Parenteel van Mathijs Jan Meeren

meren_mathijs_jan__en_zoons_adriaen__peter__jan_en_dochter_marie_delen_op_8_mei_1520_na_de_dood_van_zijn_vrouw_en_hun_moeder_hillegonde_claes_van_eijck_-_ginneken_427_f.153-v.jpg
1 Meren Mathijs Jan, en zoons Adriaen, Peter, Jan en dochter Marie delen op 8 mei 1520 na de dood van zijn vrouw en hun moeder Hillegonde Claes van Eijck - Ginneken 427 f.153-V
1 Mathijs Jan Meeren (afb. 1). Mathijs is overleden na dinsdag 8 mei 1520 [bron: Ginneken Vestbrieven inv 427 f 153v scan 349 van 8 mei 1520].
Deling van goederen:
08-05-1520     Scheiding en deling

Vader Mathijs Jan is samen met de kinderen Adriaen, Jan, Peter en Marie. Zij is nog onmondig, en Jan is haar voogd.

Na de dood van moeder Hillegonde behoudt vader de hoeve, waar hij woont: te Ulvenhout over de beke (=Oude Beekhoek 2, zie artikel in Brieven van Paulus nr 138 pag. 135, ook over deze vestbrief).

Adriaen krijgt 15 1/2 loopensaet rogge erfchijns (bijna een zester ofwel 345,6l) en een somme van penninge en haefgoed.
Jan, Peter en Marie krijgen een zester rogge erfchijns, gekocht van Adriaen Henric Meren, en uitgereikt door Claesse Thijs, en 16 loopensaet rogge erfchijns van Peter Crillaers, en deselve penningen en haefgoed als Adriaen.

De genoemde Adriaen Henric Meren is mogelijk de zoon van zijn broer Henric Jan Meren.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Jan Peter Nijs zone ende Anthonis Peter Meren sone, schepenen in Ghinneken.

Quamen Mathijs Jan Meren sone in de ene parthijt, ende
Adriaen, Jan, ende Peter, gebruederen, des voorschreven Mathijs Jan Meren zoons sonen, ende Marie, desselven Mathijs Meren wettige dochter,
metten Jannen, heuren brueder ende voight in de ander, ende elc van hen in een parthijt tesamen.

Kende ende lijden dat zij minlic (minnelijk) van malcanderen gescheijden ende gedeelt zijn van alle de goeden, beijdt haefelic ende erfenisse, die de voirschreven Mathijs Meren ende wijlen Hillegondt Claes van Eijck, zijn huijsfrou, der voirschreven kynderen moeder, waer tesamen beseten hebben, ende deselve Hillegondt achtergelaten heeft.

Te weten ende gesien is de voirgenoemde Mathijs Meren geen gedeelt op alle zijne erfelicke goeden, die hij aen de voirschreven wijlen zijn huysfrou, ter heijlic (huwelijk) ingebracht heeft,

te weten op te geheele hoeve, stede ende goeden, daer deselve Mathijs in de tijt op woont, ende selve besit, hier op in de . . , gestaen ende gelegen te Ulvenhout over de Beke (=Chaamse beek), met alle de percelen van erfenisse daer aen liggende ende bosche of niet daer af uut gescheiden.

Item hier tegens is de voirgenoemde Adriaen Mathijs Meren zoon gedeelt op vijftiendalf loopensaet rogs erfchijns, die men heffende is op zeker onderpant te Alfen (Alphen) gelegen, die Jan Gheryt Peters zone in handen heeft, nae uytweijsen de briefs daer af zijnde,
ende voirt is de voirgenoemde Adriaen gedeelt op een somme van penningen ende op haefgoed daer hij mede te vrede is.

Item hier tegens zijn de voirgenoemde Jan, Peter ende Marie Mathijs Meren sonen ende dochter, . ende . , gedeelt in den yerste op een zester rogs efchijns, welck de voorgenoemde Mathijs Jan Meren sone ter (?) gecocht heeft tegens Adriaen Henric Meren zone, na uutweijsen der brieve daer af sijnde, ende dewelc Claesse (?) Thijs jaerlicx uytreict uut seker onderpant, gelegen Ter Voort.
Item noch op 16 loopensaet ogs erfchijns, die Peter Crillaers jaerlicx uutreict uut seker onderpant, te Ghilze gelegen, na uutweijs des briefs er af zijn.
Ende daertoe soo sijn, de voigenoemde Jan, Peter ende Marie gedeelt op selve penningen ende op haefgoed als die zij na hen genomen hebben, en daer zij mede te vrede zijnde.

In deser manieren soo bedancken hen de voirschreven pathijen goed te scheijden ende deelinge binnen partijen voirschreven ende zij hebben doen op des anders gedeelte verlegen (?) ende verthijen met soo dat behoirt.

Actum anno 1520, acht dagen in meij
  [bron: Ginneken Vestbrieven inv 427 f 153v scan 349 van 8 mei 1520]
Mathijs trouwde met Hillegonde Claes van Eijck. Hillegonde is overleden vóór dinsdag 8 mei 1520 [bron: Ginneken Vestbrieven inv 427 f 153v scan 349 van 8 mei 1520].
Deling van goederen:
08-05-1520     Scheiding en deling

Vader Mathijs Jan is samen met de kinderen Adriaen, Jan, Peter en Marie. Zij is nog onmondig, en Jan is haar voogd.

Na de dood van moeder Hillegonde behoudt vader de hoeve, waar hij woont: te Ulvenhout over de beke (=Oude Beekhoek 2, zie artikel in Brieven van Paulus nr 138 pag. 135, ook over deze vestbrief).

Adriaen krijgt 15 1/2 loopensaet rogge erfchijns (bijna een zester ofwel 345,6l) en een somme van penninge en haefgoed.
Jan, Peter en Marie krijgen een zester rogge erfchijns, gekocht van Adriaen Henric Meren, en uitgereikt door Claesse Thijs, en 16 loopensaet rogge erfchijns van Peter Crillaers, en deselve penningen en haefgoed als Adriaen.

De genoemde Adriaen Henric Meren is mogelijk de zoon van zijn broer Henric Jan Meren.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Jan Peter Nijs zone ende Anthonis Peter Meren sone, schepenen in Ghinneken.

Quamen Mathijs Jan Meren sone in de ene parthijt, ende
Adriaen, Jan, ende Peter, gebruederen, des voorschreven Mathijs Jan Meren zoons sonen, ende Marie, desselven Mathijs Meren wettige dochter,
metten Jannen, heuren brueder ende voight in de ander, ende elc van hen in een parthijt tesamen.

Kende ende lijden dat zij minlic (minnelijk) van malcanderen gescheijden ende gedeelt zijn van alle de goeden, beijdt haefelic ende erfenisse, die de voirschreven Mathijs Meren ende wijlen Hillegondt Claes van Eijck, zijn huijsfrou, der voirschreven kynderen moeder, waer tesamen beseten hebben, ende deselve Hillegondt achtergelaten heeft.

Te weten ende gesien is de voirgenoemde Mathijs Meren geen gedeelt op alle zijne erfelicke goeden, die hij aen de voirschreven wijlen zijn huysfrou, ter heijlic (huwelijk) ingebracht heeft,

te weten op te geheele hoeve, stede ende goeden, daer deselve Mathijs in de tijt op woont, ende selve besit, hier op in de . . , gestaen ende gelegen te Ulvenhout over de Beke (=Chaamse beek), met alle de percelen van erfenisse daer aen liggende ende bosche of niet daer af uut gescheiden.

Item hier tegens is de voirgenoemde Adriaen Mathijs Meren zoon gedeelt op vijftiendalf loopensaet rogs erfchijns, die men heffende is op zeker onderpant te Alfen (Alphen) gelegen, die Jan Gheryt Peters zone in handen heeft, nae uytweijsen de briefs daer af zijnde,
ende voirt is de voirgenoemde Adriaen gedeelt op een somme van penningen ende op haefgoed daer hij mede te vrede is.

Item hier tegens zijn de voirgenoemde Jan, Peter ende Marie Mathijs Meren sonen ende dochter, . ende . , gedeelt in den yerste op een zester rogs efchijns, welck de voorgenoemde Mathijs Jan Meren sone ter (?) gecocht heeft tegens Adriaen Henric Meren zone, na uutweijsen der brieve daer af sijnde, ende dewelc Claesse (?) Thijs jaerlicx uytreict uut seker onderpant, gelegen Ter Voort.
Item noch op 16 loopensaet ogs erfchijns, die Peter Crillaers jaerlicx uutreict uut seker onderpant, te Ghilze gelegen, na uutweijs des briefs er af zijn.
Ende daertoe soo sijn, de voigenoemde Jan, Peter ende Marie gedeelt op selve penningen ende op haefgoed als die zij na hen genomen hebben, en daer zij mede te vrede zijnde.

In deser manieren soo bedancken hen de voirschreven pathijen goed te scheijden ende deelinge binnen partijen voirschreven ende zij hebben doen op des anders gedeelte verlegen (?) ende verthijen met soo dat behoirt.

Actum anno 1520, acht dagen in meij
  [bron: Ginneken Vestbrieven inv 427 f 153v scan 349 van 8 mei 1520]
Kinderen van Mathijs en Hillegonde:
1 Adriaan Mathijs Jan Meeren. Volgt 1.1.
2 Jan Mathijs Jan Meeren. Volgt 1.2.
3 Peter Mathijs Jan Meeren, gedoopt in 1506. Volgt 1.3.
4 Marie Mathijs Jan Meeren [1.4], geboren na vrijdag 8 mei 1495 [bron: Ginneken Vestbrieven inv 427 f 153v scan 349 van 8 mei 1520].
Notitie bij de geboorte van Marie: Marie was nog onmondig op 8 mei 1520, en haar broer Jan trad op als haar voogd.
Marie is overleden na dinsdag 8 mei 1520 [bron: Ginneken Vestbrieven inv 427 f 153v scan 349 van 8 mei 1520].
Deling van goederen:
08-05-1520     Scheiding en deling

Vader Mathijs Jan is samen met de kinderen Adriaen, Jan, Peter en Marie. Zij is nog onmondig, en Jan is haar voogd.

Na de dood van moeder Hillegonde behoudt vader de hoeve, waar hij woont: te Ulvenhout over de beke (=Oude Beekhoek 2, zie artikel in Brieven van Paulus nr 138 pag. 135, ook over deze vestbrief).

Adriaen krijgt 15 1/2 loopensaet rogge erfchijns (bijna een zester ofwel 345,6l) en een somme van penninge en haefgoed.
Jan, Peter en Marie krijgen een zester rogge erfchijns, gekocht van Adriaen Henric Meren, en uitgereikt door Claesse Thijs, en 16 loopensaet rogge erfchijns van Peter Crillaers, en deselve penningen en haefgoed als Adriaen.

De genoemde Adriaen Henric Meren is mogelijk de zoon van zijn broer Henric Jan Meren.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Jan Peter Nijs zone ende Anthonis Peter Meren sone, schepenen in Ghinneken.

Quamen Mathijs Jan Meren sone in de ene parthijt, ende
Adriaen, Jan, ende Peter, gebruederen, des voorschreven Mathijs Jan Meren zoons sonen, ende Marie, desselven Mathijs Meren wettige dochter,
metten Jannen, heuren brueder ende voight in de ander, ende elc van hen in een parthijt tesamen.

Kende ende lijden dat zij minlic (minnelijk) van malcanderen gescheijden ende gedeelt zijn van alle de goeden, beijdt haefelic ende erfenisse, die de voirschreven Mathijs Meren ende wijlen Hillegondt Claes van Eijck, zijn huijsfrou, der voirschreven kynderen moeder, waer tesamen beseten hebben, ende deselve Hillegondt achtergelaten heeft.

Te weten ende gesien is de voirgenoemde Mathijs Meren geen gedeelt op alle zijne erfelicke goeden, die hij aen de voirschreven wijlen zijn huysfrou, ter heijlic (huwelijk) ingebracht heeft,

te weten op te geheele hoeve, stede ende goeden, daer deselve Mathijs in de tijt op woont, ende selve besit, hier op in de . . , gestaen ende gelegen te Ulvenhout over de Beke (=Chaamse beek), met alle de percelen van erfenisse daer aen liggende ende bosche of niet daer af uut gescheiden.

Item hier tegens is de voirgenoemde Adriaen Mathijs Meren zoon gedeelt op vijftiendalf loopensaet rogs erfchijns, die men heffende is op zeker onderpant te Alfen (Alphen) gelegen, die Jan Gheryt Peters zone in handen heeft, nae uytweijsen de briefs daer af zijnde,
ende voirt is de voirgenoemde Adriaen gedeelt op een somme van penningen ende op haefgoed daer hij mede te vrede is.

Item hier tegens zijn de voirgenoemde Jan, Peter ende Marie Mathijs Meren sonen ende dochter, . ende . , gedeelt in den yerste op een zester rogs efchijns, welck de voorgenoemde Mathijs Jan Meren sone ter (?) gecocht heeft tegens Adriaen Henric Meren zone, na uutweijsen der brieve daer af sijnde, ende dewelc Claesse (?) Thijs jaerlicx uytreict uut seker onderpant, gelegen Ter Voort.
Item noch op 16 loopensaet ogs erfchijns, die Peter Crillaers jaerlicx uutreict uut seker onderpant, te Ghilze gelegen, na uutweijs des briefs er af zijn.
Ende daertoe soo sijn, de voigenoemde Jan, Peter ende Marie gedeelt op selve penningen ende op haefgoed als die zij na hen genomen hebben, en daer zij mede te vrede zijnde.

In deser manieren soo bedancken hen de voirschreven pathijen goed te scheijden ende deelinge binnen partijen voirschreven ende zij hebben doen op des anders gedeelte verlegen (?) ende verthijen met soo dat behoirt.

Actum anno 1520, acht dagen in meij
  [bron: Ginneken Vestbrieven inv 427 f 153v scan 349 van 8 mei 1520]
1.1 Adriaan Mathijs Jan Meeren, zoon van Mathijs Jan Meeren (zie 1) en Hillegonde Claes van Eijck. Adriaan is overleden na zaterdag 8 januari 1558.
Deling van goederen:
08-05-1520     Scheiding en deling

Vader Mathijs Jan is samen met de kinderen Adriaen, Jan, Peter en Marie. Zij is nog onmondig, en Jan is haar voogd.

Na de dood van moeder Hillegonde behoudt vader de hoeve, waar hij woont: te Ulvenhout over de beke (=Oude Beekhoek 2, zie artikel in Brieven van Paulus nr 138 pag. 135, ook over deze vestbrief).

Adriaen krijgt 15 1/2 loopensaet rogge erfchijns (bijna een zester ofwel 345,6l) en een somme van penninge en haefgoed.
Jan, Peter en Marie krijgen een zester rogge erfchijns, gekocht van Adriaen Henric Meren, en uitgereikt door Claesse Thijs, en 16 loopensaet rogge erfchijns van Peter Crillaers, en deselve penningen en haefgoed als Adriaen.

De genoemde Adriaen Henric Meren is mogelijk de zoon van zijn broer Henric Jan Meren.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Jan Peter Nijs zone ende Anthonis Peter Meren sone, schepenen in Ghinneken.

Quamen Mathijs Jan Meren sone in de ene parthijt, ende
Adriaen, Jan, ende Peter, gebruederen, des voorschreven Mathijs Jan Meren zoons sonen, ende Marie, desselven Mathijs Meren wettige dochter,
metten Jannen, heuren brueder ende voight in de ander, ende elc van hen in een parthijt tesamen.

Kende ende lijden dat zij minlic (minnelijk) van malcanderen gescheijden ende gedeelt zijn van alle de goeden, beijdt haefelic ende erfenisse, die de voirschreven Mathijs Meren ende wijlen Hillegondt Claes van Eijck, zijn huijsfrou, der voirschreven kynderen moeder, waer tesamen beseten hebben, ende deselve Hillegondt achtergelaten heeft.

Te weten ende gesien is de voirgenoemde Mathijs Meren geen gedeelt op alle zijne erfelicke goeden, die hij aen de voirschreven wijlen zijn huysfrou, ter heijlic (huwelijk) ingebracht heeft,

te weten op te geheele hoeve, stede ende goeden, daer deselve Mathijs in de tijt op woont, ende selve besit, hier op in de . . , gestaen ende gelegen te Ulvenhout over de Beke (=Chaamse beek), met alle de percelen van erfenisse daer aen liggende ende bosche of niet daer af uut gescheiden.

Item hier tegens is de voirgenoemde Adriaen Mathijs Meren zoon gedeelt op vijftiendalf loopensaet rogs erfchijns, die men heffende is op zeker onderpant te Alfen (Alphen) gelegen, die Jan Gheryt Peters zone in handen heeft, nae uytweijsen de briefs daer af zijnde,
ende voirt is de voirgenoemde Adriaen gedeelt op een somme van penningen ende op haefgoed daer hij mede te vrede is.

Item hier tegens zijn de voirgenoemde Jan, Peter ende Marie Mathijs Meren sonen ende dochter, . ende . , gedeelt in den yerste op een zester rogs efchijns, welck de voorgenoemde Mathijs Jan Meren sone ter (?) gecocht heeft tegens Adriaen Henric Meren zone, na uutweijsen der brieve daer af sijnde, ende dewelc Claesse (?) Thijs jaerlicx uytreict uut seker onderpant, gelegen Ter Voort.
Item noch op 16 loopensaet ogs erfchijns, die Peter Crillaers jaerlicx uutreict uut seker onderpant, te Ghilze gelegen, na uutweijs des briefs er af zijn.
Ende daertoe soo sijn, de voigenoemde Jan, Peter ende Marie gedeelt op selve penningen ende op haefgoed als die zij na hen genomen hebben, en daer zij mede te vrede zijnde.

In deser manieren soo bedancken hen de voirschreven pathijen goed te scheijden ende deelinge binnen partijen voirschreven ende zij hebben doen op des anders gedeelte verlegen (?) ende verthijen met soo dat behoirt.

Actum anno 1520, acht dagen in meij
  [bron: Ginneken Vestbrieven inv 427 f 153v scan 349 van 8 mei 1520]
Verkoop:
08-01-1558     Gielis Aert Lippens sone ende Ghijsbrecht Jan Jacops sone, schepenen in Ghinneken,

Quamen Cornelis, Mathijs, Jan, Peter ende Adriaen, gebroederen wijlen Jan Mathijs Meren zoons zonen,
Hillegonde Jan Mathijs Meren dochter met Henricken Cornelis zone van Zonzeel, heuren man ende voight, ende
Marie Jan Mathijs Meren dochter met Adriaen Mathijs Meren zone, heuren oom ende voight.

Hebben vercoft Marie Cornelis Jan Meren dochter, weduwe wijlen Claes Janszoon Vermolen,

een stuck beemden geheijten den Eeckel, houdende omtrent een half buynder of alzoo groot ende cleijn alst gelegen is tot Ghinneken op Heestaden.

Oostwaert aen Anthonis Adriaen Nijs zone erve,
zuytwaert aen Jan Pauwels Backers kynder erve,
westwaert aen wijlen Peter Jacobs kynder erve, ende
noortwaert aen den voirgenoemde Marie Claes Jans zoons Vermolen weduwe erve, hare van te voren toebehorende.

Te vrijen met 2 loopensaet rogs erfpachts ende met ’s heeren chijns, daer jaerlicx uutgaen, zonder eenigen commer.

Gevest, Actum Anno 1558, acht dagen in Januari.
  [bron: Ginneken Vestbrieven inv 682 f6r]
08-01-1558     Gielis Aert Lippens sone ende Ghijsbrecht Jan Jacops sone, schepenen in Ghinneken,

Quamen Cornelis, Mathijs, Jan, Peter ende Adriaen, gebroederen wijlen Jan Mathijs Meren zoons zonen,
Hillegonde Jan Mathijs Meren dochter met Henricken Cornelis zone van Zonzeel, heuren man ende voight, ende
Marie Jan Mathijs Meren dochter met deselven Cornelis Mathijs Meren zone, heuren broede, ende voight.

Hebben vercoft Adriaen Mathijs Meren, honnen oom

Alsulcken recht ende gedeelt als de voorgenoemde wijlen Jan Mathijs Meren zone, hon vader, bynnen zijn leven hadde, en zij, vercooperen voorgenoemd alnu hebben ende hon van den zelven wijlen honnen vader toegecomen ende aenbestorven is.

In ende van zekere gemeijnte, geheijten t Ghoir, gelegen tot Notselt onder Ghinneken.
Te vrijen ende te waren t vercofte Recht ende gedeelte in de van de gemeijnte voorschreven met s heeren chijnse jaerlicx uutgaende zonder enigen anderen commer.

Gevest. De voorgenoemde Adriaen Mathijs Meren zone in t vercofte recht ende gedeelt van de erven voorschreven.
Actum Anno 1558, acht dagen in Januari.
  [bron: Ginneken Vestbrieven inv 682 f6r]
Kinderen van Adriaan uit onbekende relatie:
1 Cornelis Adriaen Mathijs Meeren [1.1.1]. Cornelis is overleden vóór dinsdag 29 april 1597.
Adres:
09-08-1569     Teteringen
2 Merten Adriaen Mathijs Meeren. Volgt 1.1.2.
3 Mathijs Adriaen Mathijs Meeren [1.1.3].
Adres:
19-01-1567     De Rechte Strate, Ulvenhout
4 Peter Adriaen Mathijs Meeren. Volgt 1.1.4.
5 Barbara Adriaen Mathijs Meeren. Volgt 1.1.5.
1.1.2 Merten Adriaen Mathijs Meeren, zoon van Adriaan Mathijs Jan Meeren (zie 1.1).
Adres:
06-11-1567     Cornelus Waechmanshoeve genaamd Cleijn Wolfslaar, Overacker
Merten:
(1) trouwde met Cornelie Cornelis Cornelis van Bergen.
(2) trouwde met Josine van Eijck.
Notitie bij het huwelijk van Merten en Josine: 2x getrouwd of zijn er 2: er is sprake van Merten Adriaen Mathijs en van Marten Adriaen Mathijs?
Kind van Merten en Josine:
1 Cornelie Marten Adriaen Mathijs Meeren [1.1.2.1].
Notitie bij Cornelie: Het is zo niet duidelijk wie de moeder is. Nakijken in de akte R498 f49 van 29 april 1597
1.1.4 Peter Adriaen Mathijs Meeren, zoon van Adriaan Mathijs Jan Meeren (zie 1.1). Peter is overleden vóór woensdag 10 juni 1587.
Notitie bij overlijden van Peter: In R488 f 112-114 als overleden genoemd
Adres:
09-05-1567     Ter Heijden
Beroep:
09-05-1567     Hovenier
Peter trouwde met Kathelijn Jan de Loeckers.
1.1.5 Barbara Adriaen Mathijs Meeren, dochter van Adriaan Mathijs Jan Meeren (zie 1.1). Barbara trouwde met Cornelis Jan Michielsen van Molenschot.
meren_marie_cornelis_jan__koopt_beemden_op_heestaden_in_ginneken_op_8_januari_1558_van_de_erven_wijlen_jan_mathijs_meren_-_ginneken_inv_682_f_6r.jpg meren_jan_mathijs_wijlen__zijn_kinderen_verkopen_hun_oom_adriaen_mathijs_meren_het_recht_op_de_gemeijnte_t_ghoir_onder_notsel_in_ginneken_op_8_januari_1558_-_ginneken_inv_682_f_6r.jpg
2 Meren Marie Cornelis Jan, koopt beemden op Heestaden in Ginneken op 8 januari 1558 van de erven wijlen Jan Mathijs Meren - Ginneken inv 682 f 6r
3 Meren Jan Mathijs wijlen, zijn kinderen verkopen hun oom Adriaen Mathijs Meren het recht op de gemeijnte t Ghoir onder Notsel in Ginneken op 8 januari 1558 - Ginneken inv 682 f 6r
1.2 Jan Mathijs Jan Meeren (afb. 2 en 3), zoon van Mathijs Jan Meeren (zie 1) en Hillegonde Claes van Eijck. Jan is overleden vóór zaterdag 8 januari 1558 [bron: Ginneken Vestbrieven inv 682 f6r van 8 januari 1558].
Deling van goederen:
08-05-1520     Scheiding en deling

Vader Mathijs Jan is samen met de kinderen Adriaen, Jan, Peter en Marie. Zij is nog onmondig, en Jan is haar voogd.

Na de dood van moeder Hillegonde behoudt vader de hoeve, waar hij woont: te Ulvenhout over de beke (=Oude Beekhoek 2, zie artikel in Brieven van Paulus nr 138 pag. 135, ook over deze vestbrief).

Adriaen krijgt 15 1/2 loopensaet rogge erfchijns (bijna een zester ofwel 345,6l) en een somme van penninge en haefgoed.
Jan, Peter en Marie krijgen een zester rogge erfchijns, gekocht van Adriaen Henric Meren, en uitgereikt door Claesse Thijs, en 16 loopensaet rogge erfchijns van Peter Crillaers, en deselve penningen en haefgoed als Adriaen.

De genoemde Adriaen Henric Meren is mogelijk de zoon van zijn broer Henric Jan Meren.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Jan Peter Nijs zone ende Anthonis Peter Meren sone, schepenen in Ghinneken.

Quamen Mathijs Jan Meren sone in de ene parthijt, ende
Adriaen, Jan, ende Peter, gebruederen, des voorschreven Mathijs Jan Meren zoons sonen, ende Marie, desselven Mathijs Meren wettige dochter,
metten Jannen, heuren brueder ende voight in de ander, ende elc van hen in een parthijt tesamen.

Kende ende lijden dat zij minlic (minnelijk) van malcanderen gescheijden ende gedeelt zijn van alle de goeden, beijdt haefelic ende erfenisse, die de voirschreven Mathijs Meren ende wijlen Hillegondt Claes van Eijck, zijn huijsfrou, der voirschreven kynderen moeder, waer tesamen beseten hebben, ende deselve Hillegondt achtergelaten heeft.

Te weten ende gesien is de voirgenoemde Mathijs Meren geen gedeelt op alle zijne erfelicke goeden, die hij aen de voirschreven wijlen zijn huysfrou, ter heijlic (huwelijk) ingebracht heeft,

te weten op te geheele hoeve, stede ende goeden, daer deselve Mathijs in de tijt op woont, ende selve besit, hier op in de . . , gestaen ende gelegen te Ulvenhout over de Beke (=Chaamse beek), met alle de percelen van erfenisse daer aen liggende ende bosche of niet daer af uut gescheiden.

Item hier tegens is de voirgenoemde Adriaen Mathijs Meren zoon gedeelt op vijftiendalf loopensaet rogs erfchijns, die men heffende is op zeker onderpant te Alfen (Alphen) gelegen, die Jan Gheryt Peters zone in handen heeft, nae uytweijsen de briefs daer af zijnde,
ende voirt is de voirgenoemde Adriaen gedeelt op een somme van penningen ende op haefgoed daer hij mede te vrede is.

Item hier tegens zijn de voirgenoemde Jan, Peter ende Marie Mathijs Meren sonen ende dochter, . ende . , gedeelt in den yerste op een zester rogs efchijns, welck de voorgenoemde Mathijs Jan Meren sone ter (?) gecocht heeft tegens Adriaen Henric Meren zone, na uutweijsen der brieve daer af sijnde, ende dewelc Claesse (?) Thijs jaerlicx uytreict uut seker onderpant, gelegen Ter Voort.
Item noch op 16 loopensaet ogs erfchijns, die Peter Crillaers jaerlicx uutreict uut seker onderpant, te Ghilze gelegen, na uutweijs des briefs er af zijn.
Ende daertoe soo sijn, de voigenoemde Jan, Peter ende Marie gedeelt op selve penningen ende op haefgoed als die zij na hen genomen hebben, en daer zij mede te vrede zijnde.

In deser manieren soo bedancken hen de voirschreven pathijen goed te scheijden ende deelinge binnen partijen voirschreven ende zij hebben doen op des anders gedeelte verlegen (?) ende verthijen met soo dat behoirt.

Actum anno 1520, acht dagen in meij
  [bron: Ginneken Vestbrieven inv 427 f 153v scan 349 van 8 mei 1520]
Verkoop:
08-01-1558     Gielis Aert Lippens sone ende Ghijsbrecht Jan Jacops sone, schepenen in Ghinneken,

Quamen Cornelis, Mathijs, Jan, Peter ende Adriaen, gebroederen wijlen Jan Mathijs Meren zoons zonen,
Hillegonde Jan Mathijs Meren dochter met Henricken Cornelis zone van Zonzeel, heuren man ende voight, ende
Marie Jan Mathijs Meren dochter met Adriaen Mathijs Meren zone, heuren oom ende voight.

Hebben vercoft Marie Cornelis Jan Meren dochter, weduwe wijlen Claes Janszoon Vermolen,

een stuck beemden geheijten den Eeckel, houdende omtrent een half buynder of alzoo groot ende cleijn alst gelegen is tot Ghinneken op Heestaden.

Oostwaert aen Anthonis Adriaen Nijs zone erve,
zuytwaert aen Jan Pauwels Backers kynder erve,
westwaert aen wijlen Peter Jacobs kynder erve, ende
noortwaert aen den voirgenoemde Marie Claes Jans zoons Vermolen weduwe erve, hare van te voren toebehorende.

Te vrijen met 2 loopensaet rogs erfpachts ende met ’s heeren chijns, daer jaerlicx uutgaen, zonder eenigen commer.

Gevest, Actum Anno 1558, acht dagen in Januari.
  [bron: Ginneken Vestbrieven inv 682 f6r van 8 januari 1558]
08-01-1558     Gielis Aert Lippens sone ende Ghijsbrecht Jan Jacops sone, schepenen in Ghinneken,

Quamen Cornelis, Mathijs, Jan, Peter ende Adriaen, gebroederen wijlen Jan Mathijs Meren zoons zonen,
Hillegonde Jan Mathijs Meren dochter met Henricken Cornelis zone van Zonzeel, heuren man ende voight, ende
Marie Jan Mathijs Meren dochter met deselven Cornelis Mathijs Meren zone, heuren broede, ende voight.

Hebben vercoft Adriaen Mathijs Meren, honnen oom

Alsulcken recht ende gedeelt als de voorgenoemde wijlen Jan Mathijs Meren zone, hon vader, bynnen zijn leven hadde, en zij, vercooperen voorgenoemd alnu hebben ende hon van den zelven wijlen honnen vader toegecomen ende aenbestorven is.

In ende van zekere gemeijnte, geheijten t Ghoir, gelegen tot Notselt onder Ghinneken.
Te vrijen ende te waren t vercofte Recht ende gedeelte in de van de gemeijnte voorschreven met s heeren chijnse jaerlicx uutgaende zonder enigen anderen commer.

Gevest. De voorgenoemde Adriaen Mathijs Meren zone in t vercofte recht ende gedeelt van de erven voorschreven.
Actum Anno 1558, acht dagen in Januari.
  [bron: Ginneken Vestbrieven inv 682 f6r]
Kinderen van Jan uit onbekende relatie:
1 Peter Jan Mathijs Meeren [1.2.1]. Peter is overleden na zaterdag 8 januari 1558 [bron: Ginneken Vestbrieven inv 682 f6r van 8 januari 1558].
Verkoop:
08-01-1558     Gielis Aert Lippens sone ende Ghijsbrecht Jan Jacops sone, schepenen in Ghinneken,

Quamen Cornelis, Mathijs, Jan, Peter ende Adriaen, gebroederen wijlen Jan Mathijs Meren zoons zonen,
Hillegonde Jan Mathijs Meren dochter met Henricken Cornelis zone van Zonzeel, heuren man ende voight, ende
Marie Jan Mathijs Meren dochter met Adriaen Mathijs Meren zone, heuren oom ende voight.

Hebben vercoft Marie Cornelis Jan Meren dochter, weduwe wijlen Claes Janszoon Vermolen,

een stuck beemden geheijten den Eeckel, houdende omtrent een half buynder of alzoo groot ende cleijn alst gelegen is tot Ghinneken op Heestaden.

Oostwaert aen Anthonis Adriaen Nijs zone erve,
zuytwaert aen Jan Pauwels Backers kynder erve,
westwaert aen wijlen Peter Jacobs kynder erve, ende
noortwaert aen den voirgenoemde Marie Claes Jans zoons Vermolen weduwe erve, hare van te voren toebehorende.

Te vrijen met 2 loopensaet rogs erfpachts ende met ’s heeren chijns, daer jaerlicx uutgaen, zonder eenigen commer.

Gevest, Actum Anno 1558, acht dagen in Januari.
  [bron: Ginneken Vestbrieven inv 682 f6r van 8 januari 1558]
08-01-1558     Gielis Aert Lippens sone ende Ghijsbrecht Jan Jacops sone, schepenen in Ghinneken,

Quamen Cornelis, Mathijs, Jan, Peter ende Adriaen, gebroederen wijlen Jan Mathijs Meren zoons zonen,
Hillegonde Jan Mathijs Meren dochter met Henricken Cornelis zone van Zonzeel, heuren man ende voight, ende
Marie Jan Mathijs Meren dochter met deselven Cornelis Mathijs Meren zone, heuren broede, ende voight.

Hebben vercoft Adriaen Mathijs Meren, honnen oom

Alsulcken recht ende gedeelt als de voorgenoemde wijlen Jan Mathijs Meren zone, hon vader, bynnen zijn leven hadde, en zij, vercooperen voorgenoemd alnu hebben ende hon van den zelven wijlen honnen vader toegecomen ende aenbestorven is.

In ende van zekere gemeijnte, geheijten t Ghoir, gelegen tot Notselt onder Ghinneken.
Te vrijen ende te waren t vercofte Recht ende gedeelte in de van de gemeijnte voorschreven met s heeren chijnse jaerlicx uutgaende zonder enigen anderen commer.

Gevest. De voorgenoemde Adriaen Mathijs Meren zone in t vercofte recht ende gedeelt van de erven voorschreven.
Actum Anno 1558, acht dagen in Januari.
  [bron: Ginneken Vestbrieven inv 682 f6r]
2 Cornelis Jan Mathijs Meeren [1.2.2]. Cornelis is overleden na vrijdag 7 januari 1558 [bron: Ginneken Vestbrieven inv 682 f6r van 8 januari 1558].
Verkoop:
08-01-1558     Gielis Aert Lippens sone ende Ghijsbrecht Jan Jacops sone, schepenen in Ghinneken,

Quamen Cornelis, Mathijs, Jan, Peter ende Adriaen, gebroederen wijlen Jan Mathijs Meren zoons zonen,
Hillegonde Jan Mathijs Meren dochter met Henricken Cornelis zone van Zonzeel, heuren man ende voight, ende
Marie Jan Mathijs Meren dochter met Adriaen Mathijs Meren zone, heuren oom ende voight.

Hebben vercoft Marie Cornelis Jan Meren dochter, weduwe wijlen Claes Janszoon Vermolen,

een stuck beemden geheijten den Eeckel, houdende omtrent een half buynder of alzoo groot ende cleijn alst gelegen is tot Ghinneken op Heestaden.

Oostwaert aen Anthonis Adriaen Nijs zone erve,
zuytwaert aen Jan Pauwels Backers kynder erve,
westwaert aen wijlen Peter Jacobs kynder erve, ende
noortwaert aen den voirgenoemde Marie Claes Jans zoons Vermolen weduwe erve, hare van te voren toebehorende.

Te vrijen met 2 loopensaet rogs erfpachts ende met ’s heeren chijns, daer jaerlicx uutgaen, zonder eenigen commer.

Gevest, Actum Anno 1558, acht dagen in Januari.
  [bron: Ginneken Vestbrieven inv 682 f6r van 8 januari 1558]
08-01-1558     Gielis Aert Lippens sone ende Ghijsbrecht Jan Jacops sone, schepenen in Ghinneken,

Quamen Cornelis, Mathijs, Jan, Peter ende Adriaen, gebroederen wijlen Jan Mathijs Meren zoons zonen,
Hillegonde Jan Mathijs Meren dochter met Henricken Cornelis zone van Zonzeel, heuren man ende voight, ende
Marie Jan Mathijs Meren dochter met deselven Cornelis Mathijs Meren zone, heuren broede, ende voight.

Hebben vercoft Adriaen Mathijs Meren, honnen oom

Alsulcken recht ende gedeelt als de voorgenoemde wijlen Jan Mathijs Meren zone, hon vader, bynnen zijn leven hadde, en zij, vercooperen voorgenoemd alnu hebben ende hon van den zelven wijlen honnen vader toegecomen ende aenbestorven is.

In ende van zekere gemeijnte, geheijten t Ghoir, gelegen tot Notselt onder Ghinneken.
Te vrijen ende te waren t vercofte Recht ende gedeelte in de van de gemeijnte voorschreven met s heeren chijnse jaerlicx uutgaende zonder enigen anderen commer.

Gevest. De voorgenoemde Adriaen Mathijs Meren zone in t vercofte recht ende gedeelt van de erven voorschreven.
Actum Anno 1558, acht dagen in Januari.
  [bron: Ginneken Vestbrieven inv 682 f6r]
3 Mathijs Jan Mathijs Meeren [1.2.3]. Mathijs is overleden na vrijdag 7 januari 1558 [bron: Ginneken Vestbrieven inv 682 f6r van 8 januari 1558].
Verkoop:
08-01-1558     Gielis Aert Lippens sone ende Ghijsbrecht Jan Jacops sone, schepenen in Ghinneken,

Quamen Cornelis, Mathijs, Jan, Peter ende Adriaen, gebroederen wijlen Jan Mathijs Meren zoons zonen,
Hillegonde Jan Mathijs Meren dochter met Henricken Cornelis zone van Zonzeel, heuren man ende voight, ende
Marie Jan Mathijs Meren dochter met Adriaen Mathijs Meren zone, heuren oom ende voight.

Hebben vercoft Marie Cornelis Jan Meren dochter, weduwe wijlen Claes Janszoon Vermolen,

een stuck beemden geheijten den Eeckel, houdende omtrent een half buynder of alzoo groot ende cleijn alst gelegen is tot Ghinneken op Heestaden.

Oostwaert aen Anthonis Adriaen Nijs zone erve,
zuytwaert aen Jan Pauwels Backers kynder erve,
westwaert aen wijlen Peter Jacobs kynder erve, ende
noortwaert aen den voirgenoemde Marie Claes Jans zoons Vermolen weduwe erve, hare van te voren toebehorende.

Te vrijen met 2 loopensaet rogs erfpachts ende met ’s heeren chijns, daer jaerlicx uutgaen, zonder eenigen commer.

Gevest, Actum Anno 1558, acht dagen in Januari.
  [bron: Ginneken Vestbrieven inv 682 f6r van 8 januari 1558]
08-01-1558     Gielis Aert Lippens sone ende Ghijsbrecht Jan Jacops sone, schepenen in Ghinneken,

Quamen Cornelis, Mathijs, Jan, Peter ende Adriaen, gebroederen wijlen Jan Mathijs Meren zoons zonen,
Hillegonde Jan Mathijs Meren dochter met Henricken Cornelis zone van Zonzeel, heuren man ende voight, ende
Marie Jan Mathijs Meren dochter met deselven Cornelis Mathijs Meren zone, heuren broede, ende voight.

Hebben vercoft Adriaen Mathijs Meren, honnen oom

Alsulcken recht ende gedeelt als de voorgenoemde wijlen Jan Mathijs Meren zone, hon vader, bynnen zijn leven hadde, en zij, vercooperen voorgenoemd alnu hebben ende hon van den zelven wijlen honnen vader toegecomen ende aenbestorven is.

In ende van zekere gemeijnte, geheijten t Ghoir, gelegen tot Notselt onder Ghinneken.
Te vrijen ende te waren t vercofte Recht ende gedeelte in de van de gemeijnte voorschreven met s heeren chijnse jaerlicx uutgaende zonder enigen anderen commer.

Gevest. De voorgenoemde Adriaen Mathijs Meren zone in t vercofte recht ende gedeelt van de erven voorschreven.
Actum Anno 1558, acht dagen in Januari.
  [bron: Ginneken Vestbrieven inv 682 f6r]
4 Jan Jan Mathijs Meeren [1.2.4]. Jan is overleden na zaterdag 8 januari 1558 [bron: Ginneken Vestbrieven inv 682 f6r van 8 januari 1558].
Verkoop:
08-01-1558     Gielis Aert Lippens sone ende Ghijsbrecht Jan Jacops sone, schepenen in Ghinneken,

Quamen Cornelis, Mathijs, Jan, Peter ende Adriaen, gebroederen wijlen Jan Mathijs Meren zoons zonen,
Hillegonde Jan Mathijs Meren dochter met Henricken Cornelis zone van Zonzeel, heuren man ende voight, ende
Marie Jan Mathijs Meren dochter met Adriaen Mathijs Meren zone, heuren oom ende voight.

Hebben vercoft Marie Cornelis Jan Meren dochter, weduwe wijlen Claes Janszoon Vermolen,

een stuck beemden geheijten den Eeckel, houdende omtrent een half buynder of alzoo groot ende cleijn alst gelegen is tot Ghinneken op Heestaden.

Oostwaert aen Anthonis Adriaen Nijs zone erve,
zuytwaert aen Jan Pauwels Backers kynder erve,
westwaert aen wijlen Peter Jacobs kynder erve, ende
noortwaert aen den voirgenoemde Marie Claes Jans zoons Vermolen weduwe erve, hare van te voren toebehorende.

Te vrijen met 2 loopensaet rogs erfpachts ende met ’s heeren chijns, daer jaerlicx uutgaen, zonder eenigen commer.

Gevest, Actum Anno 1558, acht dagen in Januari.
  [bron: Ginneken Vestbrieven inv 682 f6r van 8 januari 1558]
08-01-1558     Gielis Aert Lippens sone ende Ghijsbrecht Jan Jacops sone, schepenen in Ghinneken,

Quamen Cornelis, Mathijs, Jan, Peter ende Adriaen, gebroederen wijlen Jan Mathijs Meren zoons zonen,
Hillegonde Jan Mathijs Meren dochter met Henricken Cornelis zone van Zonzeel, heuren man ende voight, ende
Marie Jan Mathijs Meren dochter met deselven Cornelis Mathijs Meren zone, heuren broede, ende voight.

Hebben vercoft Adriaen Mathijs Meren, honnen oom

Alsulcken recht ende gedeelt als de voorgenoemde wijlen Jan Mathijs Meren zone, hon vader, bynnen zijn leven hadde, en zij, vercooperen voorgenoemd alnu hebben ende hon van den zelven wijlen honnen vader toegecomen ende aenbestorven is.

In ende van zekere gemeijnte, geheijten t Ghoir, gelegen tot Notselt onder Ghinneken.
Te vrijen ende te waren t vercofte Recht ende gedeelte in de van de gemeijnte voorschreven met s heeren chijnse jaerlicx uutgaende zonder enigen anderen commer.

Gevest. De voorgenoemde Adriaen Mathijs Meren zone in t vercofte recht ende gedeelt van de erven voorschreven.
Actum Anno 1558, acht dagen in Januari.
  [bron: Ginneken Vestbrieven inv 682 f6r]
5 Adriaen Jan Mathijs Meeren [1.2.5]. Adriaen is overleden na zaterdag 8 januari 1558 [bron: Ginneken Vestbrieven inv 682 f6r van 8 januari 1558].
Verkoop:
08-01-1558     Gielis Aert Lippens sone ende Ghijsbrecht Jan Jacops sone, schepenen in Ghinneken,

Quamen Cornelis, Mathijs, Jan, Peter ende Adriaen, gebroederen wijlen Jan Mathijs Meren zoons zonen,
Hillegonde Jan Mathijs Meren dochter met Henricken Cornelis zone van Zonzeel, heuren man ende voight, ende
Marie Jan Mathijs Meren dochter met Adriaen Mathijs Meren zone, heuren oom ende voight.

Hebben vercoft Marie Cornelis Jan Meren dochter, weduwe wijlen Claes Janszoon Vermolen,

een stuck beemden geheijten den Eeckel, houdende omtrent een half buynder of alzoo groot ende cleijn alst gelegen is tot Ghinneken op Heestaden.

Oostwaert aen Anthonis Adriaen Nijs zone erve,
zuytwaert aen Jan Pauwels Backers kynder erve,
westwaert aen wijlen Peter Jacobs kynder erve, ende
noortwaert aen den voirgenoemde Marie Claes Jans zoons Vermolen weduwe erve, hare van te voren toebehorende.

Te vrijen met 2 loopensaet rogs erfpachts ende met ’s heeren chijns, daer jaerlicx uutgaen, zonder eenigen commer.

Gevest, Actum Anno 1558, acht dagen in Januari.
  [bron: Ginneken Vestbrieven inv 682 f6r van 8 januari 1558]
08-01-1558     Gielis Aert Lippens sone ende Ghijsbrecht Jan Jacops sone, schepenen in Ghinneken,

Quamen Cornelis, Mathijs, Jan, Peter ende Adriaen, gebroederen wijlen Jan Mathijs Meren zoons zonen,
Hillegonde Jan Mathijs Meren dochter met Henricken Cornelis zone van Zonzeel, heuren man ende voight, ende
Marie Jan Mathijs Meren dochter met deselven Cornelis Mathijs Meren zone, heuren broede, ende voight.

Hebben vercoft Adriaen Mathijs Meren, honnen oom

Alsulcken recht ende gedeelt als de voorgenoemde wijlen Jan Mathijs Meren zone, hon vader, bynnen zijn leven hadde, en zij, vercooperen voorgenoemd alnu hebben ende hon van den zelven wijlen honnen vader toegecomen ende aenbestorven is.

In ende van zekere gemeijnte, geheijten t Ghoir, gelegen tot Notselt onder Ghinneken.
Te vrijen ende te waren t vercofte Recht ende gedeelte in de van de gemeijnte voorschreven met s heeren chijnse jaerlicx uutgaende zonder enigen anderen commer.

Gevest. De voorgenoemde Adriaen Mathijs Meren zone in t vercofte recht ende gedeelt van de erven voorschreven.
Actum Anno 1558, acht dagen in Januari.
  [bron: Ginneken Vestbrieven inv 682 f6r]
6 Hillegonde Jan Mathijs Meeren [1.2.6]. Hillegonde is overleden na zaterdag 8 januari 1558 [bron: Ginneken Vestbrieven inv 682 f6r van 8 januari 1558].
Verkoop:
08-01-1558     Gielis Aert Lippens sone ende Ghijsbrecht Jan Jacops sone, schepenen in Ghinneken,

Quamen Cornelis, Mathijs, Jan, Peter ende Adriaen, gebroederen wijlen Jan Mathijs Meren zoons zonen,
Hillegonde Jan Mathijs Meren dochter met Henricken Cornelis zone van Zonzeel, heuren man ende voight, ende
Marie Jan Mathijs Meren dochter met Adriaen Mathijs Meren zone, heuren oom ende voight.

Hebben vercoft Marie Cornelis Jan Meren dochter, weduwe wijlen Claes Janszoon Vermolen,

een stuck beemden geheijten den Eeckel, houdende omtrent een half buynder of alzoo groot ende cleijn alst gelegen is tot Ghinneken op Heestaden.

Oostwaert aen Anthonis Adriaen Nijs zone erve,
zuytwaert aen Jan Pauwels Backers kynder erve,
westwaert aen wijlen Peter Jacobs kynder erve, ende
noortwaert aen den voirgenoemde Marie Claes Jans zoons Vermolen weduwe erve, hare van te voren toebehorende.

Te vrijen met 2 loopensaet rogs erfpachts ende met ’s heeren chijns, daer jaerlicx uutgaen, zonder eenigen commer.

Gevest, Actum Anno 1558, acht dagen in Januari.
  [bron: Ginneken Vestbrieven inv 682 f6r van 8 januari 1558]
08-01-1558     Gielis Aert Lippens sone ende Ghijsbrecht Jan Jacops sone, schepenen in Ghinneken,

Quamen Cornelis, Mathijs, Jan, Peter ende Adriaen, gebroederen wijlen Jan Mathijs Meren zoons zonen,
Hillegonde Jan Mathijs Meren dochter met Henricken Cornelis zone van Zonzeel, heuren man ende voight, ende
Marie Jan Mathijs Meren dochter met deselven Cornelis Mathijs Meren zone, heuren broede, ende voight.

Hebben vercoft Adriaen Mathijs Meren, honnen oom

Alsulcken recht ende gedeelt als de voorgenoemde wijlen Jan Mathijs Meren zone, hon vader, bynnen zijn leven hadde, en zij, vercooperen voorgenoemd alnu hebben ende hon van den zelven wijlen honnen vader toegecomen ende aenbestorven is.

In ende van zekere gemeijnte, geheijten t Ghoir, gelegen tot Notselt onder Ghinneken.
Te vrijen ende te waren t vercofte Recht ende gedeelte in de van de gemeijnte voorschreven met s heeren chijnse jaerlicx uutgaende zonder enigen anderen commer.

Gevest. De voorgenoemde Adriaen Mathijs Meren zone in t vercofte recht ende gedeelt van de erven voorschreven.
Actum Anno 1558, acht dagen in Januari.
  [bron: Ginneken Vestbrieven inv 682 f6r]
7 Marie Jan Mathijs Meeren [1.2.7]. Marie is overleden na zaterdag 8 januari 1558 [bron: Ginneken Vestbrieven inv 682 f6r van 8 januari 1558].
Verkoop:
08-01-1558     Gielis Aert Lippens sone ende Ghijsbrecht Jan Jacops sone, schepenen in Ghinneken,

Quamen Cornelis, Mathijs, Jan, Peter ende Adriaen, gebroederen wijlen Jan Mathijs Meren zoons zonen,
Hillegonde Jan Mathijs Meren dochter met Henricken Cornelis zone van Zonzeel, heuren man ende voight, ende
Marie Jan Mathijs Meren dochter met Adriaen Mathijs Meren zone, heuren oom ende voight.

Hebben vercoft Marie Cornelis Jan Meren dochter, weduwe wijlen Claes Janszoon Vermolen,

een stuck beemden geheijten den Eeckel, houdende omtrent een half buynder of alzoo groot ende cleijn alst gelegen is tot Ghinneken op Heestaden.

Oostwaert aen Anthonis Adriaen Nijs zone erve,
zuytwaert aen Jan Pauwels Backers kynder erve,
westwaert aen wijlen Peter Jacobs kynder erve, ende
noortwaert aen den voirgenoemde Marie Claes Jans zoons Vermolen weduwe erve, hare van te voren toebehorende.

Te vrijen met 2 loopensaet rogs erfpachts ende met ’s heeren chijns, daer jaerlicx uutgaen, zonder eenigen commer.

Gevest, Actum Anno 1558, acht dagen in Januari.
  [bron: Ginneken Vestbrieven inv 682 f6r van 8 januari 1558]
08-01-1558     Gielis Aert Lippens sone ende Ghijsbrecht Jan Jacops sone, schepenen in Ghinneken,

Quamen Cornelis, Mathijs, Jan, Peter ende Adriaen, gebroederen wijlen Jan Mathijs Meren zoons zonen,
Hillegonde Jan Mathijs Meren dochter met Henricken Cornelis zone van Zonzeel, heuren man ende voight, ende
Marie Jan Mathijs Meren dochter met deselven Cornelis Mathijs Meren zone, heuren broede, ende voight.

Hebben vercoft Adriaen Mathijs Meren, honnen oom

Alsulcken recht ende gedeelt als de voorgenoemde wijlen Jan Mathijs Meren zone, hon vader, bynnen zijn leven hadde, en zij, vercooperen voorgenoemd alnu hebben ende hon van den zelven wijlen honnen vader toegecomen ende aenbestorven is.

In ende van zekere gemeijnte, geheijten t Ghoir, gelegen tot Notselt onder Ghinneken.
Te vrijen ende te waren t vercofte Recht ende gedeelte in de van de gemeijnte voorschreven met s heeren chijnse jaerlicx uutgaende zonder enigen anderen commer.

Gevest. De voorgenoemde Adriaen Mathijs Meren zone in t vercofte recht ende gedeelt van de erven voorschreven.
Actum Anno 1558, acht dagen in Januari.
  [bron: Ginneken Vestbrieven inv 682 f6r]
meeren_peter_mathijs__poorter_van_de_stad_breda_op_5_september_1535.jpg
4 Meeren Peter Mathijs, poorter van de stad Breda op 5 september 1535
1.3 Peter Mathijs Jan Meeren (afb. 4), zoon van Mathijs Jan Meeren (zie 1) en Hillegonde Claes van Eijck. Hij is gedoopt in 1506. Peter is overleden in 1579, 72 of 73 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Peter: In akte van 1579 aangegeven als overleden, op 5 november 1576 nog als in leven genoemd in akten. Nakijken
Notitie bij Peter: Op 5 september 1535 poorter van Breda geworden: Peter Mathijs Meren
Op 11 maart 1572 is hij 65 a 66 jaren oud (N1117 f 89)
Deling van goederen:
08-05-1520     Scheiding en deling

Vader Mathijs Jan is samen met de kinderen Adriaen, Jan, Peter en Marie. Zij is nog onmondig, en Jan is haar voogd.

Na de dood van moeder Hillegonde behoudt vader de hoeve, waar hij woont: te Ulvenhout over de beke (=Oude Beekhoek 2, zie artikel in Brieven van Paulus nr 138 pag. 135, ook over deze vestbrief).

Adriaen krijgt 15 1/2 loopensaet rogge erfchijns (bijna een zester ofwel 345,6l) en een somme van penninge en haefgoed.
Jan, Peter en Marie krijgen een zester rogge erfchijns, gekocht van Adriaen Henric Meren, en uitgereikt door Claesse Thijs, en 16 loopensaet rogge erfchijns van Peter Crillaers, en deselve penningen en haefgoed als Adriaen.

De genoemde Adriaen Henric Meren is mogelijk de zoon van zijn broer Henric Jan Meren.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Jan Peter Nijs zone ende Anthonis Peter Meren sone, schepenen in Ghinneken.

Quamen Mathijs Jan Meren sone in de ene parthijt, ende
Adriaen, Jan, ende Peter, gebruederen, des voorschreven Mathijs Jan Meren zoons sonen, ende Marie, desselven Mathijs Meren wettige dochter,
metten Jannen, heuren brueder ende voight in de ander, ende elc van hen in een parthijt tesamen.

Kende ende lijden dat zij minlic (minnelijk) van malcanderen gescheijden ende gedeelt zijn van alle de goeden, beijdt haefelic ende erfenisse, die de voirschreven Mathijs Meren ende wijlen Hillegondt Claes van Eijck, zijn huijsfrou, der voirschreven kynderen moeder, waer tesamen beseten hebben, ende deselve Hillegondt achtergelaten heeft.

Te weten ende gesien is de voirgenoemde Mathijs Meren geen gedeelt op alle zijne erfelicke goeden, die hij aen de voirschreven wijlen zijn huysfrou, ter heijlic (huwelijk) ingebracht heeft,

te weten op te geheele hoeve, stede ende goeden, daer deselve Mathijs in de tijt op woont, ende selve besit, hier op in de . . , gestaen ende gelegen te Ulvenhout over de Beke (=Chaamse beek), met alle de percelen van erfenisse daer aen liggende ende bosche of niet daer af uut gescheiden.

Item hier tegens is de voirgenoemde Adriaen Mathijs Meren zoon gedeelt op vijftiendalf loopensaet rogs erfchijns, die men heffende is op zeker onderpant te Alfen (Alphen) gelegen, die Jan Gheryt Peters zone in handen heeft, nae uytweijsen de briefs daer af zijnde,
ende voirt is de voirgenoemde Adriaen gedeelt op een somme van penningen ende op haefgoed daer hij mede te vrede is.

Item hier tegens zijn de voirgenoemde Jan, Peter ende Marie Mathijs Meren sonen ende dochter, . ende . , gedeelt in den yerste op een zester rogs efchijns, welck de voorgenoemde Mathijs Jan Meren sone ter (?) gecocht heeft tegens Adriaen Henric Meren zone, na uutweijsen der brieve daer af sijnde, ende dewelc Claesse (?) Thijs jaerlicx uytreict uut seker onderpant, gelegen Ter Voort.
Item noch op 16 loopensaet ogs erfchijns, die Peter Crillaers jaerlicx uutreict uut seker onderpant, te Ghilze gelegen, na uutweijs des briefs er af zijn.
Ende daertoe soo sijn, de voigenoemde Jan, Peter ende Marie gedeelt op selve penningen ende op haefgoed als die zij na hen genomen hebben, en daer zij mede te vrede zijnde.

In deser manieren soo bedancken hen de voirschreven pathijen goed te scheijden ende deelinge binnen partijen voirschreven ende zij hebben doen op des anders gedeelte verlegen (?) ende verthijen met soo dat behoirt.

Actum anno 1520, acht dagen in meij
  [bron: Ginneken Vestbrieven inv 427 f 153v scan 349 van 8 mei 1520]
Poorter:
06-09-1535     van Breda
Peter:
(1) trouwde met Dingne Jan Meeus.
(2) trouwde met Lysbeth Henric Cuypers.
Notitie bij het huwelijk van Peter en Lysbeth: De akten nakijken om te zien of hij 2 keer getrouwd is ofdat er 2 keer een Peter Mathijs Meeren in Teteringen woonde.
Kinderen van Peter en Dingne:
1 Anne Peter Mathijs Meeren. Volgt 1.3.1.
2 Cornelis Peter Mathijs Meeren [1.3.2].
3 Hildegonde Peter Mathijs Meeren. Volgt 1.3.3.
4 Jan Peter Mathijs Meeren [1.3.4].
5 Marie de jonge, Peter Mathijs Meeren. Volgt 1.3.5.
6 Marie de oude, Peter Mathijs Meeren. Volgt 1.3.6.
7 Mathijs Peter Mathijs Meeren, gedoopt in 1544. Volgt 1.3.9.
Kinderen van Peter en Lysbeth:
8 Peter Peter Mathijs Meeren [1.3.7].
9 Petere Peter Mathijs Meeren. Volgt 1.3.8.
1.3.1 Anne Peter Mathijs Meeren, dochter van Peter Mathijs Jan Meeren (zie 1.3) en Dingne Jan Meeus. Anne trouwde met Peter Daniel Cornelissen van den Merbergh.
1.3.3 Hildegonde Peter Mathijs Meeren, dochter van Peter Mathijs Jan Meeren (zie 1.3) en Dingne Jan Meeus. Hildegonde trouwde met Willem Jan Godert Gherits.
1.3.5 Marie de jonge, Peter Mathijs Meeren, dochter van Peter Mathijs Jan Meeren (zie 1.3) en Dingne Jan Meeus. Marie trouwde met Peter Goderts Colen.
1.3.6 Marie de oude, Peter Mathijs Meeren, dochter van Peter Mathijs Jan Meeren (zie 1.3) en Dingne Jan Meeus. Marie:
(1) trouwde met Wouter Henric van den Kyeboom.
(2) trouwde met Peter Wouter Peters.
1.3.8 Petere Peter Mathijs Meeren, dochter van Peter Mathijs Jan Meeren (zie 1.3) en Lysbeth Henric Cuypers. Petere trouwde met Robbrecht Jan Lips.
1.3.9 Mathijs Peter Mathijs Meeren, zoon van Peter Mathijs Jan Meeren (zie 1.3) en Dingne Jan Meeus. Hij is gedoopt in 1544.
Notitie bij de geboorte van Mathijs: Op 9 april 1573 was hij 28 jaar oud (N1113 f 15), geboren in 1544 of 1545.
Mathijs is overleden in 1579, 34 of 35 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Mathijs: Mogelijk 1578 overleden, akten nakijken
Mathijs trouwde met Kathelijn Matheusdr van de Kyeboom.

Index (41 personen)

Bergen, Cornelie Cornelis Cornelis van [Partner van 1.1.2]  1.1.2
Colen, Peter Goderts [Partner van 1.3.5]  1.3.5
Cuypers, Lysbeth Henric [Partner van 1.3]  1.3; 1.3.8
Eijck, Hillegonde Claes van (†<08-05-1520) [Partner van 1]  1; 1.1; 1.2; 1.3
Eijck, Josine van [Partner van 1.1.2]  1.1.2
Gherits, Willem Jan Godert [Partner van 1.3.3]  1.3.3
Kyeboom, Kathelijn Matheusdr van de [Partner van 1.3.9]  1.3.9
Kyeboom, Wouter Henric van den [Partner van 1.3.6]  1.3.6
Lips, Robbrecht Jan [Partner van 1.3.8]  1.3.8
Loeckers, Kathelijn Jan de [Partner van 1.1.4]  1.1.4
Meeren, Adriaan Mathijs Jan (†>08-01-1558) [Nummer 1.1]  1.1; 1.1.2; 1.1.4; 1.1.5
Meeren, Adriaen Jan Mathijs (†>08-01-1558) [Zoon van 1.2]  1.2.5
Meeren, Anne Peter Mathijs [Nummer 1.3.1]  1.3.1
Meeren, Barbara Adriaen Mathijs [Nummer 1.1.5]  1.1.5
Meeren, Cornelie Marten Adriaen Mathijs [Dochter van 1.1.2]  1.1.2.1
Meeren, Cornelis Adriaen Mathijs (†<29-04-1597) [Zoon van 1.1]  1.1.1
Meeren, Cornelis Jan Mathijs (†>07-01-1558) [Zoon van 1.2]  1.2.2
Meeren, Cornelis Peter Mathijs [Zoon van 1.3]  1.3.2
Meeren, Hildegonde Peter Mathijs [Nummer 1.3.3]  1.3.3
Meeren, Hillegonde Jan Mathijs (†>08-01-1558) [Zoon van 1.2]  1.2.6
Meeren, Jan Jan Mathijs (†>08-01-1558) [Zoon van 1.2]  1.2.4
Meeren, Jan Mathijs Jan (†<08-01-1558) [Nummer 1.2]  1.2
Meeren, Jan Peter Mathijs [Zoon van 1.3]  1.3.4
Meeren, Marie de jonge, Peter Mathijs [Nummer 1.3.5]  1.3.5
Meeren, Marie de oude, Peter Mathijs [Nummer 1.3.6]  1.3.6
Meeren, Marie Jan Mathijs (†>08-01-1558) [Zoon van 1.2]  1.2.7
Meeren, Marie Mathijs Jan (*>08-05-1495, †>08-05-1520) [Dochter van 1]  1.4
Meeren, Mathijs Adriaen Mathijs [Zoon van 1.1]  1.1.3
Meeren, Mathijs Jan (†>08-05-1520) [Nummer 1]  1; 1.1; 1.2; 1.3
Meeren, Mathijs Jan Mathijs (†>07-01-1558) [Zoon van 1.2]  1.2.3
Meeren, Mathijs Peter Mathijs (~1544, †1579) [Nummer 1.3.9]  1.3.9
Meeren, Merten Adriaen Mathijs [Nummer 1.1.2]  1.1.2
Meeren, Peter Adriaen Mathijs (†<10-06-1587) [Nummer 1.1.4]  1.1.4
Meeren, Peter Jan Mathijs (†>08-01-1558) [Zoon van 1.2]  1.2.1
Meeren, Peter Mathijs Jan (~1506, †1579) [Nummer 1.3]  1.3; 1.3.1; 1.3.3; 1.3.5; 1.3.6; 1.3.8; 1.3.9
Meeren, Peter Peter Mathijs [Zoon van 1.3]  1.3.7
Meeren, Petere Peter Mathijs [Nummer 1.3.8]  1.3.8
Meeus, Dingne Jan [Partner van 1.3]  1.3; 1.3.1; 1.3.3; 1.3.5; 1.3.6; 1.3.9
Merbergh, Peter Daniel Cornelissen van den [Partner van 1.3.1]  1.3.1
Molenschot, Cornelis Jan Michielsen van [Partner van 1.1.5]  1.1.5
Peters, Peter Wouter [Partner van 1.3.6]  1.3.6
Gegenereerd met Aldfaer-versie 10.1 op 08-06-2022 22:18:44 door Jac Meeren