebruikt en in vruchtgebruik bezeten.

De voorstaande Hollants Ferdinand zal blijven vrijheer en meester over al de havelijke goederen en ook behouden het vruchtgebruik in al de erfelijke goederen.

Als één van de wezen voortijdig komt te overlijden, moet hij zorgen voor een tamelijke uitvaart enz.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Henrick Hollants zal de broer van Ferdinand zijn.

De 2e vrouw grootvader Jan Hollants is nog in leven: Cathlijn Leuckens.
  [bron: Latenbank Eijndhouthamme 1671-1795 f. 219-220 Fam Search scan 125 ; Eindhouthamme Goedenisboek 1671-1795 op ansfridiana.be door Wim Peeters, febr. 2018 pdf pag. 54]
20-11-1760     Jan Baptista, wonend in Eindhout, omtrent 63 jaren, met de stiel van pachterije,
verklaart dat Jan Hollants, getrouwd geweest met Lencken Vertruyen, dat hij heeft horen zeggen van zijn vader Ferdinandus Hollants, gestorven in de leeftijd van 46 jaar in 1715, en van zijn oom Hendrick Hollants, wanneer hij getorven is 70 jaar oud,
dat uit het sterfhuis van Jan Hollants en Lencken Vertruyen is uitgedragen of geerfd in meubele en inmeubele goederen, dat Margriet Tetten (?) heeft gedeelt van zijn overgrootvader alle de goederen gelegen tot Wesel onder Herselt, zijn geeerfd door Margriet Tetten, voortgecomen van Lencken Vertruyen.

Getuigen zijn Peeter Wuyts en Cornelius Tieboors.

Ondertekenen
Joh. B. Hollandts,
het handmerk van Peeter Wuyts,
Cornelius Tieboors
P.F. Tieboors, notaris

----------------------------------------------------------------------------------------
Zijn overgrootvader zal Joannes Hollants zijn, na een eerste huwelijk met Anna Verspreet, hertrouwd met Lencken Vertruyen.
  [bron: Not. Geel - 1757-1762 Not. Tieboors scan 340 Fam. Search]
Transport:
21-06-1640     Samenvatting:
----------------
Jan Hollants krijgt de Putten in leen, een eusel, een halve bunder groot.

Hij legt de eed af, zijn vader steunt hem, net als Jan Vernijlen en Cornelis Hoefs, als momboirs van de kinderen van Andries Vernijlen.


Toelichting:
------------
De vader van Jan Hollants is Matthijs Hollants. Zijn moeder staat niet genoemd. Waarschijnlijk is dit Lucia Jennen.
Jan is dan 28 jaar.

Een andere mogelijkheid is Maeyken Cornelis. Zoon Joannes is bij de doop op 1 november1600 Cronenborchs genoemd, maar dat zegt niet heel veel, kan later Hollants gebruikt hebben.

In de akte staat: bij voorstaende van zijn vader Mattijs Hollants. Bedoeld zal zijn: bij voorstaan van zijn vader en door de eed af te leggen.

Wouter Sels is als leenman erbij aanwezig. Wouter is getrouwd met zijn (half)zus Anna Hollants.
Jan Vernijlen en Cornelis Hoefs als momboirs van de kinderen van Andries Vernijlen, steunen hem, net als zijn vader.
Jan Vernijlen is getrouwd met Elisabeth Hollants, een zus van Jan Hollants.

De relatie van Jan Hollants en de kinderen van broer Andries Vernijlen ontgaat me.

De Putten is op 27 februari 1607 door zijn vader en Lucia Jennen, zijn moeder, in leenbezit gekomen.

Transcriptie:
--------------
Jan Hollants

Op heden den 22sten dach Juni anno 1640 heeft voorheven aen Jan Hollants een .. voorsegd een stuck leengoets geheten het Putten, eusel, groot omtrent een half bunder, der mate onbegrepen.

Reenende oost Jan Reijnders,
west Peeter Maes,
suyt ende noort Jan Puylen (?).

Bij voorstaende van sijnen vader Mattijs Hollants ende geloven door den eet ende hulle van trouwe, alle mannelyck leenrecht in der waerheijt voor te staen, ende he.. selve geschreven door het toelaten van Jan Vernijlen, als leenheer ende momboir van de kinderen Andries Vernijlen, sijnen broeder, ende oock mede Cornelis Hoefs, als momboir van de voorsegde kinderen.

Ende dit is geschiet ter presentie van leenmannen Jan Vernijlen ende Wouter Sels als leenmannen.
  [bron: Leenhof van Veerle 1580-1652 bl. 159 - RA Oud Archief Veerle inv. 1]
Getuige bij:
25-07-1631     doop Maria Theijs (geb. 1631) [zie 1.2.3]    [oom moederszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1625-1649 blad 21 scan 121 Fam. Search]
30-09-1662     kerkelijk huwelijk Jan Hollants en Angela Meer (1633-1673) [zie 1.9.1]    [vader bruidegom]   [bron: Veerle rk Huwelijken 1643-1687 Bl. 31 scan 17]
Joannes:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 13 januari 1635 in Veerle (België) [bron: Veerle rk Huw. 1625-1644 Blad 102] met Anna Verspreet, 22 jaar oud, nadat zij op zondag 26 november 1634 in Veerle (België) in ondertrouw zijn gegaan [bron: Veerle rk Huw. 1625-1644 Blad 102]. Bij het kerkelijk huwelijk van Joannes en Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Adriano Baecx en Croeneborchs alias Hollants [zie 1] [vader bruidegom]. Bij de ondertrouw van Joannes en Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Matheo Cauwenberchs en Paulo van Vliet.
Notitie bij het huwelijk van Joannes en Anna: Bij het trouwen in de kerk van Veerle staat dat: Adriano Baecx et Matthia Hollants parentibus (ofwel ouders). Mathias Hollants zal de vader van Johannes zijn. Hoe moet ik Adriano Baecx dan plaatsen, de vader van Anna Verspreet?.
Getuige in de kerk is Mathia Hollants. Dat is zeer waarschijnlijk zijn vader. Bij de ondertrouw is dat Matheus Cauwenberchs. Bij andere huwelijken staat bij hem "custode", letterlijk vertaald is dat bewaker. Dat zal wel koster zijn.
Anna is een dochter van Mathie Verspreet en Maria Crets. Zij is gedoopt op maandag 12 maart 1612 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1590-1625 Blad 30]. Bij de doop van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Joannes en Catharina van den Plasch. Anna is overleden vóór zondag 7 maart 1649, ten hoogste 36 jaar oud.
Getuige bij:
03-09-1641     doop Elisabeth Hollants (1641-1680) [zie 1.1.8]    [aangetrouwde tante vaderszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1625-1644 Blad 61]
(2) trouwde, 38 jaar oud, op zondag 7 maart 1649 in Veerle [bron: Veerle rk Huwel. 1643-1687 scan 6] met Catharina (Lencken) Vertruyen. Lencken is overleden na maandag 28 februari 1707.
Notitie bij Lencken: Cathlijn Leuckens genoemd in de akte van 28 februari 1707. Lencken of Leucken Vertruyen genoemd in de akte van 20 november 1760.
Contract van afscheid:
28-02-1707     Compareerden Breugelmans Huybrecht en Hollants Henrick als respectievelijk momber en toeziener over de wezen achtergelaten bij wijlen Breugelmans Maria daar vader van leeft Hollants Ferdinand ter ene zijde en
de voorstaande Hollants Ferdinand ter andere zijde.

Ze sluiten een akkoord over de achtergelaten havelijke goederen.

De voorstaande Hollants Ferdinand zal aan ieder der voorstaande 4 wezen namelijk Hollants Jan Baptist, Hollants Matthijs, Hollants Melchior en Hollants Catharina een som van 55 guldens en 5 veertelen koren als ze gekomen zijn tot de ouderdom van 20 jaren.
Als de vader voor deze tijd komt te overlijden, dan zal zijn weduwe onmiddellijk deze uitkoop te betalen. Hij moet de wezen ook leren lezen en schrijven, mitsgaders dezelfde te houden gezond en ziek, te lief en leed en te onderhouden van linnen en wollen kleren.
Na de dood van hun vader zullen de wezen al de erfgoederen zowel uit hoofde van hun moeder als uit hoofde van hun vader.

Ook de goederen die zijn voortgekomen uit hoofde van Hollants Jan hun grootvader en Leuckens Cathlijn. Deze goederen worden momenteel bij de
voorstaande Leuckens Cathlijn gebruikt en in vruchtgebruik bezeten.

De voorstaande Hollants Ferdinand zal blijven vrijheer en meester over al de havelijke goederen en ook behouden het vruchtgebruik in al de erfelijke goederen.

Als één van de wezen voortijdig komt te overlijden, moet hij zorgen voor een tamelijke uitvaart enz.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Henrick Hollants zal de broer van Ferdinand zijn.

De 2e vrouw grootvader Jan Hollants is nog in leven: Cathlijn Leuckens.
  [bron: Latenbank Eijndhouthamme 1671-1795 f. 219-220 Fam Search scan 125 ; Eindhouthamme Goedenisboek 1671-1795 op ansfridiana.be door Wim Peeters, febr. 2018 pdf pag. 54]
20-11-1760     Jan Baptista, wonend in Eindhout, omtrent 63 jaren, met de stiel van pachterije,
verklaart dat Jan Hollants, getrouwd geweest met Lencken Vertruyen, dat hij heeft horen zeggen van zijn vader Ferdinandus Hollants, gestorven in de leeftijd van 46 jaar in 1715, en van zijn oom Hendrick Hollants, wanneer hij getorven is 70 jaar oud,
dat uit het sterfhuis van Jan Hollants en Lencken Vertruyen is uitgedragen of geerfd in meubele en inmeubele goederen, dat Margriet Tetten (?) heeft gedeelt van zijn overgrootvader alle de goederen gelegen tot Wesel onder Herselt, zijn geeerfd door Margriet Tetten, voortgecomen van Lencken Vertruyen.

Getuigen zijn Peeter Wuyts en Cornelius Tieboors.

Ondertekenen
Joh. B. Hollandts,
het handmerk van Peeter Wuyts,
Cornelius Tieboors
P.F. Tieboors, notaris

----------------------------------------------------------------------------------------
Zijn overgrootvader zal Joannes Hollants zijn, na een eerste huwelijk met Anna Verspreet, hertrouwd met Lencken Vertruyen.
  [bron: Not. Geel - 1757-1762 Not. Tieboors scan 340 Fam. Search]
Getuige bij:
08-11-1662     doop Anna Hollants (geb. 1662) [zie 1.9.2.3]    [stiefmoeder van vader]   [bron: Veerle rk Dopen 1644-1663 Blad 61]
24-11-1669     doop Ferdinand, Fernant Hollants (1669-1715) [zie 1.9.1.4]    [stiefmoeder van vader]   [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 25]
13-03-1673     doop Mathias Hollants (geb. 1673) [zie 1.9.1.5]    [stiefmoeder van vader]   [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 35]
Kinderen van Joannes en Anna:
1 Joannes (Jan) Hollants. Volgt 1.9.1.
2 Mathias Hollants, gedoopt op woensdag 14 november 1635 in Veerle. Volgt 1.9.2.
hollands_n.n.__kind_van_joannis_hollands_en_anna_verspreet__rk_gedoopt_in_averbode___geboren_28_nov._1637_-_averbode_akten_1637-1797_f104v_scan_27.jpg
33 Hollands N.N., kind van Joannis Hollands en Anna Verspreet, rk gedoopt in Averbode , geboren 28 nov. 1637 - Averbode Akten 1637-1797 f104v scan 27
3 N.N. Hollants [1.9.3] (afb. 33), geboren op zaterdag 28 november 1637. Hij of zij is gedoopt in Averbode (Prov. Vlaams Brabant, België). Bij de doop van N.N. waren de volgende getuigen aanwezig: Margaretha van Houdt en Joannes Matheus Vernijlen (ovl. 1668) [zie 1.8] [aangetrouwde oom vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van N.N.: De doopnaam is niet ingevuld. Het geslacht kan ik niet bepalen, want er staat: baptisani infantem, natus 28 nov.

Anno 1637 is in de Martinus parochie in de kerk van Jan Baptist een kind (of baby) gedoopt, geboren op 28 november, uit de echtelieden Joannes Hollands en Anna Verspreet, parochie van Veerle. Peter is Joannes Verneijlen, parochie van Veerle, zoon van Mathias. Meter is Margaretha van Houdt, parochie van Veerle. Cinx (?) Adrianus Beken, parochie van Averbode.

Waarschijnlijk is dit de doop van Joannes.
4 Cornelius Hollants [1.9.4]. Hij is gedoopt op maandag 1 augustus 1639 in Veerle (België) [bron: Veerle rk Dopen 1625-1644 Blad 52]. Bij de doop van Cornelius waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelius Verbeurghstat en Margareta Verhoeven (ovl. 1663) [zie 1.1] [aangetrouwde tante vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Cornelius: in baptismo condicio nali huius prolis nam domi ab obstetrice nacessitatis ergo baptisata fuit = bij de doop werd de geboortetoestand van dit kind dus thuis gedoopt door de verloskundige van de geboorte
5 Maria Hollants, geboren op zaterdag 25 augustus 1640 in Veerle (België). Volgt 1.9.5.
6 Lucia Hollants [1.9.6], geboren op vrijdag 31 oktober 1642 in Veerle (België) [bron: Veerle rk Dopen 1625-1644 Blad 67]. Zij is gedoopt op zondag 2 november 1642 in Veerle (België) [bron: Veerle rk Dopen 1625-1644 Blad 67]. Bij de doop van Lucia waren de volgende getuigen aanwezig: Catharina Boven en Hendricus Hollants (geb. 1618) [zie 1.1.2] [neef vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Lucia: Henricus Hollants zoon Godefridus
Catharina Boven, weduwe Georgy Boven
7 Petrus Hollants [1.9.7]. Hij is gedoopt op zondag 27 november 1644 in Veerle (België) [bron: Veerle rk Dopen 1644-1663 Blad 3]. Bij de doop van Petrus waren de volgende getuigen aanwezig: Petrus Dullaerts en Maria van de Vliet.
hollants_joannes__en_angela_meer_doen_ondertrouw_op_8_sept._1662_en_trouwen_op_30_sept._1662_in_de_kerk_van_veerle_-_veerle_rk_huwelijken_1643-1687_bl._31_scan_17.jpg hollants_joannes__en_catharina_luijkens_gaan_in_de_rk_kerk_van_veerle_in_ondertrouw_op_11_januari_1674_-_veerle_rk_huwelijken_1643-1687_bl._61_scan_32.jpg hollants_hendrick_jans__en_maria_van_sweevelt_met_haar_broer_peter_en_vader_jan__en_ferdinand_hollants_-_veerle_volkstelling_1693_met_aanv._j.l._machielsen_-_rescriptie._fr._van_thienen_pag._8.jpg hollants_joannes__en_catharina_luijkens_trouwen_in_de_rk_kerk_van_veerle_op_28_januari_1674_-_veerle_rk_huwelijken_1643-1687_bl._61_scan_32.jpg
34 Hollants Joannes, en Angela Meer doen ondertrouw op 8 sept. 1662 en trouwen op 30 sept. 1662 in de kerk van Veerle - Veerle rk Huwelijken 1643-1687 Bl. 31 scan 17
35 Hollants Joannes, en Catharina Luijkens gaan in de rk kerk van Veerle in ondertrouw op 11 januari 1674 - Veerle rk Huwelijken 1643-1687 Bl. 61 scan 32
36 Hollants Hendrick Jans, en Maria van Sweevelt met haar broer Peter en vader Jan, en Ferdinand Hollants - Veerle Volkstelling 1693 met aanv. J.L. Machielsen - rescriptie. Fr. van Thienen pag. 8
37 Hollants Joannes, en Catharina Luijkens trouwen in de rk kerk van Veerle op 28 januari 1674 - Veerle rk Huwelijken 1643-1687 Bl. 61 scan 32
1.9.1 Joannes (Jan) Hollants (afb. 34 t/m 37), zoon van Joannes Hollants (zie 1.9) en Anna Verspreet.
Notitie bij de geboorte van Jan: Waarschijnlijk is hij het kind , geboren op 28 november 1637
Notitie bij overlijden van Jan: Volgens de aanvulling op de volkstelling van 1693 zou hij op 20 mei 1673 overleden zijn. Dat komt niet overeen met hertrouwen in 1674. Op 20 mei 1673 staat vermeld:

filius adolescentus Mathie Hollants inunctus, facte sunt exequie ofwel: de jonge zoon van Mathie Hollants werd gezalfd en de begrafenis vond plaats.

Dit zal de 15 jarige zoon van Mathias, getrouwd met Cecilia Verbist geweest zijn, oftew el zijn kleinzoon. Die zal wel naar hem vernoemd zijn.
Deling van goederen:
28-02-1707     Compareerden Breugelmans Huybrecht en Hollants Henrick als respectievelijk momber en toeziener over de wezen achtergelaten bij wijlen Breugelmans Maria daar vader van leeft Hollants Ferdinand ter ene zijde en
de voorstaande Hollants Ferdinand ter andere zijde.

Ze sluiten een akkoord over de achtergelaten havelijke goederen.

De voorstaande Hollants Ferdinand zal aan ieder der voorstaande 4 wezen namelijk Hollants Jan Baptist, Hollants Matthijs, Hollants Melchior en Hollants Catharina een som van 55 guldens en 5 veertelen koren als ze gekomen zijn tot de ouderdom van 20 jaren.
Als de vader voor deze tijd komt te overlijden, dan zal zijn weduwe onmiddellijk deze uitkoop te betalen. Hij moet de wezen ook leren lezen en schrijven, mitsgaders dezelfde te houden gezond en ziek, te lief en leed en te onderhouden van linnen en wollen kleren.
Na de dood van hun vader zullen de wezen al de erfgoederen zowel uit hoofde van hun moeder als uit hoofde van hun vader.

Ook de goederen die zijn voortgekomen uit hoofde van Hollants Jan hun grootvader en Leuckens Cathlijn. Deze goederen worden momenteel bij de
voorstaande Leuckens Cathlijn gebruikt en in vruchtgebruik bezeten.

De voorstaande Hollants Ferdinand zal blijven vrijheer en meester over al de havelijke goederen en ook behouden het vruchtgebruik in al de erfelijke goederen.

Als één van de wezen voortijdig komt te overlijden, moet hij zorgen voor een tamelijke uitvaart enz.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Henrick Hollants zal de broer van Ferdinand zijn.

De 2e vrouw van hun grootvader Jan Hollants is nog in leven: Cathlijn Leuckens.
  [bron: Latenbank Eijndhouthamme 1671-1795 f. 219-220 Fam Search scan 125 ; Eindhouthamme Goedenisboek 1671-1795 op ansfridiana.be door Wim Peeters, febr. 2018 pdf pag. 54]
19-10-1734     54v. 19-10-1734
Gecompareert wed. Marie Vande Bruel x Peeter Anteunis(+), Cornelis Gebruers en Hendrick
Anteunis als momboirs van de kinderen van voors. Marie Vande Bruel x Peeter Anteunis,
dewelke comparanten verklaren dat zij schuldig zijn aan de kercke 109 gulden 6 stuyvers 3
oorden welke comparanten niet kunnen betalen na het afsterven van wijlen haren eerste man,
mits deze verkopen zij aan en t.b.v. de kercke een rente van 100 gulden welke is komende van
wijlen wed. Cathlyn Leuckens x Jan Hollants haere grootmoeder is heffende t.l.v. Philip Nuyts.
Bepant op: huis en lands anderhalf sille groot en gelegen tot Wesel onder Herselt.
Regenoten: oost en zuid erfgen. Peeter Colbunders; west Jan Thils; noord de gemeyn straete.
Item een half bunder land genoemt het Peerdeken.
Regenoten: oost Adriaen Schoenfetters; zuid de Weselsche heyde; west en noord Peeter
Vertruyen.
Alles ingevolge de akte gepasseerd voor meier en schepenen van Herselt op 11 oktober 1706.
Dewelke som van 109 gulden 6 stuyvers eenen halve door voors. eerste comparante is
ontvangen van Hendrick Pauli als kerckmeester.
Afquyting van 100 gulden op 9 september 1749 aan Hend. Vande Bruel schepene en Peeter
Laenen kerckmeester en de som overgemaakt aan de Eerw. heer pastoor Smits.


---------------------------------------------------------------------------------------------
Marie van de Bruel is de kleindochter van Cathlijn Leuckens en Jan Hollants. Zij noemt het haar grootmoeder. Bij mij zijn geen kinderen uit dit huwelijk bekend. zou dan om een dochter moeten gaan, aangezien zij de naam Van de Bruel draagt.
  [bron: Vorst Schepenreg. 1729-1740 bl. 54v; Schepenregisters Vorst 1680-1761 blad 54v - lwgh-laakdal.be/documentatiecentrum]
Getuige bij:
17-09-1669     kerkelijk huwelijk Ferdinandus Geerinx en Maria Hollants (geb. 1640) [zie 1.9.5]    [broer bruid]   [bron: Veerle rk Huw. 1643-1687 Blad 52 Scan 28]
Jan:
(1) trouwde op zaterdag 30 september 1662 in Veerle (België) [bron: Veerle rk Huwelijken 1643-1687 Bl. 31 scan 17] met Angela Meer, 29 jaar oud, nadat zij op vrijdag 8 september 1662 in Veerle (België) in ondertrouw zijn gegaan [bron: Veerle rk Huwelijken 1643-1687 Bl. 31 scan 17]. Bij het kerkelijk huwelijk van Jan en Angela waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Meer [vader bruid] en Joannes Hollants (geb. 1610) [zie 1.9] [vader bruidegom]. Bij de ondertrouw van Jan en Angela waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Meer [vader bruid] en Bernardo Stevens.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Angela: Joannes Hollants is getuige bij het huwelijk. Dat is zeer waarschijnlijk zijn vader.
Angela is een dochter van Joannes Meer en Maria Pieters. Zij is gedoopt op woensdag 12 januari 1633 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1625-1649 blad 27 scan 125 Fam. Search]. Bij de doop van Angela waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Crets en Johannes Kammers. Angela is overleden op woensdag 22 maart 1673 in Veerle, 40 jaar oud [bron: Veerle Overl. 1644-1699 Blad 11].
Notitie bij overlijden van Angela: 22 martii obiit ex puerperio Angela Meer mun. omn. sacr., facte sunt ex. (= exequie): Op 22 maart stierf Angela Meer in het kraambed, voorzien van alle sacramenten, ze is begraven
Angela is weduwe van Franciscus Bellens (ovl. 1661), met wie zij trouwde op zondag 7 november 1655 in Veerle [bron: Veerle rk Huw. 1643-1687 Blad 14 Sc. 60 Fam. Search].
Getuige bij:
21-12-1664     doop Matthias Hollants (1664-1673) [zie 1.9.2.4]    [aangetrouwde tante vaderszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 8]
(2) trouwde op zondag 28 januari 1674 in Veerle [bron: Veerle rk Huwelijken 1643-1687 Bl. 61 scan 32] met Catharina (Cathlijn) Leuckens, nadat zij op donderdag 11 januari 1674 in Veerle in ondertrouw zijn gegaan [bron: Veerle rk Huwelijken 1643-1687 Bl. 61 scan 32]. Bij het kerkelijk huwelijk van Jan en Cathlijn waren de volgende getuigen aanwezig: Petrus van den Bruel en Henricus Swinckels. Bij de ondertrouw van Jan en Cathlijn waren de volgende getuigen aanwezig: Mathias Hollants en Henricus Swinckels.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Cathlijn: Mathias Hollants is waarschijnlijk zijn broer, getrouwd met Cecilia Verbiest.
Ze is hier Catharina Luijkens genoemd.
Cathlijn is overleden op vrijdag 12 oktober 1708 in Veerle [bron: Veerle rk Overl. 1699-1724 Blad 9].
Notitie bij overlijden van Cathlijn: Catharina Leukens, vidua, munita, sepulta in Ecclesia = weduwe, voorzien van de sacramenten, begraven in de kerk
Cathlijn is weduwe van Cornelius Lemmens (ovl. 1672), met wie zij trouwde op dinsdag 26 november 1647 in Veerle [bron: Veerle rk Huw. 1642-1687 Blad 6].
Deling van goederen:
28-02-1707     Compareerden Breugelmans Huybrecht en Hollants Henrick als respectievelijk momber en toeziener over de wezen achtergelaten bij wijlen Breugelmans Maria daar vader van leeft Hollants Ferdinand ter ene zijde en
de voorstaande Hollants Ferdinand ter andere zijde.

Ze sluiten een akkoord over de achtergelaten havelijke goederen.

De voorstaande Hollants Ferdinand zal aan ieder der voorstaande 4 wezen namelijk Hollants Jan Baptist, Hollants Matthijs, Hollants Melchior en Hollants Catharina een som van 55 guldens en 5 veertelen koren als ze gekomen zijn tot de ouderdom van 20 jaren.
Als de vader voor deze tijd komt te overlijden, dan zal zijn weduwe onmiddellijk deze uitkoop te betalen. Hij moet de wezen ook leren lezen en schrijven, mitsgaders dezelfde te houden gezond en ziek, te lief en leed en te onderhouden van linnen en wollen kleren.
Na de dood van hun vader zullen de wezen al de erfgoederen zowel uit hoofde van hun moeder als uit hoofde van hun vader.

Ook de goederen die zijn voortgekomen uit hoofde van Hollants Jan hun grootvader en Leuckens Cathlijn. Deze goederen worden momenteel bij de
voorstaande Leuckens Cathlijn gebruikt en in vruchtgebruik bezeten.

De voorstaande Hollants Ferdinand zal blijven vrijheer en meester over al de havelijke goederen en ook behouden het vruchtgebruik in al de erfelijke goederen.

Als één van de wezen voortijdig komt te overlijden, moet hij zorgen voor een tamelijke uitvaart enz.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Henrick Hollants zal de broer van Ferdinand zijn.

De 2e vrouw van hun grootvader Jan Hollants is nog in leven: Cathlijn Leuckens.
  [bron: Latenbank Eijndhouthamme 1671-1795 f. 219-220 Fam Search scan 125 ; Eindhouthamme Goedenisboek 1671-1795 op ansfridiana.be door Wim Peeters, febr. 2018 pdf pag. 54]
19-10-1734     54v. 19-10-1734
Gecompareert wed. Marie Vande Bruel x Peeter Anteunis(+), Cornelis Gebruers en Hendrick
Anteunis als momboirs van de kinderen van voors. Marie Vande Bruel x Peeter Anteunis,
dewelke comparanten verklaren dat zij schuldig zijn aan de kercke 109 gulden 6 stuyvers 3
oorden welke comparanten niet kunnen betalen na het afsterven van wijlen haren eerste man,
mits deze verkopen zij aan en t.b.v. de kercke een rente van 100 gulden welke is komende van
wijlen wed. Cathlyn Leuckens x Jan Hollants haere grootmoeder is heffende t.l.v. Philip Nuyts.
Bepant op: huis en lands anderhalf sille groot en gelegen tot Wesel onder Herselt.
Regenoten: oost en zuid erfgen. Peeter Colbunders; west Jan Thils; noord de gemeyn straete.
Item een half bunder land genoemt het Peerdeken.
Regenoten: oost Adriaen Schoenfetters; zuid de Weselsche heyde; west en noord Peeter
Vertruyen.
Alles ingevolge de akte gepasseerd voor meier en schepenen van Herselt op 11 oktober 1706.
Dewelke som van 109 gulden 6 stuyvers eenen halve door voors. eerste comparante is
ontvangen van Hendrick Pauli als kerckmeester.
Afquyting van 100 gulden op 9 september 1749 aan Hend. Vande Bruel schepene en Peeter
Laenen kerckmeester en de som overgemaakt aan de Eerw. heer pastoor Smits.


---------------------------------------------------------------------------------------------
Marie van de Bruel is de kleindochter van Cathlijn Leuckens en Jan Hollants. Zij noemt het haar grootmoeder. Bij mij zijn geen kinderen uit dit huwelijk bekend. zou dan om een dochter moeten gaan, aangezien zij de naam Van de Bruel draagt.
  [bron: Vorst Schepenreg. 1729-1740 bl. 54v; Schepenregisters Vorst 1680-1761 blad 54v - lwgh-laakdal.be/documentatiecentrum]
Getuige bij:
24-09-1692     doop Catharina Hollants (geb. 1692) [zie 1.9.1.2.1]    [stiefmoeder van vader]   [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 103]
28-05-1697     doop Henricus Hollants (geb. 1697) [zie 1.9.1.1.5]    [stiefmoeder van vader]   [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 120 Scan 38]
21-04-1698     doop Mattijs Hollants (geb. 1698) [zie 1.9.1.4.2]    [stiefmoeder van vader]   [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 122]
08-11-1703     doop Cornelius Hollants (1703-vóór 1777) [zie 1.9.1.5.1]    [stiefmoeder van vader]   [bron: Veerle rk Dopen 1681-1723 Blad 139]
Kinderen van Jan en Angela:
1 Joannis (Jan) Hollants, gedoopt op zondag 2 september 1663 in Veerle. Volgt 1.9.1.1.
2 Henricus Jansse (Hendrik) Hollants, gedoopt op vrijdag 18 september 1665 in Veerle (België). Volgt 1.9.1.2.
3 Mathias Hollants [1.9.1.3]. Hij is gedoopt op zondag 13 november 1667 in Veerle (België) [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 17]. Bij de doop van Mathias waren de volgende getuigen aanwezig: Elisabeth Wilms en Mathias Hollants (1635-1682) [zie 1.9.2] [oom vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Mathias: Mathias Hollants als peter is zeer waarschijnlijk zijn broer.
Getuige bij:
28-11-1694     doop Mathias Hollants (geb. 1694) [zie 1.9.1.1.4]    [oom vaderszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 108 Scan 238 Fam. Search]
02-05-1706     kerkelijk huwelijk Egidius (Dilis) van den Weijer en Maria Lemmens (1662-1742) [zie 1.9.1.1]   [bron: Veerle rk Huw. 1687-1724 Blad 28]
4 Ferdinandus (Ferdinand, Fernant) Hollants, gedoopt op zondag 24 november 1669 in Veerle (België). Volgt 1.9.1.4.
5 Mathias Hollants, gedoopt op maandag 13 maart 1673 in Veerle (België). Volgt 1.9.1.5.
1.9.1.1 Joannis (Jan) Hollants, zoon van Joannes (Jan) Hollants (zie 1.9.1) en Angela Meer. Hij is gedoopt op zondag 2 september 1663 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 3]. Bij de doop van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Verdonck en Maria Hollants (geb. 1640) [zie 1.9.5] [tante vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Jan: De naam van de vader is geschreven als Hollandts en van meter Maria als Hollantse. Zij is zeer waarschijnlijk zijn zus.
Jan is overleden op dinsdag 7 juli 1705 in Veerle, 41 jaar oud [bron: Veerle rk Overl. 1699-1724 Blad 7].
Notitie bij overlijden van Jan: Op 7 juli 1705: Joannes Hollants, coniugatus munitus Sacramentis, sepultus in Ecclesia: voorzien van de Sacramenten, begraven in de kerk.
Op 2 mei 1706 hertrouwt zijn weduwe.
Adressen:
van 04-12-1693 tot 05-12-1693     Veerle (In de Volkstelling bestaat het gezin in 1693 uit:

Jan Hollants, Maria Lemmens sijn vr(ouw)e,
Jan en Co(r)nelis Hollants sijn kinderen,
Matthijs Hollants en Henr(ick)Vermeyen sijn knechten,
Geetruyt Wuyts en Cath(ari)na Jooos / sijn meysens

De kinderen Jan en Cornelis zijn genoemd. Cornelis is 3 jaar en Jan 1 jaar.
De oudste Joannes is overleden in 1691, net geen 2 jaar oud.

Mathijs Hollants is hun knecht. Waarschijnlijk is dat zijn broer Mathijs, die later trouwt met hun dienstmeid Geetruyt Wuyts. Mathijs is dan 20 jaar, en Geetruyt nn jaar. Ze trouwen op 15 dec. 1701.)
  [bron: Volkstelling Veerle 1693 rescriptie Frans van Thienen 2002, ook op basis van De Families van Veerle, van J.L. Machielsen kapelaan in Veerle, 1969]
1709     Veerle (In de volkstelling staat:

Dilis Vande Weyer cum uxore met vijff kinderen,
eenen knecht Willem Patroons
ende een meyssen Dimpna Bellens

Coren thien v(er)delen 10 v(er)delen

aendere graenen nichil

In het bijschrift van de kapelaan staat: De vijf kinderen zijn uit het vorig huwelijk van Maria Lemmens met Jan Hollants, zoals vermeld in II/22.

Daar heeft hij het overlijden van Jan op 7 juli 1705 getypt, en de namen van de kinderen met hun doopdatum.

De 5 kinderen zijn:
Cornelius, 18 jaar
Mathias, 14 jaar
Henricus, 11 jaar
Maria Anna, 8 jaar
Jan, 3 jaar)
  [bron: Volkstelling Veerle 1709 rescriptie Frans van Thienen 2002, ook op basis van De Families van Veerle, van J.L. Machielsen kapelaan in Veerle, 1969]
Jan trouwde, 24 jaar oud, op dinsdag 2 maart 1688 in Veerle (België) [bron: Veerle rk Huwelijken 1687-1724 Bl. 2 scan 2] met Maria Lemmens, 26 jaar oud, nadat zij op zaterdag 21 februari 1688 in Veerle in ondertrouw zijn gegaan [bron: Veerle rk Huwelijken 1687-1724 Bl. 2 scan 2]. Bij het kerkelijk huwelijk van Jan en Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Egidius Luijten en Cornelius Reijnders. Bij de ondertrouw van Jan en Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelius Verdonc en Hendrik Hollants (1665-1733) [zie 1.9.1.2] [broer bruidegom]. Maria is een dochter van Cornelius Lemmens en Catharina Luekens. Zij is gedoopt op zondag 19 februari 1662 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1644-1663 Blad 58 (in beknopt overzicht) scan 192 Fam. Search]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Lemmens en Arnoldus van Scillebeeck. Maria is overleden op zaterdag 11 augustus 1742 in Veerle, 80 jaar oud [bron: Veerle rk Overl. 1725-1758-1697 Blad 31 sc. 200Fam. Search]. Maria trouwde later op zondag 2 mei 1706 in Veerle [bron: Veerle rk Huw. 1687-1724 Blad 28] met Egidius (Dilis) van den Weijer.
Adressen:
van 04-12-1693 tot 05-12-1693     Veerle (In de Volkstelling bestaat het gezin in 1693 uit:

Jan Hollants, Maria Lemmens sijn vr(ouw)e,
Jan en Co(r)nelis Hollants sijn kinderen,
Matthijs Hollants en Henr(ick)Vermeyen sijn knechten,
Geetruyt Wuyts en Cath(ari)na Jooos / sijn meysens

De kinderen Jan en Cornelis zijn genoemd. Cornelis is 3 jaar en Jan 1 jaar.
De oudste Joannes is overleden in 1691, net geen 2 jaar oud.

Mathijs Hollants is hun knecht. Waarschijnlijk is dat zijn broer Mathijs, die later trouwt met hun dienstmeid Geetruyt Wuyts. Mathijs is dan 20 jaar, en Geetruyt nn jaar. Ze trouwen op 15 dec. 1701.)
  [bron: Volkstelling Veerle 1693 rescriptie Frans van Thienen 2002, ook op basis van De Families van Veerle, van J.L. Machielsen kapelaan in Veerle, 1969]
1709     Veerle (In de volkstelling staat:

Dilis Vande Weyer cum uxore met vijff kinderen,
eenen knecht Willem Patroons
ende een meyssen Dimpna Bellens

Coren thien v(er)delen 10 v(er)delen

aendere graenen nichil

In het bijschrift van de kapelaan staat: De vijf kinderen zijn uit het vorig huwelijk van Maria Lemmens met Jan Hollants, zoals vermeld in II/22.

Daar heeft hij het overlijden van Jan op 7 juli 1705 getypt, en de namen van de kinderen met hun doopdatum.

De 5 kinderen zijn:
Cornelius, 18 jaar
Mathias, 14 jaar
Henricus, 11 jaar
Maria Anna, 8 jaar
Jan, 3 jaar)
  [bron: Volkstelling Veerle 1709 rescriptie Frans van Thienen 2002, ook op basis van De Families van Veerle, van J.L. Machielsen kapelaan in Veerle, 1969]
Getuige bij:
22-11-1694     doop Joannes Hollants (geb. 1694) [zie 1.9.1.2.2]    [aangetrouwde tante vaderszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 108]
29-04-1713     doop Ferdinandus Hollants (geb. 1713) [zie 1.9.1.5.4]    [aangetrouwde tante vaderszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1681-1723 Blad 168]
20-03-1715     doop Maria Anna Hollants (geb. 1715) [zie 1.9.1.5.5]    [aangetrouwde tante vaderszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1681-1723 Blad 192]
30-07-1734     doop Franciscus Hollants (geb. 1734) [zie 1.9.1.1.2.8]    [grootmoeder vaderszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1725-1758 Blad 50]
25-03-1739     doop Petrus van Uytven (geb. 1739) [zie 1.9.1.5.5.2]    [aangetrouwde oudtante moederszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1725-1758 Blad 75]
Kinderen van Jan en Maria:
1 Joannes Hollants [1.9.1.1.1]. Hij is gedoopt op zondag 27 februari 1689 in Veerle (België) [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 90 Scan 31]. Bij de doop van Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Elisabeth Belien en Joannes Hollants. Joannes is overleden op dinsdag 20 februari 1691 in Veerle (België), 1 jaar oud [bron: Veerle rk Overl. 1659-1699 Blad 20 Scan 21].
Notitie bij overlijden van Joannes: Joannes Hollants infans
Adres:
1709     Veerle (In de volkstelling staat:

Dilis Vande Weyer cum uxore met vijff kinderen,
eenen knecht Willem Patroons
ende een meyssen Dimpna Bellens

Coren thien v(er)delen 10 v(er)delen

aendere graenen nichil

In het bijschrift van de kapelaan staat: De vijf kinderen zijn uit het vorig huwelijk van Maria Lemmens met Jan Hollants, zoals vermeld in II/22.

Daar heeft hij het overlijden van Jan op 7 juli 1705 getypt, en de namen van de kinderen met hun doopdatum.

De 5 kinderen zijn:
Cornelius, 18 jaar
Mathias, 14 jaar
Henricus, 11 jaar
Maria Anna, 8 jaar
Jan, 3 jaar)
  [bron: Volkstelling Veerle 1709 rescriptie Frans van Thienen 2002, ook op basis van De Families van Veerle, van J.L. Machielsen kapelaan in Veerle, 1969]
2 Cornelius Hollants, gedoopt op maandag 16 oktober 1690 in Veerle. Volgt 1.9.1.1.2.
3 Joannes (Jan) Hollants [1.9.1.1.3]. Hij is gedoopt op donderdag 13 november 1692 in Veerle (België) [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 104 Scan 34]. Bij de doop van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Lemmens en Dymphna van Bladel (ovl. 1741).
Notitie bij overlijden van Jan: Aangezien in 1705 een Joannes gedoopt wordt, ben ik gaan zoeken naar een overlijden van de 2e Joannes. Ik heb gekeken tussen 1693 (de volkstelling) en 15 sept. 1705 (doop van de 3e Joannes).
Ik kwam de volgende overlijdens tegen:
09-01-1694: Joannes Hollants, puer (=jongen) - dan 1 jaar, niet waarschijnlijk
16-01-1695: Joannes Hollants, parvulus (=kleintje) - dan 2 jaar, zou kunnen
07-01-1700: Joannes Hollants, puer (=jongen) - dan 7 jaar, zou kunnen
19-03-1705: Joannes Hollants, infans (=baby) - dan 2 1/2 jr, waarschijnlijk is deze het niet
Adressen:
van 04-12-1693 tot 05-12-1693     Veerle (In de Volkstelling bestaat het gezin in 1693 uit:

Jan Hollants, Maria Lemmens sijn vr(ouw)e,
Jan en Co(r)nelis Hollants sijn kinderen,
Matthijs Hollants en Henr(ick)Vermeyen sijn knechten,
Geetruyt Wuyts en Cath(ari)na Jooos / sijn meysens

De kinderen Jan en Cornelis zijn genoemd. Cornelis is 3 jaar en Jan 1 jaar.
De oudste Joannes is overleden in 1691, net geen 2 jaar oud.

Mathijs Hollants is hun knecht. Waarschijnlijk is dat zijn broer Mathijs, die later trouwt met hun dienstmeid Geetruyt Wuyts. Mathijs is dan 20 jaar, en Geetruyt nn jaar. Ze trouwen op 15 dec. 1701.)
  [bron: Volkstelling Veerle 1693 rescriptie Frans van Thienen 2002, ook op basis van De Families van Veerle, van J.L. Machielsen kapelaan in Veerle, 1969]
1709     Veerle (In de volkstelling staat:

Dilis Vande Weyer cum uxore met vijff kinderen,
eenen knecht Willem Patroons
ende een meyssen Dimpna Bellens

Coren thien v(er)delen 10 v(er)delen

aendere graenen nichil

In het bijschrift van de kapelaan staat: De vijf kinderen zijn uit het vorig huwelijk van Maria Lemmens met Jan Hollants, zoals vermeld in II/22.

Daar heeft hij het overlijden van Jan op 7 juli 1705 getypt, en de namen van de kinderen met hun doopdatum.

De 5 kinderen zijn:
Cornelius, 18 jaar
Mathias, 14 jaar
Henricus, 11 jaar
Maria Anna, 8 jaar
Jan, 3 jaar)
  [bron: Volkstelling Veerle 1709 rescriptie Frans van Thienen 2002, ook op basis van De Families van Veerle, van J.L. Machielsen kapelaan in Veerle, 1969]
4 Mathias Hollants [1.9.1.1.4]. Hij is gedoopt op zondag 28 november 1694 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 108 Scan 238 Fam. Search]. Bij de doop van Mathias waren de volgende getuigen aanwezig: Angela Boven en Mathias Hollants (geb. 1667) [zie 1.9.1.3] [oom vaderszijde].
Adres:
1709     Veerle (In de volkstelling staat:

Dilis Vande Weyer cum uxore met vijff kinderen,
eenen knecht Willem Patroons
ende een meyssen Dimpna Bellens

Coren thien v(er)delen 10 v(er)delen

aendere graenen nichil

In het bijschrift van de kapelaan staat: De vijf kinderen zijn uit het vorig huwelijk van Maria Lemmens met Jan Hollants, zoals vermeld in II/22.

Daar heeft hij het overlijden van Jan op 7 juli 1705 getypt, en de namen van de kinderen met hun doopdatum.

De 5 kinderen zijn:
Cornelius, 18 jaar
Mathias, 14 jaar
Henricus, 11 jaar
Maria Anna, 8 jaar
Jan, 3 jaar)
  [bron: Volkstelling Veerle 1709 rescriptie Frans van Thienen 2002, ook op basis van De Families van Veerle, van J.L. Machielsen kapelaan in Veerle, 1969]
Getuige bij:
10-09-1721     doop Anna Hollants (geb. 1721) [zie 1.9.1.1.2.4]    [oom vaderszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1681-1723 blad 196]
5 Henricus Hollants [1.9.1.1.5]. Hij is gedoopt op dinsdag 28 mei 1697 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 120 Scan 38]. Bij de doop van Henricus waren de volgende getuigen aanwezig: Cathlijn Leuckens (ovl. 1708) [zie 1.9.1] [stiefmoeder van vader] en Hendrik Hollants (1665-1733) [zie 1.9.1.2] [oom vaderszijde].
Adres:
1709     Veerle (In de volkstelling staat:

Dilis Vande Weyer cum uxore met vijff kinderen,
eenen knecht Willem Patroons
ende een meyssen Dimpna Bellens

Coren thien v(er)delen 10 v(er)delen

aendere graenen nichil

In het bijschrift van de kapelaan staat: De vijf kinderen zijn uit het vorig huwelijk van Maria Lemmens met Jan Hollants, zoals vermeld in II/22.

Daar heeft hij het overlijden van Jan op 7 juli 1705 getypt, en de namen van de kinderen met hun doopdatum.

De 5 kinderen zijn:
Cornelius, 18 jaar
Mathias, 14 jaar
Henricus, 11 jaar
Maria Anna, 8 jaar
Jan, 3 jaar)
  [bron: Volkstelling Veerle 1709 rescriptie Frans van Thienen 2002, ook op basis van De Families van Veerle, van J.L. Machielsen kapelaan in Veerle, 1969]
6 Maria Anna Hollants [1.9.1.1.6]. Zij is gedoopt op donderdag 18 augustus 1701 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 133 Scan 43]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Marie Hollants, Mathias Vernijlen en Maria Breugelmans (ovl. vóór 1707) [zie 1.9.1.4] [aangetrouwde tante vaderszijde].
Adres:
1709     Veerle (In de volkstelling staat:

Dilis Vande Weyer cum uxore met vijff kinderen,
eenen knecht Willem Patroons
ende een meyssen Dimpna Bellens

Coren thien v(er)delen 10 v(er)delen

aendere graenen nichil

In het bijschrift van de kapelaan staat: De vijf kinderen zijn uit het vorig huwelijk van Maria Lemmens met Jan Hollants, zoals vermeld in II/22.

Daar heeft hij het overlijden van Jan op 7 juli 1705 getypt, en de namen van de kinderen met hun doopdatum.

De 5 kinderen zijn:
Cornelius, 18 jaar
Mathias, 14 jaar
Henricus, 11 jaar
Maria Anna, 8 jaar
Jan, 3 jaar)
  [bron: Volkstelling Veerle 1709 rescriptie Frans van Thienen 2002, ook op basis van De Families van Veerle, van J.L. Machielsen kapelaan in Veerle, 1969]
Getuige bij:
07-08-1727     doop Anna Theresia Hollants (geb. 1727) [zie 1.9.1.1.2.6]    [tante vaderszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1725-1758 Blad 14]
7 Joannes (Jan) Hollants, gedoopt op dinsdag 15 september 1705 in Veerle. Volgt 1.9.1.1.7.
sterckx_joanna__overleden_10_maart_1765_in_veerle__man_van_cornelius_hollants__begraven_op_het_kerkhof_-_veerle_rk_overl.__1659-1699_blad_9_scan_87.jpg
38 Sterckx Joanna, overleden 10 maart 1765 in Veerle, man van Cornelius Hollants, begraven op het kerkhof - Veerle rk Overl. 1659-1699 Blad 9 scan 87
1.9.1.1.2 Cornelius Hollants, zoon van Joannis (Jan) Hollants (zie 1.9.1.1) en Maria Lemmens. Hij is gedoopt op maandag 16 oktober 1690 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 90 Scan 31]. Bij de doop van Cornelius waren de volgende getuigen aanwezig: Marie van de Nieuwenhuijsen, Cornelius Reijnders en Catharina Vermijen.
Notitie bij de geboorte van Cornelius: Cornelius kan de zoon zijn van Joannes Hollants en Maria Lemmens. Dan is hij gedoopt op 16 okt 1690, en is hij bij zijn trouwen 23 jaar.
Een andere optie: Mathias Hollants en Gertrudis Wuijts als ouders. Dan is hij gedoopt op 8 november 1703, en zou hij 12 jaar zijn bij zijn trouwen. Valt daarmee af als optie.

Dan is Egidius van den Weijer 2x doopgetuige. Hij is de 2e man van Maria Lemmens, ofwel zijn stiefvader. Mathias Hollants is een doopgetuige, en is passend als broer. Joannes en Anna Hollants zijn in 1727 de doopgetuigen, en zij passen als broer en zus.
Maria van Sweevelt is doopgetuige, en zij past als schoonzus. Daarbij is Dympna van Bladel 3x doopgetuige bij zowel Cornelius, Mathias en Joannes als vader. Ofwel: genoeg reden om uit te gaan van familieverband.
Cornelius is overleden op donderdag 20 december 1736 in Veerle, 46 jaar oud [bron: Veerle rk Overl. 1725-1758 Bl 23].
Notitie bij overlijden van Cornelius: Cornelis Hollant, s.m.S.

De kinderen houden op na de doop van Franciscus op 30 juli 1734. Zeer waarschijnlijk is dit de datum van overlijden van Cornelis, getrouwd met Anna Sterx.
Adressen:
04-12-1693     Veerle (In de Volkstelling bestaat het gezin in 1693 uit:

Jan Hollants, Maria Lemmens sijn vr(ouw)e,
Jan en Co(r)nelis Hollants sijn kinderen,
Matthijs Hollants en Henr(ick)Vermeyen sijn knechten,
Geetruyt Wuyts en Cath(ari)na Jooos / sijn meysens

De kinderen Jan en Cornelis zijn genoemd. Cornelis is 3 jaar en Jan 1 jaar.
De oudste Joannes is overleden in 1691, net geen 2 jaar oud.

Mathijs Hollants is hun knecht. Waarschijnlijk is dat zijn broer Mathijs, die later trouwt met hun dienstmeid Geetruyt Wuyts. Mathijs is dan 20 jaar, en Geetruyt nn jaar. Ze trouwen op 15 dec. 1701.)
  [bron: Volkstelling Veerle 1693 rescriptie Frans van Thienen 2002, ook op basis van De Families van Veerle, van J.L. Machielsen kapelaan in Veerle, 1969]
1709     Veerle (In de volkstelling staat:

Dilis Vande Weyer cum uxore met vijff kinderen,
eenen knecht Willem Patroons
ende een meyssen Dimpna Bellens

Coren thien v(er)delen 10 v(er)delen

aendere graenen nichil

In het bijschrift van de kapelaan staat: De vijf kinderen zijn uit het vorig huwelijk van Maria Lemmens met Jan Hollants, zoals vermeld in II/22.

Daar heeft hij het overlijden van Jan op 7 juli 1705 getypt, en de namen van de kinderen met hun doopdatum.

De 5 kinderen zijn:
Cornelius, 18 jaar
Mathias, 14 jaar
Henricus, 11 jaar
Maria Anna, 8 jaar
Jan, 3 jaar)
  [bron: Volkstelling Veerle 1709 rescriptie Frans van Thienen 2002, ook op basis van De Families van Veerle, van J.L. Machielsen kapelaan in Veerle, 1969]
Cornelius trouwde, 23 jaar oud, op dinsdag 16 januari 1714 in Veerle [bron: Veerle rk Huwelijken 1687-1724 Bl. 36] met Anna (Anna) Sterx (afb. 38), 23 jaar oud. Bij het kerkelijk huwelijk van Cornelius en Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Petrus Stercx en Petrus Vinx.
Notitie bij het huwelijk van Cornelius en Anna: Petrus Vinx, ludimagr = sportman (?)
Anna is een dochter van Petrus (Peeter) Stercx en Anne van Kerckhoffs. Zij is gedoopt op zaterdag 21 oktober 1690 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 90 Scan 31]. Anna is overleden op zondag 10 maart 1765 in Veerle, 74 jaar oud [bron: Veerle rk Overl. 1659-1699 Blad 9 scan 87].
Notitie bij overlijden van Anna: Joanna Sterckx, sepulta est in cemetitio, munitas et sacto olco tantum, relicta Cornelius Hollants = ze werd begraven op het kerkhof, alleen bewaakt en begraven door Cornelius Hollants (of met achterlating van Cornelius Hollants).

Haar man zou in 1736 gestorven zijn, dan klopt de vertaling niet, of hij is niet degene die in 1736 gestorven is. Moet de vertaling misschien zijn: achtergelaten door Cornelius Hollants?
Getuige bij:
11-10-1746     doop Anna Catharina Hollants (geb. 1746) [zie 1.9.1.1.7.3]    [aangetrouwde tante vaderszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1725-1758 Blad 108]
Kinderen van Cornelius en Anna:
1 Joannes Baptista Hollants [1.9.1.1.2.1]. Hij is gedoopt op maandag 7 mei 1714 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1681-1723 blad 172]. Bij de doop van Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Lemmens en Catharina Verhoeven.
2 Egidius Hollants [1.9.1.1.2.2]. Hij is gedoopt op woensdag 20 januari 1717 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1681-1723 blad 183]. Bij de doop van Egidius waren de volgende getuigen aanwezig: Egidius van den Wijer en Dymphna van Bladel (ovl. 1741). Egidius is overleden op woensdag 31 oktober 1736 in Veerle, 19 jaar oud [bron: Veerle rk Overl. 1725-1758 Bl 23].
Notitie bij overlijden van Egidius: In Eindhout trouwt op 1 dec. 1739 een Egidius Hollants met Anna Maria Dams, en dopen zij de jaren erna Anna Elisabeth op 13 sept. 1740, Michael op 13 febr. 1743, Maria Theresia op 17 jan. 1748 en Maria Anna op 11 dec. 1751.
Daarbij komen als doopgetuigen voor Catharina Hollants en Maria Hollans.

Er staat niet bij dat Egidius uit Veerle komt, en ik kan dit gezin niet plaatsen, aangenomen dat de hier beschreven Egidius overleden is in 1736.
3 Petrus Hollants, gedoopt op zaterdag 14 januari 1719 in Veerle. Volgt 1.9.1.1.2.3.
4 Anna Hollants [1.9.1.1.2.4]. Zij is gedoopt op woensdag 10 september 1721 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1681-1723 blad 196]. Bij de doop van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Wijnants en Mathias Hollants (geb. 1694) [zie 1.9.1.1.4] [oom vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Anna: Mathias Hollants, is waarschijnlijk de broer van Cornelius.
5 Henricus Hollants [1.9.1.1.2.5]. Hij is gedoopt op zondag 4 juni 1724 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1681-1723 blad 203]. Bij de doop van Henricus waren de volgende getuigen aanwezig: Henricus van Gompel en Catharina van den Vliet.
6 Anna Theresia Hollants [1.9.1.1.2.6]. Zij is gedoopt op donderdag 7 augustus 1727 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1725-1758 Blad 14]. Bij de doop van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Anna Hollants (geb. 1701) [zie 1.9.1.1.6] [tante vaderszijde] en Jan Hollants (1705-1762) [zie 1.9.1.1.7] [oom vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Anna: Joannes en Anna Hollants zijn genoemd. Dit zijn waarschijnlijk broer en zus van Cornelius.
7 Maria Catharina Hollants [1.9.1.1.2.7]. Zij is gedoopt op zondag 29 april 1731 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1725-1758 Blad 35]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Alexander Boven en Maria Theresia (Maria Theresia) Sterx (geb. 1689) [tante moederszijde].
Getuige bij:
31-05-1772     doop Catharina Hollants (1772-1842) [zie 1.9.1.1.2.3.3]    [tante vaderszijde]   [bron: Eindhout rk Dopen 11720-1778 bl. 299 Sc.225 Fam.Search]
8 Franciscus Hollants [1.9.1.1.2.8]. Hij is gedoopt op vrijdag 30 juli 1734 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1725-1758 Blad 50]. Bij de doop van Franciscus waren de volgende getuigen aanwezig: Franciscus Lanen en Maria Lemmens (1662-1742) [zie 1.9.1.1] [grootmoeder vaderszijde].
Getuige bij:
23-04-1768     doop Anna Elisabeth Hollants (1768-1837) [zie 1.9.1.1.2.3.2]    [oom vaderszijde]   [bron: Eindhout rk Dopen 1659-1770 bl. 248 Sc.171 Fam.Search]
07-02-1792     kerkelijk huwelijk Joannes Baptista Janssens en Anna Elisabeth Hollants (1768-1837) [zie 1.9.1.1.2.3.2]    [oom vaderszijde bruid]   [bron: Eindhout RK Huw. 1779-1797 p. 506 sc. 336 Fam. Search]
govaerts_maria_anna__weduwe_van_joannis_franciscus_heijnen__is_overleden_in_eindhout_op_12_oktober_1783_-_eindhout_rk_overl._1779-1791_sc._432_fam._search.jpg
39 Govaerts Maria Anna, weduwe van Joannis Franciscus Heijnen, is overleden in Eindhout op 12 oktober 1783 - Eindhout rk Overl. 1779-1791 sc. 432 Fam. Search
1.9.1.1.2.3 Petrus Hollants, zoon van Cornelius Hollants (zie 1.9.1.1.2) en Anna (Anna) Sterx. Hij is gedoopt op zaterdag 14 januari 1719 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1681-1723 blad 190]. Bij de doop van Petrus waren de volgende getuigen aanwezig: Maria van Sweevelt (1665-1742) [zie 1.9.1.2] [aangetrouwde oudtante vaderszijde] en Petrus (Peter) Sterx (geb. 1687) [oom moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Petrus: Petrus Sterx senior
Petrus is overleden in oktober 1773 in Eindhout, 54 jaar oud [bron: Eindhout BS Akten 1803-1810 p 180-181r sc. 141-142 Fam.Search].
Notitie bij overlijden van Petrus: Zijn overlijdensdatum is genoemd bij het huwelijk van dochter Catharina.
Petrus trouwde met Maria Anna Govaerts (afb. 39). Maria is een dochter van Godefridus Govaerts en Anna Maria van de Goor. Zij is gedoopt op zondag 25 november 1736 in Eindhout (Prov. Antwerpen, België) [bron: Eindhout rk Dopen 1659-1770 bl. 125 Sc.110 Fam.Search]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Theresia van de Goor en Adrianus Verellen. Maria is overleden op zondag 12 oktober 1783 in Eindhout (Prov. Antwerpen, België), 46 jaar oud [bron: Eindhout rk Overl. 1779-1791 sc. 432 Fam. Search; Eindhout BS Akten 1803-1810 p 180-181r sc. 141-142 Fam.Search].
Notitie bij overlijden van Maria: Haar overlijdensdatum is ook genoemd bij het huwelijk van dochter Catharina. Op die datum vind ik het overlijden terug. Dan is zij echtgenote van Joannis Franciscus Heijnen. Mogelijk is zij hertrouwd na het overlijden van haar man Petrus Hollants.
Kinderen van Petrus en Maria:
1 Henricus Hollants, gedoopt op donderdag 1 augustus 1765 in Eindhout. Volgt 1.9.1.1.2.3.1.
2 Anna Elisabeth Hollants, gedoopt op zaterdag 23 april 1768 in Eindhout. Volgt 1.9.1.1.2.3.2.
3 Catharina Hollants, gedoopt op zondag 31 mei 1772 in Eindhout. Volgt 1.9.1.1.2.3.3.
hollandts_henricus__rk_gedoopt_op_1_aug._1765_in_eindhout_zn_van_petrus_hollandts_en_maria_anna_govaers_-_eindhout_rk_dopen_1659-1770_bl._241_sc.168_fam.search.jpg hollants_henricus__36jr__landbouwer__en_anna_catharina_beten__43_jr__beide_wonend_in_eindhout__trouwen_in_eindhout_op_5_dec._1802_-_eindhout_bs_akten_1803-1820_akte_4_sc._30_fam.search.jpg hollans_henricus__66jr__landbouwer__overleden_op_30_dec._1830_in_eindhout_in_de_wijk_eindhouthamme_-_eindhout_bs_akten_1821-1832_akte_21_p._17r_sc._584_fam.search.jpg
40 Hollandts Henricus, rk gedoopt op 1 aug. 1765 in Eindhout zn van Petrus Hollandts en Maria Anna Govaers - Eindhout rk Dopen 1659-1770 bl. 241 Sc.168 Fam.Search
41 Hollants Henricus, 36jr, landbouwer, en Anna Catharina Beten, 43 jr, beide wonend in Eindhout, trouwen in Eindhout op 5 dec. 1802 - Eindhout BS Akten 1803-1820 akte 4 sc. 30 Fam.Search
42 Hollans Henricus, 66jr, landbouwer, overleden op 30 dec. 1830 in Eindhout in de wijk Eindhouthamme - Eindhout BS Akten 1821-1832 akte 21 p. 17r sc. 584 Fam.Search
1.9.1.1.2.3.1 Henricus Hollants (afb. 40 t/m 42), zoon van Petrus Hollants (zie 1.9.1.1.2.3) en Maria Anna Govaerts. Hij is gedoopt op donderdag 1 augustus 1765 in Eindhout [bron: Eindhout rk Dopen 1659-1770 bl. 241 Sc.168 Fam.Search]. Bij de doop van Henricus waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Breugelmans en Arnoldus Govaerts (geb. 1728) [oom moederszijde]. Henricus is overleden op donderdag 30 december 1830 in Eindhout, 65 jaar oud [bron: Eindhout BS Akten 1821-1832 akte 21 p. 17r sc. 584 Fam.Search]. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 31 december 1830 [bron: Eindhout BS Akten 1821-1832 akte 21 p. 17r sc. 584 Fam.Search]. Bij de overlijdensaangifte van Henricus was de volgende getuige aanwezig: Joannes Baptista Hollans (1797-1874) [zie 1.9.1.1.2.3.1.1] [zoon].
Notitie bij overlijden van Henricus: Aangifte door zijn zoon, 31 jaar, landbouwer
Adressen:
15-11-1792     Sammel (Henricus is peter bij de doop van zijn neefje Henricus, zoon van zijn zus.)   [bron: Eindhout rk Dopen 1779-1797 bl. 510 Sc.338 Fam.Search]
05-12-1802     Eindhout   [bron: Eindhout BS Akten 1803-1820 akte 4 sc. 30 Fam.Search]
03-08-1825     Eindhout   [bron: Eindhout BS Akten 1821-1832 p 18v-19r sc. 471 Fam.Search]
30-12-1830     Wijk Eindhouthamme, Eindhout   [bron: Eindhout BS Akten 1821-1832 akte 21 p. 17r sc. 584 Fam.Search]
Beroepen:
05-12-1802     Landbouwer (Cultivateur)
05-06-1825     Landbouwer (Hij geeft de geboorte van zijn kleindochter mee aan.)   [bron: Eindhout BS Akten 1821-1832 akte 12 sc. 479 Fam.Search]
03-08-1826     Landbouwer   [bron: Eindhout BS Akten 1821-1832 p 18v-19r sc. 471 Fam.Search]
30-12-1830     Landbouwer   [bron: Eindhout BS Akten 1821-1832 akte 21 p. 17r sc. 584 Fam.Search]
Getuige bij:
06-06-826     geboorteaangifte Theresia Francisca Hollants (1826-1855) [zie 1.9.1.1.2.3.1.1.1]    [grootvader vaderszijde]   [bron: Eindhout BS Akten 1821-1832 akte 12 sc. 479 Fam.Search]
15-11-1792     doop Henricus Janssens (geb. 1792) [zie 1.9.1.1.2.3.2.1]    [oom moederszijde]   [bron: Eindhout rk Dopen 1779-1797 bl. 510 Sc.338 Fam.Search]
03-08-1809     huwelijk Joannes Jacobs van Dingenen (geb. 1769) en Catharina Hollants (1772-1842) [zie 1.9.1.1.2.3.3]    [broer bruid]   [bron: Eindhout BS Akten 1803-1810 p 180-181r sc. 141-142 Fam.Search]
Henricus trouwde, 37 jaar oud, op zondag 5 december 1802 in Eindhout [bron: Eindhout BS Akten 1803-1820 akte 4 sc. 30 Fam.Search] met Anna Catharina Beten, 45 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Henricus en Anna: Het huwelijk is in de Franse tijd, met de republikeinse tijdrekening. In de acte is het dag 14 van de maand frimaire van het jaar XI.
Anna is een dochter van Lambertus Beten en Maria Peeters. Zij is gedoopt op vrijdag 7 oktober 1757 in Eindhout. Anna is overleden op vrijdag 13 februari 1829 in Eindhout, 71 jaar oud.
Adressen:
05-12-1802     Eindhout   [bron: Eindhout BS Akten 1803-1820 akte 4 sc. 30 Fam.Search]
03-08-1825     Eindhout   [bron: Eindhout BS Akten 1821-1832 p 18v-19r sc. 471 Fam.Search]
Beroep:
03-08-1825     Landbouwer   [bron: Eindhout BS Akten 1821-1832 p 18v-19r sc. 471 Fam.Search]
Kind van Henricus en Anna:
1 Joannes Baptista Hollans, geboren op zaterdag 18 maart 1797 in Eindhout (Prov. Antwerpen, België). Volgt 1.9.1.1.2.3.1.1.
hollans_joannes_baptista__rk_gedoopt_op_19_maart_1799_in_eindhout__zn_van_henricus_hollans_en_anna_catharina_beten_-_eindhout_rk_dopen_1797_p._586_rijksarc._sc._103.jpg hollans_joannes_baptista__rk_gedoopt_op_19_maart_1799_in_eindhout__zn_van_henricus_hollans_en_anna_catharina_beten_-_eindhout_rk_dopen_1797_p._586_sc._376_fam.search.jpg hollans_joannes_baptista__28jr__landbouwer_en_joanna_theresia_hanegreefs__24_jr__trouwen_in_eindhout_op_3_aug._1825_-_eindhout_bs_akten_1821-1832_p_18v_sc._471_fam.search.jpg hollans_joannes_baptista__28jr__landbouwer_en_joanna_theresia_hanegreefs__24_jr__trouwen_in_eindhout_op_3_aug._1825_-_eindhout_bs_akten_1821-1832_p_19r_sc._471_fam.search.jpg hollans_joannes_baptista__is_in_eindhout_wijk_b_nummer_56_overleden_op_17_maart_1874_om_8.00u_-_eindhout_bs_akten_1871-1880_akte_12_p_4v_sc._687_fam.search.jpg hanegreefs_joanna_theresia__68jr__landbouwster__is_overleden_op_12_juni_1869_om_6.00u_in_eindhout_wijk_c_nummer_29_-_eindhout_bs_akten_1861-1870_akte_41_p_11_sc._559_fam.search.jpg
43 Hollans Joannes Baptista, rk gedoopt op 19 maart 1799 in Eindhout, zn van Henricus Hollans en Anna Catharina Beten - Eindhout rk Dopen 1797 p. 586 Rijksarc. sc. 103
44 Hollans Joannes Baptista, rk gedoopt op 19 maart 1799 in Eindhout, zn van Henricus Hollans en Anna Catharina Beten - Eindhout rk Dopen 1797 p. 586 sc. 376 Fam.Search
45 Hollans Joannes Baptista, 28jr, landbouwer en Joanna Theresia Hanegreefs, 24 jr, trouwen in Eindhout op 3 aug. 1825 - Eindhout BS Akten 1821-1832 p 18v sc. 471 Fam.Search
46 Hollans Joannes Baptista, 28jr, landbouwer en Joanna Theresia Hanegreefs, 24 jr, trouwen in Eindhout op 3 aug. 1825 - Eindhout BS Akten 1821-1832 p 19r sc. 471 Fam.Search
47 Hollans Joannes Baptista, is in Eindhout Wijk B nummer 56 overleden op 17 maart 1874 om 8.00u - Eindhout BS Akten 1871-1880 akte 12 p 4v sc. 687 Fam.Search
48 Hanegreefs Joanna Theresia, 68jr, landbouwster, is overleden op 12 juni 1869 om 6.00u in Eindhout Wijk C nummer 29 - Eindhout BS Akten 1861-1870 akte 41 p 11 sc. 559 Fam.Search
1.9.1.1.2.3.1.1 Joannes Baptista Hollans (afb. 43 t/m 47) is geboren op zaterdag 18 maart 1797 in Eindhout (Prov. Antwerpen, België) [bron: Eindhout BS Akten 1821-1832 p 18v-19r sc. 471 Fam.Search], zoon van Henricus Hollants (zie 1.9.1.1.2.3.1) en Anna Catharina Beten. Hij is gedoopt op dinsdag 19 maart 1799 in Eindhout (Prov. Antwerpen, België) [bron: Eindhout rk Dopen 1770-1779 bl. 586 Sc.376 Fam.Search]. Bij de doop van Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Baptista Beten en Catharina Hollants (1772-1842) [zie 1.9.1.1.2.3.3] [tante vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Joannes: In het doopboek staat dat hij op 19 maart 1799 gedoopt is. In de trouwakte staat dat hij 28 jaar is, en geboren is op 18 maart 1797. Ook in de overlijdensakte staat dat hij op 18 maart 1797 geboren is.
Joannes is overleden op dinsdag 17 maart 1874 om 08:00 in Eindhout (Prov. Antwerpen, België), 76 jaar oud [bron: Eindhout BS Akten 1871-1880 akte 12 p 4v sc. 687 Fam.Search]. Bij de overlijdensaangifte van Joannes was de volgende getuige aanwezig: Vincentius Ludovicus Hollans (1841-1914) [zie 1.9.1.1.2.3.1.1.3] [zoon].
Notitie bij Joannes: Bij zijn doop als Hollans geschreven, bij zijn trouwen ook, en bij zijn overlijden. Bij de aangifte van dochter Theresia Francisca als Hollants, zijn handtekening schrijft hij met Hollans.
Adressen:
03-08-1825     Eindhout   [bron: Eindhout BS Akten 1821-1832 p 18v-19r sc. 471 Fam.Search]
05-06-1826     Trichelhoek, Eindhout   [bron: Eindhout BS Akten 1821-1832 akte 12 sc. 479 Fam.Search]
30-12-1830     Wijk Eindhouthamme, Eindhout   [bron: Eindhout BS Akten 1821-1832 akte 21 p. 17r sc. 584 Fam.Search]
09-11-1831     Eindhouthamme, Eindhout   [bron: Eindhout BS Akten 1821-1832 akte 22 sc. 622 Fam.Search]
11-09-1855     Eindhout   [bron: BS Akten 1853-1862 Akte 52 Scan 449 Fam.Search]
12-06-1869     Wijk C nummer 29, Eindhout   [bron: Eindhout BS Akten 1861-1870 akte 41 p 11 sc. 559 Fam.Search]
Beroepen:
03-08-1825     Landbouwer   [bron: Eindhout BS Akten 1821-1832 p 18v-19r sc. 471 Fam.Search]
05-06-1826     Landbouwer   [bron: Eindhout BS Akten 1821-1832 akte 12 sc. 479 Fam.Search]
30-12-1830     Landbouwer   [bron: Eindhout BS Akten 1821-1832 akte 21 p. 17r sc. 584 Fam.Search]
09-11-1831     Landbouwer   [bron: Eindhout BS Akten 1821-1832 akte 22 sc. 622 Fam.Search]
11-09-1855     Landbouwer   [bron: BS Akten 1853-1862 Akte 52 Scan 449 Fam.Search]
12-06-1869     Landbouwer   [bron: Eindhout BS Akten 1861-1870 akte 41 p 11 sc. 559 Fam.Search]
Getuige bij:
overlijdensaangifte Joanna Theresia Hanegreefs (1801-1869) [zie 1.9.1.1.2.3.1.1]    [echtgenoot]
31-12-1830     overlijdensaangifte Henricus Hollants (1765-1830) [zie 1.9.1.1.2.3.1]    [zoon]   [bron: Eindhout BS Akten 1821-1832 akte 21 p. 17r sc. 584 Fam.Search]
08-11-1831     geboorteaangifte Anna Catharina Hollants (1831-1831) [zie 1.9.1.1.2.3.1.1.2]    [vader]   [bron: Eindhout BS Akten 1821-1832 Geb. akte 27 sc. 612 Fam.Search]
10-11-1831     overlijdensaangifte Anna Catharina Hollants (1831-1831) [zie 1.9.1.1.2.3.1.1.2]    [vader]   [bron: Eindhout]
Joannes trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 3 augustus 1825 in Eindhout [bron: Eindhout BS Akten 1821-1832 p 18v-19r sc. 471 Fam.Search] met Joanna Theresia Hanegreefs (afb. 48), 24 jaar oud. Joanna is geboren op maandag 19 januari 1801 in Eindhout [bron: Eindhout BS Akten 1821-1832 p 18v-19r sc. 471 Fam.Search], dochter van Jan Baptista Hanegreefs en Maria Theresia Binnemans. Zij is gedoopt op maandag 19 januari 1801 in Eindhout [bron: Eindhout rk Dopen 1770-1779 bl. 590 Sc.378 Fam.Search]. Bij de doop van Joanna was de volgende getuige aanwezig: Theresia Gebruers. Joanna is overleden op zaterdag 12 juni 1869 om 06:00 in Eindhout, 68 jaar oud [bron: Eindhout BS Akten 1861-1870 akte 41 p 11 sc. 559 Fam.Search]. Bij de overlijdensaangifte van Joanna waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Baptista Hollans (1797-1874) [zie 1.9.1.1.2.3.1.1] [echtgenoot] en Vincentius Ludovicus Hollans (1841-1914) [zie 1.9.1.1.2.3.1.1.3] [zoon].
Notitie bij overlijden van Joanna: Haar man doet aangifte, hij is 70 jaar staat in de acte
Adressen:
03-08-1825     Eindhout   [bron: Eindhout BS Akten 1821-1832 p 18v-19r sc. 471 Fam.Search]
03-08-1825     Eindhout   [bron: Eindhout BS Akten 1821-1832 p 18v-19r sc. 471 Fam.Search]
05-06-1826     Trichelhoek, Eindhout   [bron: Eindhout BS Akten 1821-1832 akte 12 sc. 479 Fam.Search]
09-11-1831     Eindhouthamme, Eindhout   [bron: Eindhout BS Akten 1821-1832 akte 22 sc. 622 Fam.Search]
11-09-1855     Eindhout   [bron: BS Akten 1853-1862 Akte 52 Scan 449 Fam.Search]
12-06-1869     Wijk C nummer 29, Eindhout   [bron: Eindhout BS Akten 1861-1870 akte 41 p 11 sc. 559 Fam.Search]
Beroepen:
09-11-1831     Landbouwster   [bron: Eindhout BS Akten 1821-1832 akte 22 sc. 622 Fam.Search]
11-09-1855     Landbouwster   [bron: BS Akten 1853-1862 Akte 52 Scan 449 Fam.Search]
12-06-1869     Landbouwster   [bron: Eindhout BS Akten 1861-1870 akte 41 p 11 sc. 559 Fam.Search]
Kinderen van Joannes en Joanna:
1 Theresia Francisca Hollants, geboren op maandag 5 juni 1826 in Eindhout (Prov. Antwerpen, België). Volgt 1.9.1.1.2.3.1.1.1.
hollants_anna_catharina__is_geboren_om_4.00u_op_8_nov._1831_in_eindhouthamme__dr_van_joannes_baptista_hollants_en_joanna_ther._hanegreefs_-_eindhout_bs_akten_1821-1832_geb._akte_27_sc._612_fam.search.jpg hollants_anna_catharina__1_dag_oud__is_overleden_in_de_wijk_eindhouthamme_-_eindhout_bs_akten_1821-1832_akte_22_sc._622_fam.search.jpg
49 Hollants Anna Catharina, is geboren om 4.00u op 8 nov. 1831 in Eindhouthamme, dr van Joannes Baptista Hollants en Joanna Ther. Hanegreefs - Eindhout BS Akten 1821-1832 Geb. akte 27 sc. 612 Fam.Search
50 Hollants Anna Catharina, 1 dag oud, is overleden in de wijk Eindhouthamme - Eindhout BS Akten 1821-1832 akte 22 sc. 622 Fam.Search
2 Anna Catharina Hollants [1.9.1.1.2.3.1.1.2] (afb. 49 en 50), geboren op dinsdag 8 november 1831 om 05:00 in Eindhout [bron: Eindhout BS Akten 1821-1832 Geb. akte 27 sc. 612 Fam.Search]. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 november 1831 [bron: Eindhout BS Akten 1821-1832 Geb. akte 27 sc. 612 Fam.Search]. Bij de geboorteaangifte van Anna was de volgende getuige aanwezig: Joannes Baptista Hollans (1797-1874) [zie 1.9.1.1.2.3.1.1] [vader]. Anna is overleden op woensdag 9 november 1831 in Eindhout, 1 dag oud [bron: Eindhout BS Akten 1821-1832 Overl. akte 22 sc. 622 Fam.Search]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 10 november 1831 [bron: Eindhout]. Bij de overlijdensaangifte van Anna was de volgende getuige aanwezig: Joannes Baptista Hollans (1797-1874) [zie 1.9.1.1.2.3.1.1] [vader].
Adres:
09-11-1831     Eindhouthamme, Eindhout   [bron: Eindhout BS Akten 1821-1832 akte 22 sc. 622 Fam.Search]
3 Vincentius Ludovicus Hollans [1.9.1.1.2.3.1.1.3]. Hij is gedoopt op vrijdag 22 januari 1841 in Eindhout. Vincentius is overleden op donderdag 19 februari 1914 in Eindhout, 73 jaar oud [bron: Vorst BS Overl. akte Bladnr: VST-1914-X05 Ref: 4595347]. Vincentius bleef ongehuwd.
Adres:
12-06-1869     Eindhout   [bron: Eindhout BS Akten 1861-1870 akte 41 p 11 sc. 559 Fam.Search]
Beroep:
12-06-1869     Landbouwer   [bron: Eindhout BS Akten 1861-1870 akte 41 p 11 sc. 559 Fam.Search]
Getuige bij:
overlijdensaangifte Joannes Baptista Hollans (1797-1874) [zie 1.9.1.1.2.3.1.1]    [zoon]
overlijdensaangifte Joanna Theresia Hanegreefs (1801-1869) [zie 1.9.1.1.2.3.1.1]    [zoon]
hollants_theresia_francisca__geb._5_juni_1826_in_de_trichelhoek__dr._van_joannes_bapt._hollants__28_jr__landbouwer__en_joanna_ther._hanegreefs_-_eindhout_bs_akten_1821-1832_akte_12_sc._479_fam.search.jpg peeters_gabriel__landbouwer__en_theresia_francisca_hollants__landbouwster__trouwen_op_13_jan._1855_voor_haar_vader_als_burgemeester__-_eindhout_bs_akten_1845-1860_akte_4_in_1855_sc._215_fam.search.jpg hollans_theresia_francisca__28_jr__herbergierster_te_veerle_in_wijk_a_nr_107__is_overleden_op_11_september_1855_tussen_13.00u_en_14.00u_-_veerle_bs_akten_1853-1862_akte_52_scan_449_fam.search.jpg
51 Hollants Theresia Francisca, geb. 5 juni 1826 in de Trichelhoek, dr. van Joannes Bapt. Hollants, 28 jr, landbouwer, en Joanna Ther. Hanegreefs - Eindhout BS Akten 1821-1832 akte 12 sc. 479 Fam.Search
52 Peeters Gabriel, landbouwer, en Theresia Francisca Hollants, landbouwster, trouwen op 13 jan. 1855 voor haar vader als burgemeester - Eindhout BS Akten 1845-1860 Akte 4 in 1855 sc. 215 Fam.Search
53 Hollans Theresia Francisca, 28 jr, herbergierster te Veerle in wijk A nr 107, is overleden op 11 september 1855 tussen 13.00u en 14.00u - Veerle BS Akten 1853-1862 Akte 52 Scan 449 Fam.Search
1.9.1.1.2.3.1.1.1 Theresia Francisca Hollants (afb. 51 t/m 53) is geboren op maandag 5 juni 1826 om 09:00 in Eindhout (Prov. Antwerpen, België) [bron: Eindhout BS Akten 1821-1832 akte 12 sc. 479 Fam.Search], dochter van Joannes Baptista Hollans (zie 1.9.1.1.2.3.1.1) en Joanna Theresia Hanegreefs. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 6 juni 826 [bron: Eindhout BS Akten 1821-1832 akte 12 sc. 479 Fam.Search]. Bij de geboorteaangifte van Theresia waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Martinus Dassen en Henricus Hollants (1765-1830) [zie 1.9.1.1.2.3.1] [grootvader vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Theresia: Zijn vader is erbij als getuige. Haar naam is geschreven als Hollants. Bij haar huwelijk als Hollans. Bij haar overlijden ook.
Theresia is overleden op dinsdag 11 september 1855 in Veerle, 29 jaar oud [bron: Veerle BS Akten 1853-1862 Akte 52 Scan 449 Fam.Search]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13 september 1855 [bron: Veerle BS Akten 1853-1862 Akte 52 Scan 449 Fam.Search].
Notitie bij overlijden van Theresia: Theresia overlijdt 8 maanden na haar huwelijk.
Adressen:
05-06-1826     Trichelhoek, Eindhout   [bron: Eindhout BS Akten 1821-1832 akte 12 sc. 479 Fam.Search]
11-09-1855     Wijk A nummer 107, Veerle   [bron: BS Akten 1853-1862 Akte 52 Scan 449 Fam.Search]
Beroep:
11-09-1855     Herbergierster   [bron: BS Akten 1853-1862 Akte 52 Scan 449 Fam.Search]
Theresia trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 13 januari 1855 in Eindhout [bron: Eindhout BS Akten 1845-1860 Akte 4 in 1855 sc. 215 Fam.Search] met Gabriel Peeters, 25 jaar oud. Gabriel is geboren op zaterdag 4 juli 1829 in Veerle, zoon van Franciscus Peeters en Carolina van Passel.
Adres:
11-09-1855     Wijk A nummer 107, Veerle   [bron: BS Akten 1853-1862 Akte 52 Scan 449 Fam.Search]
Beroep:
11-09-1855     Herbergier   [bron: BS Akten 1853-1862 Akte 52 Scan 449 Fam.Search]
hollants_anna_elisabeth__rk_gedoopt_op_23_april_1768_in_eindhout_zn_van_petrus_hollants_en_maria_anna_govaerts_-_eindhout_rk_dopen_1659-1770_bl._248_sc.171_fam.search.jpg janssens_joannes_baptista__en_anna_elisabeth_hollans__beide_wonend_in_eindhouthamme__trouwen_in_eindhout_op_7_febr._1792_-_eindhout_rk_huw._1779-1797_p._506_sc._336_fam._search.jpg hollans_anna_elisabeth__69_jr__overleden_op_8_oktober_1837_in_eindhout_in_de_3e_wijk_-_eindhout_bs_akten_1833-1844_akte_40_p._12v_sc._782_fam.search.jpg hollans_anna_elisabeth__69_jr__overleden_op_8_oktober_1837_in_eindhout_in_de_3e_wijk_-_eindhout_bs_akten_1833-1844_akte_40_p._13r_sc._782_fam.search.jpg
54 Hollants Anna Elisabeth, rk gedoopt op 23 april 1768 in Eindhout zn van Petrus Hollants en Maria Anna Govaerts - Eindhout rk Dopen 1659-1770 bl. 248 Sc.171 Fam.Search
55 Janssens Joannes Baptista, en Anna Elisabeth Hollans, beide wonend in Eindhouthamme, trouwen in Eindhout op 7 febr. 1792 - Eindhout RK Huw. 1779-1797 p. 506 sc. 336 Fam. Search
56 Hollans Anna Elisabeth, 69 jr, overleden op 8 oktober 1837 in Eindhout in de 3e wijk - Eindhout BS Akten 1833-1844 akte 40 p. 12v sc. 782 Fam.Search
57 Hollans Anna Elisabeth, 69 jr, overleden op 8 oktober 1837 in Eindhout in de 3e wijk - Eindhout BS Akten 1833-1844 akte 40 p. 13r sc. 782 Fam.Search
1.9.1.1.2.3.2 Anna Elisabeth Hollants (afb. 54 t/m 57), dochter van Petrus Hollants (zie 1.9.1.1.2.3) en Maria Anna Govaerts. Zij is gedoopt op zaterdag 23 april 1768 in Eindhout [bron: Eindhout rk Dopen 1659-1770 bl. 248 Sc.171 Fam.Search]. Bij de doop van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Elisabeth Govaerts (geb. 1723) [tante moederszijde] en Franciscus Hollants (geb. 1734) [zie 1.9.1.1.2.8] [oom vaderszijde]. Anna is overleden op zondag 8 oktober 1837 in Eindhout, 69 jaar oud [bron: Eindhout BS Akten 1833-1844 akte 40 p. 12v-13r sc. 782 Fam.Search]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 oktober 1837 [bron: Eindhout BS Akten 1833-1844 akte 40 p. 12v-13r sc. 782 Fam.Search].
Notitie bij overlijden van Anna: Joannes Baptista Hollans, borgemeester, legt de akte vast van het overlijden van zijn tante. Hij gebruikt als achternaam Hollans.
Adres:
07-02-1792     Eindhouthamme   [bron: Eindhout RK Huw. 1779-1797 p. 506 sc. 336 Fam. Search]
Anna trouwde, 23 jaar oud, op dinsdag 7 februari 1792 in Eindhout [bron: Eindhout RK Huw. 1779-1797 p. 506 sc. 336 Fam. Search] met Joannes Baptista Janssens. Bij het kerkelijk huwelijk van Anna en Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Petrus Janssens en Franciscus Hollants (geb. 1734) [zie 1.9.1.1.2.8] [oom vaderszijde bruid].
Notitie bij het huwelijk van Anna en Joannes: Franciscus Hollants uit Veerle is getuige bij het huwelijk. Waarschijnlijk is het zijn oom. Zijn vader en moeder zijn bij het huwelijk niet meer in leven.
Adres:
07-02-1792     Eindhouthamme   [bron: Eindhout RK Huw. 1779-1797 p. 506 sc. 336 Fam. Search]
Kind van Anna en Joannes:
janssens_henricus__rk_gedoopt_op_15_nov._1792_in_eindhout__zoon_van_joannes_bapt._janssens_en_anna_elis._hollans__w._eindhouthamme_-_eindhout_rk_dopen_1779-1797_bl._510_sc.338_fam.search.jpg
58 Janssens Henricus, rk gedoopt op 15 nov. 1792 in Eindhout, zoon van Joannes Bapt. Janssens en Anna Elis. Hollans, w. Eindhouthamme - Eindhout rk Dopen 1779-1797 bl. 510 Sc.338 Fam.Search
1 Henricus Janssens [1.9.1.1.2.3.2.1] (afb. 58). Hij is gedoopt op donderdag 15 november 1792 in Eindhout [bron: Eindhout rk Dopen 1779-1797 bl. 510 Sc.338 Fam.Search]. Bij de doop van Henricus waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Catharina Janssens en Henricus Hollants (1765-1830) [zie 1.9.1.1.2.3.1] [oom moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Henricus: Haar broer en zijn zus zijn als getuigen bij de doop.
hollands_catharina__rk_gedoopt_op_31_mei_1772_in_eindhout_zn_van_petrus_hollands_en_maria_anna_govaerts_-_eindhout_rk_dopen_1720-1778_bl._299_sc.225_fam.search.jpg dingenen_jean_joseph_van__40jr__landb.__en_catharine_hollands__37j__bediende__3_huw._aank._in_eindhout__1e_op_23_juli_1809_-_eindhout_bd_huw._aank._1803-1810_p.3_sc._35.jpg dingenen_jean_joseph_van__40jr__landb.__en_catharine_hollands__37j__bediende__trouwen_in_eindhout_op_3_aug._1809_-_eindhout_bs_akten_1803-1810_p_180r_sc._141.jpg dingenen_jean_joseph_van__40jr__landb.__en_catharine_hollands__37j__bediende__trouwen_in_eindhout_op_3_aug._1809_-_eindhout_bs_akten_1803-1810_p_180v_sc._142_fam.search.jpg dingenen_jean_joseph_van__40jr__landb.__en_catharine_hollands__37j__bediende__trouwen_in_eindhout_op_3_aug._1809_-_eindhout_bs_akten_1803-1810_p_181r_sc._142_fam.search.jpg hollans_anna_elisabeth__61jr__weduwe__overleden_op_27_jan._1842_in_vorst_in_wijk_a_huis_16__straat_steenbergen_-_vorst_bs_akten_1826-1843_akte_29_p._11r_sc._662_fam.search.jpg
59 Hollands Catharina, rk gedoopt op 31 mei 1772 in Eindhout zn van Petrus Hollands en Maria Anna Govaerts - Eindhout rk Dopen 1720-1778 bl. 299 Sc.225 Fam.Search
60 Dingenen Jean Joseph van, 40jr, landb., en Catharine Hollands, 37j, bediende, 3 huw. aank. in Eindhout, 1e op 23 juli 1809 - Eindhout BD Huw. aank. 1803-1810 p.3 sc. 35
61 Dingenen Jean Joseph van, 40jr, landb., en Catharine Hollands, 37j, bediende, trouwen in Eindhout op 3 aug. 1809 - Eindhout BS Akten 1803-1810 p 180r sc. 141
62 Dingenen Jean Joseph van, 40jr, landb., en Catharine Hollands, 37j, bediende, trouwen in Eindhout op 3 aug. 1809 - Eindhout BS Akten 1803-1810 p 180v sc. 142 Fam.Search
63 Dingenen Jean Joseph van, 40jr, landb., en Catharine Hollands, 37j, bediende, trouwen in Eindhout op 3 aug. 1809 - Eindhout BS Akten 1803-1810 p 181r sc. 142 Fam.Search
64 Hollans Anna Elisabeth, 61jr, weduwe, overleden op 27 jan. 1842 in Vorst in wijk A huis 16, straat Steenbergen - Vorst BS Akten 1826-1843 akte 29 p. 11r sc. 662 Fam.Search
1.9.1.1.2.3.3 Catharina Hollants (afb. 59 t/m 64), dochter van Petrus Hollants (zie 1.9.1.1.2.3) en Maria Anna Govaerts. Zij is gedoopt op zondag 31 mei 1772 in Eindhout [bron: Eindhout rk Dopen 11720-1778 bl. 299 Sc.225 Fam.Search]. Bij de doop van Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Arnoldus van de Goor en Maria Catharina Hollants (geb. 1731) [zie 1.9.1.1.2.7] [tante vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Catharina: Catharina Hollands is genoemd als meter. Dat is waarschijnlijk zijn zus Maria Catharina.
Catharina is overleden op donderdag 27 januari 1842 in Vorst, 69 jaar oud [bron: Vorst BS Akten 1826-1843 akte 29 p. 11r sc. 662 Fam.Search]. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 28 januari 1842 [bron: Vorst BS Akten 1826-1843 akte 29 p. 11r sc. 662 Fam.Search].
Adres:
27-01-1842     Steenbergen, wijk A huisnr 16, Vorst   [bron: Vorst BS Akten 1826-1843 akte 29 p. 11r sc. 662 Fam.Search]
Getuige bij:
19-03-1799     doop Joannes Baptista Hollans (1797-1874) [zie 1.9.1.1.2.3.1.1]    [tante vaderszijde]   [bron: Eindhout rk Dopen 1770-1779 bl. 586 Sc.376 Fam.Search]
Catharina trouwde, 37 jaar oud, op donderdag 3 augustus 1809 in Eindhout [bron: Eindhout BS Akten 1803-1810 p 180-181r sc. 141-142 Fam.Search] met Joannes Jacobs van Dingenen, 39 jaar oud, nadat zij op zondag 23 juli 1809 in Eindhout in ondertrouw zijn gegaan [bron: Eindhout BD Huw. aank. 1803-1810 p.3 sc. 35]. Bij het burgerlijk huwelijk van Catharina en Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Jean Baptiste Janssens, Constantine Mertens en Henricus Hollants (1765-1830) [zie 1.9.1.1.2.3.1] [broer bruid].
Notitie bij het huwelijk van Catharina en Joannes: De 1e afkondiging is op 23 juli 1809. Er staat foutief 1808. Bij de 2e en 3e afkondiging is wel 1809 geschreven.
Als getuigen zijn haar broer, en 2 zwagers van haar aanwezig.
Joannes is een zoon van Adrianus van Dingenen en Gertrudis Ceulemans. Hij is gedoopt op woensdag 4 oktober 1769 in Westerloo (België). Joannes is weduwnaar van Maria Gertrudis Laenen (ovl. 1809).
hollants_joannes__en_geertruy_verluyten_maken_hun_testament_op_bij_notaris_j.f._van_de_goor_op_24_febr._1755_in_veerle_-_veerle_not._1753-1757_-_akte_2_van_1755_scan_231.jpg hollants_joannes__en_geertruy_verluyten_maken_hun_testament_op_bij_notaris_j.f._van_de_goor_op_24_febr._1755_in_veerle_-_veerle_not._1753-1757_-_akte_2_van_1755_scan_232.jpg hollants_joannes__en_geertruy_verluyten_maken_hun_testament_op_bij_notaris_j.f._van_de_goor_op_24_febr._1755_in_veerle_-_veerle_not._1753-1757_-_akte_2_van_1755_scan_233.jpg hollants_joannes__en_geertruy_verluyten_maken_hun_testament_op_bij_notaris_j.f._van_de_goor_op_24_febr._1755_in_veerle_-_veerle_not._1753-1757_-_akte_2_van_1755_scan_234.jpg hollants_joannes__en_geertruy_verluyten_maken_hun_testament_op_bij_notaris_j.f._van_de_goor_op_24_febr._1755_in_veerle_-_veerle_not._1753-1757_-_akte_2_van_1755_scan_235.jpg
65 Hollants Joannes, en Geertruy Verluyten maken hun testament op bij notaris J.F. van de Goor op 24 febr. 1755 in Veerle - Veerle Not. 1753-1757 - Akte 2 van 1755 Scan 231
66 Hollants Joannes, en Geertruy Verluyten maken hun testament op bij notaris J.F. van de Goor op 24 febr. 1755 in Veerle - Veerle Not. 1753-1757 - Akte 2 van 1755 Scan 232
67 Hollants Joannes, en Geertruy Verluyten maken hun testament op bij notaris J.F. van de Goor op 24 febr. 1755 in Veerle - Veerle Not. 1753-1757 - Akte 2 van 1755 Scan 233
68 Hollants Joannes, en Geertruy Verluyten maken hun testament op bij notaris J.F. van de Goor op 24 febr. 1755 in Veerle - Veerle Not. 1753-1757 - Akte 2 van 1755 Scan 234
69 Hollants Joannes, en Geertruy Verluyten maken hun testament op bij notaris J.F. van de Goor op 24 febr. 1755 in Veerle - Veerle Not. 1753-1757 - Akte 2 van 1755 Scan 235
1.9.1.1.7 Joannes (Jan) Hollants (afb. 65 t/m 69), zoon van Joannis (Jan) Hollants (zie 1.9.1.1) en Maria Lemmens. Hij is gedoopt op dinsdag 15 september 1705 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 145 Scan 47]. Bij de doop van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Catharina van den Bruel, Petrus Vinx en Ferdinand, Fernant Hollants (1669-1715) [zie 1.9.1.4] [oom vaderszijde]. Jan is overleden op zaterdag 25 december 1762 in Veerle, 57 jaar oud [bron: Veerle rk Overl. 1758-1804 Blad 6 scan 86].
Notitie bij overlijden van Jan: maritus Gertrudis Verluyten
Adres:
1709     Veerle (In de volkstelling staat:

Dilis Vande Weyer cum uxore met vijff kinderen,
eenen knecht Willem Patroons
ende een meyssen Dimpna Bellens

Coren thien v(er)delen 10 v(er)delen

aendere graenen nichil

In het bijschrift van de kapelaan staat: De vijf kinderen zijn uit het vorig huwelijk van Maria Lemmens met Jan Hollants, zoals vermeld in II/22.

Daar heeft hij het overlijden van Jan op 7 juli 1705 getypt, en de namen van de kinderen met hun doopdatum.

De 5 kinderen zijn:
Cornelius, 18 jaar
Mathias, 14 jaar
Henricus, 11 jaar
Maria Anna, 8 jaar
Jan, 3 jaar)
  [bron: Volkstelling Veerle 1709 rescriptie Frans van Thienen 2002, ook op basis van De Families van Veerle, van J.L. Machielsen kapelaan in Veerle, 1969]
Testament:
24-02-1755     Voor notaris J.F. van de Goor maken Jan en Geertruy hun testament op ten woonhuyse van Jan en Geertruy.

Geertruy is ziekeljk in de hack (of hock?) zittende, nochtans bij de hunne verstand, memorie en zinnen.

Er moet gezorgd worden dat hun lichamen in gewijde aarde komen bij hun overlijden, met een tamelijke uitvaart.
Ook moet de langstlevende een requiem als laatste mis laten celebereren in de kerk van Veerle.

Bij overlijden zal de langstlevende mogen genieten van alle de goederen.
Bij het bereiken van de leeftijd van 25 jaar, krijgt een kind 10 gulden en 10 stuivers, of bij afsterven van de langstlevende.

Als Geertruy eerst overlijdt, mag Jan verkopen een half bunder land onder Waeckel te Veerle, aanbestorven van haar ouders, gelegen oost Sr. Luyten, zuid Jan B. Verhoustraten, west J. B. van Waenrooy.
Idem voor de gehele plaecke hooi... in t Waeckels Broek.

Als Jan eerst overlijdt, mag zij insgelijks verkopen. Insgelijks tot behoeven de somme van 200 gulden courant.

Als de kinderen zouden overlijden, dan zal het part van Jan volgen naar sijne navrienden (?), mits de 200 gulden gevat zullen worden bij de testatrice, en het part en deel van de testatrice komt op haar halfbroers Peeter en Christiaen Verluyten. Mits gedurende hun leven zij laten celebreren een lezende misse ter eere van supplienten, binnen Veerle.

Aldus gepasseerd ten woonhuyse van testateuren in presentie van Lucas Aerts, Sr. van Meeuwen, en van mij, notaris.

Testatrice zal vanwege haar onpasselijkheid tekenen met een kruisje. Jan Hollants tekent ook zo vanwege niet kunnen schrijven. Idem Lucas Aerts.

Tekenen Peeter Franc, S van Meeuwen (?) en quod attestor J.F. van de Goor

In de kantlijn: getaxeert op 300 gulden
  [bron: Veerle Not. 1753-1757 - Akte 2 van 1755 Scan 231]
Getuige bij:
07-08-1727     doop Anna Theresia Hollants (geb. 1727) [zie 1.9.1.1.2.6]    [oom vaderszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1725-1758 Blad 14]
Jan trouwde, 35 jaar oud, op zondag 18 juni 1741 in Veerle [bron: Veerle rk Huwel. 1725-1758 blad 26] met Gertrudis (Geertruy) Verluyten. Bij het kerkelijk huwelijk van Jan en Geertruy waren de volgende getuigen aanwezig: Petrus Hollants en Egidius (Dilis) van den Weijer [stiefvader bruidegom]. Geertruy is overleden op woensdag 22 oktober 1777 in Veerle [bron: Veerle rk Overl. 1758-1804 Blad 16 scan 92].
Notitie bij overlijden van Geertruy: Getrudis Luyten uxor Jacobi Claes
Geertruy trouwde later op woensdag 22 februari 1764 in Veerle [bron: Veerle rk Huwel. 1759-1778 blad 5 scan 3] met Jacobus Claes.
Testament:
24-02-1755     Voor notaris J.F. van de Goor maken Jan en Geertruy hun testament op ten woonhuyse van Jan en Geertruy.

Geertruy is ziekeljk in de hack (of hock?) zittende, nochtans bij de hunne verstand, memorie en zinnen.

Er moet gezorgd worden dat hun lichamen in gewijde aarde komen bij hun overlijden, met een tamelijke uitvaart.
Ook moet de langstlevende een requiem als laatste mis laten celebereren in de kerk van Veerle.

Bij overlijden zal de langstlevende mogen genieten van alle de goederen.
Bij het bereiken van de leeftijd van 25 jaar, krijgt een kind 10 gulden en 10 stuivers, of bij afsterven van de langstlevende.

Als Geertruy eerst overlijdt, mag Jan verkopen een half bunder land onder Waeckel te Veerle, aanbestorven van haar ouders, gelegen oost Sr. Luyten, zuid Jan B. Verhoustraten, west J. B. van Waenrooy.
Idem voor de gehele plaecke hooi... in t Waeckels Broek.

Als Jan eerst overlijdt, mag zij insgelijks verkopen. Insgelijks tot behoeven de somme van 200 gulden courant.

Als de kinderen zouden overlijden, dan zal het part van Jan volgen naar sijne navrienden (?), mits de 200 gulden gevat zullen worden bij de testatrice, en het part en deel van de testatrice komt op haar halfbroers Peeter en Christiaen Verluyten. Mits gedurende hun leven zij laten celebreren een lezende misse ter eere van supplienten, binnen Veerle.

Aldus gepasseerd ten woonhuyse van testateuren in presentie van Lucas Aerts, Sr. van Meeuwen, en van mij, notaris.

Testatrice zal vanwege haar onpasselijkheid tekenen met een kruisje. Jan Hollants tekent ook zo vanwege niet kunnen schrijven. Idem Lucas Aerts.

Tekenen Peeter Franc, S van Meeuwen (?) en quod attestor J.F. van de Goor

In de kantlijn: getaxeert op 300 gulden
  [bron: Veerle Not. 1753-1757 - Akte 2 van 1755 Scan 231]
Kinderen van Jan en Geertruy:
1 Egidius Hollants [1.9.1.1.7.1]. Hij is gedoopt op dinsdag 22 mei 1742 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1725-1758 Blad 86]. Bij de doop van Egidius waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Elisabeth Breugelmans en Egidius (Dilis) van den Weijer [stiefvader van vader].
2 Cornelius Hollants [1.9.1.1.7.2]. Hij is gedoopt op zaterdag 19 oktober 1743 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1725-1758 Blad 94]. Bij de doop van Cornelius waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Maria Hollants en Cornelius Troonbeecx.
3 Anna Catharina Hollants [1.9.1.1.7.3]. Zij is gedoopt op dinsdag 11 oktober 1746 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1725-1758 Blad 108]. Bij de doop van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Cuypers en Anna Sterx (1690-1765) [zie 1.9.1.1.2] [aangetrouwde tante vaderszijde].
4 Maria Theresia Hollants [1.9.1.1.7.4]. Zij is gedoopt op maandag 24 maart 1749 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1725-1758 Blad 116]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Stercx en Cornelius Verachter.
5 Petrus Hollants [1.9.1.1.7.5]. Hij is gedoopt op woensdag 19 januari 1752 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1725-1758 Blad 124]. Bij de doop van Petrus waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Hollants en Petrus Verluyten.
6 Martinus Hollants [1.9.1.1.7.6]. Hij is gedoopt op vrijdag 6 juni 1755 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1725-1758 Blad 135]. Bij de doop van Martinus waren de volgende getuigen aanwezig: Christianus Verluyten en Anna Elisabeth Verluyten.
7 Maria Elisabeth Hollants [1.9.1.1.7.7]. Zij is gedoopt op dinsdag 27 december 1757 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1725-1758 Blad 145]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Elisabeth Hollants en Franciscus Verluyten.
8 Maria Anna Hollants [1.9.1.1.7.8]. Hij is gedoopt op maandag 14 april 1760 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1759-1778 Blad 5 Scan 4]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Elisabeth Bayens en Petrus Hollants.
1.9.1.2 Henricus Jansse (Hendrik) Hollants (afb. 36), zoon van Joannes (Jan) Hollants (zie 1.9.1) en Angela Meer. Hij is gedoopt op vrijdag 18 september 1665 in Veerle (België) [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 10]. Bij de doop van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Catharina Pieters en [waarschijnlijk] Goevaert Croenenborchs alias Hollants (1593-1669) [zie 1.1] [oudoom vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Als moeder is Dympne Meer geschreven. Bij de andere 4 dopen is steeds Angela geschreven. Ik verwacht dat het hier om dezelfde moeder gaat. Anders zou er nog een Joannes Hollants moeten zijn, die dan met een Dympne Meer getrouwd is. Zou in theorie natuurlijk kunnen.
De peter Godefridus Hollants is waarschijnlijk de oom, hoewel dat gezien zijn leeftijd van 72 jaar te betwijfelen valt. Een andere Godefridus Hollants ben ik nog niet tegengekomen.
Hendrik is overleden op zondag 18 oktober 1733 in Veerle, 68 jaar oud [bron: Tieboors 1760 R.A.A. 6281 akte 16; Veerle rk Overl. 1725-1758 bl.19].
Notitie bij overlijden van Hendrik: In de notarisakte moet hij 1735 of iets eerder overleden zijn. In het doopboek is dat 19 okt.1733. Volgens de(ledenlijst Kolveniers : H.H. Janssens 8 nov 1733)
Adres:
04-12-1693     Veerle (Hendrik Hollants Jansse (Janszone) woont met Maria van Sweevelt in Veerle. Haar broer Peeter van Sweevelt en haar vader Jan van Sweevelt wonen bij hun in.
Ook broer Ferdinand Hollants woont bij hun in, dan nog ongehuwd.

Hendrik en Ferdinand zijn zonen van Joannes Hollants en Angela Meer, volgens de rescriptie.)
  [bron: Volkstelling Veerle 1693 rescriptie Frans van Thienen 2002, ook op basis van De Families van Veerle, van J.L. Machielsen kapelaan in Veerle, 1969]
Getuige bij:
21-02-1688     ondertrouw Jan Hollants (1663-1705) en Maria Lemmens (1662-1742) [zie 1.9.1.1]    [broer bruidegom]   [bron: Veerle rk Huwelijken 1687-1724 Bl. 2 scan 2]
28-05-1697     doop Henricus Hollants (geb. 1697) [zie 1.9.1.1.5]    [oom vaderszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 120 Scan 38]
14-12-1706     doop Maria Elisabeth Hollants (geb. 1706) [zie 1.9.1.5.2]    [oom vaderszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1681-1723 Blad 148]
Hendrik trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 8 september 1690 in Veerle [bron: Veerle rk Huw. 1687-1724 Blad 7] met Maria van Sweevelt, 25 jaar oud. Bij het kerkelijk huwelijk van Hendrik en Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Petrus Bellens en Jan van Sweevelt [vader bruid].
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Maria: In de rescriptie van de Volkstelling Veerle van 4 december 1693 is hij Hendrik Hollants Janssen (Janszone) genoemd, getrouwd met Maria van Sweevelt.

Als getuige is Joannes van Sweevelt aanwezig. ik heb die nu gekoppeld aan haar vader. Er is ook een Joannes van Sweevelt, die trouwt op 17 dec. 1791 met Anna Hollants. Maar dat is Jan van Sweevelt Simons zone.
Maria is een dochter van Jan van Sweevelt en Anna van Vranckx. Zij is gedoopt op donderdag 2 juli 1665 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 149]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Dymphna van den Bosch en Ferdinand, Fernant Hollants (1669-1715) [zie 1.9.1.4]. Maria is overleden op zaterdag 15 september 1742 in Veerle, 77 jaar oud [bron: Veerle rk Overl. 1725-1758 Bl 31].
Notitie bij overlijden van Maria: s. in Ecclesia et m. S.
Adres:
04-12-1693     Veerle (Hendrik Hollants Jansse (Janszone) woont met Maria van Sweevelt in Veerle. Haar broer Peeter van Sweevelt en haar vader Jan van Sweevelt wonen bij hun in.
Ook broer Ferdinand Hollants woont bij hun in, dan nog ongehuwd.

Hendrik en Ferdinand zijn zonen van Joannes Hollants en Angela Meer, volgens de rescriptie.)
  [bron: Volkstelling Veerle 1693 rescriptie Frans van Thienen 2002, ook op basis van De Families van Veerle, van J.L. Machielsen kapelaan in Veerle, 1969]
Getuige bij:
14-01-1719     doop Petrus Hollants (1719-1773) [zie 1.9.1.1.2.3]    [aangetrouwde oudtante vaderszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1681-1723 blad 190]
08-01-1731     doop Maria Catharina Breugelmans (geb. 1731) [zie 1.9.1.2.4.1]    [grootmoeder moederszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1725-1758 blad 33 scan 8]
04-05-1736     doop Joannes Baptista Ven (geb. 1736) [zie 1.9.1.2.6.2]    [grootmoeder moederszijde]   [bron: Eindhout rk Dopen 1671-1711 bl. 122 Scan 63]
14-04-1738     doop Maria Elisabeth Hollants (geb. 1738) [zie 1.9.1.2.7.4]    [grootmoeder vaderszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1725-1758 Blad 71]
Kinderen van Hendrik en Maria:
1 Catharina Hollants [1.9.1.2.1]. Zij is gedoopt op woensdag 24 september 1692 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 103]. Bij de doop van Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Knaeps en Cathlijn Leuckens (ovl. 1708) [zie 1.9.1] [stiefmoeder van vader].
2 Joannes Hollants [1.9.1.2.2]. Hij is gedoopt op maandag 22 november 1694 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 108]. Bij de doop van Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes van Sweevelt en Maria Lemmens (1662-1742) [zie 1.9.1.1] [aangetrouwde tante vaderszijde].
3 Anna Hollants [1.9.1.2.3]. Zij is gedoopt op donderdag 9 februari 1696 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 111]. Bij de doop van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Gommarus van Steenbroek en Catharina Wuijts.
Getuige bij:
01-01-1745     doop Anna Catharina Hollants (geb. 1745) [zie 1.9.1.2.7.7]    [tante vaderszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1725-1758 Blad 100]
4 Maria Hollants, gedoopt op zondag 2 juni 1697 in Veerle. Volgt 1.9.1.2.4.
5 Petrus Hollants [1.9.1.2.5]. Hij is gedoopt op woensdag 9 september 1699 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 126]. Bij de doop van Petrus waren de volgende getuigen aanwezig: Maria van den Bosch, Henricus van den Goor en Petrus Vinx. Petrus is overleden op zaterdag 2 november 1720 in Veerle, 21 jaar oud [bron: Veerle rk Overl. 1699-1724 Blad 22]. Hij is begraven op dinsdag 5 november 1720 in Veerle [bron: Veerle rk Overl. 1699-1724 Blad 22].
Notitie bij overlijden van Petrus: juvenis munitus Sacrament = de jonge man beschermd door het Sacrdament
exequie celebrate sunt quinta eusdem = de begrafenis op dezelde vijfde dag (5 november zal bedoeld zijn)
6 Elisabeth Hollants, gedoopt op zaterdag 21 januari 1702 in Veerle. Volgt 1.9.1.2.6.
7 Joannes Baptista Hollants, gedoopt op maandag 24 november 1704 in Veerle. Volgt 1.9.1.2.7.
8 Henricus Hollants [1.9.1.2.8]. Hij is gedoopt op donderdag 12 mei 1707 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 149]. Bij de doop van Henricus waren de volgende getuigen aanwezig: Dympna van den Bosch en Ferdinand, Fernant Hollants (1669-1715) [zie 1.9.1.4] [oom vaderszijde].
9 Ferdinandus Hollants [1.9.1.2.9]. Hij is gedoopt op zondag 7 september 1710 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 160]. Bij de doop van Ferdinandus waren de volgende getuigen aanwezig: Flora Geerts en Joannes Meijs.
1.9.1.2.4 Maria Hollants, dochter van Henricus Jansse (Hendrik) Hollants (zie 1.9.1.2) en Maria van Sweevelt. Zij is gedoopt op zondag 2 juni 1697 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 120]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Maria van Gehuchten en Mathias Hollants (geb. 1673) [zie 1.9.1.5] [oom vaderszijde]. Maria trouwde met Martinus Breugelmans.
Kind van Maria en Martinus:
1 Maria Catharina Breugelmans [1.9.1.2.4.1]. Zij is gedoopt op maandag 8 januari 1731 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1725-1758 blad 33 scan 8]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Smeijer en Maria van Sweevelt (1665-1742) [zie 1.9.1.2] [grootmoeder moederszijde].
1.9.1.2.6 Elisabeth Hollants, dochter van Henricus Jansse (Hendrik) Hollants (zie 1.9.1.2) en Maria van Sweevelt. Zij is gedoopt op zaterdag 21 januari 1702 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 135]. Bij de doop van Elisabeth waren de volgende getuigen aanwezig: Mathias Luijten en Maria Breugelmans (ovl. vóór 1707) [zie 1.9.1.4] [aangetrouwde tante vaderszijde]. Elisabeth is overleden op woensdag 18 mei 1763 in Eindhout (Prov. Antwerpen, België), 61 jaar oud [bron: Eindhout rk Overl. 1722-1768 bl 340 scan 14].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Begraven in de kerk van Eindhout.
Deling van goederen:
15-04-1766     Scheiding en deling aangegaan door de gelijke kinderen en erfgenamen van wijlen Ven Henrick die meyer was van alhier en zijn vrouw Hollants Elisabeth namelijk
Ven Anna Elisabeth geassisteerd met Verhoustraten Jan Cornelius ter 1e,
Ven Maria Catharina geassisteerd met Verboven Peeter als haar man en momber ter 2e,
Ven Theresia geassisteerd met heer meyer Ven Peeter als haar toeziener en momber ter 3e.

Van al de erfgoederen door de voorstaande echtelieden achtergelaten en zijn gescheiden in 3 gelijke kavels. De waarde van deze goederen zou ongeveer 6000 guldens zijn volgens verklaring van de condividenten.

Kavel A, bevallen aan Ven Anna Elisabeth:
• Huis, schuur, hof, dries en weide genaamd Het Hufken met een perceel land
genaamd De Pleyn. Item een perceel land gelegen achter de schuur met de weide en hooiwas daaraan gelegen tot Veerle. Deze goederen worden door Verhoustraten Jan of dit 1e kavel actief in huur bezeten.
• Een perceel land genaamd Den Vasten Avondt gelegen tot Veerle renende oost Bacx Maria Anna, zuid Verhoustraten Jan Baptist, west Bacx Maria Anna en noord Vander Borght Maria.
• Van dit kavel is afgescheiden een perceel land groot een bunder gelegen in Het Schuerveldt en bevallen aan het 2e kavel.
• Te betalen aan kavels B en C de som van 100 guldens courant geld.

Kavel B, bevallen aan Ven Theresia:
• Een perceel land genaamd Het Heufken gelegen onder Eindhouthamme groot 300 roeden renende oost het plein etc.
• Een weide genaamd Het Goor groot 300 roeden gelegen alhier renende oost den dijk ect.
• Een weide gelegen alhier en genaamd Het Clijn Weyken groot 50 roeden renende oost Het Swaltien, west Van Springel Amand erfgenamen, etc.
• Een perceel land groot een bunder gelegen in Het Schuerveldt tot Veerle renende oost en zuid Verhoustraten Jan nom. uxoris of 1e kavel, west Meeus Peeter, noord s’heeren straat.
• Een rente van 200 guldens kapitaal courant geld staande tot last van Voortackers Henrick.
• 100 guldens te trekken van kavel A.

Kavel C, bevallen aan Ven Maria Catharina:
• Een perceel land genaamd De Heyde groot 3 sillen gelegen alhier renende oost Mertens Jan Baptist, west De Heystraet, etc.
• Een perceel land genaamd Het Hooghveldt groot 150 roeden gelegen alhier renende oost advocaat Pauli, west Ven Jan Baptist, etc.
• Een sille land gelegen in Den Trichelhoeck renende oost Verwimp Henrick, west Van Roy Peeter, etc.
• Een weide genaamd Elizabethclaes Weyde gelegen onder Eindhout groot 220
roeden renende west Hollants Catharina, oost Huypens Peeter, etc.
• Een weide gelegen aan De Cluys onder Eindhout groot 3 sillen renende oost Het Scheurtbroeck, west Kerk van Eindhout, etc.
• Een rente van 400 guldens kapitaal staande tot last van Nijs Dominicus.
• 100 guldens te trekken van kavel A.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Joannes Baptista Ven is niet genoemd. Waarschijnlijk is hij overleden voor die tijd, zonder kinderen na te laten.
  [bron: Eindhouthamme Goedenisboek 1671-1795 op ansfridiana.be door Wim Peeters, febr. 2018 pdf pag. 122-123]
Getuige bij:
12-11-1748     doop Petrus Franciscus Ven (geb. 1748)    [aangetrouwde oudtante vaderszijde]   [bron: Eindhout rk Dopen 1715-1770 bl 171 sc 88]
Elisabeth trouwde met Henrick Ven.
Notitie bij het huwelijk van Elisabeth en Henrick: De Henrick Ven waar ze mee getrouwd is, is zeer waarschijnlijk de zoon van Jan Ven en Elisabeth Breugelmans. Hij is namelijk in 1739 voogd over de kinderen van Elisabeth Ven, de overleden echtgenote van Francis Ven. Meestal is dat een broer of zus van de overledene.
Een andere optie zou zijn Henricus Ven, zoon van Cornelis Ven en Anna Wenderix. Dan zou hij een broer van Francis zijn. Niet erg waarschijnlijk.

De Elisabeth Hollants is zeer waarschijnlijk een dochter van Henricus Janse Hollants en Maria van Sweevelt. Bij de doop van Joannes Baptist is namelijk Maria van Sweevelt aanwezig als getuige. Bovendien is bij de doop van een kind van Joannes Baptista Hollants in 1736 is Henricus Ven aanwezig als getuige.

Kijk ik naar de leeftijd waarop zij haar kinderen krijgt, dan zou ze 34, 35 en 45 zijn geweest.

Bij de doop van Anna Elisabeth is Anna Verbraken aanwezig als getuige.
Anna Verbraken is getrouwd met Joannes Baptista Hollants. Dat is de zoon van Ferdinand Hollants. Terwijl Elisabeth de dochter is van Henricus Hollants, de broer van Ferdinand.
Dat past dan weer niet echt. Maar bij de doop van Anna Elisabeth in 1733, een dochter van J.B. Hollants en Anna Verbraecken is als getuige een Elisabeth Hollants aanwezig. Dus dan lijkt het over en weer te gaan.

Joannes Baptista Ven is de broer van Henricus. Joannes Baptista Ven is getrouwd met Anna Hollants. Is zij de zus van Elisabeth?

Dan nog de verschillen in naam tussen de kinderen.
In de deling van 1766:
Anna Elisabeth Ven geassisteerd met Jan Cornelius Verhoustraten ter 1e,
Maria Catharina Ven geassisteerd met Peeter Verboven als haar man en momber ter 2e,
Theresia Ven geassisteerd met heer meyer Ven Peeter als haar toeziener en momber ter 3e.

Geen Joannes Baptist Ven: hij zal al eerder overleden zijn. Heb geen overlijden kunnen vinden.
Anna Elisabeth komt qua naam overeen.
Maria Catharina Ven: daar heb ik geen doop van kunnen vinden
Theresia Ven is waarschijnlijk als Maria Theresia gedoopt.

Al met al best de nodige onzekerheden.
Henrick is een zoon van Jan Ven en Elisabeth Breugelmans. Hij is gedoopt in Ham (Prov. Antwerpen, België). Henrick is overleden op zondag 15 februari 1750 in Eindhout (Prov. Antwerpen, België) [bron: Eindhout rk Overl. 1722-1768 bl 336 scan 12].
Notitie bij overlijden van Henrick: Henricus Ven, Meyerus (meyer)
Functie:
16-03-1739     Meyer (In dit contract van afscheid mbt zus Elisabeth Ven is hij voogd over de kinderen van zijn zus Elisabeth Ven. Daar staat bij dat hij meyer is.

Ook bij zijn overlijden staat Henricus Ven meyerus.

Ook na zijn dood staat bij de scheiding en deling van 15 april 1766: die meyer was van alhier.)
  [bron: Eindhouthamme Goedenisboek 1671-1795 op ansfridiana.be door Wim Peeters, febr. 2018 pdf pag. 98]
Deling van goederen:
14-11-1731     Scheiding en deling tussen kinderen en kintskinderen van wijlen Jan Ven en Elisabeth Breugelmans, in hun leven gehuisschen,

namentlijck
Jan Mertens en Henrick Ven, in qualiteijt van geëde momboirs over die wesen, achtergelaten bij wijlen Adriaen Ven en Catharina van den Eijnde, gehuijsschen ter 1e.
Item Peter Mertens en Huybrecht Breugelmans, in qualityt van geëde momboirs over die kinderen achtergelaten bij wijlen Willeboort Mertens, daer moeders af leeft Anna Ven, ter 2e.
Item de voorgenoemde Henrick Ven prose (?) ter 3e.
Item Jan Baptista Ven ter 4e.
Item Elisabeth Ven, in houwelijck met Francis Ven. Van den selven haeren man geassisteert ende geauthoriseert ter 5e en leste.

Ende sijn de naervolgende goederen alsoo gestelt in 5 egale parten ende cavels. Soo hiernaer is volgende.

1e Cavele
------------
De 1e cavele consisterende in een huys, hof en de landt, groot 183 roeden salvo, met de plantagie op het voorhooft staende, regenotende
oist Peter van den Eijnde erfgenamen en den Here prelaet van Tongerloo
zuydt die Gemeijne straete van t Goor
west Cecilia Wellens erfgenamen
noort die Pleyn

item die hellicht (=helft) van een weijde, het Goor genaampt, groot in t geheel 6 sillen salvo, regenotende
oist de wederhellicht,
zuydt de erfgenamen Adriaen Ven,
west ende noordt de Gemeijnte straet,

item een heijde, gelegen onder Eijnthout

en is dese cavele bij lotinghe gevallen aen Jan Mertens en Henrick Ven, danckelijcken ende accepterende, ten behoeve van die weesen, achtergelaeten bij wijlen Adriaen Ven ende Catharina van den Eijnde.

2e Cavele
------------

De 2e cavele consisterende in een huys, hof ende binnenvelt, daer aen clevende, groot 3 sillen salvo, gelegen in den Trichelhoeck,
regenotende
oist de erfgenamen Willboort Pauli ende Aert Berghmans
zuydt Sr. Peter van Wesenbeeck
west Henrick Ven ende
noort de Straete

Item eene weijde, groot 3 sillen salvo, reenende
oist den Heere prelaet van Tongerloo
west den Heere adv.t Housberghen ende
noordt hunselfs deselve weijde genaampt de Steenkens

ende moet dese cavele opleggen ten daege naerbeschreven, aen de 3e cavele naervolgende 150 guldens couranten gelde, sijnde dese cavele mete den rechten Lothe bevallen aen Peter Mertens ende Huybrecht Breugelmans, in qualiteit van momboiren over die wesen, achtergelaeten bij Willeboort Mertens, daer moeder af leeft de voorschreven Anna Ven, accepterende deselve momboirs ten behoeve van de geseijde weesen.

3e Cavele
------------
De 3e cavele consisterende in een pleck landt, genaampt het Hoogveld, groot een bunder salvo, gelegen in den Trichelhoeck, reenende
oist de Veltstraete
zuydt het Beneficie van Alckeren ende de erfgenamen Lousbergen
west Henrick Ven, ende
noordt Cathlijn Mertens

Item eenen beempt, gelegen aan t Huisbroeck, groot 150 roeden salvo, reenende
oist Jan Baptist Hollants
zuydt de erfgenamen Vermeeren
west de erfgenamen Christiaen Smolderen
noort t Huysbroeck

Item een pleck hoeywasch, gelegen in t Trichelbroeck, reijdende de hellicht alle 3 jaeren tegens seecker pleck hoeywasch, genaampt t Stuckt, groot 230 roeden salvo, reenende
oist de Thielen sillen
zuydt Matthijs Breugelmans ofte Willeboort Bouwen
west de Laecke
noort den Heere prelaet van Averbode

ende moet dese cavele trecken van de 2e caele de som van 150 guldens couranten gelde, deselve somme te trecken als halftoist (?) van den jaere 1733.
Dese cavele bevallen uyt ten rechten Lothe aen Jan Baptist Ven, die deselve danckelijken is, accepterende.

Bijschrift:
Den onderschreven Jan Baptist Ven kent ontfangen te hebben uyt handen van Anna Ven de somme van 150 gulden courant in voldoeninge van de gelijcke somme van 150 gulden die de 3e cavele van de 2e moeten trecken ten desen vermelt.
Actum hoc 27 aprilis 1733 in collegie van de Lathen
Ondertekening door
Jan Baptist Ven

4e Cavele
------------
De 4e cavele consisterende uit een pleck landt, genaempt de Poelendtsille, gelegen in t Poeleijnde, groot 250 roeden salvo, reenende
oist de erfgenaemen Peeter Pauli
suydt den Heer prelaet van Tongerloo
west de gemeijnte

Item een stuck landt, genamept den Claes van Luyckbosch, gelegen onder Eijnthouthamme, groot 175 roeden salvo, reenende
oist de straete
zuydt de erfgenamen Jan Bacx
noort Aert Berghmans

Item een pleck erfte, landt ende weijde, genaempt het Streuckt, groot een half bunder salvo, renende
oist den Heer prelaet van Tongerloo
zuydt de gemeijnte heijde
west de erfgenamen van Peeter Daems
noort de erfgenamen Nioclaas Lacx

Item twee halften sillen hoeywasch respective gelegen in t Geelsch en Trichter Broeck

Item een sille hoeywasch in t Hambroeck reenende
oist de erfgenamen Peeter Pauli
zuydt, west ende noort de Heer prelaet van Tongerloo
reenende tegens Henrick Crets,

Item een pleck hoeywasch onder Eijnthout gelegen, groot 3 sillen salvo reenende
oist Jan Verhoeven
zuydt de Laecke
noort Peeter Mertens

Ende is dese cavele metten rechten Lothe te deele gevallen aen Elisabeth Ven, in houwelijck met Francis en voorschreven, present ende deselve danckelijcken accepterende

5e Cavele
------------
De 5e en leste cavele consisterende in een pleck erffene, genaempt de Heijde, groot 3 sillen gelegen onder Eijckhouthamme reenende
oist Matthijs Mertens erfgenamen
zuydt de erfgenamen Peter Mertens ende Jan Baptist Bouwens
west de gemeijnte straete
noort de Heer Drossard Mengelschots

Idem een weijde genaempt Het Goor, groot 3 sillen salvo, gelegen onder Einthouthamme reenende
oist Den Dijck
zuydt de ergenamen Adriaense
west de selve
noort de straete

Item een stuck landt, groot 1 sillen salvo gelegen in den Trichelhoeck reenende
oist Anna Ven
zydt Sr. Peter van Wesenbeeck
west de condividenten en Pieter Croonenborghs
noort de Capelle

Item een stuck landt genaempt Het Cleijn Hooftvelt, gelegen onder Einthout, groot 150 roeden salvo reendende
oist het Beneficie van Alckerde
zuyt Cathlijn Mertens
west Cornelis Aerts
noort Jan Baptist Ven

Ende is dese cavele met rechten Lothe te deele gevallen aen Henrick Ven voorschreven, present ende deselve danckelijcken accepterende op de naerbeschreven conditien.

De conditien, opdewelcke dese partagie is geschiedende, sijnde naervolgende, te wetende , dat oft het gebeurde datter naermaels tusschen hodie dat het deser en t hier eerst volgende jaeren uytguaemde eenige verdonckerde cheijnsen, renten ofte commers op des eens ofte des anders der condividenten ten desen aen te cavelde goederen spendeerende de 3 oorden ’s jaers deselve malcanderen sullen moeten helpen draegen, dat de revenuen deselve gepartageerde goederen gelijckelijck sullen geprofiteren worden door de condividenten tot ter teijde de hueringen daer van respective sal wesen geexpireert, dat voorsulcx de commeren cheijnsen ende rechten ingevalle dat het der expiratie van de selve hueringe oock sal menderhandt sullen worden gedraegen, dat aengaende de Leengoederen de verheffen der selve ende andere costen daer over te geschieden sullen worden gedraegen ende betaelen worden door de genvarenden (?), deselve bij dese partagie sijn gevallen, met welcke scheijdinge ende deijlinge de condividenten hier in alles hebben gehouden voor content ende wel gepaeyt, gelovende de selven in alle hunnen ....(nog een deel met condities)

alles sonder argh ofte list, aldus gedaen, gescheijden ende gedeijlt binnen Eijnthouthamme voornoemt, op den 14e november 1731,
coram Amandt Verspringelen ende Nicolaes Daems, Lathen beneffens de condividenten in persoon dese geteeckent hebbende.

Jan Mertens
Henrick Ven
Peeter Mertens
Handmerck van Huybrecht Breugelmans
Jan Baptist Ven
Jan Francis Ven
Elisabeth Ven
me presente quod attestor C.(?) Mertens, secretaris
  [bron: Eijndhouthamme Schepenbank 1671-1781 van 14 nov. 1731 bl.267 en 268 scan 164-165 Fam. Search]
15-04-1766     Scheiding en deling aangegaan door de gelijke kinderen en erfgenamen van wijlen Ven Henrick die meyer was van alhier en zijn vrouw Hollants Elisabeth namelijk
Ven Anna Elisabeth geassisteerd met Verhoustraten Jan Cornelius ter 1e,
Ven Maria Catharina geassisteerd met Verboven Peeter als haar man en momber ter 2e,
Ven Theresia geassisteerd met heer meyer Ven Peeter als haar toeziener en momber ter 3e.

Van al de erfgoederen door de voorstaande echtelieden achtergelaten en zijn gescheiden in 3 gelijke kavels. De waarde van deze goederen zou ongeveer 6000 guldens zijn volgens verklaring van de condividenten.

Kavel A, bevallen aan Ven Anna Elisabeth:
• Huis, schuur, hof, dries en weide genaamd Het Hufken met een perceel land
genaamd De Pleyn. Item een perceel land gelegen achter de schuur met de weide en hooiwas daaraan gelegen tot Veerle. Deze goederen worden door Verhoustraten Jan of dit 1e kavel actief in huur bezeten.
• Een perceel land genaamd Den Vasten Avondt gelegen tot Veerle renende oost Bacx Maria Anna, zuid Verhoustraten Jan Baptist, west Bacx Maria Anna en noord Vander Borght Maria.
• Van dit kavel is afgescheiden een perceel land groot een bunder gelegen in Het Schuerveldt en bevallen aan het 2e kavel.
• Te betalen aan kavels B en C de som van 100 guldens courant geld.

Kavel B, bevallen aan Ven Theresia:
• Een perceel land genaamd Het Heufken gelegen onder Eindhouthamme groot 300 roeden renende oost het plein etc.
• Een weide genaamd Het Goor groot 300 roeden gelegen alhier renende oost den dijk ect.
• Een weide gelegen alhier en genaamd Het Clijn Weyken groot 50 roeden renende oost Het Swaltien, west Van Springel Amand erfgenamen, etc.
• Een perceel land groot een bunder gelegen in Het Schuerveldt tot Veerle renende oost en zuid Verhoustraten Jan nom. uxoris of 1e kavel, west Meeus Peeter, noord s’heeren straat.
• Een rente van 200 guldens kapitaal courant geld staande tot last van Voortackers Henrick.
• 100 guldens te trekken van kavel A.

Kavel C, bevallen aan Ven Maria Catharina:
• Een perceel land genaamd De Heyde groot 3 sillen gelegen alhier renende oost Mertens Jan Baptist, west De Heystraet, etc.
• Een perceel land genaamd Het Hooghveldt groot 150 roeden gelegen alhier renende oost advocaat Pauli, west Ven Jan Baptist, etc.
• Een sille land gelegen in Den Trichelhoeck renende oost Verwimp Henrick, west Van Roy Peeter, etc.
• Een weide genaamd Elizabethclaes Weyde gelegen onder Eindhout groot 220
roeden renende west Hollants Catharina, oost Huypens Peeter, etc.
• Een weide gelegen aan De Cluys onder Eindhout groot 3 sillen renende oost Het Scheurtbroeck, west Kerk van Eindhout, etc.
• Een rente van 400 guldens kapitaal staande tot last van Nijs Dominicus.
• 100 guldens te trekken van kavel A.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Joannes Baptista Ven is niet genoemd. Waarschijnlijk is hij overleden voor die tijd, zonder kinderen na te laten.
  [bron: Eindhouthamme Goedenisboek 1671-1795 op ansfridiana.be door Wim Peeters, febr. 2018 pdf pag. 122-123]
Verkoop:
11-07-1733     6 juli 1733 Verkoop van land [EHT-OGAxx-025]

Ven Hendrick, als tot hetgeen volgt manuele last en procuratie hebbende volgens conditie gepasseerd voor notaris Van Genechten op 3 juni 1733, verkoopt aan Ven Jan Baptist tot Veerle,

een perceel land gelegen onder Eindhout en genaamd Den Elsmortel groot 270 roeden renende
oost Ven Hendrick,
west Peetermans Nicolas,
zuid Mertens Catharina en
noord mevrouw De Ruise.
  [bron: Eindhout Goedenisboek 1731-1796 op ansfridiana.be door Wim Peeters, febr. 2018, pdf pag. 6]
Getuige bij:
02-03-1720     doop Maghdalena Theresia Ven (geb. 1720)    [oom vaderszijde]   [bron: Eindhout rk Dopen 1715-1770 bl 63 sc 32]
24-07-1736     doop Henrick Hollants (geb. 1736) [zie 1.9.1.2.7.3]    [aangetrouwde oom vaderszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1725-1758 Blad 59]
21-05-1740     doop Maria Theresia Ven (geb. 1740)    [oudoom vaderszijde]   [bron: Eindhout rk Dopen 1715-1770 bl 137 sc 71]
Kinderen van Elisabeth en Henrick:
1 Maria Catharina Ven. Volgt 1.9.1.2.6.1.
2 Joannes Baptista Ven [1.9.1.2.6.2]. Hij is gedoopt op vrijdag 4 mei 1736 in Eindhout (Prov. Antwerpen, België) [bron: Eindhout rk Dopen 1671-1711 bl. 122 Scan 63]. Bij de doop van Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Hendericus Breugelmans en Maria van Sweevelt (1665-1742) [zie 1.9.1.2] [grootmoeder moederszijde].
Deling van goederen:
15-04-1766     Scheiding en deling aangegaan door de gelijke kinderen en erfgenamen van wijlen Ven Henrick die meyer was van alhier en zijn vrouw Hollants Elisabeth namelijk
Ven Anna Elisabeth geassisteerd met Verhoustraten Jan Cornelius ter 1e,
Ven Maria Catharina geassisteerd met Verboven Peeter als haar man en momber ter 2e,
Ven Theresia geassisteerd met heer meyer Ven Peeter als haar toeziener en momber ter 3e.

Van al de erfgoederen door de voorstaande echtelieden achtergelaten en zijn gescheiden in 3 gelijke kavels. De waarde van deze goederen zou ongeveer 6000 guldens zijn volgens verklaring van de condividenten.

Kavel A, bevallen aan Ven Anna Elisabeth:
• Huis, schuur, hof, dries en weide genaamd Het Hufken met een perceel land
genaamd De Pleyn. Item een perceel land gelegen achter de schuur met de weide en hooiwas daaraan gelegen tot Veerle. Deze goederen worden door Verhoustraten Jan of dit 1e kavel actief in huur bezeten.
• Een perceel land genaamd Den Vasten Avondt gelegen tot Veerle renende oost Bacx Maria Anna, zuid Verhoustraten Jan Baptist, west Bacx Maria Anna en noord Vander Borght Maria.
• Van dit kavel is afgescheiden een perceel land groot een bunder gelegen in Het Schuerveldt en bevallen aan het 2e kavel.
• Te betalen aan kavels B en C de som van 100 guldens courant geld.

Kavel B, bevallen aan Ven Theresia:
• Een perceel land genaamd Het Heufken gelegen onder Eindhouthamme groot 300 roeden renende oost het plein etc.
• Een weide genaamd Het Goor groot 300 roeden gelegen alhier renende oost den dijk ect.
• Een weide gelegen alhier en genaamd Het Clijn Weyken groot 50 roeden renende oost Het Swaltien, west Van Springel Amand erfgenamen, etc.
• Een perceel land groot een bunder gelegen in Het Schuerveldt tot Veerle renende oost en zuid Verhoustraten Jan nom. uxoris of 1e kavel, west Meeus Peeter, noord s’heeren straat.
• Een rente van 200 guldens kapitaal courant geld staande tot last van Voortackers Henrick.
• 100 guldens te trekken van kavel A.

Kavel C, bevallen aan Ven Maria Catharina:
• Een perceel land genaamd De Heyde groot 3 sillen gelegen alhier renende oost Mertens Jan Baptist, west De Heystraet, etc.
• Een perceel land genaamd Het Hooghveldt groot 150 roeden gelegen alhier renende oost advocaat Pauli, west Ven Jan Baptist, etc.
• Een sille land gelegen in Den Trichelhoeck renende oost Verwimp Henrick, west Van Roy Peeter, etc.
• Een weide genaamd Elizabethclaes Weyde gelegen onder Eindhout groot 220
roeden renende west Hollants Catharina, oost Huypens Peeter, etc.
• Een weide gelegen aan De Cluys onder Eindhout groot 3 sillen renende oost Het Scheurtbroeck, west Kerk van Eindhout, etc.
• Een rente van 400 guldens kapitaal staande tot last van Nijs Dominicus.
• 100 guldens te trekken van kavel A.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Joannes Baptista Ven is niet genoemd. Waarschijnlijk is hij overleden voor die tijd, zonder kinderen na te laten.
  [bron: Eindhouthamme Goedenisboek 1671-1795 op ansfridiana.be door Wim Peeters, febr. 2018 pdf pag. 122-123]
3 Anna Elisabeth Ven, gedoopt op maandag 13 januari 1738 in Eindhout (Prov. Antwerpen, België). Volgt 1.9.1.2.6.3.
ven_maria_theresia__80_jaar_oud__overleden_op_26_aug._1827_in_haar_woning_in_de_trichelhoek_in_eindhout_-_bs_eindhout_akten_1821-1832_jaar_1827_akte_16_scan_511.jpg
70 Ven Maria Theresia, 80 jaar oud, overleden op 26 aug. 1827 in haar woning in de Trichelhoek in Eindhout - BS Eindhout Akten 1821-1832 jaar 1827 akte 16 scan 511
4 Maria Theresia Ven [1.9.1.2.6.4] (afb. 70). Zij is gedoopt op zondag 30 april 1747 in Eindhout (Prov. Antwerpen, België) [bron: Eindhout rk Dopen 1711-1750 bl 165 sc.85]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Baptista Hollants en Anna van den Bruel (ovl. 1776) [aangetrouwde nicht vaderszijde]. Maria is overleden op zondag 26 augustus 1827 om 13:00 in Eindhout (Prov. Antwerpen, België), 80 jaar oud [bron: Eindhout BS Akten 1821-1832 jaar 1827 akte 16 scan 511].
Adres:
Trichelhoek, Eindhout   [bron: Eindhout BS Akten 1821-1832 jaar 1827 akte 16 scan 511]
Deling van goederen:
15-04-1766     Scheiding en deling aangegaan door de gelijke kinderen en erfgenamen van wijlen Ven Henrick die meyer was van alhier en zijn vrouw Hollants Elisabeth namelijk
Ven Anna Elisabeth geassisteerd met Verhoustraten Jan Cornelius ter 1e,
Ven Maria Catharina geassisteerd met Verboven Peeter als haar man en momber ter 2e,
Ven Theresia geassisteerd met heer meyer Ven Peeter als haar toeziener en momber ter 3e.

Van al de erfgoederen door de voorstaande echtelieden achtergelaten en zijn gescheiden in 3 gelijke kavels. De waarde van deze goederen zou ongeveer 6000 guldens zijn volgens verklaring van de condividenten.

Kavel A, bevallen aan Ven Anna Elisabeth:
• Huis, schuur, hof, dries en weide genaamd Het Hufken met een perceel land
genaamd De Pleyn. Item een perceel land gelegen achter de schuur met de weide en hooiwas daaraan gelegen tot Veerle. Deze goederen worden door Verhoustraten Jan of dit 1e kavel actief in huur bezeten.
• Een perceel land genaamd Den Vasten Avondt gelegen tot Veerle renende oost Bacx Maria Anna, zuid Verhoustraten Jan Baptist, west Bacx Maria Anna en noord Vander Borght Maria.
• Van dit kavel is afgescheiden een perceel land groot een bunder gelegen in Het Schuerveldt en bevallen aan het 2e kavel.
• Te betalen aan kavels B en C de som van 100 guldens courant geld.

Kavel B, bevallen aan Ven Theresia:
• Een perceel land genaamd Het Heufken gelegen onder Eindhouthamme groot 300 roeden renende oost het plein etc.
• Een weide genaamd Het Goor groot 300 roeden gelegen alhier renende oost den dijk ect.
• Een weide gelegen alhier en genaamd Het Clijn Weyken groot 50 roeden renende oost Het Swaltien, west Van Springel Amand erfgenamen, etc.
• Een perceel land groot een bunder gelegen in Het Schuerveldt tot Veerle renende oost en zuid Verhoustraten Jan nom. uxoris of 1e kavel, west Meeus Peeter, noord s’heeren straat.
• Een rente van 200 guldens kapitaal courant geld staande tot last van Voortackers Henrick.
• 100 guldens te trekken van kavel A.

Kavel C, bevallen aan Ven Maria Catharina:
• Een perceel land genaamd De Heyde groot 3 sillen gelegen alhier renende oost Mertens Jan Baptist, west De Heystraet, etc.
• Een perceel land genaamd Het Hooghveldt groot 150 roeden gelegen alhier renende oost advocaat Pauli, west Ven Jan Baptist, etc.
• Een sille land gelegen in Den Trichelhoeck renende oost Verwimp Henrick, west Van Roy Peeter, etc.
• Een weide genaamd Elizabethclaes Weyde gelegen onder Eindhout groot 220
roeden renende west Hollants Catharina, oost Huypens Peeter, etc.
• Een weide gelegen aan De Cluys onder Eindhout groot 3 sillen renende oost Het Scheurtbroeck, west Kerk van Eindhout, etc.
• Een rente van 400 guldens kapitaal staande tot last van Nijs Dominicus.
• 100 guldens te trekken van kavel A.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Joannes Baptista Ven is niet genoemd. Waarschijnlijk is hij overleden voor die tijd, zonder kinderen na te laten.
  [bron: Eindhouthamme Goedenisboek 1671-1795 op ansfridiana.be door Wim Peeters, febr. 2018 pdf pag. 122-123]
1.9.1.2.6.1 Maria Catharina Ven, dochter van Henrick Ven en Elisabeth Hollants (zie 1.9.1.2.6).
Deling van goederen:
15-04-1766     Scheiding en deling aangegaan door de gelijke kinderen en erfgenamen van wijlen Ven Henrick die meyer was van alhier en zijn vrouw Hollants Elisabeth namelijk
Ven Anna Elisabeth geassisteerd met Verhoustraten Jan Cornelius ter 1e,
Ven Maria Catharina geassisteerd met Verboven Peeter als haar man en momber ter 2e,
Ven Theresia geassisteerd met heer meyer Ven Peeter als haar toeziener en momber ter 3e.

Van al de erfgoederen door de voorstaande echtelieden achtergelaten en zijn gescheiden in 3 gelijke kavels. De waarde van deze goederen zou ongeveer 6000 guldens zijn volgens verklaring van de condividenten.

Kavel A, bevallen aan Ven Anna Elisabeth:
• Huis, schuur, hof, dries en weide genaamd Het Hufken met een perceel land
genaamd De Pleyn. Item een perceel land gelegen achter de schuur met de weide en hooiwas daaraan gelegen tot Veerle. Deze goederen worden door Verhoustraten Jan of dit 1e kavel actief in huur bezeten.
• Een perceel land genaamd Den Vasten Avondt gelegen tot Veerle renende oost Bacx Maria Anna, zuid Verhoustraten Jan Baptist, west Bacx Maria Anna en noord Vander Borght Maria.
• Van dit kavel is afgescheiden een perceel land groot een bunder gelegen in Het Schuerveldt en bevallen aan het 2e kavel.
• Te betalen aan kavels B en C de som van 100 guldens courant geld.

Kavel B, bevallen aan Ven Theresia:
• Een perceel land genaamd Het Heufken gelegen onder Eindhouthamme groot 300 roeden renende oost het plein etc.
• Een weide genaamd Het Goor groot 300 roeden gelegen alhier renende oost den dijk ect.
• Een weide gelegen alhier en genaamd Het Clijn Weyken groot 50 roeden renende oost Het Swaltien, west Van Springel Amand erfgenamen, etc.
• Een perceel land groot een bunder gelegen in Het Schuerveldt tot Veerle renende oost en zuid Verhoustraten Jan nom. uxoris of 1e kavel, west Meeus Peeter, noord s’heeren straat.
• Een rente van 200 guldens kapitaal courant geld staande tot last van Voortackers Henrick.
• 100 guldens te trekken van kavel A.

Kavel C, bevallen aan Ven Maria Catharina:
• Een perceel land genaamd De Heyde groot 3 sillen gelegen alhier renende oost Mertens Jan Baptist, west De Heystraet, etc.
• Een perceel land genaamd Het Hooghveldt groot 150 roeden gelegen alhier renende oost advocaat Pauli, west Ven Jan Baptist, etc.
• Een sille land gelegen in Den Trichelhoeck renende oost Verwimp Henrick, west Van Roy Peeter, etc.
• Een weide genaamd Elizabethclaes Weyde gelegen onder Eindhout groot 220
roeden renende west Hollants Catharina, oost Huypens Peeter, etc.
• Een weide gelegen aan De Cluys onder Eindhout groot 3 sillen renende oost Het Scheurtbroeck, west Kerk van Eindhout, etc.
• Een rente van 400 guldens kapitaal staande tot last van Nijs Dominicus.
• 100 guldens te trekken van kavel A.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Joannes Baptista Ven is niet genoemd. Waarschijnlijk is hij overleden voor die tijd, zonder kinderen na te laten.
  [bron: Eindhouthamme Goedenisboek 1671-1795 op ansfridiana.be door Wim Peeters, febr. 2018 pdf pag. 122-123]
Getuige bij:
04-05-1750     doop Maria Catharina Ven (geb. 1750)    [nicht van vader]   [bron: Eindhout rk Dopen 1715-1770 bl 178 sc 91]
Maria trouwde met Peeter Verboven.
ven_anna_elisabeth__rk_gedoopt_op_13_jan._1738_in_eindhout__dr._van_henricus_ven_en_elisabeth_hollans_-_eindhout_rk_dopen_1715-1750_bl._129_sc._67.jpg
71 Ven Anna Elisabeth, rk gedoopt op 13 jan. 1738 in Eindhout, dr. van Henricus Ven en Elisabeth Hollans - Eindhout rk Dopen 1715-1750 bl. 129 sc. 67
1.9.1.2.6.3 Anna Elisabeth Ven (afb. 71), dochter van Henrick Ven en Elisabeth Hollants (zie 1.9.1.2.6). Zij is gedoopt op maandag 13 januari 1738 in Eindhout (Prov. Antwerpen, België) [bron: Eindhout rk Dopen 1715-1750 bl. 129 sc. 67]. Bij de doop van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Verbraecken (ovl. 1774) [zie 1.9.1.4.1] [aangetrouwde nicht van moeder] en Joannis Baptista (Jan Baptist) Ven (vóór 1702-1774) [oom vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Anna: Joannes Baptista Ven is de broer van Henricus. Joannes Baptista Ven is getrouwd met Anna Hollants. Is zij de zus van Elisabeth?
Anna Verbraken is getrouwd met Joannes Baptista Hollants. Dat is de zoon van Ferdinand Hollants. Terwijl Elisabeth de dochter is van Henricus Hollants, de broer van Ferdinand. Ben in vertwijfeling.
Anna is overleden op vrijdag 27 maart 1789 om 22:00 in Veerle, 51 jaar oud [bron: Veerle rk Overl. 1787-1797 bl.4 sc. 3].
Notitie bij overlijden van Anna: Maria Elisabeth Ven uit Eindhout, echtgenote van Joannes Verheystraeten gestorven 17 maart om 10 uur in de avond. Begraven in de kerk.
Deling van goederen:
15-04-1766     Scheiding en deling aangegaan door de gelijke kinderen en erfgenamen van wijlen Ven Henrick die meyer was van alhier en zijn vrouw Hollants Elisabeth namelijk
Ven Anna Elisabeth geassisteerd met Verhoustraten Jan Cornelius ter 1e,
Ven Maria Catharina geassisteerd met Verboven Peeter als haar man en momber ter 2e,
Ven Theresia geassisteerd met heer meyer Ven Peeter als haar toeziener en momber ter 3e.

Van al de erfgoederen door de voorstaande echtelieden achtergelaten en zijn gescheiden in 3 gelijke kavels. De waarde van deze goederen zou ongeveer 6000 guldens zijn volgens verklaring van de condividenten.

Kavel A, bevallen aan Ven Anna Elisabeth:
• Huis, schuur, hof, dries en weide genaamd Het Hufken met een perceel land
genaamd De Pleyn. Item een perceel land gelegen achter de schuur met de weide en hooiwas daaraan gelegen tot Veerle. Deze goederen worden door Verhoustraten Jan of dit 1e kavel actief in huur bezeten.
• Een perceel land genaamd Den Vasten Avondt gelegen tot Veerle renende oost Bacx Maria Anna, zuid Verhoustraten Jan Baptist, west Bacx Maria Anna en noord Vander Borght Maria.
• Van dit kavel is afgescheiden een perceel land groot een bunder gelegen in Het Schuerveldt en bevallen aan het 2e kavel.
• Te betalen aan kavels B en C de som van 100 guldens courant geld.

Kavel B, bevallen aan Ven Theresia:
• Een perceel land genaamd Het Heufken gelegen onder Eindhouthamme groot 300 roeden renende oost het plein etc.
• Een weide genaamd Het Goor groot 300 roeden gelegen alhier renende oost den dijk ect.
• Een weide gelegen alhier en genaamd Het Clijn Weyken groot 50 roeden renende oost Het Swaltien, west Van Springel Amand erfgenamen, etc.
• Een perceel land groot een bunder gelegen in Het Schuerveldt tot Veerle renende oost en zuid Verhoustraten Jan nom. uxoris of 1e kavel, west Meeus Peeter, noord s’heeren straat.
• Een rente van 200 guldens kapitaal courant geld staande tot last van Voortackers Henrick.
• 100 guldens te trekken van kavel A.

Kavel C, bevallen aan Ven Maria Catharina:
• Een perceel land genaamd De Heyde groot 3 sillen gelegen alhier renende oost Mertens Jan Baptist, west De Heystraet, etc.
• Een perceel land genaamd Het Hooghveldt groot 150 roeden gelegen alhier renende oost advocaat Pauli, west Ven Jan Baptist, etc.
• Een sille land gelegen in Den Trichelhoeck renende oost Verwimp Henrick, west Van Roy Peeter, etc.
• Een weide genaamd Elizabethclaes Weyde gelegen onder Eindhout groot 220
roeden renende west Hollants Catharina, oost Huypens Peeter, etc.
• Een weide gelegen aan De Cluys onder Eindhout groot 3 sillen renende oost Het Scheurtbroeck, west Kerk van Eindhout, etc.
• Een rente van 400 guldens kapitaal staande tot last van Nijs Dominicus.
• 100 guldens te trekken van kavel A.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Joannes Baptista Ven is niet genoemd. Waarschijnlijk is hij overleden voor die tijd, zonder kinderen na te laten.
  [bron: Eindhouthamme Goedenisboek 1671-1795 op ansfridiana.be door Wim Peeters, febr. 2018 pdf pag. 122-123]
Anna trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 23 januari 1760 in Eindhout [bron: Veerle rk Overl. 1787-1797 bl.4 sc. 3; Eindhout rk Huwel. 1720-1791 blad 278] met Joannes Cornelius Verhoustraeten.
Notitie bij het huwelijk van Anna en Joannes: Bij zijn huwelijk Verheijstraeten genoemd
luyten_anna_catharina__overleden_in_veerle_op_9_oktober_1779_om_9.00u__geboren_in_hestenbergh__weduwe_van_joannes_baptista_hollants_-_veerle_rk_overl._1758-1804_bl_21_scan_93.jpg
72 Luyten Anna Catharina, overleden in Veerle op 9 oktober 1779 om 9.00u, geboren in Hestenbergh, weduwe van Joannes Baptista Hollants - Veerle rk overl. 1758-1804 bl 21 scan 93
1.9.1.2.7 Joannes Baptista Hollants, zoon van Henricus Jansse (Hendrik) Hollants (zie 1.9.1.2) en Maria van Sweevelt. Hij is gedoopt op maandag 24 november 1704 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 143]. Bij de doop van Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Peeters en Maria Ven. Joannes is overleden op woensdag 18 mei 1757 in Veerle, 52 jaar oud [bron: Veerle rk Overl. 1725-1758 Bl. 53].
Notitie bij overlijden van Joannes: s.e. in Ecclesia m. S.
Joannes trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 5 december 1733 in Veerle [bron: Veerle rk Huwel. 1725-1758 blad 14] met Catharina Verluyten (afb. 72). Bij het kerkelijk huwelijk van Joannes en Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Dyonisius Everaerts en Arnoldus Lees.
Notitie bij het huwelijk van Joannes en Catharina: met dispensatie
Zij is gedoopt in Heijst op den Berg (Prov. Antwerpen, België). Catharina is overleden op zaterdag 9 oktober 1779 om 09:00 in Veerle [bron: Veerle rk Overl. 1758-1804 Bl. 21 scan 93].
Notitie bij overlijden van Catharina: vidua Joannes Baptista Hollants
Kinderen van Joannes en Catharina:
hollants_matthijs__en_henrick_hollants_verhuren_aan_jan_hollants_huys__stal__schuer__hof__land_en_weiden_op_17_december_1757_in_veerle_-_veerle_not._1753-1757_akte_1757_no._20_scan_492.jpg hollants_matthijs__en_henrick_hollants_verhuren_aan_jan_hollants_huys__stal__schuer__hof__land_en_weiden_op_17_december_1757_in_veerle_-_veerle_not._1753-1757_akte_1757_no._20_scan_493.jpg hollants_matthijs__en_henrick_hollants_verhuren_aan_jan_hollants_huys__stal__schuer__hof__land_en_weiden_op_17_december_1757_in_veerle_-_veerle_not._1753-1757_akte_1757_no._20_scan_494.jpg
73 Hollants Matthijs, en Henrick Hollants verhuren aan Jan Hollants huys, stal, schuer, hof, land en weiden op 17 december 1757 in Veerle - Veerle Not. 1753-1757 Akte 1757 no. 20 scan 492
74 Hollants Matthijs, en Henrick Hollants verhuren aan Jan Hollants huys, stal, schuer, hof, land en weiden op 17 december 1757 in Veerle - Veerle Not. 1753-1757 Akte 1757 no. 20 scan 493
75 Hollants Matthijs, en Henrick Hollants verhuren aan Jan Hollants huys, stal, schuer, hof, land en weiden op 17 december 1757 in Veerle - Veerle Not. 1753-1757 Akte 1757 no. 20 scan 494
1 Mathias (Mathijs) Hollants [1.9.1.2.7.1] (afb. 73 t/m 75). Hij is gedoopt op maandag 11 januari 1734 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1725-1758 Blad 47]. Bij de doop van Mathijs waren de volgende getuigen aanwezig: Mathias Everaerts en Elisabeth Mondelaers. Mathijs is overleden [bron: Veerle rk Overl. 1725-1758 Bl. 21].
Verhuur:
17-12-1757     Mathijs Hollants en Henrick verhuren huis, schuur, stal, hovinge, landerijen en weiden aan Jan Hollants.
Hij mag dit blijven doen, zoals hij daarop gewerkt heeft. (zal en verlenging zijn van de huur, nadat hun vader overleden is op 18 mei 1757)
Jaarlijks zal hij 41 gulden en 10 stuivers betalen, ingaande half maart 1758.
Te betalen met Bamisse (1 oktober)
Hij zal leveren 34 halster coren en 12 halsters torenmaat van Veerle. (Lijkt te gaan om 2 graanakkers)

Hij moet ook zorgen voor het onderhoud. Zo moet hij zorgen voor een bussel stro voor de strodekker (om huis, schuur en stal bij te werken, wat meestal jaarlijks een aantal slechte plekken kreeg).

Het schaerhout is voor de verhuurder.

Dan ondertekenen:

Mattheys Hollants
Henrick Hollaens
met een handmerk Jan Hollans
Mechiel Verluyten
Joannes Cuypers
Notaris J.F. van de Goor

De Jan Hollants is zo niet te plaatsen, en zal geen broer zijn van Mathijs en Henrick.
(met dank aan Marcel Hollants)

De broer Joannes Baptista, die het zou kunnen zijn, is namelijk maar 2 jaar geworden.
  [bron: Veerle Not. 1753-1757 Akte 1757 no. 20 scan 492-494]
2 Maria Elisabeth Hollants [1.9.1.2.7.2]. Zij is gedoopt op woensdag 6 juli 1735 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1725-1758 Blad 55]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Christianus Lees en Maria Elisabeth Vanderborght. Maria is overleden op woensdag 3 augustus 1735 in Veerle, 28 dagen oud.
Notitie bij overlijden van Maria: proles Joannis Baptista Hollants
3 Henricus (Henrick) Hollants [1.9.1.2.7.3]. Hij is gedoopt op dinsdag 24 juli 1736 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1725-1758 Blad 59]. Bij de doop van Henrick waren de volgende getuigen aanwezig: Josephus Clemens, Dymphna van Bladel (ovl. 1741) en Henrick Ven (ovl. 1750) [zie 1.9.1.2.6] [aangetrouwde oom vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Henrick: Henricus Ven is zeer waarschijnlijk de man van zus Elisabeth
Verhuur:
17-12-1757     Mathijs Hollants en Henrick verhuren huis, schuur, stal, hovinge, landerijen en weiden aan Jan Hollants.
Hij mag dit blijven doen, zoals hij daarop gewerkt heeft. (zal en verlenging zijn van de huur, nadat hun vader overleden is op 18 mei 1757)
Jaarlijks zal hij 41 gulden en 10 stuivers betalen, ingaande half maart 1758.
Te betalen met Bamisse (1 oktober).
Hij zal leveren 34 halster coren en 12 halsters torenmaat van Veerle. (Lijkt te gaan om 2 graanakkers)

Hij moet ook zorgen voor het onderhoud. Zo moet hij zorgen voor een bussel stro voor de strodekker (om huis, schuur en stal bij te werken, wat meestal jaarlijks een aantal slechte plekken kreeg).

Het schaerhout is voor de verhuurder.

Dan ondertekenen:

Mattheys Hollants
Henrick Hollaens
met een handmerk Jan Hollans
Mechiel Verluyten
Joannes Cuypers
Notaris J.F. van de Goor

De Jan Hollants is zo niet te plaatsen, en zal geen broer zijn van Mathijs en Henrick.
(met dank aan Marcel Hollants)

De broer Joannes Baptista, die het zou kunnen zijn, is namelijk maar 2 jaar geworden.
  [bron: Veerle Not. 1753-1757 Akte 1757 no. 20 scan 492-494]
4 Maria Elisabeth Hollants [1.9.1.2.7.4]. Zij is gedoopt op maandag 14 april 1738 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1725-1758 Blad 71]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelius Wellen en Maria van Sweevelt (1665-1742) [zie 1.9.1.2] [grootmoeder vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Maria: Maria van Swevelt zal oma geweest zijn.
5 Joannes Baptista Hollants [1.9.1.2.7.5]. Hij is gedoopt op woensdag 13 juli 1740 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1725-1758 Blad 79]. Bij de doop van Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Christina Goos en Joannis Baptista (Jan Baptist) Ven (vóór 1702-1774). Joannes is overleden op woensdag 1 mei 1743 in Veerle, 2 jaar oud [bron: Veerle rk Overl. 1725-1758 Bl. 32].
Notitie bij overlijden van Joannes: Joannis Baptista Hollants, filius Joannes Hollants - mogelijk is nog een andere vader.
6 Petrus Ferdinandus Hollants [1.9.1.2.7.6]. Hij is gedoopt op dinsdag 10 oktober 1741 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1725-1758 Blad 83]. Bij de doop van Petrus waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Vennekens en Petrus Vos.
7 Anna Catharina Hollants [1.9.1.2.7.7]. Zij is gedoopt op vrijdag 1 januari 1745 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1725-1758 Blad 100]. Bij de doop van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus Everaerts en Anna Hollants (geb. 1696) [zie 1.9.1.2.3] [tante vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Anna: Anna Hollants is zeer waarschijnlijk zijn zus.
hollants_ferdinand__en_voogden_van_zijn_kinderen_jan_baptist__matthijs__melchior_en_catharina_van_wijlen_maria_breugelmans_accoord_op_28_febr._1707_-_latenbank_eijndhouthamme_1671-1795_f._219-220_.jpg hollans_ferdinandus_en_gertrudis_boonen_trouwen_rk_op_6_maart_1707_in_vorst_-_vorst_rk_huwe._1685-1718_blad_141v_scan_145.jpg hollants_ferdinand__en_maria_breugelmans_wijlen__deling_in_eindhout_op_8_juni_1722_voor_kinderen_jan_baptist__matthijs_en_catharina_-_eindhout_schepenbank_1671-1781_blad_256r_scan_151_fam.search.jpg hollants_ferdinand__en_maria_breugelmans_wijlen__deling_in_eindhout_op_8_juni_1722_voor_kinderen_jan_baptist__matthijs_en_catharina_-_eindhout_schepenbank_1671-1781_blad_256v_scan_152_fam.search.jpg hollants_ferdinand__en_maria_breugelmans_wijlen__deling_in_eindhout_op_8_juni_1722_voor_kinderen_jan_baptist__matthijs_en_catharina_-_eindhout_schepenbank_1671-1781_blad_256v_brief_scan_152_fam.search.jpg hollants_ferdinand__en_maria_breugelmans_wijlen__deling_in_eindhout_op_8_juni_1722_voor_kinderen_jan_baptist__matthijs_en_catharina_-_eindhout_schepenbank_1671-1781_blad_256v_brief_scan_153_fam.search.jpg
76 Hollants Ferdinand, en voogden van zijn kinderen Jan Baptist, Matthijs, Melchior en Catharina van wijlen Maria Breugelmans accoord op 28 febr. 1707 - Latenbank Eijndhouthamme 1671-1795 f. 219-220
77 Hollans Ferdinandus en Gertrudis Boonen trouwen rk op 6 maart 1707 in Vorst - Vorst rk Huwe. 1685-1718 Blad 141v scan 145
78 Hollants Ferdinand, en Maria Breugelmans wijlen, deling in Eindhout op 8 juni 1722 voor kinderen Jan Baptist, Matthijs en Catharina - Eindhout Schepenbank 1671-1781 blad 256r scan 151 Fam.Search
79 Hollants Ferdinand, en Maria Breugelmans wijlen, deling in Eindhout op 8 juni 1722 voor kinderen Jan Baptist, Matthijs en Catharina - Eindhout Schepenbank 1671-1781 blad 256v scan 152 Fam.Search
80 Hollants Ferdinand, en Maria Breugelmans wijlen, deling in Eindhout op 8 juni 1722 voor kinderen Jan Baptist, Matthijs en Catharina - Eindhout Schepenbank 1671-1781 blad 256v brief scan 152 Fam.Search
81 Hollants Ferdinand, en Maria Breugelmans wijlen, deling in Eindhout op 8 juni 1722 voor kinderen Jan Baptist, Matthijs en Catharina - Eindhout Schepenbank 1671-1781 blad 256v brief scan 153 Fam.Search
hollants_ferdinand__en_maria_breugelmans_wijlen__deling_in_eindhout_op_8_juni_1722_voor_kinderen_jan_baptist__matthijs_en_catharina_-_eindhout_schepenbank_1671-1781_blad_257r_scan_154_fam.search.jpg hollants_egidius_ferdinandssone__en_jan_baptista__mattijs_en_catharina__met_man_christ._smolderen_delen_de_erfenis_van_broer_peeter_hollants_op_19_febr._1761_-_not._geel_1757-1761_scan_464_fam._search.jpg hollants_egidius_ferdinandssone__en_jan_baptista__mattijs_en_catharina__met_man_christ._smolderen_delen_de_erfenis_van_broer_peeter_hollants_op_19_febr._1761_-_not._geel_1757-1761_scan_465_fam._search.jpg boonen_gertrudis__rk_gedoopt_op_21_april_1669_in_vorst__dochter_van_petrus_boonen_en_dimpna_rosendaels_-_vorst_rk_dopen_1650-1685_blad_65_scan_66.jpg boonen_peeter__en_dimpna_roosendaels__deling_in_vorst_op_5_aug._1719_tbv_hun_kinderen_jan__dimpna_en_getruyt__wed._fernant_hollants__geass._met_matthijs_hollants_-_vorst_schepenreg._1713-1722_bl._446r.jpg boonen_peeter__en_dimpna_roosendaels__deling_in_vorst_op_5_aug._1719_tbv_hun_kinderen_jan__dimpna_en_getruyt__wed._fernant_hollants__geass._met_matthijs_hollants_-_vorst_schepenreg._1713-1722_bl._446v.jpg
82 Hollants Ferdinand, en Maria Breugelmans wijlen, deling in Eindhout op 8 juni 1722 voor kinderen Jan Baptist, Matthijs en Catharina - Eindhout Schepenbank 1671-1781 blad 257r scan 154 Fam.Search
83 Hollants Egidius Ferdinandssone, en Jan Baptista, Mattijs en Catharina, met man Christ. Smolderen delen de erfenis van broer Peeter Hollants op 19 febr. 1761 - Not. Geel 1757-1761 scan 464 Fam. Search
84 Hollants Egidius Ferdinandssone, en Jan Baptista, Mattijs en Catharina, met man Christ. Smolderen delen de erfenis van broer Peeter Hollants op 19 febr. 1761 - Not. Geel 1757-1761 scan 465 Fam. Search
85 Boonen Gertrudis, rk gedoopt op 21 april 1669 in Vorst, dochter van Petrus Boonen en Dimpna Rosendaels - Vorst rk Dopen 1650-1685 Blad 65 Scan 66
86 Boonen Peeter, en Dimpna Roosendaels, deling in Vorst op 5 aug. 1719 tbv hun kinderen Jan, Dimpna en Getruyt, wed. Fernant Hollants, geass. met Matthijs Hollants - Vorst Schepenreg. 1713-1722 bl. 446r
87 Boonen Peeter, en Dimpna Roosendaels, deling in Vorst op 5 aug. 1719 tbv hun kinderen Jan, Dimpna en Getruyt, wed. Fernant Hollants, geass. met Matthijs Hollants - Vorst Schepenreg. 1713-1722 bl. 446v
boonen_peeter__en_dimpna_roosendaels__deling_in_vorst_op_5_aug._1719_tbv_hun_kinderen_jan__dimpna_en_getruyt__wed._fernant_hollants__geass._met_matthijs_hollants_-_vorst_schepenreg._1713-1722_bl._447r.jpg
88 Boonen Peeter, en Dimpna Roosendaels, deling in Vorst op 5 aug. 1719 tbv hun kinderen Jan, Dimpna en Getruyt, wed. Fernant Hollants, geass. met Matthijs Hollants - Vorst Schepenreg. 1713-1722 bl. 447r
1.9.1.4 Ferdinandus (Ferdinand, Fernant) Hollants (afb. 76 t/m 84), zoon van Joannes (Jan) Hollants (zie 1.9.1) en Angela Meer. Hij is gedoopt op zondag 24 november 1669 in Veerle (België) [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 25]. Bij de doop van Ferdinand, Fernant waren de volgende getuigen aanwezig: Ferdinandus Geerinx [zie 1.9.5] [aangetrouwde oom vaderszijde] en Lencken Vertruyen (ovl. na 1707) [zie 1.9] [stiefmoeder van vader]. Ferdinand, Fernant is overleden in 1715, 45 of 46 jaar oud [bron: Tieboors 1760 R.A.A. 6281 akte 16].
Contract van afscheid:
28-02-1707     Compareerden Breugelmans Huybrecht en Hollants Henrick als respectievelijk momber en toeziener over de wezen achtergelaten bij wijlen Breugelmans Maria daar vader van leeft Hollants Ferdinand ter ene zijde en
de voorstaande Hollants Ferdinand ter andere zijde.

Ze sluiten een akkoord over de achtergelaten havelijke goederen.

De voorstaande Hollants Ferdinand zal aan ieder der voorstaande 4 wezen namelijk Hollants Jan Baptist, Hollants Matthijs, Hollants Melchior en Hollants Catharina een som van 55 guldens en 5 veertelen koren als ze gekomen zijn tot de ouderdom van 20 jaren.
Als de vader voor deze tijd komt te overlijden, dan zal zijn weduwe onmiddellijk deze uitkoop te betalen. Hij moet de wezen ook leren lezen en schrijven, mitsgaders dezelfde te houden gezond en ziek, te lief en leed en te onderhouden van linnen en wollen kleren.
Na de dood van hun vader zullen de wezen al de erfgoederen zowel uit hoofde van hun moeder als uit hoofde van hun vader.

Ook de goederen die zijn voortgekomen uit hoofde van Hollants Jan hun grootvader en Leuckens Cathlijn. Deze goederen worden momenteel bij de
voorstaande Leuckens Cathlijn gebruikt en in vruchtgebruik bezeten.

De voorstaande Hollants Ferdinand zal blijven vrijheer en meester over al de havelijke goederen en ook behouden het vruchtgebruik in al de erfelijke goederen.

Als één van de wezen voortijdig komt te overlijden, moet hij zorgen voor een tamelijke uitvaart enz.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Henrick Hollants zal de broer van Ferdinand zijn.

De 2e vrouw van hun grootvader Jan Hollants is nog in leven: Cathlijn Leuckens.
  [bron: Latenbank Eijndhouthamme 1671-1795 f. 219-220 Fam Search scan 125 ; Eindhouthamme Goedenisboek 1671-1795 op ansfridiana.be door Wim Peeters, febr. 2018 pdf pag. 54]
Deling van goederen:
03-03-1716     Er is geschil ontstaan tussen de kinderen bij wijlen Hollants Ferdinand nagelaten en verwekt bij wijlen Breugelmans Maria ter ene zijde en
de kinderen bij de voorstaande Hollants Ferdinand verwekt in zijn 2e huwelijk daar moeder af leeft Boonen Geertruyt

over de mobilaire erfgoederen die nagelaten zijn bij de voorstaande Hollants Ferdinand en ook nog over het huis, de oogst en de vruchten die reeds gezaaid zijn.
Bijgevolg compareerden Hollants Henrick en Breugelmans Huybrecht als geëede mombers over de wezen van het 1e huwelijk ter ene zijde en Hollants Matthijs en Boonen Jan als mombers over de wezen van het 2e huwelijk daar moeder af leeft Boonen Geertruyt ter andere zijde.

Ze sluiten volgend akkoord: de weduwe of de mombers van haar kinderen
zullen betalen de uitkoop die de voorkinderen uit hoofde van wijlen hun moeder
Breugelmans Maria is competerende. De weduwe of de mombers zullen ook moeten betalen 100 guldens met Kerstmis eerstkomend.
De voorstaande weduwe is ook genoodzaakt de voorkinderen alsnog te alimenteren in eten en drank tot half maart 1717 en aan elk van de wezen (tot 4 in het getal) uit te reiken 2 nieuwe hemden, een paar nieuwe kousen en aan de oudste zoon een kazak die zijn vader heeft gedragen in zijn leven. Ze moet de 3 jongste wezen ook naar school laten gaan. De wezen zullen ook genieten de 2/5 delen van de landen die nog onbezaaid liggen. Enz …


----------------------------------------------------------------------------------------
In het accoord staat dat het om 4 wezen gaat. Dat komt overeen met de kinderen, die ik gevonden heb. Melchior is dan nog in leven. Hij was toen 16 jaar oud. In 1722 is hij niet meer genoemd.

Als voogden zijn Henrick Hollants en Matthijs Hollants genoemd. Dit zullen de ooms van de kinderen geweest zijn, ofwel de broers van Ferdinand.
  [bron: Eindhouthamme Goedenisboek 1671-1795 op ansfridiana.be door Wim Peeters, febr. 2018 pdf pag. 65]
05-08-1719     Deling en scheiding ten behoeve van de kinderen van wijlen Peeter Boonen x Dimpna Roosendaels, nl.
Jan Boonen,
Lambrecht Brockmans x Dimpna Boonen,
wed. Getruyt Boonen x Fernant Hollants(+) xx Niclaes Daems geass. met 2de man en Mathijs Hollants momboir over haar kinderen uit 1ste huwelijk.
  [bron: Schepenregister Vorst 1713-1722 blad 446 en 447r scan 464 Fam. Search ; Schepenregisters Vorst 1680-1761 blad 446 - lwgh-laakdal.be/documentatiecentrum]
08-06-1722     Samenvatting:

De deling van de nalatenschap van Ferdinand Hollants en Maria Breugelmans door de 3 kinderen Jan Baptist, Matthijs en Catharina.
Voor Matthijs en Catharina zijn als voogded aanwezig Henrick Hollants en Huybrecht Breugelmans. (Henrick is waarschijnlijk de oom, getrouwd met Maria van Sweevelt)
Hier ontbreekt Melchior; in 1761 bij de deling van halfbroer Peter Hollants, melden zij, dat ze een broer gehad hebben Melchior.
Bij de deling op 3 maart 1716 gaat het over 4 wezen, dus toen is hij wel meegeteld.

Er zijn 3 gelijkwaardige delen gemaakt, en via loting zullen ze bepalen wie welk deel krijgt.

Verkorte transitie:
--------------------

Scheijdinge ende deylinge gemaeckt ende aengegaen door de gelijcke erfgenamen
bij wijlen Ferdinand Hollants ende Maria Breugelmans, naergelaten,
namentlyck Jan Baptist,
Matthijs ende
Catharina Hollants,
de twee leste geassisteert met Henrick Hollants ende Huybrecht Breugelmans, als tot desen respective geassumeerden ende geeeden momboirs,

ende dat van allen de Erfgoederen, renten ende obligatiën, bij de voorschreven Ferdinand Hollants ende Maria Breugelmans naergelaten ende sijn gestelt in 3 egale paerten ende deelen, soo ende gelijcke hier naer is volgende te weten

d’ ierste parcele bestaat uit huis, hof ende binneblock met het voorhooft alhier tot Einthout Hamme, groot met voorhooft 500 roede .. enz ...
gevallen op Catharina Hollants.

de tweede parcceele bestaat uit landt, geheeten de Winckel, alhier tot Eijnthout Hamme gelegen, groot 462 roeden .. enz ...
half bunder landts gelegen tot Geel in ’t gehucht Malis ..enz ..
aengenomen bij Jan Baptist Hollants.

de driede parceele bestaet in d’ erfve, gelegen tot Veirle, groot 5 sillen saldo,
oost, zuyt ende west de erfgenaemen Jan Hollants ende noort ’s Heeren straete.
Item in eene weijde tot Haenvonnen gelegen, groot 400 roeden saldo,
oost Henrick Hollants, zuyt Alexander Verboven, est de Norbertinessen tot Heerentals, ende noort Peeter Tiels.
Item een weegtien tot Haenven gelegen, groot 1 sillo, tegenstaende oost de straete, zuyt Henrick Hollants, west Peeter Tiels ende noort Matthijs Hollants.
Item een parcheeltje landts, gelegen op het Voirschot onder Veerle,
tegenstaende oost Geert van Gool, zuyt hunselfs, west Henrick Hollants ende noch de Heilige Geest van Veirle.
mits dese parceele zal moeten betalen 150 guldens uit een meerdere rente van 300 guldens wisselgeld.
bij lotinge gevallen op Matthijs Hollants.

Bijschrift van 20 maart 1724: de 150 gulden wisselgeld zijn voldaen

Apart briefje: Francis Crets vraeght sijnen uytkoop van Maria Kutten met hanmerck vanHubertus Breugelmans, en bekent van Peeter Beijlemans ontfangen te hebben 34 gulden op kortinge van zijn uytkoop.

Ondertekening:
Jan Baptis Hollandts
Mattijs Hollants
Cattrina Hollants
Huybrecht Breugelmans
Henderick Hollans-Jansen
---------------------------------------------------------------------------------------------
Er komt in Eindhout een Huberti Breugelmans voor, getrouwd met Anna Patroons, met 3 kinderen, gedoopt op 12 sept. 1695, 6 juni 1704 en 20 maart 1707. Mogelijk is hij de genoemde Huybrecht, en mogelijk een broer van Maria.
Henrick Hollants is zeer waarschijnlijk de broer van Ferdinandus.

Joannes Baptist, Mattijs en Catharina zijn de nog in leven zijnde kinderen uit het huwelijk van Ferdinandus en Maria Breugelmans.
Melchior is niet genoemd, en zal overleden zijn. in de akte van 1761 is zijn naam nog wel genoemd.
  [bron: Eindhout Schepenbank 1671-1781 blad 251r-257r scan 151-154 Fam.Search]
17-07-1739     Scheiding en deling aangegaan tussen Hollants Egidius ter ene zijde en Hollants Peeter ter andere zijde als kinderen en erfgenamen van
wijlen Hollants Ferdinand en Boonen Gertrudis van al de erfgoederen bij hun voorstaande ouders nagelaten.

Kavel A, bevallen aan Hollants Peeter:
---------------------------------------------
• Een perceel weide genaamd D’Eyndacker groot 170 roeden gelegen tot
Eindhouthamme renende oost Crets Wouter erfgenamen, zuid advocaat
Honsberghen en Prelaat van Tongerlo, west het straatje en noord heer Vermeeren.
• Een perceel land gelegen tot Veerle renende oost Luyten Michiel, zuid Boonen Jan, west Hollants Henrick en noord Hollants Matthijs.
• Een perceel weide gelegen tot Veerle renende oost Luyten Michiel, west Hollants Henrick, zuid Bouwen Jan en noord Hollants Matthijs.
• Een perceel bempd groot 200 roeden gelegen tot Vorst aan De Asten Broecken bij De Schoofstraete renende oost De Goorstraet, zuid Renders Arnoldus, west Hermans Jan en noord Smiss Elisabeth.
• Een perceel land gelegen tot Vorst renende oost …
• Een perceel land gelegen tot Vorst renende oost …
• Een perceel land gelegen tot Vorst renende oost …
• 250 guldens courant geld te betalen aan kavel B.
• Een perceel land en schaarbos gelegen tot Tessenderlo groot 250 roeden renende oost …
• Een rente van 50 guldens wisselgeld gestaan hebbend tot last van Daneels Jan alsnu Van Gehuchten Merck tot Veerle.

Kavel B, bevallen aan Hollants Egidius:
---------------------------------------------
• De helft van een perceel hooiwas gelegen in Het Eynthouts Broeck groot in het geheel 125 roeden waarvan de andere helft toekomt aan Daems Nicolaes renende in het geheel oost Cuypers Jan, zuid …
• 250 guldens courant geld te trekken van kavel A.
  [bron: Eindhouthamme Goedenisboek 1671-1795 op ansfridiana.be door Wim Peeters, febr. 2018 pdf pag. 99]
20-11-1760     Jan Baptista, wonend in Eindhout, omtrent 63 jaren, met de stiel van pachterije,
verklaart dat Jan Hollants, getrouwd geweest met Leucken (of Lencken) Vertruyen, dat hij heeft horen zeggen van zijn vader Ferdinandus Hollants, gestorven in de leeftijd van 46 jaar in 1715, en van zijn oom Hendrick Hollants, wanneer hij getorven is 70 jaar oud,
dat uit het sterfhuis van Jan Hollants en Leucken Vertruyen is uitgedragen of geerfd in meubele en inmeubele goederen, dat Margriet Tetten (?) heeft gedeelt van zijn overgrootvader alle de goederen gelegen tot Wesel onder Herselt, zijn geeerfd door Margriet Tetten, voortgecomen van Lencken Vertruyen.

Getuigen zijn Peeter Wuyts en Cornelius Tieboors.

Ondertekenen
Joh. B. Hollandts,
het handmerk van Peeter Wuyts,
Cornelius Tieboors
P.F. Tieboors, notaris

----------------------------------------------------------------------------------------
Zijn overgrootvader zal Joannes Hollants zijn, na een eerste huwelijk met Anna Verspreet, hertrouwd met Leucken of Lencken Vertruyen.
  [bron: Not. Geel - 1757-1762 Not. Tieboors scan 340 Fam. Search]
19-02-1761     Egidius Hollants, Ferdinandussone, en
item Jan Baptista Hollants, en
item Mattijs Hollants, en
item Catharina Hollants, in huwelijk met Christiaen Hollants
verdelen op 19 februari 1761 de erfenis van hun broer Peeter (overleden 1760 in Eindhout).
Ze verklaren ook een broer gehad te hebben, Melchior genaamd.

Aangezien door de kerkbrand van Eindhout op 6 september 1719 naderhand dopen en andere archieven gereconstrueerd zijn, is het heel goed mogelijk dat er zaken ontbreken of anders benoemd zijn.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Melchior is in 1722 ook al niet genoemd, hij zal voor die tijd al overleden zijn. Egidius is toen, bij de verdeling van de goederen van Maria Breugelmans, niet genoemd.
Hij is waarschijnlijk een zoon van Gertrudis Boonen.
De zoon Michael ben ik in deze akte niet tegengekomen. Hij zal jong overleden zijn. Een andere optie is, dat hij Egidius is. Vaak gebruikt voor Gilles, maar dat is wel behoorlijk verschillend t.o.v. Michael.
  [bron: Not. Geel - 1757-1762 Not. Tieboors scan 464-465 Fam. Search]
Getuige bij:
02-07-1665     doop Maria van Sweevelt (1665-1742) [zie 1.9.1.2]   [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 149]
15-09-1705     doop Jan Hollants (1705-1762) [zie 1.9.1.1.7]    [oom vaderszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 145 Scan 47]
12-05-1707     doop Henricus Hollants (geb. 1707) [zie 1.9.1.2.8]    [oom vaderszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 149]
16-02-1710     doop Joannes Hollants (1710-1739) [zie 1.9.1.5.3]    [oom vaderszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1681-1723 Blad 158]
Ferdinand, Fernant:
(1) trouwde, minstens 24 jaar oud, na vrijdag 4 december 1693 met Maria Breugelmans. Maria is overleden vóór maandag 28 februari 1707.
Contract van afscheid:
28-02-1707     Compareerden Breugelmans Huybrecht en Hollants Henrick als respectievelijk momber en toeziener over de wezen achtergelaten bij wijlen Breugelmans Maria daar vader van leeft Hollants Ferdinand ter ene zijde en
de voorstaande Hollants Ferdinand ter andere zijde.

Ze sluiten een akkoord over de achtergelaten havelijke goederen.

De voorstaande Hollants Ferdinand zal aan ieder der voorstaande 4 wezen namelijk Hollants Jan Baptist, Hollants Matthijs, Hollants Melchior en Hollants Catharina een som van 55 guldens en 5 veertelen koren als ze gekomen zijn tot de ouderdom van 20 jaren.
Als de vader voor deze tijd komt te overlijden, dan zal zijn weduwe onmiddellijk deze uitkoop te betalen. Hij moet de wezen ook leren lezen en schrijven, mitsgaders dezelfde te houden gezond en ziek, te lief en leed en te onderhouden van linnen en wollen kleren.
Na de dood van hun vader zullen de wezen al de erfgoederen zowel uit hoofde van hun moeder als uit hoofde van hun vader.

Ook de goederen die zijn voortgekomen uit hoofde van Hollants Jan hun grootvader en Leuckens Cathlijn. Deze goederen worden momenteel bij de
voorstaande Leuckens Cathlijn gebruikt en in vruchtgebruik bezeten.

De voorstaande Hollants Ferdinand zal blijven vrijheer en meester over al de havelijke goederen en ook behouden het vruchtgebruik in al de erfelijke goederen.

Als één van de wezen voortijdig komt te overlijden, moet hij zorgen voor een tamelijke uitvaart enz.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Henrick Hollants zal de broer van Ferdinand zijn.

De 2e vrouw van hun grootvader Jan Hollants is nog in leven: Cathlijn Leuckens.
  [bron: Latenbank Eijndhouthamme 1671-1795 f. 219-220 Fam Search scan 125 ; Eindhouthamme Goedenisboek 1671-1795 op ansfridiana.be door Wim Peeters, febr. 2018 pdf pag. 54]
Deling van goederen:
03-03-1716     Er is geschil ontstaan tussen de kinderen bij wijlen Hollants Ferdinand nagelaten en verwekt bij wijlen Breugelmans Maria ter ene zijde en
de kinderen bij de voorstaande Hollants Ferdinand verwekt in zijn 2e huwelijk daar moeder af leeft Boonen Geertruyt

over de mobilaire erfgoederen die nagelaten zijn bij de voorstaande Hollants Ferdinand en ook nog over het huis, de oogst en de vruchten die reeds gezaaid zijn.
Bijgevolg compareerden Hollants Henrick en Breugelmans Huybrecht als geëede mombers over de wezen van het 1e huwelijk ter ene zijde en Hollants Matthijs en Boonen Jan als mombers over de wezen van het 2e huwelijk daar moeder af leeft Boonen Geertruyt ter andere zijde.

Ze sluiten volgend akkoord: de weduwe of de mombers van haar kinderen
zullen betalen de uitkoop die de voorkinderen uit hoofde van wijlen hun moeder
Breugelmans Maria is competerende. De weduwe of de mombers zullen ook moeten betalen 100 guldens met Kerstmis eerstkomend.
De voorstaande weduwe is ook genoodzaakt de voorkinderen alsnog te alimenteren in eten en drank tot half maart 1717 en aan elk van de wezen (tot 4 in het getal) uit te reiken 2 nieuwe hemden, een paar nieuwe kousen en aan de oudste zoon een kazak die zijn vader heeft gedragen in zijn leven. Ze moet de 3 jongste wezen ook naar school laten gaan. De wezen zullen ook genieten de 2/5 delen van de landen die nog onbezaaid liggen. Enz …


----------------------------------------------------------------------------------------
In het accoord staat dat het om 4 wezen gaat. Dat komt overeen met de kinderen, die ik gevonden heb. Melchior is dan nog in leven. Hij was toen 16 jaar oud. In 1722 is hij niet meer genoemd.

Als voogden zijn Henrick Hollants en Matthijs Hollants genoemd. Dit zullen de ooms van de kinderen geweest zijn, ofwel de broers van Ferdinand.
  [bron: Eindhouthamme Goedenisboek 1671-1795 op ansfridiana.be door Wim Peeters, febr. 2018 pdf pag. 65]
08-06-1722     Samenvatting:

De deling van de nalatenschap van Ferdinand Hollants en Maria Breugelmans door de 3 kinderen Jan Baptist, Matthijs en Catharina.
Voor Matthijs en Catharina zijn als voogded aanwezig Henrick Hollants en Huybrecht Breugelmans. (Henrick is waarschijnlijk de oom, getrouwd met Maria van Sweevelt)
Hier ontbreekt Melchior; in 1761 bij de deling van halfbroer Peter Hollants, melden zij, dat ze een broer gehad hebben Melchior.
Bij de deling op 3 maart 1716 gaat het over 4 wezen, dus toen is hij wel meegeteld.

Er zijn 3 gelijkwaardige delen gemaakt, en via loting zullen ze bepalen wie welk deel krijgt.

Verkorte transitie:
--------------------

Scheijdinge ende deylinge gemaeckt ende aengegaen door de gelijcke erfgenamen
bij wijlen Ferdinand Hollants ende Maria Breugelmans, naergelaten,
namentlyck Jan Baptist,
Matthijs ende
Catharina Hollants,
de twee leste geassisteert met Henrick Hollants ende Huybrecht Breugelmans, als tot desen respective geassumeerden ende geeeden momboirs,

ende dat van allen de Erfgoederen, renten ende obligatiën, bij de voorschreven Ferdinand Hollants ende Maria Breugelmans naergelaten ende sijn gestelt in 3 egale paerten ende deelen, soo ende gelijcke hier naer is volgende te weten

d’ ierste parcele bestaat uit huis, hof ende binneblock met het voorhooft alhier tot Einthout Hamme, groot met voorhooft 500 roede .. enz ...
gevallen op Catharina Hollants.

de tweede parcceele bestaat uit landt, geheeten de Winckel, alhier tot Eijnthout Hamme gelegen, groot 462 roeden .. enz ...
half bunder landts gelegen tot Geel in ’t gehucht Malis ..enz ..
aengenomen bij Jan Baptist Hollants.

de driede parceele bestaet in d’ erfve, gelegen tot Veirle, groot 5 sillen saldo,
oost, zuyt ende west de erfgenaemen Jan Hollants ende noort ’s Heeren straete.
Item in eene weijde tot Haenvonnen gelegen, groot 400 roeden saldo,
oost Henrick Hollants, zuyt Alexander Verboven, est de Norbertinessen tot Heerentals, ende noort Peeter Tiels.
Item een weegtien tot Haenven gelegen, groot 1 sillo, tegenstaende oost de straete, zuyt Henrick Hollants, west Peeter Tiels ende noort Matthijs Hollants.
Item een parcheeltje landts, gelegen op het Voirschot onder Veerle,
tegenstaende oost Geert van Gool, zuyt hunselfs, west Henrick Hollants ende noch de Heilige Geest van Veirle.
mits dese parceele zal moeten betalen 150 guldens uit een meerdere rente van 300 guldens wisselgeld.
bij lotinge gevallen op Matthijs Hollants.

Bijschrift van 20 maart 1724: de 150 gulden wisselgeld zijn voldaen

Apart briefje: Francis Crets vraeght sijnen uytkoop van Maria Kutten met hanmerck vanHubertus Breugelmans, en bekent van Peeter Beijlemans ontfangen te hebben 34 gulden op kortinge van zijn uytkoop.

Ondertekening:
Jan Baptis Hollandts
Mattijs Hollants
Cattrina Hollants
Huybrecht Breugelmans
Henderick Hollans-Jansen
---------------------------------------------------------------------------------------------
Er komt in Eindhout een Huberti Breugelmans voor, getrouwd met Anna Patroons, met 3 kinderen, gedoopt op 12 sept. 1695, 6 juni 1704 en 20 maart 1707. Mogelijk is hij de genoemde Huybrecht, en mogelijk een broer van Maria.
Henrick Hollants is zeer waarschijnlijk de broer van Ferdinandus.

Joannes Baptist, Mattijs en Catharina zijn de nog in leven zijnde kinderen uit het huwelijk van Ferdinandus en Maria Breugelmans.
Melchior is niet genoemd, en zal overleden zijn. in de akte van 1761 is zijn naam nog wel genoemd.
  [bron: Eindhout Schepenbank 1671-1781 blad 251r-257r scan 151-154 Fam.Search]
Getuige bij:
18-08-1701     doop Maria Anna Hollants (geb. 1701) [zie 1.9.1.1.6]    [aangetrouwde tante vaderszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 133 Scan 43]
21-01-1702     doop Elisabeth Hollants (1702-1763) [zie 1.9.1.2.6]    [aangetrouwde tante vaderszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 135]
(2) trouwde, 37 jaar oud, op zondag 6 maart 1707 in Vorst [bron: Vorst rk Huwe. 1685-1718 Blad 141v scan 145] met Gertrudis (Geertruyt, Getruyt) Boonen (afb. 85 t/m 88), 37 jaar oud. Geertruyt, Getruyt is een dochter van Petrus (Peeter) Boonen en Dimpna Rosendaels. Zij is gedoopt op zondag 21 april 1669 in Vorst [bron: Vorst rk Dopen 1650-1685 Blad 65 Scan 66]. Bij de doop van Geertruyt, Getruyt waren de volgende getuigen aanwezig: Gertrudis Belx en Joannes Hinnedaels. Geertruyt, Getruyt is overleden op woensdag 8 april 1739 in Eindhout (Prov. Antwerpen, België), 69 jaar oud [bron: Eindhout rk Overl. 1722-1778 Blad 327 scan 7].
Notitie bij overlijden van Geertruyt, Getruyt: Sacramentus premunitus = beschermd door het Sacrament
Geertruyt, Getruyt trouwde later na 1715 met Niclaes Daems.
Deling van goederen:
03-03-1716     Er is geschil ontstaan tussen de kinderen bij wijlen Hollants Ferdinand nagelaten en verwekt bij wijlen Breugelmans Maria ter ene zijde en
de kinderen bij de voorstaande Hollants Ferdinand verwekt in zijn 2e huwelijk daar moeder af leeft Boonen Geertruyt

over de mobilaire erfgoederen die nagelaten zijn bij de voorstaande Hollants Ferdinand en ook nog over het huis, de oogst en de vruchten die reeds gezaaid zijn.
Bijgevolg compareerden Hollants Henrick en Breugelmans Huybrecht als geëede mombers over de wezen van het 1e huwelijk ter ene zijde en Hollants Matthijs en Boonen Jan als mombers over de wezen van het 2e huwelijk daar moeder af leeft Boonen Geertruyt ter andere zijde.

Ze sluiten volgend akkoord: de weduwe of de mombers van haar kinderen
zullen betalen de uitkoop die de voorkinderen uit hoofde van wijlen hun moeder
Breugelmans Maria is competerende. De weduwe of de mombers zullen ook moeten betalen 100 guldens met Kerstmis eerstkomend.
De voorstaande weduwe is ook genoodzaakt de voorkinderen alsnog te alimenteren in eten en drank tot half maart 1717 en aan elk van de wezen (tot 4 in het getal) uit te reiken 2 nieuwe hemden, een paar nieuwe kousen en aan de oudste zoon een kazak die zijn vader heeft gedragen in zijn leven. Ze moet de 3 jongste wezen ook naar school laten gaan. De wezen zullen ook genieten de 2/5 delen van de landen die nog onbezaaid liggen. Enz …


----------------------------------------------------------------------------------------
In het accoord staat dat het om 4 wezen gaat. Dat komt overeen met de kinderen, die ik gevonden heb. Melchior is dan nog in leven. Hij was toen 16 jaar oud. In 1722 is hij niet meer genoemd.

Als voogden zijn Henrick Hollants en Matthijs Hollants genoemd. Dit zullen de ooms van de kinderen geweest zijn, ofwel de broers van Ferdinand.
  [bron: Eindhouthamme Goedenisboek 1671-1795 op ansfridiana.be door Wim Peeters, febr. 2018 pdf pag. 65]
05-08-1719     Deling en scheiding ten behoeve van de kinderen van wijlen Peeter Boonen x Dimpna Roosendaels, nl.
Jan Boonen,
Lambrecht Brockmans x Dimpna Boonen,
wed. Getruyt Boonen x Fernant Hollants(+) xx Niclaes Daems geass. met 2de man en Mathijs Hollants momboir over haar kinderen uit 1ste huwelijk.
  [bron: Schepenregister Vorst 1713-1722 blad 446 en 447r scan 464 Fam. Search ; Schepenregisters Vorst 1680-1761 blad 446 - lwgh-laakdal.be/documentatiecentrum]
17-07-1739     Scheiding en deling aangegaan tussen Hollants Egidius ter ene zijde en Hollants Peeter ter andere zijde als kinderen en erfgenamen van
wijlen Hollants Ferdinand en Boonen Gertrudis van al de erfgoederen bij hun voorstaande ouders nagelaten.

Kavel A, bevallen aan Hollants Peeter:
---------------------------------------------
• Een perceel weide genaamd D’Eyndacker groot 170 roeden gelegen tot
Eindhouthamme renende oost Crets Wouter erfgenamen, zuid advocaat
Honsberghen en Prelaat van Tongerlo, west het straatje en noord heer Vermeeren.
• Een perceel land gelegen tot Veerle renende oost Luyten Michiel, zuid Boonen Jan, west Hollants Henrick en noord Hollants Matthijs.
• Een perceel weide gelegen tot Veerle renende oost Luyten Michiel, west Hollants Henrick, zuid Bouwen Jan en noord Hollants Matthijs.
• Een perceel bempd groot 200 roeden gelegen tot Vorst aan De Asten Broecken bij De Schoofstraete renende oost De Goorstraet, zuid Renders Arnoldus, west Hermans Jan en noord Smiss Elisabeth.
• Een perceel land gelegen tot Vorst renende oost …
• Een perceel land gelegen tot Vorst renende oost …
• Een perceel land gelegen tot Vorst renende oost …
• 250 guldens courant geld te betalen aan kavel B.
• Een perceel land en schaarbos gelegen tot Tessenderlo groot 250 roeden renende oost …
• Een rente van 50 guldens wisselgeld gestaan hebbend tot last van Daneels Jan alsnu Van Gehuchten Merck tot Veerle.

Kavel B, bevallen aan Hollants Egidius:
---------------------------------------------
• De helft van een perceel hooiwas gelegen in Het Eynthouts Broeck groot in het geheel 125 roeden waarvan de andere helft toekomt aan Daems Nicolaes renende in het geheel oost Cuypers Jan, zuid …
• 250 guldens courant geld te trekken van kavel A.
  [bron: Eindhouthamme Goedenisboek 1671-1795 op ansfridiana.be door Wim Peeters, febr. 2018 pdf pag. 99]
19-02-1761     Egidius Hollants, Ferdinandussone, en
item Jan Baptista Hollants, en
item Mattijs Hollants, en
item Catharina Hollants, in huwelijk met Christiaen Hollants
verdelen op 19 februari 1761 de erfenis van hun broer Peeter (overleden 1760 in Eindhout).
Ze verklaren ook een broer gehad te hebben, Melchior genaamd.

Aangezien door de kerkbrand van Eindhout op 6 september 1719 naderhand dopen en andere archieven gereconstrueerd zijn, is het heel goed mogelijk dat er zaken ontbreken of anders benoemd zijn.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Melchior is in 1722 ook al niet genoemd, hij zal voor die tijd al overleden zijn. Egidius is toen, bij de verdeling van de goederen van Maria Breugelmans, niet genoemd.
Hij is waarschijnlijk een zoon van Gertrudis Boonen.
De zoon Michael ben ik in deze akte niet tegengekomen. Hij zal jong overleden zijn. Een andere optie is, dat hij Egidius is. Vaak gebruikt voor Gilles, maar dat is wel behoorlijk verschillend t.o.v. Michael.
  [bron: Not. Geel - 1757-1762 Not. Tieboors scan 464-465 Fam. Search]
Kinderen van Ferdinand, Fernant en Maria:
1 Joannes Baptista Hollants, geboren omstreeks 1697. Volgt 1.9.1.4.1.
2 Mathias (Mattijs) Hollants [1.9.1.4.2]. Hij is gedoopt op maandag 21 april 1698 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 122]. Bij de doop van Mattijs waren de volgende getuigen aanwezig: Cathlijn Leuckens (ovl. 1708) [zie 1.9.1] [stiefmoeder van vader] en Mathias Hollants (geb. 1673) [zie 1.9.1.5] [oom vaderszijde].
Contract van afscheid:
28-02-1707     Compareerden Breugelmans Huybrecht en Hollants Henrick als respectievelijk momber en toeziener over de wezen achtergelaten bij wijlen Breugelmans Maria daar vader van leeft Hollants Ferdinand ter ene zijde en
de voorstaande Hollants Ferdinand ter andere zijde.

Ze sluiten een akkoord over de achtergelaten havelijke goederen.

De voorstaande Hollants Ferdinand zal aan ieder der voorstaande 4 wezen namelijk Hollants Jan Baptist, Hollants Matthijs, Hollants Melchior en Hollants Catharina een som van 55 guldens en 5 veertelen koren als ze gekomen zijn tot de ouderdom van 20 jaren.
Als de vader voor deze tijd komt te overlijden, dan zal zijn weduwe onmiddellijk deze uitkoop te betalen. Hij moet de wezen ook leren lezen en schrijven, mitsgaders dezelfde te houden gezond en ziek, te lief en leed en te onderhouden van linnen en wollen kleren.
Na de dood van hun vader zullen de wezen al de erfgoederen zowel uit hoofde van hun moeder als uit hoofde van hun vader.

Ook de goederen die zijn voortgekomen uit hoofde van Hollants Jan hun grootvader en Leuckens Cathlijn. Deze goederen worden momenteel bij de
voorstaande Leuckens Cathlijn gebruikt en in vruchtgebruik bezeten.

De voorstaande Hollants Ferdinand zal blijven vrijheer en meester over al de havelijke goederen en ook behouden het vruchtgebruik in al de erfelijke goederen.

Als één van de wezen voortijdig komt te overlijden, moet hij zorgen voor een tamelijke uitvaart enz.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Henrick Hollants zal de broer van Ferdinand zijn.

De 2e vrouw van hun grootvader Jan Hollants is nog in leven: Cathlijn Leuckens.
  [bron: Latenbank Eijndhouthamme 1671-1795 f. 219-220 Fam Search scan 125 ; Eindhouthamme Goedenisboek 1671-1795 op ansfridiana.be door Wim Peeters, febr. 2018 pdf pag. 54]
Deling van goederen:
03-03-1716     Er is geschil ontstaan tussen de kinderen bij wijlen Hollants Ferdinand nagelaten en verwekt bij wijlen Breugelmans Maria ter ene zijde en
de kinderen bij de voorstaande Hollants Ferdinand verwekt in zijn 2e huwelijk daar moeder af leeft Boonen Geertruyt

over de mobilaire erfgoederen die nagelaten zijn bij de voorstaande Hollants Ferdinand en ook nog over het huis, de oogst en de vruchten die reeds gezaaid zijn.
Bijgevolg compareerden Hollants Henrick en Breugelmans Huybrecht als geëede mombers over de wezen van het 1e huwelijk ter ene zijde en Hollants Matthijs en Boonen Jan als mombers over de wezen van het 2e huwelijk daar moeder af leeft Boonen Geertruyt ter andere zijde.

Ze sluiten volgend akkoord: de weduwe of de mombers van haar kinderen
zullen betalen de uitkoop die de voorkinderen uit hoofde van wijlen hun moeder
Breugelmans Maria is competerende. De weduwe of de mombers zullen ook moeten betalen 100 guldens met Kerstmis eerstkomend.
De voorstaande weduwe is ook genoodzaakt de voorkinderen alsnog te alimenteren in eten en drank tot half maart 1717 en aan elk van de wezen (tot 4 in het getal) uit te reiken 2 nieuwe hemden, een paar nieuwe kousen en aan de oudste zoon een kazak die zijn vader heeft gedragen in zijn leven. Ze moet de 3 jongste wezen ook naar school laten gaan. De wezen zullen ook genieten de 2/5 delen van de landen die nog onbezaaid liggen. Enz …


----------------------------------------------------------------------------------------
In het accoord staat dat het om 4 wezen gaat. Dat komt overeen met de kinderen, die ik gevonden heb. Melchior is dan nog in leven. Hij was toen 16 jaar oud. In 1722 is hij niet meer genoemd.

Als voogden zijn Henrick Hollants en Matthijs Hollants genoemd. Dit zullen de ooms van de kinderen geweest zijn, ofwel de broers van Ferdinand.
  [bron: Eindhouthamme Goedenisboek 1671-1795 op ansfridiana.be door Wim Peeters, febr. 2018 pdf pag. 65]
08-06-1722     Samenvatting:

De deling van de nalatenschap van Ferdinand Hollants en Maria Breugelmans door de 3 kinderen Jan Baptist, Matthijs en Catharina.
Voor Matthijs en Catharina zijn als voogded aanwezig Henrick Hollants en Huybrecht Breugelmans. (Henrick is waarschijnlijk de oom, getrouwd met Maria van Sweevelt)
Hier ontbreekt Melchior; in 1761 bij de deling van halfbroer Peter Hollants, melden zij, dat ze een broer gehad hebben Melchior.
Bij de deling op 3 maart 1716 gaat het over 4 wezen, dus toen is hij wel meegeteld.

Er zijn 3 gelijkwaardige delen gemaakt, en via loting zullen ze bepalen wie welk deel krijgt.

Verkorte transitie:
--------------------

Scheijdinge ende deylinge gemaeckt ende aengegaen door de gelijcke erfgenamen
bij wijlen Ferdinand Hollants ende Maria Breugelmans, naergelaten,
namentlyck Jan Baptist,
Matthijs ende
Catharina Hollants,
de twee leste geassisteert met Henrick Hollants ende Huybrecht Breugelmans, als tot desen respective geassumeerden ende geeeden momboirs,

ende dat van allen de Erfgoederen, renten ende obligatiën, bij de voorschreven Ferdinand Hollants ende Maria Breugelmans naergelaten ende sijn gestelt in 3 egale paerten ende deelen, soo ende gelijcke hier naer is volgende te weten

d’ ierste parcele bestaat uit huis, hof ende binneblock met het voorhooft alhier tot Einthout Hamme, groot met voorhooft 500 roede .. enz ...
gevallen op Catharina Hollants.

de tweede parcceele bestaat uit landt, geheeten de Winckel, alhier tot Eijnthout Hamme gelegen, groot 462 roeden .. enz ...
half bunder landts gelegen tot Geel in ’t gehucht Malis ..enz ..
aengenomen bij Jan Baptist Hollants.

de driede parceele bestaet in d’ erfve, gelegen tot Veirle, groot 5 sillen saldo,
oost, zuyt ende west de erfgenaemen Jan Hollants ende noort ’s Heeren straete.
Item in eene weijde tot Haenvonnen gelegen, groot 400 roeden saldo,
oost Henrick Hollants, zuyt Alexander Verboven, est de Norbertinessen tot Heerentals, ende noort Peeter Tiels.
Item een weegtien tot Haenven gelegen, groot 1 sillo, tegenstaende oost de straete, zuyt Henrick Hollants, west Peeter Tiels ende noort Matthijs Hollants.
Item een parcheeltje landts, gelegen op het Voirschot onder Veerle,
tegenstaende oost Geert van Gool, zuyt hunselfs, west Henrick Hollants ende noch de Heilige Geest van Veirle.
mits dese parceele zal moeten betalen 150 guldens uit een meerdere rente van 300 guldens wisselgeld.
bij lotinge gevallen op Matthijs Hollants.

Bijschrift van 20 maart 1724: de 150 gulden wisselgeld zijn voldaen

Apart briefje: Francis Crets vraeght sijnen uytkoop van Maria Kutten met hanmerck vanHubertus Breugelmans, en bekent van Peeter Beijlemans ontfangen te hebben 34 gulden op kortinge van zijn uytkoop.

Ondertekening:
Jan Baptis Hollandts
Mattijs Hollants
Cattrina Hollants
Huybrecht Breugelmans
Henderick Hollans-Jansen
---------------------------------------------------------------------------------------------
Er komt in Eindhout een Huberti Breugelmans voor, getrouwd met Anna Patroons, met 3 kinderen, gedoopt op 12 sept. 1695, 6 juni 1704 en 20 maart 1707. Mogelijk is hij de genoemde Huybrecht, en mogelijk een broer van Maria.
Henrick Hollants is zeer waarschijnlijk de broer van Ferdinandus.

Joannes Baptist, Mattijs en Catharina zijn de nog in leven zijnde kinderen uit het huwelijk van Ferdinandus en Maria Breugelmans.
Melchior is niet genoemd, en zal overleden zijn. in de akte van 1761 is zijn naam nog wel genoemd.
  [bron: Eindhout Schepenbank 1671-1781 blad 251r-257r scan 151-154 Fam.Search]
17-07-1739     Scheiding en deling aangegaan tussen Hollants Egidius ter ene zijde en Hollants Peeter ter andere zijde als kinderen en erfgenamen van
wijlen Hollants Ferdinand en Boonen Gertrudis van al de erfgoederen bij hun voorstaande ouders nagelaten.

Kavel A, bevallen aan Hollants Peeter:
---------------------------------------------
• Een perceel weide genaamd D’Eyndacker groot 170 roeden gelegen tot
Eindhouthamme renende oost Crets Wouter erfgenamen, zuid advocaat
Honsberghen en Prelaat van Tongerlo, west het straatje en noord heer Vermeeren.
• Een perceel land gelegen tot Veerle renende oost Luyten Michiel, zuid Boonen Jan, west Hollants Henrick en noord Hollants Matthijs.
• Een perceel weide gelegen tot Veerle renende oost Luyten Michiel, west Hollants Henrick, zuid Bouwen Jan en noord Hollants Matthijs.
• Een perceel bempd groot 200 roeden gelegen tot Vorst aan De Asten Broecken bij De Schoofstraete renende oost De Goorstraet, zuid Renders Arnoldus, west Hermans Jan en noord Smiss Elisabeth.
• Een perceel land gelegen tot Vorst renende oost …
• Een perceel land gelegen tot Vorst renende oost …
• Een perceel land gelegen tot Vorst renende oost …
• 250 guldens courant geld te betalen aan kavel B.
• Een perceel land en schaarbos gelegen tot Tessenderlo groot 250 roeden renende oost …
• Een rente van 50 guldens wisselgeld gestaan hebbend tot last van Daneels Jan alsnu Van Gehuchten Merck tot Veerle.

Kavel B, bevallen aan Hollants Egidius:
---------------------------------------------
• De helft van een perceel hooiwas gelegen in Het Eynthouts Broeck groot in het geheel 125 roeden waarvan de andere helft toekomt aan Daems Nicolaes renende in het geheel oost Cuypers Jan, zuid …
• 250 guldens courant geld te trekken van kavel A.
  [bron: Eindhouthamme Goedenisboek 1671-1795 op ansfridiana.be door Wim Peeters, febr. 2018 pdf pag. 99]
19-02-1761     Egidius Hollants, Ferdinandussone, en
item Jan Baptista Hollants, en
item Mattijs Hollants, en
item Catharina Hollants, in huwelijk met Christiaen Hollants
verdelen op 19 februari 1761 de erfenis van hun broer Peeter (overleden 1760 in Eindhout).
Ze verklaren ook een broer gehad te hebben, Melchior genaamd.

Aangezien door de kerkbrand van Eindhout op 6 september 1719 naderhand dopen en andere archieven gereconstrueerd zijn, is het heel goed mogelijk dat er zaken ontbreken of anders benoemd zijn.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Melchior is in 1722 ook al niet genoemd, hij zal voor die tijd al overleden zijn. Egidius is toen, bij de verdeling van de goederen van Maria Breugelmans, niet genoemd.
Hij is waarschijnlijk een zoon van Gertrudis Boonen.
De zoon Michael ben ik in deze akte niet tegengekomen. Hij zal jong overleden zijn. Een andere optie is, dat hij Egidius is. Vaak gebruikt voor Gilles, maar dat is wel behoorlijk verschillend t.o.v. Michael.
  [bron: Not. Geel - 1757-1762 Not. Tieboors scan 464-465 Fam. Search]
3 Melchior Hollants [1.9.1.4.3]. Hij is gedoopt op dinsdag 24 november 1699 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 127]. Bij de doop van Melchior waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Breugelmans en Catharina Severijns. Melchior is overleden vóór dinsdag 9 juni 1722, ten hoogste 22 jaar oud [bron: Eindhout Schepenbank 1671-1781 blad 251r-257r scan 151-154 Fam.Search].
Notitie bij overlijden van Melchior: Hij is bij de deling van de goederen op 9 juni 1722 niet genoemd. Hij is wel genoemd op 18 februari 1761 als een overleden broer. Daarom ga ik er vanuit dat hijj voor 9 juni 1722 overleden zal zijn.
Contract van afscheid:
28-02-1707     Compareerden Breugelmans Huybrecht en Hollants Henrick als respectievelijk momber en toeziener over de wezen achtergelaten bij wijlen Breugelmans Maria daar vader van leeft Hollants Ferdinand ter ene zijde en
de voorstaande Hollants Ferdinand ter andere zijde.

Ze sluiten een akkoord over de achtergelaten havelijke goederen.

De voorstaande Hollants Ferdinand zal aan ieder der voorstaande 4 wezen namelijk Hollants Jan Baptist, Hollants Matthijs, Hollants Melchior en Hollants Catharina een som van 55 guldens en 5 veertelen koren als ze gekomen zijn tot de ouderdom van 20 jaren.
Als de vader voor deze tijd komt te overlijden, dan zal zijn weduwe onmiddellijk deze uitkoop te betalen. Hij moet de wezen ook leren lezen en schrijven, mitsgaders dezelfde te houden gezond en ziek, te lief en leed en te onderhouden van linnen en wollen kleren.
Na de dood van hun vader zullen de wezen al de erfgoederen zowel uit hoofde van hun moeder als uit hoofde van hun vader.

Ook de goederen die zijn voortgekomen uit hoofde van Hollants Jan hun grootvader en Leuckens Cathlijn. Deze goederen worden momenteel bij de
voorstaande Leuckens Cathlijn gebruikt en in vruchtgebruik bezeten.

De voorstaande Hollants Ferdinand zal blijven vrijheer en meester over al de havelijke goederen en ook behouden het vruchtgebruik in al de erfelijke goederen.

Als één van de wezen voortijdig komt te overlijden, moet hij zorgen voor een tamelijke uitvaart enz.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Henrick Hollants zal de broer van Ferdinand zijn.

De 2e vrouw van hun grootvader Jan Hollants is nog in leven: Cathlijn Leuckens.
  [bron: Latenbank Eijndhouthamme 1671-1795 f. 219-220 Fam Search scan 125 ; Eindhouthamme Goedenisboek 1671-1795 op ansfridiana.be door Wim Peeters, febr. 2018 pdf pag. 54]
Deling van goederen:
03-03-1716     Er is geschil ontstaan tussen de kinderen bij wijlen Hollants Ferdinand nagelaten en verwekt bij wijlen Breugelmans Maria ter ene zijde en
de kinderen bij de voorstaande Hollants Ferdinand verwekt in zijn 2e huwelijk daar moeder af leeft Boonen Geertruyt

over de mobilaire erfgoederen die nagelaten zijn bij de voorstaande Hollants Ferdinand en ook nog over het huis, de oogst en de vruchten die reeds gezaaid zijn.
Bijgevolg compareerden Hollants Henrick en Breugelmans Huybrecht als geëede mombers over de wezen van het 1e huwelijk ter ene zijde en Hollants Matthijs en Boonen Jan als mombers over de wezen van het 2e huwelijk daar moeder af leeft Boonen Geertruyt ter andere zijde.

Ze sluiten volgend akkoord: de weduwe of de mombers van haar kinderen
zullen betalen de uitkoop die de voorkinderen uit hoofde van wijlen hun moeder
Breugelmans Maria is competerende. De weduwe of de mombers zullen ook moeten betalen 100 guldens met Kerstmis eerstkomend.
De voorstaande weduwe is ook genoodzaakt de voorkinderen alsnog te alimenteren in eten en drank tot half maart 1717 en aan elk van de wezen (tot 4 in het getal) uit te reiken 2 nieuwe hemden, een paar nieuwe kousen en aan de oudste zoon een kazak die zijn vader heeft gedragen in zijn leven. Ze moet de 3 jongste wezen ook naar school laten gaan. De wezen zullen ook genieten de 2/5 delen van de landen die nog onbezaaid liggen. Enz …


----------------------------------------------------------------------------------------
In het accoord staat dat het om 4 wezen gaat. Dat komt overeen met de kinderen, die ik gevonden heb. Melchior is dan nog in leven. Hij was toen 16 jaar oud. In 1722 is hij niet meer genoemd.

Als voogden zijn Henrick Hollants en Matthijs Hollants genoemd. Dit zullen de ooms van de kinderen geweest zijn, ofwel de broers van Ferdinand.
  [bron: Eindhouthamme Goedenisboek 1671-1795 op ansfridiana.be door Wim Peeters, febr. 2018 pdf pag. 65]
08-06-1722     Samenvatting:

De deling van de nalatenschap van Ferdinand Hollants en Maria Breugelmans door de 3 kinderen Jan Baptist, Matthijs en Catharina.
Voor Matthijs en Catharina zijn als voogded aanwezig Henrick Hollants en Huybrecht Breugelmans. (Henrick is waarschijnlijk de oom, getrouwd met Maria van Sweevelt)
Hier ontbreekt Melchior; in 1761 bij de deling van halfbroer Peter Hollants, melden zij, dat ze een broer gehad hebben Melchior.
Bij de deling op 3 maart 1716 gaat het over 4 wezen, dus toen is hij wel meegeteld.

Er zijn 3 gelijkwaardige delen gemaakt, en via loting zullen ze bepalen wie welk deel krijgt.

Verkorte transitie:
--------------------

Scheijdinge ende deylinge gemaeckt ende aengegaen door de gelijcke erfgenamen
bij wijlen Ferdinand Hollants ende Maria Breugelmans, naergelaten,
namentlyck Jan Baptist,
Matthijs ende
Catharina Hollants,
de twee leste geassisteert met Henrick Hollants ende Huybrecht Breugelmans, als tot desen respective geassumeerden ende geeeden momboirs,

ende dat van allen de Erfgoederen, renten ende obligatiën, bij de voorschreven Ferdinand Hollants ende Maria Breugelmans naergelaten ende sijn gestelt in 3 egale paerten ende deelen, soo ende gelijcke hier naer is volgende te weten

d’ ierste parcele bestaat uit huis, hof ende binneblock met het voorhooft alhier tot Einthout Hamme, groot met voorhooft 500 roede .. enz ...
gevallen op Catharina Hollants.

de tweede parcceele bestaat uit landt, geheeten de Winckel, alhier tot Eijnthout Hamme gelegen, groot 462 roeden .. enz ...
half bunder landts gelegen tot Geel in ’t gehucht Malis ..enz ..
aengenomen bij Jan Baptist Hollants.

de driede parceele bestaet in d’ erfve, gelegen tot Veirle, groot 5 sillen saldo,
oost, zuyt ende west de erfgenaemen Jan Hollants ende noort ’s Heeren straete.
Item in eene weijde tot Haenvonnen gelegen, groot 400 roeden saldo,
oost Henrick Hollants, zuyt Alexander Verboven, est de Norbertinessen tot Heerentals, ende noort Peeter Tiels.
Item een weegtien tot Haenven gelegen, groot 1 sillo, tegenstaende oost de straete, zuyt Henrick Hollants, west Peeter Tiels ende noort Matthijs Hollants.
Item een parcheeltje landts, gelegen op het Voirschot onder Veerle,
tegenstaende oost Geert van Gool, zuyt hunselfs, west Henrick Hollants ende noch de Heilige Geest van Veirle.
mits dese parceele zal moeten betalen 150 guldens uit een meerdere rente van 300 guldens wisselgeld.
bij lotinge gevallen op Matthijs Hollants.

Bijschrift van 20 maart 1724: de 150 gulden wisselgeld zijn voldaen

Apart briefje: Francis Crets vraeght sijnen uytkoop van Maria Kutten met hanmerck vanHubertus Breugelmans, en bekent van Peeter Beijlemans ontfangen te hebben 34 gulden op kortinge van zijn uytkoop.

Ondertekening:
Jan Baptis Hollandts
Mattijs Hollants
Cattrina Hollants
Huybrecht Breugelmans
Henderick Hollans-Jansen
---------------------------------------------------------------------------------------------
Er komt in Eindhout een Huberti Breugelmans voor, getrouwd met Anna Patroons, met 3 kinderen, gedoopt op 12 sept. 1695, 6 juni 1704 en 20 maart 1707. Mogelijk is hij de genoemde Huybrecht, en mogelijk een broer van Maria.
Henrick Hollants is zeer waarschijnlijk de broer van Ferdinandus.

Joannes Baptist, Mattijs en Catharina zijn de nog in leven zijnde kinderen uit het huwelijk van Ferdinandus en Maria Breugelmans.
Melchior is niet genoemd, en zal overleden zijn. in de akte van 1761 is zijn naam nog wel genoemd.
  [bron: Eindhout Schepenbank 1671-1781 blad 251r-257r scan 151-154 Fam.Search]
17-07-1739     Scheiding en deling aangegaan tussen Hollants Egidius ter ene zijde en Hollants Peeter ter andere zijde als kinderen en erfgenamen van
wijlen Hollants Ferdinand en Boonen Gertrudis van al de erfgoederen bij hun voorstaande ouders nagelaten.

Kavel A, bevallen aan Hollants Peeter:
---------------------------------------------
• Een perceel weide genaamd D’Eyndacker groot 170 roeden gelegen tot
Eindhouthamme renende oost Crets Wouter erfgenamen, zuid advocaat
Honsberghen en Prelaat van Tongerlo, west het straatje en noord heer Vermeeren.
• Een perceel land gelegen tot Veerle renende oost Luyten Michiel, zuid Boonen Jan, west Hollants Henrick en noord Hollants Matthijs.
• Een perceel weide gelegen tot Veerle renende oost Luyten Michiel, west Hollants Henrick, zuid Bouwen Jan en noord Hollants Matthijs.
• Een perceel bempd groot 200 roeden gelegen tot Vorst aan De Asten Broecken bij De Schoofstraete renende oost De Goorstraet, zuid Renders Arnoldus, west Hermans Jan en noord Smiss Elisabeth.
• Een perceel land gelegen tot Vorst renende oost …
• Een perceel land gelegen tot Vorst renende oost …
• Een perceel land gelegen tot Vorst renende oost …
• 250 guldens courant geld te betalen aan kavel B.
• Een perceel land en schaarbos gelegen tot Tessenderlo groot 250 roeden renende oost …
• Een rente van 50 guldens wisselgeld gestaan hebbend tot last van Daneels Jan alsnu Van Gehuchten Merck tot Veerle.

Kavel B, bevallen aan Hollants Egidius:
---------------------------------------------
• De helft van een perceel hooiwas gelegen in Het Eynthouts Broeck groot in het geheel 125 roeden waarvan de andere helft toekomt aan Daems Nicolaes renende in het geheel oost Cuypers Jan, zuid …
• 250 guldens courant geld te trekken van kavel A.
  [bron: Eindhouthamme Goedenisboek 1671-1795 op ansfridiana.be door Wim Peeters, febr. 2018 pdf pag. 99]
19-02-1761     Egidius Hollants, Ferdinandussone, en
item Jan Baptista Hollants, en
item Mattijs Hollants, en
item Catharina Hollants, in huwelijk met Christiaen Hollants
verdelen op 19 februari 1761 de erfenis van hun broer Peeter (overleden 1760 in Eindhout).
Ze verklaren ook een broer gehad te hebben, Melchior genaamd.

Aangezien door de kerkbrand van Eindhout op 6 september 1719 naderhand dopen en andere archieven gereconstrueerd zijn, is het heel goed mogelijk dat er zaken ontbreken of anders benoemd zijn.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Melchior is in 1722 ook al niet genoemd, hij zal voor die tijd al overleden zijn. Egidius is toen, bij de verdeling van de goederen van Maria Breugelmans, niet genoemd.
Hij is waarschijnlijk een zoon van Gertrudis Boonen.
De zoon Michael ben ik in deze akte niet tegengekomen. Hij zal jong overleden zijn. Een andere optie is, dat hij Egidius is. Vaak gebruikt voor Gilles, maar dat is wel behoorlijk verschillend t.o.v. Michael.
  [bron: Not. Geel - 1757-1762 Not. Tieboors scan 464-465 Fam. Search]
4 Catharina Hollants, gedoopt op maandag 27 december 1700 in Veerle. Volgt 1.9.1.4.4.
Kinderen van Ferdinand, Fernant en Geertruyt, Getruyt:
5 Egidius Hollants [1.9.1.4.5]. Hij is gedoopt na zondag 6 maart 1707.
Notitie bij de geboorte van Egidius: Egidius is toen, bij de verdeling van de goederen van Maria Breugelmans in 1722, niet genoemd.
Hij is waarschijnlijk een zoon van Gertrudis Boonen.
De zoon Michael ben ik in deze akte niet tegengekomen. Hij zal jong overleden zijn. Een andere optie is, dat hij Egidius is. Vaak gebruikt voor Gilles, maar dat is wel behoorlijk verschillend t.o.v. Michael.

Aangezien door de kerkbrand van Eindhout op 6 september 1719 naderhand dopen en andere archieven gereconstrueerd zijn, is het heel goed mogelijk dat er zaken ontbreken of anders benoemd zijn.
Egidius is overleden na donderdag 19 februari 1761.
Deling van goederen:
03-03-1716     Er is geschil ontstaan tussen de kinderen bij wijlen Hollants Ferdinand nagelaten en verwekt bij wijlen Breugelmans Maria ter ene zijde en
de kinderen bij de voorstaande Hollants Ferdinand verwekt in zijn 2e huwelijk daar moeder af leeft Boonen Geertruyt

over de mobilaire erfgoederen die nagelaten zijn bij de voorstaande Hollants Ferdinand en ook nog over het huis, de oogst en de vruchten die reeds gezaaid zijn.
Bijgevolg compareerden Hollants Henrick en Breugelmans Huybrecht als geëede mombers over de wezen van het 1e huwelijk ter ene zijde en Hollants Matthijs en Boonen Jan als mombers over de wezen van het 2e huwelijk daar moeder af leeft Boonen Geertruyt ter andere zijde.

Ze sluiten volgend akkoord: de weduwe of de mombers van haar kinderen
zullen betalen de uitkoop die de voorkinderen uit hoofde van wijlen hun moeder
Breugelmans Maria is competerende. De weduwe of de mombers zullen ook moeten betalen 100 guldens met Kerstmis eerstkomend.
De voorstaande weduwe is ook genoodzaakt de voorkinderen alsnog te alimenteren in eten en drank tot half maart 1717 en aan elk van de wezen (tot 4 in het getal) uit te reiken 2 nieuwe hemden, een paar nieuwe kousen en aan de oudste zoon een kazak die zijn vader heeft gedragen in zijn leven. Ze moet de 3 jongste wezen ook naar school laten gaan. De wezen zullen ook genieten de 2/5 delen van de landen die nog onbezaaid liggen. Enz …


----------------------------------------------------------------------------------------
In het accoord staat dat het om 4 wezen gaat. Dat komt overeen met de kinderen, die ik gevonden heb. Melchior is dan nog in leven. Hij was toen 16 jaar oud. In 1722 is hij niet meer genoemd.

Als voogden zijn Henrick Hollants en Matthijs Hollants genoemd. Dit zullen de ooms van de kinderen geweest zijn, ofwel de broers van Ferdinand.
  [bron: Eindhouthamme Goedenisboek 1671-1795 op ansfridiana.be door Wim Peeters, febr. 2018 pdf pag. 65]
08-06-1722     Samenvatting:

De deling van de nalatenschap van Ferdinand Hollants en Maria Breugelmans door de 3 kinderen Jan Baptist, Matthijs en Catharina.
Voor Matthijs en Catharina zijn als voogded aanwezig Henrick Hollants en Huybrecht Breugelmans. (Henrick is waarschijnlijk de oom, getrouwd met Maria van Sweevelt)
Hier ontbreekt Melchior; in 1761 bij de deling van halfbroer Peter Hollants, melden zij, dat ze een broer gehad hebben Melchior.
Bij de deling op 3 maart 1716 gaat het over 4 wezen, dus toen is hij wel meegeteld.

Er zijn 3 gelijkwaardige delen gemaakt, en via loting zullen ze bepalen wie welk deel krijgt.

Verkorte transitie:
--------------------

Scheijdinge ende deylinge gemaeckt ende aengegaen door de gelijcke erfgenamen
bij wijlen Ferdinand Hollants ende Maria Breugelmans, naergelaten,
namentlyck Jan Baptist,
Matthijs ende
Catharina Hollants,
de twee leste geassisteert met Henrick Hollants ende Huybrecht Breugelmans, als tot desen respective geassumeerden ende geeeden momboirs,

ende dat van allen de Erfgoederen, renten ende obligatiën, bij de voorschreven Ferdinand Hollants ende Maria Breugelmans naergelaten ende sijn gestelt in 3 egale paerten ende deelen, soo ende gelijcke hier naer is volgende te weten

d’ ierste parcele bestaat uit huis, hof ende binneblock met het voorhooft alhier tot Einthout Hamme, groot met voorhooft 500 roede .. enz ...
gevallen op Catharina Hollants.

de tweede parcceele bestaat uit landt, geheeten de Winckel, alhier tot Eijnthout Hamme gelegen, groot 462 roeden .. enz ...
half bunder landts gelegen tot Geel in ’t gehucht Malis ..enz ..
aengenomen bij Jan Baptist Hollants.

de driede parceele bestaet in d’ erfve, gelegen tot Veirle, groot 5 sillen saldo,
oost, zuyt ende west de erfgenaemen Jan Hollants ende noort ’s Heeren straete.
Item in eene weijde tot Haenvonnen gelegen, groot 400 roeden saldo,
oost Henrick Hollants, zuyt Alexander Verboven, est de Norbertinessen tot Heerentals, ende noort Peeter Tiels.
Item een weegtien tot Haenven gelegen, groot 1 sillo, tegenstaende oost de straete, zuyt Henrick Hollants, west Peeter Tiels ende noort Matthijs Hollants.
Item een parcheeltje landts, gelegen op het Voirschot onder Veerle,
tegenstaende oost Geert van Gool, zuyt hunselfs, west Henrick Hollants ende noch de Heilige Geest van Veirle.
mits dese parceele zal moeten betalen 150 guldens uit een meerdere rente van 300 guldens wisselgeld.
bij lotinge gevallen op Matthijs Hollants.

Bijschrift van 20 maart 1724: de 150 gulden wisselgeld zijn voldaen

Apart briefje: Francis Crets vraeght sijnen uytkoop van Maria Kutten met hanmerck vanHubertus Breugelmans, en bekent van Peeter Beijlemans ontfangen te hebben 34 gulden op kortinge van zijn uytkoop.

Ondertekening:
Jan Baptis Hollandts
Mattijs Hollants
Cattrina Hollants
Huybrecht Breugelmans
Henderick Hollans-Jansen
---------------------------------------------------------------------------------------------
Er komt in Eindhout een Huberti Breugelmans voor, getrouwd met Anna Patroons, met 3 kinderen, gedoopt op 12 sept. 1695, 6 juni 1704 en 20 maart 1707. Mogelijk is hij de genoemde Huybrecht, en mogelijk een broer van Maria.
Henrick Hollants is zeer waarschijnlijk de broer van Ferdinandus.

Joannes Baptist, Mattijs en Catharina zijn de nog in leven zijnde kinderen uit het huwelijk van Ferdinandus en Maria Breugelmans.
Melchior is niet genoemd, en zal overleden zijn. in de akte van 1761 is zijn naam nog wel genoemd.
  [bron: Eindhout Schepenbank 1671-1781 blad 251r-257r scan 151-154 Fam.Search]
17-07-1739     Scheiding en deling aangegaan tussen Hollants Egidius ter ene zijde en Hollants Peeter ter andere zijde als kinderen en erfgenamen van
wijlen Hollants Ferdinand en Boonen Gertrudis van al de erfgoederen bij hun voorstaande ouders nagelaten.

Kavel A, bevallen aan Hollants Peeter:
---------------------------------------------
• Een perceel weide genaamd D’Eyndacker groot 170 roeden gelegen tot
Eindhouthamme renende oost Crets Wouter erfgenamen, zuid advocaat
Honsberghen en Prelaat van Tongerlo, west het straatje en noord heer Vermeeren.
• Een perceel land gelegen tot Veerle renende oost Luyten Michiel, zuid Boonen Jan, west Hollants Henrick en noord Hollants Matthijs.
• Een perceel weide gelegen tot Veerle renende oost Luyten Michiel, west Hollants Henrick, zuid Bouwen Jan en noord Hollants Matthijs.
• Een perceel bempd groot 200 roeden gelegen tot Vorst aan De Asten Broecken bij De Schoofstraete renende oost De Goorstraet, zuid Renders Arnoldus, west Hermans Jan en noord Smiss Elisabeth.
• Een perceel land gelegen tot Vorst renende oost …
• Een perceel land gelegen tot Vorst renende oost …
• Een perceel land gelegen tot Vorst renende oost …
• 250 guldens courant geld te betalen aan kavel B.
• Een perceel land en schaarbos gelegen tot Tessenderlo groot 250 roeden renende oost …
• Een rente van 50 guldens wisselgeld gestaan hebbend tot last van Daneels Jan alsnu Van Gehuchten Merck tot Veerle.

Kavel B, bevallen aan Hollants Egidius:
---------------------------------------------
• De helft van een perceel hooiwas gelegen in Het Eynthouts Broeck groot in het geheel 125 roeden waarvan de andere helft toekomt aan Daems Nicolaes renende in het geheel oost Cuypers Jan, zuid …
• 250 guldens courant geld te trekken van kavel A.
  [bron: Eindhouthamme Goedenisboek 1671-1795 op ansfridiana.be door Wim Peeters, febr. 2018 pdf pag. 99]
19-02-1761     Egidius Hollants, Ferdinandussone, en
item Jan Baptista Hollants, en
item Mattijs Hollants, en
item Catharina Hollants, in huwelijk met Christiaen Hollants
verdelen op 19 februari 1761 de erfenis van hun broer Peeter (overleden 1760 in Eindhout).
Ze verklaren ook een broer gehad te hebben, Melchior genaamd.

Aangezien door de kerkbrand van Eindhout op 6 september 1719 naderhand dopen en andere archieven gereconstrueerd zijn, is het heel goed mogelijk dat er zaken ontbreken of anders benoemd zijn.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Melchior is in 1722 ook al niet genoemd, hij zal voor die tijd al overleden zijn. Egidius is toen, bij de verdeling van de goederen van Maria Breugelmans, niet genoemd.
Hij is waarschijnlijk een zoon van Gertrudis Boonen.
De zoon Michael ben ik in deze akte niet tegengekomen. Hij zal jong overleden zijn. Een andere optie is, dat hij Egidius is. Vaak gebruikt voor Gilles, maar dat is wel behoorlijk verschillend t.o.v. Michael.
  [bron: Not. Geel - 1757-1762 Not. Tieboors scan 464-465 Fam. Search]
Getuige bij:
09-04-1733     doop Anna Elisabeth Hollants (1733-1738) [zie 1.9.1.4.1.1]    [oom vaderszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1725-1758 Blad 34]
hollants_michael__rk_gedoopt_in_eindhout_in_mei_1709__zoon_van_ferdinandus_hollants_uit_veerle_en_gertrudis_boonen_uit_vorst__getuige_michael_vanderoeyer_-_eindhout_rk_dopen_1671-1711_bl._17_scan_10.jpg
89 Hollants Michael, rk gedoopt in Eindhout in mei 1709, zoon van Ferdinandus Hollants uit Veerle en Gertrudis Boonen uit Vorst, getuige Michael Vanderoeyer - Eindhout rk Dopen 1671-1711 bl. 17 Scan 10
6 Michael Hollants [1.9.1.4.6] (afb. 89). Hij is gedoopt in mei 1709 in Eindhout (Prov. Antwerpen, België) [bron: Eindhout rk Dopen 1671-1711 bl. 17 Scan 10].
Deling van goederen:
03-03-1716     Er is geschil ontstaan tussen de kinderen bij wijlen Hollants Ferdinand nagelaten en verwekt bij wijlen Breugelmans Maria ter ene zijde en
de kinderen bij de voorstaande Hollants Ferdinand verwekt in zijn 2e huwelijk daar moeder af leeft Boonen Geertruyt

over de mobilaire erfgoederen die nagelaten zijn bij de voorstaande Hollants Ferdinand en ook nog over het huis, de oogst en de vruchten die reeds gezaaid zijn.
Bijgevolg compareerden Hollants Henrick en Breugelmans Huybrecht als geëede mombers over de wezen van het 1e huwelijk ter ene zijde en Hollants Matthijs en Boonen Jan als mombers over de wezen van het 2e huwelijk daar moeder af leeft Boonen Geertruyt ter andere zijde.

Ze sluiten volgend akkoord: de weduwe of de mombers van haar kinderen
zullen betalen de uitkoop die de voorkinderen uit hoofde van wijlen hun moeder
Breugelmans Maria is competerende. De weduwe of de mombers zullen ook moeten betalen 100 guldens met Kerstmis eerstkomend.
De voorstaande weduwe is ook genoodzaakt de voorkinderen alsnog te alimenteren in eten en drank tot half maart 1717 en aan elk van de wezen (tot 4 in het getal) uit te reiken 2 nieuwe hemden, een paar nieuwe kousen en aan de oudste zoon een kazak die zijn vader heeft gedragen in zijn leven. Ze moet de 3 jongste wezen ook naar school laten gaan. De wezen zullen ook genieten de 2/5 delen van de landen die nog onbezaaid liggen. Enz …


----------------------------------------------------------------------------------------
In het accoord staat dat het om 4 wezen gaat. Dat komt overeen met de kinderen, die ik gevonden heb. Melchior is dan nog in leven. Hij was toen 16 jaar oud. In 1722 is hij niet meer genoemd.

Als voogden zijn Henrick Hollants en Matthijs Hollants genoemd. Dit zullen de ooms van de kinderen geweest zijn, ofwel de broers van Ferdinand.
  [bron: Eindhouthamme Goedenisboek 1671-1795 op ansfridiana.be door Wim Peeters, febr. 2018 pdf pag. 65]
17-07-1739     Scheiding en deling aangegaan tussen Hollants Egidius ter ene zijde en Hollants Peeter ter andere zijde als kinderen en erfgenamen van
wijlen Hollants Ferdinand en Boonen Gertrudis van al de erfgoederen bij hun voorstaande ouders nagelaten.

Kavel A, bevallen aan Hollants Peeter:
---------------------------------------------
• Een perceel weide genaamd D’Eyndacker groot 170 roeden gelegen tot
Eindhouthamme renende oost Crets Wouter erfgenamen, zuid advocaat
Honsberghen en Prelaat van Tongerlo, west het straatje en noord heer Vermeeren.
• Een perceel land gelegen tot Veerle renende oost Luyten Michiel, zuid Boonen Jan, west Hollants Henrick en noord Hollants Matthijs.
• Een perceel weide gelegen tot Veerle renende oost Luyten Michiel, west Hollants Henrick, zuid Bouwen Jan en noord Hollants Matthijs.
• Een perceel bempd groot 200 roeden gelegen tot Vorst aan De Asten Broecken bij De Schoofstraete renende oost De Goorstraet, zuid Renders Arnoldus, west Hermans Jan en noord Smiss Elisabeth.
• Een perceel land gelegen tot Vorst renende oost …
• Een perceel land gelegen tot Vorst renende oost …
• Een perceel land gelegen tot Vorst renende oost …
• 250 guldens courant geld te betalen aan kavel B.
• Een perceel land en schaarbos gelegen tot Tessenderlo groot 250 roeden renende oost …
• Een rente van 50 guldens wisselgeld gestaan hebbend tot last van Daneels Jan alsnu Van Gehuchten Merck tot Veerle.

Kavel B, bevallen aan Hollants Egidius:
---------------------------------------------
• De helft van een perceel hooiwas gelegen in Het Eynthouts Broeck groot in het geheel 125 roeden waarvan de andere helft toekomt aan Daems Nicolaes renende in het geheel oost Cuypers Jan, zuid …
• 250 guldens courant geld te trekken van kavel A.
  [bron: Eindhouthamme Goedenisboek 1671-1795 op ansfridiana.be door Wim Peeters, febr. 2018 pdf pag. 99]
19-02-1761     Egidius Hollants, Ferdinandussone, en
item Jan Baptista Hollants, en
item Mattijs Hollants, en
item Catharina Hollants, in huwelijk met Christiaen Hollants
verdelen op 19 februari 1761 de erfenis van hun broer Peeter (overleden 1760 in Eindhout).
Ze verklaren ook een broer gehad te hebben, Melchior genaamd.

Aangezien door de kerkbrand van Eindhout op 6 september 1719 naderhand dopen en andere archieven gereconstrueerd zijn, is het heel goed mogelijk dat er zaken ontbreken of anders benoemd zijn.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Melchior is in 1722 ook al niet genoemd, hij zal voor die tijd al overleden zijn. Egidius is toen, bij de verdeling van de goederen van Maria Breugelmans, niet genoemd.
Hij is waarschijnlijk een zoon van Gertrudis Boonen.
De zoon Michael ben ik in deze akte niet tegengekomen. Hij zal jong overleden zijn. Een andere optie is, dat hij Egidius is. Vaak gebruikt voor Gilles, maar dat is wel behoorlijk verschillend t.o.v. Michael.
  [bron: Not. Geel - 1757-1762 Not. Tieboors scan 464-465 Fam. Search]
hollans_petrus__rk_gedoopt_op_3_dec._1711_in_vorst__zoon_van_ferdinandus_hollans_uit_veerle__en_gertrudis_boonen_-_vorst_rk_dopen_1685-1717_bl_110_scan_111.jpg hollants_petrus__overleden_op_9_mei_1760_in_zammel__begraven_in_de_kerk_op_20_mei_1760_-_zammel_rk_overl._1730-1797_blad_32_scan_34.jpg
90 Hollans Petrus, rk gedoopt op 3 dec. 1711 in Vorst, zoon van Ferdinandus Hollans uit Veerle, en Gertrudis Boonen - Vorst rk Dopen 1685-1717 Bl 110 Scan 111
91 Hollants Petrus, overleden op 9 mei 1760 in Zammel, begraven in de kerk op 20 mei 1760 - Zammel rk Overl. 1730-1797 Blad 32 scan 34
7 Petrus (Peeter) Hollants [1.9.1.4.7] (afb. 90 en 91). Hij is gedoopt op donderdag 3 december 1711 in Vorst (Prov. Antwerpen, België) [bron: Vorst rk Dopen 1685-1717 Bl 110 Scan 111]. Bij de doop van Peeter waren de volgende getuigen aanwezig: Dympna Roosendaels en Hubertus (Huybrecht) Breugelmans (ovl. 1745). Peeter is overleden op vrijdag 9 mei 1760 in Zammel (Prov. Antwerpen, België), 48 jaar oud [bron: Zammel rk Overl. 1730-1797 Blad 32 scan 34]. Hij is begraven op dinsdag 20 mei 1760 in Zammel (Prov. Antwerpen, België) [bron: Zammel rk Overl. 1730-1797 Blad 32 scan 34].
Notitie bij overlijden van Peeter: Begraven in de kerk
Notitie bij Peeter: tertia decembris
Deling van goederen:
03-03-1716     Er is geschil ontstaan tussen de kinderen bij wijlen Hollants Ferdinand nagelaten en verwekt bij wijlen Breugelmans Maria ter ene zijde en
de kinderen bij de voorstaande Hollants Ferdinand verwekt in zijn 2e huwelijk daar moeder af leeft Boonen Geertruyt

over de mobilaire erfgoederen die nagelaten zijn bij de voorstaande Hollants Ferdinand en ook nog over het huis, de oogst en de vruchten die reeds gezaaid zijn.
Bijgevolg compareerden Hollants Henrick en Breugelmans Huybrecht als geëede mombers over de wezen van het 1e huwelijk ter ene zijde en Hollants Matthijs en Boonen Jan als mombers over de wezen van het 2e huwelijk daar moeder af leeft Boonen Geertruyt ter andere zijde.

Ze sluiten volgend akkoord: de weduwe of de mombers van haar kinderen
zullen betalen de uitkoop die de voorkinderen uit hoofde van wijlen hun moeder
Breugelmans Maria is competerende. De weduwe of de mombers zullen ook moeten betalen 100 guldens met Kerstmis eerstkomend.
De voorstaande weduwe is ook genoodzaakt de voorkinderen alsnog te alimenteren in eten en drank tot half maart 1717 en aan elk van de wezen (tot 4 in het getal) uit te reiken 2 nieuwe hemden, een paar nieuwe kousen en aan de oudste zoon een kazak die zijn vader heeft gedragen in zijn leven. Ze moet de 3 jongste wezen ook naar school laten gaan. De wezen zullen ook genieten de 2/5 delen van de landen die nog onbezaaid liggen. Enz …


----------------------------------------------------------------------------------------
In het accoord staat dat het om 4 wezen gaat. Dat komt overeen met de kinderen, die ik gevonden heb. Melchior is dan nog in leven. Hij was toen 16 jaar oud. In 1722 is hij niet meer genoemd.

Als voogden zijn Henrick Hollants en Matthijs Hollants genoemd. Dit zullen de ooms van de kinderen geweest zijn, ofwel de broers van Ferdinand.
  [bron: Eindhouthamme Goedenisboek 1671-1795 op ansfridiana.be door Wim Peeters, febr. 2018 pdf pag. 65]
17-07-1739     Scheiding en deling aangegaan tussen Hollants Egidius ter ene zijde en Hollants Peeter ter andere zijde als kinderen en erfgenamen van
wijlen Hollants Ferdinand en Boonen Gertrudis van al de erfgoederen bij hun voorstaande ouders nagelaten.

Kavel A, bevallen aan Hollants Peeter:
---------------------------------------------
• Een perceel weide genaamd D’Eyndacker groot 170 roeden gelegen tot
Eindhouthamme renende oost Crets Wouter erfgenamen, zuid advocaat
Honsberghen en Prelaat van Tongerlo, west het straatje en noord heer Vermeeren.
• Een perceel land gelegen tot Veerle renende oost Luyten Michiel, zuid Boonen Jan, west Hollants Henrick en noord Hollants Matthijs.
• Een perceel weide gelegen tot Veerle renende oost Luyten Michiel, west Hollants Henrick, zuid Bouwen Jan en noord Hollants Matthijs.
• Een perceel bempd groot 200 roeden gelegen tot Vorst aan De Asten Broecken bij De Schoofstraete renende oost De Goorstraet, zuid Renders Arnoldus, west Hermans Jan en noord Smiss Elisabeth.
• Een perceel land gelegen tot Vorst renende oost …
• Een perceel land gelegen tot Vorst renende oost …
• Een perceel land gelegen tot Vorst renende oost …
• 250 guldens courant geld te betalen aan kavel B.
• Een perceel land en schaarbos gelegen tot Tessenderlo groot 250 roeden renende oost …
• Een rente van 50 guldens wisselgeld gestaan hebbend tot last van Daneels Jan alsnu Van Gehuchten Merck tot Veerle.

Kavel B, bevallen aan Hollants Egidius:
---------------------------------------------
• De helft van een perceel hooiwas gelegen in Het Eynthouts Broeck groot in het geheel 125 roeden waarvan de andere helft toekomt aan Daems Nicolaes renende in het geheel oost Cuypers Jan, zuid …
• 250 guldens courant geld te trekken van kavel A.
  [bron: Eindhouthamme Goedenisboek 1671-1795 op ansfridiana.be door Wim Peeters, febr. 2018 pdf pag. 99]
19-02-1761     Egidius Hollants, Ferdinandussone, en
item Jan Baptista Hollants, en
item Mattijs Hollants, en
item Catharina Hollants, in huwelijk met Christiaen Hollants
verdelen op 19 februari 1761 de erfenis van hun broer Peeter (overleden 1760 in Eindhout).
Ze verklaren ook een broer gehad te hebben, Melchior genaamd.

Aangezien door de kerkbrand van Eindhout op 6 september 1719 naderhand dopen en andere archieven gereconstrueerd zijn, is het heel goed mogelijk dat er zaken ontbreken of anders benoemd zijn.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Melchior is in 1722 ook al niet genoemd, hij zal voor die tijd al overleden zijn. Egidius is toen, bij de verdeling van de goederen van Maria Breugelmans, niet genoemd.
Hij is waarschijnlijk een zoon van Gertrudis Boonen.
De zoon Michael ben ik in deze akte niet tegengekomen. Hij zal jong overleden zijn. Een andere optie is, dat hij Egidius is. Vaak gebruikt voor Gilles, maar dat is wel behoorlijk verschillend t.o.v. Michael.
  [bron: Not. Geel - 1757-1762 Not. Tieboors scan 464-465 Fam. Search]
Getuige bij:
29-03-1736     doop Franciscus Hollants (geb. 1736) [zie 1.9.1.4.1.2]    [oom vaderszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1725-1758 Blad 58]
hollants_joannes_baptista__overleden_op_10_oktober_1783_in_eindhout_om_23.00u__begraven_op_12_oktober_-_eindhout_rk_overl._1783__blad_423.jpg hollants_jan_baptista__wonend_in_eindhout__op_20_nov._1760_over_de_erfenis_van_zijn_overgrootvader_jan_hollants__en_echtg._lencken_vertruyen_-_not._geel_-_1757-1762__not._tieboors_scan_390_fam._search.jpg hollants_jan_baptista__wonend_in_eindhout__op_20_nov._1760_over_de_erfenis_van_zijn_overgrootvader_jan_hollants__en_echtg._lencken_vertruyen_-_not._geel_-_1757-1762__not._tieboors_scan_391_fam._search.jpg verbraeken_anna__overleden_in_eindhout_op_15_jan._1774__echtgenoot_van_joannes_baptista_hollands_-_eindhout_rk_overl._1722-1778_blad_346.jpg
92 Hollants Joannes Baptista, overleden op 10 oktober 1783 in Eindhout om 23.00u, begraven op 12 oktober - Eindhout rk Overl. 1783 Blad 423
93 Hollants Jan Baptista, wonend in Eindhout, op 20 nov. 1760 over de erfenis van zijn overgrootvader Jan Hollants, en echtg. Lencken Vertruyen - Not. Geel - 1757-1762 Not. Tieboors scan 390 Fam. Search
94 Hollants Jan Baptista, wonend in Eindhout, op 20 nov. 1760 over de erfenis van zijn overgrootvader Jan Hollants, en echtg. Lencken Vertruyen - Not. Geel - 1757-1762 Not. Tieboors scan 391 Fam. Search
95 Verbraeken Anna, overleden in Eindhout op 15 jan. 1774, echtgenoot van Joannes Baptista Hollands - Eindhout rk Overl. 1722-1778 Blad 346
1.9.1.4.1 Joannes Baptista Hollants (afb. 92 t/m 94) is geboren omstreeks 1697, zoon van Ferdinandus (Ferdinand, Fernant) Hollants (zie 1.9.1.4) en Maria Breugelmans. Joannes is overleden op vrijdag 10 oktober 1783 om 23:00 in Eindhout (Prov. Antwerpen, België), ongeveer 86 jaar oud [bron: Eindhout rk Overl. 1783 Blad 423]. Hij is begraven op zondag 12 oktober 1783 in Eindhout (Prov. Antwerpen, België) [bron: Eindhout rk Overl. 1783 Blad 423].
Contract van afscheid:
28-02-1707     Compareerden Breugelmans Huybrecht en Hollants Henrick als respectievelijk momber en toeziener over de wezen achtergelaten bij wijlen Breugelmans Maria daar vader van leeft Hollants Ferdinand ter ene zijde en
de voorstaande Hollants Ferdinand ter andere zijde.

Ze sluiten een akkoord over de achtergelaten havelijke goederen.

De voorstaande Hollants Ferdinand zal aan ieder der voorstaande 4 wezen namelijk Hollants Jan Baptist, Hollants Matthijs, Hollants Melchior en Hollants Catharina een som van 55 guldens en 5 veertelen koren als ze gekomen zijn tot de ouderdom van 20 jaren.
Als de vader voor deze tijd komt te overlijden, dan zal zijn weduwe onmiddellijk deze uitkoop te betalen. Hij moet de wezen ook leren lezen en schrijven, mitsgaders dezelfde te houden gezond en ziek, te lief en leed en te onderhouden van linnen en wollen kleren.
Na de dood van hun vader zullen de wezen al de erfgoederen zowel uit hoofde van hun moeder als uit hoofde van hun vader.

Ook de goederen die zijn voortgekomen uit hoofde van Hollants Jan hun grootvader en Leuckens Cathlijn. Deze goederen worden momenteel bij de
voorstaande Leuckens Cathlijn gebruikt en in vruchtgebruik bezeten.

De voorstaande Hollants Ferdinand zal blijven vrijheer en meester over al de havelijke goederen en ook behouden het vruchtgebruik in al de erfelijke goederen.

Als één van de wezen voortijdig komt te overlijden, moet hij zorgen voor een tamelijke uitvaart enz.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Henrick Hollants zal de broer van Ferdinand zijn.

De 2e vrouw van hun grootvader Jan Hollants is nog in leven: Cathlijn Leuckens.
  [bron: Latenbank Eijndhouthamme 1671-1795 f. 219-220 Fam Search scan 125 ; Eindhouthamme Goedenisboek 1671-1795 op ansfridiana.be door Wim Peeters, febr. 2018 pdf pag. 54]
Deling van goederen:
03-03-1716     Er is geschil ontstaan tussen de kinderen bij wijlen Hollants Ferdinand nagelaten en verwekt bij wijlen Breugelmans Maria ter ene zijde en
de kinderen bij de voorstaande Hollants Ferdinand verwekt in zijn 2e huwelijk daar moeder af leeft Boonen Geertruyt

over de mobilaire erfgoederen die nagelaten zijn bij de voorstaande Hollants Ferdinand en ook nog over het huis, de oogst en de vruchten die reeds gezaaid zijn.
Bijgevolg compareerden Hollants Henrick en Breugelmans Huybrecht als geëede mombers over de wezen van het 1e huwelijk ter ene zijde en Hollants Matthijs en Boonen Jan als mombers over de wezen van het 2e huwelijk daar moeder af leeft Boonen Geertruyt ter andere zijde.

Ze sluiten volgend akkoord: de weduwe of de mombers van haar kinderen
zullen betalen de uitkoop die de voorkinderen uit hoofde van wijlen hun moeder
Breugelmans Maria is competerende. De weduwe of de mombers zullen ook moeten betalen 100 guldens met Kerstmis eerstkomend.
De voorstaande weduwe is ook genoodzaakt de voorkinderen alsnog te alimenteren in eten en drank tot half maart 1717 en aan elk van de wezen (tot 4 in het getal) uit te reiken 2 nieuwe hemden, een paar nieuwe kousen en aan de oudste zoon een kazak die zijn vader heeft gedragen in zijn leven. Ze moet de 3 jongste wezen ook naar school laten gaan. De wezen zullen ook genieten de 2/5 delen van de landen die nog onbezaaid liggen. Enz …


----------------------------------------------------------------------------------------
In het accoord staat dat het om 4 wezen gaat. Dat komt overeen met de kinderen, die ik gevonden heb. Melchior is dan nog in leven. Hij was toen 16 jaar oud. In 1722 is hij niet meer genoemd.

Als voogden zijn Henrick Hollants en Matthijs Hollants genoemd. Dit zullen de ooms van de kinderen geweest zijn, ofwel de broers van Ferdinand.
  [bron: Eindhouthamme Goedenisboek 1671-1795 op ansfridiana.be door Wim Peeters, febr. 2018 pdf pag. 65]
08-06-1722     Samenvatting:

De deling van de nalatenschap van Ferdinand Hollants en Maria Breugelmans door de 3 kinderen Jan Baptist, Matthijs en Catharina.
Voor Matthijs en Catharina zijn als voogded aanwezig Henrick Hollants en Huybrecht Breugelmans. (Henrick is waarschijnlijk de oom, getrouwd met Maria van Sweevelt)
Hier ontbreekt Melchior; in 1761 bij de deling van halfbroer Peter Hollants, melden zij, dat ze een broer gehad hebben Melchior.
Bij de deling op 3 maart 1716 gaat het over 4 wezen, dus toen is hij wel meegeteld.

Er zijn 3 gelijkwaardige delen gemaakt, en via loting zullen ze bepalen wie welk deel krijgt.

Verkorte transitie:
--------------------

Scheijdinge ende deylinge gemaeckt ende aengegaen door de gelijcke erfgenamen
bij wijlen Ferdinand Hollants ende Maria Breugelmans, naergelaten,
namentlyck Jan Baptist,
Matthijs ende
Catharina Hollants,
de twee leste geassisteert met Henrick Hollants ende Huybrecht Breugelmans, als tot desen respective geassumeerden ende geeeden momboirs,

ende dat van allen de Erfgoederen, renten ende obligatiën, bij de voorschreven Ferdinand Hollants ende Maria Breugelmans naergelaten ende sijn gestelt in 3 egale paerten ende deelen, soo ende gelijcke hier naer is volgende te weten

d’ ierste parcele bestaat uit huis, hof ende binneblock met het voorhooft alhier tot Einthout Hamme, groot met voorhooft 500 roede .. enz ...
gevallen op Catharina Hollants.

de tweede parcceele bestaat uit landt, geheeten de Winckel, alhier tot Eijnthout Hamme gelegen, groot 462 roeden .. enz ...
half bunder landts gelegen tot Geel in ’t gehucht Malis ..enz ..
aengenomen bij Jan Baptist Hollants.

de driede parceele bestaet in d’ erfve, gelegen tot Veirle, groot 5 sillen saldo,
oost, zuyt ende west de erfgenaemen Jan Hollants ende noort ’s Heeren straete.
Item in eene weijde tot Haenvonnen gelegen, groot 400 roeden saldo,
oost Henrick Hollants, zuyt Alexander Verboven, est de Norbertinessen tot Heerentals, ende noort Peeter Tiels.
Item een weegtien tot Haenven gelegen, groot 1 sillo, tegenstaende oost de straete, zuyt Henrick Hollants, west Peeter Tiels ende noort Matthijs Hollants.
Item een parcheeltje landts, gelegen op het Voirschot onder Veerle,
tegenstaende oost Geert van Gool, zuyt hunselfs, west Henrick Hollants ende noch de Heilige Geest van Veirle.
mits dese parceele zal moeten betalen 150 guldens uit een meerdere rente van 300 guldens wisselgeld.
bij lotinge gevallen op Matthijs Hollants.

Bijschrift van 20 maart 1724: de 150 gulden wisselgeld zijn voldaen

Apart briefje: Francis Crets vraeght sijnen uytkoop van Maria Kutten met hanmerck vanHubertus Breugelmans, en bekent van Peeter Beijlemans ontfangen te hebben 34 gulden op kortinge van zijn uytkoop.

Ondertekening:
Jan Baptis Hollandts
Mattijs Hollants
Cattrina Hollants
Huybrecht Breugelmans
Henderick Hollans-Jansen
---------------------------------------------------------------------------------------------
Er komt in Eindhout een Huberti Breugelmans voor, getrouwd met Anna Patroons, met 3 kinderen, gedoopt op 12 sept. 1695, 6 juni 1704 en 20 maart 1707. Mogelijk is hij de genoemde Huybrecht, en mogelijk een broer van Maria.
Henrick Hollants is zeer waarschijnlijk de broer van Ferdinandus.

Joannes Baptist, Mattijs en Catharina zijn de nog in leven zijnde kinderen uit het huwelijk van Ferdinandus en Maria Breugelmans.
Melchior is niet genoemd, en zal overleden zijn. in de akte van 1761 is zijn naam nog wel genoemd.
  [bron: Eindhout Schepenbank 1671-1781 blad 251r-257r scan 151-154 Fam.Search]
17-07-1739     Scheiding en deling aangegaan tussen Hollants Egidius ter ene zijde en Hollants Peeter ter andere zijde als kinderen en erfgenamen van
wijlen Hollants Ferdinand en Boonen Gertrudis van al de erfgoederen bij hun voorstaande ouders nagelaten.

Kavel A, bevallen aan Hollants Peeter:
---------------------------------------------
• Een perceel weide genaamd D’Eyndacker groot 170 roeden gelegen tot
Eindhouthamme renende oost Crets Wouter erfgenamen, zuid advocaat
Honsberghen en Prelaat van Tongerlo, west het straatje en noord heer Vermeeren.
• Een perceel land gelegen tot Veerle renende oost Luyten Michiel, zuid Boonen Jan, west Hollants Henrick en noord Hollants Matthijs.
• Een perceel weide gelegen tot Veerle renende oost Luyten Michiel, west Hollants Henrick, zuid Bouwen Jan en noord Hollants Matthijs.
• Een perceel bempd groot 200 roeden gelegen tot Vorst aan De Asten Broecken bij De Schoofstraete renende oost De Goorstraet, zuid Renders Arnoldus, west Hermans Jan en noord Smiss Elisabeth.
• Een perceel land gelegen tot Vorst renende oost …
• Een perceel land gelegen tot Vorst renende oost …
• Een perceel land gelegen tot Vorst renende oost …
• 250 guldens courant geld te betalen aan kavel B.
• Een perceel land en schaarbos gelegen tot Tessenderlo groot 250 roeden renende oost …
• Een rente van 50 guldens wisselgeld gestaan hebbend tot last van Daneels Jan alsnu Van Gehuchten Merck tot Veerle.

Kavel B, bevallen aan Hollants Egidius:
---------------------------------------------
• De helft van een perceel hooiwas gelegen in Het Eynthouts Broeck groot in het geheel 125 roeden waarvan de andere helft toekomt aan Daems Nicolaes renende in het geheel oost Cuypers Jan, zuid …
• 250 guldens courant geld te trekken van kavel A.
  [bron: Eindhouthamme Goedenisboek 1671-1795 op ansfridiana.be door Wim Peeters, febr. 2018 pdf pag. 99]
20-11-1760     Jan Baptista, wonend in Eindhout, omtrent 63 jaren, met de stiel van pachterije,
verklaart dat Jan Hollants, getrouwd geweest met Leucken (of Lencken) Vertruyen, dat hij heeft horen zeggen van zijn vader Ferdinandus Hollants, gestorven in de leeftijd van 46 jaar in 1715, en van zijn oom Hendrick Hollants, wanneer hij getorven is 70 jaar oud,
dat uit het sterfhuis van Jan Hollants en Leucken Vertruyen is uitgedragen of geerfd in meubele en inmeubele goederen, dat Margriet Tetten (?) heeft gedeelt van zijn overgrootvader alle de goederen gelegen tot Wesel onder Herselt, zijn geeerfd door Margriet Tetten, voortgecomen van Lencken Vertruyen.

Getuigen zijn Peeter Wuyts en Cornelius Tieboors.

Ondertekenen
Joh. B. Hollandts,
het handmerk van Peeter Wuyts,
Cornelius Tieboors
P.F. Tieboors, notaris

----------------------------------------------------------------------------------------
Zijn overgrootvader zal Joannes Hollants zijn, na een eerste huwelijk met Anna Verspreet, hertrouwd met Leucken of Lencken Vertruyen.
  [bron: Not. Geel - 1757-1762 Not. Tieboors scan 340 Fam. Search]
19-02-1761     Egidius Hollants, Ferdinandussone, en
item Jan Baptista Hollants, en
item Mattijs Hollants, en
item Catharina Hollants, in huwelijk met Christiaen Hollants
verdelen op 19 februari 1761 de erfenis van hun broer Peeter (overleden 1760 in Eindhout).
Ze verklaren ook een broer gehad te hebben, Melchior genaamd.

Aangezien door de kerkbrand van Eindhout op 6 september 1719 naderhand dopen en andere archieven gereconstrueerd zijn, is het heel goed mogelijk dat er zaken ontbreken of anders benoemd zijn.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Melchior is in 1722 ook al niet genoemd, hij zal voor die tijd al overleden zijn. Egidius is toen, bij de verdeling van de goederen van Maria Breugelmans, niet genoemd.
Hij is waarschijnlijk een zoon van Gertrudis Boonen.
De zoon Michael ben ik in deze akte niet tegengekomen. Hij zal jong overleden zijn. Een andere optie is, dat hij Egidius is. Vaak gebruikt voor Gilles, maar dat is wel behoorlijk verschillend t.o.v. Michael.
  [bron: Not. Geel - 1757-1762 Not. Tieboors scan 464-465 Fam. Search]
Verhuur:
1720     Gezocht in Family Search onder Geel Not. akten 1714-1728 in deel 1715-1722. Het origineel niet gevonden.

-----------------------------------------------------------------
Aantekening Marcel Hollants:

Weduwe Peeter J. van Santen verhuurt aan J.B. Hollants en Anna Verbraecken een hoeve, genaamd Hasenhout bij Geel, eerst verhuurd aan Jan Verbraecken en Digna Hermans (?).

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Mogelijk zijn dit de ouders van Anna.

Hazenhout bestaat anno 2022 als straat tussen Geel en Zammel, en is de naam van een Kalverstal, die daar aan ligt.

Zij zullen voor of in 1720 getrouwd zijn. De kinderen, die ik heb kunnen vinden zijn van 1733, 1736 en 1739. Daar zit wel een flinke ruimte tussen.
Nu zijn de kerkarhieven bij de brand in Eindhout in 1719 verloren gegaan. Maar vanaf die tijd zou het toch weer moeten kloppen. ik kan het niet verklaren.
  [bron: Not. Geel Notaris Waltherus Dillen 1720 RAA 2166 akte 56 en 57; aantekening Marcel Hollants]
Joannes trouwde met Anna Verbraecken (afb. 95). Zij is gedoopt in Zammel (Prov. Antwerpen, België). Anna is overleden op zaterdag 15 januari 1774 in Eindhout (Prov. Antwerpen, België) [bron: Eindhout rk Overl. 1722-1778 Blad 346].
Verhuur:
1720     Gezocht in Family Search onder Geel Not. akten 1714-1728 in deel 1715-1722. Het origineel niet gevonden.

-----------------------------------------------------------------
Aantekening Marcel Hollants:

Weduwe Peeter J. van Santen verhuurt aan J.B. Hollants en Anna Verbraecken een hoeve, genaamd Hasenhout bij Geel, eerst verhuurd aan Jan Verbraecken en Digna Hermans (?).

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Mogelijk zijn dit de ouders van Anna.

Hazenhout bestaat anno 2022 als straat tussen Geel en Zammel, en is de naam van een Kalverstal, die daar aan ligt.

Zij zullen voor of in 1720 getrouwd zijn. De kinderen, die ik heb kunnen vinden zijn van 1733, 1736 en 1739. Daar zit wel een flinke ruimte tussen.
Nu zijn de kerkarhieven bij de brand in Eindhout in 1719 verloren gegaan. Maar vanaf die tijd zou het toch weer moeten kloppen. ik kan het niet verklaren.
  [bron: Not. Geel Notaris Waltherus Dillen 1720 RAA 2166 akte 56 en 57; aantekening Marcel Hollants]
Getuige bij:
13-01-1738     doop Anna Elisabeth Ven (1738-1789) [zie 1.9.1.2.6.3]    [aangetrouwde nicht van moeder]   [bron: Eindhout rk Dopen 1715-1750 bl. 129 sc. 67]
Kinderen van Joannes en Anna:
1 Anna Elisabeth Hollants [1.9.1.4.1.1]. Zij is gedoopt op donderdag 9 april 1733 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1725-1758 Blad 34]. Bij de doop van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Elisabeth Hollants en Egidius Hollants (na 1707-na 1761) [zie 1.9.1.4.5] [oom vaderszijde]. Anna is overleden op zaterdag 5 april 1738 in Veerle, 4 jaar oud [bron: Veerle rk Overl. 1725-1758 Blad 25].
2 Franciscus Hollants [1.9.1.4.1.2]. Hij is gedoopt op donderdag 29 maart 1736 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1725-1758 Blad 58]. Bij de doop van Franciscus waren de volgende getuigen aanwezig: Elisabeth Verluyten en Peeter Hollants (1711-1760) [zie 1.9.1.4.7] [oom vaderszijde].
3 Anna Elisabeth Hollants [1.9.1.4.1.3]. Zij is gedoopt op vrijdag 15 mei 1739 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1725-1758 Blad 76]. Bij de doop van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Elisabeth Verluyten en Christiaen Smolderen (ovl. na 1774) [zie 1.9.1.4.4] [aangetrouwde oom vaderszijde]. Anna is overleden op dinsdag 20 november 1742 in Veerle, 3 jaar oud [bron: Veerle rk Overl. 1725-1758 Blad 32].
1.9.1.4.4 Catharina Hollants, dochter van Ferdinandus (Ferdinand, Fernant) Hollants (zie 1.9.1.4) en Maria Breugelmans. Zij is gedoopt op maandag 27 december 1700 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 132]. Bij de doop van Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Boven, Henricus van den Goor en Catharina Steenbroick. Catharina is overleden na maandag 11 juli 1774, minstens 73 jaar oud [bron: Eindhout Goedenisboek 1731-1796 op ansfridiana.be door Wim Peeters, febr. 2018].
Contract van afscheid:
28-02-1707     Compareerden Breugelmans Huybrecht en Hollants Henrick als respectievelijk momber en toeziener over de wezen achtergelaten bij wijlen Breugelmans Maria daar vader van leeft Hollants Ferdinand ter ene zijde en
de voorstaande Hollants Ferdinand ter andere zijde.

Ze sluiten een akkoord over de achtergelaten havelijke goederen.

De voorstaande Hollants Ferdinand zal aan ieder der voorstaande 4 wezen namelijk Hollants Jan Baptist, Hollants Matthijs, Hollants Melchior en Hollants Catharina een som van 55 guldens en 5 veertelen koren als ze gekomen zijn tot de ouderdom van 20 jaren.
Als de vader voor deze tijd komt te overlijden, dan zal zijn weduwe onmiddellijk deze uitkoop te betalen. Hij moet de wezen ook leren lezen en schrijven, mitsgaders dezelfde te houden gezond en ziek, te lief en leed en te onderhouden van linnen en wollen kleren.
Na de dood van hun vader zullen de wezen al de erfgoederen zowel uit hoofde van hun moeder als uit hoofde van hun vader.

Ook de goederen die zijn voortgekomen uit hoofde van Hollants Jan hun grootvader en Leuckens Cathlijn. Deze goederen worden momenteel bij de
voorstaande Leuckens Cathlijn gebruikt en in vruchtgebruik bezeten.

De voorstaande Hollants Ferdinand zal blijven vrijheer en meester over al de havelijke goederen en ook behouden het vruchtgebruik in al de erfelijke goederen.

Als één van de wezen voortijdig komt te overlijden, moet hij zorgen voor een tamelijke uitvaart enz.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Henrick Hollants zal de broer van Ferdinand zijn.

De 2e vrouw van hun grootvader Jan Hollants is nog in leven: Cathlijn Leuckens.
  [bron: Latenbank Eijndhouthamme 1671-1795 f. 219-220 Fam Search scan 125 ; Eindhouthamme Goedenisboek 1671-1795 op ansfridiana.be door Wim Peeters, febr. 2018 pdf pag. 54]
Deling van goederen:
03-03-1716     Er is geschil ontstaan tussen de kinderen bij wijlen Hollants Ferdinand nagelaten en verwekt bij wijlen Breugelmans Maria ter ene zijde en
de kinderen bij de voorstaande Hollants Ferdinand verwekt in zijn 2e huwelijk daar moeder af leeft Boonen Geertruyt

over de mobilaire erfgoederen die nagelaten zijn bij de voorstaande Hollants Ferdinand en ook nog over het huis, de oogst en de vruchten die reeds gezaaid zijn.
Bijgevolg compareerden Hollants Henrick en Breugelmans Huybrecht als geëede mombers over de wezen van het 1e huwelijk ter ene zijde en Hollants Matthijs en Boonen Jan als mombers over de wezen van het 2e huwelijk daar moeder af leeft Boonen Geertruyt ter andere zijde.

Ze sluiten volgend akkoord: de weduwe of de mombers van haar kinderen
zullen betalen de uitkoop die de voorkinderen uit hoofde van wijlen hun moeder
Breugelmans Maria is competerende. De weduwe of de mombers zullen ook moeten betalen 100 guldens met Kerstmis eerstkomend.
De voorstaande weduwe is ook genoodzaakt de voorkinderen alsnog te alimenteren in eten en drank tot half maart 1717 en aan elk van de wezen (tot 4 in het getal) uit te reiken 2 nieuwe hemden, een paar nieuwe kousen en aan de oudste zoon een kazak die zijn vader heeft gedragen in zijn leven. Ze moet de 3 jongste wezen ook naar school laten gaan. De wezen zullen ook genieten de 2/5 delen van de landen die nog onbezaaid liggen. Enz …


----------------------------------------------------------------------------------------
In het accoord staat dat het om 4 wezen gaat. Dat komt overeen met de kinderen, die ik gevonden heb. Melchior is dan nog in leven. Hij was toen 16 jaar oud. In 1722 is hij niet meer genoemd.

Als voogden zijn Henrick Hollants en Matthijs Hollants genoemd. Dit zullen de ooms van de kinderen geweest zijn, ofwel de broers van Ferdinand.
  [bron: Eindhouthamme Goedenisboek 1671-1795 op ansfridiana.be door Wim Peeters, febr. 2018 pdf pag. 65]
08-06-1722     Samenvatting:

De deling van de nalatenschap van Ferdinand Hollants en Maria Breugelmans door de 3 kinderen Jan Baptist, Matthijs en Catharina.
Voor Matthijs en Catharina zijn als voogded aanwezig Henrick Hollants en Huybrecht Breugelmans. (Henrick is waarschijnlijk de oom, getrouwd met Maria van Sweevelt)
Hier ontbreekt Melchior; in 1761 bij de deling van halfbroer Peter Hollants, melden zij, dat ze een broer gehad hebben Melchior.
Bij de deling op 3 maart 1716 gaat het over 4 wezen, dus toen is hij wel meegeteld.

Er zijn 3 gelijkwaardige delen gemaakt, en via loting zullen ze bepalen wie welk deel krijgt.

Verkorte transitie:
--------------------

Scheijdinge ende deylinge gemaeckt ende aengegaen door de gelijcke erfgenamen
bij wijlen Ferdinand Hollants ende Maria Breugelmans, naergelaten,
namentlyck Jan Baptist,
Matthijs ende
Catharina Hollants,
de twee leste geassisteert met Henrick Hollants ende Huybrecht Breugelmans, als tot desen respective geassumeerden ende geeeden momboirs,

ende dat van allen de Erfgoederen, renten ende obligatiën, bij de voorschreven Ferdinand Hollants ende Maria Breugelmans naergelaten ende sijn gestelt in 3 egale paerten ende deelen, soo ende gelijcke hier naer is volgende te weten

d’ ierste parcele bestaat uit huis, hof ende binneblock met het voorhooft alhier tot Einthout Hamme, groot met voorhooft 500 roede .. enz ...
gevallen op Catharina Hollants.

de tweede parcceele bestaat uit landt, geheeten de Winckel, alhier tot Eijnthout Hamme gelegen, groot 462 roeden .. enz ...
half bunder landts gelegen tot Geel in ’t gehucht Malis ..enz ..
aengenomen bij Jan Baptist Hollants.

de driede parceele bestaet in d’ erfve, gelegen tot Veirle, groot 5 sillen saldo,
oost, zuyt ende west de erfgenaemen Jan Hollants ende noort ’s Heeren straete.
Item in eene weijde tot Haenvonnen gelegen, groot 400 roeden saldo,
oost Henrick Hollants, zuyt Alexander Verboven, est de Norbertinessen tot Heerentals, ende noort Peeter Tiels.
Item een weegtien tot Haenven gelegen, groot 1 sillo, tegenstaende oost de straete, zuyt Henrick Hollants, west Peeter Tiels ende noort Matthijs Hollants.
Item een parcheeltje landts, gelegen op het Voirschot onder Veerle,
tegenstaende oost Geert van Gool, zuyt hunselfs, west Henrick Hollants ende noch de Heilige Geest van Veirle.
mits dese parceele zal moeten betalen 150 guldens uit een meerdere rente van 300 guldens wisselgeld.
bij lotinge gevallen op Matthijs Hollants.

Bijschrift van 20 maart 1724: de 150 gulden wisselgeld zijn voldaen

Apart briefje: Francis Crets vraeght sijnen uytkoop van Maria Kutten met hanmerck vanHubertus Breugelmans, en bekent van Peeter Beijlemans ontfangen te hebben 34 gulden op kortinge van zijn uytkoop.

Ondertekening:
Jan Baptis Hollandts
Mattijs Hollants
Cattrina Hollants
Huybrecht Breugelmans
Henderick Hollans-Jansen
---------------------------------------------------------------------------------------------
Er komt in Eindhout een Huberti Breugelmans voor, getrouwd met Anna Patroons, met 3 kinderen, gedoopt op 12 sept. 1695, 6 juni 1704 en 20 maart 1707. Mogelijk is hij de genoemde Huybrecht, en mogelijk een broer van Maria.
Henrick Hollants is zeer waarschijnlijk de broer van Ferdinandus.

Joannes Baptist, Mattijs en Catharina zijn de nog in leven zijnde kinderen uit het huwelijk van Ferdinandus en Maria Breugelmans.
Melchior is niet genoemd, en zal overleden zijn. in de akte van 1761 is zijn naam nog wel genoemd.
  [bron: Eindhout Schepenbank 1671-1781 blad 251r-257r scan 151-154 Fam.Search]
17-07-1739     Scheiding en deling aangegaan tussen Hollants Egidius ter ene zijde en Hollants Peeter ter andere zijde als kinderen en erfgenamen van
wijlen Hollants Ferdinand en Boonen Gertrudis van al de erfgoederen bij hun voorstaande ouders nagelaten.

Kavel A, bevallen aan Hollants Peeter:
---------------------------------------------
• Een perceel weide genaamd D’Eyndacker groot 170 roeden gelegen tot
Eindhouthamme renende oost Crets Wouter erfgenamen, zuid advocaat
Honsberghen en Prelaat van Tongerlo, west het straatje en noord heer Vermeeren.
• Een perceel land gelegen tot Veerle renende oost Luyten Michiel, zuid Boonen Jan, west Hollants Henrick en noord Hollants Matthijs.
• Een perceel weide gelegen tot Veerle renende oost Luyten Michiel, west Hollants Henrick, zuid Bouwen Jan en noord Hollants Matthijs.
• Een perceel bempd groot 200 roeden gelegen tot Vorst aan De Asten Broecken bij De Schoofstraete renende oost De Goorstraet, zuid Renders Arnoldus, west Hermans Jan en noord Smiss Elisabeth.
• Een perceel land gelegen tot Vorst renende oost …
• Een perceel land gelegen tot Vorst renende oost …
• Een perceel land gelegen tot Vorst renende oost …
• 250 guldens courant geld te betalen aan kavel B.
• Een perceel land en schaarbos gelegen tot Tessenderlo groot 250 roeden renende oost …
• Een rente van 50 guldens wisselgeld gestaan hebbend tot last van Daneels Jan alsnu Van Gehuchten Merck tot Veerle.

Kavel B, bevallen aan Hollants Egidius:
---------------------------------------------
• De helft van een perceel hooiwas gelegen in Het Eynthouts Broeck groot in het geheel 125 roeden waarvan de andere helft toekomt aan Daems Nicolaes renende in het geheel oost Cuypers Jan, zuid …
• 250 guldens courant geld te trekken van kavel A.
  [bron: Eindhouthamme Goedenisboek 1671-1795 op ansfridiana.be door Wim Peeters, febr. 2018 pdf pag. 99]
19-02-1761     Egidius Hollants, Ferdinandussone, en
item Jan Baptista Hollants, en
item Mattijs Hollants, en
item Catharina Hollants, in huwelijk met Christiaen Hollants
verdelen op 19 februari 1761 de erfenis van hun broer Peeter (overleden 1760 in Eindhout).
Ze verklaren ook een broer gehad te hebben, Melchior genaamd.

Aangezien door de kerkbrand van Eindhout op 6 september 1719 naderhand dopen en andere archieven gereconstrueerd zijn, is het heel goed mogelijk dat er zaken ontbreken of anders benoemd zijn.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Melchior is in 1722 ook al niet genoemd, hij zal voor die tijd al overleden zijn. Egidius is toen, bij de verdeling van de goederen van Maria Breugelmans, niet genoemd.
Hij is waarschijnlijk een zoon van Gertrudis Boonen.
De zoon Michael ben ik in deze akte niet tegengekomen. Hij zal jong overleden zijn. Een andere optie is, dat hij Egidius is. Vaak gebruikt voor Gilles, maar dat is wel behoorlijk verschillend t.o.v. Michael.
  [bron: Not. Geel - 1757-1762 Not. Tieboors scan 464-465 Fam. Search]
Lening:
22-07-1774     22 juli 1774 Lening met onderpand [EHT-OGAxx-418]

Van De Goor Arnoldus (jongeman en inwoner van Eindhout) bekent ontvangen te hebben van Smolderen Christiaen en zijn vrouw Hollants Catharina (inwoners van Eindhouthamme) een som van 200 guldens courant geld.

Als onderpand wordt verbonden 265 roeden land genaamd Het Hooghvelt gelegen in Den Trichelhoeck renende
oost Ven Jan Baptist erfgenamen,
zuid Verellen Godefridus,
west heer Mangelschots en
noord De Lammekens Straet.

Door de comparant verkregen bij successie van Van De Goor Arnoldus zijn vader.
  [bron: Eindhout Goedenisboek 1731-1796 op ansfridiana.be door Wim Peeters, febr. 2018]
Catharina trouwde met Christianus (Christiaen) Smolderen. Christiaen is overleden na maandag 11 juli 1774 [bron: Eindhout Goedenisboek 1731-1796 op ansfridiana.be door Wim Peeters, febr. 2018].
Lening:
22-07-1774     22 juli 1774 Lening met onderpand [EHT-OGAxx-418]

Van De Goor Arnoldus (jongeman en inwoner van Eindhout) bekent ontvangen te hebben van Smolderen Christiaen en zijn vrouw Hollants Catharina (inwoners van Eindhouthamme) een som van 200 guldens courant geld.

Als onderpand wordt verbonden 265 roeden land genaamd Het Hooghvelt gelegen in Den Trichelhoeck renende
oost Ven Jan Baptist erfgenamen,
zuid Verellen Godefridus,
west heer Mangelschots en
noord De Lammekens Straet.

Door de comparant verkregen bij successie van Van De Goor Arnoldus zijn vader.
  [bron: Eindhout Goedenisboek 1731-1796 op ansfridiana.be door Wim Peeters, febr. 2018]
Getuige bij:
15-05-1739     doop Anna Elisabeth Hollants (1739-1742) [zie 1.9.1.4.1.3]    [aangetrouwde oom vaderszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1725-1758 Blad 76]
1.9.1.5 Mathias Hollants, zoon van Joannes (Jan) Hollants (zie 1.9.1) en Angela Meer. Hij is gedoopt op maandag 13 maart 1673 in Veerle (België) [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 35]. Bij de doop van Mathias waren de volgende getuigen aanwezig: Marie Peeters, Mathias Saalen en Lencken Vertruyen (ovl. na 1707) [zie 1.9] [stiefmoeder van vader].
Notitie bij de geboorte van Mathias: De naam van de vader is Hallandts in het beknopte overzicht. Zeer waarschijnlijk foutief.

Op 22 maart 1673 stierf zijn moeder in het kraambed.
Adres:
04-12-1693     Veerle (In de Volkstelling bestaat het gezin in 1693 uit:

Jan Hollants, Maria Lemmens sijn vr(ouw)e,
Jan en Co(r)nelis Hollants sijn kinderen,
Matthijs Hollants en Henr(ick)Vermeyen sijn knechten,
Geetruyt Wuyts en Cath(ari)na Jooos / sijn meysens

De kinderen Jan en Cornelis zijn genoemd. Cornelis is 3 jaar en Jan 1 jaar.
De oudste Joannes is overleden in 1691, net geen 2 jaar oud.

Mathijs Hollants is hun knecht. Waarschijnlijk is dat zijn broer Mathijs, die later trouwt met hun dienstmeid Geetruyt Wuyts. Mathijs is dan 20 jaar, en Geetruyt nn jaar. Ze trouwen op 15 dec. 1701.)
  [bron: Volkstelling Veerle 1693 rescriptie Frans van Thienen 2002, ook op basis van De Families van Veerle, van J.L. Machielsen kapelaan in Veerle, 1969]
Deling van goederen:
05-08-1719     Deling en scheiding ten behoeve van de kinderen van wijlen Peeter Boonen x Dimpna Roosendaels, nl.
Jan Boonen,
Lambrecht Brockmans x Dimpna Boonen,
wed. Getruyt Boonen x Fernant Hollants(+) xx Niclaes Daems geass. met 2de man en Mathijs Hollants momboir over haar kinderen uit 1ste huwelijk.
  [bron: Schepenregister Vorst 1713-1722 blad 446 en 447r scan 464 Fam. Search ; Schepenregisters Vorst 1680-1761 blad 446 - lwgh-laakdal.be/documentatiecentrum]
Getuige bij:
02-06-1697     doop Maria Hollants (geb. 1697) [zie 1.9.1.2.4]    [oom vaderszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 120]
21-04-1698     doop Mattijs Hollants (geb. 1698) [zie 1.9.1.4.2]    [oom vaderszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 122]
22-09-1736     doop Joannes Franciscus van Uytven (geb. 1736) [zie 1.9.1.5.5.1]    [grootvader moederszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1725-1758 Blad 60]
22-03-1738     doop Mathias Hollants (geb. 1738) [zie 1.9.1.5.3.1]    [grootvader vaderszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1725-1758 Blad 70]
Mathias trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 15 december 1701 in Veerle [bron: Veerle rk Huwelijken 1688-1724 Bl. 23 scan 8] met Gertrudis Wuijts. Bij het kerkelijk huwelijk van Mathias en Gertrudis waren de volgende getuigen aanwezig: Alexander Boven, Joannes Jansens en Jacobus Severijns.
Notitie bij het huwelijk van Mathias en Gertrudis: cum dispensatio in 3 bannis et clauso temp: met dispensatie in de 3e graad

minorita de consensu: een minderheid van instemming (?)
Adres:
04-12-1693     Veerle (In de Volkstelling bestaat het gezin in 1693 uit:

Jan Hollants, Maria Lemmens sijn vr(ouw)e,
Jan en Co(r)nelis Hollants sijn kinderen,
Matthijs Hollants en Henr(ick)Vermeyen sijn knechten,
Geetruyt Wuyts en Cath(ari)na Jooos / sijn meysens

De kinderen Jan en Cornelis zijn genoemd. Cornelis is 3 jaar en Jan 1 jaar.
De oudste Joannes is overleden in 1691, net geen 2 jaar oud.

Mathijs Hollants is hun knecht. Waarschijnlijk is dat zijn broer Mathijs, die later trouwt met hun dienstmeid Geetruyt Wuyts. Mathijs is dan 20 jaar, en Geetruyt nn jaar. Ze trouwen op 15 dec. 1701.)
  [bron: Volkstelling Veerle 1693 rescriptie Frans van Thienen 2002, ook op basis van De Families van Veerle, van J.L. Machielsen kapelaan in Veerle, 1969]
Kinderen van Mathias en Gertrudis:
1 Cornelius Hollants, gedoopt op donderdag 8 november 1703 in Veerle. Volgt 1.9.1.5.1.
2 Maria Elisabeth Hollants [1.9.1.5.2]. Zij is gedoopt op dinsdag 14 december 1706 in Veerle (België) [bron: Veerle rk Dopen 1681-1723 Blad 148]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Elisabeth Wuijts en Hendrik Hollants (1665-1733) [zie 1.9.1.2] [oom vaderszijde].
Getuige bij:
08-04-1744     doop Maria Elisabeth van Uytven (geb. 1744) [zie 1.9.1.5.5.4]    [tante moederszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1725-1758 Blad 96]
3 Joannes Hollants, gedoopt op zondag 16 februari 1710 in Veerle. Volgt 1.9.1.5.3.
4 Ferdinandus Hollants [1.9.1.5.4]. Hij is gedoopt op zaterdag 29 april 1713 in Veerle (België) [bron: Veerle rk Dopen 1681-1723 Blad 168]. Bij de doop van Ferdinandus waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Jansens en Maria Lemmens (1662-1742) [zie 1.9.1.1] [aangetrouwde tante vaderszijde].
5 Maria Anna Hollants, gedoopt op woensdag 20 maart 1715 in Veerle (België). Volgt 1.9.1.5.5.
6 Ferdinandus Hollants [1.9.1.5.6]. Hij is gedoopt op woensdag 16 augustus 1719 in Veerle (België). Bij de doop van Ferdinandus waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Hollants en Joannes Baptist Hollants.
Getuige bij:
19-08-1741     doop Anna Catharina van Uytven (geb. 1741) [zie 1.9.1.5.5.3]    [oom moederszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1725-1758 Blad 82]
hollans_cornelis__verhuurt_als_momboir_van_de_wezen_van_peter_van_uytven_huysinge__stal__schuur__land_en_weiden_op_21_sept._1757_te_veerle__-_veerle_not._1753-1757_akte_1757_nr_14_scan_470.jpg hollans_cornelis__verhuurt_als_momboir_van_de_wezen_van_peter_van_uytven_huysinge__stal__schuur__land_en_weiden_op_21_sept._1757_te_veerle__-_veerle_not._1753-1757_akte_1757_nr_14_scan_471.jpg hollans_cornelis__verhuurt_als_momboir_van_de_wezen_van_peter_van_uytven_huysinge__stal__schuur__land_en_weiden_op_21_sept._1757_te_veerle__-_veerle_not._1753-1757_akte_1757_nr_14_scan_472.jpg tielens_maria_catharina__weduwe_van_cornelius_hollants__is_overleden_op_26_januari_1777_in_veerle_-_veerle_rk_overl._1758-1804_blad_18_scan_92.jpg
96 Hollans Cornelis, verhuurt als momboir van de wezen van Peter van Uytven huysinge, stal, schuur, land en weiden op 21 sept. 1757 te Veerle - Veerle Not. 1753-1757 Akte 1757 nr 14 scan 470
97 Hollans Cornelis, verhuurt als momboir van de wezen van Peter van Uytven huysinge, stal, schuur, land en weiden op 21 sept. 1757 te Veerle - Veerle Not. 1753-1757 Akte 1757 nr 14 scan 471
98 Hollans Cornelis, verhuurt als momboir van de wezen van Peter van Uytven huysinge, stal, schuur, land en weiden op 21 sept. 1757 te Veerle - Veerle Not. 1753-1757 Akte 1757 nr 14 scan 472
99 Tielens Maria Catharina, weduwe van Cornelius Hollants, is overleden op 26 januari 1777 in Veerle - Veerle rk Overl. 1758-1804 Blad 18 scan 92
1.9.1.5.1 Cornelius Hollants (afb. 96 t/m 98), zoon van Mathias Hollants (zie 1.9.1.5) en Gertrudis Wuijts. Hij is gedoopt op donderdag 8 november 1703 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1681-1723 Blad 139]. Bij de doop van Cornelius waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelius Verhoeven en Cathlijn Leuckens (ovl. 1708) [zie 1.9.1] [stiefmoeder van vader].
Notitie bij de geboorte van Cornelius: Cornelius is waarschijnlijk de zoon van Mathias Hollants en Gertrudis Wuijts. Hij is gedoopt op 8 nov 1703, en zou bij trouwen 41 jaar zijn.

Bij de doopgetuigen is een Maria Johanna in 1747. Er is een Maria Anna als dochter van Mathias en Gertrudis, en zou dan een zus van Corneius zijn.
Er is als doopgetuige een Mathias Hollants. Dat kan zijn vader zijn.

Zowel Maria Anna als Mathias komen ook voor als kinderen van Joannes Hollants en Maria Lemmens. Maar die Cornelius is getrouwd met Anna Sterx. Zou hooguit als 2e huwelijk kunnen zijn, maar Anna Sterx overlijdt als weduwe in 1777, dus dat is geen goede optie.

Er is een Petrus Hollants, en die kan ik niet plaatsen.

De volkstelling vermeldt maar 1 Cornelis, een pruikenmaker. Dat zal ’m wel zijn, maar er staat niets over zijn ouders. Ook in deel III van de kapelaan staan de "losse" Cornelissen, zonder vermelding van de ouders. Dat is helaas bij bijna alle gegevens uit de boeken van de kapelaan het geval, maar ik begrijp dat je dat met deze dtb boeken meestal niet kunt achterhalen.
Een mager argument is dat de kleinzoon kleermaker is, en dat dat wel in een vergelijkbare branche als die van pruikenmaker is.

Daarmee is het waarschijnlijk dat Cornelius een zoon is van Mathias Hollants en Gertrudis Wuijts, maar erg zeker ben ik er niet van.
Cornelius is overleden vóór zondag 26 januari 1777, ten hoogste 73 jaar oud [bron: Veerle rk Overl. 1758-1804 Blad 18 scan 92].
Notitie bij overlijden van Cornelius: Maria Catharina overlijdt op die datum als weduwe van Cornelius Hollants
Beroep:
1754     Pruikenmaker (In de volkstelling is genoemd:

Cornelis Hollans met vrouwe, van beroep Poticxken, met een dochter van 9 en een zoon van 6.

De kinderen kunnen Maria Anna en Joannes Ludovicus zijn. Waarom dan Johanna Maria en Dominicus niet genoemd zijn, is vreemd.

De kapelaan vermeldt 2x een Cornelis. De genoemde + Cornelis, getrouwd met Anna Sterx. Daarvan zijn de kinderen een stuk ouder.
Daarom zal dit de bedoelde van de volkstelling zijn. Waarom de andere Cornelis er niet bij staat? Die leefde toen niet meer.)
  [bron: Volkstelling Veerle 1754 rescriptie Frans van Thienen 2002, ook op basis van De Families van Veerle, van J.L. Machielsen kapelaan in Veerle, 1969]
Verhuur:
21-09-1757     Cornelius treedt op als momboir (voogd) voor de wezen van wijlen Petrus van Uytven (overleden 26 maart 1749).
De huurder Anth(on)us Giels, uit Veerle, is ook aanwezig.

Het gaat om seker huysinge, hof, stal, schuer, landen en weijden, soo als Joannes van den Broek heeft gebruikt.
Hij zal 30 gulden per jaar betalen, in 2 delen. De eerste helft met Bamisse (1 oktober), en de andere half maart.
En voor korenpacht zal hij jaarlijks 21 halsteren koren en een veertel boekweit leveren, goed en zuiver, en volgens de korenmaat van Veerle
De levering is met ingang van half maart van de toegaende jaere 1756.
De huur is met ingang van half oost (?) van hetzelfde jaa.
En belooft bovendien ook jaarlijks te leveren 100 walm strooy bussels swaerte, en als die moeten verdekt, zal de huurder de dekker te dienen en de cost te geven vor quaed afval.
Item moet hij maken ’s heeren wegen en bij calengen (klachten) de schade betalen zonder korten.
Item voor het onderhoud van weechten mits cort ende nagelen.
En aan het huys voorschreven, constitueren.

Ondertekenen:
Cornelis Hollants (met een vaag geschreven 1e Corn., en daarna de volledige naam, waarschijnlijk pakte de inkt niet goed, en begon hij opnieuw)
Een handmerk voor Antheus Giels
Joannes Cuypers (getuige)
Quod attestor J. F. van de Goor

Voor notaris J.F. van de Goor
  [bron: Veerle Not. 1753-1757 Akte 1757 no. 14 scan 470-471-472 Family Search]
Getuige bij:
09-11-1735     kerkelijk huwelijk Peter van Uytven (1710-1749) en Maria Anna Hollants (geb. 1715) [zie 1.9.1.5.5]    [broer bruid]   [bron: Veerle rk Huwel. 1725-1758 blad 17 scan 4]
22-09-1736     doop Joannes Franciscus van Uytven (geb. 1736) [zie 1.9.1.5.5.1]    [oom moederszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1725-1758 Blad 60]
Cornelius trouwde, 41 jaar oud, op dinsdag 9 februari 1745 in Veerle [bron: Veerle rk Huwelijken 1725-1758 Blad 31] met Maria Catharina Thielens (afb. 99). Bij het kerkelijk huwelijk van Cornelius en Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Franciscus Thielens en Joannes Ludovicus Thielens. Maria is overleden op zondag 26 januari 1777 in Veerle [bron: Veerle rk Overl. 1758-1804 Blad 18 scan 92].
Notitie bij overlijden van Maria: Vidua Cornelis Hollants
Beroep:
1754     Pruikenmaker (In de volkstelling is genoemd:

Cornelis Hollans met vrouwe, van beroep Poticxken, met een dochter van 9 en een zoon van 6.

De kinderen kunnen Maria Anna en Joannes Ludovicus zijn. Waarom dan Johanna Maria en Dominicus niet genoemd zijn, is vreemd.

De kapelaan vermeldt 2x een Cornelis. De genoemde + Cornelis, getrouwd met Anna Sterx. Daarvan zijn de kinderen een stuk ouder.
Daarom zal dit de bedoelde van de volkstelling zijn. Waarom de andere Cornelis er niet bij staat? Die leefde toen niet meer.)
  [bron: Volkstelling Veerle 1754 rescriptie Frans van Thienen 2002, ook op basis van De Families van Veerle, van J.L. Machielsen kapelaan in Veerle, 1969]
Getuige bij:
18-09-1746     doop Joannes van Uytven (geb. 1746) [zie 1.9.1.5.5.5]    [aangetrouwde tante moederszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1725-1758 Blad 108]
Kinderen van Cornelius en Maria:
1 Maria Anna Hollants [1.9.1.5.1.1]. Zij is gedoopt op vrijdag 22 oktober 1745 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1734-1780 Blad 104]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Anna Kantuijl en Franciscus Laureijs.
Beroep:
1754     Pruikenmaker (In de volkstelling is genoemd:

Cornelis Hollans met vrouwe, van beroep Poticxken, met een dochter van 9 en een zoon van 6.

De kinderen kunnen Maria Anna en Joannes Ludovicus zijn. Waarom dan Johanna Maria en Dominicus niet genoemd zijn, is vreemd.

De kapelaan vermeldt 2x een Cornelis. De genoemde + Cornelis, getrouwd met Anna Sterx. Daarvan zijn de kinderen een stuk ouder.
Daarom zal dit de bedoelde van de volkstelling zijn. Waarom de andere Cornelis er niet bij staat? Die leefde toen niet meer.)
  [bron: Volkstelling Veerle 1754 rescriptie Frans van Thienen 2002, ook op basis van De Families van Veerle, van J.L. Machielsen kapelaan in Veerle, 1969]
2 Joannes Ludovicus Hollants, gedoopt op zaterdag 22 juli 1747 in Veerle. Volgt 1.9.1.5.1.2.
3 Johanna Maria Hollants [1.9.1.5.1.3]. Zij is gedoopt op zaterdag 23 november 1748 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1734-1780 Blad 115]. Bij de doop van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Henricus Arnoldus Smeiers en Johanna Maria Thielens.
Beroep:
1754     Pruikenmaker (In de volkstelling is genoemd:

Cornelis Hollans met vrouwe, van beroep Poticxken, met een dochter van 9 en een zoon van 6.

De kinderen kunnen Maria Anna en Joannes Ludovicus zijn. Waarom dan Johanna Maria en Dominicus niet genoemd zijn, is vreemd.

De kapelaan vermeldt 2x een Cornelis. De genoemde + Cornelis, getrouwd met Anna Sterx. Daarvan zijn de kinderen een stuk ouder.
Daarom zal dit de bedoelde van de volkstelling zijn. Waarom de andere Cornelis er niet bij staat? Die leefde toen niet meer.)
  [bron: Volkstelling Veerle 1754 rescriptie Frans van Thienen 2002, ook op basis van De Families van Veerle, van J.L. Machielsen kapelaan in Veerle, 1969]
4 Dominicus Hollants [1.9.1.5.1.4]. Hij is gedoopt op zondag 4 april 1751 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1734-1780 Blad 121]. Bij de doop van Dominicus waren de volgende getuigen aanwezig: Dominicus Mertens en Anna Verbraken.
Beroep:
1754     Pruikenmaker (In de volkstelling is genoemd:

Cornelis Hollans met vrouwe, van beroep Poticxken, met een dochter van 9 en een zoon van 6.

De kinderen kunnen Maria Anna en Joannes Ludovicus zijn. Waarom dan Johanna Maria en Dominicus niet genoemd zijn, is vreemd.

De kapelaan vermeldt 2x een Cornelis. De genoemde + Cornelis, getrouwd met Anna Sterx. Daarvan zijn de kinderen een stuk ouder.
Daarom zal dit de bedoelde van de volkstelling zijn. Waarom de andere Cornelis er niet bij staat? Die leefde toen niet meer.)
  [bron: Volkstelling Veerle 1754 rescriptie Frans van Thienen 2002, ook op basis van De Families van Veerle, van J.L. Machielsen kapelaan in Veerle, 1969]
Getuige bij:
24-10-1776     doop Maria Theresia Hollants (1776-1776)   [bron: Veerle, dopen 1762-1804, f. 41 scan 23]
5 Mathias Ferdinandus Hollants [1.9.1.5.1.5]. Hij is gedoopt op vrijdag 3 augustus 1753 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1734-1780 Blad 129]. Bij de doop van Mathias waren de volgende getuigen aanwezig: Mathias Hollants en Dimpna Thielens.
Notitie bij de geboorte van Mathias: Mathias Hollants kan zijn broer zijn, als hij de zoon van Joannes Hollants en Maria Lemmens is. Het kan ook zijn vader zijn, getrouwd met Gertrudis Wuijts.
Mathias is overleden op vrijdag 14 maart 1777 in Veerle, 23 jaar oud [bron: Veerle rk Overl. 1758-1804 Blad 18 scan 92].
Notitie bij overlijden van Mathias: Adolescens
Beroep:
1754     Pruikenmaker (In de volkstelling is genoemd:

Cornelis Hollans met vrouwe, van beroep Poticxken, met een dochter van 9 en een zoon van 6.

De kinderen kunnen Maria Anna en Joannes Ludovicus zijn. Waarom dan Johanna Maria en Dominicus niet genoemd zijn, is vreemd.

De kapelaan vermeldt 2x een Cornelis. De genoemde + Cornelis, getrouwd met Anna Sterx. Daarvan zijn de kinderen een stuk ouder.
Daarom zal dit de bedoelde van de volkstelling zijn. Waarom de andere Cornelis er niet bij staat? Die leefde toen niet meer.)
  [bron: Volkstelling Veerle 1754 rescriptie Frans van Thienen 2002, ook op basis van De Families van Veerle, van J.L. Machielsen kapelaan in Veerle, 1969]
6 Anna Maria Hollants [1.9.1.5.1.6]. Zij is gedoopt op donderdag 27 februari 1755 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1734-1780 Blad 135]. Bij de doop van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Bellens en Petrus Hollants.
Beroep:
1754     Pruikenmaker (In de volkstelling is genoemd:

Cornelis Hollans met vrouwe, van beroep Poticxken, met een dochter van 9 en een zoon van 6.

De kinderen kunnen Maria Anna en Joannes Ludovicus zijn. Waarom dan Johanna Maria en Dominicus niet genoemd zijn, is vreemd.

De kapelaan vermeldt 2x een Cornelis. De genoemde + Cornelis, getrouwd met Anna Sterx. Daarvan zijn de kinderen een stuk ouder.
Daarom zal dit de bedoelde van de volkstelling zijn. Waarom de andere Cornelis er niet bij staat? Die leefde toen niet meer.)
  [bron: Volkstelling Veerle 1754 rescriptie Frans van Thienen 2002, ook op basis van De Families van Veerle, van J.L. Machielsen kapelaan in Veerle, 1969]
hollans_joannes_ludovicus__25_jr._en_maria_catharina_dengleer_29_jr._trouwen_in_antwerpen_voor_de_rk_kerk_olv-noord_op_10_aug._1772_-_antwerpen_rk_huw._olv_noord_1734-1780_blad_155_scan_158.jpg
100 Hollans Joannes Ludovicus, 25 jr. en Maria Catharina Dengleer 29 jr. trouwen in Antwerpen voor de rk kerk OLV-Noord op 10 aug. 1772 - Antwerpen rk Huw. OLV Noord 1734-1780 blad 155 scan 158
1.9.1.5.1.2 Joannes Ludovicus Hollants (afb. 100), zoon van Cornelius Hollants (zie 1.9.1.5.1) en Maria Catharina Thielens. Hij is gedoopt op zaterdag 22 juli 1747 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1734-1780 Blad 111]. Bij de doop van Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Johanna Hollants en Joannes Thielens.
Notitie bij de geboorte van Joannes: Maria Johanna kan Maria Anna Hollants zijn. Van Joannes Hollants x Maria Lemmens dochter gedoopt 18 aug 1701, of van Matheus Hollants x Gertrudis Wuijts dochter gedoopt op 20 maart 1715.
Beroep:
1754     Pruikenmaker (In de volkstelling is genoemd:

Cornelis Hollans met vrouwe, van beroep Poticxken, met een dochter van 9 en een zoon van 6.

De kinderen kunnen Maria Anna en Joannes Ludovicus zijn. Waarom dan Johanna Maria en Dominicus niet genoemd zijn, is vreemd.

De kapelaan vermeldt 2x een Cornelis. De genoemde + Cornelis, getrouwd met Anna Sterx. Daarvan zijn de kinderen een stuk ouder.
Daarom zal dit de bedoelde van de volkstelling zijn. Waarom de andere Cornelis er niet bij staat? Die leefde toen niet meer.)
  [bron: Volkstelling Veerle 1754 rescriptie Frans van Thienen 2002, ook op basis van De Families van Veerle, van J.L. Machielsen kapelaan in Veerle, 1969]
Joannes trouwde, 25 jaar oud, op maandag 10 augustus 1772 in Antwerpen [bron: Antwerpen rk Huw. OLV Noord 1734-1780 blad 155 scan 158] met Maria Catharina Dengleer, ongeveer 29 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Joannes en Maria was de volgende getuige aanwezig: Petrus van de Bemde. Bij het kerkelijk huwelijk van Joannes en Maria was de volgende getuige aanwezig: Florentius Druon Chopin.
Notitie bij het huwelijk van Joannes en Maria: cum disp. in 2 bannis = met dispensatie in de 2e graad
Zij is gedoopt omstreeks 1743 in Oudenaerde.
Kind van Joannes en Maria:
1 Josephus Hollants, gedoopt op zaterdag 28 januari 1786 in Antwerpen. Volgt 1.9.1.5.1.2.1.
hollants_josephus__geb._28_jan._1786_om_11.00u_en_rk_gedoopt_in_de_olv_noord_van_antwerpen__zn_van_joannes_lud._hollants_en_maria_catharina_-_antwerpen_rk_dopen_olv_noord_1770-1787_blad_171_scan_171.jpg
101 Hollants Josephus, geb. 28 jan. 1786 om 11.00u en rk gedoopt in de OLV Noord van Antwerpen, zn van Joannes Lud. Hollants en Maria Catharina - Antwerpen rk Dopen OLV Noord 1770-1787 blad 171 scan 171
1.9.1.5.1.2.1 Josephus Hollants (afb. 101) is geboren om 11:00 [bron: Antwerpen rk Dopen OLV Noord 1770-1787 blad 171 scan 171], zoon van Joannes Ludovicus Hollants (zie 1.9.1.5.1.2) en Maria Catharina Dengleer. Hij is gedoopt op zaterdag 28 januari 1786 in Antwerpen [bron: Antwerpen rk Dopen OLV Noord 1770-1787 blad 171 scan 171]. Bij de doop van Josephus waren de volgende getuigen aanwezig: Josephus den Baut en Anna Maria Hollants.
Adres:
24-08-1825     Sectie 4 No. 2662, Antwerpen   [bron: BS Antwerpen Geb.akten 1824-1825 Akte 1618 Scan 459]
Beroep:
24-08-1825     Kleermaker   [bron: BS Antwerpen Geb.akten 1824-1825 Akte 1618 Scan 459]
Josephus trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 18 juli 1810 [bron: Brief over het testament van hun zoon Jacobus Josephus van 19 mei 1901 van Eduard Hollants - afbeelding bij gegevens van hun zoon] met Maria Anna van Pelt, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Josephus en Maria: De huwelijksakte heb ik niet gevonden in Antwerpen, en ook niet in Merksplas.
Zij is gedoopt op dinsdag 11 maart 1788 in Merksplas.
Adres:
24-08-1825     Sectie 4 No. 2662, Antwerpen   [bron: BS Antwerpen Geb.akten 1824-1825 Akte 1618 Scan 459]
Kind van Josephus en Maria:
hollants_jacobus_josephus__geboren_op_24_aug._1825_in_antwerpen__zoon_van_josephus_hollants__39_jaar__kleermaker_en_maria_anna_van_pelt__37_jaar_-_bs_antwerpen_geb.akten_1824-1825_akte_1618_scan_459.jpg antwerpen__reijndersstraat_18._de_groote_witte_arend_-_opname_google_street_view_mei_2019.jpg antwerpen__reijndersstraat_18._de_groote_witte_arend_-_opname_google_street_view_mei_2019_-2.jpg hollants_jacobus_josephus__75_jaar__ongehuwd__makelaar_in_goederen__overleden_op_17_januari_1901_in_antwerpen_-_bs_antwerpen_overlijdensakte_1901_akte_295_scan_616.jpg hollants_eugene_auguste__brief_van_18_mei_1901_vanuit_turnhout_over_testament_van_jacobus_josephus_hollants_aan_neven_en_nichten_-_1.jpg hollants_eugene_auguste__brief_van_18_mei_1901_vanuit_turnhout_over_testament_van_jacobus_josephus_hollants_aan_neven_en_nichten_-_2__met_bepalingen_van_het_testament.jpg
102 Hollants Jacobus Josephus, geboren op 24 aug. 1825 in Antwerpen, zoon van Josephus Hollants, 39 jaar, kleermaker en Maria Anna van Pelt, 37 jaar - BS Antwerpen Geb.akten 1824-1825 Akte 1618 Scan 459
103 Antwerpen, Reijndersstraat 18. De Groote Witte Arend - Opname Google Street View mei 2019
104 Antwerpen, Reijndersstraat 18. De Groote Witte Arend - Opname Google Street View mei 2019 -2
105 Hollants Jacobus Josephus, 75 jaar, ongehuwd, makelaar in goederen, overleden op 17 januari 1901 in Antwerpen - BS Antwerpen Overlijdensakte 1901 akte 295 scan 616
106 Hollants Eugene Auguste, brief van 18 mei 1901 vanuit Turnhout over testament van Jacobus Josephus Hollants aan neven en nichten - 1
107 Hollants Eugene Auguste, brief van 18 mei 1901 vanuit Turnhout over testament van Jacobus Josephus Hollants aan neven en nichten - 2 met bepalingen van het testament
hollants_eugene_auguste__brief_van_18_mei_1901_vanuit_turnhout_over_testament_van_jacobus_josephus_hollants_aan_neven_en_nichten_-_3__met_initialen_h.g._a..jpg hollants_eugene_auguste__brief_van_18_mei_1901_vanuit_turnhout_over_testament_van_jacobus_josephus_hollants_aan_neven_en_nichten_-_4__met_stamboom.jpg hollants_eugene_auguste__brief_van_18_mei_1901_vanuit_turnhout_over_testament_van_jacobus_josephus_hollants_aan_neven_en_nichten_-_5__met_stamboom_voorouders_beschreven.jpg
108 Hollants Eugene Auguste, brief van 18 mei 1901 vanuit Turnhout over testament van Jacobus Josephus Hollants aan neven en nichten - 3 met initialen H.G. A.
109 Hollants Eugene Auguste, brief van 18 mei 1901 vanuit Turnhout over testament van Jacobus Josephus Hollants aan neven en nichten - 4 met stamboom
110 Hollants Eugene Auguste, brief van 18 mei 1901 vanuit Turnhout over testament van Jacobus Josephus Hollants aan neven en nichten - 5 met stamboom voorouders beschreven
1 Jacobus Josephus Hollants [1.9.1.5.1.2.1.1] (afb. 102 t/m 110), geboren op woensdag 24 augustus 1825 om 06:00 in Antwerpen [bron: BS Antwerpen Geb.akten 1824-1825 Akte 1618 Scan 459]. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 24 augustus 1825 [bron: BS Antwerpen Geb.akten 1824-1825 Akte 1618 Scan 459]. Jacobus is overleden op donderdag 17 januari 1901 om 12:00 in Antwerpen, 75 jaar oud [bron: BS Antwerpen Overlijdensakte 1901 akte 295 scan 616]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 19 januari 1901 [bron: BS Antwerpen Overlijdensakte 1901 akte 295 scan 616]. Jacobus bleef ongehuwd.
Adressen:
24-08-1825     Sectie 4 No. 2662, Antwerpen   [bron: BS Antwerpen Geb.akten 1824-1825 Akte 1618 Scan 459]
17-01-1901     Reijnderstraat 18 Sectie 4, Antwerpen   [bron: BS Antwerpen Overlijdensakte 1901 akte 295 scan 616]
Beroep:
17-01-1901     Makelaar in goederen   [bron: BS Antwerpen Overlijdensakte 1901 akte 295 scan 616]
Erfenis:
19-05-1901     Op 19 mei 1901 schrijft oom Eugene uit Turnhout aan zijn neven en nichten, dat hij 4x naar Antwerpen en 2x naar Veerle is geweest om uit te zoeken of zij kunnen delen in de erfenis van Jacobus Josephus Hollants.

Hij is in t bezit van een kopij van alle Hollantsen die vanaf 1700 tot 1799 te Veerle geboren zijn, met naam en voornaam, alsook van hun vader en moeder.

Hij heeft de medewerking gehad van Secretaris de heer Pastoor, ook van de heer Jan Dierckx, advocaat, substituut van de heer Procureur des Konings, den heer Henric van Genechten, kandidaat-notaris

"Er zijn er 3 voor ons, der rechtstreekse zijde in de 5e graad. Dus er valt niets te halen."

Hij stuurt ze ook een kopie van het testament, en een beknopte stamboom. Uit het laatste moet blijken dat ze familie zijn in de 10e graad, ofwel: "Gij ziet dat al de kosten en moeite, die ik mij voor de gansche familie heb gegeven, boter aan de galg is"

----------------------------------------------------------------------------------------------
De brief noemt in de stamboom Charel Hollants uw vader, en noemt onderaan de boom Josephus Hollants.
Dit zal Joseph Napoleon Hollants zijn, geboren 6 oktober 1854 in Mol, getrouwd met Pietronella Berzeveld, en in Kaatsheuvel woont.
Hij zelf noemt zich oom, en dagtekent de brief vanuit Turnhout. Gregoire August woont in Turnhout, en is de oom van Josephus. Hij is getrouwd met Joanna Diels, was Toegevoegde der Politie, en 60 jaar, als hij de brief schrijft.
Hij overlijdt op 24 juni 1911 in Turnhout, 70 jaar oud.
Onderaan de brief heeft hij de initialen H. G. A. gezet. Ik vermoed van Hollants, Gregoire August.

Hij is 4x naar Mol en 2x naar Veerle geweest. Vanaf Turnhout is dat 25 en 33 km. Ik weet niet of hoe hij in 1901 er naar toe is geweest.

De erflater was makelaar in goederen, ongehuwd, en zal wel bemiddeld geweest zijn. Anders zal Eugene niet zoveel moeite gedaan hebben.
---------------------------------------------------------------------------------------
Het testament
-----------------

Het is opgemaakt voor notaris Vandaal.
Notaris Batkin is de algemeen erfgenaam.

1. Hij moet 1x 100 Francs uitkeren aan de meid van de overledene
2. Aan de kerk 1000 Francs
3. Een som uitzetten, die 1800 Francs per jaar opbrengen voor 2 juffrouwen. Bij overlijden gaat het bedrag naar de langstlevende.
4. Hij moet alle kosten van successie betalen
5. Wat overschiet gaat naar beide kanten van de familie. Als niemand zich meldt, gaat dat naar de algemeen erfgenaam.
-------------------------------------------------------------------------------------------

Stamboom
------------

De stamboom gaat vanuit de erflater terug via zijn vader Josephus, opa Jan Louis, naar overgrootvader Cornelius. Die zou gedoopt zijn op 8 nov. 1703 in Veerle, als zoon van Mathias Hollants.
Nu zijn er in die periode maar 2 Cornelissen, waarvan alleen de genoemde Cornelis een zoon Joannes Ludovicus had.
Het is aannemelijk, dat Mathias de vader is, getrouwd met Gertrudis Wuijts.

Vanuit de eigen familie start de stamboom bij Josephus, naar zijn vader Charles, opa Franciscus, overgrootvader Jan Louis Hollants, en die is de zoon van Jan Hollants en Anna Dens. Dit gedeelte heb ik ook gevonden.
Dan noemt hij dezelfde Mathias als vader, en Joannes gedoopt op 10 febr. 1710.
Het was 16 februari 1710, dat deze Joannes gedoopt is. Hij trouwde op 23 mei 1735 met Maria Verdonck en overleed op 1 juni 1739.
Het is onwaarschijnlijk, dat dit de juiste Joannes is.

Welke de juiste is, ben ik nog aan het uitzoeken. Er zijn in die tijd zeker 8 Joannessen. Begrijp, dat met de parochieboeken, de juiste zo niet te bepalen is.


De stamboom aan de kant van Jacobus Josephus klopt, maar zijn eigen kant zeer waarschijnlijk niet
Verwantschap zal er wel zijn, maar nog verder dan tot in de 10e graad. Dus sowiewo was alle moeite "boter aan de galg".

-----------------------------------------------------------------------------------------------
  [bron: Originele brief, als afbeeldingen toegevoegd bij Jacobus Josephus en bij Gregoire August Hollants]
1.9.1.5.3 Joannes Hollants, zoon van Mathias Hollants (zie 1.9.1.5) en Gertrudis Wuijts. Hij is gedoopt op zondag 16 februari 1710 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1681-1723 Blad 158]. Bij de doop van Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Dymphna van Bladel (ovl. 1741) en Ferdinand, Fernant Hollants (1669-1715) [zie 1.9.1.4] [oom vaderszijde]. Joannes is overleden op maandag 1 juni 1739 in Veerle, 29 jaar oud [bron: Veerle rk Overl. 1725-1758 Blad 26].
Notitie bij overlijden van Joannes: Joannis Baptista Hollants is hij in het overlijdensboek genoemd. Dat was ook zo bij zijn huwelijk en bij de doop van hun zoon. Gezien het hertrouwen van Maria Verdonck in 1740, is hij zeer waarschijnlijk de bedoeld Joannes B. Hollants.
Getuige bij:
18-09-1746     doop Joannes van Uytven (geb. 1746) [zie 1.9.1.5.5.5]    [oom moederszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1725-1758 Blad 108]
Joannes trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 23 mei 1737 in Veerle [bron: Veerle rk Huwel. 1725-1758 blad 19] met Maria Verdonck. Bij het kerkelijk huwelijk van Joannes en Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Michael Aerts en Egidius (Dilis) van den Weijer.
Notitie bij het huwelijk van Joannes en Maria: Joannes Baptista is hij genoemd, en zij Anna Maria Verdonck bij hun huwelijk in de kerk.
Egidus is zijn oom, eigenlijk stiefoom. Hij is de 2e man van zijn tante Maria Lemmens.
Maria trouwde later op dinsdag 2 februari 1740 in Veerle [bron: Veerle rk Huwel. 1725-1758 blad 24] met Joannes Binnemans.
Kind van Joannes en Maria:
1 Mathias Hollants [1.9.1.5.3.1]. Hij is gedoopt op zaterdag 22 maart 1738 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1725-1758 Blad 70]. Bij de doop van Mathias waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Vermeijen, Mathias Hollants (geb. 1673) [zie 1.9.1.5] [grootvader vaderszijde] en Peter van Uytven (1710-1749) [zie 1.9.1.5.5] [aangetrouwde oom vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Mathias: Mathias is waarschijnlijk zijn vader, waar hun zoon naar vernoemd zal zijn. Petrus is de man van zijn zus Maria Anna.
utven_peter_van__rk_gedoopt_op_5_januari_1710_in_tongerlo__als_zoon_van_peter_van_utven_en_anna_van_verhoven_-_tongerlo_rk_dopen_1652-1757_blad_25_scan_18.jpg
111 Utven Peter van, rk gedoopt op 5 januari 1710 in Tongerlo, als zoon van Peter van Utven en Anna van Verhoven - Tongerlo rk Dopen 1652-1757 blad 25 scan 18
1.9.1.5.5 Maria Anna Hollants, dochter van Mathias Hollants (zie 1.9.1.5) en Gertrudis Wuijts. Zij is gedoopt op woensdag 20 maart 1715 in Veerle (België) [bron: Veerle rk Dopen 1681-1723 Blad 192]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Jansens en Maria Lemmens (1662-1742) [zie 1.9.1.1] [aangetrouwde tante vaderszijde].
Verhuur:
21-09-1757     Cornelius treedt op als momboir (voogd) voor de wezen van wijlen Petrus van Uytven (overleden 26 maart 1749).
De huurder Anth(on)us Giels, uit Veerle, is ook aanwezig.

Het gaat om seker huysinge, hof, stal, schuer, landen en weijden, soo als Joannes van den Broek heeft gebruikt.
Hij zal 30 gulden per jaar betalen, in 2 delen. De eerste helft met Bamisse (1 oktober), en de andere half maart.
En voor korenpacht zal hij jaarlijks 21 halsteren koren en een veertel boekweit leveren, goed en zuiver, en volgens de korenmaat van Veerle
De levering is met ingang van half maart van de toegaende jaere 1756.
De huur is met ingang van half oost (?) van hetzelfde jaa.
En belooft bovendien ook jaarlijks te leveren 100 walm strooy bussels swaerte, en als die moeten verdekt, zal de huurder de dekker te dienen en de cost te geven vor quaed afval.
Item moet hij maken ’s heeren wegen en bij calengen (klachten) de schade betalen zonder korten.
Item voor het onderhoud van weechten mits cort ende nagelen.
En aan het huys voorschreven, constitueren.

Ondertekenen:
Cornelis Hollants (met een vaag geschreven 1e Corn., en daarna de volledige naam, waarschijnlijk pakte de inkt niet goed, en begon hij opnieuw)
Een handmerk voor Antheus Giels
Joannes Cuypers (getuige)
Quod attestor J. F. van de Goor
  [bron: Veerle Not. 1753-1757 Akte 1757 no. 14 scan 470-471-472 Family Search]
Maria trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 9 november 1735 in Veerle [bron: Veerle rk Huwel. 1725-1758 blad 17 scan 4] met Petrus (Peter) van Uytven (afb. 111), 25 jaar oud. Bij het kerkelijk huwelijk van Maria en Peter waren de volgende getuigen aanwezig: Guilielmus van Uytven en Cornelius Hollants (1703-vóór 1777) [zie 1.9.1.5.1] [broer bruid]. Hij is gedoopt op zondag 5 januari 1710 in Tongerlo [bron: Tongerlo rk Dopen 1652-1757 blad 25 scan 18].
Notitie bij de geboorte van Peter: In dit doopboek staan alleen de kinderen van ouders van buiten Tongerlo.

De getuigen kan ik slecht lezen: ik kom tot

Wilbordus Vernaeren
Maria B..gelmans
Peter is overleden op woensdag 26 maart 1749 in Veerle, 39 jaar oud [bron: Veerle rk Overl. 1725-1759 Blad 42].
Notitie bij overlijden van Peter: s.e. in templo Petrus v. Uytven exeuntium S. m.
Verhuur:
21-09-1757     Cornelius treedt op als momboir (voogd) voor de wezen van wijlen Petrus van Uytven (overleden 26 maart 1749).
De huurder Anth(on)us Giels, uit Veerle, is ook aanwezig.

Het gaat om seker huysinge, hof, stal, schuer, landen en weijden, soo als Joannes van den Broek heeft gebruikt.
Hij zal 30 gulden per jaar betalen, in 2 delen. De eerste helft met Bamisse (1 oktober), en de andere half maart.
En voor korenpacht zal hij jaarlijks 21 halsteren koren en een veertel boekweit leveren, goed en zuiver, en volgens de korenmaat van Veerle
De levering is met ingang van half maart van de toegaende jaere 1756.
De huur is met ingang van half oost (?) van hetzelfde jaa.
En belooft bovendien ook jaarlijks te leveren 100 walm strooy bussels swaerte, en als die moeten verdekt, zal de huurder de dekker te dienen en de cost te geven vor quaed afval.
Item moet hij maken ’s heeren wegen en bij calengen (klachten) de schade betalen zonder korten.
Item voor het onderhoud van weechten mits cort ende nagelen.
En aan het huys voorschreven, constitueren.

Ondertekenen:
Cornelis Hollants (met een vaag geschreven 1e Corn., en daarna de volledige naam, waarschijnlijk pakte de inkt niet goed, en begon hij opnieuw)
Een handmerk voor Antheus Giels
Joannes Cuypers (getuige)
Quod attestor J. F. van de Goor
  [bron: Veerle Not. 1753-1757 Akte 1757 no. 14 scan 470-471-472 Family Search]
Getuige bij:
22-03-1738     doop Mathias Hollants (geb. 1738) [zie 1.9.1.5.3.1]    [aangetrouwde oom vaderszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1725-1758 Blad 70]
Kinderen van Maria en Peter:
1 Joannes Franciscus van Uytven [1.9.1.5.5.1]. Hij is gedoopt op zaterdag 22 september 1736 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1725-1758 Blad 60]. Bij de doop van Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Anna van Morckhoven, Mathias Hollants (geb. 1673) [zie 1.9.1.5] [grootvader moederszijde] en Cornelius Hollants (1703-vóór 1777) [zie 1.9.1.5.1] [oom moederszijde].
2 Petrus van Uytven [1.9.1.5.5.2]. Hij is gedoopt op woensdag 25 maart 1739 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1725-1758 Blad 75]. Bij de doop van Petrus waren de volgende getuigen aanwezig: Guilielmus van Uytven en Maria Lemmens (1662-1742) [zie 1.9.1.1] [aangetrouwde oudtante moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Petrus: Maria is zeer waarschijnlijk haar tante.
3 Anna Catharina van Uytven [1.9.1.5.5.3]. Zij is gedoopt op zaterdag 19 augustus 1741 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1725-1758 Blad 82]. Bij de doop van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Catharina Verhaert en Ferdinandus Hollants (geb. 1719) [zie 1.9.1.5.6] [oom moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Anna: Ferdinandus is waarschijnlijk zijn broer, maar zou ook de oom kunnen zijn.
4 Maria Elisabeth van Uytven [1.9.1.5.5.4]. Zij is gedoopt op woensdag 8 april 1744 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1725-1758 Blad 96]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Guilielmus van Uytven en Maria Elisabeth Hollants (geb. 1706) [zie 1.9.1.5.2] [tante moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Maria: Elisabeth Hollants is als getuige genoemd. Waarschijnlijk is zij de zus van Maria.
5 Joannes van Uytven [1.9.1.5.5.5]. Hij is gedoopt op zondag 18 september 1746 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1725-1758 Blad 108]. Bij de doop van Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Catharina Thielens (ovl. 1777) [zie 1.9.1.5.1] [aangetrouwde tante moederszijde] en Joannes Hollants (1710-1739) [zie 1.9.1.5.3] [oom moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Joannes: Maria Catharina is haar schoonzus en Joannes haar broer.
hollants_mathias__en_cecilia_verbiest_doen_ondertrouw_in_veerle_op_20_aug._1659_en_trouwen_op_28_sept._1659_-_veerle_rk_huw._1643-1687__blad_24.jpg hollanders_mathias__overleden_op_9_juli_1682_in_veerle_-_veerle_rk_overl._1659-1699_blad_16_scan_17.jpg luijten_georgius__en_cecilia_verbist_doen_ondertrouw_in_veerle_voor_de_kerk_op_16_juni_1683_-_veerle_rk_huw._1643-1687__blad_76_scan_39.jpg
112 Hollants Mathias, en Cecilia Verbiest doen ondertrouw in Veerle op 20 aug. 1659 en trouwen op 28 sept. 1659 - Veerle rk Huw. 1643-1687 Blad 24
113 Hollanders Mathias, overleden op 9 juli 1682 in Veerle - Veerle rk Overl. 1659-1699 Blad 16 Scan 17
114 Luijten Georgius, en Cecilia Verbist doen ondertrouw in Veerle voor de kerk op 16 juni 1683 - Veerle rk Huw. 1643-1687 Blad 76 Scan 39
1.9.2 Mathias Hollants (afb. 112 en 113), zoon van Joannes Hollants (zie 1.9) en Anna Verspreet. Hij is gedoopt op woensdag 14 november 1635 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1625-1644 Blad 39]. Bij de doop van Mathias waren de volgende getuigen aanwezig: Mattheus Cauwberchs en Anna Troenbeeck [zie 1] [stiefmoeder van vader]. Mathias is overleden op donderdag 9 juli 1682 in Veerle, 46 jaar oud [bron: Veerle rk Overl. 1659-1699 Blad 16 Scan 17].
Adres:
04-12-1693     Veerle (In de Volkstelling:

Cicilia Verbist wed(uw)e, Peeter Hollants haeren sone,
Cat(hari)na Van Roy een kint dat sij hout

De kapelaan heeft er bij gezet:
Cecilia Verbiest X28.09.1659 met Matthias Hollants die +09.07.1682. Zoon Peter ° 03.05.1671.

Er ontbreekt het trouwen met Georgius Luijten. Haar 2e man is overleden op 28 juni 1692.
Dus dan klopt de tekst van de volkstelling van 1693: weduwe.

Zoon Peeter woont bij haar in. Die is dan 22 jaar.

Catharina van Roy: daarbij denk ik aan een kind van haar dochter Anna Hollants, getrouwd geweest met Henricus van Roy. Dat die bij oma in huis is, 7 jaar oud. Waarom dat dan zou zijn, terwijl de andere kinderen wel bij moeder zijn?)
  [bron: Volkstelling Veerle 1693 rescriptie Frans van Thienen 2002, ook op basis van De Families van Veerle, van J.L. Machielsen kapelaan in Veerle, 1969]
Getuige bij:
13-11-1667     doop Mathias Hollants (geb. 1667) [zie 1.9.1.3]    [oom vaderszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 17]
29-07-1710     doop Joannes Hollants (geb. 1710) [zie 1.9.2.2.8]    [grootvader vaderszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1681-1723 blad 159]
Mathias trouwde, 23 jaar oud, op zondag 28 september 1659 in Veerle [bron: Veerle rk Huw. 1643-1687 Blad 24 Scan 14] met Cecilia Verbist (afb. 114), nadat zij op woensdag 20 augustus 1659 in Veerle in ondertrouw zijn gegaan [bron: Veerle rk Huw. 1643-1687 Blad 24 Scan 14]. Bij het kerkelijk huwelijk van Mathias en Cecilia waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Hollants en Petrus Verbist.
Notitie bij het huwelijk van Mathias en Cecilia: Geschreven bij het huwelijk als Cecilia Verbiest. Is Joannes een broer? Bij het huwelijk van Joannes met Catharina Leukens of Luijkens is namelijk een Mathias Hollants aanwezig.
Cecilia trouwde later op zaterdag 26 juni 1683 in Veerle [bron: Veerle rk Huw. 1643-1687 Blad 76 Scan 39] met Georgius Luijten (1630-1692).
Adres:
04-12-1693     Veerle (In de Volkstelling:

Cicilia Verbist wed(uw)e, Peeter Hollants haeren sone,
Cat(hari)na Van Roy een kint dat sij hout

De kapelaan heeft er bij gezet:
Cecilia Verbiest X28.09.1659 met Matthias Hollants die +09.07.1682. Zoon Peter ° 03.05.1671.

Er ontbreekt het trouwen met Georgius Luijten. Haar 2e man is overleden op 28 juni 1692.
Dus dan klopt de tekst van de volkstelling van 1693: weduwe.

Zoon Peeter woont bij haar in. Die is dan 22 jaar.

Catharina van Roy: daarbij denk ik aan een kind van haar dochter Anna Hollants, getrouwd geweest met Henricus van Roy. Dat die bij oma in huis is, 7 jaar oud. Waarom dat dan zou zijn, terwijl de andere kinderen wel bij moeder zijn?)
  [bron: Volkstelling Veerle 1693 rescriptie Frans van Thienen 2002, ook op basis van De Families van Veerle, van J.L. Machielsen kapelaan in Veerle, 1969]
Kinderen van Mathias en Cecilia:
1 Joannes Hollants [1.9.2.1]. Hij is gedoopt op maandag 1 oktober 1657 in Veerle (België) [bron: Veerle rk Dopen 1644-1663 Blad 40]. Bij de doop van Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Hollants en Maria Huijbens.
Notitie bij de geboorte van Joannes: Filius naturalis: natuurlijke zoon. Bij de ouders staat niet dat ze getrouwd zijn. Dat zijn ze wel op 28 september 1659.
Joannes is overleden op zaterdag 20 mei 1673 in Veerle (België), 15 jaar oud [bron: Veerle rk Overl. 1659-1699 Blad 11b].
Notitie bij overlijden van Joannes: Joannes Hollants filius adolescentulus Matthie Hollants inunctus, facte sunt exequie: Jannes Hollants, de jonge zoon van Matthie Hollants, werd gezalfd en de begrafenis was gedaan. Kan nog een andere Joannes zijn van een andere Mathie.
2 Henricus Matheus (Hendrik) Hollants, gedoopt op dinsdag 5 oktober 1660 in Veerle. Volgt 1.9.2.2.
3 Anna Hollants, gedoopt op woensdag 8 november 1662 in Veerle (België). Volgt 1.9.2.3.
4 Matthias Hollants [1.9.2.4]. Hij is gedoopt op zondag 21 december 1664 in Veerle (België) [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 8]. Bij de doop van Matthias waren de volgende getuigen aanwezig: Goevaert Croenenborchs alias Hollants (1593-1669) [zie 1.1] [oudoom vaderszijde] en Angela Meer (1633-1673) [zie 1.9.1] [aangetrouwde tante vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Matthias: Godefridus Hollants is waarschijnlijk de oom.
Dympna Mere is waarschijnlijk Angela Meer, de schoonzus
Matthias is overleden op zaterdag 20 mei 1673 in Veerle (België), 8 jaar oud [bron: Veerle rk Overl. 1659-1699 Blad 11b sc. 60].
Notitie bij overlijden van Matthias: Filius adolescentulus Mathie Hollants.
Getuige bij:
15-11-1691     doop Mathias Hollants (1691-1691) [zie 1.9.2.2.1]    [oom vaderszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1681-1723 blad 101]
28-10-1694     doop Mathias Hollants (geb. 1694) [zie 1.9.2.5.1]    [oom vaderszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1687-1724 Blad 114]
5 Petrus (Peeter) Hollants, gedoopt op zondag 3 mei 1671 in Veerle (België). Volgt 1.9.2.5.
6 Dympna Hollants [1.9.2.6]. Hij is gedoopt op zondag 21 juli 1675 in Veerle (België) [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 45]. Bij de doop van Dympna waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Hollants en Dympna Sals.
7 Catharina Hollants [1.9.2.7]. Hij is gedoopt op donderdag 27 augustus 1676 in Veerle (België) [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 49]. Bij de doop van Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Catharina Klaesens en Mathias Vernijlen.
hollanders_henricus__en_maria_van_herstraten_trouwen_voor_de_rk_kerk_van_tessenderlo_op_4_juli_1688_-_tessenderlo_rk_huw._1683-1797_blad_8_scan_9.jpg wuijts_catharina__overleden_op_17_september_1697_in_veerle_-_veerle_rk_overl._1659-1699_blad_23_scan_25.jpg genechten_helena_van__rk_gedoopt_op_30_juni_1676_in_geel__dochter_van_martinus_van_genechten_en_catharina_swapen_-_geel_rk_dopen_1671-1684_blad_29_scan_30.jpg
115 Hollanders Henricus, en Maria van Herstraten trouwen voor de rk kerk van Tessenderlo op 4 juli 1688 - Tessenderlo rk Huw. 1683-1797 Blad 8 Scan 9
116 Wuijts Catharina, overleden op 17 september 1697 in Veerle - Veerle rk Overl. 1659-1699 Blad 23 Scan 25
117 Genechten Helena van, rk gedoopt op 30 juni 1676 in Geel, dochter van Martinus van Genechten en Catharina Swapen - Geel rk Dopen 1671-1684 Blad 29 Scan 30
1.9.2.2 Henricus Matheus (Hendrik) Hollants (afb. 115), zoon van Mathias Hollants (zie 1.9.2) en Cecilia Verbist. Hij is gedoopt op dinsdag 5 oktober 1660 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1644-1663 Blad 51]. Bij de doop van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Henricus Maes en Maria van de Valgaten. Hendrik is overleden op maandag 10 mei 1751 in Veerle, 90 jaar oud [bron: Veerle rk Overl. 1725-1758 Blad45 sc. 208 Fam. Search].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Er is op 4 mei 1752 ook een Henricus Hollants overleden. Volgens de lijst van J.L. Machielse is dat degene, die getrouwd is met Catharina Verdonck.
Notitie bij Hendrik: Ook wel Maria Verheijstraten genoemd.
Adressen:
04-12-1693     Veerle (Hendrick Hollants, weduwnaar (van Maria Verheijstraten, overleden 6 april 1693), woont met Lambrecht Cools, zijn knecht, Catharina Wuyts, zijn meisen (dienstmeid) en Jan/Wils, een kind dat hij (onder)houdt.

Op 19 januari 1694 trouwt Hendrick met Catharina.)
  [bron: Volkstelling Veerle 1693 rescriptie Frans van Thienen 2002, ook op basis van De Families van Veerle, van J.L. Machielsen kapelaan in Veerle, 1969]
1709     Veerle (Hendrick Hollants woont met zijn vrouw (=Helena van Genechten) in Veerle, samen met 5 kinderen, knecht Peter Mols en meijssen (dienstmeid) Dimpna Hoyssen.

Voor wat de 5 kinderen betreft: bij de volkstelling van 1693 staan geen kinderen vermeld. Eerstgebore Mathias is na 1 dag overleden.

Daarna krijgen Catharina en Henricus 2 kinderen. Tot 1709 krijgen Helena en Henricus 4 kinderen, in totaal 6.
Daar zal er waarschijnlijk 1 van overleden zijn.)
  [bron: Volkstelling Veerle 1709 rescriptie Frans van Thienen 2002, ook op basis van De Families van Veerle, van J.L. Machielsen kapelaan in Veerle, 1969]
Getuige bij:
16-06-1683     kerkelijk huwelijk Hendrik van Roy (ovl. 1691) en Anna Hollants (geb. 1662) [zie 1.9.2.3]    [broer bruid]   [bron: Veerle rk Huw. 1643-1687 Blad 76 Scan 40]
12-11-1691     doop Henricus van Roy (1691-1691) [zie 1.9.2.3.6]    [oom moederszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 100]
24-06-1706     kerkelijk huwelijk Peeter Hollants (geb. 1671) en Dympna Bax [zie 1.9.2.5]    [broer bruidegom]   [bron: Veerle rk Huwelijken 1687-1724 Blad 28]
Hendrik:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op zondag 4 juli 1688 in Tessenderlo (Prov. Limburg, België) [bron: Tessenderlo rk Huw. 1683-1797 Blad 8 Scan 9] met Maria van Herstraten. Bij het kerkelijk huwelijk van Hendrik en Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Norbertus Theijs en Joanna Vervaken. Maria is overleden op maandag 6 april 1693 in Veerle [bron: Veerle Overl. 1644-1699 Blad 21].
Adres:
04-12-1693     Veerle (Hendrick Hollants, weduwnaar (van Maria Verheijstraten, overleden 6 april 1693), woont met Lambrecht Cools, zijn knecht, Catharina Wuyts, zijn meisen (dienstmeid) en Jan/Wils, een kind dat hij (onder)houdt.

Op 19 januari 1694 trouwt Hendrick met Catharina.)
  [bron: Volkstelling Veerle 1693 rescriptie Frans van Thienen 2002, ook op basis van De Families van Veerle, van J.L. Machielsen kapelaan in Veerle, 1969]
(2) trouwde, 33 jaar oud, op dinsdag 19 januari 1694 in Veerle [bron: Veerle rk Huw. 1687-1724 Blad 10] met Catharina Wuijts (afb. 116). Bij het kerkelijk huwelijk van Hendrik en Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Gasparus Wuijts en Peeter Hollants (geb. 1671) [zie 1.9.2.5] [broer bruidegom].
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Catharina: Matrimonium cum disp. in procl.
Catharina is overleden op dinsdag 17 september 1697 in Veerle [bron: Veerle rk Overl. 1659-1699 Blad 23 Scan 163 Fam.Search].
Adres:
04-12-1693     Veerle (Hendrick Hollants, weduwnaar (van Maria Verheijstraten, overleden 6 april 1693), woont met Lambrecht Cools, zijn knecht, Catharina Wuyts, zijn meisen (dienstmeid) en Jan/Wils, een kind dat hij (onder)houdt.

Op 19 januari 1694 trouwt Hendrick met Catharina.)
  [bron: Volkstelling Veerle 1693 rescriptie Frans van Thienen 2002, ook op basis van De Families van Veerle, van J.L. Machielsen kapelaan in Veerle, 1969]
Getuige bij:
28-10-1694     doop Mathias Hollants (geb. 1694) [zie 1.9.2.5.1]    [aangetrouwde tante vaderszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1687-1724 Blad 114]
(3) trouwde, 38 jaar oud, op dinsdag 19 mei 1699 in Veerle [bron: Veerle rk Huw. 1687-1724 Blad 19] met Helena van Genechten (afb. 117), 22 jaar oud, nadat zij op donderdag 7 mei 1699 in Veerle in ondertrouw zijn gegaan [bron: Veerle rk Huw. 1687-1724 Blad 19]. Bij het kerkelijk huwelijk van Hendrik en Helena waren de volgende getuigen aanwezig: Franciscus Dils en Nicolaus Vranx. Bij de ondertrouw van Hendrik en Helena waren de volgende getuigen aanwezig: Franciscus Dils en Norbertus van Gehuchten. Helena is een dochter van Martinus van Genechten en Catharina Swapen. Zij is gedoopt op dinsdag 30 juni 1676 in Geel (Belgie) [bron: Geel rk Dopen 1671-1684 Blad 29 scan 30; Veerle rk Dopen 1681-1723 blad 165]. Bij de doop van Helena waren de volgende getuigen aanwezig: Joanna Peeters en Petrus Swapen.
Notitie bij de geboorte van Helena: Bij de doop van dochter Catharina in Veerle staat dat Helena uit Geel afkomstig is.

Helena Vangenechten is zij genoemd in de index van Geel. In de doopakte zelf staat Helena van Genechten. Zij is de enige in Geel met deze naam. Meer aanwijzingen heb ik helaas niet kunnen vinden.
Adressen:
30-06-1676     Larom, Geel (Belgie)   [bron: Geel rk Dopen 1671-1684 Blad 29 scan 30]
1709     Veerle (Hendrick Hollants woont met zijn vrouw (=Helena van Genechten) in Veerle, samen met 5 kinderen, knecht Peter Mols en meijssen (dienstmeid) Dimpna Hoyssen.)   [bron: Volkstelling Veerle 1709 rescriptie Frans van Thienen 2002, ook op basis van De Families van Veerle, van J.L. Machielsen kapelaan in Veerle, 1969]
Kind van Hendrik en Maria:
1 Mathias Hollants [1.9.2.2.1]. Hij is gedoopt op donderdag 15 november 1691 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1681-1723 blad 101]. Bij de doop van Mathias waren de volgende getuigen aanwezig: Adriana Goessens, Catharina Peeters en Matthias Hollants (1664-1673) [zie 1.9.2.4] [oom vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Mathias: De moeder is genoemd Maria Verherstraten
Mathias is overleden op vrijdag 16 november 1691 in Veerle, 1 dag oud [bron: Veerle rk Overl. 1659-1699 Blad 20 Scan 21].
Kinderen van Hendrik en Catharina:
2 Elisabeth Hollants [1.9.2.2.2]. Zij is gedoopt op zaterdag 20 november 1694 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 108 Scan 35]. Bij de doop van Elisabeth waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Hollants en Petrus Verhoeven.
3 Joannes Baptista Hollants [1.9.2.2.3]. Hij is gedoopt op vrijdag 11 januari 1697 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 115 Scan 38]. Bij de doop van Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes de Cuyper en Gertrudis Wouters.
Notitie bij de geboorte van Joannes: Bij de doop staat: Joannes de Cuyper, secretaris.
Kinderen van Hendrik en Helena:
4 Mathias Hollants [1.9.2.2.4]. Hij is gedoopt op dinsdag 26 juli 1701 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1681-1723 blad 133]. Bij de doop van Mathias waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Lemmens en Georgius Salen.
Notitie bij de geboorte van Mathias: Mogelijk is Maria Lemmens de vrouw van Henricus Jansse Hollants. Bij de doop van Henricus in 1705 is namelijk Henricus Hollants getuige. Misschien kenden zij elkaar goed.
5 Anna Hollants [1.9.2.2.5]. Zij is gedoopt op donderdag 19 april 1703 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1681-1723 blad 138]. Bij de doop van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Catharina Huefkens en Peeter Hollants (geb. 1671) [zie 1.9.2.5] [oom vaderszijde].
6 Henricus Hollants [1.9.2.2.6]. Hij is gedoopt op woensdag 25 februari 1705 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1681-1723 blad 144]. Bij de doop van Henricus waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Bacelans en Henricus Hollants.
7 Maria Catharina Hollants [1.9.2.2.7]. Zij is gedoopt op dinsdag 29 maart 1707 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1681-1723 blad 149]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Catharina Huefkens en Petrus Severijns.
Notitie bij de geboorte van Maria: Anna Catharina Huefkens, genaamd Anne van Dun.
8 Joannes Hollants [1.9.2.2.8]. Hij is gedoopt op dinsdag 29 juli 1710 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1681-1723 blad 159]. Bij de doop van Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Elisabeth Peeters en Mathias Hollants (1635-1682) [zie 1.9.2] [grootvader vaderszijde].
hollants_catharina__rk_gedoopt_op_6_sept._1712_in_veerle__dochter_van_henricus__zoon_van_mathie_hollants_en_helena_van_genechten_uit_geel_-_veerle_rk_dopen_1681-1723_blad_165.jpg
118 Hollants Catharina, rk gedoopt op 6 sept. 1712 in Veerle, dochter van Henricus, zoon van Mathie Hollants en Helena van Genechten uit Geel - Veerle rk Dopen 1681-1723 blad 165
9 Catharina Hollants [1.9.2.2.9] (afb. 118). Zij is gedoopt op dinsdag 6 september 1712 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1681-1723 blad 165]. Bij de doop van Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Catharina van Roy en Egidius van den Wijer.
Notitie bij de geboorte van Catharina: Catharina is waarschijnlijk een dochter van zijn zus Anna.
Bj de doop staat dat de vader Mathias is. Dat lijkt me foutief.
10 Henricus Hollants [1.9.2.2.10]. Hij is gedoopt op donderdag 10 oktober 1715 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1681-1723 blad 176]. Bij de doop van Henricus waren de volgende getuigen aanwezig: Elisabeth Nijs en Joannes Vernijlen.
roy_henricus_van__en_anna_hollants_doen_ondertrouw_voor_de_rk_kerk_van_veerle_op_22_mei_1683_-_veerle_1643-1687_blad_75v_scan_40.jpg roy_henricus_van__en_anna_hollants_trouwen_voor_de_rk_kerk_van_veerle_op_16_juni_1683_-_veerle_1643-1687_blad_76_scan_40.jpg
119 Roy Henricus van, en Anna Hollants doen ondertrouw voor de rk kerk van Veerle op 22 mei 1683 - Veerle 1643-1687 Blad 75v Scan 40
120 Roy Henricus van, en Anna Hollants trouwen voor de rk kerk van Veerle op 16 juni 1683 - Veerle 1643-1687 Blad 76 Scan 40
1.9.2.3 Anna Hollants (afb. 119 en 120), dochter van Mathias Hollants (zie 1.9.2) en Cecilia Verbist. Zij is gedoopt op woensdag 8 november 1662 in Veerle (België) [bron: Veerle rk Dopen 1644-1663 Blad 61]. Bij de doop van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Matheus Vernijlen (ovl. 1668) [zie 1.8] [aangetrouwde oudoom vaderszijde] en Lencken Vertruyen (ovl. na 1707) [zie 1.9] [stiefmoeder van vader].
Notitie bij de geboorte van Anna: Ik heb haar als dochter van Mathias Hollants en Cecilia Verbiest met haar broers Henricus en Petrus. Maar ik heb bij een aantal dopen getuigen met de naam Hollants die ik niet kan plaatsen als directe familie, zoals broer of zus, wat gebruikelijk was:

1684 en 1685: Joannes Hollants
1687: Maria Hollants
1693: Margareta Hollants
1696: Ferdinandus Hollants

Er zitten ook nogal wat ruimte tussen de geboortejaren van de kinderen. Zo zit tussen Matthias van 1664 en Petrus van 1671 bijvoorbeeld 7 jaar en daarna 4 jaar voordat Dympna geboren wordt. Heb ik er een aantal gemist?Verwacht het niet, want meestal werden de kinderen namelijk wel gedoopt.
Adres:
04-12-1693     Veerle (In de Volkstelling staat:

Jan Van Sweevelt Sijmonssone
Anna Hollants sijn vrouwe
Jan Van Sweevelt
Maria Van Sweevelt ende
Peeter Van Sweevelt hunne kinderen

Anna was hiervoor getrouwd met Hendrik van Roy, en daarvan heeft ze de kinderen Jan, Maria en Peeter.
Hier zijn ze Van Sweevelt genoemd.
Hendrik is overleden 27 juni 1691. Anna was zwanger, en op 12 november 1691 werd de tweeling gedoopt: Anna en Henricus stierven op 19 en 22 november, na resp. 7 en 10 dagen.
<Wat kan je in zo’n korte tijd allemaal gebeuren>

Anna is hertrouwd op 17 dec. 1691.


Op 27 januari 1693 is hun zoon Petrus gedoopt. Dit zou ook de Peeter kunnen zijn.

De andere kinderen uit het 2e huwelijk zijn geboren na de Volkstelling van 1693.

Op de dubbele Petrus na, klopt de volkstelling met de doop, trouw, en begraafboeken.)
  [bron: Volkstelling Veerle 1693 rescriptie Frans van Thienen 2002, ook op basis van De Families van Veerle, van J.L. Machielsen kapelaan in Veerle, 1969]
Anna:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 16 juni 1683 in Veerle [bron: Veerle rk Huw. 1643-1687 Blad 76 Scan 40] met Hendrik van Roy, nadat zij op dinsdag 22 juni 1683 in Veerle in ondertrouw zijn gegaan [bron: Veerle rk Huw. 1643-1687 Blad 75v Scan 40]. Bij het kerkelijk huwelijk van Anna en Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes van Roy en Hendrik Hollants (1660-1751) [zie 1.9.2.2] [broer bruid]. Bij de ondertrouw van Anna en Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelius Reijnders en Petrus Verluijten. Hendrik is overleden op woensdag 27 juni 1691 in Veerle.
Adres:
04-12-1693     Veerle (In de Volkstelling staat:

Jan Van Sweevelt Sijmonssone
Anna Hollants sijn vrouwe
Jan Van Sweevelt
Maria Van Sweevelt ende
Peeter Van Sweevelt hunne kinderen

Anna was hiervoor getrouwd met Hendrik van Roy, en daarvan heeft ze de kinderen Jan, Maria en Peeter.
Hier zijn ze Van Sweevelt genoemd.
Hendrik is overleden 27 juni 1691. Anna was zwanger, en op 12 november 1691 werd de tweeling gedoopt: Anna en Henricus stierven op 19 en 22 november, na resp. 7 en 10 dagen.
<Wat kan je in zo’n korte tijd allemaal gebeuren>

Anna is hertrouwd op 17 dec. 1691.


Op 27 januari 1693 is hun zoon Petrus gedoopt. Dit zou ook de Peeter kunnen zijn.

De andere kinderen uit het 2e huwelijk zijn geboren na de Volkstelling van 1693.

Op de dubbele Petrus na, klopt de volkstelling met de doop, trouw, en begraafboeken.)
  [bron: Volkstelling Veerle 1693 rescriptie Frans van Thienen 2002, ook op basis van De Families van Veerle, van J.L. Machielsen kapelaan in Veerle, 1969]
(2) trouwde, 29 jaar oud, op maandag 17 december 1691 in Veerle [bron: Veerle rk Huw. 1687-1724 Blad 8] met Jan Simons van Sweevelt. Bij het kerkelijk huwelijk van Anna en Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Dils en Joannes Sterx.
Adres:
04-12-1693     Veerle (In de Volkstelling staat:

Jan Van Sweevelt Sijmonssone
Anna Hollants sijn vrouwe
Jan Van Sweevelt
Maria Van Sweevelt ende
Peeter Van Sweevelt hunne kinderen

Anna was hiervoor getrouwd met Hendrik van Roy, en daarvan heeft ze de kinderen Jan, Maria en Peeter.
Hier zijn ze Van Sweevelt genoemd.
Hendrik is overleden 27 juni 1691. Anna was zwanger, en op 12 november 1691 werd de tweeling gedoopt: Anna en Henricus stierven op 19 en 22 november, na resp. 7 en 10 dagen.
<Wat kan je in zo’n korte tijd allemaal gebeuren>

Anna is hertrouwd op 17 dec. 1691.


Op 27 januari 1693 is hun zoon Petrus gedoopt. Dit zou ook de Peeter kunnen zijn.

De andere kinderen uit het 2e huwelijk zijn geboren na de Volkstelling van 1693.

Op de dubbele Petrus na, klopt de volkstelling met de doop, trouw, en begraafboeken.)
  [bron: Volkstelling Veerle 1693 rescriptie Frans van Thienen 2002, ook op basis van De Families van Veerle, van J.L. Machielsen kapelaan in Veerle, 1969]
Kinderen van Anna en Hendrik:
1 Joannes (Jan) van Roy [1.9.2.3.1]. Hij is gedoopt op donderdag 27 april 1684 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 70]. Bij de doop van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Helena Brems en Joannes Hollants.
Adres:
04-12-1693     Veerle (In de Volkstelling staat:

Jan Van Sweevelt Sijmonssone
Anna Hollants sijn vrouwe
Jan Van Sweevelt
Maria Van Sweevelt ende
Peeter Van Sweevelt hunne kinderen

Anna was hiervoor getrouwd met Hendrik van Roy, en daarvan heeft ze de kinderen Jan, Maria en Peeter.
Hier zijn ze Van Sweevelt genoemd.
Hendrik is overleden 27 juni 1691. Anna was zwanger, en op 12 november 1691 werd de tweeling gedoopt: Anna en Henricus stierven op 19 en 22 november, na resp. 7 en 10 dagen.
<Wat kan je in zo’n korte tijd allemaal gebeuren>

Anna is hertrouwd op 17 dec. 1691.


Op 27 januari 1693 is hun zoon Petrus gedoopt. Dit zou ook de Peeter kunnen zijn.

De andere kinderen uit het 2e huwelijk zijn geboren na de Volkstelling van 1693.

Op de dubbele Petrus na, klopt de volkstelling met de doop, trouw, en begraafboeken.)
  [bron: Volkstelling Veerle 1693 rescriptie Frans van Thienen 2002, ook op basis van De Families van Veerle, van J.L. Machielsen kapelaan in Veerle, 1969]
2 Catharina van Roy [1.9.2.3.2]. Zij is gedoopt op zaterdag 22 december 1685 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 76]. Bij de doop van Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Hollants en Catharina van Roy.
Notitie bij overlijden van Catharina: Op 7 oktober 1691 is in Veerle een Catharina van Roy, kind overleden (Veerle rk Overl. 1659-1699 Blad 20 Scan 21).
Dit kan mogelijk deze dochter van Anna en Hendrik zijn.

Het kan ook de dochter Anna/Catharina van Roy van Arnold van Roy en Maria Claes zijn:

Maria Claes wed(uw)e, Wilboort, Jan, Anna, Mari(a) X24.08.1678 II/71
en Cornelis Van Roy haer kinderen. Kinderen Arnold V.Roy X Maria Claes: Wilboort/Willem ° 26.05.1680 Vorst,
Jan ° 04.12.1682 Vorst, Anna/Catharina ° 05.02.1687 Vorst, Maria ° 27.03.1689 Vorst, Cornelis ° 25.10.1692 Veerle
(Volkstelling Veerle 1693 rescriptie Frans van Thienen 2002, ook op basis van De Families van Veerle, van J.L. Machielsen kapelaan in Veerle, 1969)
Adres:
04-12-1693     Veerle (In de Volkstelling staat:

Jan Van Sweevelt Sijmonssone
Anna Hollants sijn vrouwe
Jan Van Sweevelt
Maria Van Sweevelt ende
Peeter Van Sweevelt hunne kinderen

Anna was hiervoor getrouwd met Hendrik van Roy, en daarvan heeft ze de kinderen Jan, Maria en Peeter.
Hier zijn ze Van Sweevelt genoemd.
Hendrik is overleden 27 juni 1691. Anna was zwanger, en op 12 november 1691 werd de tweeling gedoopt: Anna en Henricus stierven op 19 en 22 november, na resp. 7 en 10 dagen.
<Wat kan je in zo’n korte tijd allemaal gebeuren>

Anna is hertrouwd op 17 dec. 1691.


Op 27 januari 1693 is hun zoon Petrus gedoopt. Dit zou ook de Peeter kunnen zijn.

De andere kinderen uit het 2e huwelijk zijn geboren na de Volkstelling van 1693.

Op de dubbele Petrus na, klopt de volkstelling met de doop, trouw, en begraafboeken.)
  [bron: Volkstelling Veerle 1693 rescriptie Frans van Thienen 2002, ook op basis van De Families van Veerle, van J.L. Machielsen kapelaan in Veerle, 1969]
3 Maria Anna (Maria) van Roy [1.9.2.3.3]. Zij is gedoopt op donderdag 13 november 1687 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 84]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Hollants en Joannes van Roy.
Notitie bij de geboorte van Maria: Maria Hollants kan ik zo niet plaatsen, heb haar niet als zus van Anna bijvoorbeeld.
Adres:
04-12-1693     Veerle (In de Volkstelling staat:

Jan Van Sweevelt Sijmonssone
Anna Hollants sijn vrouwe
Jan Van Sweevelt
Maria Van Sweevelt ende
Peeter Van Sweevelt hunne kinderen

Anna was hiervoor getrouwd met Hendrik van Roy, en daarvan heeft ze de kinderen Jan, Maria en Peeter.
Hier zijn ze Van Sweevelt genoemd.
Hendrik is overleden 27 juni 1691. Anna was zwanger, en op 12 november 1691 werd de tweeling gedoopt: Anna en Henricus stierven op 19 en 22 november, na resp. 7 en 10 dagen.
<Wat kan je in zo’n korte tijd allemaal gebeuren>

Anna is hertrouwd op 17 dec. 1691.


Op 27 januari 1693 is hun zoon Petrus gedoopt. Dit zou ook de Peeter kunnen zijn.

De andere kinderen uit het 2e huwelijk zijn geboren na de Volkstelling van 1693.

Op de dubbele Petrus na, klopt de volkstelling met de doop, trouw, en begraafboeken.)
  [bron: Volkstelling Veerle 1693 rescriptie Frans van Thienen 2002, ook op basis van De Families van Veerle, van J.L. Machielsen kapelaan in Veerle, 1969]
4 Petrus (Peeter) van Roy [1.9.2.3.4]. Hij is gedoopt op zondag 2 juli 1690 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 96]. Bij de doop van Peeter waren de volgende getuigen aanwezig: Anna van Roy en Peeter Hollants (geb. 1671) [zie 1.9.2.5] [oom moederszijde].
Adres:
04-12-1693     Veerle (In de Volkstelling staat:

Jan Van Sweevelt Sijmonssone
Anna Hollants sijn vrouwe
Jan Van Sweevelt
Maria Van Sweevelt ende
Peeter Van Sweevelt hunne kinderen

Anna was hiervoor getrouwd met Hendrik van Roy, en daarvan heeft ze de kinderen Jan, Maria en Peeter.
Hier zijn ze Van Sweevelt genoemd.
Hendrik is overleden 27 juni 1691. Anna was zwanger, en op 12 november 1691 werd de tweeling gedoopt: Anna en Henricus stierven op 19 en 22 november, na resp. 7 en 10 dagen.
<Wat kan je in zo’n korte tijd allemaal gebeuren>

Anna is hertrouwd op 17 dec. 1691.


Op 27 januari 1693 is hun zoon Petrus gedoopt. Dit zou ook de Peeter kunnen zijn.

De andere kinderen uit het 2e huwelijk zijn geboren na de Volkstelling van 1693.

Op de dubbele Petrus na, klopt de volkstelling met de doop, trouw, en begraafboeken.)
  [bron: Volkstelling Veerle 1693 rescriptie Frans van Thienen 2002, ook op basis van De Families van Veerle, van J.L. Machielsen kapelaan in Veerle, 1969]
5 Anna van Roy [1.9.2.3.5]. Zij is gedoopt op maandag 12 november 1691 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 100]. Bij de doop van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Gerardus van Roy en Anna Verhaustraten. Anna is overleden op maandag 19 november 1691 in Veerle, 7 dagen oud [bron: Veerle rk Overl. 1659-1699 Blad 20 Scan 21].
Adres:
04-12-1693     Veerle (In de Volkstelling staat:

Jan Van Sweevelt Sijmonssone
Anna Hollants sijn vrouwe
Jan Van Sweevelt
Maria Van Sweevelt ende
Peeter Van Sweevelt hunne kinderen

Anna was hiervoor getrouwd met Hendrik van Roy, en daarvan heeft ze de kinderen Jan, Maria en Peeter.
Hier zijn ze Van Sweevelt genoemd.
Hendrik is overleden 27 juni 1691. Anna was zwanger, en op 12 november 1691 werd de tweeling gedoopt: Anna en Henricus stierven op 19 en 22 november, na resp. 7 en 10 dagen.
<Wat kan je in zo’n korte tijd allemaal gebeuren>

Anna is hertrouwd op 17 dec. 1691.


Op 27 januari 1693 is hun zoon Petrus gedoopt. Dit zou ook de Peeter kunnen zijn.

De andere kinderen uit het 2e huwelijk zijn geboren na de Volkstelling van 1693.

Op de dubbele Petrus na, klopt de volkstelling met de doop, trouw, en begraafboeken.)
  [bron: Volkstelling Veerle 1693 rescriptie Frans van Thienen 2002, ook op basis van De Families van Veerle, van J.L. Machielsen kapelaan in Veerle, 1969]
6 Henricus van Roy [1.9.2.3.6]. Zij is gedoopt op maandag 12 november 1691 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 100]. Bij de doop van Henricus waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Mondelaer en Hendrik Hollants (1660-1751) [zie 1.9.2.2] [oom moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Henricus: Henricus Hollants is als getuige vermeld, waarschijnlijk is het haar broer.
Henricus is overleden op donderdag 22 november 1691 in Veerle, 10 dagen oud [bron: Veerle rk Overl. 1659-1699 Blad 20 Scan 21].
Adres:
04-12-1693     Veerle (In de Volkstelling staat:

Jan Van Sweevelt Sijmonssone
Anna Hollants sijn vrouwe
Jan Van Sweevelt
Maria Van Sweevelt ende
Peeter Van Sweevelt hunne kinderen

Anna was hiervoor getrouwd met Hendrik van Roy, en daarvan heeft ze de kinderen Jan, Maria en Peeter.
Hier zijn ze Van Sweevelt genoemd.
Hendrik is overleden 27 juni 1691. Anna was zwanger, en op 12 november 1691 werd de tweeling gedoopt: Anna en Henricus stierven op 19 en 22 november, na resp. 7 en 10 dagen.
<Wat kan je in zo’n korte tijd allemaal gebeuren>

Anna is hertrouwd op 17 dec. 1691.


Op 27 januari 1693 is hun zoon Petrus gedoopt. Dit zou ook de Peeter kunnen zijn.

De andere kinderen uit het 2e huwelijk zijn geboren na de Volkstelling van 1693.

Op de dubbele Petrus na, klopt de volkstelling met de doop, trouw, en begraafboeken.)
  [bron: Volkstelling Veerle 1693 rescriptie Frans van Thienen 2002, ook op basis van De Families van Veerle, van J.L. Machielsen kapelaan in Veerle, 1969]
Kinderen van Anna en Jan:
7 Petrus van Sweevelt [1.9.2.3.7]. Hij is gedoopt op dinsdag 27 januari 1693 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 105]. Bij de doop van Petrus waren de volgende getuigen aanwezig: Margareta Hollants en Peeter Hollants (geb. 1671) [zie 1.9.2.5] [oom moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Petrus: Margareta Hollants kan ik niet plaatsen.
Adres:
04-12-1693     Veerle (In de Volkstelling staat:

Jan Van Sweevelt Sijmonssone
Anna Hollants sijn vrouwe
Jan Van Sweevelt
Maria Van Sweevelt ende
Peeter Van Sweevelt hunne kinderen

Anna was hiervoor getrouwd met Hendrik van Roy, en daarvan heeft ze de kinderen Jan, Maria en Peeter.
Hier zijn ze Van Sweevelt genoemd.
Hendrik is overleden 27 juni 1691. Anna was zwanger, en op 12 november 1691 werd de tweeling gedoopt: Anna en Henricus stierven op 19 en 22 november, na resp. 7 en 10 dagen.
<Wat kan je in zo’n korte tijd allemaal gebeuren>

Anna is hertrouwd op 17 dec. 1691.


Op 27 januari 1693 is hun zoon Petrus gedoopt. Dit zou ook de Peeter kunnen zijn.

De andere kinderen uit het 2e huwelijk zijn geboren na de Volkstelling van 1693.

Op de dubbele Petrus na, klopt de volkstelling met de doop, trouw, en begraafboeken.)
  [bron: Volkstelling Veerle 1693 rescriptie Frans van Thienen 2002, ook op basis van De Families van Veerle, van J.L. Machielsen kapelaan in Veerle, 1969]
8 Martina van Sweevelt [1.9.2.3.8]. Hij is gedoopt op dinsdag 17 januari 1696 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 111]. Bij de doop van Martina waren de volgende getuigen aanwezig: Martina Breepoelts en Ferdinandus Hollants.
Notitie bij de geboorte van Martina: Ferdinand Hollants kan ik geen familierelatie geven, geen broer of zus, hooguit een neef. Of anders moet ik Anna als dochter van Mathias en Cecilia Verbiest heroverwegen. Maar dan mis ik de PEtrus weer. Lastig.
Adres:
04-12-1693     Veerle (In de Volkstelling staat:

Jan Van Sweevelt Sijmonssone
Anna Hollants sijn vrouwe
Jan Van Sweevelt
Maria Van Sweevelt ende
Peeter Van Sweevelt hunne kinderen

Anna was hiervoor getrouwd met Hendrik van Roy, en daarvan heeft ze de kinderen Jan, Maria en Peeter.
Hier zijn ze Van Sweevelt genoemd.
Hendrik is overleden 27 juni 1691. Anna was zwanger, en op 12 november 1691 werd de tweeling gedoopt: Anna en Henricus stierven op 19 en 22 november, na resp. 7 en 10 dagen.
<Wat kan je in zo’n korte tijd allemaal gebeuren>

Anna is hertrouwd op 17 dec. 1691.


Op 27 januari 1693 is hun zoon Petrus gedoopt. Dit zou ook de Peeter kunnen zijn.

De andere kinderen uit het 2e huwelijk zijn geboren na de Volkstelling van 1693.

Op de dubbele Petrus na, klopt de volkstelling met de doop, trouw, en begraafboeken.)
  [bron: Volkstelling Veerle 1693 rescriptie Frans van Thienen 2002, ook op basis van De Families van Veerle, van J.L. Machielsen kapelaan in Veerle, 1969]
9 Elisabeth van Sweevelt [1.9.2.3.9]. Zij is gedoopt op donderdag 11 september 1698 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 123]. Bij de doop van Elisabeth waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Dils en Elisabeth Vervorst (ovl. 1705) [zie 1.9.2.5] [aangetrouwde tante moederszijde].
Adres:
04-12-1693     Veerle (In de Volkstelling staat:

Jan Van Sweevelt Sijmonssone
Anna Hollants sijn vrouwe
Jan Van Sweevelt
Maria Van Sweevelt ende
Peeter Van Sweevelt hunne kinderen

Anna was hiervoor getrouwd met Hendrik van Roy, en daarvan heeft ze de kinderen Jan, Maria en Peeter.
Hier zijn ze Van Sweevelt genoemd.
Hendrik is overleden 27 juni 1691. Anna was zwanger, en op 12 november 1691 werd de tweeling gedoopt: Anna en Henricus stierven op 19 en 22 november, na resp. 7 en 10 dagen.
<Wat kan je in zo’n korte tijd allemaal gebeuren>

Anna is hertrouwd op 17 dec. 1691.


Op 27 januari 1693 is hun zoon Petrus gedoopt. Dit zou ook de Peeter kunnen zijn.

De andere kinderen uit het 2e huwelijk zijn geboren na de Volkstelling van 1693.

Op de dubbele Petrus na, klopt de volkstelling met de doop, trouw, en begraafboeken.)
  [bron: Volkstelling Veerle 1693 rescriptie Frans van Thienen 2002, ook op basis van De Families van Veerle, van J.L. Machielsen kapelaan in Veerle, 1969]
10 Adrianus van Sweevelt [1.9.2.3.10]. Hij is gedoopt op maandag 1 mei 1702 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 136]. Bij de doop van Adrianus waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Gaukens en Gertrudis Severijns.
Adres:
04-12-1693     Veerle (In de Volkstelling staat:

Jan Van Sweevelt Sijmonssone
Anna Hollants sijn vrouwe
Jan Van Sweevelt
Maria Van Sweevelt ende
Peeter Van Sweevelt hunne kinderen

Anna was hiervoor getrouwd met Hendrik van Roy, en daarvan heeft ze de kinderen Jan, Maria en Peeter.
Hier zijn ze Van Sweevelt genoemd.
Hendrik is overleden 27 juni 1691. Anna was zwanger, en op 12 november 1691 werd de tweeling gedoopt: Anna en Henricus stierven op 19 en 22 november, na resp. 7 en 10 dagen.
<Wat kan je in zo’n korte tijd allemaal gebeuren>

Anna is hertrouwd op 17 dec. 1691.


Op 27 januari 1693 is hun zoon Petrus gedoopt. Dit zou ook de Peeter kunnen zijn.

De andere kinderen uit het 2e huwelijk zijn geboren na de Volkstelling van 1693.

Op de dubbele Petrus na, klopt de volkstelling met de doop, trouw, en begraafboeken.)
  [bron: Volkstelling Veerle 1693 rescriptie Frans van Thienen 2002, ook op basis van De Families van Veerle, van J.L. Machielsen kapelaan in Veerle, 1969]
11 Dimpna van Sweevelt [1.9.2.3.11]. Hij is gedoopt op zondag 26 juni 1707 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 150]. Bij de doop van Dimpna waren de volgende getuigen aanwezig: Petrus Mues en Dymphna Verbiest.
Adres:
04-12-1693     Veerle (In de Volkstelling staat:

Jan Van Sweevelt Sijmonssone
Anna Hollants sijn vrouwe
Jan Van Sweevelt
Maria Van Sweevelt ende
Peeter Van Sweevelt hunne kinderen

Anna was hiervoor getrouwd met Hendrik van Roy, en daarvan heeft ze de kinderen Jan, Maria en Peeter.
Hier zijn ze Van Sweevelt genoemd.
Hendrik is overleden 27 juni 1691. Anna was zwanger, en op 12 november 1691 werd de tweeling gedoopt: Anna en Henricus stierven op 19 en 22 november, na resp. 7 en 10 dagen.
<Wat kan je in zo’n korte tijd allemaal gebeuren>

Anna is hertrouwd op 17 dec. 1691.


Op 27 januari 1693 is hun zoon Petrus gedoopt. Dit zou ook de Peeter kunnen zijn.

De andere kinderen uit het 2e huwelijk zijn geboren na de Volkstelling van 1693.

Op de dubbele Petrus na, klopt de volkstelling met de doop, trouw, en begraafboeken.)
  [bron: Volkstelling Veerle 1693 rescriptie Frans van Thienen 2002, ook op basis van De Families van Veerle, van J.L. Machielsen kapelaan in Veerle, 1969]
1.9.2.5 Petrus (Peeter) Hollants, zoon van Mathias Hollants (zie 1.9.2) en Cecilia Verbist. Hij is gedoopt op zondag 3 mei 1671 in Veerle (België) [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 29]. Bij de doop van Peeter waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Verbist en Adriana van der Vliet.
Notitie bij overlijden van Peeter: Volgens Marcel Hollants 1722 overleden. Niet kunnen vinden.
Adres:
04-12-1693     Veerle (In de Volkstelling:

Cicilia Verbist wed(uw)e, Peeter Hollants haeren sone,
Cat(hari)na Van Roy een kint dat sij hout

De kapelaan heeft er bij gezet:
Cecilia Verbiest X28.09.1659 met Matthias Hollants die +09.07.1682. Zoon Peter ° 03.05.1671.

Er ontbreekt het trouwen met Georgius Luijten. Haar 2e man is overleden op 28 juni 1692.
Dus dan klopt de tekst van de volkstelling van 1693: weduwe.

Zoon Peeter woont bij haar in. Die is dan 22 jaar.

Catharina van Roy: daarbij denk ik aan een kind van haar dochter Anna Hollants, getrouwd geweest met Henricus van Roy. Dat die bij oma in huis is, 7 jaar oud. Waarom dat dan zou zijn, terwijl de andere kinderen wel bij moeder zijn?)
  [bron: Volkstelling Veerle 1693 rescriptie Frans van Thienen 2002, ook op basis van De Families van Veerle, van J.L. Machielsen kapelaan in Veerle, 1969]
Getuige bij:
02-07-1690     doop Peeter van Roy (geb. 1690) [zie 1.9.2.3.4]    [oom moederszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 96]
27-01-1693     doop Petrus van Sweevelt (geb. 1693) [zie 1.9.2.3.7]    [oom moederszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 105]
19-01-1694     kerkelijk huwelijk Hendrik Hollants (1660-1751) en Catharina Wuijts (ovl. 1697) [zie 1.9.2.2]    [broer bruidegom]   [bron: Veerle rk Huw. 1687-1724 Blad 10]
19-04-1703     doop Anna Hollants (geb. 1703) [zie 1.9.2.2.5]    [oom vaderszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1681-1723 blad 138]
Peeter:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op zondag 25 september 1695 in Veerle [bron: Veerle rk Huw. 1687-1724 Blad 14] met Elisabeth Vervorst. Bij het kerkelijk huwelijk van Peeter en Elisabeth waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Heselmans en Cornelius Reijnders. Elisabeth is overleden op maandag 7 december 1705 in Veerle [bron: Veerle rk Overl. 1699-1724 Blad 7].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Coniugata et munita = getrouwd en voorzien van de sacramenten
Getuige bij:
11-09-1698     doop Elisabeth van Sweevelt (geb. 1698) [zie 1.9.2.3.9]    [aangetrouwde tante moederszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 123]
(2) trouwde, 35 jaar oud, op donderdag 24 juni 1706 in Veerle [bron: Veerle rk Huwelijken 1687-1724 Blad 28] met Dympna Bax, nadat zij op zaterdag 12 juni 1706 in Veerle in ondertrouw zijn gegaan [bron: Veerle rk Huwelijken 1687-1724 Blad 28]. Bij het kerkelijk huwelijk van Peeter en Dympna waren de volgende getuigen aanwezig: Petrus Wouters en Hendrik Hollants (1660-1751) [zie 1.9.2.2] [broer bruidegom]. Bij de ondertrouw van Peeter en Dympna waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Peeters en Petrus Willems.
Kinderen van Peeter en Elisabeth:
1 Mathias Hollants [1.9.2.5.1]. Hij is gedoopt op donderdag 28 oktober 1694 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1687-1724 Blad 114]. Bij de doop van Mathias waren de volgende getuigen aanwezig: Catharina Wuijts (ovl. 1697) [zie 1.9.2.2] [aangetrouwde tante vaderszijde] en Matthias Hollants (1664-1673) [zie 1.9.2.4] [oom vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Mathias: Gelegitimeerd ( bij het huwelijk op 25 september 1695)
Getuige Catharina Wuijts nomine Maria Vervorst.
2 Joannes Hollants [1.9.2.5.2]. Hij is gedoopt op maandag 8 juni 1699 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1687-1724 Blad 125]. Bij de doop van Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Maria van Hove en Michael Huijbens.
3 Arnoldus Hollants [1.9.2.5.3]. Hij is gedoopt op zondag 22 januari 1702 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1687-1724 Blad 135]. Bij de doop van Arnoldus waren de volgende getuigen aanwezig: Arnoldus van den Bruel en Maria Truijmans.
Kind van Peeter en Dympna:
4 Adrianus Hollants [1.9.2.5.4]. Hij is gedoopt op zondag 22 januari 1708 in Veerle [bron: Veerle rk Dopen 1687-1724 Blad 151]. Bij de doop van Adrianus waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Bax en Dymphna Verbiest.
Notitie bij de geboorte van Adrianus: Petrus Wouters nomine Joannes Bax.
hollants_maria__en_ferdinandus_geerinx_trouwen_in_veerle_op_17_september_1669_-_veerle_rk_huw._1643-1687_blad_52_scan_28.jpg
121 Hollants Maria, en Ferdinandus Geerinx trouwen in Veerle op 17 september 1669 - Veerle rk Huw. 1643-1687 Blad 52 Scan 28
1.9.5 Maria Hollants (afb. 121) is geboren op zaterdag 25 augustus 1640 in Veerle (België) [bron: Veerle rk Dopen 1625-1644 Blad 56], dochter van Joannes Hollants (zie 1.9) en Anna Verspreet. Zij is gedoopt op zondag 26 augustus 1640 in Veerle (België) [bron: Veerle rk Dopen 1625-1644 Blad 56]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Vetters en Joannes van Waenroey.
Notitie bij de geboorte van Maria: Joannis van Wenroey Loensis - uit Loenen.
Getuige bij:
02-09-1663     doop Jan Hollants (1663-1705) [zie 1.9.1.1]    [tante vaderszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 3]
Maria trouwde, 29 jaar oud, op dinsdag 17 september 1669 in Veerle [bron: Veerle rk Huw. 1643-1687 Blad 52 Scan 28] met Ferdinandus Geerinx. Bij het kerkelijk huwelijk van Maria en Ferdinandus waren de volgende getuigen aanwezig: Wilhelmus Caers en Jan Hollants [zie 1.9.1] [broer bruid].
Notitie bij het huwelijk van Maria en Ferdinandus: Getuige is Joannes Hollants, haar broer. Het zou ook haar vader kunnen zijn.
Getuige bij:
24-11-1669     doop Ferdinand, Fernant Hollants (1669-1715) [zie 1.9.1.4]    [aangetrouwde oom vaderszijde]   [bron: Veerle rk Dopen 1663-1724 Blad 25]

Index (551 personen)

Aerts, Michael [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1.9.1.5.3]  1.9.1.5.3
Bacelans, Maria [Getuige bij doop van zoon van 1.9.2.2]  1.9.2.2.6
Baecx, Adriano [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1.9]  1.9
Bals, Christianus [Getuige bij doop van 1.4]  1.4
Baut, Josephus den [Getuige bij doop van 1.9.1.5.1.2.1]  1.9.1.5.1.2.1
Bax, Dympna [Partner van 1.9.2.5]  1.9.2.2; 1.9.2.5
Bax, Joannes [Getuige bij doop van zoon van 1.9.2.5]  1.9.2.5.4
Bayens, Elisabeth [Getuige bij doop van zoon van 1.9.1.1.7]  1.9.1.1.7.8
Beijens, Andreas [Getuige bij doop van zoon van 1.1]  1.1.2
Belien, Elisabeth [Getuige bij doop van zoon van 1.9.1.1]  1.9.1.1.1
Bellens, Franciscus (†26-05-1661)  1.9.1
Bellens, Maria [Getuige bij doop van dochter van 1.9.1.5.1]  1.9.1.5.1.6
Bellens, Petrus [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1.9.1.2]  1.9.1.2
Belx, Gertrudis [Getuige bij doop van partner van 1.9.1.4]  1.9.1.4
Bemde, Petrus van de [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 1.9.1.5.1.2]  1.9.1.5.1.2
Bertels, Elisabeth Willem  1.6
Beten, Anna Catharina (~07-10-1757, †13-02-1829) [Partner van 1.9.1.1.2.3.1]  1.9.1.1.2.3.1; 1.9.1.1.2.3.1.1
Beten, Joannes Baptista [Getuige bij doop van 1.9.1.1.2.3.1.1]  1.9.1.1.2.3.1.1
Beten, Lambertus [Schoonvader van 1.9.1.1.2.3.1]  1.9.1.1.2.3.1
Binnemans, Joannes  1.9.1.5.3
Binnemans, Margareta [Getuige bij doop van 1.2]  1.2
Binnemans, Maria Theresia [Schoonmoeder van 1.9.1.1.2.3.1.1]  1.9.1.1.2.3.1.1
Bladel, Dymphna van (†31-12-1741) [Getuige bij doop van 1.9.1.5.3]  1.9.1.1.3; 1.9.1.1.2.2; 1.9.1.2.7.3; 1.9.1.5.3
Blocx, Georgius [Getuige bij doop van 1.6]  1.6
Bool, Adriano de [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1.1.4]  1.1.4
Boonen, Gertrudis (Geertruyt, Getruyt) (~21-04-1669, †08-04-1739) [Partner van 1.9.1.4]  1.9.1.4
Boonen, Petrus (Peeter) [Schoonvader van 1.9.1.4]  1.9.1.4
Bosch, Dymphna van den [Getuige bij doop van partner van 1.9.1.2]  1.9.1.2
Bosch, Dympna van den [Getuige bij doop van zoon van 1.9.1.2]  1.9.1.2.8
Bosch, Maria van den [Getuige bij doop van zoon van 1.9.1.2]  1.9.1.2.5
Boven, Alexander [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1.9.1.5]  1.9.1.1.2.7; 1.9.1.5
Boven, Angela [Getuige bij doop van zoon van 1.9.1.1]  1.9.1.1.4
Boven, Anna [Getuige bij doop van 1.9.1.4.4]  1.9.1.4.4
Boven, Catharina [Getuige bij doop van dochter van 1.9]  1.9.6
Breepoelts, Martina [Getuige bij doop van zoon van 1.9.2.3]  1.9.2.3.8
Brems, Helena [Getuige bij doop van zoon van 1.9.2.3]  1.9.2.3.1
Breugelmans, Elisabeth (†12-03-1731) [Schoonmoeder van 1.9.1.2.6]  1.9.1.2.6
Breugelmans, Hendericus [Getuige bij doop van zoon van 1.9.1.2.6]  1.9.1.2.6.2
Breugelmans, Hubertus (Huybrecht) (†06-11-1745) [Getuige bij doop van zoon van 1.9.1.4]  1.9.1.4.7
Breugelmans, Joannes [Getuige bij doop van zoon van 1.9.1.4]  1.9.1.4.3
Breugelmans, Maria (†<28-02-1707) [Partner van 1.9.1.4]  1.9.1.1.6; 1.9.1.2.6; 1.9.1.4; 1.9.1.4.1; 1.9.1.4.4
Breugelmans, Maria [Getuige bij doop van 1.9.1.1.2.3.1]  1.9.1.1.2.3.1
Breugelmans, Maria Catharina (~08-01-1731) [Dochter van 1.9.1.2.4]  1.9.1.2; 1.9.1.2.4.1
Breugelmans, Maria Elisabeth [Getuige bij doop van zoon van 1.9.1.1.7]  1.9.1.1.7.1
Breugelmans, Martinus [Partner van 1.9.1.2.4]  1.9.1.2.4
Bruel, Anna van den (†03-11-1776) [Getuige bij doop van dochter van 1.9.1.2.6]  1.9.1.2.6.4
Bruel, Arnoldus van den [Getuige bij doop van zoon van 1.9.2.5]  1.9.2.5.3
Bruel, Catharina van den [Getuige bij doop van 1.9.1.1.7]  1.9.1.1.7
Bruel, Petrus van den [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1.9.1]  1.9.1
Bruynen, Dympna [Getuige bij doop van partner van 1.1.8]  1.1.8
Caers, Wilhelmus [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1.9.5]  1.9.5
Cauwberchs, Mattheus [Getuige bij doop van 1.9.2]  1.9.2
Cauwenberchs, Matheo [Getuige bij ondertrouw van 1.9]  1.9
Cauwenbergh, Matheo [Getuige bij ondertrouw van 1.8]  1.8
Ceulemans, Gertrudis [Schoonmoeder van 1.9.1.1.2.3.3]  1.9.1.1.2.3.3
Chopin, Florentius Druon [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1.9.1.5.1.2]  1.9.1.5.1.2
Claes, Catharina [Getuige bij doop van zoon van 1]  1.3
Claes, Jacobus  1.9.1.1.7
Claes, Magdalena [Getuige bij doop van zoon van 1.1]  1.1.7
Claes, Wilhelmus [Getuige bij doop van zoon van 1.6]  1.6.2
Clemens, Josephus [Getuige bij doop van zoon van 1.9.1.2.7]  1.9.1.2.7.3
Cornelis, Henricus [Schoonvader van 1.1]  1.1
Cornelis, Henricus [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1.1]  1.1
Cornelis, Joachim [Getuige bij doop van zoon van 1.1]  1.1.3
Cornelis, Maria (Maeyken) (†>17-12-1634) [Partner van 1.1]  1.1; 1.1.4; 1.2.2; 1.8.2
Crets, Maria [Schoonmoeder van 1.9]  1.9; 1.9.1
Cronenborch, Joannes (~01-11-1600) [Nummer 1.4]  1.4
Cronenborchs, Johannes (~12-10-1598) [Zoon van 1]  1.3
Cronenborchs, Mathias (~25-09-1602) [Zoon van 1]  1.5
Croonborch, Petrus van den [Getuige bij doop van 1.1]  1.1
Croonenborch, Helena (~11-04-1623) [Dochter van 1.4]  1.4.1
Cuyper, Joannes de [Getuige bij doop van zoon van 1.9.2.2]  1.9.2.2.3
Cuypers, Joannes [Getuige bij doop van dochter van 1.9.1.1.7]  1.9.1.1.7.3
Daems, Niclaes  1.9.1.4
Dassen, Joannes Martinus [Getuige bij geboorteaangifte van 1.9.1.1.2.3.1.1.1]  1.9.1.1.2.3.1.1.1
Delen, Joannes [Getuige bij doop van dochter van 1.2]  1.2.4
Dengleer, Maria Catharina (~±1743) [Partner van 1.9.1.5.1.2]  1.9.1.5.1.2; 1.9.1.5.1.2.1
Dils, Adrianus [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1.9.2.3]  1.9.2.3; 1.9.2.3.9
Dils, Franciscus [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1.9.2.2] [Getuige bij ondertrouw van 1.9.2.2]  1.9.2.2; 1.9.2.2
Dingenen, Adrianus van (†15-02-1797) [Schoonvader van 1.9.1.1.2.3.3]  1.9.1.1.2.3.3
Dingenen, Joannes Jacobs van (~04-10-1769) [Partner van 1.9.1.1.2.3.3]  1.9.1.1.2.3.1; 1.9.1.1.2.3.3
Dinghen, Maria [Getuige bij doop van dochter van 1.2]  1.2.5
Dullaerts, Petrus [Getuige bij doop van zoon van 1.9]  1.9.7
Eshasen, Dimna (†<20-05-1593) [Schoonmoeder van 1]  1
Everaerts, Dyonisius [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1.9.1.2.7]  1.9.1.2.7
Everaerts, Martinus [Getuige bij doop van dochter van 1.9.1.2.7]  1.9.1.2.7.7
Everaerts, Mathias [Getuige bij doop van zoon van 1.9.1.2.7]  1.9.1.2.7.1
Gaukens, Adrianus [Getuige bij doop van zoon van 1.9.2.3]  1.9.2.3.10
Gebruers, Theresia [Getuige bij doop van partner van 1.9.1.1.2.3.1.1]  1.9.1.1.2.3.1.1
Geerinx, Ferdinandus [Partner van 1.9.5]  1.9.1; 1.9.1.4; 1.9.5
Geerts, Flora [Getuige bij doop van zoon van 1.9.1.2]  1.9.1.2.9
Gehuchten, Maria van [Getuige bij doop van 1.9.1.2.4]  1.9.1.2.4
Gehuchten, Norbertus van [Getuige bij ondertrouw van 1.9.2.2]  1.9.2.2
Gelck, Maria van [Schoonmoeder van 1.1.8]  1.1.8
Genechten, Helena van (~30-06-1676) [Partner van 1.9.2.2]  1.9.2.2
Genechten, Martinus van [Schoonvader van 1.9.2.2]  1.9.2.2
Ghucht, Catharina van [Getuige bij doop van zoon van 1.6]  1.6.5
Gijsens, Joannes [Getuige bij doop van 1.2]  1.2
Goessens, Adriana [Getuige bij doop van zoon van 1.9.2.2]  1.9.2.2.1
Gompel, Henricus van [Getuige bij doop van zoon van 1.9.1.1.2]  1.9.1.1.2.5
Goor, Anna Maria van de [Schoonmoeder van 1.9.1.1.2.3]  1.9.1.1.2.3
Goor, Arnoldus van de [Getuige bij doop van 1.9.1.1.2.3.3]  1.9.1.1.2.3.3
Goor, Henricus van den [Getuige bij doop van 1.9.1.4.4]  1.9.1.2.5; 1.9.1.4.4
Goor, Theresia van de [Getuige bij doop van partner van 1.9.1.1.2.3]  1.9.1.1.2.3
Goos, Anna Christina [Getuige bij doop van zoon van 1.9.1.2.7]  1.9.1.2.7.5
Goossens, Petrus [Getuige bij ondertrouw van 1.1.4]  1.1.4
Govaerts, Anna Elisabeth (~25-09-1723) [Getuige bij doop van 1.9.1.1.2.3.2]  1.9.1.1.2.3.2
Govaerts, Arnoldus (~12-01-1728) [Getuige bij doop van 1.9.1.1.2.3.1]  1.9.1.1.2.3.1
Govaerts, Godefridus [Schoonvader van 1.9.1.1.2.3]  1.9.1.1.2.3
Govaerts, Maria Anna (~25-11-1736, †12-10-1783) [Partner van 1.9.1.1.2.3]  1.9.1.1.2.3; 1.9.1.1.2.3.1; 1.9.1.1.2.3.2; 1.9.1.1.2.3.3
Gueraerts, Guerardus [Getuige bij doop van dochter van 1.6]  1.6.3
Hanegreefs, Jan Baptista [Schoonvader van 1.9.1.1.2.3.1.1]  1.9.1.1.2.3.1.1
Hanegreefs, Joanna Theresia (*19-01-1801, †12-06-1869) [Partner van 1.9.1.1.2.3.1.1]  1.9.1.1.2.3.1.1; 1.9.1.1.2.3.1.1; 1.9.1.1.2.3.1.1.3; 1.9.1.1.2.3.1.1.1
Heeren, Gertrudis [Schoonmoeder van 1.2]  1.2
Heremans, Judith [Getuige bij doop van zoon van 1]  1.5
Herstraten, Maria van (†06-04-1693) [Partner van 1.9.2.2]  1.9.2.2
Heselmans, Adrianus [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1.9.2.5]  1.9.2.5
Hinnedaels, Joannes [Getuige bij doop van partner van 1.9.1.4]  1.9.1.4
Hollans, Joannes Baptista (*18-03-1797, †17-03-1874) [Nummer 1.9.1.1.2.3.1.1]  1.9.1.1.2.3.1; 1.9.1.1.2.3.1.1; 1.9.1.1.2.3.1.1; 1.9.1.1.2.3.1.1.2; 1.9.1.1.2.3.1.1.2; 1.9.1.1.2.3.1.1.3; 1.9.1.1.2.3.1.1.1; 1.9.1.1.2.3.3
Hollans, Vincentius Ludovicus (~22-01-1841, †19-02-1914) [Zoon van 1.9.1.1.2.3.1.1]  1.9.1.1.2.3.1.1; 1.9.1.1.2.3.1.1; 1.9.1.1.2.3.1.1.3
Hollants, Adrianus (~22-01-1708) [Zoon van 1.9.2.5]  1.9.2.5.4
Hollants, Anna [Getuige bij doop van dochter van 1.9.2.2]  1.9.2.2.2
Hollants, Anna [Getuige bij doop van zoon van 1.9.1.1.7]  1.9.1.1.7.5
Hollants, Anna (*11-12-1596, †>11-03-1635) [Nummer 1.2]  1.2
Hollants, Anna (~08-11-1662) [Nummer 1.9.2.3]  1.8; 1.9; 1.9.2.2; 1.9.2.3
Hollants, Anna (~09-02-1696) [Dochter van 1.9.1.2]  1.9.1.2.3; 1.9.1.2.7.7
Hollants, Anna (~19-04-1703) [Dochter van 1.9.2.2]  1.9.2.2.5; 1.9.2.5
Hollants, Anna (~10-09-1721) [Dochter van 1.9.1.1.2]  1.9.1.1.4; 1.9.1.1.2.4
Hollants, Anna Catharina (~01-01-1745) [Dochter van 1.9.1.2.7]  1.9.1.2.3; 1.9.1.2.7.7
Hollants, Anna Catharina (~11-10-1746) [Dochter van 1.9.1.1.7]  1.9.1.1.2; 1.9.1.1.7.3
Hollants, Anna Catharina (*08-11-1831, †09-11-1831) [Dochter van 1.9.1.1.2.3.1.1]  1.9.1.1.2.3.1.1; 1.9.1.1.2.3.1.1; 1.9.1.1.2.3.1.1.2
Hollants, Anna Elisabeth (~09-04-1733, †05-04-1738) [Dochter van 1.9.1.4.1]  1.9.1.4.5; 1.9.1.4.1.1
Hollants, Anna Elisabeth (~15-05-1739, †20-11-1742) [Dochter van 1.9.1.4.1]  1.9.1.4.1.3; 1.9.1.4.4
Hollants, Anna Elisabeth (~23-04-1768, †08-10-1837) [Nummer 1.9.1.1.2.3.2]  1.9.1.1.2.8; 1.9.1.1.2.8; 1.9.1.1.2.3.2
Hollants, Anna Maria [Getuige bij doop van 1.9.1.5.1.2.1]  1.9.1.5.1.2.1
Hollants, Anna Maria [Getuige bij doop van zoon van 1.9.1.1.7]  1.9.1.1.7.2
Hollants, Anna Maria (~27-02-1755) [Dochter van 1.9.1.5.1]  1.9.1.5.1.6
Hollants, Anna Theresia (~07-08-1727) [Dochter van 1.9.1.1.2]  1.9.1.1.6; 1.9.1.1.2.6; 1.9.1.1.7
Hollants, Arnoldus (~22-01-1702) [Zoon van 1.9.2.5]  1.9.2.5.3
Hollants, Catharina [Getuige bij doop van dochter van 1.1.8]  1.1.8.1
Hollants, Catharina (~01-04-1624, †12-09-1677) [Nummer 1.1.4]  1.1; 1.1; 1.1.4; 1.8
Hollants, Catharina (~27-08-1676) [Zoon van 1.9.2]  1.9.2.7
Hollants, Catharina (~24-09-1692) [Dochter van 1.9.1.2]  1.9.1; 1.9.1.2.1
Hollants, Catharina (~27-12-1700, †>11-07-1774) [Nummer 1.9.1.4.4]  1.9.1.4.4
Hollants, Catharina (~06-09-1712) [Dochter van 1.9.2.2]  1.9.2.2.9
Hollants, Catharina (~31-05-1772, †27-01-1842) [Nummer 1.9.1.1.2.3.3]  1.9.1.1.2.7; 1.9.1.1.2.3.1; 1.9.1.1.2.3.1.1; 1.9.1.1.2.3.3
Hollants, Cornelius (~01-08-1639) [Zoon van 1.9]  1.1; 1.9.4
Hollants, Cornelius (~16-10-1690, †20-12-1736) [Nummer 1.9.1.1.2]  1.9.1.1.2; 1.9.1.1.2.3
Hollants, Cornelius (~08-11-1703, †<26-01-1777) [Nummer 1.9.1.5.1]  1.9.1; 1.9.1.5.1; 1.9.1.5.1.2; 1.9.1.5.5; 1.9.1.5.5.1
Hollants, Cornelius (~19-10-1743) [Zoon van 1.9.1.1.7]  1.9.1.1.7.2
Hollants, Dominicus (~04-04-1751) [Zoon van 1.9.1.5.1]  1.9.1.5.1.4
Hollants, Dympna (~21-07-1675) [Zoon van 1.9.2]  1.9.2.6
Hollants, Egidius (~>06-03-1707, †>19-02-1761) [Zoon van 1.9.1.4]  1.9.1.4.5; 1.9.1.4.1.1
Hollants, Egidius (~20-01-1717, †31-10-1736) [Zoon van 1.9.1.1.2]  1.9.1.1.2.2
Hollants, Egidius (~22-05-1742) [Zoon van 1.9.1.1.7]  1.9.1.1.7.1
Hollants, Elisabeth [Getuige bij doop van dochter van 1.9.1.4.1]  1.9.1.4.1.1
Hollants, Elisabeth (~15-03-1608, †25-05-1677) [Nummer 1.8]  1.1.6; 1.1.9; 1.6.4; 1.8
Hollants, Elisabeth (~13-08-1631) [Zoon van 1.1]  1.1.6; 1.8
Hollants, Elisabeth (~03-09-1641, †17-09-1680) [Nummer 1.1.8]  1.1; 1.1.8; 1.9
Hollants, Elisabeth (~20-11-1694) [Dochter van 1.9.2.2]  1.9.2.2.2
Hollants, Elisabeth (~21-01-1702, †18-05-1763) [Nummer 1.9.1.2.6]  1.9.1.2.6; 1.9.1.2.6.1; 1.9.1.2.6.3; 1.9.1.4
Hollants, Ferdinandus [Getuige bij doop van zoon van 1.9.2.3]  1.9.2.3.8
Hollants, Ferdinandus (Ferdinand, Fernant) (~24-11-1669, †1715) [Nummer 1.9.1.4]  1.9; 1.9.1.1.7; 1.9.1.2; 1.9.1.2.8; 1.9.1.4; 1.9.1.4.1; 1.9.1.4.4; 1.9.1.5.3; 1.9.5
Hollants, Ferdinandus (~07-09-1710) [Zoon van 1.9.1.2]  1.9.1.2.9
Hollants, Ferdinandus (~29-04-1713) [Zoon van 1.9.1.5]  1.9.1.1; 1.9.1.5.4
Hollants, Ferdinandus (~16-08-1719) [Zoon van 1.9.1.5]  1.9.1.5.6; 1.9.1.5.5.3
Hollants, Franciscus (~30-07-1734) [Zoon van 1.9.1.1.2]  1.9.1.1; 1.9.1.1.2.8; 1.9.1.1.2.3.2; 1.9.1.1.2.3.2
Hollants, Franciscus (~29-03-1736) [Zoon van 1.9.1.4.1]  1.9.1.4.7; 1.9.1.4.1.2
Hollants, Georgius (~23-02-1668)  1.1.8
Hollants, Godefridus (Goevaert) Croenenborchs alias (~25-09-1593, †02-09-1669) [Nummer 1.1]  1.1; 1.1.4; 1.1.4; 1.1.4; 1.1.8; 1.1.8; 1.8; 1.9.1.2; 1.9.2.4
Hollants, Hendricus (~12-11-1618) [Zoon van 1.1]  1.1.2; 1.9.6
Hollants, Henricus [Getuige bij doop van zoon van 1.9.2.2]  1.9.2.2.6
Hollants, Henricus (~28-05-1697) [Zoon van 1.9.1.1]  1.9.1; 1.9.1.1.5; 1.9.1.2
Hollants, Henricus (~25-02-1705) [Zoon van 1.9.2.2]  1.9.2.2.6
Hollants, Henricus (~12-05-1707) [Zoon van 1.9.1.2]  1.9.1.2.8; 1.9.1.4
Hollants, Henricus (~10-10-1715) [Zoon van 1.9.2.2]  1.9.2.2.10
Hollants, Henricus (~04-06-1724) [Zoon van 1.9.1.1.2]  1.9.1.1.2.5
Hollants, Henricus (Henrick) (~24-07-1736) [Zoon van 1.9.1.2.7]  1.9.1.2.6; 1.9.1.2.7.3
Hollants, Henricus (~01-08-1765, †30-12-1830) [Nummer 1.9.1.1.2.3.1]  1.9.1.1.2.3.1; 1.9.1.1.2.3.1.1; 1.9.1.1.2.3.1.1; 1.9.1.1.2.3.1.1.1; 1.9.1.1.2.3.2.1; 1.9.1.1.2.3.3
Hollants, Henricus Jansse (Hendrik) (~18-09-1665, †18-10-1733) [Nummer 1.9.1.2]  1.1; 1.9.1.1; 1.9.1.1.5; 1.9.1.2; 1.9.1.2.4; 1.9.1.2.6; 1.9.1.2.7; 1.9.1.5.2
Hollants, Henricus Matheus (Hendrik) (~05-10-1660, †10-05-1751) [Nummer 1.9.2.2]  1.9.2.2; 1.9.2.3; 1.9.2.3.6; 1.9.2.5; 1.9.2.5
Hollants, Jacobus Josephus (*24-08-1825, †17-01-1901) [Zoon van 1.9.1.5.1.2.1]  1.9.1.5.1.2.1.1
Hollants, Joannes [Getuige bij doop van zoon van 1.9.2]  1.9.2.1
Hollants, Joannes [Getuige bij doop van zoon van 1.9.2]  1.9.2.6
Hollants, Joannes (Jan) [Nummer 1.9.1]  1.9; 1.9.1; 1.9.1.1; 1.9.1.2; 1.9.1.4; 1.9.1.5; 1.9.5
Hollants, Joannes [Getuige bij doop van zoon van 1.9.1.1]  1.9.1.1.1
Hollants, Joannes [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1.9.2]  1.9.2
Hollants, Joannes [Getuige bij doop van zoon van 1.9.2.3] [Getuige bij doop van dochter van 1.9.2.3]  1.9.2.3.1; 1.9.2.3.2
Hollants, Joannes (~12-07-1610) [Nummer 1.9]  1; 1.2.3; 1.9; 1.9.1; 1.9.1; 1.9.2; 1.9.5
Hollants, Joannes (~1621) [Zoon van 1.1]  1.1.3
Hollants, Joannes (~04-06-1644) [Zoon van 1.1]  1.1.9; 1.8
Hollants, Joannes (~01-10-1657, †20-05-1673) [Zoon van 1.9.2]  1.9.2.1
Hollants, Joannes (~27-02-1689, †20-02-1691) [Zoon van 1.9.1.1]  1.9.1.1.1
Hollants, Joannes (Jan) (~13-11-1692) [Zoon van 1.9.1.1]  1.9.1.1.3
Hollants, Joannes (~22-11-1694) [Zoon van 1.9.1.2]  1.9.1.1; 1.9.1.2.2
Hollants, Joannes (~08-06-1699) [Zoon van 1.9.2.5]  1.9.2.5.2
Hollants, Joannes (Jan) (~15-09-1705, †25-12-1762) [Nummer 1.9.1.1.7]  1.9.1.1.2.6; 1.9.1.1.7; 1.9.1.4
Hollants, Joannes (~16-02-1710, †01-06-1739) [Nummer 1.9.1.5.3]  1.9.1.4; 1.9.1.5.3; 1.9.1.5.5.5
Hollants, Joannes (~29-07-1710) [Zoon van 1.9.2.2]  1.9.2; 1.9.2.2.8
Hollants, Joannes Baptist [Getuige bij doop van zoon van 1.9.1.5]  1.9.1.5.6
Hollants, Joannes Baptista [Getuige bij doop van dochter van 1.9.1.2.6]  1.9.1.2.6.4
Hollants, Joannes Baptista (*±1697, †10-10-1783) [Nummer 1.9.1.4.1]  1.9.1.4.1
Hollants, Joannes Baptista (~11-01-1697) [Zoon van 1.9.2.2]  1.9.2.2.3
Hollants, Joannes Baptista (~24-11-1704, †18-05-1757) [Nummer 1.9.1.2.7]  1.9.1.2.7
Hollants, Joannes Baptista (~07-05-1714) [Zoon van 1.9.1.1.2]  1.9.1.1.2.1
Hollants, Joannes Baptista (~13-07-1740, †01-05-1743) [Zoon van 1.9.1.2.7]  1.9.1.2.7.5
Hollants, Joannes Ludovicus (~22-07-1747) [Nummer 1.9.1.5.1.2]  1.9.1.5.1.2; 1.9.1.5.1.2.1
Hollants, Joannis (Jan) (~02-09-1663, †07-07-1705) [Nummer 1.9.1.1]  1.9.1.1; 1.9.1.1.2; 1.9.1.1.7; 1.9.1.2; 1.9.5
Hollants, Johanna Maria (~23-11-1748) [Dochter van 1.9.1.5.1]  1.9.1.5.1.3
Hollants, Johannes (*25-03-1640) [Zoon van 1.1]  1.1.7; 1.8
Hollants, Josephus (~28-01-1786) [Nummer 1.9.1.5.1.2.1]  1.9.1.5.1.2.1
Hollants, Lucia (*31-10-1642) [Dochter van 1.9]  1.1.2; 1.9.6
Hollants, Margareta [Getuige bij doop van zoon van 1.9.2.3]  1.9.2.3.7
Hollants, Maria [Getuige bij doop van zoon van 1.9.1.5]  1.9.1.5.6
Hollants, Maria [Getuige bij doop van dochter van 1.9.2.3]  1.9.2.3.3
Hollants, Maria Cronenbrochs alias (~22-11-1604, †<04-05-1638) [Nummer 1.6]  1.6
Hollants, Maria (~>?-05-1606, †12-08-1626) [Dochter van 1]  1.7
Hollants, Maria (*25-08-1640) [Nummer 1.9.5]  1.9.1; 1.9.1.1; 1.9.5
Hollants, Maria (~02-06-1697) [Nummer 1.9.1.2.4]  1.9.1.2.4; 1.9.1.5
Hollants, Maria Anna (~18-08-1701) [Dochter van 1.9.1.1]  1.9.1.1.6; 1.9.1.1.2.6; 1.9.1.4
Hollants, Maria Anna (~20-03-1715) [Nummer 1.9.1.5.5]  1.9.1.1; 1.9.1.5.1; 1.9.1.5.5
Hollants, Maria Anna (~22-10-1745) [Dochter van 1.9.1.5.1]  1.9.1.5.1.1
Hollants, Maria Anna (~14-04-1760) [Zoon van 1.9.1.1.7]  1.9.1.1.7.8
Hollants, Maria Catharina (~29-03-1707) [Dochter van 1.9.2.2]  1.9.2.2.7
Hollants, Maria Catharina (~29-04-1731) [Dochter van 1.9.1.1.2]  1.9.1.1.2.7; 1.9.1.1.2.3.3
Hollants, Maria Elisabeth [Getuige bij doop van dochter van 1.9.1.1.7]  1.9.1.1.7.7
Hollants, Maria Elisabeth (~14-12-1706) [Dochter van 1.9.1.5]  1.9.1.2; 1.9.1.5.2; 1.9.1.5.5.4
Hollants, Maria Elisabeth (~06-07-1735, †03-08-1735) [Dochter van 1.9.1.2.7]  1.9.1.2.7.2
Hollants, Maria Elisabeth (~14-04-1738) [Dochter van 1.9.1.2.7]  1.9.1.2; 1.9.1.2.7.4
Hollants, Maria Elisabeth (~27-12-1757) [Dochter van 1.9.1.1.7]  1.9.1.1.7.7
Hollants, Maria Johanna [Getuige bij doop van 1.9.1.5.1.2]  1.9.1.5.1.2
Hollants, Maria Theresia (~24-03-1749) [Dochter van 1.9.1.1.7]  1.9.1.1.7.4
Hollants, Maria Theresia (~24-10-1776, †28-10-1776)  1.9.1.5.1.4
Hollants, Marie [Getuige bij doop van dochter van 1.9.1.1]  1.9.1.1.6
Hollants, Martinus (~06-06-1755) [Zoon van 1.9.1.1.7]  1.9.1.1.7.6
Hollants, Matheus [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1.1]  1.1
Hollants, Mathia [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1.8]  1.8
Hollants, Mathias (Croeneborchs alias) [Nummer 1]  1; 1.1; 1.2; 1.4; 1.6; 1.8; 1.9; 1.9
Hollants, Mathias [Getuige bij ondertrouw van 1.9.1]  1.9.1
Hollants, Mathias [Getuige bij doop van zoon van 1.9.1.5.1]  1.9.1.5.1.5
Hollants, Mathias (~16-05-1616, †<21-09-1628) [Zoon van 1.1]  1.1.1
Hollants, Mathias (~14-11-1635, †09-07-1682) [Nummer 1.9.2]  1; 1.9.1.3; 1.9.2; 1.9.2.2; 1.9.2.2.8; 1.9.2.3; 1.9.2.5
Hollants, Mathias (~13-11-1667) [Zoon van 1.9.1]  1.9.1.3; 1.9.1.1.4; 1.9.2
Hollants, Mathias (~13-03-1673) [Nummer 1.9.1.5]  1.9; 1.9.1.2.4; 1.9.1.4.2; 1.9.1.5; 1.9.1.5.1; 1.9.1.5.3; 1.9.1.5.3.1; 1.9.1.5.5; 1.9.1.5.5.1
Hollants, Mathias (~15-11-1691, †16-11-1691) [Zoon van 1.9.2.2]  1.9.2.4; 1.9.2.2.1
Hollants, Mathias (~28-10-1694) [Zoon van 1.9.2.5]  1.9.2.4; 1.9.2.2; 1.9.2.5.1
Hollants, Mathias (~28-11-1694) [Zoon van 1.9.1.1]  1.9.1.3; 1.9.1.1.4; 1.9.1.1.2.4
Hollants, Mathias (Mattijs) (~21-04-1698) [Zoon van 1.9.1.4]  1.9.1; 1.9.1.4.2; 1.9.1.5
Hollants, Mathias (~26-07-1701) [Zoon van 1.9.2.2]  1.9.2.2.4
Hollants, Mathias (Mathijs) (~11-01-1734) [Zoon van 1.9.1.2.7]  1.9.1.2.7.1
Hollants, Mathias (~22-03-1738) [Zoon van 1.9.1.5.3]  1.9.1.5; 1.9.1.5.3.1; 1.9.1.5.5
Hollants, Mathias Ferdinandus (~03-08-1753, †14-03-1777) [Zoon van 1.9.1.5.1]  1.9.1.5.1.5
Hollants, Matthias (~21-10-1628) [Zoon van 1.1]  1.1.5; 1.6
Hollants, Matthias (~21-12-1664, †20-05-1673) [Zoon van 1.9.2]  1.1; 1.9.1; 1.9.2.4; 1.9.2.2.1; 1.9.2.5.1
Hollants, Melchior (~24-11-1699, †<09-06-1722) [Zoon van 1.9.1.4]  1.9.1.4.3
Hollants, Michael (~?-05-1709) [Zoon van 1.9.1.4]  1.9.1.4.6
Hollants, N.N. (*28-11-1637) [Kind van 1.9]  1.8; 1.9.3
Hollants, Petrus [Getuige bij doop van dochter van 1.9.1.5.1]  1.9.1.5.1.6
Hollants, Petrus [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1.9.1.1.7]  1.9.1.1.7
Hollants, Petrus [Getuige bij doop van zoon van 1.9.1.1.7]  1.9.1.1.7.8
Hollants, Petrus (~27-11-1644) [Zoon van 1.9]  1.9.7
Hollants, Petrus (Peeter) (~03-05-1671) [Nummer 1.9.2.5]  1.9.2.2; 1.9.2.2; 1.9.2.2.5; 1.9.2.3.4; 1.9.2.3.7; 1.9.2.5
Hollants, Petrus (~09-09-1699, †02-11-1720) [Zoon van 1.9.1.2]  1.9.1.2.5
Hollants, Petrus (Peeter) (~03-12-1711, †09-05-1760) [Zoon van 1.9.1.4]  1.9.1.4.7; 1.9.1.4.1.2
Hollants, Petrus (~14-01-1719, †?-10-1773) [Nummer 1.9.1.1.2.3]  1.9.1.1.2.3; 1.9.1.1.2.3.1; 1.9.1.1.2.3.2; 1.9.1.1.2.3.3; 1.9.1.2
Hollants, Petrus (~19-01-1752) [Zoon van 1.9.1.1.7]  1.9.1.1.7.5
Hollants, Petrus Ferdinandus (~10-10-1741) [Zoon van 1.9.1.2.7]  1.9.1.2.7.6
Hollants, Theresia Francisca (*05-06-1826, †11-09-1855) [Nummer 1.9.1.1.2.3.1.1.1]  1.9.1.1.2.3.1; 1.9.1.1.2.3.1.1.1
Hoofs, Georgius [Getuige bij doop van partner van 1.1.8]  1.1.8
Houdt, Margaretha van [Getuige bij doop van kind van 1.9]  1.9.3
Hove, Maria van [Getuige bij doop van zoon van 1.9.2.5]  1.9.2.5.2
Huefkens, Anna Catharina [Getuige bij doop van dochter van 1.9.2.2] [Getuige bij doop van dochter van 1.9.2.2]  1.9.2.2.5; 1.9.2.2.7
Huijbens, Maria [Getuige bij doop van zoon van 1.9.2]  1.9.2.1
Huijbens, Michael [Getuige bij doop van zoon van 1.9.2.5]  1.9.2.5.2
Jansens, Joannes [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1.9.1.5] [Getuige bij doop van 1.9.1.5.5]  1.9.1.5; 1.9.1.5.4; 1.9.1.5.5
Janssens, Anna Catharina [Getuige bij doop van zoon van 1.9.1.1.2.3.2]  1.9.1.1.2.3.2.1
Janssens, Henricus (~15-11-1792) [Zoon van 1.9.1.1.2.3.2]  1.9.1.1.2.3.1; 1.9.1.1.2.3.2.1
Janssens, Jean Baptiste [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 1.9.1.1.2.3.3]  1.9.1.1.2.3.3
Janssens, Joannes Baptista [Partner van 1.9.1.1.2.3.2]  1.9.1.1.2.8; 1.9.1.1.2.3.2
Janssens, Petrus [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1.9.1.1.2.3.2]  1.9.1.1.2.3.2
Jennen, Lucia (Cijken,) (†03-03-1631) [Partner van 1]  1; 1.2.1; 1.8; 1.9
Jennen, N.N. [Schoonvader van 1]  1
Joannes, Joannes [Getuige bij doop van partner van 1.9]  1.9
Kammers, Johannes [Getuige bij doop van zoon van 1.6]  1.6.5; 1.9.1
Kantuijl, Maria Anna [Getuige bij doop van dochter van 1.9.1.5.1]  1.9.1.5.1.1
Kerckhoffs, Anne van (~20-04-1658, †15-09-1693) [Schoonmoeder van 1.9.1.1.2]  1.9.1.1.2
Klaesens, Catharina [Getuige bij doop van zoon van 1.9.2]  1.9.2.7
Knaeps, Joannes [Getuige bij doop van dochter van 1.9.1.2]  1.9.1.2.1
Laenen, Guielmo [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1.1.4]  1.1.4
Laenen, Maria Gertrudis (†18-03-1809)  1.9.1.1.2.3.3
Lanen, Franciscus [Getuige bij doop van zoon van 1.9.1.1.2]  1.9.1.1.2.8
Lanen, Johanna [Schoonmoeder van 1.1.4]  1.1.4
Laureijs, Franciscus [Getuige bij doop van dochter van 1.9.1.5.1]  1.9.1.5.1.1
Lees, Arnoldus [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1.9.1.2.7]  1.9.1.2.7
Lees, Christianus [Getuige bij doop van dochter van 1.9.1.2.7]  1.9.1.2.7.2
Lemmens, Catharina [Getuige bij doop van dochter van 1.4]  1.4.1
Lemmens, Cornelius (†28-12-1672)  1.9.1
Lemmens, Cornelius [Schoonvader van 1.9.1.1]  1.9.1.1
Lemmens, Joannes [Getuige bij doop van zoon van 1.9.1.1] [Getuige bij doop van zoon van 1.9.1.1.2]  1.9.1.1.3; 1.9.1.1.2.1
Lemmens, Maria [Getuige bij doop van zoon van 1.9.2.2]  1.9.2.2.4
Lemmens, Maria [Getuige bij doop van partner van 1.9.1.1]  1.9.1.1
Lemmens, Maria (~19-02-1662, †11-08-1742) [Partner van 1.9.1.1]  1.9.1.3; 1.9.1.1; 1.9.1.1.2; 1.9.1.1.2.8; 1.9.1.1.7; 1.9.1.2; 1.9.1.2.2; 1.9.1.5.4; 1.9.1.5.5; 1.9.1.5.5.2
Leuckens, Catharina (Cathlijn) (†12-10-1708) [Partner van 1.9.1]  1.9.1; 1.9.1.1.5; 1.9.1.2.1; 1.9.1.4.2; 1.9.1.5.1
Lichtenborch, Franciscus vanden (~19-04-1605)  1
Lichtenborch, Franciscus vanden (~28-07-1614)  1.1
Luekens, Catharina [Schoonmoeder van 1.9.1.1]  1.9.1.1
Luijten, Egidius [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1.9.1.1]  1.1.8.1; 1.9.1.1
Luijten, Georgius (~20-05-1630, †29-06-1692) [Partner van 1.1.8]  1.1; 1.1.8; 1.9.2
Luijten, Gerardus [Schoonvader van 1.1.8]  1.1.8
Luijten, Margarita (~22-11-1668) [Dochter van 1.1.8]  1.1.8.1
Luijten, Mathias [Getuige bij doop van 1.9.1.2.6]  1.9.1.2.6
Maes, Henricus [Getuige bij doop van 1.9.2.2]  1.9.2.2
Maes, Petro [Getuige bij ondertrouw van 1.8]  1.8
Maes, Petrus [Getuige bij doop van dochter van 1.8]  1.8.3
Meer, Angela (~12-01-1633, †22-03-1673) [Partner van 1.9.1]  1.9; 1.9.1; 1.9.1.1; 1.9.1.2; 1.9.1.4; 1.9.1.5; 1.9.2.4
Meer, Joannes [Schoonvader van 1.9.1]  1.9.1; 1.9.1; 1.9.1
Meeus, Catharina [Getuige bij doop van partner van 1.1.4]  1.1.4
Meijs, Joannes [Getuige bij doop van zoon van 1.9.1.2]  1.9.1.2.9
Mertens, Constantine [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 1.9.1.1.2.3.3]  1.9.1.1.2.3.3
Mertens, Dominicus [Getuige bij doop van zoon van 1.9.1.5.1]  1.9.1.5.1.4
Mertes, Maria [Getuige bij doop van zoon van 1.1]  1.1.2
Mondelaer, Maria [Getuige bij doop van dochter van 1.9.2.3]  1.9.2.3.6
Mondelaers, Elisabeth [Getuige bij doop van zoon van 1.9.1.2.7]  1.9.1.2.7.1
Morckhoven, Anna van [Getuige bij doop van zoon van 1.9.1.5.5]  1.9.1.5.5.1
Muelemans, Maria [Getuige bij doop van dochter van 1.6]  1.6.3
Mues, Petrus [Getuige bij doop van zoon van 1.9.2.3]  1.9.2.3.11
Nieuwenhuijsen, Marie van de [Getuige bij doop van 1.9.1.1.2]  1.9.1.1.2
Nijs, Elisabeth [Getuige bij doop van zoon van 1.9.2.2]  1.9.2.2.10
Overijt, Margareta [Getuige bij doop van 1.9]  1.9
Passel, Carolina van (†<13-01-1855) [Schoonmoeder van 1.9.1.1.2.3.1.1.1]  1.9.1.1.2.3.1.1.1
Patroos, Hendrikus [Getuige bij doop van 1.1.4]  1.1.4
Peeters, Catharina [Getuige bij doop van zoon van 1.9.2.2]  1.9.2.2.1
Peeters, Elisabeth [Getuige bij doop van zoon van 1.9.2.2]  1.9.2.2.8
Peeters, Franciscus (†>13-01-1855) [Schoonvader van 1.9.1.1.2.3.1.1.1]  1.9.1.1.2.3.1.1.1
Peeters, Gabriel (*04-07-1829) [Partner van 1.9.1.1.2.3.1.1.1]  1.9.1.1.2.3.1.1.1
Peeters, Henricus [Getuige bij doop van zoon van 1.1]  1.1.1
Peeters, Henricus [Getuige bij doop van dochter van 1.2]  1.2.1
Peeters, Joanna [Getuige bij doop van partner van 1.9.2.2]  1.9.2.2
Peeters, Joannes [Getuige bij ondertrouw van 1.9.2.5]  1.9.2.5
Peeters, Joannes [Getuige bij doop van 1.9.1.2.7]  1.9.1.2.7
Peeters, Laurentius [Getuige bij doop van 1.9]  1.9
Peeters, Lucia  1.6
Peeters, Lucia [Getuige bij doop van dochter van 1.2]  1.2; 1.2; 1.2.3
Peeters, Maria [Getuige bij doop van 1.8]  1.8
Peeters, Maria [Schoonmoeder van 1.9.1.1.2.3.1]  1.9.1.1.2.3.1
Peeters, Marie [Getuige bij doop van 1.9.1.5]  1.9.1.5
Pelt, Maria Anna van (~11-03-1788) [Partner van 1.9.1.5.1.2.1]  1.9.1.5.1.2.1
Pieters, Catharina [Getuige bij doop van 1.9.1.2]  1.9.1.2
Pieters, Maria [Schoonmoeder van 1.9.1]  1.9.1
Plasch, Catharina van den [Getuige bij doop van partner van 1.9]  1.9
Reijnders, Cornelius [Getuige bij ondertrouw van 1.9.2.3] [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1.9.1.1] [Getuige bij doop van 1.9.1.1.2] [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1.9.2.5]  1.9.1.1; 1.9.1.1.2; 1.9.2.3; 1.9.2.5
Roosendaels, Dympna [Getuige bij doop van zoon van 1.9.1.4]  1.9.1.4.7
Rosendaels, Dimpna [Schoonmoeder van 1.9.1.4]  1.9.1.4
Roy, Anna van [Getuige bij doop van zoon van 1.9.2.3]  1.9.2.3.4
Roy, Anna van (~12-11-1691, †19-11-1691) [Dochter van 1.9.2.3]  1.9.2.3.5
Roy, Catharina van [Getuige bij doop van dochter van 1.9.2.2]  1.9.2.2.9
Roy, Catharina van [Getuige bij doop van dochter van 1.9.2.3]  1.9.2.3.2
Roy, Catharina van (~22-12-1685) [Dochter van 1.9.2.3]  1.9.2.3.2
Roy, Gerardus van [Getuige bij doop van dochter van 1.9.2.3]  1.9.2.3.5
Roy, Hendrik van (†27-06-1691) [Partner van 1.9.2.3]  1.9.2.2; 1.9.2.3
Roy, Henricus van (~12-11-1691, †22-11-1691) [Dochter van 1.9.2.3]  1.9.2.2; 1.9.2.3.6
Roy, Joannes van [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1.9.2.3]  1.9.2.3; 1.9.2.3.3
Roy, Joannes (Jan) van (~27-04-1684) [Zoon van 1.9.2.3]  1.9.2.3.1
Roy, Maria Anna (Maria) van (~13-11-1687) [Dochter van 1.9.2.3]  1.9.2.3.3
Roy, Petrus (Peeter) van (~02-07-1690) [Zoon van 1.9.2.3]  1.9.2.3.4; 1.9.2.5
Saalen, Mathias [Getuige bij doop van 1.9.1.5]  1.9.1.5
Salen, Georgius [Getuige bij doop van zoon van 1.9.2.2]  1.9.2.2.4
Sals, Dympna [Getuige bij doop van zoon van 1.9.2]  1.9.2.6
Scillebeeck, Arnoldus van [Getuige bij doop van partner van 1.9.1.1]  1.9.1.1
Scricx, Leonardus [Getuige bij doop van 1.8]  1.8
Sels, Catharina (~21-05-1642)  1.1
Sels, Dympna (~26-11-1623) [Dochter van 1.6]  1.6.1
Sels, Dympna (~05-01-1630) [Dochter van 1.6]  1.6.3
Sels, Elisabeth (~25-02-1631) [Dochter van 1.6]  1.6.4; 1.8
Sels, Marcellus (~19-09-1627) [Zoon van 1.6]  1.6.2
Sels, Maria (~10-06-1635) [Dochter van 1.6]  1.6.6
Sels, Mathias [Getuige bij doop van dochter van 1.6]  1.6.4
Sels, Matthias (~30-09-1633) [Zoon van 1.6]  1.6.5
Sels, Walterus (Wouter) (†24-02-1662) [Partner van 1.6]  1.1.5; 1.2.2; 1.6
Severijns, Catharina [Getuige bij doop van zoon van 1.9.1.4]  1.9.1.4.3
Severijns, Gertrudis [Getuige bij doop van zoon van 1.9.2.3]  1.9.2.3.10
Severijns, Jacobus [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1.9.1.5]  1.9.1.5
Severijns, Joannis [Schoonvader van 1.1.4]  1.1.4
Severijns, Joannis (~30-10-1619, †21-04-1657) [Partner van 1.1.4]  1.1.4; 1.8.4
Severijns, Petrus [Getuige bij doop van dochter van 1.9.2.2]  1.9.2.2.7
Smaers, Maria [Getuige bij doop van zoon van 1.1]  1.1.1
Smeiers, Henricus Arnoldus [Getuige bij doop van dochter van 1.9.1.5.1]  1.9.1.5.1.3
Smeijer, Joannes [Getuige bij doop van dochter van 1.9.1.2.4]  1.9.1.2.4.1
Smolderen, Christianus (Christiaen) (†>11-07-1774) [Partner van 1.9.1.4.4]  1.9.1.4.1.3; 1.9.1.4.4
Smolders, Petrus [Getuige bij doop van zoon van 1]  1.5
Steenberch, Adrianus [Getuige bij doop van 1.1.8]  1.1.8
Steenberchs, Adrianus [Getuige bij doop van zoon van 1.8]  1.8.1
Steenbroek, Gommarus van [Getuige bij doop van dochter van 1.9.1.2]  1.9.1.2.3
Steenbroick, Catharina [Getuige bij doop van 1.9.1.4.4]  1.9.1.4.4
Stercx, Maria [Getuige bij doop van dochter van 1.9.1.1.7]  1.9.1.1.7.4
Stercx, Petrus [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1.9.1.1.2]  1.9.1.1.2
Stercx, Petrus (Peeter) [Schoonvader van 1.9.1.1.2]  1.9.1.1.2
Sterx, Anna (Anna) (~21-10-1690, †10-03-1765) [Partner van 1.9.1.1.2]  1.9.1.1.2; 1.9.1.1.2.3; 1.9.1.1.7.3
Sterx, Joannes [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1.9.2.3]  1.9.2.3
Sterx, Maria Theresia (Maria Theresia) (~26-02-1689) [Getuige bij doop van dochter van 1.9.1.1.2]  1.9.1.1.2.7
Sterx, Petrus (Peter) (~21-09-1687) [Getuige bij doop van 1.9.1.1.2.3]  1.9.1.1.2.3
Stevens, Bernardo [Getuige bij ondertrouw van 1.9.1]  1.9.1
Swapen, Catharina [Schoonmoeder van 1.9.2.2]  1.9.2.2
Swapen, Petrus [Getuige bij doop van partner van 1.9.2.2]  1.9.2.2
Sweeveldt, Symon van [Getuige bij ondertrouw van 1.1.8]  1.1.8
Sweevelt, Adrianus van (~01-05-1702) [Zoon van 1.9.2.3]  1.9.2.3.10
Sweevelt, Dimpna van (~26-06-1707) [Zoon van 1.9.2.3]  1.9.2.3.11
Sweevelt, Elisabeth van (~11-09-1698) [Dochter van 1.9.2.3]  1.9.2.3.9; 1.9.2.5
Sweevelt, Jan van [Schoonvader van 1.9.1.2]  1.9.1.2; 1.9.1.2
Sweevelt, Jan Simons van [Partner van 1.9.2.3]  1.9.2.3
Sweevelt, Joannes van [Getuige bij doop van zoon van 1.9.1.2]  1.9.1.2.2
Sweevelt, Maria van (~02-07-1665, †15-09-1742) [Partner van 1.9.1.2]  1.9.1.1.2.3; 1.9.1.2; 1.9.1.2.4; 1.9.1.2.4.1; 1.9.1.2.6; 1.9.1.2.6.2; 1.9.1.2.7; 1.9.1.2.7.4; 1.9.1.4
Sweevelt, Martina van (~17-01-1696) [Zoon van 1.9.2.3]  1.9.2.3.8
Sweevelt, Petrus van (~27-01-1693) [Zoon van 1.9.2.3]  1.9.2.3.7; 1.9.2.5
Swinckels, Henricus [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1.9.1] [Getuige bij ondertrouw van 1.9.1]  1.9.1; 1.9.1
Theijs, Anna (~11-03-1635) [Dochter van 1.2]  1.2.5
Theijs, Dympna (~18-07-1633) [Dochter van 1.2]  1; 1.2.4
Theijs, Gertrudis (~11-11-1623) [Dochter van 1.2]  1; 1.2.1
Theijs, Maria (~25-07-1631) [Dochter van 1.2]  1.2.3; 1.9
Theijs, Michaelis (Heeren alias) (†<07-05-1637) [Partner van 1.2]  1.2
Theijs, Norbertus [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1.9.2.2]  1.9.2.2
Theijs, Petrus (~29-04-1629) [Zoon van 1.2]  1.1; 1.2.2; 1.6
Thielens, Dimpna [Getuige bij doop van zoon van 1.9.1.5.1]  1.9.1.5.1.5
Thielens, Franciscus [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1.9.1.5.1]  1.9.1.5.1
Thielens, Joannes [Getuige bij doop van 1.9.1.5.1.2]  1.9.1.5.1.2
Thielens, Joannes Ludovicus [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1.9.1.5.1]  1.9.1.5.1
Thielens, Johanna Maria [Getuige bij doop van dochter van 1.9.1.5.1]  1.9.1.5.1.3
Thielens, Maria Catharina (†26-01-1777) [Partner van 1.9.1.5.1]  1.9.1.5.1; 1.9.1.5.1.2; 1.9.1.5.5.5
Thijs, Elisabeth (†<11-12-1596) [Partner van 1]  1; 1.1
Thijs, Joannes (Jan) (~09-07-1598)  1.2; 1.2
Thijs, Machiel (†<20-05-1593) [Schoonvader van 1]  1
Thijs, Petrus Machiel (Peter) (†<12-10-1626) [Schoonvader van 1.2]  1.2
Tijs, Barbara (Berbel) (†<10-08-1635) [Getuige bij doop van 1.6]  1.6
Troenbeeck, Anna [Partner van 1]  1; 1.2.4; 1.8.1; 1.9.2
Troenbeeck, Joanne van [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1]  1
Troenbeeck, Joannes van  1.4
Troonbeeck, Johannes van [Getuige bij doop van dochter van 1.2]  1.2.5
Troonbeecx, Cornelius [Getuige bij doop van zoon van 1.9.1.1.7]  1.9.1.1.7.2
Truijmans, Maria [Getuige bij doop van zoon van 1.9.2.5]  1.9.2.5.3
Tsas, Maria [Getuige bij doop van zoon van 1.1]  1.1.3
Uytven, Anna Catharina van (~19-08-1741) [Dochter van 1.9.1.5.5]  1.9.1.5.6; 1.9.1.5.5.3
Uytven, Guilielmus van [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1.9.1.5.5]  1.9.1.5.5; 1.9.1.5.5.2; 1.9.1.5.5.4
Uytven, Joannes van (~18-09-1746) [Zoon van 1.9.1.5.5]  1.9.1.5.1; 1.9.1.5.3; 1.9.1.5.5.5
Uytven, Joannes Franciscus van (~22-09-1736) [Zoon van 1.9.1.5.5]  1.9.1.5; 1.9.1.5.1; 1.9.1.5.5.1
Uytven, Maria Elisabeth van (~08-04-1744) [Dochter van 1.9.1.5.5]  1.9.1.5.2; 1.9.1.5.5.4
Uytven, Petrus (Peter) van (~05-01-1710, †26-03-1749) [Partner van 1.9.1.5.5]  1.9.1.5.1; 1.9.1.5.3.1; 1.9.1.5.5
Uytven, Petrus van (~25-03-1739) [Zoon van 1.9.1.5.5]  1.9.1.1; 1.9.1.5.5.2
Valgaten, Maria van de [Getuige bij doop van 1.9.2.2]  1.9.2.2
Vanderborght, Maria Elisabeth [Getuige bij doop van dochter van 1.9.1.2.7]  1.9.1.2.7.2
Ven, Anna Elisabeth (~13-01-1738, †27-03-1789) [Nummer 1.9.1.2.6.3]  1.9.1.2.6.3; 1.9.1.4.1
Ven, Henrick (†15-02-1750) [Partner van 1.9.1.2.6]  1.9.1.2.6; 1.9.1.2.6.1; 1.9.1.2.6.3; 1.9.1.2.7.3
Ven, Jan (†16-09-1724) [Schoonvader van 1.9.1.2.6]  1.9.1.2.6
Ven, Joannes Baptista (~04-05-1736) [Zoon van 1.9.1.2.6]  1.9.1.2; 1.9.1.2.6.2
Ven, Joannis Baptista (Jan Baptist) (~<1702, †08-02-1774) [Getuige bij doop van 1.9.1.2.6.3]  1.9.1.2.6.3; 1.9.1.2.7.5
Ven, Johannes van den [Getuige bij doop van zoon van 1.1]  1.1.6
Ven, Maghdalena Theresia (~02-03-1720)  1.9.1.2.6
Ven, Maria [Getuige bij doop van 1.9.1.2.7]  1.9.1.2.7
Ven, Maria Catharina [Nummer 1.9.1.2.6.1]  1.9.1.2.6.1
Ven, Maria Catharina (~04-05-1750)  1.9.1.2.6.1
Ven, Maria Theresia (~21-05-1740)  1.9.1.2.6
Ven, Maria Theresia (~30-04-1747, †26-08-1827) [Dochter van 1.9.1.2.6]  1.9.1.2.6.4
Ven, Petrus Franciscus (~12-11-1748)  1.9.1.2.6
Vennekens, Anna [Getuige bij doop van zoon van 1.9.1.2.7]  1.9.1.2.7.6
Verachter, Cornelius [Getuige bij doop van dochter van 1.9.1.1.7]  1.9.1.1.7.4
Verbeurghstat, Cornelius [Getuige bij doop van zoon van 1.9]  1.9.4
Verbiest, Dymphna [Getuige bij doop van zoon van 1.9.2.5]  1.9.2.3.11; 1.9.2.5.4
Verbist, Adrianus [Getuige bij doop van 1.9.2.5]  1.9.2.5
Verbist, Cecilia [Partner van 1.9.2]  1.1.8; 1.9.2; 1.9.2.2; 1.9.2.3; 1.9.2.5
Verbist, Petrus [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1.9.2]  1.9.2
Verboven, Peeter [Partner van 1.9.1.2.6.1]  1.9.1.2.6.1
Verbraecken, Anna (†15-01-1774) [Partner van 1.9.1.4.1]  1.9.1.2.6.3; 1.9.1.4.1
Verbraken, Anna [Getuige bij doop van zoon van 1.9.1.5.1]  1.9.1.5.1.4
Verdonc, Cornelius [Getuige bij ondertrouw van 1.9.1.1]  1.9.1.1
Verdonck, Joannes [Getuige bij doop van 1.9.1.1]  1.9.1.1
Verdonck, Maria [Partner van 1.9.1.5.3]  1.9.1.5.3
Verellen, Adrianus [Getuige bij doop van partner van 1.9.1.1.2.3]  1.9.1.1.2.3
Verhaert, Anna Catharina [Getuige bij doop van dochter van 1.9.1.5.5]  1.9.1.5.5.3
Verhaustraten, Anna [Getuige bij doop van dochter van 1.9.2.3]  1.9.2.3.5
Verhoeven, Arnoldus [Getuige bij ondertrouw van 1.1]  1.1; 1.6.6
Verhoeven, Catharina [Getuige bij doop van zoon van 1.9.1.1.2]  1.9.1.1.2.1
Verhoeven, Cornelius [Getuige bij doop van 1.9.1.5.1]  1.9.1.5.1
Verhoeven, Gaspar [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1.1.8] [Getuige bij ondertrouw van 1.1.8]  1.1.8; 1.1.8
Verhoeven, Henricus [Schoonvader van 1.1]  1.1
Verhoeven, Margareta (†17-11-1663) [Partner van 1.1]  1.1; 1.1.8; 1.8; 1.8.3; 1.9.4
Verhoeven, Petrus [Getuige bij doop van dochter van 1.9.2.2]  1.9.2.2.2
Verhoustraeten, Joannes Cornelius [Partner van 1.9.1.2.6.3]  1.9.1.2.6.3
Verluijten, Petrus [Getuige bij ondertrouw van 1.9.2.3]  1.9.2.3
Verluyten, Anna Elisabeth [Getuige bij doop van zoon van 1.9.1.1.7]  1.9.1.1.7.6
Verluyten, Catharina (†09-10-1779) [Partner van 1.9.1.2.7]  1.9.1.2.7
Verluyten, Christianus [Getuige bij doop van zoon van 1.9.1.1.7]  1.9.1.1.7.6
Verluyten, Elisabeth [Getuige bij doop van zoon van 1.9.1.4.1] [Getuige bij doop van dochter van 1.9.1.4.1]  1.9.1.4.1.2; 1.9.1.4.1.3
Verluyten, Franciscus [Getuige bij doop van dochter van 1.9.1.1.7]  1.9.1.1.7.7
Verluyten, Gertrudis (Geertruy) (†22-10-1777) [Partner van 1.9.1.1.7]  1.9.1.1.7
Verluyten, Petrus [Getuige bij doop van zoon van 1.9.1.1.7]  1.9.1.1.7.5
Vermeijen, Maria [Getuige bij doop van zoon van 1.9.1.5.3]  1.9.1.5.3.1
Vermeulen, Elisabeth [Getuige bij doop van zoon van 1.1]  1.1.5
Vermijen, Catharina [Getuige bij doop van 1.9.1.1.2]  1.9.1.1.2
Vermuelen, Elisabeth [Partner van 1.4]  1.4
Vermuelen, Joannes [Getuige bij doop van dochter van 1.4]  1.4.1
Vernijlen, Dympna [Getuige bij doop van 1.1.4]  1.1.4
Vernijlen, Joanne [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1]  1
Vernijlen, Joannes [Getuige bij doop van zoon van 1.9.2.2]  1.9.2.2.10
Vernijlen, Joannes Matheus (†06-12-1668) [Partner van 1.8]  1.1; 1.1.7; 1.1.4; 1.8; 1.9.3; 1.9.2.3
Vernijlen, Johannes (~17-02-1633) [Zoon van 1.8]  1; 1.8.1
Vernijlen, Lucia (*28-01-1640) [Dochter van 1.8]  1.1; 1.8.3
Vernijlen, Matheo [Schoonvader van 1.8]  1.8; 1.8
Vernijlen, Mathias [Getuige bij doop van zoon van 1.9.2] [Getuige bij doop van dochter van 1.9.1.1]  1.9.1.1.6; 1.9.2.7
Vernijlen, Mathias (~17-12-1634) [Zoon van 1.8]  1.1; 1.8.2
Vernijlen, Mathias (*19-11-1642) [Zoon van 1.8]  1.1.4; 1.8.4
Verschueren, Elizabeth [Getuige bij doop van zoon van 1.6]  1.6.2
Verspreet, Anna (~12-03-1612, †<07-03-1649) [Partner van 1.9]  1; 1.1.8; 1.9; 1.9.1; 1.9.2; 1.9.5
Verspreet, Mathie [Schoonvader van 1.9]  1.9
Vertruyen, Catharina (Lencken) (†>28-02-1707) [Partner van 1.9]  1.9; 1.9.1.4; 1.9.1.5; 1.9.2.3
Vervaken, Joanna [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1.9.2.2]  1.9.2.2
Vervoortacker, Joannes [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1.1] [Getuige bij ondertrouw van 1.1]  1.1; 1.1
Vervorst, Elisabeth (†07-12-1705) [Partner van 1.9.2.5]  1.9.2.3.9; 1.9.2.5
Vetters, Maria [Getuige bij doop van 1.9.5]  1.9.5
Vinx, Petrus [Getuige bij doop van 1.9.1.1.7] [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1.9.1.1.2]  1.9.1.1.2; 1.9.1.1.7; 1.9.1.2.5
Vliedt, Henricus van de (†04-04-1674) [Partner van 1.1.4]  1.1; 1.1; 1.1.4; 1.8
Vliedt, Paulus van de [Getuige bij doop van partner van 1.1.4]  1.1.4
Vliet, Adriana van der [Getuige bij doop van 1.9.2.5]  1.9.2.5
Vliet, Catharina van den [Getuige bij doop van zoon van 1.9.1.1.2]  1.9.1.1.2.5
Vliet, Margaretha van de (†04-02-1632)  1.8
Vliet, Maria van de [Getuige bij doop van zoon van 1.9]  1.9.7
Vliet, Paulo van [Getuige bij ondertrouw van 1.9]  1.9
Vos, Petrus [Getuige bij doop van zoon van 1.9.1.2.7]  1.9.1.2.7.6
Vranckx, Anna van [Schoonmoeder van 1.9.1.2]  1.9.1.2
Vranx, Nicolaus [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1.9.2.2]  1.9.2.2
Waenroey, Joannes van [Getuige bij doop van 1.9.5]  1.9.5
Wauters, Marcus [Getuige bij doop van zoon van 1.1]  1.1.9
Weijer, Egidius (Dilis) van den [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1.9.1.5.3] [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1.9.1.1.7]  1.9.1.3; 1.9.1.1; 1.9.1.1.7; 1.9.1.1.7.1; 1.9.1.5.3
Wellen, Cornelius [Getuige bij doop van dochter van 1.9.1.2.7]  1.9.1.2.7.4
Wellens, Johanna [Getuige bij doop van zoon van 1.8]  1.8.4
Wellens, Walterus [Getuige bij doop van zoon van 1.8]  1.8.2
Wijer, Egidius van den [Getuige bij doop van dochter van 1.9.2.2] [Getuige bij doop van zoon van 1.9.1.1.2]  1.9.1.1.2.2; 1.9.2.2.9
Wijnants, Dympne (†>?-05-1606) [Partner van 1]  1; 1.2; 1.4; 1.6
Wijnants, Guilhelmus [Getuige bij doop van zoon van 1]  1.3
Wijnants, Joannes (~08-05-1599)  1
Wijnants, Maria [Getuige bij doop van dochter van 1.9.1.1.2]  1.9.1.1.2.4
Wijnants, N.N. [Schoonvader van 1]  1
Willems, Elisabeth [Getuige bij doop van dochter van 1.6]  1.6.6
Willems, Petrus [Getuige bij ondertrouw van 1.9.2.5]  1.9.2.5
Willens, Catharina [Getuige bij doop van 1.4]  1.4
Wilms, Elisabeth [Getuige bij doop van zoon van 1.9.1]  1.9.1.3
Wouters, Gertrudis [Getuige bij doop van zoon van 1.9.2.2]  1.9.2.2.3
Wouters, Petrus [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1.9.2.5]  1.9.2.5
Wuijts, Catharina (†17-09-1697) [Partner van 1.9.2.2]  1.9.2.2; 1.9.2.5; 1.9.2.5.1
Wuijts, Catharina [Getuige bij doop van dochter van 1.9.1.2]  1.9.1.2.3
Wuijts, Elisabeth [Getuige bij doop van dochter van 1.9.1.5]  1.9.1.5.2
Wuijts, Gasparus [Getuige bij kerkelijk huwelijk van 1.9.2.2]  1.9.2.2
Wuijts, Gertrudis [Partner van 1.9.1.5]  1.9.1.5; 1.9.1.5.1; 1.9.1.5.3; 1.9.1.5.5
Gegenereerd met Aldfaer-versie 10.1 op 23-04-2023 21:33:28 door Jac Meeren